Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 281 din 19 mai 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, privind unele masuri de protectie a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE NR. 281 din 19 mai 1998


SmartCity3

              MINISTERUL APARARII NATIONALE NR. M.49 din 28 mai 1998
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 14 iulie 1998

    Ministrul muncii si protectiei sociale si ministru de stat, ministrul apararii nationale,
    in temeiul prevederilor art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, ale art. 5 alin. 2 din Legea nr. 41/1990 si ale art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 448/1994, republicata, cu modificarile ulterioare,
    emit prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, privind unele masuri de protectie a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                         Ministrul muncii si
                         protectiei sociale,
                         Alexandru Athanasiu

                         Ministru de stat,
                         ministrul apararii nationale,
                         Victor Babiuc

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1998, privind unele masuri de protectie a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, beneficiaza de masurile de protectie sociala si salariatii civili din cadrul unitatilor militare, disponibilizati ca urmare a programului de restructurare a armatei, ale caror contracte individuale de munca sunt desfacute din initiativa unitatii, potrivit art. 130 alin. (1) lit. a) - c) din Codul muncii.
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, unitatile militare vor lua urmatoarele masuri:
    a) intocmesc listele, conform anexei nr. 2, cu salariatii civili, beneficiari de plati compensatorii, la expirarea termenului prevazut la art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, pentru incadrarea in alte unitati ale Ministerului Apararii Nationale;
    b) depun listele, intocmite in conditiile lit. a), la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea militara, insotite de adresa prevazuta in anexa nr. 1;
    c) inscriu in carnetul de munca al persoanei careia i s-a desfacut contractul individual de munca mentiunea "Beneficiar de drepturi, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/1998".
    Art. 3
    Suma cu titlu de plata compensatorie, stabilita conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, se transfera de catre directiile generale de munca si protectie sociala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in termen de 25 de zile de la data depunerii documentatiei, in librete de economii cu dobanda la vedere, speciale, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii si Consemnatiuni.
    Art. 4
    In vederea aplicarii prevederilor art. 3 din prezentele norme metodologice, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va incheia cu Casa de Economii si Consemnatiuni o conventie privind efectuarea platilor.
    Art. 5
    Suma totala, cu titlu de plata compensatorie, se stabileste pentru fiecare salariat civil, in functie de salariul mediu net pe economie la data desfacerii contractului individual de munca.
    Art. 6
    (1) Prin salariu mediu net pe economie se intelege castigul salarial mediu net lunar, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    (2) Comisia Nationala pentru Statistica va comunica, in scris, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pana la data de 25 a lunii, nivelul castigului salarial mediu net lunar pe economie pentru luna anterioara.
    Art. 7
    Casa de Economii si Consemnatiuni va efectua plata catre beneficiarii de plati compensatorii, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in cont a sumelor si a comisionului stabilit prin conventie.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1
    la normele metodologice

    Unitatea militara nr. .....
    Garnizoana ................

                                Catre
    Directia generala de munca si protectie sociala ............

    Prin prezenta va comunicam ca pentru U.M. nr. .... a fost aprobat programul de restructurare, conform Ordinului Statului Major General nr. ..... din data de
.......... .
    Personalul disponibilizat se incadreaza in prevederile art. 1, art. 2 si ale art. 5 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998.
    Numarul total de personal civil disponibilizat este de ............... .

                                         Comandant,

    ANEXA Nr. 2
    la normele metodologice

    Unitatea militara nr. .....
    Garnizoana ................
    Adresa ....................
    Telefonul .................

                              LISTA
cu persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, ca urmare a programului de restructurare aprobat prin Ordinul Statului Major General nr. ...., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/1998

    Castigul salarial mediu net lunar la data stabilirii dreptului .........
 ___________________________________________________________________________
|    |       |       |       |      |      |       | Plata           |      |
|    |       |       |       |      |      |       | compensatorie*)|      |
|Nr. |   A   |   B   |   C*) |  D   |  E   |  F    |_________________|  I   |
|crt.|       |       |       |      |      |       |    G   |   H    |      |
|____|_______|_______|_______|______|______|_______|________|________|______|
| 0  |   1   |   2   |   3   |   4  |   5  |   6   |    7   |    8   |   9  |
|____|_______|_______|_______|______|______|_______|________|________|______|
|    |       |       |       |      |      |       |        |        |      |
|____|_______|_______|_______|______|______|_______|________|________|______|

    *) Adresa completa (localitatea, str., nr., bl., ap., judetul/sectorul).
    *) Se va completa de catre directia generala de munca si protectie sociala.

    Semnificatia coloanelor din tabel este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele
    B - Buletinul de identitate (seria, nr.)
    C - Domiciliul stabil*)
    D - Data desfacerii contractului individual de munca
    E - Numarul ordinului de zi pe unitate, prin care i s-a desfacut contractul individual de munca
    F - Vechimea in munca
    G - Numarul de salarii, conform vechimii in munca
    H - Suma calculata pe baza salariului mediu net lunar din luna in care i s-a desfacut contractul individual de munca
    I - Observatii

    NOTA:
    Prezentul tabel se va depune la directia generala de munca si protectie sociala, in 5 exemplare.

         Comandant,                   Reprezentantii salariatilor,SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 281/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 281 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu