Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.277 din 11.03.2015

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 185 din 18 martie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. N.B. 1.944/2015,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 şi 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul INormele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două mostre de sânge la interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare mostră fiind reprezentată de o cantitate de 10 ml.(2) Atunci când rezultatul testării cu un mijloc tehnic certificat nu indică prezenţa alcoolului în aerul expirat, recoltarea celei de-a doua mostre de sânge nu mai este necesară, putând fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier.(3) Imediat după recoltare mostra de sânge se distribuie în mod egal, în cantităţi de câte 5 ml, în două tuburi speciale de recoltare vidate, care conţin o substanţă anticoagulantă.(4) Imediat după introducerea cantităţii de sânge în tubul special de recoltare vidat, personalul medical care a efectuat recoltarea agită conţinutul tuburilor respective în vederea omogenizării.(5) Mostrele de sânge recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerul trusei standard adecvate, care ulterior se va securiza. 2. După articolul 10 se introduc două noi articole , articolele 101 şi 102, cu următorul cuprins: Articolul 101 Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier în intervalul de timp de o oră dintre cele două recoltări de sânge revine poliţistului rutier. Articolul 102 În cazul în care nu au fost recoltate două mostre de sânge, la un interval de o oră una faţă de cealaltă, nu se va putea efectua estimarea retroactivă a alcoolemiei. 3. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se recoltează cantităţi duble de mostre biologice care se repartizează în cele două truse standard, prevederile art. 10-13 fiind aplicate corespunzător. 4 . Anexele nr. 2 , 3 și 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Afacerilor Interne abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la normele metodologice) PROCES-VERBAL de recoltare mostre biologice La data de: ........ ........ .......... la: ........ ................ ................ ........ .......... (unitatea sanitară/instituţia medico-legală) au fost recoltate mostrele biologice (sânge/urină) de la numitul/numita ........ ................ ................ ............ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor/posesoare al/a: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ...... nr. ........ .........

Sânge recoltat în vederea determinării alcoolemiei: Recoltare mostra de sânge I: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... ora ...... min. ...... Recoltare mostra de sânge II: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... ora ...... min. ......

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării. Poliţist rutier ........ ........ ........... Personal medical ........ ........ ............ (semnătura) (semnătura)

Mostre biologice recoltate în vederea determinării prezenţei în organism a substanţelor psihoactive Recoltare sânge: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... ora ...... min. ...... Recoltare urină: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... ora ...... min. ......

Menţiuni (se vor preciza motivele pentru care nu s-au putut respecta prevederile legale) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. Persoana refuză să confirme prin semnătură neacceptarea recoltării. Poliţist rutier ........ ........ ........... Personal medical ........ ........ ............ (semnătura) (semnătura)

Parametrii antropometrici: Greutatea (kg) ........ ......... Înălţimea (cm) ........ ........ ........
Menţiuni formulate de persoana supusă recoltării mostrelor biologice în legătură cu consumul de alcool şi/sau de substanţe psihoactive, alimente, antecedente patologice 1. Neagă consumul 2. Confirmă consumul de ........ ................ ................ ........ .............. 2.1. Tip şi cantitate de băutură/substanţe psihoactive etc. ........ ................ ............ 2.2. Intervalul de consum ........ ................ ................ ........ ............... 2.3. Consum alimente (tip, cantitate, fel, interval de timp) ........ ................ ............. 2.4. Boli declarate ........ ................ ................ ........ ...............

Recoltarea mostrelor biologice a fost efectuată cu respectarea dispoziţiilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. ........ ........ Trusa standard a fost securizată cu sigiliul nr. ........ ........

Semnătura persoanei Poliţist rutier (gradul, numele, unitatea) Personal medical (numele, gradul profesional, unitatea)
Semnătura Semnătura/parafa

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 3 la normele metodologice) Nr. de înregistrare ........ ......... Unitatea emitentă ........ ................ Laborator de toxicologie Către ........ ................ ................ ............ BULETIN DE ANALIZĂ TOXICOLOGICĂ Nr. .............. Materialul trimis: ........ ......... adus de: ........ ................ ................ ........ ............ Identitatea persoanei ........ ................ ................ ........... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| posesor al: BI/CI/paşaport/permis de conducere seria ....... nr. ........ ......... Data recoltării mostrelor biologice: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... Data primirii mostrelor biologice în laborator: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... Data prelucrării mostrelor biologice: anul ............ luna ........ ........... ziua ...... Numele înscris pe flacon ........ ................ ................ ........ ............... Seria trusei standard ........ ................ ................ ........ ............... Starea sigiliului/cutiei ........ ................ ................ ........ ............... REZULTATUL 1. Cantitatea de alcool exprimată în g la 1.000 ml sânge: 1.1. Proba I: ora recoltării ........ ............. alcoolemie: ........ ................ ........... 1.2. Proba II: ora recoltării ........ ............. alcoolemie: ........ ................ ........... Metoda folosită ........ ................ ................ ........ ............... Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. 2. Prezenţa/Absenţa în organism a substanţelor psihoactive: 2.1. Mostra de sânge ........ .............. metoda utilizată ........ ................ ............. 2.2. Mostra de urină ........ .............. metoda utilizată ........ ................ ............. Alte menţiuni: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Lucrat de: 1. ........ ................ ................ ........ ........... (farmacist, chimist, biolog etc.) 2. ........ ................ ................ ........ ........... (asistent laborator) Şef de laborator ........ ................ .............. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la normele metodologice) COMPONENTELE trusei standard de prelevare a mostrelor biologice pentru determinarea alcoolemiei 1. Cutie de carton, împachetată antiefracţie şi inscripţionată, pentru introducerea componentelor necesare prelevării mostrelor biologice 2. Container de plastic pentru cele patru tuburi speciale de recoltare vidate 3. Container de plastic pentru materialele consumabile necesare recoltării 4. Patru tuburi speciale de recoltare vidate cu capacitatea de câte 6 ml, cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, cu etichete diferit colorate, inscripţionate cu numărul mostrei, seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice 5. Mănuşi de latex 6. Holder şi două ace de puncţie venoasă 7. Două tampoane de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu) 8. Două benzi adezive (plasture) 9. Formulare înseriate pe hârtie autocopiativă, care trebuie completate cu ocazia recoltării 10. Sigiliu autocolant pentru containerul cu tuburile speciale de recoltare vidate 11. Sigiliu de unică folosinţă, înseriat, cu grad de securitate sporit, cu fir de plastic şi inel metalic, cu părţile componente lipite


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 277/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 277 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 277/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu