Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2422 din 02.08.2013

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
ACT EMIS DE: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 507 din 12 august 2013SmartCity1


În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.817/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 14 mai 2013, se abrogă. p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Iulian Matache, secretar de stat
ANEXĂLISTA* cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Nr. crt. Indicativ Denumire Indicativul standardului armonizat înlocuit Data punerii în aplicare a standardului armonizat Data la care încetează perioada de coexistenţă**
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 1.01.2008 1.01.2009
SR EN 1:2001/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
2. SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat 1.10.2006 1.10.2007
SR EN 40-4:2006/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
3. SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel 1.02.2003 1.02.2005
4. SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 1.02.2003 1.02.2005
5. SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 1.10.2003 1.10.2004
6. SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 1.01.2008 1.08.2009
SR EN 54-2+AC:2000/ A1:2007 1.01.2008 1.08.2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
7. SR EN 54-3:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii 1.04.2003 1.06.2009
SR EN 54-3:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-3:2002/A2:2006 1.03.2007 1.06.2009
8. EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică 1.10.2003 1.08.2009
EN 54-4+AC:2000/ A1:2003 1.10.2003 1.08.2009
EN 54-4+AC:2000/ A2:2007 1.06.2007 1.08.2009
9. SR EN 54-5:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-5:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
10. SR EN 54-7:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea 1.04.2003 1.08.2009
SR EN 54-7:2002/A1:2003 1.04.2003 30.06.2005
SR EN 54-7:2002/A2:2007 1.05.2007 1.08.2009
11. SR EN 54-10:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale 1.09.2006 1.09.2008
SR EN 54-10:2002/A1:2006 1.09.2006 1.09.2008
12. SR EN 54-11:2002 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală 1.09.2006 1.09.2008
SR EN 54-11:2002/A1:2006 1.09.2006 1.09.2008
13. SR EN 54-12:2003 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice 1.10.2003 31.12.2005
14. SR EN 54-16:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei 1.01.2009 1.04.2011
15. SR EN 54-17:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 1.10.2006 1.12.2008
SR EN 54-17:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
16. SR EN 54-18:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire 1.10.2006 1.12.2008
SR EN 54-18:2006/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
17. SR EN 54-20:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 1.04.2007 1.07.2009
SR EN 54-20:2006/AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
18. SR EN 54-21:2006 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament 1.03.2007 1.06.2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
19. SR EN 54-23:2010 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică 1.12.2010 31.12.2013
20. SR EN 54-24:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare 1.01.2009 1.04.2011
21. SR EN 54-25:2008 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio 1.01.2009 1.04.2011
SR EN 54-25:2008/AC:2012 1.07.2012 1.07.2012
22. SR EN 179:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 179:2004 1.01.2009 1.01.2010
23. SR EN 197-1:2011 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale SR EN 197-1:2002 SR EN 197-4:2004 1.07.2012 1.07.2013
24. SR EN 295-1:2013*** Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări SR EN 295-10:2006 1.11.2013 1.11.2014
25. SR EN 295-4:2013*** Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile SR EN 295-10:2006 1.11.2013 1.11.2014
26. SR EN 295-5:2013*** Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii SR EN 295-10:2006 1.11.2013 1.11.2014
27. SR EN 295-6:2013*** Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie SR EN 295-10:2006 1.11.2013 1.11.2014
28. SR EN 295-7:2013*** Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere SR EN 295-10:2006 1.11.2013 1.11.2014
29. SR EN 331:2002 Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii 1.09.2011 1.09.2012
SR EN 331:2002/A1:2011 1.09.2011 1.09.2012
30. SR EN 413-1:2011 Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate SR EN 413-1:2004 1.02.2012 1.02.2013
31. SR EN 416-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate 1.12.2009 1.12.2010
32. SR EN 438-7:2005 Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare 1.11.2005 1.11.2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
33. SR EN 442-1:2000 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice 1.12.2004 1.12.2005
SR EN 442-1:2000/A1:2004 1.12.2004 1.12.2005
34. SR EN 450-1:2012 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 450-1+A1:2008 1.05.2013 1.05.2014
35. SR EN 459-1:2011 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate SR EN 459-1:2003 1.06.2011 1.06.2012
36. SR EN 490:2012 Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse SR EN 490:2005 1.08.2012 1.08.2012
37. SR EN 492:2012 Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 492:2005 1.07.2013 1.07.2013
SR EN 492:2005/A1:2006
SR EN 492:2005/A2:2007
38. SR EN 494:2012 Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare SR EN 494+A3:2007 1.08.2013 1.08.2013
39. SR EN 516:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte 1.11.2006 1.11.2007
40. SR EN 517:2006 Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă 1.12.2006 1.12.2007
41. SR EN 520+A1:2010 Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări SR EN 520:2005 1.06.2010 1.12.2010
42. SR EN 523:2004 Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate 1.06.2004 1.06.2005
43. SR EN 534+A1:2010 Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări SR EN 534:2006 1.01.2011 1.01.2011
44. SR EN 544:2011 Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 544:2006 1.04.2012 1.04.2012
45. SR EN 572-9:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
46. SR EN 588-2:2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie 1.10.2002 1.10.2003
47. SR EN 598+A1:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 598:2008 1.04.2010 1.04.2011
48. SR EN 621:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
49. SR EN 671-1:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide SR EN 671-1:2002 1.03.2013 1.07.2013
SR EN 671-1:2002/AC:2003
50. SR EN 671-2:2012 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate SR EN 671-2:2002 1.03.2013 1.07.2013
SR EN 671-2:2002/A1:2004
51. SR EN 681-1:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat 1.01.2003 1.01.2009
SR EN 681-1:2002/A1:2002 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-1:2002/A2:2003 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-1:2002/A3:2006 1.01.2008 1.01.2009
52. SR EN 681-2:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-2:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
SR EN 681-2:2002/A2:2006 1.01.2010 1.01.2010
53. EN 681-3:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-3:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-3:2002/A2:2006 1.07.2012 1.07.2012
54. EN 681-4:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-4:2002/A1:2003 1.01.2003 1.01.2004
EN 681-4:2002/A2:2006 1.07.2012 1.07.2012
55. EN 682:2002 Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide 1.10.2002 1.12.2003
EN 682:2002/A1:2006 1.07.2012 1.07.2012
56. SR EN 771-1:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă SR EN 771-1:2003 1.02.2012 1.02.2013
57. SR EN 771-2:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar SR EN 771-2[2003]:2003 1.02.2012 1.02.2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
58. SR EN 771-3:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) SR EN 771-3:2004 1.02.2012 1.02.2013
59. SR EN 771-4:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat SR EN 771-4:2004 1.02.2012 1.02.2013
60. SR EN 771-5:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială SR EN 771-5:2004 1.02.2012 1.02.2013
61. SR EN 771-6:2011 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală SR EN 771-6:2006 1.02.2012 1.02.2013
62. SR EN 777-1:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate 1.11.2009 1.11.2010
63. SR EN 777-2:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate 1.11.2009 1.11.2010
64. SR EN 777-3:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate 1.11.2009 1.11.2010
65. SR EN 777-4:2009 Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate 1.11.2009 1.11.2010
66. SR EN 778:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
67. SR EN 845-1+A1:2008 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console SR EN 845-1:2004 1.01.2009 1.01.2010
68. SR EN 845-2:2004 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi 1.02.2004 1.04.2006
69. SR EN 845-3+A1:2008 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale SR EN 845-3:2004 1.01.2009 1.01.2010
70. SR EN 858-1:2002 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 858-1:2002/ A1:2005 1.09.2005 1.09.2006
71. SR EN 877:2004 Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii 1.01.2008 1.09.2009
SR EN 877:2004/A1:2007 1.01.2008 1.09.2009
SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
72. SR EN 934-2+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-2:2009 1.03.2013 1.09.2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
73. SR EN 934-3+A1:2012 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-3:2010 1.03.2013 1.09.2013
74. SR EN 934-4:2009 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare SR EN 934-4:2002 1.03.2010 1.03.2011
75. SR EN 934-5:2008 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare 1.01.2009 1.01.2010
76. SR EN 969:2009 Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2010 1.01.2011
77. SR EN 997:2012 Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat SR EN 997:2004 1.12.2012 1.06.2013
SR EN 997/AC:2013 1.03.2013 1.03.2013
78. SR EN 998-1:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire SR EN 998-1:2004 1.06.2011 1.06.2012
79. SR EN 998-2:2011 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie SR EN 998-2:2004 1.06.2011 1.06.2012
80. SR EN 1013:2013 Plăci profilate transparente de material plastic, pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Cerinţe generale şi metode de încercare 1.09.2013 1.09.2014
81. SR EN 1020:2010 Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere 1.08.2010 1.08.2011
82. SR EN 1036-2:2008 Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.01.2009 1.01.2010
83. SR EN 1051-2:2008 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.01.2009 1.01.2010
84. SR EN 1057+A1:2010 Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire SR EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010
85. SR EN 1090-1+A1:2012 Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale SR EN 1090-1:2009 1.09.2012 1.07.2014
86. SR EN 1096-4:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
87. SR EN 1123-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 1123-1:2002/ A1:2005 1.06.2005 1.06.2006
88. SR EN 1124-1:2002 Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 1124-1:2002/ A1:2005 1.06.2005 1.06.2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
89. SR EN 1125:2008 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 1125:2001 1.01.2009 1.01.2010
90. SR EN 1154:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 1.01.2010 1.01.2010
91. SR EN 1155:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 1.01.2010 1.01.2010
92. SR EN 1158:2001 Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003 1.10.2003 1.10.2004
SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
93. SR EN 1168+A3:2011 Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri SR EN 1168+A2:2009 1.07.2012 1.07.2013
94. SR EN 1279-5+A2:2010 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii SR EN 1279-5+A1:2009 1.02.2011 1.02.2012
95. SR EN 1304:2005 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs 1.02.2006 1.02.2007
96. SR EN 1317-5:+A2:2012 Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor SR EN 1317-5+A1:2008 1.01.2013 1.01.2013
SR EN 1317-5+A2/ AC:2013 1.03.2013 1.03.2013
97. SR EN 1319:2010 Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW 1.10.2010 1.10.2011
98. SR EN 1337-3:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri 1.01.2006 1.01.2007
99. SR EN 1337-4:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri 1.02.2005 1.02.2006
SR EN 1337-4:2004/ AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
100. SR EN 1337-5:2005 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală 1.01.2006 1.01.2007
101. SR EN 1337-6:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere 1.02.2005 1.02.2006
102. SR EN 1337-7:2004 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE SR EN 1337-7:2003 1.12.2004 1.06.2005
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
103. SR EN 1337-8:2008 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate 1.01.2009 1.01.2010
104. SR EN 1338:2004 Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.03.2004 1.03.2005
SR EN 1338:2004/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
105. SR EN 1339:2004 Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.03.2004 1.03.2005
SR EN 1339:2004/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
106. SR EN 1340:2004 Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări 1.02.2004 1.02.2005
SR EN 1340:2004/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
107. SR EN 1341:2012 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1341:2002 1.09.2013 1.09.2013
108. SR EN 1342:2013 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1342:2002 1.09.2013 1.09.2013
109. SR EN 1343:2012 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1343:2002 1.09.2013 1.09.2013
110. SR EN 1344:2003 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare 1.01.2003 1.01.2004
111. SR EN 1423:2012 Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente SR EN 1423:1999 1.11.2012 1.11.2012
SR EN 1423:2012/ AC:2013*** 1.07.2013 1.07.2013
112. SR EN 1433:2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii 1.08.2003 1.08.2004
SR EN 1433:2003/A1:2006 1.01.2006 1.01.2006
113. SR EN 1457-1:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 1.11.2012 1.11.2013
114. SR EN 1457-2:2012 Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare SR EN 1457:2003 1.11.2012 1.11.2013
115. SR EN 1463-1:2009 Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă SR EN 1463-1:1999 1.01.2010 1.01.2011
116. SR EN 1469:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii 1.07.2005 1.07.2006
117. SR EN 1504-2:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton 1.09.2005 1.01.2009
118. SR EN 1504-3:2006 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală 1.10.2006 1.01.2009
119. SR EN 1504-4:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală 1.09.2005 1.01.2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
120. SR EN 1504-5:2005 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton 1.10.2005 1.01.2009
121. SR EN 1504-6:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii 1.06.2007 1.01.2009
122. SR EN 1504-7:2007 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii 1.06.2007 1.01.2009
123. SR EN 1520:2011 Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale SR EN 1520:2003 1.01.2012 1.01.2013
124. SR EN 1748-1-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
125. SR EN 1748-2-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
126. SR EN 1806:2007 Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare 1.05.2007 1.05.2008
127. SR EN 1825-1:2005 Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 1825-1:2005/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
128. SR EN 1856-1:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum SR EN 1856-1:2004 1.03.2010 1.03.2011
129. SR EN 1856-2:2009 Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice SR EN 1856-2:2004 1.03.2010 1.03.2011
130. SR EN 1857:2010 Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton SR EN 1857+A1:2008 1.01.2011 1.01.2012
131. SR EN 1858+A1:2011 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi SR EN 1858:2009 1.04.2012 1.04.2013
132. SR EN 1863-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
133. SR EN 1873:2006 Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare 1.10.2006 1.10.2009
134. SR EN 1916:2003 Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 1.08.2003 23.11.2004
SR EN 1916:2003/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
135. SR EN 1917:2003 Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat 1.08.2003 23.11.2004
SR EN 1917:2003/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
136. SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare 1.10.2002 1.12.2003
SR EN 1935:2003/ AC:2004 1.01.2007 1.01.2007
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
137. SR EN 10025-1:2005 Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare 1.09.2005 1.09.2006
138. SR EN 10088-4:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 1.02.2010 1.02.2011
139. SR EN 10088-5:2009 Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii 1.01.2010 1.01.2011
140. SR EN 10210-1:2006 Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 1.02.2007 1.02.2008
141. SR EN 10219-1:2006 Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare 1.02.2007 1.02.2008
142. SR EN 10224:2003 Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 10224:2003/ A1:2005 1.04.2006 1.04.2007
143. SR EN 10255+A1:2007 Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare 1.01.2010 1.01.2011
144. SR EN 10311:2005 Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile 1.03.2006 1.03.2007
145. SR EN 10312:2003 Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 10312:2003/ A1:2005 1.04.2006 1.04.2007
146. SR EN 10340:2008 Oţeluri turnate pentru construcţii 1.01.2010 1.01.2011
SR EN 10340:2008/ AC:2009 1.01.2010 1.01.2010
147. SR EN 10343:2009 Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare 1.01.2010 1.01.2011
148. SR EN 12004+A1:2012 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare SR EN 12004:2008 1.04.2013 1.07.2013
149. SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale 1.11.2001 1.11.2002
150. SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
151. SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
152. SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale 1.10.2001 1.10.2002
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
153. SR EN 12057:2005 Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii 1.09.2005 1.09.2006
154. SR EN 12058:2005 Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii 1.09.2005 1.09.2006
155. SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare 1.02.2004 1.05.2006
156. SR EN 12094-2:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare 1.02.2004 1.05.2006
157. SR EN 12094-3:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire 1.01.2004 1.09.2005
158. SR EN 12094-4:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor 1.05.2005 1.08.2007
159. SR EN 12094-5:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor SR EN 12094-5:2002 1.02.2007 1.05.2009
160. SR EN 12094-6:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune SR EN 12094-6:2002 1.02.2007 1.05.2009
161. SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2 1.10.2001 1.04.2004
SR EN 12094-7:2002/ A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
162. SR EN 12094-8:2006 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri 1.02.2007 1.05.2009
163. SR EN 12094-9:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu 1.01.2004 1.09.2005
164. SR EN 12094-10:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate 1.02.2004 1.05.2006
165. SR EN 12094-11:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire 1.01.2004 1.09.2005
166. SR EN 12094-12:2004 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice 1.01.2004 1.09.2005
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
167. SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur 1.01.2002 1.04.2004
SR EN 12094-13:2002/ AC:2002 1.01.2010 1.01.2010
168. SR EN 12101-1:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum 1.06.2006 1.09.2008
SR EN 12101-1:2006/ A1:2006 1.12.2006 1.09.2008
169. SR EN 12101-2:2004 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi 1.04.2004 1.09.2006
170. SR EN 12101-3:2003 Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură 1.04.2004 1.04.2005
SR EN 12101-3:2003/ AC:2005 1.01.2006 1.01.2006
171. SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 12101-6:2005/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
172. SR EN 12101-7:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului 1.02.2012 1.02.2013
173. SR EN 12101-8:2011 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului 1.02.2012 1.02.2013
174. SR EN 12101-10:2006 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie 1.10.2006 1.05.2012
SR EN 12101-10:2006/ AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
175. SR EN 12150-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
176. SR EN 12209:2004 Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare 1.12.2004 1.06.2006
SR EN 12209:2004/ AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
177. SR EN 12259-1+A1:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere 1.04.2002 1.09.2005
SR EN 12259-1+A1:2002/ A2:2004 1.03.2005 1.03.2006
SR EN 12259-1 +A1:2002/ A3:2006 1.11.2006 1.11.2007
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
178. SR EN 12259-2:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/ A1:2002 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/ A2:2006 1.09.2006 1.08.2007
SR EN 12259-2:2002/ AC:2003 1.06.2005 1.06.2005
179. SR EN 12259-3:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-3:2002/ A1:2003 1.01.2002 1.08.2007
SR EN 12259-3:2002/ A2:2006 1.09.2006 1.08.2007
180. SR EN 12259-4:2002 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic 1.01.2002 1.04.2004
SR EN 12259-4:2002/ A1:2003 1.01.2002 1.04.2004
181. SR EN 12259-5:2003 Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei 1.07.2003 1.09.2005
182. SR EN 12271:2007 Tratamente bituminoase. Cerinţe 1.01.2008 1.01.2011
183. SR EN 12273:2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe 1.01.2009 1.01.2011
184. SR EN 12285-2:2005 Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa 1.01.2006 1.01.2008
185. SR EN 12326-1:2004 Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs 1.05.2005 1.05.2008
186. SR EN 12337-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
187. SR EN 12352:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate 1.02.2007 1.02.2008
188. SR EN 12368:2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare 1.02.2007 1.02.2008
189. SR EN 12380:2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii 1.10.2003 1.10.2004
190. SR EN 12446:2011 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton SR EN 12446:2004 1.04.2012 1.04.2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
191. SR EN 12467:2012 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare SR EN 12467:2006 1.07.2013 1.07.2013
SR EN 12467:2006/ A1:2006
SR EN 12467:2006/ A2:2007
192. SR EN 12566-1:2002 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri 1.12.2004 1.12.2005
SR EN 12566-1:2002/ A1:2004 1.12.2004 1.12.2005
193. SR EN 12566-3+A1:2009 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ SR EN 12566-3:2006 1.11.2009 1.11.2010
194. SR EN 12566-4:2008 Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate 1.01.2009 1.01.2010
195. SR EN 12566-6:2013*** Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice 1.11.2013 1.11.2014
196. SR EN 12591:2009 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere 1.01.2010 1.01.2011
197. SR EN 12620 +A1:2008 Agregate pentru beton SR EN 12620:2003 1.01.2009 1.01.2010
198. SR EN 12676-1:2002 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici 1.02.2004 1.02.2006
SR EN 12676-1:2002/ A1:2004 1.02.2004 1.02.2006
199. SR EN 12737 +A1:2008 Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale 1.01.2009 1.01.2010
200. SR EN 12764 +A1:2008 Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764:2005 1.01.2009 1.01.2010
201. SR EN 12794+A1:2007 Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie SR EN 12794:2006 1.02.2008 1.02.2009
SR EN 12794+A1:2007/ AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
202. SR EN 12809:2003 Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12809:2003/ A1:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12809:2003/ AC:2006 1.01.2008 1.01.2008
SR EN 12809:2003/ A1:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
203. SR EN 12815:2003 Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12815:2003/ A1:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 12815:2003/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
SR EN 12815:2003/ A1:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
204. SR EN 12839:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri SR EN 12839:2002 1.10.2012 1.10.2013
205. SR EN 12843:2005 Produse prefabricate de beton. Stâlpi 1.09.2005 1.09.2007
206. SR EN 12859:2011 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012
207. SR EN 12860:2003 Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare 1.04.2002 1.04.2003
SR EN 12860:2003/ AC:2003 1.01.2010 1.01.2010
208. SR EN 12878:2005 Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 12878:2005/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
209. SR EN 12899-1:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe 1.01.2009 1.01.2013
210. SR EN 12899-2:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase 1.01.2009 1.01.2013
211. SR EN 12899-3:2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante 1.01.2009 1.01.2013
212. SR EN 12951:2005 Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări 1.09.2005 1.09.2006
213. SR EN 12966-1+A1:2010 Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs SR EN 12966-1:2006 1.08.2010 1.08.2010
214. SR EN 13024-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
215. SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic 1.07.2003 1.06.2004
SR EN 13043:2003/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
216. SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13055-1:2003/ AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
217. SR EN 13055-2:2004 Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate 1.05.2005 1.05.2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
218. SR EN 13063-1+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş SR EN 13063-1:2006 1.05.2008 1.05.2009
219. SR EN 13063-2+A1:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede SR EN 13063-2:2005 1.05.2008 1.05.2009
220. SR EN 13063-3:2007 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere 1.05.2008 1.05.2009
221. SR EN 13069:2006 Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare 1.05.2006 1.05.2007
222. SR EN 13084-5:2005 Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs 1.04.2006 1.04.2007
SR EN 13084-5:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
223. SR EN 13084-7:2013 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel SR EN 13084-7:2006 1.09.2013 1.09.2013
SR EN 13084-7:2006/ AC:2009
224. SR EN 13101:2003 Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii 1.08.2003 1.08.2004
225. SR EN 13108-1:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-1:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
226. SR EN 13108-2:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-2:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
227. SR EN 13108-3:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-3:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
228. SR EN 13108-4:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-4:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
229. SR EN 13108-5:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-5:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
230. SR EN 13108-6:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-6:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
231. SR EN 13108-7:2006 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante 1.03.2007 1.03.2008
SR EN 13108-7:2006/AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
232. SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13139:2003/AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
233. SR EN 13160-1:2003 Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale 1.03.2004 1.03.2005
234. SR EN 13162:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 13162:2009 1.09.2013 1.09.2013
235. SR EN 13163:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 13163:2009 1.09.2013 1.09.2013
236. SR EN 13164:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 13164:2009 1.09.2013 1.09.2013
237. SR EN 13165:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie SR EN 13165:2009 1.09.2013 1.09.2013
238. SR EN 13166:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 13166:2009 1.09.2013 1.09.2013
239. SR EN 13167:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 13167:2009 1.09.2013 1.09.2013
240. SR EN 13168:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie SR EN 13168:2009 1.09.2013 1.09.2013
241. SR EN 13169:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie SR EN 13169:2009 1.09.2013 1.09.2013
242. SR EN 13170:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie SR EN 13170:2009 1.09.2013 1.09.2013
243. SR EN 13171:2012 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie SR EN 13171:2009 1.09.2013 1.09.2013
244. SR EN 13224:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri SR EN 13224+A1:2007 1.08.2012 1.08.2013
245. SR EN 13225:2005 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură 1.09.2005 1.09.2007
SR EN 13225:2005/ AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
246. SR EN 13229:2003 Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/ A1:2004 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13229:2003/ A2:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13229:2003/ AC:2006 1.07.2007 1.07.2007
SR EN 13229:2003/ A2:2005/AC:2008 1.01.2008 1.01.2008
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
247. SR EN 13240:2003 Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13240:2003/ A2:2005 1.07.2005 1.07.2007
SR EN 13240:2003/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
SR EN 13240:2003/ A2:2005/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
248. SR EN 13241-1+A1:2011 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum SR EN 13241-1:2004 1.01.2012 1.01.2013
249. SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri SR EN 13242:2003 1.01.2009 1.01.2010
250. SR EN 13245-2:2009 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare 1.07.2010 1.07.2012
SR EN 13245-2:2008/ AC:2010 1.07.2010 1.07.2010
251. SR EN 13249:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură) 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13249:2001/ A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
252. SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13250:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
253. SR EN 13251:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13251:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
254. SR EN 13252:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13252:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
255. SR EN 13253:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri) 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13253:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
256. SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13254:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13254:2001/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
257. SR EN 13255:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13255:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13255:2001/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
258. SR EN 13256:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13256:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13256:2001/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
259. SR EN 13257:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13257:2001/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13257:2001/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
260. SR EN 13263-1+A1:2009 Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate SR EN 13263-1:2005 1.01.2010 1.01.2011
261. SR EN 13265:2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide 1.10.2001 1.10.2002
SR EN 13265:2003/ A1:2005 1.06.2006 1.06.2007
SR EN 13265:2003/ AC:2004 1.06.2006 1.06.2006
262. SR EN 13279-1:2009 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii SR EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010
263. SR EN 13282-1:2013*** Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.11.2013 1.11.2014
264. SR EN 13310:2004 Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare 1.02.2004 1.02.2006
265. SR EN 13341+A1:2011 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare SR EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011
266. SR EN 13361:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13361:2005/ A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
267. SR EN 13362:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale 1.02.2006 1.02.2007
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
268. SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii 1.03.2003 1.06.2004
SR EN 13383-1:2003/ AC:2004 1.01.2010 1.01.2010
269. SR EN 13407:2007 Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări 1.01.2008 1.01.2009
270. SR EN 13450:2003 Agregate pentru balast de cale ferată 1.10.2003 1.06.2004
SR EN 13450:2003/ AC:2004 1.01.2007 1.01.2007
271. SR EN 13454-1:2005 Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii 1.07.2005 1.07.2006
272. SR EN 13479:2005 Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice 1.10.2005 1.10.2006
273. SR EN 13491:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13491:2005/ A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
274. SR EN 13492:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13492:2005/ A1:2007 1.06.2007 1.06.2008
275. SR EN 13493:2005 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare 1.03.2006 1.03.2007
276. SR EN 13502:2003 Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare 1.08.2003 1.08.2004
277. SR EN 13561+A1:2009 Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13561:2004 1.08.2009 1.08.2010
278. SR EN 13564-1:2003 Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe 1.05.2003 1.05.2004
279. SR EN 13616:2004 Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi 1.05.2005 1.05.2006
SR EN 13616:2004/ AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
280. SR EN 13658-1:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare 1.03.2006 1.03.2007
281. SR EN 13658-2:2005 Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare 1.03.2006 1.03.2007
282. SR EN 13659+A1:2009 Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate SR EN 13659:2004 1.08.2009 1.08.2010
283. SR EN 13693+A1:2009 Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş SR EN 13693:2005 1.05.2010 1.05.2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
284. SR EN 13707+A2:2009 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici SR EN 13707:2005 1.04.2010 1.10.2010
285. SR EN 13747+A2:2010 Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee SR EN 13747+A1:2009 1.01.2011 1.01.2011
286. SR EN 13748-1:2004 Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior 1.06.2005 1.10.2006
SR EN 13748-1:2004/ A1: 2005 1.04.2006 1.10.2006
SR EN 13748-1:2004/ AC: 2005 1.06.2005 1.06.2005
287. SR EN 13748-2:2004 Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior 1.04.2005 1.04.2006
288. SR EN 13808:2005 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum 1.01.2010 1.01.2011
289. SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe 1.08.2003 1.08.2004
290. SR EN 13815:2007 Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.06.2007 1.06.2008
291. SR EN 13830:2004 Faţade cortină. Standard de produs 1.12.2004 1.12.2005
292. SR EN 13859-1:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue SR EN 13859-1+A1:2009 1.04.2011 1.04.2012
293. SR EN 13859-2:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi SR EN 13859-2+A1:2009 1.04.2011 1.04.2012
294. SR EN 13877-3:2005 Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton 1.09.2005 1.09.2006
295. SR EN 13915:2008 Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.06.2008 1.06.2009
296. SR EN 13924:2006 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure 1.01.2010 1.01.2011
SR EN 13924:2006/AC:2007 1.01.2010 1.01.2010
297. SR EN 13950:2006 Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări 1.09.2006 1.09.2007
298. SR EN 13956:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici SR EN 13956:2006 1.10.2013 1.10.2013
SR EN 13956:2006/AC: 2006
299. SR EN 13963:2005 Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 13963:2005/ AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
300. SR EN 13964:2004 Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare 1.01.2005 1.07.2007
SR EN 13964:2004/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
301. SR EN 13967:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13967:2005 1.03.2013 1.07.2013
SR EN 13967:2005/ A1:2007
302. SR EN 13969:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13969:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
303. SR EN 13970:2005 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici 1.09.2005 1.09.2006
SR EN 13970:2005/A1:2007 1.01.2008 1.01.2009
304. SR EN 13978-1:2005 Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere 1.03.2006 1.03.2008
305. SR EN 13984:2013*** Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici SR EN 13984:2005 1.11.2013 1.11.2013
SR EN 13984:2005/ A1:2007
306. SR EN 13986:2005 Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 13986:2003 1.06.2005 1.06.2006
307. SR EN 14016-1:2004 Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe 1.12.2004 1.12.2005
308. SR EN 14023:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri 1.01.2011 1.01.2012
309. SR EN 14037-1:2004 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice 1.02.2004 1.02.2005
310. SR EN 14041:2004 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 14041:2004/AC:2007 1.01.2007 1.01.2007
311. SR EN 14055:2011 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare 1.09.2011 1.09.2012
312. SR EN 14063-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
SR EN 14063-1:2005/AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
313. SR EN 14064-1:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare 1.12.2010 1.12.2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
314. SR EN 14080:2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe 1.04.2006 1.12.2012
315. SR EN 14081-1+A1:2011 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale SR EN 14081-1: 2006 1.10.2011 31.12.2011
316. SR EN 14178-2:2004 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.09.2005 1.09.2006
317. SR EN 14179-2:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.03.2006 1.03.2007
318. SR EN 14188-1:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald 1.07.2005 1.01.2007
319. SR EN 14188-2:2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece 1.10.2005 1.01.2007
320. SR EN 14188-3:2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor 1.11.2006 1.11.2007
321. SR EN 14190:2005 Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.04.2006 1.04.2007
322. SR EN 14195:2005 Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.01.2006 1.01.2007
SR EN 14195:2005/AC:2006 1.01.2007 1.01.2007
323. SR EN 14209:2006 Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.09.2006 1.09.2007
324. SR EN 14216:2004 Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă 1.02.2005 1.02.2006
325. SR EN 14229:2011 Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene 1.09.2011 1.09.2012
326. SR EN 14246:2006 Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.04.2007 1.04.2008
SR EN 14246:2006/AC: 2007 1.01.2008 1.01.2008
327. SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată SR EN 14250:2005 1.11.2010 1.11.2010
328. SR EN 14296:2005 Instalaţii sanitare. Lavoare colective 1.03.2006 1.03.2008
329. SR EN 14303+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie SR EN 14303:2010 1.11.2013 1.11.2013
330. SR EN 14304+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie SR EN 14304:2010 1.11.2013 1.11.2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
331. SR EN 14305+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie SR EN 14305:2010 1.11.2013 1.11.2013
332. SR EN 14306+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie SR EN 14306:2010 1.11.2013 1.11.2013
333. SR EN 14307+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie SR EN 14307:2010 1.11.2013 1.11.2013
334. SR EN 14308+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie SR EN 14308:2010 1.11.2013 1.11.2013
335. SR EN 14309+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie SR EN 14309:2010 1.11.2013 1.11.2013
336. SR EN 14313+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie SR EN 14313:2010 1.11.2013 1.11.2013
337. SR EN 14314+A1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie SR EN 14314:2010 1.11.2013 1.11.2013
338. SR EN 14315-1:2013*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013 1.11.2014
339. SR EN 14316-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
340. SR EN 14317-1:2005 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.06.2005 1.06.2006
341. SR EN 14318-1:2013*** Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013 1.11.2014
342. SR EN 14319-1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013 1.11.2014
343. SR EN 14320-1:2013*** Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare 1.11.2013 1.11.2014
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
344. SR EN 14321-2:2006 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico - alcalino - pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs 1.06.2006 1.06.2007
345. SR EN 14339:2006 Hidranţi de incendiu subterani 1.05.2006 1.05.2007
346. SR EN 14342+A1:2008 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare SR EN 14342:2005 1.03.2009 1.03.2010
347. SR EN 14351-1+A1:2010 Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum SR EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010
348. SR EN 14353+A1:2010 Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare SR EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010
349. SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerinţe 1.09.2005 1.09.2006
350. SR EN 14384:2006 Hidranţi de incendiu supraterani 1.05.2006 1.05.2007
351. SR EN 14388:2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii 1.05.2006 1.05.2007
SR EN 14388:2006/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
352. SR EN 14396:2004 Scări fixe pentru cămine de vizitare 1.12.2004 1.12.2005
353. SR EN 14399-1:2005 Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 1.01.2006 1.10.2007
354. SR EN 14411:2012 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare SR EN 14411:2007 1.07.2013 1.07.2014
355. SR EN 14428+A1:2008 Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14428:2005 1.01.2009 1.01.2010
356. SR EN 14449:2005 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs 1.03.2006 1.03.2007
SR EN 14449:2005/ AC:2006 1.06.2006 1.06.2006
357. SR EN 14471:2006 Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare 1.06.2006 1.06.2007
358. SR EN 14496:2006 Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare 1.09.2006 1.09.2007
359. SR EN 14509:2007 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii 1.01.2009 1.10.2010
SR EN 14509:2007/ AC:2009 1.01.2009 1.01.2009
360. SR EN 14516+A1:2011 Căzi de baie pentru scopuri casnice 1.05.2011 1.05.2012
361. SR EN 14527+A1:2011 Căzi de duş pentru scopuri casnice 1.05.2011 1.05.2012
362. SR EN 14528:2007 Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare SR EN 14528:2005 1.01.2008 1.01.2009
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
363. SR EN 14545:2009 Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe 1.08.2009 1.08.2010
364. SR EN 14566+A1:2010 Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare SR EN 14566: 2008 1.05.2010 1.11.2010
365. SR EN 14592+A1:2012 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe SR EN 14592: 2009 1.03.2013 1.07.2013
366. SR EN 14604:2006 Dispozitive de alarmă de fum 1.05.2006 1.08.2008
SR EN 14604:2006/ AC:2009 1.08.2009 1.08.2009
367. SR EN 14647:2006 Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.08.2006 1.08.2007
SR EN 14647:2006/ AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
368. SR EN 14680:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii 1.01.2008 1.01.2009
369. SR EN 14688:2007 Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare 1.01.2008 1.01.2009
370. SR EN 14695:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici 1.10.2010 1.10.2011
371. SR EN 14716:2005 Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare 1.10.2005 1.10.2006
372. SR EN 14782:2006 Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior. Specificaţie de produs şi cerinţe 1.11.2006 1.11.2007
373. SR EN 14783:2007 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe 1.07.2007 1.07.2008
374. SR EN 14785:2006 Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2010 1.01.2011
375. SR EN 14800:2007 Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 1.01.2008 1.01.2009
376. SR EN 14814:2007 Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii 1.01.2008 1.01.2009
377. SR EN 14843:2007 Produse prefabricate de beton. Scări 1.01.2008 1.01.2009
378. SR EN 14844+A2:2012 Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane SR EN 14844+A1:2009 1.09.2012 1.09.2013
379. SR EN 14846:2009 Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare 1.09.2011 1.09.2012
380. SR EN 14889-1:2007 Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate 1.06.2007 1.06.2008
381. SR EN 14889-2:2007 Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate 1.06.2007 1.06.2008
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
382. SR EN 14891:2012 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare 1.03.2013 1.03.2014
SR EN14891/ AC:2012 1.03.2013 1.03.2013
383. SR EN 14904:2006 Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie 1.02.2007 1.02.2008
384. SR EN 14909:2012 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici SR EN 14909:2006 1.03.2013 1.07.2013
385. SR EN 14915:2007 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare 1.06.2007 1.06.2008
SR EN 14915:2007/ AC:2007 1.01.2008 1.01.2008
386. SR EN 14933:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie 1.07.2008 1.07.2009
387. SR EN 14934:2008 Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie 1.07.2008 1.07.2009
388. SR EN 14963:2007 Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare 1.08.2009 1.08.2012
389. SR EN 14964:2007 Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici 1.01.2008 1.01.2009
390. SR EN 14967:2006 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici 1.03.2007 1.03.2008
391. SR EN 14989-1:2007 Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 1.01.2008 1.01.2009
392. SR EN 14989-2:2008 Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe 1.01.2009 1.01.2010
393. SR EN 14991:2007 Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie 1.01.2008 1.01.2009
394. SR EN 14992+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi SR EN 14992:2007 1.04.2013 1.07.2013
395. SR EN 15037-1:2008 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi 1.01.2010 1.01.2011
396. SR EN 15037-2+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton 1.12.2011 1.12.2012
397. SR EN 15037-3+A1:2011 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă 1.12.2011 1.12.2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
398. SR EN 15037-4:2010 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat 1.11.2010 1.11.2011
399. SR EN 15048-1:2007 Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale 1.01.2008 1.10.2009
400. SR EN 15050+A1:2012 Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri SR EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012
401. SR EN 15069:2008 Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi 1.01.2009 1.01.2010
402. SR EN 15088:2006 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare 1.10.2006 1.10.2007
403. SR EN 15102+A1:2011 Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri SR EN 15102:2008 1.07.2012 1.07.2012
404. SR EN 15129:2010 Dispozitive antiseismice 1.08.2010 1.08.2011
405. SR EN 15167-1:2007 Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate 1.01.2008 1.01.2009
406. SR EN 15250:2007 Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2008 1.01.2010
407. SR EN 15258:2009 Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin 1.01.2010 1.01.2011
408. SR EN 15274:2008 Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare 1.04.2010 1.04.2011
409. SR EN 15275:2008 Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile 1.04.2010 1.04.2011
SR EN 15275:2007/ AC: 2010 1.01.2011 1.01.2011
410. SR EN 15283-1+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 1 - Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură SR EN 15283-1:2008 1.06.2010 1.06.2011
411. SR EN 15283-2+A1:2010 Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 2 - Plăci de ipsos armare cu fibre SR EN 15283-2:2008 1.06.2010 1.06.2011
412. SR EN 15285:2008 Piatră aglomerată - plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare) 1.01.2009 1.01.2010
SR EN 15285:2008/ AC:2008 1.01.2009 1.01.2009
413. SR EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi 1.06.2010 1.06.2011
414. SR EN 15368+A1:2010 Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.09.2011 1.09.2012
415. SR EN 15381:2009 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice 1.01.2010 1.01.2011
416. SR EN 15382:2009 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi 1.01.2010 1.01.2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
417. SR EN 15435:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 1.02.2009 1.02.2010
418. SR EN 15498:2008 Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului 1.02.2009 1.02.2010
419. SR EN 15599-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.04.2011 1.04.2012
420. SR EN 15600-1:2010 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare 1.04.2011 1.04.2012
421. SR EN 15650:2010 Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc 1.09.2011 1.09.2012
422. SR EN 15651-1:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru faţade 1.07.2013 1.07.2014
423. SR EN 15651-2:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru vitraje 1.07.2013 1.07.2014
424. SR EN 15651-3:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru rosturi sanitare 1.07.2013 1.07.2014
425. SR EN 15651-4:2012 Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru trasee pietonale 1.07.2013 1.07.2014
426. SR EN 15732:2012 Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA) 1.08.2013 1.08.2014
427. SR EN 15743:2010 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate 1.11.2010 1.11.2011
428. SR EN 15814+A1:2012 Acoperiri groase pentru hidroizolaţii, din bitum modificat cu polimeri. Definiţii şi cerinţe 1.08.2013 1.08.2014
429. SR EN 15821:2011 Cuptor cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid 1.07.2011 1.07.2012
430. SR EN 15824:2009 Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici 1.04.2010 1.04.2011
431. SR EN 16069:2013 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF). 1.09.2013 1.09.2014
432. SR EN 16153:2013*** Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare 1.01.2014 1.01.2015* Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 10 iulie 2013 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 186 din 28 iunie 2013. Aceste standarde sunt elaborate în conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii transpusă în legislaţia naţională prin
Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare. ** „Data la care încetează perioada de coexistenţă“ reprezintă data la care încetează perioada de coexistenţă a standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs. *** Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ. NOTĂ: După această dată, pentru evaluarea conformităţii produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european. În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformităţii produsului, până la data prevăzută în coloana a 6-a.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2422/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2422 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 2422/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu