Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din 10 martie 2004

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 515 bis  din  8 iunie 2004

    *) Ordinul nr. 27/2004 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 8 iunie 2004 si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, aprobata si modificata prin Legea nr. 252/2001, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2005.

                   Secretarul de stat al Autoritatii Nationale
                     pentru Protectia Copilului si Adoptie,
                               Gabriela Coman

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         STANDARDE MINIME OBLIGATORII
privind serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati

    SPECIFICATII

    Standardele minime obligatorii prezente sunt complementare, in mod particular, cu urmatoarele documente:
    1. Standardele minime obligatorii pentru serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential, cu urmatoarele exceptii, modificari si completari:
    - Standardul 1, Misiunea - introducerea si procedura 1.5.
    - Standardul 2, Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti - procedura 2.4.
    - Standardul 3, Admiterea in cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential - standardul, rezultatul si procedurile 3.2., 3.3., 3.7.
    - Standardul 4, Planul individualizat de protectie - standardul, rezultatul si procedurile 4.1., 4.2., 4.6., 4.7., 4.9., 4.12.
    - Standardul 5, Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil - rezultatul si procedura 5.2.
    - Standardul 6, Implicarea comunitatii - standardul, procedura 6.5. si (I)6.2.
    - Standardul 7, Iesirea din cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential - standardul si procedurile 7.1., 7.2., 7.4., 7.6.
    - Standardul 8, Participarea copiilor - standardul, procedura 8.3. si (I)8.1.
    - Standardul 9, Intimitate si confidentialitate - o procedura in plus
    - Standardul 10, Asigurarea hranei - procedurile 10.1., 10.3. si doua proceduri in plus
    - Standardul 11, Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul si banii de buzunar - rezultatul si o procedura in plus
    - Standardul 12, Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor - procedura 12.1., (I)12.4.1., un indicator si doua proceduri in plus
    - Standardul 13, Tratamentul medical si administrarea medicamentelor - procedurile 13.1. si 13.2.
    - Standardul 14, Educatia - standardul, procedurile 14.1., 14.2., 14.3. si o procedura in plus
    - Standardul 15, Activitati de recreere-socializare - procedurile 15.3., 15.7. si 15.8.
    - Incepand cu Standardul 16 se schimba numerotarea, deoarece se introduce un standard in plus si anume, Abilitare si reabilitare
    - Standardul 16 care devine Standardul 17, Reclamatii si reprezentare - procedura 16.3. (17.3.)
    - Standardul 17 care devine Standardul 18, Protectia copilului impotriva abuzurilor - procedurile 17.2. (18.2.) si 17.7. (18.7.)
    - Standardul 18 care devine Standardul 19, Relatia personalului cu copiii - procedura 18.9. (19.9.), (I)18.4. (19.4.) si o procedura in plus
    - Standardul 19 care devine Standardul 20, Controlul comportamentului - procedura 19.2. (20.2.)
    - Standardul 20 devine Standardul 21, Absenta unui copil fara permisiune
    - Standardul 21 devine Standardul 22, Notificarea cu privire la evenimentele importante
    - Standardul 22 care devine Standardul 23, Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei - o procedura in plus
    - Standardul 23 care devine Standardul 24, Conditiile de locuit - procedurile 23.2. (24.2.), 23.5. (24.5.), 23.9. (24.9.) si o procedura in plus
    - Standardul 24 care devine Standardul 25, Spatiile igienico-sanitare - standardul, procedurile 23.1. (25.1.), 24.3. (25.3.) si o procedura in plus
    - Standardul 25 care devine Standardul 26, Siguranta si securitatea - procedura 25.3. (26.3.) si o procedura in plus
    - Standardul 26 care devine Standardul 27, Recrutare si angajare - procedura 26.1. (27.1.), 26.3. (27.3.)
    - Standardul 27 care devine Standardul 28, Numarul si structura de personal - procedurile 27.3. (28.3.), 27.4. (28.4.) si o procedura in plus
    - Standardul 28 care devine Standardul 29, Formarea initiala si continua a personalului - standardul, procedurile 28.1. (29.1.), 28.2. (29.2.)
    - Standardul 29 devine Standardul 30, Supervizare
    - Standardul 30 care devine Standardul 31, Proiectul institutional - procedura 30.2. (31.2.)
    - Standardul 31 devine Standardul 32, Managementul comunicarii si informatiei
    - Standardul 32 devine Standardul 33, Managementul resurselor umane
    2. Ghidul metodologic privind evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap;
    3. Alte standarde minime obligatorii privind serviciile dezvoltate pentru copiii cu dizabilitati.

    ARII DE INTERES

    Misiunea si locul serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti
    1. Misiunea
    2. Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al sectoarelor municipiului Bucuresti

    Planificarea protectiei speciale a copilului cu dizabilitati
    3. Admiterea in cadrul serviciului
    4. Planul de servicii personalizat
    5. Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte persoane importante pentru copil
    6. Implicarea comunitatii
    7. Iesirea din cadrul serviciului

    Calitatea ingrijirii, educatiei si socializarii
    8. Participarea copiilor
    9. Intimitate si confidentialitate
    10. Asigurarea hranei
    11. Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul si banii de buzunar
    12. Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor
    13. Tratamentul medical si administrarea medicamentelor
    14. Educatia
    15. Activitati de recreere-socializare

    Abilitare si reabilitare
    16. Abilitare si reabilitare

    Reclamatii si protectie impotriva abuzurilor
    17. Reclamatii si reprezentare
    18. Protectia copilului impotriva abuzurilor
    19. Relatia personalului cu copiii
    20. Controlul comportamentului

    Evenimente deosebite
    21. Absenta unui copil fara permisiune
    22. Notificarea cu privire la evenimentele importante

    Mediul
    23. Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei
    24. Conditiile de locuit
    25. Spatiile igienico-sanitare
    26. Siguranta si securitatea

    Resurse umane
    27. Recrutare si angajare
    28. Numarul si structura de personal
    29. Formarea initiala si continua a personalului
    30. Supervizare

    Management si administrare
    31. Proiectul institutional
    32. Managementul comunicarii si informatiei
    33. Managementul resurselor umane

    MISIUNEA SI LOCUL SERVICIULUI PENTRU PROTECTIA COPILULUI DE TIP REZIDENTIAL IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

    MISIUNEA

    Introducere

    Serviciile pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, denumite in continuare SRD, au drept misiune generala furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, reabilitare, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si integrarii/includerii sociale.
    Activitatile de gazduire, ingrijire, educatie non-formala si informala, sprijin emotional, consiliere, precum si dezvoltarea majoritatii deprinderilor de viata si a unora dintre activitatile legate de reintegrarea/integrarea familiala se acorda obligatoriu in locatia SRD. Celelalte activitati se pot acorda de catre acelasi furnizor sau de alti furnizori de servicii, in aceeasi locatie sau in alte locatii decat cea in care are loc gazduirea copilului, insa accesul la aceste activitati este asigurat si monitorizat de SRD in responsabilitatea caruia se afla copilul si care ii asigura gazduire.
    Data fiind dinamica dezvoltarii serviciilor in sistemul descentralizat de protectie a copilului si, in general, al serviciilor sociale este necesar ca fiecare SRD sa fie definit in acest context evolutiv si sa i se atribuie caracteristica de organizatie flexibila, capabila ea insasi sa evolueze, raspunzand nevoilor comunitatii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 1  | Misiunea                                                     |
|               |                                                              |
|               | Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip           |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati are o prezentare   |
|               | scrisa a misiunii sale, precum si un ghid pentru copilul/    |
|               | tanarul beneficiar care precizeaza clar modul de organizare  |
|               | si functionare si serviciile oferite.                        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii si/sau tinerii beneficiari, parintii si toate         |
|               | persoanele interesate, personalul, precum si profesionistii  |
|               | din alte servicii/institutii din comunitate sunt informati si|
|               | cunosc modul de organizare si functionare si serviciile pe   |
|               | care copiii/tinerii le pot primi pe parcursul sederii lor in |
|               | cadrul serviciului de pentru protectia copilului de tip      |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 1                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SRD sa fie formulata in |
|      scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acesteia, cat si  |
|      in comunitate. Misiunea trebuie avizata de serviciul public specializat |
|      pentru protectia copilului, denumit in continuare SPSPC.                |
|______________________________________________________________________________|
| 1.2. Enuntul misiunii are o forma care poate sa fie inteleasa de intregul    |
|      personal si de orice parinte sau persoana cu responsabilitati parentale |
|      in ceea ce priveste copilul.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 1.3. Misiunea este reevaluata, actualizata si, daca este necesar, modificata |
|      cu regularitate, cel putin o data pe an. Orice modificare este avizata  |
|      de asemenea de catre SPSPC.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 1.4. SRD are responsabilitatea sa redacteze, sa multiplice si sa inmaneze    |
|      fiecarui copil si/sau tanar cu dizabilitati un ghid de prezentare a     |
|      serviciului care cuprinde cel putin: a) misiunea si obiectivele SRD, b) |
|      modul de organizare si functionare a SRD, c) serviciile oferite, d) un  |
|      sumar al drepturilor si responsabilitatilor beneficiarilor si e)        |
|      informatii practice despre cum isi poate exprima opinia sau face o      |
|      reclamatie.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 1.5. Ghidul destinat copiilor este elaborat si prezentat intr-o forma        |
|      accesibila in conformitate cu caracteristicile etapelor de dezvoltare   |
|      ale principalelor grupe de varsta si capacitatea de intelegere ale      |
|      grupului tinta protejat in SRD, precum si cu mijloace si materiale      |
|      adecvate tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap (interpret |
|      in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio etc.).  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 1
    (I)1.1. Misiunea unitatii este avizata de SPSPC, este afisata intr-un loc adecvat, este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice in comunitate (de exemplu, pliante, brosuri s.a.).
    (I)1.3. Numarul de revizuiri ale misiunii pe parcursul unui an.
    (I)1.4. - 1.5. Existenta ghidului de prezentare a SRD destinat copilului/tanarului cu dizabilitati, rezident in SRD, care este adecvat principalelor grupe de varsta si capacitatii de intelegere ale grupului tinta protejat in SRD, precum si tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap (existenta sau accesul la un interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio etc.).

    LOCUL IN SISTEMUL DE SERVICII SOCIALE JUDETEAN/LOCAL AL SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

    Introducere

    Cartografierea serviciilor existente intr-o unitate teritoriala si specificarea relatiilor dintre ele sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei locale care aplica o strategie coerenta in domeniul protectiei copilului. Precizand care este locul SRD in aceasta schema a serviciilor se asigura accesul personalului si al beneficiarilor la o viziune de ansamblu asupra sistemului, fiind mai clare relatiile de colaborare, dar si perspectivele de evolutie a SRD.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 2  | Locul in sistemul de servicii sociale judetean/local al      |
|               | sectoarelor municipiului Bucuresti                           |
|               |                                                              |
|               | Fiecare serviciu pentru protectia copilului de tip           |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati are la dispozitie o|
|               | prezentare schematica a sistemului de servicii sociale de la |
|               | nivel judetean sau local al sectoarelor municipiului         |
|               | Bucuresti, care precizeaza clar locul ocupat de serviciul in |
|               | cauza si relatiile de colaborare cu celelalte servicii.      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii/tinerii beneficiari cunosc la ce alte servicii si     |
|               | institutii din comunitate pot avea acces pe parcursul sederii|
|               | in cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip      |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati. Parintii si toate |
|               | persoanele interesate, precum si profesionistii din cadrul   |
|               | serviciului si din alte servicii/institutii din comunitate au|
|               | acces la o prezentare schematica a locului pe care serviciul |
|               | in cauza il ocupa in sistemul de servicii sociale.           |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 2                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1. Cartografierea sistemului de servicii sociale, publice si private, se   |
|      realizeaza de catre consiliul judetean sau local al sectoarelor         |
|      municipiului Bucuresti, iar coordonatorul SRD are responsabilitatea de a|
|      pune in evidenta locul ocupat de SRD in cadrul acestui sistem.          |
|______________________________________________________________________________|
| 2.2. Schema este afisata intr-un loc vizibil pentru personal, beneficiari si |
|      vizitatori.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 2.3. Personalul este informat despre locul SRD in sistemul de servicii       |
|      sociale, imediat dupa angajare.                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4. Parintii/reprezentantii legali ai copilului, precum si copiii           |
|      beneficiari cu varsta peste 10 ani primesc o lista cu serviciile        |
|      partenere ale SRD si indrumari sau explicatii in legatura cu acestea.   |
|      Tuturor copiilor beneficiari li se aduce la cunostinta despre aceste    |
|      servicii, intr-un limbaj accesibil acestora, tinand cont de gradul de   |
|      maturitate al fiecaruia si de tipului de dizabilitate si/sau gradului   |
|      handicap.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5. Orice SRD se infiinteaza numai cu avizul SPSPC.                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 2
    (I)2.1. Existenta schemei care prezinta locul SRD in cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)2.3. Personalul cunoaste locul ocupat de SRD in cadrul sistemului de servicii sociale.
    (I)2.4. Copiii/tinerii beneficiari ai SRD, precum si parintii/reprezentantii legali ai copilului cunosc care sunt serviciile cu care SRD se relationeaza.
    (I)2.5. Furnizorul de servicii, altul decat SPSPC, dispune de avizul SPSPC pentru infiintarea SRD in cauza.

    PLANIFICAREA PROTECTIEI SPECIALE A COPILULUI CU DIZABILITATI

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 3  | Admiterea in cadrul serviciului                              |
|               |                                                              |
|               | Copiii/tinerii beneficiaza de serviciile si activitatile     |
|               | desfasurate in cadrul serviciului pentru protectia copilului |
|               | de tip rezidential sau serviciului pentru protectia copilului|
|               | de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati numai daca  |
|               | acesta poate raspunde nevoilor lor individuale de ingrijire, |
|               | reabilitare, educatie, socializare etc., stabilite printr-o  |
|               | evaluare complexa.                                           |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Fiecare copil este admis in cadrul serviciului pentru        |
|               | protectia copilului de tip rezidential sau serviciului pentru|
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati in urma unei evaluari complexe a nevoilor sale  |
|               | specifice si in baza hotararii comisiei pentru protectia     |
|               | copilului, care are drept anexe, dupa caz, certificatul de   |
|               | incadrare intr-un grad de handicap, certificatul de orientare|
|               | scolara si planul de servicii personalizat. Comisia pentru   |
|               | protectia copilului se asigura, inainte de luarea deciziei,  |
|               | ca serviciul in cauza poate oferi serviciile adecvate.       |
|               | Copilul este sprijinit, cu competenta si caldura, sa se      |
|               | integreze in cadrul serviciului pentru protectia copilului de|
|               | tip rezidential sau serviciului pentru protectia copilului de|
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati in care a fost |
|               | admis.                                                       |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 3                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1.  In baza legislatiei in vigoare si a standardelor minime obligatorii    |
|       prezente, care sunt denumite in continuare SMO, SRD isi formuleaza     |
|       proceduri referitoare la admiterea si evaluarea copiilor, care fac     |
|       parte integranta din metodologia de organizare si functionare a SRD,   |
|       denumita in continuare MOF - document intern avizat de coordonatorul   |
|       SRD.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 3.2.  Evaluarea complexa a copilului se realizeaza de catre personalul       |
|       serviciului de evaluare complexa, denumit in continuare SEC, din cadrul|
|       SPSPC, conform prevederilor ghidului metodologic privind evaluarea     |
|       copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap. Toate|
|       documentele din dosarul copilului aflat la SEC si inaintat la comisia  |
|       pentru protectia copilului, denumita in continuare CPC, se afla in     |
|       copie la SRD in care este admis copilul, prin decizia CPC. Evaluarea   |
|       complexa a copilului poate fi realizata si de personalul de            |
|       specialitate al SRD, la solicitarea SEC, fie in totalitate, fie in     |
|       colaborare cu personalul SEC.                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3.  In formularea propunerii de plasament/incredintare, managerul de caz   |
|       din cadrul SEC trebuie sa tina cont de principiul proximizarii si sa se|
|       consulte cu coordonatorul SRD, inainte de a inainta propunerea catre   |
|       CPC. Propunerea de plasament/incredintare in SRD se formuleaza numai   |
|       dupa ce managerul de caz s-a asigurat ca nu este posibila reintegrarea |
|       in familie, nu s-a identificat o forma de protectie de tip familial si |
|       copilul nu poate fi admis intr-un serviciu pentru protectia copilului  |
|       de tip rezidential (SR) care respecta SMO prezente.                    |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4.  Admiterea in SRD se face numai in baza hotararii CPC, care decide      |
|       pentru acesti copii luarea unei masuri de protectie, conform           |
|       legislatiei in vigoare.                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 3.5.  La admiterea in SRD, coordonatorul SRD organizeaza o intalnire cu      |
|       managerul de caz din cadrul SPSPC si persoana de referinta pe care o   |
|       desemneaza pentru copilul in cauza, in cadrul careia se prezinta       |
|       succint situatia copilului. In situatia caselor de tip familial,       |
|       infiintate de furnizori privati de servicii, persoana de referinta     |
|       coincide de regula cu persoana responsabila cu cresterea si ingrijirea |
|       copilului, respectiv asa numitul "parinte social".                     |
|______________________________________________________________________________|
| 3.6.  Imediat dupa admitere, SRD organizeaza pentru fiecare copil un program |
|       special de acomodare cu ceilalti copii si cu personalul din SRD, cu o  |
|       durata minima de doua saptamani.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 3.7.  La admiterea in SRD, fiecarui copil i se prezinta clar, in functie de  |
|       gradul sau de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de     |
|       handicap, care sunt principalele reguli de organizare si functionare   |
|       ale unitatii pe care trebuie sa le respecte, precum si documentele     |
|       precizate la procedurile 1.4 si 2.4. Acestea pot fi aduse la cunostinta|
|       copilului ori de cate ori este nevoie.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 3.8.  In cursul primei saptamani dupa intrarea in SRD a unui copil,          |
|       coordonatorul SRD organizeaza o discutie cu personalul, la care poate  |
|       participa si managerul de caz, pentru o cunoastere cat mai buna a      |
|       situatiei copilului, a metodelor de lucru, a restrictiilor specifice   |
|       cazului etc., precum si la ce specialist sa apeleze in eventualitatea  |
|       unor probleme de adaptare.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 3.9.  Copilului i se asigura un mediu primitor, in care i se respecta        |
|       identitatea cu toate aspectele ei si este incurajat sa-si exprime      |
|       sentimentele legate de separarea fata de parinti sau caminul in care a |
|       trait pana la admiterea in SRD.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 3.10. La incheierea perioadei de acomodare, coordonatorul SRD stabileste     |
|       daca persoana de referinta nominalizata la intrarea copilului in SRD   |
|       corespunde nevoilor si preferintelor copilului. In caz contrar,        |
|       persoana de referinta este inlocuita, tinand cont de concluziile       |
|       evaluarii interne si de opinia copilului in cauza, in functie de       |
|       gradul sau de maturitate.                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 3.11. In cazul unor probleme personale, copiii pot sa apeleze la persoana de |
|       referinta si la oricare dintre membrii personalului pe toata durata    |
|       sederii in SRD. Personalul este pregatit sa acorde sprijin             |
|       personalizat.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 3
    (I)3.1. MOF contine proceduri legate de admiterea si evaluarea copilului.
    (I)3.2. In SRD exista dosarul copilului, care include obligatoriu copii ale documentelor de evaluare complexa si copia hotararii CPC.
    (I)3.3. Raportul de evaluare complexa inaintat la CPC contine referiri la consultarea coordonatorului SRD si la eforturile depuse de managerul de caz pentru reintegrarea familiala a copilului sau gasirea unei alternative de tip familial si, in lipsa acestora, pentru gasirea unui SR care sa respecte SMO prezente/SRD cat mai aproape de comunitatea din care provine copilul.
    (I)3.4. Numarul anual de hotarari ale CPC referitoare la plasamentul, respectiv incredintarea copiilor in SRD in cauza, comparativ cu numarul de copii gazduiti anual de SRD.
    (I)3.5.1. Procesul-verbal al intalnirii.
    (I)3.5.2. Persoana de referinta cunoaste procedurile referitoare la colaborarea cu managerul de caz si alti specialisti implicati in protectia copilului.
    (I)3.5.3. Fiecare copil are desemnata o persoana de referinta.
    (I)3.6. Fiecare copil beneficiaza de un program de acomodare, a carui durata si evenimente relevante sunt consemnate in dosarul copilului.
    (I)3.7. Copiii/tinerii din SRD cunosc si respecta regulile de organizare si functionare ale SRD.
    (I)3.8. Procesul-verbal al intalnirii cu personalul.
    (I)3.9. SRD detine personal de specialitate pentru sprijinul emotional si consilierea copiilor.
    (I)3.10. Opinia copilului cu privire la persoana de referinta - pe perioada de acomodare, la inlocuirea acesteia, pe parcursul sederii sale in SRD etc. - este consemnata in dosarul copilului, inclusiv motivul pentru care opinia copilului nu a fost consemnata cu prilejul evenimentelor relevante in acest sens.
    (I)3.11. Personalul cunoaste atributiile pe care le are in sensul acordarii de sprijin personalizat.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 4  | Planul de servicii personalizat                              |
|               |                                                              |
|               | In cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip      |
|               | rezidential, fiecare copil/tanar este ocrotit in baza unui   |
|               | plan individualizat de protectie, care este dezvoltat in     |
|               | programe de interventie specifica pentru urmatoarele aspecte:|
|               | nevoile de sanatate si promovare a sanatatii; nevoile de     |
|               | ingrijire, inclusiv de securitate si promovare a bunastarii; |
|               | nevoile fizice si emotionale; nevoile educationale si        |
|               | urmarirea obtinerii de rezultate scolare corespunzatoare     |
|               | potentialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere|
|               | a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv           |
|               | modalitatile de mentinere a legaturilor, dupa caz, cu        |
|               | parintii, familia largita, prietenii si alte persoane        |
|               | importante sau apropiate fata de copil si modul de           |
|               | satisfacere a tuturor acestor nevoi.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Fiecare copil beneficiaza de o interventie personalizata in  |
|               | functie de nevoile identificate la admiterea in serviciul    |
|               | pentru protectia copilului de tip rezidential pentru copiii  |
|               | cu dizabilitati si adaptata evolutiei sale ulterioare si,    |
|               | totodata, isi cunoaste continutul planului de servicii       |
|               | personalizat, in functie de gradul sau de maturitate si tipul|
|               | dizabilitatii si/sau gradului de handicap.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 4                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1.  Planul de servicii personalizat, denumit in continuare PSP, este       |
|       elaborat de managerul de caz din cadrul SEC in parteneriat cu echipa   |
|       SEC si personalul de specialitate al SRD, pe baza evaluarii complexe.  |
|       Managerul de caz poate delega aceasta responsabilitate unui            |
|       profesionist din cadrul unui organism privat autorizat, denumit in     |
|       continuare OPA, insa va fi consultat in continuare in elaborarea PSP.  |
|______________________________________________________________________________|
| 4.2.  Managerul de caz isi deleaga aceasta responsabilitate, referitoare la  |
|       elaborarea PSP, cu avizul sefului de serviciu din cadrul SEC, iar      |
|       delegarea tuturor responsabilitatilor care ii revin in calitate de     |
|       manager de caz se face numai cu avizul directorului SPSPC. Delegarea   |
|       tuturor responsabilitatilor sale se face numai catre profesionisti care|
|       indeplinesc conditiile pentru a fi manageri de caz, in conformitate cu |
|       SMO pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului.       |
|       Profesionistii din cadrul SRD nu pot fi manageri de caz in situatia    |
|       copiilor cu masura de protectie decisa de CPC.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 4.3.  Coordonatorul SRD contribuie la implementarea efectiva si monitorizarea|
|       implementarii PSP, inclusiv a programelor de interventie specifica,    |
|       denumite in continuare PIS.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 4.4.  PIS sunt anexe ale PSP si sunt elaborate de catre personalul de        |
|       specialitate al SRD si, dupa caz, de catre profesionisti din afara SRD,|
|       in conformitate cu prevederile PSP. In situatia din urma,              |
|       profesionistii desemnati sunt obligati sa mentina legatura permanenta  |
|       cu managerul de caz si coordonatorul SRD si sa le transmita copii ale  |
|       PIS, precum si ale revizuirilor acestora, ambele avizate de            |
|       coordonatorii institutiilor in care isi desfasoara activitatea.        |
|______________________________________________________________________________|
| 4.5.  Coordonatorul SRD are obligatia de a desemna personalul de specialitate|
|       care sa participe la elaborarea si implementarea PSP si PIS.           |
|______________________________________________________________________________|
| 4.6.  PIS trebuie sa contina obiective pe termen scurt (cel mult o luna),    |
|       mediu (3 - 6 luni) si lung (cel mult un an), activitatile              |
|       corespunzatoare acestor obiective, care pot fi periodice, inclusiv de  |
|       rutina, sau ocazionate de anumite proceduri sau evenimente, durata     |
|       aferenta activitatilor, personalul de specialitate desemnat si alte    |
|       persoane implicate, resursele materiale si financiare alocate          |
|       activitatilor, precum si modalitatile de monitorizare si evaluare/     |
|       reevaluare a acestor programe.                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 4.7.  PSP si PIS tin cont de varsta, sexul, potentialul de dezvoltare,       |
|       personalitatea, etnia, cultura, religia copilului si tipul             |
|       dizabilitatii si/sau gradului de handicap.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 4.8.  Daca este necesar, se ofera servicii de specialitate pentru a-i ajuta  |
|       pe copii sa-si dezvolte identitatea personala in functie de sex,       |
|       dizabilitate, apartenenta religioasa, rasiala, culturala sau           |
|       lingvistica ori de orientare sexuala, precum si alte servicii de       |
|       specialitate, in functie de situatie.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 4.9.  Elaborarea si reevaluarea PSP se realizeaza cu consultarea copilului,  |
|       in functie de gradul sau de maturitate sau intelegere, a parintilor,   |
|       dupa caz, si, daca nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ,  |
|       a altor persoane importante pentru copil si programul respectiv.       |
|______________________________________________________________________________|
| 4.10. Reevaluarea PSP are loc periodic sau de cate ori este nevoie, este     |
|       consemnata in dosarul copilului si avizata de coordonatorul SRD si de  |
|       managerul de caz din cadrul SEC/OPA. Periodicitatea este stabilita in  |
|       functie de durata PSP.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 4.11. PSP si anexele sale, precum si revizuirile atunci cand este cazul,     |
|       trebuie aduse la cunostinta copilului.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 4.12. Conform prevederilor Ordinului secretarului de stat al Autoritatii     |
|       Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, al ministrului        |
|       educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si familiei si al    |
|       presedintelui Autoritatii Nationale pentru persoanele cu handicap      |
|       nr. 18/3989/416/142/2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru |
|       evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de      |
|       handicap, furnizarea serviciilor cuprinse in PSP se realizeaza, pe de  |
|       o parte, in baza unui contract cu familia, daca copilul are parinti si |
|       nu exista prevederi contrarii de ordin legislativ, sau, in lipsa       |
|       acestora, cu reprezentantul legal al copilului si, pe de alta parte, in|
|       baza unui contract, incheiat dupa caz, intre SPSPC, furnizorul de      |
|       servicii caruia ii apartine SRD, SRD cu personalitate juridica si      |
|       ceilalti furnizori de servicii.                                        |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 4
    (I)4.1. Fiecare copil are un PSP.
    (I)4.1. - 4.2. Delegarea responsabilitatilor managerului de caz se face in conformitate cu SMO prezente si SMO pentru managementul de caz in domeniul protectiei copilului.
    (I)4.4. - 4.5. Numarul de PIS elaborate de personalul de specialitate al SRD si respectiv de catre profesionisti din afara SRD, pentru fiecare copil in parte si global la nivelul SRD.
    (I)4.6. - 4.8. Continutul PIS.
    (I)4.9. Dosarul copilului contine opinia copilului, a parintilor si altor persoane importante pentru copil cu privire la elaborarea PSP si PIS.
    (I)4.10. Numarul anual de reevaluari si respectiv revizuiri ale PSP.
    (I)4.11. Copiii/tinerii cunosc continutul PSP si PIS.
    (I)4.12. Contractul cu familia/reprezentantul legal si contractele cu furnizorii de servicii. Contractele cu furnizorii pot fi incadrate in doua categorii principale: a) pentru SRD fara personalitate juridica, contract intre SPSPC si furnizorii de servicii implicati in elaborarea si implementarea PSP; pentru SRD cu personalitate juridica, contract intre SPSPC, furnizorul de servicii caruia ii apartine SRD, SRD cu personalitate juridica si ceilalti furnizori de servicii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 5  | Mentinerea legaturilor cu parintii, familia largita si alte  |
|               | persoane importante sau apropiate fata de copil              |
|               |                                                              |
|               | Copiilor din cadrul serviciului pentru protectia copilului de|
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati li se ofera    |
|               | sprijin concret si sunt incurajati sa mentina legaturile cu  |
|               | parintii, familia largita si alte persoane importante sau    |
|               | apropiate fata de ei.                                        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Parintii copilului sau, dupa caz, reprezentantul legal al    |
|               | acestuia, precum si familia largita si alte persoane         |
|               | importante sau apropiate fata de copil sunt implicate pe cat |
|               | posibil in viata acestuia pe perioada sederii sale in cadrul |
|               | serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential    |
|               | pentru copiii cu dizabilitati, astfel incat (re)integrarea sa|
|               | familiala si includerea sociala sa se pregateasca si sa se   |
|               | realizeze in cele mai bune conditii.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 5                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 5.1. SRD isi stabileste proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele    |
|      persoane importante din viata copilului, inclusiv referitoare la        |
|      restrictiile in acest sens, care fac parte integranta din MOF.          |
|______________________________________________________________________________|
| 5.2. Raportul de evaluare complexa inclus in dosarul copilului si care se    |
|      afla la baza PSP contine recomandari concrete privitoare la mentinerea  |
|      si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte persoane importante      |
|      pentru copil, precum si restrictiile in acest sens, de exemplu daca     |
|      parintii sunt decazuti din drepturi sau daca acestia pot pune in pericol|
|      securitatea copilului.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 5.3. Procedurile de mentinere a legaturilor se refera la: a) modalitati, b)  |
|      conditii referitoare la vizitele in SRD si in afara SRD si c)           |
|      restrictii.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 5.4. Restrictiile in ceea ce priveste mentinerea legaturilor, in scopul      |
|      protejarii copilului, cu exceptia celor prevazute de lege si cuprinse in|
|      hotararea CPC, se stabilesc cu consultarea managerului de caz din cadrul|
|      SEC.                                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 5.5. Modalitatile de mentinere a contactului si, dupa caz, restrictiile in   |
|      acest sens sunt parte integranta a PSP elaborat si dezvoltat pentru     |
|      fiecare copil in parte.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 5.6. SRD isi organizeaza un spatiu privat, cu o destinatie bine stabilita si |
|      cu o ambianta intima pentru desfasurarea vizitelor efectuate de         |
|      persoanele importante pentru copiii din SRD, inclusiv pentru cazarea    |
|      temporara, de scurta durata, a acestor vizitatori. Aceasta cazare are   |
|      loc in anumite conditii mentionate in MOF sau, in situatiile neprevazute|
|      de MOF, cu avizul coordonatorului SRD. Toate vizitele sunt consemnate   |
|      intr-un registru special.                                               |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 5
    (I)5.1., 5.3. MOF contine proceduri de mentinere a legaturilor cu diversele persoane importante din viata copilului.
    (I)5.1.2. Numarul de copii care mentin legatura cu familia, respectiv alte persoane importante pentru ei. Modalitati de mentinere a legaturilor cu familia in aceste cazuri si cum sunt ele sustinute concret de SRD.
    (I)5.2., 5.5. Fiecare PSP contine cate un PIS pentru mentinerea si dezvoltarea legaturilor cu parintii si alte persoane importante pentru copil.
    (I)5.4.1. Restrictiile sunt stabilite in acord cu legislatia in vigoare si SMO prezente.
    (I)5.4.2. Numarul de copii a caror legatura cu familia sau alte persoane importante pentru ei este restrictionata.
    (I)5.6.1. SRD detine cel putin un spatiu special amenajat pentru vizitatori, cu posibilitati de cazare temporara a acestora.
    (I)5.6.2. Registrul de vizite.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 6  | Implicarea comunitatii                                       |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati este deschis catre comunitate, |
|               | asigurand accesul si conditiile pentru toti copiii aflati in |
|               | protectie pentru ca acestia sa poata contacta si implica in  |
|               | viata lor orice persoana, institutie, asociatie sau serviciu |
|               | din comunitate, conform propriilor dorinte, cu exceptia      |
|               | restrictiilor prevazute in metodologia de organizare si      |
|               | functionare si planul de servicii personalizat.              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de  |
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati participa la   |
|               | viata sociala a comunitatii si, totodata, membrii comunitatii|
|               | sunt activ implicati in viata copiilor.                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 6                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 6.1. Vezi procedurile 5.1. - 5.5.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 6.2. SRD informeaza copiii cu privire la serviciile disponibile in comunitate|
|      pentru ei si ii sprijina in mod concret pentru efectuarea de iesiri in  |
|      afara SRD, in vederea participarii la activitati recreative, culturale, |
|      sportive, religioase, tabere s.a.m.d.                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 6.3. SRD organizeaza cel putin de doua ori pe an activitati la care invita   |
|      membri ai comunitatii: autoritati, colegi ai copiilor si parintii       |
|      acestora, profesori, vecini etc.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 6.4. Copiii au posibilitatea sa-si invite colegii si prietenii din comunitate|
|      la sarbatorile personale (aniversari, onomastica).                      |
|______________________________________________________________________________|
| 6.5. Fiecare copil are cel putin o persoana in afara SRD pe care sa o poata  |
|      contacta, in mod direct, in functie de gradul de maturitate, in legatura|
|      cu problemele sale personale sau legate de viata in SRD. SRD asigura    |
|      copiilor mijloace concrete de contactare si comunicare a copiilor cu    |
|      familia si alte persoane importante pentru acestia, mijloace adecvate   |
|      tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 6.6. SRD colaboreaza cu servicii pentru copil si familie din comunitate in   |
|      vederea asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in protectie in |
|      cadrul SRD.                                                             |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 6
    (I)6.1. Vezi indicatorii (I)5.1. - 5.5.
    (I)6.2. SRD detine materiale informative despre serviciile disponibile in comunitate pentru copii si asigura conditii pentru iesirile copiilor in comunitate, in acord cu gradul de maturitate a copiilor, conditii care sunt prevazute in PSP si PIS.
    Materialele informative si conditiile sunt adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap (de exemplu, interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio, asigurarea de insotitor, echipamente adaptate, mijloace de deplasare etc.).
    (I)6.3. Proiectul institutional.
    (I)6.4. Dosarul copilului.
    (I)6.5. Copiii au acces la telefon si alte mijloace de comunicare, acest fapt fiind prevazut in MOF.
    (I)6.6. Conventiile de colaborare incheiate de furnizorul de servicii - SPSPC, organismul privat autorizat, autoritate locala - sau SRD daca are personalitate juridica cu alti furnizori de servicii, institutii si organizatii pentru derularea de programe comune in favoarea participarii copiilor la viata sociala a comunitatii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 7  | Iesirea din cadrul serviciului                               |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura pregatirea             |
|               | corespunzatoare a iesirii copilului/tanarului din serviciu,  |
|               | prin dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a    |
|               | altor conditii necesare pentru reintegrarea sau integrarea   |
|               | familiala si integrarea/includerea sociala.                  |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii/tinerii beneficiaza de servicii concrete pentru a     |
|               | deveni adulti pe cat posibil autonomi, integrati in societate|
|               | si parasesc serviciul in conditii de siguranta si protectie. |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 7                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 7.1. Fiecare PSP are drept obiectiv general reintegrarea sau integrarea      |
|      familiala si integrarea/includerea sociala a copilului/tanarului si     |
|      managerul de caz se asigura ca, pentru fiecare copil in parte, se       |
|      identifica modalitati concrete in acest sens, in cel mai scurt timp de  |
|      la admiterea in unitate, maxim 3 luni. Aceste modalitati sunt           |
|      identificate de catre profesionistul desemnat pentru elaborarea si      |
|      implementarea PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta|
|      in colaborare cu managerul de caz, cu respectarea SMO pentru serviciul  |
|      de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta si ale centrului de |
|      pregatire si sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in       |
|      familie.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 7.2. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta se elaboreaza|
|      tinand cont de varsta copilului, gradul sau de maturitate, potentialul  |
|      lor de dezvoltare si tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap,     |
|      precum si de prevederile SMO pentru dezvoltarea deprinderilor de viata  |
|      independenta.                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 7.3. SRD isi stabileste proceduri referitoare la iesirea copilului, care sunt|
|      parte integranta a MOF. Pregatirea iesirii din SRD se concentreaza cel  |
|      putin pe urmatoarele aspecte: a) cunoasterea de catre copil a           |
|      caracteristicilor concrete ale viitorului mod de viata, pe cat posibil  |
|      antrenarea prin programe de tranzitie; b) asigurarea unui sentiment de  |
|      continuitate a vietii copilului si discutarea modalitatilor prin care,  |
|      dupa parasirea unitatii, copilul va mentine relatiile de comunicare cu  |
|      colegii si cu personalul SRD; c) pregatirea familiei.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 7.4. In situatia in care copilul/tanarul paraseste SRD, coordonatorul se     |
|      asigura ca acesta beneficiaza de reevaluare complexa si ca              |
|      reprezentantul legal al copilului si managerul de caz primesc copii ale |
|      urmatoarelor documente: PSP, cu PIS si ultimele revizuiri, precum si    |
|      reevaluarea complexa efectuata inainte de iesirea din SRD.              |
|______________________________________________________________________________|
| 7.5. In situatia in care copilul paraseste SRD, coordonatorul se asigura ca  |
|      acesta beneficiaza de transport adecvat si ca este insotit de           |
|      reprezentantul legal, fapte consemnate in dosarul copilului. De         |
|      asemenea, iesirea tanarului din SRD se face in conditii de siguranta    |
|      care sunt consemnate, la randul lor, in dosarul acestuia.               |
|______________________________________________________________________________|
| 7.6. In situatia in care se pregateste iesirea unui tanar din SRD, managerul |
|      de caz impreuna cu coordonatorul SRD se asigura ca s-au luat toate      |
|      masurile necesare pentru integrarea lui socio-profesionala. In situatia |
|      in care includerea sociala a copilului nu a fost posibila pana la       |
|      implinirea varstei de 18 ani si, totodata, nu-si continua studiile si   |
|      daca metodologia de organizare si functionare a SRD nu permite          |
|      continuarea rezidentei, atunci coordonatorul se asigura ca sunt luate   |
|      toate masurile pentru continuarea protectiei speciale in cadrul         |
|      sistemului de protectie pentru persoanele cu handicap. In acest sens,   |
|      furnizorul de servicii este obligat sa incheie conventii de colaborare  |
|      cu inspectoratele regionale pentru persoanele cu handicap in vederea    |
|      identificarii modalitatilor concrete de continuare a protectiei speciale|
|      pentru adultii cu dizabilitati si/sau handicap care parasesc sistemul de|
|      protectie a copilului. Admiterea in unitatile de tip rezidential pentru |
|      adultii cu handicap se realizeaza cu respectarea prevederilor           |
|      standardelor de calitate ale acestor servicii.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 7.7. Managerul de caz trebuie sa se asigure ca monitorizarea situatiei       |
|      copilului/tanarului se realizeaza pentru cel putin 3 luni de la iesirea |
|      din evidenta sistemului de protectie a copilului. Se recomanda ca       |
|      aceasta perioada de monitorizare sa fie in medie de 6 luni, cu          |
|      posibilitati de prelungire in anumite situatii, cu avizul directorului  |
|      SPSPC.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 7.8. SRD colaboreaza cu serviciile sociale din comunitate in vederea         |
|      asigurarii integrarii sociale a copiilor aflati in rezidenta.           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 7
    (I)7.1.1. PSP si PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, care cuprinde obligatoriu modalitatile de iesire si pregatirea conditiilor pentru reintegrare sau integrare familiala si includere sociala.
    (I)7.1.2. - Numarul anual de copii, respectiv tineri care parasesc SRD.
              - Numarul anual de copii reintegrati in familia naturala
              - Numarul anual de copii integrati in familia largita
              - Numarul anual de copii plasati la asistenti maternali
                profesionisti
              - Numarul anual de copii mentinuti in protectie speciala in
                SRD
              - Numarul anual de copii mentinuti in protectie in SRD cu PIS
                pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta
              - Numarul anual de tineri mentinuti in protectie speciala in
                SRD
              - Numarul anual de tineri integrati in societate, cu sau fara
                sprijinul sistemului de protectie pentru persoanele cu handicap
              - Numarul anual de tineri referiti centrelor rezidentiale
                pentru adultii cu handicap
              - Numarul anual de copii adoptati, pe plan national si
                international
              - Alte situatii
    (I)7.1.3. Fiecare copil are un PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cu elementele mentionate la (I)7.1.1.
    (I)7.1.4. Durata medie de sedere a copiilor/tinerilor in SRD.
    (I)7.2. - 7.3. Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
    (I)7.3. MOF contine proceduri referitoare la iesirea copilului din SRD, in care sunt prevazute, in egala masura, pregatirea copilului si a mediului in care el urmeaza sa se integreze.
    (I)7.4. - 7.6. Dosarul copilului.
    (I)7.7. Rapoartele de monitorizare postservicii (dupa iesirea copilului din sistemul de protectie) din dosarul copilului.
    (I)7.8. Conventiile de colaborare/contractile cu alti furnizori de servicii.

             CALITATEA INGRIJIRII, EDUCATIEI SI SOCIALIZARII

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 8  | Participarea copiilor                                        |
|               |                                                              |
|               | In cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip      |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati opiniile           |
|               | copiilor/tinerilor si ale familiilor acestora, precum si ale |
|               | altor persoane importante pentru copil sunt solicitate si    |
|               | luate in considerare in luarea deciziilor care ii privesc in |
|               | mod direct sau indirect pe copii. Fiecare copil/tanar este   |
|               | incurajat si sprijinit sa participe la desfasurarea          |
|               | activitatilor din cadrul serviciului si sa-si asume          |
|               | responsabilitati conform dezvoltarii, gradului sau de        |
|               | maturitate si tipului de dizabilitate si/sau grad de         |
|               | handicap.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii/tinerii participa activ la viata cotidiana din cadrul |
|               | serviciului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati,|
|               | precum si la luarea deciziilor in privinta viitorului lor.   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 8                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 8.1. Personalul incurajeaza copiii sa-si exprime opiniile cu privire la      |
|      toate aspectele care-i privesc, inclusiv ale vietii cotidiene din SRD.  |
|      Dupa consultare, copiii trebuie sa primeasca un raspuns despre modul    |
|      in care opiniile si propunerile lor au influentat luarea deciziei       |
|      respective. Acelasi lucru este valabil si pentru familia copilului si   |
|      alte persoane importante pentru copil, cu exceptia cazurilor de         |
|      restrictie consemnate in dosarul copilului.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 8.2. De cate ori este nevoie, coordonatorul desemneaza un membru al          |
|      personalului care sa organizeze discutii de grup cu copiii/tinerii,     |
|      pentru a cunoaste opiniile acestora cu privire la aspectele esentiale   |
|      pentru organizarea si functionarea SRD.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 8.3. Tinand cont de varsta copiilor, gradul lor de maturitate si tipul       |
|      dizabilitatii si/sau gradului de handicap, copiii trebuie incurajati    |
|      sa-si organizeze un grup de reprezentare numit Consiliul Copiilor, care |
|      sa fie consultat periodic sau de cate ori este nevoie pentru luarea     |
|      deciziilor care ii privesc pe toti copiii din SRD.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 8.4. Personalul trebuie pregatit pentru a sti cum sa incurajeze exprimarea   |
|      opiniilor personale, cum sa negocieze luarea deciziilor si cum sa       |
|      raspunda, in mod pozitiv si constructiv.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 8.5. In situatia luarii de decizii importante pentru viata copilului in      |
|      cauza sau viata cotidiana din SRD, opiniile si propunerile copilului,   |
|      precum si ale familiei sau persoanelor importante pentru copil sunt     |
|      inregistrate, dupa caz, in dosarul copilului, registrul de opinii si    |
|      sugestii sau alte acte administrative ale SRD si coordonatorul urmareste|
|      modul de punere in practica a acestora.                                 |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 8
    (I)8.1. MOF cuprinde prevederi referitoare la consultarea si participarea copiilor - realizata in functie de varsta, gradul de maturitate, tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap - precum si a familiei si altor persoane importante pentru copil si procedurile de realizare a acestor consultari (de exemplu, discutii individuale si de grup, Consiliul Copiilor, consemnarea in registrul de opinii si sugestii, protocoale de intelegere etc.).
    (I)8.2.1. si (I)8.5. Existenta si continutul registrului de opinii si sugestii.
    (I)8.2.2. Numarul mediu lunar si numarul anual de discutii de grup cu copiii din SRD pe probleme care privesc organizarea si functionarea SRD, consemnate in registrul de opinii si sugestii.
    (I)8.3.1. Consiliul Copiilor este operational, la nivel de SRD, la nivelul mai multor SRD sau la nivel judetean ori local al sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (I)8.3.2. Numarul anual de consultari ale Consiliului Copiilor si continutul acestora inregistrat in registrul de opinii si sugestii.
    (I)8.4.1. Personalul cunoaste continutul MOF cu privire la consultarea si participarea copiilor, precum si prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului.
    (I)8.4.2. Certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura, de exemplu pe tema drepturilor copilului, negocierea conflictelor, luarea deciziilor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 9  | Intimitate si confidentialitate                              |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura copiilor dreptul la    |
|               | intimitate, spatiu personal si confidentialitate intr-un mod |
|               | cat mai apropiat de mediul familial.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de siguranta, incredere si respect in     |
|               | toate aspectele vietii lor pe tot parcursul sederii lor in   |
|               | cadrul serviciului pentru protectia copilului de tip         |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 9                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 9.1. SRD isi stabileste, in cadrul MOF, proceduri referitoare la intimitate  |
|      si confidentialitate cu privire la cel putin urmatoarele aspecte:       |
|      a) accesul personalului si a altor persoane la dosarele copiilor si la  |
|      baza de date a SRD, b) utilizarea informatiilor despre protectia        |
|      copiilor in SRD, c) asigurarea ingrijirii si igienei personale a        |
|      copiilor, d) aspecte si probleme de ordin personal, e) modul de         |
|      administrare a medicamentelor si realizarea manevrelor medicale si      |
|      e) inviolabilitatea corespondentei si dreptul la convorbiri telefonice  |
|      private.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 9.2. Personalul primeste instructiuni scrise clare referitoare la            |
|      modalitatile de abordare si de transmitere a informatiilor care le sunt |
|      incredintate in scopuri legate de protectia copilului.                  |
|______________________________________________________________________________|
| 9.3. Personalul respecta demnitatea copilului si foloseste formula de        |
|      adresare preferata de copii. Sunt interzise formulele de adresare       |
|      jignitoare si umilitoare.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 9.4. Personalul de ingrijire beneficiaza de formare adecvata si primeste     |
|      instructiuni scrise clare referitoare la oferirea asistentei pentru     |
|      copiii care au nevoie de ajutor, partial sau total, pentru igiena       |
|      intima, necesitati fiziologice, ridicare, manevrare, deplasare, hranire,|
|      imbracare etc. Aceste instructiuni cuprind limitele care trebuie        |
|      respectate si cerintele cu privire la solicitarea opiniei si acordului  |
|      copilului, exprimarea alegerilor, in functie de varsta si gradul sau    |
|      de maturitate.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 9
    (I)9.1.1. MOF cuprinde procedurile referitoare la intimitate si confidentialitate.
    (I)9.1.2. Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri.
    (I)9.1.3. Numarul anual de reclamatii din partea copiilor, ale familiei sau altor persoane importante pentru copil, cu privire la incalcarea intimitatii si confidentialitatii, inregistrate in registrul de reclamatii si sesizari sau direct la nivelul furnizorului corespunzator de servicii ori la SPSPC. Continutul acestora si masurile luate de catre coordonatorul SRD, furnizorul de servicii si SPSPC.
    (I)9.2. Existenta instructiunilor pentru personal.
    (I)9.3. Personalul utilizeaza numele preferat de copii.
    (I)9.4.1. Existenta instructiunilor pentru personal referitoare la efectuarea procedurilor legate de igiena intima, necesitati fiziologice, ridicare, manevrare, deplasare, hranire, imbracare etc.
    (I)9.4.2. Diplomele de studii, certificatele de participare sau absolvire a cursurilor relevante pentru aceste proceduri.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 10 | Asigurarea hranei                                            |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura copiilor o alimentatie |
|               | corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, |
|               | tinand cont de varsta, nevoile si preferintele acestora, in  |
|               | conformitate cu legislatia in vigoare. Totodata, unitatea    |
|               | ofera copiilor posibilitatea de a participa la alegerea      |
|               | alimentelor si a meniurilor zilnice, precum si in            |
|               | activitatile de pregatire si servire a mesei, conform        |
|               | programului de interventie pentru dezvoltarea deprinderilor  |
|               | pentru viata independenta.                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de o alimentatie sanatoasa, hranitoare,   |
|               | adaptata nevoilor legate de dieta. Totodata, copiii au       |
|               | cunostintele necesare pentru pregatirea meselor, precum si   |
|               | posibilitatea aplicarii acestor cunostinte, in limita        |
|               | varstei, a gradului lor de maturitate si a tipului           |
|               | dizabilitatii si/sau gradului de handicap.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 10                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.1.  Mesele sunt bine administrate, organizate in spatii cu o atmosfera de |
|        tip familial si constituie ocazii pentru socializarea copiilor. Copiii|
|        nu pot fi exclusi de la masa luata impreuna cu ceilalti copii din     |
|        grupa sau modul, decat daca exista motive temeinice si in nici un caz |
|        exclusi cu regularitate. Motivele de excludere se consemneaza in PIS  |
|        pentru recreerea-socializarea copilului si sunt avizate de            |
|        coordonatorul SRD.                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 10.2.  Meniurile se stabilesc cu sprijinul medicului care este responsabil cu|
|        PIS pentru sanatatea copilului, astfel incat sa se asigure o          |
|        alimentatie echilibrata, in conformitate cu preferintele si nevoile   |
|        biologice specifice fiecarei varste, regimurilor recomandate de medic |
|        si normele in vigoare cu privire la necesarul de calorii si elemente  |
|        nutritive. In acelasi scop, in mod periodic, personal desemnat de     |
|        coordonatorul SRD evalueaza calitatea si cantitatea alimentelor       |
|        inainte si dupa prelucrare, precum si modul de preparare si           |
|        consemneaza daca exista nereguli in acest sens in acelasi registru in |
|        care consemneaza informatiile despre meniurile zilnice.               |
|______________________________________________________________________________|
| 10.3.  Copiii ajuta la selectarea meniurilor, pregatirea felurilor de        |
|        mancare, aranjarea si servirea meselor, spalarea veselei etc.,        |
|        invatand si realizand activitati conforme cu varsta, gradul de        |
|        maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap. Aceste |
|        activitati sunt cuprinse in PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de   |
|        viata independenta.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 10.4.  In cadrul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, |
|        copiilor li se organizeaza cursuri pentru explicarea notiunilor de    |
|        baza referitoare la igiena alimentatiei si la hrana sanatoasa, precum |
|        si exercitii practice de aplicare a acestor notiuni.                  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.5.  Tuturor copiilor li se pot pune la dispozitie mici gustari la         |
|        solicitarea acestora, sau isi pot pregati ei insisi aceste gustari in |
|        timpul zilei, in functie de gradul de maturitate si de deprinderile pe|
|        care le-au dobandit.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 10.6.  SRD organizeaza mese festive cel putin pentru sarbatorirea zilelor de |
|        nastere ale copiilor, in fiecare an, si, in acest caz, se tine cont   |
|        obligatoriu de preferintele copilului in cauza si se poate lua masa   |
|        impreuna cu familia si alte persoane apropiate copilului intr-un cadru|
|        intim amenajat in SRD sau in afara acestuia.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 10.7.  SRD dispune de spatii suficiente pentru pregatirea, pastrarea si      |
|        servirea hranei, care sunt dotate cu mobilier corespunzator, usor de  |
|        igienizat si cu instalatiile si aparatura necesara pentru pregatirea, |
|        depozitarea, racirea si congelarea hranei, precum si pentru           |
|        igienizarea alimentelor si veselei. Totodata, spatiile sunt amenajate |
|        cu materiale usor de igienizat.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 10.8.  SRD trebuie sa aiba rezerve de hrana si apa pentru 48 de ore pentru   |
|        fiecare copil.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 10.9.  Copiii pot beneficia de ajutor din partea personalului de ingrijire   |
|        pentru asigurarea hranirii, intr-o maniera discreta, toleranta si     |
|        blanda, incurajandu-se, totodata, hranirea independenta.              |
|______________________________________________________________________________|
| 10.10. Timpul alocat pentru luarea mesei este suficient si copiii nu sunt    |
|        grabiti in nici un fel in acest sens.                                 |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 10
    (I)10.1.1. Spatiul in care se serveste masa are o ambianta placuta, de tip familial.
    (I)10.1.2. Numarul mediu lunar si numarul anual de copii exclusi de la luarea mesei impreuna cu ceilalti copii (ocazional, in mod repetat, permanent) si care este motivatia consemnata in PIS pentru recreerea-socializarea copiilor, purtand semnatura coordonatorului SRD.
    (I)10.2.1. Meniurile sunt adecvate preferintelor copiilor, varstei, regimurilor recomandate si normelor in vigoare.
    (I)10.2.2. Neregulile consemnate in registrul de meniuri si masurile luate de coordonatorul SRD.
    (I)10.3.1. PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta cuprind activitati legate de asigurarea hranei, cu consemnarea mijloacelor si materialelor adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap.
    (I)10.3.2. Copiii/tinerii au deprinderi referitoare la asigurarea hranei, conform varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap.
    (I)10.4. Copiii au notiuni despre igiena alimentatiei si hrana sanatoasa.
    (I)10.5. Copiii au acces la gustari in afara orelor de masa.
    (I)10.6. Toti copiii isi serbeaza ziua de nastere in SRD sau in afara acestuia, in fiecare an.
    (I)10.7. Spatiile pentru pregatirea, pastrarea si servirea mesei, precum si dotarile aferente corespund numarului de copii si de personal, varstei copiilor si normelor igienico-sanitare in vigoare.
    (I)10.8. Raportul dintre numarul de copii din SRD si rezervele de hrana si apa ale SRD.
    (I)10.9. Numarul de copii care sunt ajutati sa se hraneasca si numarul de copii care se hranesc singuri.
    (I)10.10. Timpul alocat meselor in comparatie cu numarul de copii, varsta acestora si tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 11 | Aspectul exterior, imbracamintea, echipamentul personal si   |
|               | banii de buzunar                                             |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura copiilor necesarul de  |
|               | imbracaminte, incaltaminte, rechizite si alte echipamente,   |
|               | precum si bani de buzunar, in conformitate cu legislatia in  |
|               | vigoare si respectand individualitatea si nevoile specifice  |
|               | ale fiecarui copil.                                          |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii din unitate beneficiaza de imbracaminte, incaltaminte,|
|               | rechizite, echipament pentru uzul propriu, precum si de bani |
|               | de buzunar si, totodata, sunt abilitati sa aleaga lucrurile  |
|               | necesare de ordin personal, in conformitate cu gradul lor de |
|               | maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap. |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 11                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.1. Copiii sunt incurajati sa-si exprime gusturile privind imbracamintea,  |
|       incaltamintea si imaginea personala si sunt sprijiniti in indeplinirea |
|       acestor preferinte, de exemplu prin oferirea de alternative pentru     |
|       alegere, atunci cand se achizitioneaza produsele respective. In        |
|       situatia in care SRD are personalitate juridica, copiii participa in   |
|       mod nemijlocit la alegerea si cumpararea produselor. Se interzic orice |
|       fel de practici de "uniformizare" a copiilor, prin cumpararea de       |
|       produse identice pentru toti copiii din SRD sau dintr-o grupa/modul.   |
|______________________________________________________________________________|
| 11.2. Preferintele de natura culturala, rasiala, etnica si religioasa        |
|       referitoare la imbracaminte si echipamentul personal sunt sprijinite   |
|       si promovate pozitiv.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 11.3. Fiecare copil isi pastreaza imbracamintea si echipamentul personal in  |
|       compartimente corespunzatoare, separate de ale celorlalti copii.       |
|______________________________________________________________________________|
| 11.4. Sumele alocate pentru banii de buzunar sunt utilizate exclusiv de catre|
|       copii, acestia semnand actele de primire. In situatia in care copiii nu|
|       pot semna aceste acte, din diferite motive, banii de buzunar sunt      |
|       administrati de catre familie sau reprezentantul legal in folosul      |
|       copilului si tinand cont de nevoile si preferintele acestuia, in raport|
|       cu gradul de maturitate. Copiii sunt incurajati, invatati si sprijiniti|
|       sa isi administreze propriile resurse financiare provenite din banii de|
|       buzunar, alocatii, donatii etc., iar in cazul copiilor cu varsta peste |
|       15 ani, si din castiguri proprii, in conditiile legii. Copiilor li se  |
|       ofera libertate pe cat posibil in luarea deciziilor privind cheltuirea |
|       propriilor bani.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 11.5. Personalul trebuie sa acorde sprijin copiilor care isi exprima dorinta |
|       de a-si cumpara unele dintre aceste produse din banii de buzunar sau   |
|       alte resurse financiare.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 11.6. SRD isi elaboreaza proceduri clare cu privire la utilizarea resurselor |
|       financiare ale copilului, inclusiv referitor la restrictii de folosire |
|       si rezolvarea solicitarilor din partea copiilor de a-si cumpara        |
|       diverse produse din aceste venituri. Aceste proceduri sunt aduse la    |
|       cunostinta copiilor si a personalului.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 11.7. Coordonatorul este obligat sa verifice toate aspectele legate de       |
|       copiii care sunt angajati pentru prestarea de munci, in vederea        |
|       prevenirii exploatarii copiilor si munca in conditii care nu respecta  |
|       legislatia in vigoare. Toate aceste date sunt consemnate in dosarul    |
|       copilului, la angajarea copilului si periodic.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 11.8. Furnizorul de servicii si SRD asigura achizitionarea de imbracaminte,  |
|       incaltaminte, echipamente si alte materiale adaptate copiilor cu       |
|       dizabilitati.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 11
    (I)11.1. - 11.2. Produsele sunt personalizate si achizitionate tinand cont de opinia copiilor; registrul de opinii si sugestii, discutii cu copiii.
    (I)11.3. Fiecare copil are dulap propriu sau compartimente proprii in dulapuri comune pentru imbracamintea, incaltamintea si echipamentul personal.
    (I)11.4.1. Actele de primire a banilor de buzunar sunt semnate de copii/familii/reprezentanti legali.
    (I)11.4.2. Numarul de copii care au si alte resurse financiare decat banii de buzunar si modalitatile de cheltuire a tuturor acestor resurse de catre copii.
    (I)11.6.1. MOF contine proceduri referitoare la utilizarea resurselor financiare ale copiilor.
    (I)11.6.2. Copiii si personalul cunosc aceste proceduri.
    (I)11.7.1. Numarul de copii care au castiguri proprii.
    (I)11.7.2. Dosarele copiilor care muncesc contin datele referitoare la muncile prestate de copii, conform prevederilor SMO.
    (I)11.8. Imbracamintea, incaltamintea, echipamentele si celelalte materiale sunt adaptate nevoilor specifice copiilor rezidenti, de exemplu: imbracaminte cu capse, incaltaminte cu catarame, casti de protectie, proteze, orteze.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 12 | Starea de sanatate a copiilor si prevenirea imbolnavirilor   |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura conditiile necesare    |
|               | pentru identificarea si evaluarea permanenta a nevoilor      |
|               | fizice, emotionale si de sanatate ale fiecarui copil, precum |
|               | si masurile corespunzatoare pentru satisfacerea acestor      |
|               | nevoi, igiena personala, supravegherea si mentinerea starii  |
|               | de sanatate.                                                 |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de servicii medicale, stomatologice sau   |
|               | alte servicii de sprijin si promovare a sanatatii, au o stare|
|               | generala buna si sunt educati in spiritul unui mod de viata  |
|               | sanatos.                                                     |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 12.1.  PIS pentru sanatatea copilului este in responsabilitatea medicului de |
|        familie sau, in lipsa bine documentata a acestuia, a medicului angajat|
|        de catre furnizorul de servicii, conform prevederilor Codului muncii. |
|        In anumite situatii, coordonatorul SRD poate decide acordarea acestei |
|        responsabilitati unuia dintre profesionistii care asigura derularea   |
|        activitatilor de abilitare-reabilitare a copilului, in functie de     |
|        tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap. Implementarea        |
|        propriu-zisa a acestui program se realizeaza in colaborare cu         |
|        personalul SRD si ceilalti profesionisti responsabili pentru          |
|        activitatile circumscrise programului.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 12.2.  PIS pentru sanatatea copilului cuprinde activitatile si masurile      |
|        corespunzatoare pentru asigurarea unei stari de sanatate bune a       |
|        copilului, respectiv cel putin: a) indrumare, sprijin si consiliere pe|
|        probleme de sanatate, b) igiena si ingrijire personala, c) evaluari   |
|        medicale periodice si la nevoie, cu ocazia infectiilor intercurente si|
|        a situatiilor de urgenta, d) tratamente diverse, inclusiv de          |
|        specialitate si stomatologice, e) nutritie si dieta, f) exercitiu si  |
|        odihna, g) educatie pentru sanatate, inclusiv educatie sexuala si     |
|        contraceptiva si h) abilitare-reabilitare.                            |
|______________________________________________________________________________|
| 12.3.  PIS pentru sanatatea copilului are anexa o fisa medicala in care sunt |
|        trecute toate informatiile referitoare la antecedentele personale     |
|        fiziologice si patologice ale copilului si familiei sale, imunizarile,|
|        bolile, ranirile accidentale, alergiile sau reactiile adverse la      |
|        administrarea unor medicamente, rezultatele analizelor etc., anterior |
|        si pe perioada sederii copilului in SRD.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 12.4.  Fiecare copil beneficiaza de educatie pentru sanatate, inclusiv despre|
|        efectele nocive ale fumatului, consumului de alcool, droguri, despre  |
|        hepatita, infectie HIV/SIDA, infectiile cu transmitere sexuala,       |
|        protejarea propriei persoane de diverse prejudicii, actiuni de        |
|        intimidare si abuz in interiorul sau in afara SRD.                    |
|______________________________________________________________________________|
| 12.5.  SRD asigura materialele igienico-sanitare pentru uzul personal pentru |
|        fiecare copil, tinand cont si de preferintele copiilor.               |
|______________________________________________________________________________|
| 12.6.  Copiii pot sa pastreze materiale igienico-sanitare in mod exclusiv    |
|        pentru uzul propriu si nu trebuie sa le solicite de la spatiul de     |
|        depozitare comun, cu exceptia articolelor care sunt considerate cu    |
|        risc.                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 12.7.  Copiii care se imbolnavesc de boli contagioase care nu necesita       |
|        spitalizare se izoleaza, pe o perioada determinata, stabilita de      |
|        medicul specialist, intr-o camera amenajata pentru situatia respectiva|
|        in cadrul SRD. In aceste situatii copiii primesc ingrijirea necesara  |
|        si sunt sprijiniti emotional pe perioada izolarii temporare de        |
|        ceilalti copii.                                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 12.8.  Sunt afisate intr-un loc accesibil si cunoscut de tot personalul,     |
|        numele si coordonatele medicului/profesionistului care trebuie        |
|        contactat in cazul unei probleme de sanatate, precum si alte numere de|
|        telefon utile in situatii de urgenta.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 12.9.  SRD asigura echipamentele si materialele igienico-sanitare necesare   |
|        copiilor cu probleme de continenta (enurezis, encomprezis), varsaturi,|
|        boli cu secretii ori sangerari externe etc.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 12.10. SRD asigura asistenta necesara pentru mentinerea igienei personale a  |
|        copiilor care nu se pot ingriji singuri.                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 12
    (I)12.1.1. Fiecare copil are un PIS pentru sanatate, a carui elaborare si implementare este coordonata de un medic/profesionist, conform SMO prezente.
    (I)12.1.2. Dosarele copiilor contin informatii despre vizitele periodice sau ocazionale, la nevoie, efectuate de medicul de familie/medicului in vederea supravegherii starii de sanatate a copiilor, a modului de aplicare a tratamentelor prescrise s.a.m.d.
    (I)12.2. - 12.3. Continutul PIS pentru sanatate, in acord cu SMO prezente, situatia particulara a copiilor din SRD si normele stabilite de sistemul de sanatate (de exemplu, programul de vaccinari, normele igienico-sanitare pentru institutiile de protectie sociala).
    (I)12.2.2. Contractele de colaborare ale medicului de familie sau ale furnizorului de servicii/SRD cu servicii medicale de specialitate, in functie de tipul dizabilitatii si nevoile copiilor rezidenti (ORL, oftalmologie, stomatologie, mica chirurgie, dermatologie etc.).
    (I)12.4.1. Copiii au cunostinte despre promovarea sanatatii, corespunzator varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap.
    (I)12.4.2. Modul de organizare a activitatilor de educatie - permanent/periodic, individual/cu grupul de copii etc.
    (I)12.5. Materialele igienico-sanitare aflate in stoc si in uz in raport cu numarul de copii din SRD.
    (I)12.7.1. Se aplica normele interne de igiena colectiva si personala.
    (I)12.7.2. MOF cuprinde proceduri referitoare la promovarea si mentinerea sanatatii copiilor din SRD, inclusiv cu privire la administrarea situatiilor de carantina (de exemplu, posibilitatile de amenajare a unei camere pentru izolarea copilului, modalitatile de sprijin pentru copil pe perioada respectiva).
    (I)12.8. Pentru situatiile de urgenta personalul de serviciu are acces la telefon si cunoaste ce trebuie facut in astfel de cazuri.
    (I)12.9.1. Echipamentele si materialele igienico-sanitare in stoc si in uz in raport cu numarul de copii cu probleme de continenta, varsaturi, boli cu secretii ori sangerari externe etc.
    (I)12.10.1. Dosarele angajatilor (diplomele de studii, certificate de absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura, fisele de post etc.).
    (I)12.10.2. Raportul dintre numarul personalului pentru ingrijirea copiilor fara autonomie personala sau cu autonomie partiala si numarul de copii aflati in aceasta situatie in SRD.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 13 | Tratamentul medical si administrarea medicamentelor          |
|               |                                                              |
|               | Primul ajutor, tratamentul infectiilor intercurente si       |
|               | administrarea medicamentelor in cadrul serviciului pentru    |
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati sunt acordate copiilor de catre personal, in    |
|               | conditii de supervizare din partea medicului care coordoneaza|
|               | implementarea programelor de interventie pentru sanatate.    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Securitatea si sanatatea copiilor sunt protejate si          |
|               | supravegheate permanent de personalul serviciului pentru     |
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati.                                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 13                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 13.1. Intregul personal al SRD urmeaza cursuri de pregatire in acordarea     |
|       primului ajutor, asigurate din bugetul angajatorului. Copiii din SRD   |
|       beneficiaza si ei de acest gen de cursuri, in functie de varsta, gradul|
|       de maturitate si tipul dizabilitatii si/sau gradului de handicap.      |
|______________________________________________________________________________|
| 13.2. Medicamentele recomandate de medic pot fi administrate de personal     |
|       calificat sau/si de persoana de referinta a copilului, in conditii de  |
|       supervizare stabilite de medicul de familie sau, dupa caz, de medicul  |
|       responsabil cu PIS pentru sanatatea copilului.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 13.3. In cazul infectiilor intercurente se pot administra, in regim de       |
|       urgenta, medicamente de uz general, de catre personalul calificat      |
|       sau/si persoana de referinta, in aceleasi conditii de supervizare.     |
|______________________________________________________________________________|
| 13.4. Copiii pot avea in pastrare medicamente pe care si le administreaza    |
|       singuri, inclusiv pe cale injectabila (de exemplu, insulina), numai    |
|       dupa ce medicul specialist stabileste acest lucru, pe baza unei        |
|       evaluari a copilului ca fiind suficient de responsabili in acest sens. |
|       Acesti copii au posibilitatea de a-si incuia medicamentele in locuri   |
|       la care ceilalti copii nu au acces. Autoadministrarea se realizeaza in |
|       aceleasi conditii de supervizare.                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 13.5. Medicamentele prescrise si cele de uz general, cu exceptia celor date  |
|       in grija copiilor care isi administreaza singuri propriile medicamente,|
|       sunt pastrate in siguranta, in locuri speciale, incuiate, la care      |
|       copiii si restul personalului nu au acces.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 13.6. SRD isi organizeaza proceduri referitoare la administrarea, depozitarea|
|       si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate,|
|       precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 13.7. Informatiile referitoare la medicamentele, tratamentele si asistenta de|
|       prim ajutor acordate copiilor se consemneaza intr-un registru medical, |
|       precizandu-se numele copilului, data, ora, medicamentul (inclusiv      |
|       dozajul) sau tratamentul, motivul administrarii, semnatura             |
|       personalului.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 13.8. In fisele medicale ale copiilor se consemneaza obligatoriu motivele si |
|       momentele in care medicatia nu este administrata sau intrerupta.       |
|______________________________________________________________________________|
| 13.9. In SRD se respecta legislatia in vigoare cu privire la eliberarea      |
|       retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea,           |
|       distribuirea si administrarea medicamentelor.                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 13
    (I)13.1.1. Personalul si o parte din copiii din SRD cunosc modalitatile de acordarea primului ajutor.
    (I)13.1.2. Dosarele angajatilor.
    (I)13.1.3. SRD este dotat cu truse de prim ajutor pentru copii si adulti.
    (I)13.2. - 13.4.1. Fisele medicale si registrul medical.
    (I)13.4.2. Locuri de depozitare personale.
    (I)13.5. Locul de depozitare a medicamentelor.
    (I)13.6. MOF contine proceduri referitoare la administrarea, depozitarea si distrugerea resturilor de medicamente sau a medicamentelor expirate, precum si a celorlalte materiale sanitare utilizate.
    (I)13.7. Existenta si continutul registrului medical.
    (I)13.8. Continutul fiselor medicale din dosarele copiilor.
    (I)13.9. Personalul din SRD implicat in implementarea PIS pentru sanatatea copiilor cunoaste legislatia in vigoare cu privire la eliberarea retetelor medicale, inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si administrarea medicamentelor.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 14 | Educatia                                                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati sprijina si promoveaza, prin   |
|               | materiale si mijloace corespunzatoare, educatia copiilor,    |
|               | adecvata tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap si|
|               | potentialului lor de dezvoltare, cu prioritate in unitati de |
|               | invatamant din comunitate.                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza, in cadrul si in afara serviciului pentru |
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati, de activitatile educationale necesare          |
|               | dezvoltarii optime si pregatirii pentru viata de adult:      |
|               | pregatire si orientare scolara si profesionala; comunicare - |
|               | socializare; autoingrijire si autogospodarire etc.           |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 14                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 14.1. Programul educational, care este anexa a PSP, este elaborat de catre   |
|       educatorul sau educatorul specializat desemnat de coordonatorul SRD    |
|       impreuna cu cadrul didactic responsabil nominalizat in PSP din partea  |
|       sistemului educational, respectiv a scolii pe care copilul o           |
|       frecventeaza sau urmeaza sa o frecventeze, conform orientarii scolare  |
|       decise de CPC. CPC trebuie sa evite situatiile in care copilul         |
|       beneficiaza de programul educational exclusiv in cadrul SRD si, in     |
|       acest caz exceptional, programul educational este elaborat de          |
|       educatorul/educatorul specializat desemnat impreuna cu un cadru        |
|       didactic nominalizat in PSP de catre inspectoratul scolar, educatia    |
|       formala fiind asigurata conform curriculum-ului scolar adaptat         |
|       cerintelor educative sau nevoilor speciale ale copilului.              |
|       Educatorul/educatorul specializat raspunde de educatia non-formala si  |
|       informala a copilului, iar cadrul didactic de educatia formala,        |
|       conform normelor stabilite de sistemul educational. In situatia        |
|       caselor de tip familial, asa numitul parinte social poate indeplini    |
|       rolul educatorului/educatorului specializat numai in conditiile        |
|       prevederilor SMO prezente - vezi procedura 28.10.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 14.2. Programul educational cuprinde cel putin urmatoarele informatii:       |
|       a) traseul educational completat conform ghidului metodologic pentru   |
|       evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de      |
|       handicap; b) capacitatea de invatare; c) nivelul achizitiilor si       |
|       cunostintelor, gradul de asimilare a cunostintelor din curriculum-ul   |
|       scolar; d) cerintele educative speciale; e) masuri psihopedagogice de  |
|       sprijin pentru corectarea dificultatilor de invatare; f) interese si   |
|       aspiratii educational-vocationale; g) recomandari si masuri specifice. |
|______________________________________________________________________________|
| 14.3. SRD asigura fiecarui copil sprijin adecvat, inclusiv resursele         |
|       materiale necesare pentru a avea acces, a se integra si a frecventa in |
|       mod regulat unitatea de invatamant recomandata de CPC.                 |
|______________________________________________________________________________|
| 14.4. In situatia in care copilul, din motive de sanatate, nu poate          |
|       frecventa, pe o perioada determinata de timp, unitatea de invatamant   |
|       din comunitate, educatorul asigura activitati de pregatire scolara in  |
|       SRD, pe durata programului scolar si in conformitate cu curriculum-ul  |
|       scolar.                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 14.5. SRD asigura fiecarui copil conditii adecvate pentru pregatirea temelor |
|       scolare, cum ar fi: spatiu individual de studiu, care nu este luminat  |
|       cu lampi fluorescente, ci pe cat posibil cu lumina naturala; mobilier  |
|       adecvat; echipamente. Educatorul/educatorul specializat urmareste      |
|       pregatirea temelor scolare si, la solicitarea copiilor, asigura        |
|       sprijin pentru realizarea acestui lucru.                               |
|______________________________________________________________________________|
| 14.6. SRD incurajeaza si sprijina fiecare copil sa participe la activitatile |
|       extrascolare organizate de unitatea de invatamant si de SRD.           |
|______________________________________________________________________________|
| 14.7. In absenta sau imposibilitatea parintilor, persoana de referinta cu    |
|       prioritate sau personalul desemnat de coordonatorul SRD participa la   |
|       toate activitatile la care unitatea de invatamant solicita prezenta    |
|       parintilor.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 14.8. Furnizorul de servicii si SRD daca are personalitate juridica incheie  |
|       o conventie de colaborare cu unitatea de invatamant si, dupa caz, cu   |
|       inspectoratul scolar, ale carei obiective principale se refera cel     |
|       putin la: a) diminuarea si eliminarea marginalizarii in cadrul unitatii|
|       de invatamant a copiilor protejati in SRD, b) colaborarea cu cadrele   |
|       didactice, precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea         |
|       programelor educationale ale copiilor protejati in SRD si c) integrarea|
|       copiilor in comunitatea grupei/clasei si a unitatii de invatamant, ca  |
|       prim pas al integrarii lor in comunitate.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 14.9. Personalul de specialitate din SRD participa la reevaluarea copilului  |
|       in scopul reorientarii sale scolare anuale, avand in vedere si         |
|       urmarindu-se permanent posibilitatea orientarii cu prioritate in       |
|       invatamantul de masa, si trimite raportul de reevaluare, avizat de     |
|       coordonatorul SRD, managerului de caz din cadrul SEC.                  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 14
    (I)14.1.1. Fiecare copil are un program educational, semnat de persoanele care l-au elaborat si care este in acord cu hotararea CPC, PSP si certificatul de orientare scolara.
    (I)14.1.2. Numarul de copii care beneficiaza de educatie intr-o unitate de invatamant din comunitate.
    (I)14.2. Continutul programelor educationale.
    (I)14.3.1. Toti copiii beneficiaza de sprijin (de exemplu, transport, insotitor) si conditii pentru frecventarea scolii, consemnate in dosarul acestora si in alte documente administrative ale SRD (de exemplu, documentele contabile care atesta achizitionarea de rechizite). Rechizitele, manualele, materialele si echipamentele pentru frecventarea unitatii de invatamant corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ nevoilor si cerintelor educative speciale ale copiilor.
    (I)14.3.2. Frecventa scolara a copiilor. Numarul de copii care prezinta absenteism si abandon scolar, precum si motivatia acestor fapte, consemnata in dosarul copilului si documentele scolare.
    (I)14.3.3. MOF contine prevederi legate de asigurarea educatiei formale, non-formale si informale a copiilor, inclusiv referitoare la alegerea unitatii de invatamant cu respectarea SMO prezente si a normelor din sistemul educational.
    (I)14.4. Numarul de copii care invata in SRD pe perioade determinate de timp, motivatia acestui fapt si concordanta cu curriculum-ul scolar.
    (I)14.5.1. Conditiile si facilitatile pentru pregatirea temelor sunt adecvate situatiei copiilor. Discutii cu copiii si educatorul/educatorul specializat despre modul de pregatire a temelor.
    (I)14.5.2. Rezultatele scolare ale fiecarui copil demonstreaza o evolutie individuala buna, conforma cu potentialul propriu de dezvoltare.
    (I)14.6. Activitatile extrascolare consemnate in dosarele copiilor impreuna cu documente justificative (de exemplu, bilete de participare, rapoarte ale personalului insotitor, opiniile copiilor). Gradul de participare a copiilor la activitati extrascolare organizate de unitatea de invatamant si respectiv SRD.
    (I)14.7. Rapoartele persoanelor desemnate privind participarea la activitatile pentru parinti initiate de unitatea de invatamant pe care copiii o frecventeaza.
    (I)14.8. Conventia de colaborare.
    (I)14.9. Rapoartele de reevaluare in scopul reorientarii scolare anuale a copiilor in dosarele copiilor din SRD si SEC.

    RECREEREA SI SOCIALIZAREA

    Introducere

    Activitatile de petrecere a timpului liber sunt orientate catre cunoasterea mediului fizic si social din jurul copilului, inclusiv a serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential, precum si catre cunoasterea si relationarea cu ceilalti copii, reprezentand o forma de socializare in grupul de egali. De asemenea, aceste activitati contribuie la formarea unor abilitati si deprinderi pentru care copilul manifesta interes, precum si la dezvoltarea si cultivarea unor talente, crearea unor oportunitati pentru copii pentru a avea optiuni si initiativa.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 15 | Activitati de recreere - socializare                         |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura copiilor oportunitati  |
|               | multiple de petrecere a timpului liber, de recreere si       |
|               | socializare, care contribuie la dezvoltarea fizica,          |
|               | cognitiva, sociala si emotionala a copiilor.                 |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copii beneficiaza de timp liber, in care se pot odihni,      |
|               | relaxa sau participa la activitati de recreere si            |
|               | socializare, conform varstei, potentialului de dezvoltare,   |
|               | intereselor si optiunilor personale.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 15                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 15.1.  Vezi Standardele 5 si 6, precum si procedura 10.6.                    |
|______________________________________________________________________________|
| 15.2.  SRD asigura o pondere adecvata a activitatilor de recreere-socializare|
|        a copiilor, inclusiv a perioadelor de somn si odihna, in cadrul       |
|        programului zilnic al acestora. Aceste activitati sunt cuprinse       |
|        intr-un PIS pentru recreere-socializare elaborat de persoana de       |
|        referinta a copilului impreuna cu educatorul/educatorul specializat   |
|        responsabil pentru programul educational.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 15.3.  Copiii sunt informati, potrivit varstei, gradului de maturitate si cu |
|        mijloace si materiale adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului  |
|        de handicap, asupra oportunitatilor recreative si de socializare      |
|        promovate in SRD si in afara acestuia (in comunitate), precum si      |
|        asupra modului in care pot fi sprijiniti pentru a participa la        |
|        acestea.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 15.4.  Copiii sunt incurajati sa-si exprime opiniile si preferintele in      |
|        proiectarea si derularea activitatilor din timpul liber. In anumite   |
|        situatii, copiii pot decide daca participa sau nu la activitatile de  |
|        recreere-socializare organizate de SRD.                               |
|______________________________________________________________________________|
| 15.5.  SRD promoveaza si asigura copiilor petrecerea timpului liber, mai ales|
|        a sfarsitului de saptamana, si a vacantelor scolare in propria        |
|        familie.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 15.6.  SRD asigura, cel putin intr-una din vacantele scolare de pe parcursul |
|        unui an, minimum o saptamana de tabara, petrecuta in afara SRD, precum|
|        si cel putin 4 excursii pe an.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 15.7.  SRD asigura conditiile si materialele necesare, conform varstei si    |
|        optiunilor copiilor, precum si tipului dizabilitatii si/sau gradului  |
|        de handicap, pentru derularea activitatilor recreative si de          |
|        socializare in cadrul SRD si in comunitate.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 15.8.  In incinta SRD se asigura spatii special amenajate si dotate          |
|        corespunzator pentru desfasurarea activitatilor de timp liber, care   |
|        sunt sigure, functionale si accesibile tuturor copiilor si adecvate   |
|        varstei, potentialului de dezvoltare, tipului dizabilitatii si/sau    |
|        gradului de handicap, preocuparilor si preferintelor copiilor - vezi  |
|        procedura 23.8 si standardul 24.                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 15.9.  Fiecare copil este ajutat sa dezvolte relatii pozitive cu ceilalti: cu|
|        parintii/alti adulti importanti pentru el, cu copiii din SRD si din   |
|        unitatea de invatamant pe care o frecventeaza, cu personalul din SRD  |
|        si alti profesionisti implicati in derularea PSP.                     |
|______________________________________________________________________________|
| 15.10. Personalul este format corespunzator pentru a contribui la dezvoltarea|
|        afectiva a copilului, prin comunicare verbala si non-verbala, prin    |
|        consiliere, prin activitati de socializare si evaluari pozitive.      |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 15
    (I)15.1. Vezi indicatorii standardelor 5 si 6, precum si (I)10.6.
    (I)15.2.1. Toti copii beneficiaza de timp liber suficient pentru varsta si nevoile lor specifice.
    (I)15.2.2. Fiecare copil are un PIS pentru recreere-socializare.
    (I)15.3. Copiii cunosc care sunt oportunitatile de petrecere a timpului liber. Anunturi scrise, materiale promotionale (pliante, brosuri, afise) etc. privind activitatile de recreere-socializare din SRD si din comunitate, care sunt aduse la cunostinta copilului prin mijloace adecvate (interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio etc.).
    (I)15.4. Registrul de opinii si sugestii, discutii cu copiii, PIS pentru recreere-socializare.
    (I)15.5. Numarul de copii care isi petrec timpul liber si vacantele in familie. Documentele care atesta sprijinul din partea SRD pentru acest lucru.
    (I)15.6. Planificarea taberelor si a excursiilor, evidenta biletelor de tabara si de excursie.
    (I)15.7.1. Materialele existente in SRD, de exemplu: carti, reviste, casete audio, video, materiale promotionale. Jucariile si echipamentele pentru activitatile de timp liber corespund cantitativ, calitativ si sunt adecvate copiilor din SRD adecvate (interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio etc.).
    (I)15.7.2. Documentele contabile privind achizitionarea materialelor si echipamentelor necesare pentru activitatile promovate de SRD, deconturi ale cheltuielilor efectuate de copii in activitati de recreere-socializare in comunitate.
    (I)15.8. Existenta spatiilor adecvate pentru desfasurarea activitatilor recreativ-culturale si de primire a vizitatorilor. Spatiile sunt dotate corespunzator cu mobilier (mese, scaune/fotolii/canapele, dulapuri pentru depozitarea cartilor, jocurilor, jucariilor etc.), televizor, radio/radiocasetofon etc. Spatiile sunt adecvate si dotate corespunzator tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap a copiilor din SRD.
    (I)15.9. - 15.10. Dosarele angajatilor.

    ABILITARE SI REABILITARE

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 16 | Abilitare si reabilitare                                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura accesul si participarea|
|               | copiilor la activitati variate si eficiente de abilitare si  |
|               | reabilitare in conformitate cu nevoile lor specifice.        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Fiecare copil beneficiaza de servicii de calitate de         |
|               | abilitare/reabilitare realizate de personal specializat.     |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 16                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 16.1. Programul de interventie pentru sanatatea copilului include activitati |
|       individualizate de abilitare/reabilitare ce au drept scop recuperarea  |
|       sau compensarea dizabilitatii/handicapului copilului, in vederea       |
|       reducerii limitarilor de activitate si cresterii participarii sociale -|
|       vezi procedurile 12.1. - 12.3.                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 16.2. Activitatile de abilitare/reabilitare pot fi, dupa caz: |
|       a) fizioterapie; b) kinetoterapie si masaj; c) logopedie d) terapie    |
|       psiho-motrica si de abilitate manuala; e) terapii prin invatare (de    |
|       exemplu, reprezentare, dezvoltarea imaginatiei, a atentiei, memoriei,  |
|       inteligentei, creativitatii etc.); f) dezvoltarea abilitatilor de      |
|       autocontrol (de exemplu, dezvoltarea procesului de inhibitie           |
|       voluntara); g) organizarea si formarea autonomiei personale (de        |
|       exemplu, educatie perceptiva, igiena personala, formarea deprinderilor |
|       de autoservire, autogospodarire etc.); h) reorganizarea conduitelor si |
|       restructurarea perceptiv-motorie; i) terapie ocupationala si           |
|       psihoterapie de expresie (de exemplu, expresie grafica, plastica,      |
|       corporala, verbala, psihodrama, meloterapie, ergoterapie etc.);        |
|       j) diverse forme de psihoterapie etc.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 16.3. Activitatile de abilitare/reabilitare se pot realiza, dupa caz,        |
|       individual sau in grup.                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 16.4. Activitatile de abilitare/reabilitare se pot realiza atat in cadrul    |
|       SRD, cat si in afara acestuia, insa SRD trebuie sa asigure accesul     |
|       tuturor copiilor la aceste activitati si sa monitorizeze realizarea    |
|       acestora. Profesionistii care realizeaza aceste activitati cu copilul  |
|       trebuie sa comunice permanent cu medicul care raspunde de elaborarea   |
|       si monitorizarea programului de interventie pentru sanatatea           |
|       copilului, inclusiv prin trimiterea de rapoarte scrise periodic - cel  |
|       putin o data la 3 luni, referitoare la evolutia copilului.             |
|______________________________________________________________________________|
| 16.5. Activitatile de abilitare-reabilitare care se realizeaza in afara SRD  |
|       trebuie continuate cu copiii si in cadrul SRD, in conformitate cu      |
|       recomandarile profesionistilor responsabili.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 16.6. Daca aceste activitati au loc in integralitate in cadrul SRD, acesta   |
|       isi organizeaza spatii suficiente ca numar, special amenajate si       |
|       dotate corespunzator cu natura si specificul activitatilor respective, |
|       precum si adaptate si echipate pentru a fi accesibile si functionale   |
|       in functie de tipul dizabilitatii/handicapului copiilor din SRD - vezi |
|       procedura 23.8 si standardul 24.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 16.7. In conditiile in care SRD desfasoara activitati de                     |
|       abilitare/reabilitare, totodata isi poate organiza conditii de         |
|       gazduire pentru asistenta temporara pentru copiii din comunitate si a  |
|       parintilor acestora in acest scop, pe o perioada maxima de doua        |
|       saptamani. Admiterea in SRD cu acest scop se face in conditiile legii. |
|______________________________________________________________________________|
| 16.8. Personalul care asigura realizarea acestor activitati este calificat   |
|       si specializat in acest sens si adecvat populatiei de copii din SRD:   |
|       medici de diferite specialitati, kinetoterapeuti, maseuri, logopezi,   |
|       psihopedagogi, asistente medicale, ergoterapeuti etc. Se recomanda     |
|       lucrul in echipa pentru implementarea PIS pentru sanatatea copilului.  |
|______________________________________________________________________________|
| 16.9. Vezi Standardul 4.                                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 16
    (I)16.1. Fiecare copil participa la activitati de abilitare/reabilitare conform nevoilor specifice si tipului de dizabilitate si/sau gradului de handicap. Vezi indicatorii (I)12.1. - 12.3.
    (I)16.2. - 16.3. Tipurile de activitati de abilitare/reabilitare si modalitatile de indeplinire sunt adecvate situatiei fiecarui copil in parte. PIS pentru sanatatea copilului.
    (I)16.4.1. Numarul si tipul activitatilor desfasurate in SRD si respectiv in afara lui (centre de zi, centre de recuperare, spitale, policlinici etc.).
    (I)16.4.2. Contractele sau conventiile de colaborare dintre furnizorul de servicii si alti furnizori de servicii din comunitate. Modalitatile de sprijin din partea SRD pentru asigurarea accesului copiilor la aceste activitati din afara SRD - de exemplu, transport, insotitor, echipamente si materiale etc.
    (I)16.4.3. Activitatea de monitorizare a acestor activitati este inscrisa in programele de interventie pentru sanatatea copiilor. Rapoartele privind evolutia copilului.
    (I)16.5. Tipurile de activitati derulate in SRD sub directa indrumare a profesionistilor din servicii de specialitate din afara SRD. Dosarele copiilor cuprind instructiuni clare in acest sens, exista personal desemnat pentru indeplinirea acestor activitati cu copiii.
    (I)16.6. Spatiile din SRD destinate acestor activitati sunt corespunzatoare, in acord cu prevederile SMO prezente.
    (I)16.7. Numarul de copii aflati in asistenta temporara. Copiii beneficiaza de aceleasi conditii conform prevederilor SMO prezente.
    (I)16.8. Dosarele angajatilor si/sau verificarea profilului profesionistilor implicati in derularea PIS pentru sanatatea copilului (conventiile de colaborare cu furnizorii de servicii corespunzatori).

    RECLAMATII SI PROTECTIE IMPOTRIVA ABUZURILOR

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 17 | Reclamatii si reprezentare                                   |
|               |                                                              |
|               | Furnizorul de servicii si serviciul pentru protectia         |
|               | copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati   |
|               | isi organizeaza un sistem de primire, inregistrare si        |
|               | solutionare a sesizarilor si reclamatiilor cu privire la     |
|               | serviciile oferite sau pentru care se faciliteaza accesul.   |
|               | Sesizarile si reclamatiile sunt solutionate cu promptitudine |
|               | si seriozitate, iar persoana in cauza este informata de      |
|               | progresul realizat pentru solutionare in mod periodic si     |
|               | primeste raspunsul, in scris, in maxim 30 de zile            |
|               | calendaristice.                                              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii, parintii acestora sau reprezentantii lor legali      |
|               | cunosc procedurile privind modalitatile de a efectua sesizari|
|               | sau reclamatii, precum si drepturile pe care le au cu privire|
|               | la informarea asupra demersurilor pentru rezolvarea si       |
|               | primirea raspunsului.                                        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 17                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 17.1. SRD are proceduri scrise privind efectuarea, inregistrarea si          |
|       solutionarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la serviciile    |
|       oferite sau al caror acces il faciliteaza. In cazul SRD publice,       |
|       procedurile trebuie sa respecte legislatia in vigoare cu privire la    |
|       activitatea de solutionare a petitiilor. In cazul SRD private se       |
|       recomanda ca, pe langa respectarea prevederilor SMO prezente, sa se    |
|       respecte si legislatia mai sus mentionata.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 17.2. Procedurile trebuie sa garanteze cel putin urmatoarele: a) modalitatile|
|       de inregistrare a sesizarilor si reclamatiilor; b) informarea celui ce |
|       a facut sesizarea/reclamatia asupra stadiului si modului de solutionare|
|       a cazului; c) durata maxima in care persoana in cauza primeste         |
|       raspunsul; d) prevederea posibilitatii ca o alta persoana sa poata     |
|       sesiza/reclama in numele copilului; e) excluderea posibilitatii ca     |
|       persoana care a fost reclamata sa se implice in rezolvarea cazului;    |
|       f) prevederea unor modalitati de abordare a reclamatiilor care il      |
|       vizeaza pe coordonatorul SRD; g) excluderea oricaror represalii asupra |
|       celor care efectueaza sesizarile/reclamatiile.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 17.3. SRD pune la dispozitia copiilor, reprezentantilor lor legali,          |
|       familiilor, personalului si SPSPC o varianta prescurtata a             |
|       procedurilor de sesizare. La cerere, acestia pot primi varianta        |
|       completa a procedurilor. In functie de varsta si tipul dizabilitatii   |
|       si/sau gradului de handicap, copiilor li se explica aceste proceduri   |
|       de sesizare, inca de la admiterea in SRD.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 17.4. Personalul SRD poate oferi oricarei persoane interesate informatii     |
|       despre sistemul de sesizare/reclamare.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 17.5. Coordonatorul SRD desemneaza o persoana care sa tina o evidenta clara  |
|       a sesizarilor si reclamatiilor (cereri, rezolvari, informarea          |
|       petentilor etc.).                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 17.6. Coordonatorul SRD reanalizeaza periodic - cel putin o data la 3 luni - |
|       evidenta sesizarilor si reclamatiilor si consemneaza concluziile sale  |
|       in registrul de sesizari si reclamatii.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 17.7. Evidenta sesizarilor si reclamatiilor se trimite periodic - cel putin  |
|       lunar - furnizorului de servicii.                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 17
    (I)17.1. - 17.2. MOF contine proceduri referitoare la efectuarea, inregistrarea si solutionarea sesizarilor si reclamatiilor, care sunt conforme cu SMO prezente si cu legislatia in vigoare referitoare la petitii.
    (I)17.3.1. SRD dispune de o varianta prescurtata a acestor proceduri (de exemplu, un ghid, o brosura etc.).
    (I)17.3.2. Copiii, reprezentantii lor legali, familia, personalul SRD si personalul din cadrul SPSPC cunosc procedurile de sesizare/reclamare.
    (I)17.4. Personalul cunoaste procedurile de sesizare/reclamare.
    (I)17.5. SRD are o evidenta scrisa a sesizarilor si reclamatiilor - registrul de sesizari si reclamatii.
    (I)17.6. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor contine si concluziile analizelor periodice ale coordonatorului SRD.
    (I)17.7. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor se afla in dublu exemplar si la furnizorul de servicii.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 18 | Protectia copilului impotriva abuzurilor                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati promoveaza si aplica masuri de |
|               | protejare a copiilor impotriva oricarei forme de intimidare, |
|               | discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman  |
|               | sau degradant.                                               |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii traiesc in conditii de siguranta si bunastare, orice  |
|               | suspiciune sau acuzatie privind comiterea unui abuz fiind    |
|               | solutionata prompt si corect de catre intregul personal,     |
|               | conform legislatiei in vigoare.                              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 18                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 18.1.  SRD are proceduri scrise cu privire la prevenirea, identificarea,     |
|        semnalarea, evaluarea si solutionarea suspiciunilor sau acuzatiilor de|
|        abuz asupra copiilor, intocmite in baza legislatiei in vigoare. Aceste|
|        proceduri sunt avizate de directorul SPSPC si sunt aduse la cunostinta|
|        personalului, copiilor si familiilor sau reprezentantilor lor legali. |
|______________________________________________________________________________|
| 18.2.  Copiii si familiile/reprezentantii legali sunt informati, in          |
|        modalitati accesibile, cu privire la aceste proceduri. Pentru         |
|        informare sunt utilizate modalitati si materiale adecvate (interpret  |
|        in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio) in   |
|        functie de tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap, precum si de|
|        gradul de maturitate al copilului.                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 18.3.  Copiii sunt incurajati si sprijiniti sa sesizeze orice forma de abuz  |
|        din partea personalului, a altor copii din SRD sau a unor persoane din|
|        afara SRD.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 18.4.  SRD tine evidenta tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz,|
|        neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca),   |
|        tratament inuman sau degradant in registrul de sesizari si reclamatii.|
|______________________________________________________________________________|
| 18.5.  Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz,      |
|        neglijare si exploatare a copilului, in cadrul SRD sau in afara SRD,  |
|        are obligatia de a le semnala la SPSPC si de a instiinta coordonatorul|
|        SRD, conform legislatiei in vigoare, precum si de a le inregistra,    |
|        conform prevederilor SMO prezente. Personalul desemnat de catre       |
|        coordonatorul SRD, cu avizul SPSPC, poate asigura sau participa la    |
|        evaluarea initiala a situatiei de abuz, neglijare si exploatare a     |
|        copilului care a fost semnalata la SPSPC, si rezultatele acesteia se  |
|        consemneaza in fisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala a   |
|        situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului. Fisa este   |
|        transmisa la SPSPC in termen de maxim 48 de ore de la data evaluarii  |
|        initiale. Modelul fisei de semnalare obligatorie si evaluare initiala |
|        a situatiilor de abuz, neglijare si exploatare a copilului este anexa |
|        a ghidului metodologic privind interventia si prevenirea in echipa    |
|        multidisciplinara si in retea in situatiile de abuz, neglijare si     |
|        exploatare a copilului.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 18.6.  Personalul care are suspiciunea sau identifica situatii de abuz,      |
|        neglijare si exploatare a copilului in care sunt implicati alti       |
|        membrii ai personalului din SRD are obligatia de a instiinta imediat  |
|        coordonatorul SRD, care aplica legislatia in vigoare. In situatia in  |
|        care coordonatorul SRD nu semnaleaza aceste situatii la SPSPC, in     |
|        termenul prevazut de SMO prezente, personalul care a instiintat       |
|        coordonatorul are obligatia efectuarii acestei semnalari.             |
|______________________________________________________________________________|
| 18.7.  Daca este necesar, coordonatorul SRD anunta, dupa caz, salvarea,      |
|        politia si/sau procuratura.                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 18.8.  In SRD este strict interzisa agresarea verbala sau fizica a copiilor, |
|        aceste fapte fiind pedepsite conform legii.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 18.9.  SRD asigura sprijin psihologic si consiliere copiilor care au fost    |
|        intimidati sau discriminati. In situatia copiilor abuzati, neglijati  |
|        sau exploatati, SRD asigura accesul acestora la serviciile stabilite  |
|        de SPSPC.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 18.10. SRD asigura efectuarea de catre intregul personal (inclusiv personal  |
|        auxiliar, angajati temporar sau voluntari) a unor cursuri de formare  |
|        privind problematica protejarii copilului impotriva abuzului,         |
|        neglijarii si exploatarii. Formarea include si aspectele particulare  |
|        privind riscul de abuz si modalitatile de protectie specifice copiilor|
|        cu dizabilitati.                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 18
    (I)18.1.1. MOF contine proceduri privind protejarea copilului de abuz, neglijare, exploatare etc.
    (I)18.1.2. Personalul cunoaste aceste proceduri.
    (I)18.2.1. Copiii si familiile/reprezentantii legali au cunostinte privind drepturile copilului si modalitatile de sesizare/reclamare a oricaror fapte de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuala sau prin munca), tratament inuman sau degradant.
    (I)18.2.2. Existenta unor mijloace si materiale de informare cu privire la aceste proceduri care sunt adecvate tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap (interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio).
    (I)18.2.3. - 18.3. Numarul anual de sesizari efectuate de copii, familie sau reprezentantii legali ai acestora privind suspiciuni sau situatii evidente de abuz asupra copiilor.
    (I)18.4. Registrul de sesizari si reclamatii al SRD cuprinde si evidenta sesizarilor si reclamatiilor cu privire la abuzul asupra copilului.
    (I)18.5. - Numarul anual de situatii de abuz, neglijare si exploatare semnalate de SRD la SPSPC comparativ cu numarul situatiilor consemnate in registrul de reclamatii si abuzuri.
    - Numarul de fise de semnalarea obligatorie si evaluare initiala completate de personalul SRD si transmise la SPSPC.
    - Numarul anual de cazuri de abuz, neglijare si exploatare semnalate de SRD si monitorizate de SPSPC.
    - Numarul de cazuri active (in curs de rezolvare) de abuz, neglijare si exploatare, care au fost semnalate de SRD si aflate in monitorizarea SPSPC-ului.
    (I)18.6. Numarul anual de situatii de abuz, neglijare si exploatare a copilului in care sunt implicati membri ai personalului SRD comparativ cu numarul anual inregistrat la SPSPC de semnalari referitoare la situatii de acest gen in SRD in cauza insa provenind de la alte persoane decat membrii personalului sau coordonatorul SRD.
    (I)18.7. Numarul anual de situatii care au necesitat anuntarea salvarii si interventia medicala, respectiv interventia politiei si a procuraturii.
    (I)18.9. Continutul PSP.
    (I)18.10. Dosarele angajatilor, diplomele de participare la astfel de cursuri.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 19 | Relatia personalului cu copiii                               |
|               |                                                              |
|               | Relatiile personalului cu copiii au o baza sanatoasa,        |
|               | raspunzand normelor de conduita morala, profesionala si      |
|               | sociala.                                                     |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii au o relatie fireasca, bazata pe sinceritate si       |
|               | respect, cu personalul serviciului pentru protectia copilului|
|               | de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.            |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 19                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 19.1. Persoana de referinta a copilului respecta in interactiunea sa cu      |
|       copilul valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate.       |
|       Intregul personal, inclusiv asa numitul parinte social, trebuie sa aiba|
|       grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor, pentru a nu    |
|       induce o dependenta a copilului de SRD si pentru a facilita            |
|       reintegrarea sau integrarea familiala a acestuia.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 19.2. SRD isi stabileste proceduri scrise privind relatiile dintre membrii   |
|       personalului si copii, care sunt aduse la cunostinta personalului,     |
|       copiilor si familiilor/reprezentantilor legali ai acestora.            |
|______________________________________________________________________________|
| 19.3. Personalul SRD cunoaste particularitatile de varsta si diferentele     |
|       individuale de conduita ale copiilor rezidenti, astfel incat sa poata  |
|       stabili o comunicare si relatii adecvate cu acestia.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 19.4. Relatiile dintre membrii personalului si copii se desfasoara in baza   |
|       unor reguli cunoscute, derivate din procedurile mai sus amintite, dar  |
|       convenite de personal impreuna cu copiii si intelese de acestia,       |
|       reguli care permit realizarea unui control pozitiv al comportamentului |
|       copiilor, bazat pe respect, toleranta, acceptare, incurajare si        |
|       sprijin.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 19.5. Personalul SRD abordeaza relatiile cu copiii sau cu grupurile de copii |
|       in mod nediscriminator, fara antipatii sau favoritisme.                |
|______________________________________________________________________________|
| 19.6. Personalul beneficiaza de pregatire privind comunicarea si controlul   |
|       pozitiv in relatia cu copiii, pentru a putea preveni si rezolva cat    |
|       mai amiabil neintelegerile in cadrul colectivitatii respective.        |
|______________________________________________________________________________|
| 19.7. Repartizarea personalului pe ture si grupe de copii se face astfel     |
|       incat sa existe o continuitate a relatiilor interumane menita sa       |
|       asigure stabilitatea afectiva a copiilor.                              |
|______________________________________________________________________________|
| 19.8. Personalul trebuie sa aiba abilitati empatice si de comunicare si sa   |
|       contribuie in mod semnificativ la dezvoltarea afectivitatii copiilor.  |
|______________________________________________________________________________|
| 19.9. Personalul este pregatit pentru abordarea adecvata a relatiilor cu     |
|       copiii cu dizabilitati, in concordanta cu nevoile speciale ale         |
|       acestora de comunicare, sprijin afectiv, indrumare si control al       |
|       comportamentului, pentru a putea preveni si interveni in mod eficient  |
|       in situatiile cu risc pentru copil sau pentru cei din anturaj.         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 19
    (I)19.1. - 19.2. MOF contine proceduri privind relatia personalului cu copiii si personalul cunoaste aceste proceduri.
    (I)19.3. Personalul are cunostintele adecvate cu privire la nevoile si particularitatile de varsta si individuale ale conduitei copiilor din SRD.
    (I)19.4. Copiii cunosc si inteleg regulile de comportament acceptate in SRD, precum si consecintele in cazul nerespectarii acestora, conform varstei, gradului de maturitate si tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap.
    (I)19.5. Evidenta sesizarilor/reclamatiilor cu privire la comportamentul personalului fata de copii, inclusiv a comportamentelor abuzive.
    (I)19.6. Dosarele angajatilor.
    (I)19.7. Programarea personalului pe ture si pe grupe de copii.
    (I)19.9. Personalul cunoaste "istoricul" comportamental al fiecarui copil cu dizabilitati din SRD. Dosarele angajatilor (diplome de studii, certificate de absolvire a cursurilor relevante pentru aceasta procedura).

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 20 | Controlul comportamentului                                   |
|               |                                                              |
|               | Personalul reactioneaza pozitiv la diversele comportamente   |
|               | ale copiilor si ia sanctiuni educative adecvate, constructive|
|               | in cazul unor comportamente inacceptabile repetate ale       |
|               | acestora.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii/tinerii sunt incurajati si sprijiniti sa-si formeze o |
|               | conduita sociala acceptabila si, atunci cand au un           |
|               | comportament inacceptabil, sunt tratati de personal in mod   |
|               | constructiv, fara excese sau subiectivism.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 20                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 20.1. SRD isi stabileste proceduri scrise privind controlul pozitiv al       |
|       comportamentului copiilor, care au in vedere incurajarea conduitelor   |
|       acceptabile ale copiilor si sanctionarea educativa, constructiva a     |
|       comportamentelor inacceptabile ale acestora. Aceste proceduri sunt     |
|       aduse la cunostinta personalului si copiilor.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 20.2. Personalul este pregatit si aplica procedurile ce privire la formarea  |
|       si controlul comportamentului copiilor in concordanta cu               |
|       particularitatile de varsta si cu nevoile individuale ale copiilor,    |
|       inclusiv cele determinate de prezenta unei/unor dizabilitati. Se       |
|       interzic masurile disciplinare excesive sau irationale - vezi          |
|       procedura 20.4.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 20.3. Personalul poate utiliza masuri restrictive (de exemplu, imobilizare,  |
|       izolare etc.) numai ca ultima solutie de prevenire sau stopare a       |
|       vatamarii copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante |
|       de bunuri materiale. Masurile nu se aplica punitiv, ci doar pentru     |
|       oprirea comportamentelor deviante.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 20.4. Sunt interzise: a) pedeapsa corporala; b) deprivarea de hrana, apa sau |
|       somn; c) penalitatile financiare; d) orice examinare intima a          |
|       copilului daca nu are o ratiune medicala si nu e efectuata de personal |
|       medico-sanitar; e) confiscarea echipamentelor copilului; f) privarea   |
|       de medicatie sau tratament medical; g) pedepsirea unui grup de copii   |
|       pentru comportamentul unui copil din grup; h) implicarea unui copil in |
|       pedepsirea altui copil; i) orice restrictionare a contactului cu       |
|       familia daca nu exista o hotarare in acest sens, conform legii.        |
|______________________________________________________________________________|
| 20.5. Toate cazurile in care se aplica masuri restrictive copiilor sunt      |
|       inregistrate intr-o fisa speciala, atasata PIS pentru sanatate,        |
|       precizandu-se cel putin: numele copilului, data, ora si locul          |
|       incidentului; masurile luate; numele membrilor personalului care au    |
|       actionat; numele altor persoane martore la incident, inclusiv copii;   |
|       eventualele consecinte ale masurilor luate; semnatura persoanei        |
|       autorizate sa efectueze inregistrarile. Dupa aplicarea masurii         |
|       restrictive, copilul va fi examinat de un medic, in termen de 24 de    |
|       ore.                                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 20.6. Coordonatorul SRD verifica cu regularitate - cel putin o data pe luna, |
|       evidentele cazurilor de restrictionare pentru a controla si sanctiona  |
|       corespunzator personalul (atunci cand e cazul) si pentru a identifica  |
|       factorii de risc ai producerii incidentelor.                           |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 20
    (I)20.1.1. MOF contine proceduri privind controlul comportamentelor inacceptabile ale copiilor.
    (I)20.1.2. Personalul si copiii cunosc aceste proceduri.
    (I)20.2.1. Personalul cunoaste particularitatile si problemele comportamentale specifice copiilor cu anumite tipuri de dizabilitate si modul in care este recomandabil sa se raspunda unor deviante comportamentale ale acestor copii.
    (I)20.2.2. Opiniile copiilor, dosarele angajatilor.
    (I)20.5. Evidenta cazurilor in care s-au aplicat masuri restrictive.
    (I)20.6. Procese-verbale, rapoarte privind monitorizarea cazurilor de restrictionare a copiilor, deciziile privind sanctiunile aplicate.

    EVENIMENTE DEOSEBITE

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 21 | Absenta unui copil fara permisiune                           |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura masuri adecvate de     |
|               | prevenire si interventie pentru copiii care parasesc         |
|               | serviciul fara permisiune.                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii, care absenteaza fara permisiune, beneficiaza de      |
|               | sprijin in vederea reintegrarii lor in sistemul de protectie |
|               | a copilului, daca reintegrarea sau integrarea familiala nu   |
|               | este posibila la momentul respectiv.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 21                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 21.1. SRD isi stabileste proceduri scrise privind rezolvarea cazurilor de    |
|       absenta a copiilor fara permisiune, pe care le aduce la cunostinta     |
|       intregului personal. Aceste proceduri includ cel putin urmatoarele:    |
|       a) anuntarea parintilor, politiei, SPSPC si evaluarea riscurilor;      |
|       b) modalitati de cautare a copilului; c) readucerea copilului in SRD;  |
|       d) evaluarea motivelor plecarii copilului si revizuirea PSP pentru     |
|       satisfacerea cerintelor sale si sprijinirea reintegrarii in SRD sau in |
|       alt serviciu din cadrul sistemului de protectie a copilului si         |
|       e) masuri de prevenire a acestor situatii.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 21.2. SRD ia masurile adecvate de protejare a copiilor care absenteaza fara  |
|       permisiune impreuna cu familia, SPSPC si organele de politie.          |
|______________________________________________________________________________|
| 21.3. In cazul in care copilul a parasit SRD in urma unor abuzuri, SPSPC     |
|       stabileste masurile si serviciile adecvate de protectie.               |
|______________________________________________________________________________|
| 21.4. SRD tine o evidenta scrisa a situatiilor de absenta fara permisiune a  |
|       copiilor, pe care coordonatorul o analizeaza periodic si o transmite   |
|       furnizorului de servicii si la SPSPC.                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 21
    (I)21.1.1. MOF contine procedurile privind absenta copilului fara permisiune.
    (I)21.1.2. Personalul cunoaste si aplica aceste proceduri.
    (I)21.3. Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune datorate abuzului asupra copiilor.
    (I)21.4. Evidenta cazurilor de absenta a copilului fara permisiune.

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 22 | Notificarea cu privire la evenimentele importante            |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati are obligatia de a informa, in |
|               | scris, factorii direct interesati, cu privire la incidentele |
|               | deosebite survenite in legatura cu protectia copilului, in   |
|               | maximum 24 de ore de la producerea evenimentului.            |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Familia sau reprezentantul legal al copilului, precum si     |
|               | serviciul public specializat pentru protectia copilului ori  |
|               | alti factori direct interesati, conform legii, sunt anuntati |
|               | la timp de toate incidentele deosebite, survenite in legatura|
|               | cu protectia copilului.                                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 22                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 22.1. SRD isi stabileste proceduri scrise cu privire la notificarea          |
|       evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor.        |
|______________________________________________________________________________|
| 22.2. Coordonatorul SRD raspunde de efectuarea acestui tip de informare, in  |
|       scris, a factorilor direct interesati. Orice notificare a unui         |
|       incident deosebit trebuie sa fie confirmata ca a fost primita de       |
|       factorul interesat.                                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 22.3. Notificarile efectuate si masurile intreprinse pentru rezolvarea       |
|       problemelor notificate se consemneaza in dosarul copilului.            |
|______________________________________________________________________________|
| 22.4. Se notifica cel putin urmatoarele evenimente: a) decesul unui copil,   |
|       inclusiv circumstantele in care s-a produs; b) bolile infectioase si   |
|       alte boli, conform normelor sistemului de sanatate; c) o ranire sau    |
|       vatamare importanta ori accident; d) o boala ce nu poate fi tratata in |
|       SRD; e) contraventii si infractiuni; f) orice acuzatii privind         |
|       comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; g) orice alt  |
|       eveniment petrecut in SRD care afecteaza bunastarea sau siguranta      |
|       copiilor.                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 22
    (I)22.1. MOF contine proceduri cu privire la notificarea evenimentelor care afecteaza bunastarea sau siguranta copiilor.
    (I)22.2. Evidenta notificarilor. Confirmarile postale de primire a notificarilor
    (I)22.3. Evidenta notificarile efectuate si a masurilor intreprinse.
    (I)22.4. Continutul notificarilor.

    MEDIUL

 ______________________________________________________________________________
| Standardul 23 | Amplasamentul, compartimentarea si dimensiunile constructiei |
|               |                                                              |
|               | Amplasamentul, dimensiunile si compartimentarea constructiei |
|               | corespund misiunii serviciului pentru protectia copilului de |
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati.               |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de o locatie deschisa catre comunitate, cu|
|               | caracteristici de tip familial si care raspunde nevoilor     |
|               | individuale ale copiilor.                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 23                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 23.1. SRD este amplasat intr-un loc accesibil pentru toti membrii            |
|       comunitatii, tinand cont de mijloacele de transport, de comunicare si  |
|       de distanta fata de alte servicii sociale comunitare, precum si de     |
|       facilitatile de educatie si recreere.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 23.2. Intr-un imobil comun (bloc) este permisa amenajarea a maximum 10% din  |
|       totalul apartamentelor pentru copii/tineri, cu si/sau fara             |
|       dizabilitati, aflati in evidenta sistemului de protectie a copilului,  |
|       astfel incat sa se evite reiterarea modelului colectivitatii           |
|       institutionale de tip clasic.                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 23.3. Un program de sensibilizare a comunitatii este dezvoltat in paralel cu |
|       pregatirea apartamentelor/caselor, precum si pe o perioada de minim 6  |
|       luni dupa includerea in locuinta a copilului/tanarului pentru a se     |
|       asigura premise pozitive de integrare/includere sociala.               |
|______________________________________________________________________________|
| 23.4. Locatia asigura un spatiu suficient pentru copiii pe care ii are in    |
|       ingrijire si protectie. Numarul de copii dintr-o grupa,                |
|       corespunzatoare unei subunitati sau modul/casa/apartament, nu trebuie  |
|       sa depaseasca cifra 12. Numarul de copii dintr-o grupa, in functie de  |
|       categoriile de varsta, este cel recomandat in tabelul de la procedura  |
|       28.3. Totodata, se recomanda ca diferenta de varsta dintre copiii      |
|       dintr-o grupa sa nu fie mai mare de 3 - 4 ani, cu exceptia fratilor.   |
|______________________________________________________________________________|
| 23.5. Spatiul locativ este structurat si amenajat in mod functional, la un   |
|       nivel decent, pentru a permite desfasurarea in conditii                |
|       corespunzatoare a activitatilor SRD si pentru a oferi o ambianta       |
|       confortabila, cat mai apropiata de cea familiala.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 23.6. Nu este permisa utilizarea spatiilor din SRD in scopuri straine de     |
|       misiunea SRD sau intr-un mod care sa prejudicieze copiii rezidenti.    |
|______________________________________________________________________________|
| 23.7. Locatia, precum si constructiile, renovarile si modificarile           |
|       structurilor corespund normelor legale de siguranta.                   |
|______________________________________________________________________________|
| 23.8. Toate spatiile sunt accesibile permitand mobilitatea si autonomia      |
|       copiilor. Restrictiile privind accesibilitatea (pozitionarea foarte    |
|       sus a clantelor etc.) se vor efectua numai in cazul in care exista     |
|       indicatii exprese, in interesul superior al copilului, cu avizul SPSPC |
|       si numai pentru copiii pentru care s-a emis recomandarea respectiva.   |
|       Se asigura conditii care sa permita accesul si mobilitatea tuturor     |
|       copiilor, in toate spatiile SRD, adaptari si echipamente adecvate      |
|       tipului dizabilitatii si/sau gradului de handicap: a) pentru copiii cu |
|       dizabilitati/handicap motor se realizeaza amenajari corespunzatoare    |
|       (scari prevazute cu elemente de siguranta, pante, usi cu o latime de   |
|       minim 90 cm, care sa permita manevrarea fotoliului rulant etc.);       |
|       dispozitive si echipamente de deplasare etc.; b) pentru copiii cu      |
|       dizabilitati/handicap vizual se instaleaza sisteme de avertizare       |
|       sonora, iluminat si colorit corespunzator etc.; c) pentru copiii cu    |
|       dizabilitati/handicap in ceea ce priveste functia auditiva se          |
|       utilizeaza instalatii de amplificare, sistem de avertizare vizuala     |
|       (lumina, culoare) etc. si d) orice alte echipamente necesare.          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 23
    (I)23.1.1. SRD este amplasat in comunitate sau in proximitate si exista mijloace de transport care leaga SRD de serviciile si facilitatile din comunitate.
    (I)23.1.2. Existenta unui post telefonic, in functiune, precum si a altor mijloace de comunicare.
    (I)23.2. Amplasamentul corespunde SMO prezente.
    (I)23.3. Materiale informative si alte documente care atesta campania de sensibilizare a comunitatii.
    (I)23.4.1. Numarul de copii rezidenti.
    (I)23.4.2. Numarul de copii din grupa/grupe nu depaseste numarul maxim admis.
    (I)23.5.1. Spatiile pentru activitatile desfasurate in SRD au ambianta familiala si corespund scopului si obiectivelor. Amenajarea, mobilarea, decorarea spatiilor.
    (I)23.5.2. SRD detine spatii exterioare (de exemplu, curte, gradina) sau se afla in apropierea ori are acces la spatii exterioare pentru petrecerea timpului liber (de exemplu, parcuri, terenuri de joaca, terenuri sportive).
    (I)23.5.3. SRD are acces la utilitati: apa, canalizare, curent electric, caldura etc.
    (I)23.7.1. Autorizarile SRD, conform normelor in vigoare.
    (I)23.7.2. Masurile de siguranta, igiena si prevenire a imbolnavirilor, prevenirea accidentelor, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia mediului etc., aplicate in unitati de protectie sociala, prin raportare la normele legale, specifice, in vigoare.
    (I)23.7.3. Munca de constructie si renovare se desfasoara in afara orelor de functionare ale SRD sau, daca acest lucru nu este posibil si acest fapt este bine documentat, sunt utilizate bariere pentru restrictionarea accesului copiilor in zonele respective si sunt luate masuri pentru prevenirea patrunderii prafului si a fumului in zonele in care se afla copiii.
    (I)23.8.1. Masurile restrictive de accesibilitate, aplicate in SRD, conform hotararii CPC sau altele avizate de coordonator ori in baza recomandarilor persoanei desemnate din cadrul SPSPC pentru monitorizarea activitatii SRD - din dosarele copiilor.
    (I)23.8.2. Masurile de asigurare a accesibilitatii si autonomiei pentru copiii cu dizabilitati (amenajari, adaptari, echipamente, dispozitive etc.) in functie de tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap al copiilor rezidenti.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 24 | Conditiile de locuit                                         |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura copiilor conditii de   |
|               | locuit de buna calitate, decente si asemanatoare mediului    |
|               | familial.                                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii traiesc intr-un mediu de tip familial corespunzator   |
|               | nevoilor lor specifice de viata si ingrijire.                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 24                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 24.1.  Gazduirea copiilor in SRD este pe o perioada determinata, serviciul   |
|        respectiv asigurandu-se, cu implicarea directa a managerului de caz,  |
|        ca reintegrarea in familie sau in comunitate, cu precadere in cea de  |
|        provenienta a copilului, are loc in cel mai scurt timp de la admiterea|
|        acestuia in cadrul SRD.                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 24.2.  Locatia SRD este amenajata si mobilata adecvat nevoilor copiilor      |
|        rezidenti, ca numar, distributie pe sexe, varsta, traditii etnice si  |
|        culturale, tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap etc.         |
|______________________________________________________________________________|
| 24.3.  SRD are si aplica un program de intretinere si reparatii, de mentinere|
|        a sigurantei, curateniei si igienei, in toate spatiile aferente,      |
|        interioare sau, dupa caz, exterioare.                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 24.4.  Fiecare copil beneficiaza de un spatiu propriu intr-un dormitor. Pot  |
|        ocupa impreuna un dormitor maximum 4 copii, de acelasi sex.           |
|        Coordonatorul SRD poate admite exceptii in cazul particular al        |
|        copiilor frati si stabileste modalitatile concrete in acest sens.     |
|______________________________________________________________________________|
| 24.5.  In dormitor se asigura o suprafata locuibila de minimum 6 mp/copil,   |
|        iar in cazul copiilor cu dizabilitati/handicap motor, care folosesc   |
|        fotoliu rulant, se asigura o suprafata minima de 8 mp/copil. Totodata |
|        se sigura toate adaptarile si echipamentele necesare - mobilier       |
|        adaptat, sisteme de semnalizare, sisteme de alarmare etc., in functie |
|        de tipul dizabilitatii - vezi procedura 23.8.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 24.6.  In dormitor, copiii trebuie sa aiba cel putin: un pat propriu, cu     |
|        saltea, curat si confortabil, dotat cu echipamentele necesare;        |
|        dulap/compartiment propriu pentru haine, ce se poate incuia; sursa de |
|        lumina individuala; masa, scaune; covor sau alte materiale potrivite; |
|        perdele sau transperante.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 24.7.  Copiii sunt incurajati sa-si decoreze camerele proprii conform        |
|        preferintelor.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 24.8.  Nu este admis ca membrii ai personalului sa ocupe o camera impreuna cu|
|        copiii.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 24.9.  Copiilor li se asigura spatii suficiente si dotarile corespunzatoare  |
|        pentru vizitele efectuate in SRD de familie si alte persoane          |
|        importante pentru copil, pentru pregatirea, pastrarea si servirea     |
|        meselor, pentru studiu si alte activitati educationale, pentru        |
|        recreere-socializare - vezi procedurile 5.6, 10.7, 14.5, 15.8, 16.6 si|
|        16.7.                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 24.10. SRD isi poate organiza conditii de gazduire tip respiro pentru copiii |
|        din comunitate. Admiterea in SRD cu acest scop se face in conditiile  |
|        legii.                                                                |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 24

    (I)24.1. Numarul de copii care locuiesc in SRD de 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an, 3 ani si peste 5 ani. Motivele pentru care copiii care locuiesc in SRD de mai mult de un an si nu au putut fi (re)integrati in familie sau in societate.
    (I)24.2. Mobilierul si echipamentele existente in SRD sunt in conformitate cu numarul, varsta si nevoile speciale ale copiilor.
    (I)24.3.1. Starea imobilului, instalatiilor, mobilierului, curateniei si igienei.
    (I)24.3.2. Planurile si programele de intretinere, reparare, modernizare, curatenie si igiena ale SRD, bugetul alocat si personalul desemnat.
    (I)24.4.1. Numarul de copii din fiecare dormitor nu depaseste numarul maxim admis.
    (I)24.4.2. Exceptiile admise de coordonatorul SRD.
    (I)24.5. - 24.8. Conditiile din dormitoare corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)24.9. Vezi (I)5.6.,10.7., 14.5., 15.8., 16.6. si 16.7.
    (I)24.10. Numarul de copii aflati in SRD pentru serviciu de respiro. Copiii beneficiaza de aceleasi conditii conform prevederilor SMO prezente.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 25 | Spatiile igienico-sanitare                                   |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati asigura spatii                 |
|               | igienico-sanitare suficiente, amenajate si dotate cu         |
|               | echipamentul corespunzator numarului si nevoilor specifice   |
|               | ale copiilor.                                                |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii au acces la spatii igienico-sanitare, in conditii de  |
|               | siguranta, functionalitate si confort, de respectare a       |
|               | demnitatii si intimitatii personale.                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 25                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 25.1. In SRD exista toalete suficiente, organizate pe sexe. Toaletele sunt   |
|       amenajate cu materiale ce permit o igienizare rapida (gresie, faianta),|
|       sunt prevazute cu materiale antiderapante in zonele cu risc de         |
|       alunecare si cadere si sunt dotate cu instalatiile necesare (cabine WC,|
|       chiuvete) si materialele consumabile uzuale (sapun, hartie igienica).  |
|       Pentru copiii cu dizabilitati motorii se asigura toalete adaptate si   |
|       echipate corespunzator pentru a fi accesibile si confortabile (vas WC  |
|       adaptat, echipamente de sustinere etc.).                               |
|______________________________________________________________________________|
| 25.2. SRD asigura cate o cabina WC si respectiv cate o chiuveta la maximum 4 |
|       copii.                                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 25.3. In SRD exista bai si/sau dusuri suficiente, organizate pe sexe: o      |
|       baie/dus la maximum 6 copii. Spatiile pentru bai/dusuri sunt amenajate |
|       cu materiale ce pot fi cu usurinta igienizate (gresie, faianta), sunt  |
|       prevazute cu materiale antiderapante si sunt dotate cu echipamentele   |
|       necesare (cazi de baie/dusuri) si materialele consumabile uzuale       |
|       (sapun, sampon, prosoape de uz individual etc.). Pentru copiii cu      |
|       dizabilitati motorii se asigura spatii de baie/dusuri separate, cu o   |
|       suprafata mai mare (pentru a permite manevrarea fotoliului rulant),    |
|       adaptate si echipate corespunzator (cazi de baie adaptate care permit  |
|       accesul lateral pentru transferul copilului de pe targa sau din        |
|       fotoliul rulant, instalatii de sustinere etc.).                        |
|______________________________________________________________________________|
| 25.4. In toate spatiile igienico-sanitare se asigura apa rece si apa calda   |
|       permanent.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 25.5. Spatiile igienico-sanitare sunt compartimentate, iar usile             |
|       compartimentelor se incuie pe dinauntru, pentru a respecta cerintele de|
|       intimitate si siguranta ale copiilor. Personalul poate descuia usile de|
|       la grupurile igienico-sanitare, din afara compartimentelor, in caz de  |
|       urgenta.                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 25.6. In SRD exista spatii adecvate pentru spalarea, curatarea, igienizarea  |
|       rufariei, conform normelor igienico-sanitare in vigoare si cu dotarile |
|       necesare.                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 25.7. SRD are amenajate spatii adecvate, conform normelor legale in vigoare, |
|       pentru depozitarea in conditii de siguranta a materialelor de          |
|       igienizare (detergenti, dezinfectanti etc.).                           |
|______________________________________________________________________________|
| 25.8. Pentru copiii cu dizabilitati care necesita asistenta pentru igiena si |
|       ingrijire corporala se asigura personal de sprijin care ajuta copiii,  |
|       la cererea acestora si ori de cate ori este nevoie, cu discretie si in |
|       respectul demnitatii si intimitatii acestora. Se recomanda ca persoana |
|       care ajuta copilul sa fie de acelasi sex cu acesta.                    |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatori pentru Standardul 25

    (I)25.1. Toaletele din SRD corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)25.2. Raportul dintre numarul de copii din SRD si numarul de cabine WC.
    (I)25.3.1. Baile si/sau dusurile corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)25.3.2. Raportul dintre numarul de copii din SRD si numarul de bai/dusuri.
    (I)25.4. Furnizarea apei reci si calde la grupurile igienico-sanitare.
    (I)25.5. Compartimentarea spatiilor igienico-sanitare, modul de inchidere a acestora.
    (I)25.6. Spatiile pentru spalarea, curatarea si igienizarea rufariei corespund normelor igienico-sanitare in vigoare.
    (I)25.7. Materialele de igienizare nu sunt la indemana copiilor.
    (I)25.8.1. Sarcinile personalului privind acordarea de sprijin copiilor pentru igiena si ingrijire corporala.
    (I)25.8.2. Opiniile copiilor cu privire la realizarea igienei personale de catre personal.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 26 | Siguranta si securitatea                                     |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati ia masurile de siguranta si    |
|               | securitate legale si necesare pentru asigurarea protectiei   |
|               | copiilor, personalului si a vizitatorilor impotriva          |
|               | evenimentelor si accidentelor cu potential vatamator.        |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii se afla in siguranta atat in cadrul serviciului pentru|
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati, cat si in afara acestuia.                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 26                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 26.1. Coordonatorul SRD se asigura ca evaluarea factorilor si potentialului  |
|       de risc pentru siguranta si securitatea copiilor si a celorlalte       |
|       persoane din incinta SRD are loc periodic si este inregistrata.        |
|       Evaluarea se realizeaza de personal calificat desemnat de coordonatorul|
|       unitatii, precum si al unor servicii specializate de inspectie si      |
|       control din afara SRD, conform legii in vigoare: verificarea           |
|       instalatiilor de gaz, de apa, electrice, de incalzit, verificarea      |
|       stocului de alimente, medicamente si a trusei de prim-ajutor,          |
|       verificarea depozitarii gunoiului si a resturilor menajere etc.        |
|______________________________________________________________________________|
| 26.2. Pe baza evaluarii riscurilor mentionata anterior, administratorul SRD  |
|       identifica masurile necesare pentru evitarea pericolelor sau reducerea |
|       riscului la un nivel acceptabil, cum ar fi: paza contra incendiilor,   |
|       proceduri de evacuare de urgenta a unitatii etc.                       |
|______________________________________________________________________________|
| 26.3. SRD isi stabileste proceduri referitoare la siguranta si securitate in |
|       cadrul SRD si in afara acestuia, inclusiv cu privire la solutionarea   |
|       unor situatii de criza care pot fi anticipate: imbolnavire,            |
|       accidentare, reclamatii grave, reducere de personal, incendiu etc.     |
|       Aceste proceduri sunt aduse la cunostinta personalului, precum si a    |
|       copiilor, in raport cu varsta, gradul de maturitate si tipul           |
|       dizabilitatii si/sau gradului de handicap.                             |
|______________________________________________________________________________|
| 26.4. Coordonatorul SRD se asigura ca SRD are toate autorizatiile si         |
|       asigurarile necesare pentru o functionare optima si raspunde cerintelor|
|       autoritatilor locale in ceea ce priveste siguranta si securitatea      |
|       copiilor, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare.       |
|______________________________________________________________________________|
| 26.5. SRD asigura masuri speciale de siguranta si prevenire a accidentelor   |
|       in raport cu tipul dizabilitatii si/sau gradul de handicap al copiilor |
|       rezidenti: pentru copiii nedeplasabili se asigura asistenta calificata |
|       pentru ingrijirea corporala; pentru copiii cu incontinenta urinara se  |
|       asigura materiale si echipamente suficiente, precum si consiliere      |
|       pentru mentinerea igienei; pentru copiii cu dizabilitati motorii, care |
|       utilizeaza fotoliu rulant, se asigura accesibilizarea mediului fizic   |
|       (usi glisante, pante, scripeti, spatii igienico-sanitare adaptate      |
|       etc.); pentru copiii cu dizabilitati/handicap vizual se amenajeaza     |
|       benzi de ghidaj, indicatoare cu grafica in relief (scriere Braille)    |
|       etc.; pentru copiii cu dizabilitati de auz se asigura elemente de      |
|       semnalizare vizuala, zone colorate contrastant etc. - vezi procedura   |
|       23.8.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru standardul 26

    (I)26.1. - 26.2. Documentele administrative ale SRD.
    (I)26.3. MOF contine proceduri referitoare la siguranta si securitate. Copiii si personalul cunosc aceste proceduri; existenta documentelor de prezentare a riscurilor de accidente si de luare la cunostinta de catre copii (interpret in limbajul semnelor, materiale scrise in Braille, casete audio) si personal (in mod periodic).
    (I)26.4. Existenta si valabilitatea autorizatiilor, asigurarilor, altor documente administrative.
    (I)26.5. Existenta masurilor speciale de siguranta si securitate pentru copiii cu dizabilitati.

    RESURSE UMANE
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 27 | Recrutare si angajare                                        |
|               |                                                              |
|               | Personalul este selectat cu atentie si responsabilitate prin |
|               | intermediul unui proces de recrutare si angajare care se     |
|               | desfasoara in acord cu legislatia in vigoare si raspunde     |
|               | nevoilor copiilor si misiunii serviciului.                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii din cadrul serviciului pentru protectia copilului de  |
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati, precum si     |
|               | parintii sau alte persoane care ii viziteaza beneficiaza de  |
|               | servicii de calitate oferite de personal calificat.          |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 27                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.1. Angajatorul este obligat sa angajeze personal calificat care sa        |
|       raspunda prevederilor SMO prezente. Daca SRD functioneaza intr-o zona  |
|       geografica in care traiesc comunitati etnice minoritare, se recomanda  |
|       ca in componenta personalului SRD sa existe si profesionisti care      |
|       vorbesc limba minoritatilor respective. Se recomanda angajarea unor    |
|       profesionisti care cunosc problematica si nevoile speciale ale copiilor|
|       cu dizabilitati si care au abilitati empatice si de comunicare cu      |
|       acesti copii.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 27.2. Angajatorul poate dispune, in conditiile legii, si de alt personal     |
|       decat cel prevazut in statul de functii al SRD, in vederea indeplinirii|
|       misiunii SRD in conditii optime.                                       |
|______________________________________________________________________________|
| 27.3. Coordonatorul SRD trebuie sa aiba studii superioare si experienta de   |
|       cel putin doi ani in servicii pentru copil si familie. La angajare se  |
|       acorda prioritate profesionistilor care au pregatire manageriala.      |
|______________________________________________________________________________|
| 27.4. Coordonatorul SRD se asigura ca fisele de post sunt revizuite in       |
|       functie de dinamica cerintelor posturilor respective.                  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.5. In SRD din sistemul public se poate angaja personal disponibilizat in  |
|       urma inchiderii institutiilor de tip vechi, daca acesta beneficiaza de |
|       reconversie sau recalificare si corespunde prevederilor SMO prezente.  |
|______________________________________________________________________________|
| 27.6. Recrutarea si angajarea asa-numitului parinte social, inclusiv         |
|       intocmirea fisei de post a acestuia, trebuie sa respecte prevederile   |
|       SMO prezente.                                                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 27

    (I)27.1.1. Diplomele de studii si alte acte care atesta calificarea personalului angajat.
    (I)27.1.2. Procesul de recrutare si angajare este conform legislatiei in vigoare si prevederilor standardelor minime obligatorii.
    (I)27.2. Statul de functii al SRD si organigrama completa a furnizorului de servicii.
    (I)27.3. - (I)27.6. Organigrama, diplomele de studii, contractele de munca, contractele de voluntariat, fisele de post, dosarele angajatilor.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 28 | Numarul si structura de personal                             |
|               |                                                              |
|               | Numarul si structura de personal ale serviciului pentru      |
|               | protectia copilului de tip rezidential pentru copiii cu      |
|               | dizabilitati sunt satisfacatoare pentru indeplinirea misiunii|
|               | acestuia in conditii optime.                                 |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de continuitate in ingrijire si de        |
|               | servicii de calitate oferite de personal calificat la orice  |
|               | ora din zi si din noapte.                                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 28                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 28.1.  Numarul si structura de personal trebuie sa fie adecvate pentru       |
|        indeplinirea activitatilor prevazute de SMO prezente. Angajatorul     |
|        trebuie sa-si stabileasca o structura organizatorica flexibila, pe    |
|        categorii de personal, in corelare cu necesitatile identificate in    |
|        evolutia sociala a comunitatii si ale serviciilor pe care le ofera.   |
|______________________________________________________________________________|
| 28.2.  Stabilirea numarului si structurii de personal se face de catre       |
|        angajator impreuna cu coordonatorul SRD, se inregistreaza si se       |
|        revizuieste cel putin anual. In stabilirea numarului si structurii de |
|        personal se tine cont de permanenta pe timp de zi si de noapte,       |
|        raportul minim adulti-copii (vezi procedura 28.3.), planurile         |
|        individualizate de protectie, nevoile specifice ale copiilor, precum  |
|        si de numarul de copii din SRD, prezenta ambelor sexe si rezolvarea   |
|        oricaror dificultati cu care se confrunta SRD la un moment dat.       |
|        Normarea se face in functie de raportul minim adulti-copii (vezi      |
|        procedura 28.3.) si cu asigurarea respectarii drepturilor angajatilor,|
|        conform prevederilor Codului muncii.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 28.3.  Raportul minim adulti-copii care trebuie respectat in SRD este redat  |
|        in tabelul de mai jos. La calcularea acestui raport se iau in         |
|        considerare: a) numarul de copii din SRD si gradul de dependenta al   |
|        acestora fata de personalul de ingrijire si b) numarul personalului de|
|        ingrijire de baza si educatie non-formala si informala din SRD si,    |
|        dupa caz, prin insumare, cel al infirmierelor.                        |
|______________________________________________________________________________|
| 28.4.  Furnizorul de servicii trebuie sa asigure urmatoarele categorii       |
|        principale de personal pentru copiii din SRD: a) personal pentru      |
|        ingrijirea de baza si educatia non-formala si informala, b) personal  |
|        pentru ingrijirea sanatatii, c) personal pentru reabilitare,          |
|        d) personal pentru conducere si administrare, e) personal pentru      |
|        intretinere si paza, f) personal pentru dezvoltarea deprinderilor de  |
|        viata si pregatirea reintegrarii sau integrarii familiale. In cazul   |
|        asa-numitului parinte social, acesta poate asigura activitatile de    |
|        ingrijire de baza, educatie non-formala si informala, supraveghere pe |
|        timp de noapte, administrare a medicamentelor prescrise de medic,     |
|        pregatirea meselor, asigurarea curateniei, spalatul rufelor,          |
|        dezvoltarea unora dintre deprinderile de viata independenta etc.      |
|______________________________________________________________________________|
| 28.5.  Coordonatorul si furnizorul de servicii trebuie sa asigure            |
|        profesionisti pentru supervizarea personalului - vezi standardul 30.  |
|______________________________________________________________________________|
| 28.6.  Personalul pentru ingrijirea de baza si educatie non-formala si       |
|        informala este reprezentat de educator sau educatorul specializat. Se |
|        asigura doi educatori pe grupa de copii, cate un educator pe tura,    |
|        respectiv 7.00 - 15.00 si 14.00 - 22.00; pe timpul noptii, in situatia|
|        in care nu se poate asigura prezenta unui educator, se asigura        |
|        prezenta unui supraveghetor la doua grupe de copii, intre             |
|        21.00 - 7.00.                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 28.7.  Personalul pentru ingrijirea sanatatii poate fi reprezentat de        |
|        infirmiere, asistente medicale, inclusiv dieteticiene, si medici, in  |
|        functie de nevoile copiilor din SRD. Se asigura o asistenta medicala  |
|        la doua grupe de copii, cate o asistenta pe tura. Toti copiii din SRD |
|        trebuie inscrisi la medicul de familie din comunitate. In situatia in |
|        care acest lucru nu este posibil si faptul este bine documentat,      |
|        furnizorul de servicii trebuie sa asigure angajarea unui medic,       |
|        conform prevederilor Codului muncii. Acordarea serviciilor medicale de|
|        specialitate si stomatologice se realizeaza in acord cu prevederile   |
|        legislative in vigoare din domeniul sanatatii si ale SMO prezente.    |
|______________________________________________________________________________|
| 28.8.  Personalul pentru conducere si administrare este reprezentat de       |
|        coordonator, contabil, administrator etc., care, in functie de tipul  |
|        SRD, pot sau nu sa se regaseasca in aceeasi locatie cu copiii.        |
|______________________________________________________________________________|
| 28.9.  Personalul pentru intretinere si paza este reprezentat de bucatar,    |
|        ajutor de bucatar, ingrijitor de curatenie, spalatoreasa, muncitor    |
|        pentru intretinere, fochisti, paznic, sofer etc.                      |
|______________________________________________________________________________|
| 28.10. Personalul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata si pregatirea    |
|        reintegrarii sau integrarii familiale este reprezentat in principal de|
|        psihologi si asistenti sociali. Numarul si modalitatea de angajare se |
|        face cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor SMO      |
|        prezente, dar totodata tine cont de SMO pentru serviciul de dezvoltare|
|        a deprinderilor de viata independenta, pentru centrul de pregatire si |
|        sprijinire a reintegrarii si integrarii copilului in familie si pentru|
|        managementul de caz in domeniul protectiei copilului.                 |
|______________________________________________________________________________|
| 28.11. Furnizorul de servicii impreuna cu coordonatorul SRD face toate       |
|        eforturile pentru a asigura continuitatea personalului, pentru a nu   |
|        produce tulburari de atasament si de dezvoltare ale copiilor          |
|        rezidenti.                                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 28.12. Daca in SRD se desfasoara activitati de abilitare/reabilitare,        |
|        furnizorul de servicii trebuie sa asigure angajarea personalului de   |
|        specialitate pentru reabilitare (logoped, kinetoterapeut, ergoterapeut|
|        etc.) in functie de dizabilitatile copiilor rezidenti in SRD, in      |
|        conformitate cu prevederile Codului muncii si ale SMO prezente. Vezi  |
|        Standardul 16.                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    Tabel - Raportul minim adulti-copii din SRD

 __________________________________________________
| Categorii de varsta/ | Nr. de     | Raport minim |
| grad de dependenta   | copii/grupa| adulti-copii |
|______________________|____________|______________|
| nastere - 3 ani/     |         6  |     1:2      |
| dependenta totala    |            |              |
|______________________|____________|______________|
| 4 - 6 ani/dependenta |         8  |     1:3      |
| partiala             |            |              |
|______________________|____________|______________|
| 7 - 12 ani           |        12  |     1:4      |
|______________________|____________|______________|
| Peste 13 ani         |        12  |     1:6      |
|______________________|____________|______________|

    Indicatorii pentru Standardul 28

    (I)28.1. Numarul si structura de personal sunt inregistrate si corespund prevederilor SMO prezente.
    (I)28.2. MOF cuprinde cel putin urmatoarele aspecte referitoare la numarul si structura de personal: a) raportul adulti-copii pe ture, in timpul zilei si in timpul noptii, b) numarul personalului angajat conform prevederilor Codului muncii, prezent in SRD, care lucreaza pe anumite perioade, ale zilei, lunii sau anului, in SRD si care lucreaza pentru SRD dar, in cea mai mare parte a timpului, in alte locatii, d) structura de personal per ansamblu si pe ture, in timpul zilei si in timpul noptii, e) organizarea si planificarea turelor (durata, ora de incepere si de terminare, personal, date etc.).
    (I)28.3. Raportul adulti-copii este inregistrat si este cel putin egal sau mai mare decat numarul minim din SMO prezente.
    (I)28.3. - 28.12. Organigrama, dosarele angajatilor, MOF. Corespondenta dintre numarul si structura de personal si raportul minim adulti-copii, activitatile obligatorii din SRD si totalul activitatilor prevazute pentru indeplinirea misiunii SRD, in conformitate cu SMO prezente. Modalitatile de angajare sunt variate (norma intreaga, jumatati de norma, subcontractare firme de specialitate, conventii de colaborare cu alti furnizori de servicii etc.) in functie de resursele furnizorului de servicii, tipul SRD.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 29 | Formarea initiala si continua a personalului                 |
|               |                                                              |
|               | Resursele umane ale serviciului pentru protectia copilului de|
|               | tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati au pregatirea  |
|               | corespunzatoare si abilitati de a lucra cu copiii cu si/sau  |
|               | fara dizabilitati, precum si in echipa.                      |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de servicii de calitate si personalizate  |
|               | din partea unor profesionisti bine pregatiti, cu abilitati   |
|               | empatice si de comunicare.                                   |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 29                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 29.1.  La angajare, in lipsa unei formari initiale in domeniul protectiei    |
|        copilului, inclusiv a celui cu dizabilitati, fiecare profesionist     |
|        beneficiaza de formare in acest domeniu, asigurata din bugetul        |
|        angajatorului.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 29.2.  Fiecare angajat al SRD, inclusiv coordonatorul acestuia, beneficiaza  |
|        de cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul          |
|        protectiei copilului/protectiei copilului cu dizabilitati sau domenii |
|        conexe/interdisciplinare, asigurate din bugetul angajatorului.        |
|______________________________________________________________________________|
| 29.3.  Educatia permanenta a personalului de specialitate, precum si formarea|
|        profesionala continua pentru toti angajatii SRD, vor fi promovate,    |
|        sprijinite si inregistrate de catre coordonatorul SRD.                |
|______________________________________________________________________________|
| 29.4.  Voluntarii actioneaza in baza unor contracte clare, in acord cu       |
|        legislatia in vigoare.                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 29.5.  SRD are obligatia sa asigure un numar minim de 14 ore de formare in   |
|        cadrul SRD pentru voluntari, inainte de inceperea activitatilor       |
|        acestora.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 29.6.  Formarea profesionala continua a voluntarilor va fi promovata,        |
|        sprijinita si inregistrata de catre coordonatorul SRD.                |
|______________________________________________________________________________|
| 29.7.  La angajare, in lipsa unei pregatiri in domeniul managementului       |
|        serviciilor sociale, coordonatorul SRD beneficiaza de formare in acest|
|        domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 29.8.  Coordonatorul SRD beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare |
|        in domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul         |
|        angajatorului.                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 29.9.  Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor se|
|        realizeaza conform legislatiei in vigoare, prin intermediul cursurilor|
|        organizate in cadrul sistemului educational, sanitar si al formarii   |
|        profesionale a adultilor.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 29.10. Asa-numitul parinte social trebuie sa aiba pregatire de educator sau  |
|        educator specializat. Se recomanda utilizarea si promovarea termenului|
|        de <<persoana de referinta>> in locul celui de <<parinte social>>.    |
|______________________________________________________________________________|
| 29.11. Vezi procedurile 8.4, 13.1, 17.10, 18.6, 19.2 pentru care angajatorul |
|        asigura formarea din bugetul sau.                                     |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 29

    (I)29.1. - (I)29.8. Dosarul personal al fiecarui angajat, inclusiv al coordonatorului si voluntarilor, cuprinde documentele prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare initiala si continua prevazute de SMO prezente. Exemple de domenii conexe si/sau interdisciplinare: asistenta sociala, prevenirea abuzului, neglijarii si exploatarii copilului, inclusiv a traficului si celor mai grave forme de munca a copilului, violenta in familie.
    (I)29.9. - 29.10. Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala si cele cu recunoastere din partea angajatorului. In cazul celor din urma se verifica modalitatea de desfasurare a programului de formare, utilizand criteriile existente in legislatia de formare profesionala a adultului.
    (I)29.11. Vezi indicatorii corespunzatori.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 30 | Supervizare                                                  |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati dispune de un sistem eficient  |
|               | de supervizare al resurselor umane, care permite functionarea|
|               | sa la randament optim.                                       |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Personalul este motivat si performant, asigurand servicii de |
|               | calitate pentru copiii rezidenti.                            |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 30                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 30.1. Sedintele de supervizare cu personalul au loc, prin rotatie, periodic  |
|       - cel putin o data pe saptamana - sau de cate ori este nevoie si sunt  |
|       inregistrate.                                                          |
|______________________________________________________________________________|
| 30.2. Sedintele de supervizare se desfasoara individual si in echipa.        |
|______________________________________________________________________________|
| 30.3. Coordonatorul SRD are obligatia de asigura supervizarea interna si     |
|       externa a personalului de specialitate si a voluntarilor.              |
|______________________________________________________________________________|
| 30.4. Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre personal desemnat de |
|       coordonatorul SRD.                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 30.5. Furnizorul de servicii are obligatia de a asigura supervizarea         |
|       coordonatorului SRD.                                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 30.6. Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare         |
|       socio-umane cu pregatire in supervizare sau experienta de cel putin    |
|       doi ani in servicii pentru copil si familie in plus fata de persoanele |
|       carora li se asigura supervizarea respectiva.                          |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 30

    (I)30.1. Numarul mediu lunar si numarul anual de sedinte de supervizare a personalului.
    (I)30.2.- (I)30.5. Numarul mediu lunar si numarul anual de supervizari individuale si de grup pentru personal, voluntari si coordonator.
    (I)30.6. Documentele inregistrate referitoare la supervizare.

    ADMINISTRARE SI MANAGEMENT
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 31 | Proiectul institutional                                      |
|               |                                                              |
|               | Coordonatorul se asigura ca serviciul pentru protectia       |
|               | copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati   |
|               | functioneaza in acord cu un proiect institutional intocmit in|
|               | baza prevederilor standardelor minime obligatorii prezente si|
|               | a nevoilor specifice ale copiilor care sunt protejati in     |
|               | serviciul respectiv.                                         |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii beneficiaza de protectie la standarde cel putin minime|
|               | de calitate pe toata perioada cat sunt rezidenti in cadrul   |
|               | serviciului pentru protectia copilului de tip rezidential    |
|               | pentru copiii cu dizabilitati.                               |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 31                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 31.1. Coordonatorul SRD are obligatia de a elabora, in colaborare cu         |
|       personalul de specialitate din subordine, un document cadru - numit    |
|       proiect institutional, care cuprinde cel putin urmatoarele:            |
|       a) definitia SRD, b) misiunea acestuia, c) principiile, d) obiectivele |
|       de dezvoltare institutionala, e) activitatile, f) clientii si nevoile  |
|       specifice ale acestora, g) resursele umane, materiale si financiare    |
|       disponibile si potentiale.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 31.2. In afara prevederilor SMO prezente, in elaborarea proiectului          |
|       institutional, coordonatorul trebuie sa tina cont de prevederile       |
|       Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si alte documente    |
|       internationale cu privire la persoanele cu dizabilitati la care        |
|       Romania este parte, in vederea imbunatatirii proiectului institutional |
|       si cresterii calitatii protectiei copiilor peste limita minima din SMO |
|       prezente sau alte SMO aprobate.                                        |
|______________________________________________________________________________|
| 31.3. In vederea elaborarii proiectului institutional, coordonatorul         |
|       impreuna cu personalul de specialitate realizeaza o analiza a          |
|       situatiei actuale a SRD in ceea ce priveste gradul si modul de         |
|       indeplinire a SMO prezente. Aceasta analiza se consemneaza intr-un     |
|       raport de evaluare initiala a SRD in termen de 60 de zile de la        |
|       publicarea SMO prezente in Monitorul Oficial.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 31.4. Proiectul institutional este reevaluat si, dupa caz, revizuit anual sau|
|       de cate ori este nevoie, in aceleasi conditii ca si elaborarea sa.     |
|______________________________________________________________________________|
| 31.5. Proiectul institutional al SRD este avizat de furnizorul de servicii,  |
|       care este obligat sa monitorizeze punerea in practica a acestuia.      |
|______________________________________________________________________________|
| 31.6. SMO si proiectul institutional stau la baza intocmirii celorlalte      |
|       documente cu care opereaza unitatea, respectiv MOF, regulamentul de    |
|       ordine interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare,       |
|       proceduri de lucru, materiale informative etc.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 31.7. Coordonatorul are responsabilitatea ca misiunea SRD sa fie formulata   |
|       in scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul acestuia, cat |
|       si in comunitate.                                                      |
|______________________________________________________________________________|
| 31.8. SRD are un regulament de ordine interioara sau, dupa caz, norme        |
|       interne de functionare, care reflecta spiritul valorilor democratice   |
|       de respect pentru drepturile copilului si ale individului, sunt        |
|       avizate de coordonatorul SRD si aduse la cunostinta intregului         |
|       personal.                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 31

    (I)31.1.1. SRD dispune de un proiect institutional semnat de coordonator si personalul de specialitate care au contribuit la elaborarea acestuia.
    (I)31.1.2. Continutul proiectului institutional este in acord cu prevederile SMO prezente.
    (I)31.2. Gradul in care proiectul institutional reflecta prevederile Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si alte documente internationale cu privire la persoanele cu dizabilitati la care Romania este parte.
    (I)31.3. Raportul de evaluare initiala a SRD.
    (I)31.4. Numarul de revizuiri efectuate pe parcursul unui an, rapoartele de reevaluare a SRD.
    (I)31.5. Proiectul institutional este semnat de furnizorul de servicii sau de persoana desemnata de acesta pentru monitorizarea SRD, rapoartele de vizita intocmite de aceasta persoana.
    (I)31.7. Misiunea SRD este afisata intr-un loc adecvat, este cunoscuta de personal si popularizata prin mijloace specifice in comunitate (de exemplu, pliante, brosuri s.a.).
    (I)31.8. Regulamentul de ordine interioara a unitatii (in cazul SRD cu personalitate juridica), respectiv normele interne de functionare (in cazul SRD fara personalitate juridica), sunt disponibile si cunoscute de catre personalul SRD.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 32 | Managementul comunicarii si informatiei                      |
|               |                                                              |
|               | Serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati colaboreaza permanent cu       |
|               | profesionistii, autoritatile administratiei locale si alte   |
|               | servicii pentru copil si familie din comunitate si totodata  |
|               | promoveaza munca in echipa atat in interiorul, cat si in     |
|               | exteriorul sau.                                              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Copiii rezidenti beneficiaza de sprijinul si serviciile      |
|               | oferite sau facilitate de serviciul pentru protectia         |
|               | copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati in|
|               | vederea reintegrarii sau integrarii familiale si/sau         |
|               | integrarii lor socio-profesionale.                           |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 32                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 32.1.  Activitatea de parteneriat cu celelalte institutii si servicii din    |
|        comunitate se desfasoara in conformitate cu MOF intocmita in baza     |
|        prevederilor SMO prezente.                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 32.2.  Furnizorul de servicii este obligat sa asigure monitorizarea externa a|
|        activitatii SRD. Persoana desemnata in acest sens va efectua vizite la|
|        SRD, anuntate si neanuntate, in mod periodic - cel putin o data pe    |
|        luna, care sunt inregistrate in documentele furnizorului de servicii  |
|        si in copie la SRD. Se recomanda ca aceste vizite sa se faca in       |
|        general neanuntat. Vizitele anuntate se fac in cazul in care persoana |
|        desemnata doreste sa intalneasca anumiti profesionisti din cadrul SRD,|
|        care trebuie instiintati din timp in legatura cu vizita respectiva.   |
|______________________________________________________________________________|
| 32.3.  Vizitele se fac cu scopul monitorizarii punerii in practica a         |
|        proiectului institutional, ceea ce implica verificarea tuturor        |
|        documentelor relevante si a termenelor limita, precum si discutii cu  |
|        personalul si cu orice copil care doreste acest lucru.                |
|______________________________________________________________________________|
| 32.4.  Persoana desemnata face recomandari, avizate de furnizorul de servicii|
|        si verifica modul de indeplinire a acestora.                          |
|______________________________________________________________________________|
| 32.5.  SRD isi organizeaza o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea|
|        si evaluarea propriilor activitati, care este utilizata conform       |
|        legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste accesul la informatii si  |
|        asigurarea confidentialitatii informatiilor cu privire la clienti.    |
|______________________________________________________________________________|
| 32.6.  SRD are obligatia de a completa fisa de monitorizare a situatiei      |
|        copilului, pe care o transmite la SPSPC pentru realizarea bazei de    |
|        date si monitorizarii situatiei tuturor copiilor aflati in evidenta   |
|        sistemului de protectie a copilului.                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 32.7.  Toti angajatii SRD, precum si profesionistii care intervin in         |
|        activitatea SRD la un moment dat, semneaza contracte de               |
|        confidentialitate privind informatiile despre clientii SRD.           |
|______________________________________________________________________________|
| 32.8.  Coordonatorul trebuie sa ia masuri cu privire la orice problema       |
|        aparuta in SRD (de exemplu, rulaj mare al personalului, reclamatii)   |
|        sau in viata copiilor (de exemplu, abuz, abandon scolar). In          |
|        situatiile de urgenta, definite prin punerea in pericol a vietii      |
|        si/sau securitatii copilului, masurile trebuie luate in cel mai scurt |
|        timp, maxim 24 de ore, cu anuntarea managerului de caz si a           |
|        furnizorului de servicii.                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 32.9.  Fondurile alocate SRD de catre furnizorul de servicii (SPSPC, OPA sau |
|        autoritatile administratiei publice locale) sunt suficiente pentru    |
|        indeplinirea misiunii SRD, prevederilor SMO prezente si a oricaror    |
|        alte activitati derulate de SRD in acord cu legislatia in vigoare si  |
|        nevoile identificate.                                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 32.10. Coordonatorul SRD are responsabilitatea de a asigura surse            |
|        suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si         |
|        mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii        |
|        activitatilor necesare in SRD si in comunitate.                       |
|______________________________________________________________________________|
| 32.11. Coordonatorul SRD are responsabilitatea de a superviza utilizarea     |
|        fondurilor derulate de SRD.                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 32.12. Pe tot parcursul rezidentei in SRD, copiii care au implinit varsta de |
|        10 ani, precum si familia sau, dupa caz, reprezentantul legal al      |
|        copilului au acces la datele din dosarul copilului, numai daca acest  |
|        lucru nu contravine interesului superior al acestuia. In situatia in  |
|        care unele date din dosar pot pune in pericol securitatea si          |
|        dezvoltarea copilului, coordonatorul SRD poate decide restrictionarea |
|        accesului persoanelor mentionate anterior la aceste date, pe o        |
|        perioada determinata de timp, si acest fapt se consemneaza in dosarul |
|        copilului impreuna cu motivatia acestui fapt.                         |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 32

    (I)32.1.1. MOF este disponibila si cunoscuta de personalul SRD.
    (I)32.1.2. Numarul anual de conventii de colaborare dintre furnizorul de servicii si alte institutii si servicii din comunitate.
    (I)32.2.1. Numarul anual al rapoartele de vizita, pe categorii (anuntate si neanuntate).
    (I)32.2.2. si 32.3.1. Continutul rapoartelor de vizita.
    (I)32.3.2. Numarul de copii cu care se intalneste persoana desemnata de furnizorul de servicii, per vizita, lunar si anual.
    (I)32.4. Gradul de indeplinire a recomandarilor formulate de persoana desemnata de furnizorul de servicii.
    (I)32.5.1. Baza de date a SRD este operationala.
    (I)32.5.2. SRD are un sistem clar de utilizare a bazei de date de catre personalul unitatii in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii pentru clienti.
    (I)32.7. Existenta contractelor de confidentialitate.
    (I)32.8. Numarul mediu lunar si numarul anual de masuri de urgenta, tipologia acestora.
    (I)32.9. - 32.11. Bugetul anual al SRD.
    (I)32.12. Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri in care accesul la unele date din dosarul copilului a fost restrictionat temporar de catre coordonatorul SRD.
 ______________________________________________________________________________
| Standardul 33 | Managementul resurselor umane                                |
|               |                                                              |
|               | Coordonatorul serviciului pentru protectia copilului de tip  |
|               | rezidential pentru copiii cu dizabilitati se asigura ca      |
|               | intregul personal este calificat si pregatit corespunzator,  |
|               | constient de responsabilitatile care ii revin prin fisa      |
|               | postului si capabil sa lucreze in echipa.                    |
|_______________|______________________________________________________________|
| Rezultat      | Personalul corespunde numarului de copii rezidenti, nevoilor |
|               | lor specifice si dificultatilor cu care se poate confrunta   |
|               | serviciul pentru protectia copilului de tip rezidential      |
|               | pentru copiii cu dizabilitati la un moment dat.              |
|_______________|______________________________________________________________|
| Proceduri de implementare a standardului 33                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 33.1. Vezi prevederilor standardelor 27 - 30.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 33.2. Personalului i se pun la dispozitie toate documentele relevante pentru |
|       munca sa: proiectul institutional, MOF, regulamentul de ordine         |
|       interioara sau, dupa caz, normele interne de functionare, proceduri de |
|       lucru etc.                                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 33.3. Coordonatorul SRD organizeaza periodic - cel putin o data pe luna, sau |
|       de cate ori este nevoie sedinte administrative cu intregul personal.   |
|       Aceste sedinte sunt planificate, au o agenda afisata si continutul lor |
|       este consemnat in procese-verbale.                                     |
|______________________________________________________________________________|
| 33.4. Copiilor nu se acorda responsabilitati legate de alti copii din SRD,   |
|       nici pentru acoperirea lipsei de personal din cadrul SRD. Copiilor     |
|       carora li se acorda responsabilitati legate de anumite sarcini in      |
|       cadrul SRD in procesul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta,|
|       sunt supravegheati de catre personal desemnat in acest sens, pentru a  |
|       se asigura ca isi indeplinesc adecvat sarcinile (de exemplu, fara sa   |
|       abuzeze de alti copii, fara sa se raneasca).                           |
|______________________________________________________________________________|
| 33.5. Se recomanda ca personalul sa fie mixt, format din persoane de ambele  |
|       sexe.                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 33.6. Prin activitatile de formare, prin modul de intocmire si revizuire a   |
|       fiselor de post pentru fiecare angajat, precum si prin toate           |
|       activitatile de comunicare interna ale SRD, se promoveaza principiul   |
|       muncii in echipa ca mod de interventie pentru asigurarea protectiei    |
|       copilului. Se organizeaza periodic sau de cate ori este nevoie si se   |
|       documenteaza reuniuni ale personalului de specialitate care constituie |
|       echipa multidisciplinara a SRD (de exemplu, pentru dezbaterea          |
|       implementarii PSP sau PIS).                                            |
|______________________________________________________________________________|

    Indicatorii pentru Standardul 33

    (I)33.1. Vezi indicatorii corespunzatori.
    (I)33.2. Personalul cunoaste continutul documentelor relevante pentru munca sa.
    (I)33.3.1. Numarul mediu lunar si numarul anual al sedintelor administrative cu personalul, organizate pentru a discuta, de exemplu: activitatea de ingrijire a copiilor din SRD, administrarea grupului de copii prezenti in SRD, revizuirea practicilor din cadrul SRD.
    (I)33.3.2. Continutul proceselor-verbale.
    (I)33.4. Continutul PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
    (I)33.5. Distributia personalului pe sexe.
    (I)33.6. Numarul mediu lunar si numarul anual de reuniuni ale echipei multidisciplinare a SRD, continutul documentat al acestor reuniuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 27/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu