Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 354 din 17 februarie 2010

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si a posturilor de presedinti-directori generali ai caselor de asigurari de sanatate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanta, încheierea contractelor de management si evaluarea activitatii acestora, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2008

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din 23 februarie 2010Având în vedere:

- Hotărârea nr. 6 din 16 februarie 2010 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

- art. 26 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 4 la metodologie „Indicatori de performanţă - Director general CNAS" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

2.  Anexa nr. 7 la metodologie „Fişa de evaluare a directorului general al CNAS" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 4 la metodologie)

INDICATORI   DE   PERFORMANŢĂ

Director general CNAS

1. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

2. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

3. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul VIII -Asistenţă socială, inclusiv cheltuielile deduse de angajatori:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

4. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise aprobate pe total cheltuieli titlul VIII -Asistenţă socială:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

5. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

6. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli titlul II - Bunuri şi servicii - Materiale şi prestări servicii cu caracter medical:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

7. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

8. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional cu scop curativ:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

9. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de prevederile aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

10. Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor faţă de creditele bugetare deschise, aprobate pe total cheltuieli din cadrul Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

11.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de administrare şi funcţionare ale caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

12.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de administrare şi funcţionare ale caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

13.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

14.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de personal prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

15.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

16.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile materiale prevăzute pentru activitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

17.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de prevederile aprobate a cheltuielilor de capital:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

18.  Monitorizarea realizării trimestriale şi anuale a plăţilor (cumulate) faţă de creditele bugetare deschise la cheltuielile de capital:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

19.  Monitorizarea gradului de colectare a creanţelor de la persoanele fizice pentru anul fiscal în curs faţă de suma estimată (în proiectul de buget) a fi colectată:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

20.   Monitorizarea gradului de recuperare a sumelor reprezentând creanţe restante, faţă de sumele înscrise în titlurile executorii:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

21.  Monitorizarea gradului de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate angajatorilor faţă de sumele solicitate prin cererile de restituire potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

22.  Monitorizarea gradului de realizare a plăţilor privind sumele reprezentând indemnizaţii de concedii medicale achitate persoanelor fizice faţă de sumele solicitate prin certificatele medicale depuse la casele de asigurări de sănătate:

- sub 95% - 0 puncte;

- 96-98% - 4 puncte;

- 99-100% - 5 puncte.

23.  Monitorizarea asigurării necesarului cantitativ şi calitativ de resurse umane la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parţială - 0 puncte.

24.  Gradul de acces al asiguraţilor la informaţiile de interes public specifice sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- 100% -5 puncte;

- 50-99% - 2 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

25. Gradul de asigurare a transparenţei decizionale la nivelul CNAS pentru creşterea nivelului de responsabilitate faţă de asiguraţi:

- 100% - 5 puncte;

- 50-99% - 2 puncte;

- sub 50% - 0 puncte.

26.  Monitorizarea gradului de satisfacţie a asiguraţilor pe baza chestionarului de evaluare, aprobat prin ordin al preşedintelui CNAS şi administrat de CAS

- 50-100% - 5 puncte;

- 20-49% - 3 puncte;

- sub 20% - 1 punct.

27. Monitorizarea consumului lunar de medicamente faţă de sumele aprobate prin buget cu această destinaţie:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parţială - 0 puncte.

28.   Gradul de implicare în asigurarea modalităţii de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de către CAS, conform Contractului-cadru şi normelor de aplicare a acestuia:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% -0 puncte.

29. Monitorizarea respectării de către CAS a termenului de finalizare a procesului de contractare:

Monitorizarea respectării termenului de finalizare a procesului de contractare

5 puncte

Monitorizarea parţială a termenului de finalizare a procesului de contractare

0 puncte

30. Monitorizarea respectării de către casele de asigurări de sănătate a termenelor de raportare a situaţiilor privind activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parţială - 0 puncte.

31.    Gradul de implicare în monitorizarea accesului asiguraţilor la medicamente în tratamentul ambulatoriu (trimestrial/semestrial/anual):

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% - 0 puncte.

32. Intocmirea şi transmiterea de către executivul CNAS a raportărilor către instituţii şi autorităţi (sub aspectul conţinutului şi respectării termenelor):

- sub 51% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% -2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% -4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

33. Numărul de module SIUI-ERP aflate în producţie la toate CAS:

- cel puţin 10 module - 5 puncte;

- 5-9 module - 3 puncte;

- sub 5 module - 0 puncte.

34.  Gradul de implicare în implementarea, integrarea si operarea SIUI-ERP:

- peste 95% - 5 puncte;

- 90-95% - 3 puncte;

- sub 90% -0 puncte.

35. Gradul de implicare cu privire la politicile de securitate a datelor:

- sub 51% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% -2 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 81-90% -4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

36.     Numărul formularelor transmise în aplicarea documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte (regulamente europene, acorduri etc.) către alte organisme de legătură, din total formulare transmise de CAS:

- 91-100% - 5 puncte;

- 70-90% - 3 puncte;

- sub 70% - 0 puncte.

37.   Gradul de utilizare a aplicaţiilor informatice privind muncitorii migranţi şi a celei privind eliberarea cârdului european de asigurări sociale de sănătate:

- 91-100% - 5 puncte;

- 81-90% -4 puncte;

- 71-80% - 3 puncte;

- 61-70% -2 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- sub 51% - 0 puncte.

38.   Nivelul de respectare a cerinţelor de transmitere a situaţiilor de către CNAS în domeniul securităţii sociale:

- 91-100% - 5 puncte;

- 70-90% - 3 puncte;

- sub 70% - 0 puncte.

39.  Numărul cererilor de decontare a serviciilor medicale acordate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene soluţionate faţă de numărul total de solicitări:

- sub 50% - 0 puncte;

- 50-74% - 3 puncte;

- 75-100% - 5 puncte.

40.  Termenul de răspuns la solicitările organismelor de legătură:

- 0-45 de zile - 5 puncte;

- peste 45 de zile - 0 puncte.

41.   Numărul de litigii cu asiguraţii/furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, ca urmare a neprimirii unui răspuns din partea CNAS în termenul legal:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 3 puncte;

- 2 - 1 punct;

- peste 2 - 0 puncte.

42.  Numărul de contestaţii admise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi rămase definitive şi irevocabile, ca urmare a procedurilor de achiziţie*) derulate de CNAS:

- 0 - 5 puncte;

- 1 - 4 puncte;

- 2 - 3 puncte;

- peste 2 - 0 puncte.

43.   Monitorizarea respectării termenului de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parţială - 0 puncte.

44.  Monitorizarea modalităţilor de raportare a indicatorilor specifici programelor de sănătate:

- monitorizare - 5 puncte;

- monitorizare parţială - 0 puncte.

45.  Gradul de implicare în procesul de implementare a măsurilor dispuse în urma acţiunilor de control:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% -0 puncte.

46.   Monitorizarea respectării termenelor şi procedurilor specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractării:

- 100% -5 puncte;

- 95-99% - 3 puncte;

- sub 95% - 0 puncte.

47.  Numărul contractelor de asigurare încheiate la nivel naţional faţă de numărul total de asiguraţi:

- 91-100% - 5 puncte;

- 70-90% - 3 puncte;

- sub 70% - 0 puncte.

48.  Gradul de implicare în realizarea şi implementarea politicilor Uniunii Europene:

- sub 51% - 0 puncte;

- 51-60% - 1 punct;

- 61-70% -2 puncte;

- 71-80% -3 puncte;

- 81-90% -4 puncte;

- 91-100% - 5 puncte.

*) Proceduri derulate de CNAS în perioada mandatului de director general.

49.   Nivelul   de   implementare  a  sistemului  de   control managerial intern la nivelul CNAS:

Da

Nu

Existenţa registrului de riscuri

1 punct

0 puncte

Existenţa programului de dezvoltare a sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa deciziei de constituire a comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control managerial

1 punct

0 puncte

Existenţa procedurilor de lucru formalizate pe activităţi, actualizate şi complete

2 puncte

0 puncte

50. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi realizare a achiziţiilor directe:

G_me = Valoarea anuală a achiziţiilor publice prin mijloace electronice  x 100

                                         Valoarea anuală a achiziţiilor publice

- peste 20% - 5 puncte;

- 19-10% -3 puncte;

- sub 10% - 0 puncte.

51. Gradul de implicare în susţinerea eforturilor CAS pentru realizarea obiectivelor sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% -0 puncte.

52. Gradul de implicare în susţinerea activităţii preşedinţilor-directori generali ai CAS pentru realizarea indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management încheiate cu CNAS:

- peste 90% - 5 puncte;

- sub 90% -0 puncte.

53. Gradul de îndeplinire, în condiţii de eficacitate, a ordinelor preşedintelui CNAS:

- 100% -5 puncte;

- sub 100% -0 puncte.

NOTE:

1.   Indicatorul nr. 1 are o pondere de 10% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

2. Indicatorul nr. 2 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

3.   Indicatorul nr. 28 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

4.  Indicatorul nr. 33 are o pondere de 20% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

5.   Indicatorul nr. 45 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

6.   Indicatorul nr. 53 are o pondere de 5% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

7.  Indicatorii de performanţă, cu excepţia celor de mai sus, au o pondere egală de 1,04% în punctajul criteriului de apreciere utilizat pentru evaluare.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 7 la metodologie)

FIŞĂ   DE   EVALUARE

a directorului general al CNAS

Nr. crt.

Criteriu de apreciere

Pondere

Notă

1.

Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă pentru realizarea planului de management, a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă

50%

2.

Adecvarea la complexitatea postului

15%

3.

Asumarea responsabilităţii

15%

4.

Capacitatea de a gestiona eficace resursele materiale, financiare şi umane ale CNAS

15%

5.

Probitate şi etică

5%

Punctaj final ponderat

Nota acordată pentru fiecare criteriu de apreciere este cuprinsă între 1 şi 5.

Punctajul final reprezintă media ponderată a notelor acordate pentru fiecare criteriu de apreciere, având următoarea semnificaţie:

- până la 3 - calificativ „nesatisfăcător" (necorespunzător cerinţelor postului);

- 3-4 - calificativ „bine" (la nivelul standardului de performanţă stabilit);

- 4-5 - calificativ „foarte bine".

Rezultatul evaluării

Evaluarea performanţelor profesionale pentru perioada ..................., cu punctaj final ................, care corespunde calificativului.............

Evaluator,

Preşedinte CNAS,

Luat la cunoştinţă

Director general CNAS.......................

Data.....................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 354/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 354 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu