Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 379/867/227 din 25 mai 2004

pentru aprobarea Normei cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 379 din 25 mai 2004
              MINISTERUL SANATATII
              Nr. 867 din 30 iunie 2004
              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR
              Nr. 227 din 15 septembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 938 din 14 octombrie 2004

    Avand in vedere prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 57/2002,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ale Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ministrul sanatatii si presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, prin directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficiile pentru protectia consumatorilor judetene si a municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                    Ministrul agriculturii, padurilor
                    si dezvoltarii rurale,
                    Ilie Sarbu

                    Ministrul sanatatii,
                    Ovidiu Brinzan

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                    pentru Protectia Consumatorilor,
                    Eduard Gabriel Matei

    ANEXA 1

                                NORMA
cu privire la natura, continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea si transportul morcovilor in conserva

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta norma prevede cerintele minime de siguranta alimentara, igiena alimentara, calitate si identificare a produsului, care trebuie respectate la fabricarea si/sau comercializarea morcovilor in conserva pe teritoriul Romaniei, pentru a putea garanta ca acestia nu prezinta nici un risc pentru consumul uman si sunt prezentati corect, conform principiilor de baza privind protectia consumatorului.
    Art. 2
    Reglementarile prezentei norme nu se aplica morcovilor in conserva preparati in gospodarii individuale pentru consumul propriu si nici produselor care sunt in tranzit sau care sunt depozitate temporar, ca bunuri care tranziteaza tara, daca nu prezinta un pericol pentru sanatatea umana sau pentru mediu.
    Art. 3
    Prezenta norma nu se aplica produselor fabricate si/sau comercializate in mod legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in Turcia ori care sunt fabricate in mod legal intr-un stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European, cu conditia ca cerintele aplicabile acestor produse in statul respectiv sa asigure un nivel de protectie echivalent cu cel prevazut in prezenta norma.

    CAP. 2
    Natura. Continut

    Art. 4
    Morcovi in conserva este denumirea de produs finit, fabricat in scopul vanzarii, data in general alimentelor preparate din morcovi din soiurile de cultura ale speciei Daucus carota L., conservati in apa sau alt mediu lichid in care se pot adauga diferite ingrediente sau in vid, introdusi in ambalaje care se inchid ermetic, supusi unui tratament termic, inainte sau dupa introducerea lor in ambalaj, pentru a impiedica alterarea lor.
    Art. 5
    Denumirea fiecarui produs trebuie sa indice corect natura alimentului si pentru aceasta trebuie sa includa cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea materiei prime: "Morcovi";
    b) denumirea formei de prezentare: "Intregi", "Taiati", "Sferturi" etc., conform specificatiilor din anexa nr. 1;
    c) descrierea mediului fluid in care sunt conservati, de exemplu "In X", "Cu X": "In sos de margarina", "Cu (sau In) sos de unt etc.;
    d) daca produsul este conservat in vid, se mentioneaza aceasta in denumire: "Ambalat sub vid".

    CAP. 3
    Fabricare

    Art. 6
    Alimentul "Morcovi in conserva", definit si descris in prezenta norma, trebuie sa fie sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman, preparat din materii prime si auxiliare sanatoase, fabricat si ambalat in conditii de igiena impuse de reglementarile in vigoare.
    Art. 7
    Materia prima folosita la fabricarea morcovilor in conserva, definita si descrisa in anexa nr. 1, trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate si siguranta alimentara pentru legume si fructe proaspete, prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 8
    Morcovii pot fi conservati:
    a) in mediu lichid, cand ambalarea se face la presiune atmosferica, iar cantitatea de lichid corespunde cerintelor privind dozarea produsului in ambalaj, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 4; sau
    b) in vid, atunci cand ambalarea se face sub vid, iar mediul lichid din ambalaj nu depaseste 20% (m/m) din masa neta a produsului.
    Art. 9
    Ingredientele utilizate la fabricarea morcovilor in conserva trebuie sa indeplineasca cerintele specificate in anexa nr. 2, sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa nu depaseasca limitele maxim admise.
    Art. 10
    Spatiile in care se fabrica morcovii in conserva, incluzand aici instalatiile si echipamentele aferente, trebuie sa indeplineasca cerintele de igiena alimentara, iar personalul trebuie sa indeplineasca cerintele de sanatate si calificare stabilite prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 4
    Calitate. Siguranta alimentara

    Art. 11
    Produsul finit "Morcovi in conserva" trebuie sa indeplineasca cerintele organoleptice si fizico-chimice prevazute in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4. Produsele care nu indeplinesc aceste cerinte nu pot fi denumite si descrise conform prevederilor prezentei norme.
    Art. 12
    Prezenta in produsul finit a microorganismelor, parazitilor si substantelor generate de microorganisme trebuie sa nu depaseasca limitele maxim admise prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 13
    Se interzic fabricarea si comercializarea morcovilor in conserva care contin cantitati de contaminanti si reziduuri pesticide peste limitele maxime admise prevazute prin reglementarile in vigoare.

    CAP. 5
    Ambalare, etichetare, marcare, depozitare si transport

    Art. 14
    Ambalajele care intra in contact cu alimentele definite prin prezenta norma trebuie sa fie confectionate din materiale care indeplinesc cerintele prevazute de reglementarile in vigoare.
    Art. 15
    Ambalajele de transport trebuie sa asigure integritatea produselor, sa fie curate, uscate si in stare buna. Aceste ambalaje pot fi confectionate din lemn, carton, folie termocontractila sau alte materiale care trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare.
    Art. 16
    Etichetarea si marcarea produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca cu respectarea reglementarilor in vigoare privind etichetarea alimentelor, inscrierea tuturor informatiilor necesare, astfel incat consumatorul sa fie informat corect la momentul cumpararii, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
    1. denumirea sub care este vandut alimentul, conform art. 4;
    2. cantitatea neta;
    3. cantitatea neta fara lichid;
    4. lista ingredientelor;
    5. conditiile de depozitare, conform art. 18;
    6. data durabilitatii minimale se inscrie sub forma "A se consuma, de preferinta, inainte de ...", cu mentionarea lunii si anului;
    7. o mentiune care sa permita identificarea lotului (aceasta mentiune nu este obligatorie in cazul in care data durabilitatii minimale este indicata prin mentionarea clara si necodificata cel putin a zilei si lunii, in aceasta ordine);
    8. numele si adresa producatorului sau ale ambalatorului ori ale distribuitorului sau ale importatorului produsului;
    9. tara de origine a produsului.
    Art. 17
    Pentru morcovii in conserva care se comercializeaza pe teritoriul Romaniei, informatiile de pe etichete trebuie sa fie inscrise in limba romana, indiferent de tara producatoare, fara a exclude insa prezentarea lor in alte limbi.
    Art. 18
    Depozitarea produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca in incaperi curate, aerisite, ferite de razele solare sau de inghet, la o temperatura de maximum 20 grade C si umiditate relativa a aerului de maximum 80% .
    Art. 19
    Transportul produselor definite prin prezenta norma trebuie sa se faca cu vehicule curate, acoperite, in conditii care sa asigure integritatea ambalajelor si mentinerea calitatii produselor, precum si protectia contra razelor solare sau a inghetului.
    Art. 20
    Fiecare transport de morcovi in conserva trebuie sa fie insotit de documente care sa ateste originea, provenienta si securitatea alimentara.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta norma.

    ANEXA 1
    la norma

                     MATERIA PRIMA. DEFINITII SI DESCRIERE

    (1) Morcovii trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspect proaspat, neramificati, netezi, curati, fara lovituri mecanice, netrecuti in tija florala, nelemnificati, necrapati, fara gust si/sau miros strain.
    (2) Nu sunt restrictii cu privire la soiul utilizat.
    (3) Inainte de conservare morcovii trebuie bine spalati, depelati, trebuie indepartate frunzele si coletul.
    (4) Morcovii in conserva se pot fabrica in urmatoarea gama sortimentala:
    a) intregi:
    - soiuri de morcovi conici sau cilindrici (de exemplu: Chantenay si Amsterdam) cu diametrul maxim de 50 mm (raportul dintre diametrul celui mai mare si celui mai mic morcov trebuie sa fie maximum 3:1;
    - soiuri de morcovi sferici ("morcovi de Paris") cu diametrul maxim de 45 mm;
    b) "baby whole" intregi:
    - soiuri de "morcovi tineri" sferici cu diametrul maxim de 18 mm;
    - soiuri de "morcovi tineri" conici sau cilindrici, avand diametrul si lungimea maxime de 23 mm si, respectiv, 100 mm;
    c) jumatati - morcovi taiati in doua parti aproximativ egale, de-a lungul axei longitudinale;
    d) sferturi - morcovi taiati in patru parti aproximativ egale;
    e) taiati longitudinal - morcovi taiati longitudinal (sub forma neteda sau ondulata) in patru bucati sau mai mult, de dimensiuni aproximativ egale de 20 mm;
    f) rondele - morcovi taiati rondele cu diametrul si grosimea maxime de 50 si, respectiv, 10 mm;
    g) cuburi - morcovi taiati cuburi cu latura de maximum 12,5 mm;
    h) "julienne" - morcovi taiati longitudinal sub forma de batoane netede sau ondulate; sectiunea batoanelor trebuie sa fie de maximum 5 mm;
    i) cuburi duble - bucati de forma regulata si sectiune patrata, avand dimensiunea cea mai lunga aproape egala cu dublul celei mai scurte, care trebuie sa aiba maximum 12,5 mm;
    j) bucati - morcovi intregi taiati transversal in sectiuni cu o grosime de 10 mm; bucati de morcovi avand forme neregulate si dimensiuni superioare rondelelor sau cuburilor, intregi, taiati in jumatati si apoi divizati transversal in sectiuni;
    k) "finger cut" - bucati de morcovi intregi, avand lungimea de cel putin 40 mm si diametrul mai mic sau egal cu 23 mm;
    l) orice alte forme de divizare, cu conditia ca produsele respective sa fie distincte de cele de mai sus, sa se deosebeasca intre ele, sa indeplineasca criteriile de calitate si siguranta alimentara cuprinse in prezentele norme.

    ANEXA 2
    la norma

                         INGREDIENTE. LIMITE MAXIME

 ______________________________________________________________________________
|                  Ingredientul                      |      Limita admisa      |
|____________________________________________________|_________________________|
| Morcovi                                            | conform anexei nr. 1    |
|                                                    | la norma
|____________________________________________________|_________________________|
| Apa                                                | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Sare (clorura de sodiu)                            | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Zahar, sirop de zahar invertit, dextroza, sirop de | stabilita prin          |
| glucoza, fructoza si sirop de fructoza             | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Plante aromatice uscate si condimente              | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Concentrat sau suc de legume si plante aromatice   | stabilita prin          |
| uscate (laptuca, ceapa etc.)                       | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Legume simple sau in amestec (laptuca, ceapa,      | maximum 10% m/m din     |
| bucati de ardei verde sau rosu) ce pot fi adaugate | cantitatea neta fara    |
| pana la maximum 10% (m/m)                          | lichid                  |
|____________________________________________________|_________________________|
| Unt, margarina sau alte uleiuri si grasimi de      | untul sau margarina cel |
| origine vegetala ori animala                       | putin 3% m/m din        |
|                                                    | cantitatea neta a       |
|                                                    | produsului              |
|____________________________________________________|_________________________|
| Sos de branza                                      | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|
| Aditivi alimentari:                                | stabilita prin          |
| Agenti de ingrosare:                               | tehnologia de fabricatie|
| Amidon natural sau modificat prin procedee fizice  |                         |
| ori enzimatice: amidon tratat cu acizi, amidon     |                         |
| tratat cu baze, amidon albit, fosfat de diamidon - |                         |
| E 1412, fosfat de diamidon fosfatat - E 1413,      |                         |
| fosfat monoamidonic - E 1410, amidon               |                         |
| hidroxipropilic - E 1440, adipat de diamidon       |                         |
| acetilat - E 1442, fosfat de diamidon acetilat     |                         |
| E 1414, amidon oxidat - E 1404, fosfat de diamidon |                         |
| hidroxipropilic - E 1442                           |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Agenti de ingrosare                                | stabilita prin          |
| Gume vegetale: guma arabica - E 414, caragen -     | tehnologia de fabricatie|
| E 407, guma guar - E 412, guma Karaya - E 416, guma|                         |
| tara - E 417, guma Xantan - E 415                  |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Alginat de calciu - E 404, alginat de amoniu -     | maximum 8 g/kg          |
| E 403, alginat de potasiu - E 402, alginat de      |                         |
| sodiu - E 401 si alginat de propilenglicol - E 405 |                         |
|____________________________________________________|_________________________|
| Pectine - E 440                                    | stabilita prin          |
|                                                    | tehnologia de fabricatie|
|____________________________________________________|_________________________|

    ANEXA 3
    la norma

                             CERINTE ORGANOLEPTICE

 ______________________________________________________________________________
|    Caracteristica    |               Conditiile de admisibilitate            |
|______________________|_______________________________________________________|
| Aspectul exterior al | Curat, ermetic inchis, nebombat, sa nu prezinte       |
| recipientului        | fisuri, sa nu prezinte pete de rugina la exteriorul   |
|                      | sau in interiorul recipientelor ori pelicula de lac   |
|                      | desprinsa de pe interiorul cutiei, cu eticheta curata,|
|                      | vizibil imprimata cu toate elementele de identificare,|
|                      | lipita simetric in planul recipientului; la cutiile   |
|                      | metalice se admit usoare deformari la corp, dar nu la |
|                      | falt                                                  |
|______________________|_______________________________________________________|
| Aspectul continutului|                                                       |
|______________________|_______________________________________________________|
| Culoare              | Culoarea trebuie sa fie caracteristica amestecului    |
|                      | alcatuit din morcovi si mediul de conservare.         |
|______________________|_______________________________________________________|
| Gust si miros        | Gustul si mirosul trebuie sa fie placute, specifice   |
|                      | combinatiei dintre morcovi fierti si mediul de        |
|                      | conservare, fara mirosuri straine de mucegai, ranced  |
|                      | etc.                                                  |
|______________________|_______________________________________________________|
| Textura              | Morcovii nu trebuie sa fie duri si fibrosi.           |
|______________________|_______________________________________________________|
| Corpuri straine      | Se admite maximum o bucata de materie vegetala        |
|                      | provenita de la curatarea morcovilor sau orice alta   |
|                      | materie vegetala inofensiva care nu a fost adaugata   |
|                      | ca ingredient la 1.000 g morcovi, care reprezinta     |
|                      | media esantionului realizat din recipientele cu produs|
|                      | supuse analizei.                                      |
|______________________|_______________________________________________________|
| Alte defecte         | Conform specificatiilor din tabelele 1 si 2, iar      |
|                      | marimea esantionului pentru care se determina limitele|
|                      | de admisibilitate este:                               |
|                      | 1. morcovi intregi - 40 de bucati                     |
|                      | 2. morcovi "baby whole", jumatati, sferturi, taiati in|
|                      |    lung, bucati, "finger cuts" - 80 de bucati;        |
|                      | 3. morcovi cuburi, cuburi duble, "julienne", rondele -|
|                      |    400 g produs net                                   |
|______________________|_______________________________________________________|

    Tabelul nr. 1

 ______________________________________________________________________________
|                                                       |       Categoria      |
|                      Defectul                         |______________________|
|                                                       | minor | major | grav |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| a) Morcovi patati (zone patate sau decolorate)        |       |       |      |
|    - pana la 30 mm^2                                  |   X   |       |      |
|    - in intervalul 30 - 200 mm^2                      |       |   X   |      |
|    - mai mult de 200 mm^2 sau orice pata bruna ori    |       |       |      |
|      neagra ce depaseste 30 mm^2                      |       |       |   X  |
| b) Vatamari mecanice (morcovi striviti sau zgariati   |       |       |      |
|    in cursul introducerii lor in recipiente):         |       |       |      |
|    - morcovi zgariati usor                            |   X   |       |      |
|    - morcovi striviti, fisurati sau sparti            |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| c) Malformatii (deformari sau crapaturi survenite in  |       |       |      |
|    perioada cresterii):                               |       |       |      |
|    - malformatii usoare                               |   X   |       |      |
|    - malformatii importante                           |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| d) Morcovi necuratati (portiuni necuratate):          |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |   X   |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| e) Morcovi fibrosi (morcovi duri si lemnosi)          |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni sensibile                          |       |   X   |      |
|    - imperfectiuni importante (morcovi cu structura   |       |       |      |
|      lemnoasa)                                        |       |       |   X  |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|
| f) Extremitati verzi (morcovi a caror extremitate     |       |       |      |
|    superioara este verde; fac exceptie "morcovii      |       |       |      |
|    tineri" intregi si morcovii intregi):              |       |       |      |
|    - imperfectiuni usoare                             |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |   X   |      |
|    Morcovi intregi                                    |   X   |       |      |
|    - imperfectiuni importante                         |       |       |      |
|_______________________________________________________|_______|_______|______|

    Defecte admise:
    In cazul "baby whole" intregi, morcovilor jumatati, sferturi, bucati si "finger cut", la un esantion de 80 de unitati numarul total al defectelor admise este 13, cu mentiunea ca dintre acestea numarul total al defectelor majore si grave admise este 10 (in aceasta suma se admite cel mult un defect grav).
    In cazul morcovilor intregi, la un esantion de 40 de unitati numarul total al defectelor admise este 13, cu mentiunea ca dintre acestea numarul total al defectelor majore si grave admise este 5 (in aceasta suma se admite cel mult un defect grav).

    Tabelul nr. 2

 ______________________________________________________________________________
| Morcovi divizati in cuburi, cuburi duble, rondele sau "julienne": |
|______________________________________________________________________________|
| a) unitate dezintegrata - unitate deformata sau dezintegrata, astfel incat   |
|    forma initiala a morcovului a disparut sau nu se mai poate recunoaste;    |
|______________________________________________________________________________|
| b) unitate patata - unitate care prezinta pete brune sau verzi, cu portiuni  |
|    necuratate, astfel incat aspectul si comestibilitatea sunt grav afectate; |
|______________________________________________________________________________|
| c) unitate lemnoasa - unitate cu textura lemnoasa, astfel incat              |
|    comestibilitatea este serios afectata.                                    |
|______________________________________________________________________________|

    La un esantion de 400 g morcovi divizati masa totala a defectelor admise este 50 g, cu mentiunea ca nici o categorie de defecte nu trebuie sa depaseasca 25 g.

    Acceptarea lotului
    O proba de morcovi in conserva care nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele organoleptice, exceptandu-le pe cele care se bazeaza pe valori medii, este considerata "necorespunzatoare". Un lot de morcovi in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca:
    a) numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius; si
    b) cerintele de acceptare calculate ca valori medii ale probelor sunt indeplinite.

    ANEXA 4
    la norma

                          CERINTE FIZICO-CHIMICE

 ______________________________________________________________________________
|    Denumirea caracteristicii  | Conditii de   |       Metode de analiza      |
|                               | admisibilitate|                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| Continutul de morcovi sau masa| Tabelul nr. 4 | calculata ca procent din     |
| neta fara lichid intr-un      |               | volumul total al             |
| recipient*1), exceptand cazul |               | recipientului                |
| morcovilor "in sos"           |               |                              |
|_______________________________|_______________|______________________________|
| Gradul de umplere admis pentru| minimum 90%   | calculata ca procent din     |
| un recipient cu produs        |               | volumul de apa distilata     |
| (inclusiv lichidul de         |               | continut de recipientul      |
| acoperire)                    |               | complet umplut si inchis,    |
|                               |               | masurat la temperatura de    |
|                               |               | 20 grade C.                  |
|_______________________________|_______________|______________________________|
    *1) In cazul produselor ambalate in recipiente de sticla, volumul de apa distilata continuta de recipientul complet umplut si inchis, masurata la temperatura de 20 grade C, diminueaza cu 20 mililitri.

    Tabelul nr. 4

                                                              (valori in % m/m)
 ______________________________________________________________________________
|         Modul de prezentare        |   Recipient cu     |   Recipient cu     |
|                                    |   capac < 850 ml   |   capac > 850 ml   |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Intregi (tip "Paris")              |         50         |          55        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Intregi                            |         53         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Jumatati, "Morcovi tineri" intregi |         55         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Bucati taiate longitudinal         |         58         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Cuburi, cuburi duble               |         58         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Batoane ("julienne")               |         53         |          57        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| Sferturi, bucati, rondele          |         58         |          60        |
|____________________________________|____________________|____________________|
| "Finger cut"                       |         62         |          65        |
|____________________________________|____________________|____________________|

    Acceptarea lotului
    (1) Un recipient care nu indeplineste cerintele minime pentru gradul de umplere se considera "necorespunzator". Un lot de morcovi in conserva va fi considerat corespunzator calitativ daca numarul recipientelor "necorespunzatoare" nu depaseste criteriul de acceptare (c) al planului de esantionare specific, prezentat in "Planurile de esantionare pentru produse alimentare preambalate" Nivel de calitate acceptabil (NCA) = 6,5, din Codex alimentarius.
    (2) La verificarea prin metoda continutului minim de morcovi din recipient (masa neta fara lichid) dupa indepartarea lichidului, se considera ca produsul corespunde cerintelor daca greutatea medie a continutului tuturor recipientelor examinate nu este mai mica decat valoarea minima ceruta, cu conditia ca nici un recipient sa nu prezinte o valoare exagerat de mica.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 379/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 379 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu