E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 20/12 din 16 ianuarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI - Nr. 20


SmartCity3

              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE - Nr. 12
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 78 bis  din  6 februarie 2003

    *) Ordinul nr. 20/12/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor:
    - Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate;
    - Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.512/2002, prevazute in anexele nr. 1 - 7*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 7 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 2
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003. De la aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

          Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                              Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                        PACHETUL DE SERVICII MEDICALE

    CAP. 1
    PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

    A. Servicii profilactice:
    1. Urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorie a copilului prin examene de bilant:
    a) la externarea din maternitate
    b) la 1 luna
    c) la 2 luni
    d) la 4 luni
    e) la 6 luni
    f) la 9 luni
    g) la 12 luni
    h) la 15 luni
    i) la 18 luni
    2. Supravegherea etapizata pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 1 an, pe probleme de puericultura
    3. Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei:
    a) luarea in evidenta in primul trimestru;
    b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a;
    c) urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamani;
    d) consiliere pre- si posttestare pentru HIV a femeii gravide.
    4. Control medical anual al copiilor de la 2 la 18 ani - examen de bilant
    5. Control medical anual al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate
    Controlul medical cuprinde:
    - consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
    - recomandare pentru examene paraclinice de necesitate sau suspiciune (microradiografie pulmonara, RPR sau VDRL).
    Controlul medical clinic este obligatoriu si se efectueaza in conformitate cu programarea facuta de medicul de familie si afisata la cabinetul medical. In caz de imposibilitate a prezentarii la data si ora programata, pacientul trebuie sa informeze medicul de familie in vederea reprogramarii.
    Pentru cadrele didactice programarea se face in luna anterioara inceperii anului scolar.
    6. Servicii de planificare familiala:
    - consiliere de planificare familiala;
    - indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.
    7. Imunizari conform programului national de imunizari:
    a) antituberculoasa - vaccin BCG;
    b) revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare;
    c) testarea PPD;
    d) antihepatita B;
    e) antipoliomielitica VPO;
    f) impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicata);
    g) antirujeolica;
    h) impotriva difteriei si tetanosului - DT (revaccinare);
    i) impotriva difteriei si tetanosului la adulti - dT (revaccinare);
    j) impotriva tetanosului - dT sau VTA;
    k) alte vaccinari in caz de necesitate, impuse de Ministerul Sanatatii si Familiei.
    8. Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc cardiovascular, precum si consilierea antidrog
    9. Controale periodice pentru afectiunile care necesita dispensarizare conform normelor stabilite de Ministerul Sanatatii si Familiei si recomandarilor din partea medicilor de specialitate, precum si activitati de prevenire a complicatiilor, recaderilor sau decompensarilor, conform unei programari efectuate de medicul de familie

    B. Servicii medicale curative:
    1. Consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic) in caz de boala sau accident. Se acorda gratuit, la solicitarea asiguratului, pana la 2 consultatii pe luna, cu exceptia controalelor anuale si periodice efectuate la solicitarea medicului de familie, care nu se includ in acest numar.
    2. Manevre de mica chirurgie si tratament injectabil, dupa caz
    3. Prescriere de tratament medical si igienico-dietetic. Prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala din partea asiguratului se face ca o consecinta a actului medical propriu. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita si initiata de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, comunicata prin scrisoare medicala, iar prescrierea medicamentelor pentru aceste situatii se face in concordanta cu schema de tratament recomandata de medicul de specialitate.
    4. Recomandare de investigatii paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere, ca o consecinta a actului medical propriu
    5. Eliberare de bilet de trimitere catre alte specialitati, dupa caz, fie in sistem ambulatoriu (de preferinta), fie la spital, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie
    6. Luarea in evidenta a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmarirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat, pana la scoaterea din evidenta (acolo unde nu exista organizata retea de specialitate). Pentru persoanele care refuza aplicarea tratamentului medicii de familie vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritatilor publice locale.
    7. Asistenta medicala la domiciliu pentru:
    a) copii in varsta de pana la 1 an aflati in tratament pentru afectiuni acute grave ce nu permit deplasarea la cabinetul medical;
    b) urgente medico-chirurgicale, pentru situatiile care nu permit deplasarea la cabinetul medical;
    c) asiguratii de orice varsta cu insuficienta motorie a trenului inferior din orice cauza, insuficienta cardiaca clasa IV-NIHA, bolnavi in faza terminala, cu alte afectiuni grave pentru care, la recomandarea printr-o scrisoare medicala a medicului de specialitate, nu este permisa deplasarea (repaus absolut) si care necesita monitorizare si tratament.

    C. Servicii de urgenta:
    a) constatarea situatiilor de urgenta (anamneza, examen clinic);
    b) asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale, in limita competentei medicului de familie;
    c) trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate sau pentru internare in spital, dupa caz.
    Asiguratii beneficiaza de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista caruia sunt inscrisi.
    Serviciile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program, in centre de permanenta. In localitatile rurale in care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda de medicii de familie cu domiciliul in localitatile respective. In situatia in care in localitatea rurala nu domiciliaza un medic de familie, serviciile de urgenta se acorda prin intermediul serviciilor medicale specializate.

    D. Activitati de suport:
    Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, inclusiv pentru persoanele care nu figureaza pe lista proprie, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, certificat medical pentru ingrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale; adeverinte medicale pentru copii necesare inscrierii in colectivitati; scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri; adeverinte medicale privind capacitatea copilului de a participa la orele de educatie fizica, cu exceptia sportului de performanta; adeverinte medicale ca urmare a controlului medical anual al cadrelor didactice; adeverinte medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei.

    CAP. 2
    PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE

    A. Servicii profilactice:
    1. Supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei:
    a) luarea in evidenta in primul trimestru;
    b) supraveghere, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 9-a;
    c) urmarirea lehuzei la iesirea din maternitate si la 4 saptamani.
    Medicul de familie care ia in evidenta gravida are obligatia supravegherii acesteia pana la 4 saptamani de la iesirea din maternitate. Pentru a beneficia de serviciile mentionate anterior, gravida este obligata sa se prezinte la acelasi medic de familie care a luat-o in evidenta.
    2. Servicii de planificare familiala:
    a) consiliere de planificare familiala;
    b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fara risc.
    Casele de asigurari de sanatate deconteaza un singur serviciu medical prevazut la lit. a) si b), la o perioada de minimum 3 luni.

    B. Servicii de urgenta:
    a) constatarea situatiilor de urgenta;
    b) asistenta medicala in urgente medico-chirurgicale, in limita competentei;
    c) trimitere, pentru cazurile care depasesc competenta medicului de familie, catre medicul de specialitate sau pentru internare in spital, dupa caz.
    Medicatia pentru cazurile de urgenta se asigura din trusa de urgenta.
    Serviciile de urgenta se acorda in cabinetul medicului de familie, in cadrul programului de lucru stabilit, iar in afara acestui program, in centre de permanenta. In localitatile rurale in care nu sunt organizate centre de permanenta serviciile de urgenta se acorda de medicii de familie cu domiciliul in localitatile respective. In situatia in care in localitatea rurala nu domiciliaza un medic de familie, serviciile de urgenta se acorda prin intermediul serviciilor medicale specializate.

    C. Depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare si tratament). Se acorda o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala infectocontagioasa suspicionata.

    ANEXA 2

                         MODALITATILE DE PLATA
in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale

    Art. 1
    (1) Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoana asigurata, conform listei proprii de asigurati, si plata prin tarif pe serviciu medical, pentru serviciile medicale prevazute in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale.
    (2) Suma cuvenita prin plata "per capita" se calculeaza prin inmultirea numarului de puncte rezultat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista medicului de familie, conform lit. a), ajustat in functie de conditiile prevazute la lit. b), cu valoarea stabilita pentru un punct.
    a) numarul de puncte acordat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor se stabileste astfel:
    1. numarul de puncte, acordat pe o persoana inscrisa in lista, in raport cu varsta asiguratului:
________________________________________________________________________________
Grupa de varsta      Sub 1 an    1 - 4 ani    5 - 59 de ani   60 de ani si peste
________________________________________________________________________________
Numar de
puncte/persoana/an     14,5         12              10                12,5
________________________________________________________________________________

    La stabilirea numarului de puncte in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a asiguratilor inscrisi in lista proprie a medicului de familie, pentru persoanele care nu au implinit varsta de pensionare si care au fost pensionate din motive de boala, in locul punctajului aferent grupei de varsta in care acestea se incadreaza se acorda 12,5 puncte/persoana/an;
    2. in situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrisi copii incredintati sau dati in plasament, potrivit legii, unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat, numarul de puncte aferent acestora este:
    - pentru grupa de varsta sub 1 an     - 18,5 puncte
    - pentru grupa de varsta 1 - 4 ani    - 16 puncte
    - pentru grupa de varsta 5 - 18 ani   - 13 puncte.
    In situatia in care in lista medicului de familie sunt inscrise persoane institutionalizate in centre de ingrijire si asistenta care nu au medic incadrat, numarul de puncte aferent acestora este de 14,5 puncte pentru grupa de varsta 60 de ani si peste.
    In acest sens medicii de familie depun la casa de asigurari de sanatate, impreuna cu lista de asigurati, actele doveditoare pentru pensionarii pe motiv de boala inscrisi pe lista proprie si actele doveditoare care atesta calitatea de copil incredintat sau dat in plasament si de persoana institutionalizata;
    3. la calculul numarului lunar de puncte "per capita", conform art. 1 alin. (2), se iau in considerare asiguratii inscrisi in lista medicului de familie, existenti in ultima zi a lunii precedente.
    Miscarea asiguratilor dintr-o grupa de varsta in alta se face astfel: pentru asiguratii din grupa de varsta 0 - 1 an trecerea in grupa de varsta urmatoare se face in luna urmatoare implinirii varstei de 1 an; pentru asiguratii din grupele de varsta 1 - 4 ani, 5 - 59 de ani, 60 si peste 60 de ani inscrierea in grupele de varsta respective se face in functie de varsta implinita la data de 1 ianuarie a anului respectiv;
    4. in situatia in care numarul total de puncte rezultat in raport cu numarul de asigurati de pe lista fiecarui medic de familie si structura acestora pe grupe de varsta este mai mare de 25.000 de puncte/an, punctele ce depasesc acest nivel se reduc cu 75% . Pentru cabinetele medicale individuale din rural, organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile ulterioare, care au un medic angajat cu contract individual de munca, reducerea numarului total de puncte este de 75% pentru punctele ce depasesc 37.000 de puncte pe an.
    b) numarul total de puncte rezultat potrivit lit. a) se recalculeaza in urmatoarele situatii:
    1. in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea majorarea este cu pana la 100%, pe baza criteriilor aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Lista cuprinzand cabinetele medicale din asistenta medicala primara, la care se aplica majorarile de mai sus si procentul de majorare corespunzator, se stabileste anual de catre directiile de sanatate publica impreuna cu casele de asigurari de sanatate;
    2. in raport cu gradul profesional, valoarea de referinta a prestatiei medicale este cea a medicului specialist. Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%, iar pentru prestatia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminueaza cu 10% .
    In situatia in care titularul unui cabinet medical din mediul rural angajeaza un medic - situatie in care se aplica prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, - corectia in raport cu gradul profesional al medicului titular se aplica la un numar de puncte de pana la 25.000 inclusiv, iar in raport cu gradul profesional al medicului angajat, pentru punctele ce depasesc acest nivel;
    c) serviciile cuprinse la cap. I lit. A pct. 2, pct. 3 lit. d), pct. 4, 5, 6, 8 si 9, lit. B pct. 1, 2, 3, 4 si 5, lit. C si D din anexa nr. 1 la ordin sunt platite "per capita".
    (3) Suma cuvenita pentru serviciile medicale cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale, pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical, se calculeaza prin inmultirea numarului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilita pentru un punct.
    a) numarul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
________________________________________________________________________________
       Denumirea serviciilor                              Numarul de puncte
________________________________________________________________________________
    1. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 1
       lit. a) si b) din anexa nr. 1                             12
    2. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 1
       lit. c) - g) din anexa nr. 1                               8
    3. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 1
       lit. h) - i) din anexa nr. 1                               6
    4. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 3
       lit. a) din anexa nr. 1                                   10
    5. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 3
       lit. b) din anexa nr. 1                                 8/luna
    6. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 3
       lit. c) din anexa nr. 1                                    8
    7. serviciile prevazute la cap. I lit. A pct. 7
       lit. a) - k) din anexa nr. 1                          4/inoculare sau
                                                               doza orala

    Pentru imunizarile efectuate in colectivitati, acolo unde nu exista medic scolar, acestea se efectueaza de catre medicii de familie desemnati de directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate. In acest caz se acorda medicului de familie 4 puncte pe inoculare sau doza orala, daca imunizeaza un numar de pana la 10 persoane inclusiv si 2 puncte pe inoculare sau doza orala, pentru un numar ce depaseste 10 persoane.
    Pentru medicii de familie care vaccineaza, pentru fiecare tip de vaccin, peste 95% din totalul persoanelor eligibile catagrafiate, decontarea imunizarilor realizate peste acest nivel se face la punctaj dublu. La stabilirea procentului de persoane vaccinate se iau in considerare si cele vaccinate in cadrul unitatilor scolare.

    8. serviciile prevazute la cap. I lit. B pct. 6 din
       anexa nr. 1                                             40/luna
    9. serviciile prevazute la cap. II lit. A pct. 1
       lit. a) din anexa nr. 1                                   10
   10. serviciile prevazute la cap. II lit. A pct. 1
       lit. b) din anexa nr. 1                                  8/luna
   11. serviciile prevazute la cap. II lit. A pct. 1
       lit. c) din anexa nr. 1                                    8
   12. serviciile prevazute la cap. II lit. A pct. 2
       din anexa nr. 1                                      4/solicitare
   13. serviciile prevazute la cap. II lit. B din
       anexa nr. 1                                          6/solicitare
   14. serviciile prevazute la cap. II lit. C din
       anexa nr. 1                                          10/caz confirmat
   15. serviciile medicale prevazute la cap. I lit. B
       pct. 7 din anexa nr. 1 acordate in cadrul
       programului de lucru stabilit
       (maximum 4 deplasari/zi)                             10/solicitare
   16. servicii medicale acordate de medicul de familie
       din localitatile rurale in care nu sunt organizate
       centre de permanenta (in afara orelor de program):
       a) intre orele 20,00 - 8,00                          20 puncte/solicitare
       b) pana la orele 20,00                               15 puncte/solicitare
   17. Servicii medicale acordate in cadrul centrelor de
       permanenta                                           20 puncte/ora
________________________________________________________________________________

    b) plati suplimentare
    1. bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de
       familie, trimis si confirmat de specialist                20/caz
    3. depistare activa de catre medicul de familie a
       bolilor cu transmitere sexuala: lues, gonoree, HIV,
       chlamydia trachomatis, herpes genital cu
       determinarea prezentei de herpes simplex 2 si
       includerea pacientelor in programul de supraveghere
       oncologica pentru cancerul de col, papilomatoza
       genitala cu determinarea serotipului cu risc
       oncologic, cu confirmare de catre medicul de
       specialitate                                              20/caz

    c) la calculul numarului lunar de puncte pe serviciu, conform alin. (3), se iau in considerare numarul de puncte aferente serviciilor medicale acordate asiguratilor inscrisi in lista medicului de familie, existenti in luna curenta si numarul de puncte aferent serviciilor medicale acordate persoanelor care beneficiaza de serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale.
    Art. 2
    Acordarea serviciilor se face in urmatoarele conditii:
    a) medicamentele prescrise trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul stabilit. Pentru medicamentele cu si fara contributie personala, prescriptia medicala se completeaza in 3 exemplare, dintre care 1 exemplar ramane la medicul de familie;
    b) investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul prezumtiv, care se consemneaza in biletul de trimitere. Biletul de trimitere pentru investigatiile paraclinice este formular tipizat si se intocmeste in 3 exemplare, dintre care un exemplar ramane la medicul de familie si doua sunt inmanate asiguratului, pe care le depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice;
    c) in cazul depistarii unor cazuri de boli transmisibile trebuie sa se ia masuri de izolare si raportare a cazurilor si sa se acorde serviciile medicale necesare pentru preintampinarea sau restrangerea unor endemii/epidemii, inclusiv supravegherea trimiterii la spital pentru bolile contagioase cu internare obligatorie. Pentru cazul in care se refuza internarea obligatorie, medicii vor apela la sprijinul organelor de politie si al autoritatilor publice locale.
    In unitatile de invatamant in care nu exista medic scolar sau in centrele de vaccinari, pentru acele vaccinuri care se livreaza in fiole cu mai multe doze individuale imunizarile se efectueaza de medicii de familie desemnati de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate, care raspund atat de efectuarea inocularilor, cat si de verificarea starii de sanatate a persoanelor care trebuie imunizate. Medicii care au efectuat imunizarile sunt obligati sa raporteze nominal caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica vaccinarile efectuate. Casele de asigurari de sanatate sunt obligate sa informeze medicii de familie pe a caror lista se regasesc persoanele imunizate despre efectuarea acestor servicii medicale, pentru a fi trecute in registrul propriu de vaccinari si in carnetul de vaccinari, dar fara a fi raportate ca activitate proprie.
    Art. 3
    (1) Pentru perioadele de absenta medicul de familie organizeaza preluarea activitatii sale medicale de catre un alt medic de familie; in cazurile in care acesta este in imposibilitate de a organiza preluarea, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor, cu avizul directiilor de sanatate publica. In ambele situatii medicul inlocuitor trebuie sa aiba licenta de inlocuire temporara. Licenta de inlocuire temporara se acorda de consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, cu instiintarea casei de asigurari de sanatate si a directiei de sanatate publica. Pentru asigurarea conditiilor in vederea preluarii activitatii unui medic de familie de catre alt medic, consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, pun la dispozitie medicilor de familie listele cu medicii cu licenta de inlocuire, fara obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor pensionari, care pot prelua activitatea in conditiile legii.
    (2) Perioadele de absenta a medicului de familie se refera la: incapacitate temporara de munca, concediu de sarcina/lehuzie, concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la 2 ani, vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile lucratoare pe an, studii medicale de specialitate, perioada cat ocupa functii de demnitate publica alese sau numite, perioada in care unul dintre soti il urmeaza pe celalalt trimis in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze intr-o organizatie internationala in strainatate.
    (3) Pentru perioade de absenta mai mici de 14 zile calendaristice inlocuirea medicului absent se poate face si pe baza de reciprocitate intre medici. In acest caz medicul inlocuitor isi va prelungi programul de lucru in mod corespunzator, in functie de numarul de servicii medicale solicitate de asiguratii din lista proprie si cei din lista medicului inlocuit. Situatiile de inlocuire pe baza de reciprocitate vor fi comunicate caselor de asigurari de sanatate si afisate la cabinetul medical cu indicarea programului medicului inlocuitor.
    (4) Suma cuvenita prin plata "per capita" si pe serviciu, aferenta perioadei de absenta, se vireaza de catre casa de asigurari de sanatate in contul titularului contractului sau in contul medicului inlocuitor, dupa caz, urmand ca in conventia de inlocuire sa se stipuleze in mod obligatoriu conditiile de plata a medicului inlocuitor.
    (5) Medicul inlocuitor va indeplini toate obligatiile ce revin medicului inlocuit conform contractului de furnizare de servicii medicale incheiat de acesta cu casa de asigurari de sanatate.
    Art. 4
    (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical incheie o conventie de inlocuire cu medicul inlocuitor pentru perioade de absenta mai mici de doua luni, avizata de casa de asigurari de sanatate, prin care se stabilesc conditiile de inlocuire.
    (2) Conventia de inlocuire se incheie intre casele de asigurari de sanatate si medicul inlocuitor agreat de medicul inlocuit, pentru perioade de absenta mai mari de 2 luni sau cand medicul inlocuit se afla in imposibilitate de a incheia conventie cu medicul inlocuitor.
    (3) Conventia de inlocuire devine anexa la contractul de furnizare de servicii medicale al reprezentantului legal al cabinetului medical.
    Art. 5
    (1) Medicul de familie poate angaja in cabinetul medical individual organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale republicata cu modificarile ulterioare, medici pe baza de contract individual de munca, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Medicii angajati nu au lista de asigurati proprie si nu raporteaza activitate medicala proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala se face folosindu-se formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului medical se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.
    (2) Programul de activitate al medicului de familie care angajeaza medici, precum si al medicilor angajati in conditiile alin. (1) se stabileste conform prevederilor art. 5 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.
    Art. 6
    (1) Medicii de familie nou veniti intr-o localitate, in cabinete medicale existente sau nou-infiintate, pe un post considerat a fi necesar de catre directia de sanatate publica si casa de asigurari de sanatate, incheie cu casa de asigurari de sanatate o conventie de furnizare de servicii medicale pe o perioada de 3 luni - perioada considerata necesara pentru inscrierea asiguratilor in lista proprie -, in care se prevad obligatiile si drepturile furnizorului de servicii medicale, potrivit anexei nr. 6 la ordin.
    (2) In situatia in care inainte de incheierea perioadei de 3 luni numarul de asigurati inscrisi in lista proprie ajunge la nivelul minim necesar pentru incheierea unui contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara, medicii respectivi pot incheia un astfel de contract si inainte de data de expirare a conventiei.
    (3) In cazul in care medicul care a incheiat o conventie potrivit alin. (1) nu reuseste sa inscrie pe lista proprie, in termenul prevazut, numarul minim de asigurati, relatia contractuala cu casa de asigurari de sanatate inceteaza.
    Art. 7
    Fondul aferent asistentei medicale primare are urmatoarea structura:
    1. 70% pentru plata "per capita" si 30% pentru plata pe serviciu din fondul aferent asistentei medicale primare, dupa ce s-au retinut sumele ce rezulta potrivit pct. 2 si sumele reprezentand indemnizatiile de instalare;
    2. suma destinata cabinetelor medicale nou-infiintate sau deja existente, in care isi desfasoara activitatea medicii de familie nou-veniti intr-o localitate, pentru o perioada de maximum 3 luni, perioada pentru care medicul de familie are incheiata o conventie cu casa de asigurari de sanatate este formata din:
    a) venitul medicului de familie nou-venit, stabilit potrivit prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002;
    b) suma pentru cheltuielile de intretinere si functionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgenta, egala cu de 1,5 ori venitul medicului respectiv, potrivit lit. a).
    Art. 8
    Pentru calculul trimestrial al valorilor definitive ale punctelor, fondul anual aferent asistentei medicale primare se defalcheaza pe trimestre.
    Art. 9
    (1) Valoarea minima garantata a punctului "per capita" este unica pe tara, este valabila pentru un an si este in valoare de 9.565 lei.
    (2) Valoarea unui punct "per capita" se regularizeaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, in functie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata "per capita" a medicilor de familie si de numarul de puncte "per capita" efectiv realizat, conform art. 1 alin. (2) si reprezinta valoarea definitiva a unui punct "per capita" unica pe tara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct "per capita" nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata a unui punct "per capita".
    (3) Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara, este valabila pentru un an si este in valoare de 6.050 lei.
    (4) Valoarea unui punct pentru plata pe serviciu medical se regularizeaza trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, in functie de fondul aferent pentru trimestrul respectiv, destinat pentru plata pe serviciu medical a medicilor de familie si de numarul de puncte pe serviciu medical efectiv realizat si reprezinta valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical unica pe tara pentru trimestrul respectiv. Valoarea definitiva a unui punct pe serviciu medical nu poate fi mai mica decat valoarea minima garantata a unui punct pe serviciu medical.
    (5) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica lunar situatiile in care cabinetele medicale au raportat un numar de puncte "per capita" si pe serviciu mai mare decat cel avut in vedere la stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" si pe serviciu transmis de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si vor lua masurile corespunzatoare.
    Art. 10
    (1) Suma cuvenita lunar medicilor de familie se calculeaza prin totalizarea sumelor rezultate ca urmare a inmultirii numarului de puncte "per capita" efectiv realizate si a numarului de puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minima garantata pentru un punct "per capita", respectiv cu valoarea minima garantata pentru un punct pe serviciu medical.
    (2) Suma cuvenita medicilor de familie pentru un trimestru se calculeaza prin totalizarea sumelor rezultate prin inmultirea numarului de puncte "per capita" si a numarului de puncte pe serviciu medical efectiv realizate in trimestrul respectiv cu valoarea definitiva a punctului "per capita", respectiv cu valoarea definitiva a punctului pe serviciu medical.
    Art. 11
    Lunar medicul de familie transmite caselor de asigurari de sanatate, pana cel mai tarziu la data de 3 a lunii urmatoare, prin reprezentantul legal, intreaga activitate efectiv realizata care se verifica de catre casele de asigurari de sanatate in vederea decontarii. Nerespectarea termenului de raportare atrage dupa sine nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate de medicul respectiv pentru perioada aferenta.
    Art. 12
    Asiguratii care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris, in maximum 15 zile, medicul de familie de la care a plecat asiguratul, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca asiguratul trebuie sa transfere fisa medicala, prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca asiguratul pastreaza minimum 1 an o copie dupa fisa medicala a acestuia.
    Art. 13
    (1) Erorile de calcul constatate in cadrul unui trimestru se corecteaza la sfarsitul trimestrului, o data cu recalcularea drepturilor banesti cuvenite medicului de familie.
    (2) Erorile de calcul constatate dupa expirarea unui trimestru se corecteaza pana la sfarsitul anului, astfel: suma corespunzatoare numarului de puncte platit eronat, in plus sau in minus fata de cel efectiv realizat, intr-un trimestru anterior, se calculeaza in trimestrul in care s-a constatat eroarea, la valoarea definitiva a punctului "per capita" si pe serviciu, stabilita pentru trimestrul in care s-a produs eroarea, sumele respective afectand fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul in care s-a constatat eroarea si implicit valoarea definitiva a punctului pentru trimestrul respectiv. In situatia in care dupa incheierea anului financiar precedent se constata erori de calcul aferente acestuia, sumele platite in plus sau in minus se regularizeaza conform legii.
    Art. 14
    Persoanele din cabinetul medical beneficiaza de plata concediilor medicale si de plata concediilor pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform reglementarilor in vigoare din legislatia de asigurari sociale. Persoanele incadrate cu contract individual de munca beneficiaza si de plata concediilor de odihna si a altor concedii ale salariatilor, potrivit legii.
    Art. 15
    Reprezentantul legal al cabinetului medical are obligatia de a angaja personal mediu sanitar si poate angaja si alte categorii de personal, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 republicata cu modificarile ulterioare, achitand lunar toate contributiile prevazute de lege pentru personalul angajat. Drepturile salariale ale personalului angajat se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime ale functiilor si gradelor/treptelor profesionale prevazute de reglementarile in vigoare privind sistemul de salarizare din sectorul sanitar bugetar. Medicul de familie are obligatia sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru aceste categorii de personal, atat la cabinetul medical, cat si la domiciliul asiguratilor.
    Art. 16
    In cadrul programului de lucru stabilit de medicul de familie personalul mediu sanitar acorda ingrijiri la domiciliu conform unui plan elaborat de medicul de familie direct sau la recomandarea medicului de specialitate care are asiguratul in ingrijire.
    Art. 17
    Casele de asigurari de sanatate si directiile de sanatate publica vor organiza trimestrial activitati de instruire a furnizorilor din asistenta medicala primara, cu recomandarea ca furnizorii sa participe la aceste activitati.
    Art. 18
    (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara privind respectarea obligatiilor contractuale, inclusiv respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica impreuna cu consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti, vor efectua controlul furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara privind respectarea obligatiilor asumate de furnizori, prin care se asigura acces la serviciile medicale, precum si modul in care sunt respectate prevederile legale in vigoare in domeniul sanatatii si vor informa casele de asigurari de sanatate despre constatarile efectuate.
    (3) Controlul se efectueaza din proprie initiativa sau la sesizarea asiguratilor ori a organelor administratiei publice centrale sau locale.
    Art. 19
    In aplicarea art. 15 lit. g) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002, prin nerespectarea programului de lucru, se intelege absenta nemotivata de la programul de lucru afisat pentru activitatea desfasurata in cabinetul medical.
    Absenta motivata se ia in considerare in urmatoarele situatii: caz de boala, citatii de la instantele judecatoresti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenta la institutiile respective, cu conditia numirii unui inlocuitor pe baza de reciprocitate sau conventie de inlocuire, ale carui numar de telefon si adresa vor fi afisate la cabinetul medical. Pentru aceste situatii medicii de familie trebuie sa depuna la casa de asigurari de sanatate copia documentelor justificative. Constatarea absentelor nemotivate de la programul de lucru afisat se face de organele prevazute la art. 18, care intocmesc un proces-verbal, iar rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale se va face odata cu a treia constatare in decursul derularii contractului.
    Art. 20
    (1) In cazul in care se reziliaza contractul de furnizare de servicii medicale cu cabinete medicale in conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002, toate documentele referitoare la persoanele asigurate (registrul de consultatii, fisele medicale etc.) se depun, pe baza de proces-verbal, la casa de asigurari de sanatate cu care acele cabinete au avut incheiat contract de furnizare de servicii medicale, cu asigurarea confidentialitatii documentelor transmise.
    (2) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa transmita fisele medicale ale asiguratilor medicului de familie pe lista caruia asiguratii respectivi s-au inscris.

    ANEXA 3

                        CONTRACT DE FURNIZARE
    de servicii medicale in asistenta medicala primara

    I. Partile contractante

    Casa de asigurari de sanatate .............................., cu sediul in municipiul/orasul ............................, str. .......................... nr. .............., judetul/sectorul ............................., telefon/fax ..................., reprezentata prin director general ....................................,
    si
    Cabinetul medical de asistenta medicala primara ........................., organizat astfel:
    - cabinet individual .........................................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentat prin medicul titular .......................
    - cabinet asociat sau grupat .................................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentat prin medicul delegat .......................
    - societate civila medicala ..................................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentata prin administratorul ......................
    - cabinet care functioneaza in structura unei unitati sanitare apartinand ministerelor cu retele sanitare proprii ..........................., cu sau fara punct sanitar ........, reprezentat prin .......................................
    - unitate medico-sanitara cu personalitate juridica, infiintata potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare ................, reprezentata prin ................................, cu certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale nr. ..............., autorizatie sanitara pentru cabinet nr. ......................, autorizatie sanitara pentru punctul sanitar nr. .................., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/comuna .............................., str. ................... nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ............, telefon ...................., si sediul punctului sanitar in comuna ........................, str. ................. nr. ........, telefon ..................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod numeric personal al reprezentantului legal ......................, cod fiscal ..............., copie dupa dovada asigurarii de raspundere civila pentru activitatea medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta, certificatul de acreditare al unitatii sanitare nr. ....................

    II. Obiectul contractului

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Servicii medicale furnizate

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara sunt cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.
    Art. 3
    Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru asiguratii inscrisi pe lista proprie si pentru persoanele care beneficiaza de serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale, de catre urmatorii medici de familie:
    1. ..............................., avand un numar de ............ asigurati inscrisi pe lista proprie;
    2. ..............................., avand un numar de ............ asigurati inscrisi pe lista proprie;
    3. ..............................., avand un numar de ............ asigurati inscrisi pe lista proprie.

    IV. Durata contractului

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 6
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara autorizati si acreditati;
    b) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform contractelor incheiate cu acestia;
    c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) sa deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate, pe baza facturii insotite de desfasuratoarele privind activitatea realizata;
    e) sa comunice medicilor de familie, in vederea actualizarii listelor proprii, persoanele care si-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contributia de asigurari pentru sanatate; sa nu solicite medicilor de familie documentele in baza carora se stabileste calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contributiei de asigurari pentru sanatate a asiguratilor inscrisi in lista proprie;
    f) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de contractare si sa faca publice valorile definitive ale punctelor rezultate in urma regularizarii trimestriale, atat prin afisare la sediul caselor de asigurari de sanatate cat si pe pagina electronica a acestora, incepand cu ziua urmatoare transmiterii acestora de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala primara asiguratilor inscrisi in lista proprie, indiferent de casa de asigurari de sanatate unde se vireaza contributia la fondul de asigurari de sanatate, respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege. Serviciile medicale care se acorda de medicul de familie sunt cele prevazute in pachetul de servicii de baza care se acorda in asistenta medicala primara;
    b) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea de medicina de familie. De asemenea, are obligatia de a interpreta investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;
    c) sa acorde serviciile medicale cuprinse in pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat sau platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale pentru sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii;
    d) sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii inscrisi, ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia, in functie de miscarea lunara a asiguratilor si sa comunice aceste modificari caselor de asigurari de sanatate precum si sa actualizeze lista proprie in functie de comunicarile transmise de casele de asigurari de sanatate cu privire la asiguratii care nu mai fac dovada calitatii de asigurat si plata contributiei la fondul national unic de asigurari sociale pentru sanatate; sa comunice caselor de asigurari de sanatate, datele de identificare a persoanelor carora li s-au acordat serviciile medicale prevazute in pachetul minimal de servicii medicale;
    e) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;
    f) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    g) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie, odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii acestuia nu au alta optiune;
    h) sa inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie, in localitatea de resedinta a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara;
    i) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea mamei sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care are incheiat contract de furnizare de servicii ori de primarie, precum si la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului, pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate la nivelul cabinetelor de medicina primara;
    k) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    l) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    m) sa factureze lunar, pana la data de 3 ale lunii urmatoare in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct raspunzator de corectitudinea datelor. Factura va fi insotita de desfasuratoarele privind activitatile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) sa raporteze la casele de asigurari de sanatate si la directiile de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala primara, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al ministrului sanatatii si familiei si care se pun la dispozitie in mod gratuit;
    o) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinarilor;
    p) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie dupa expirarea a cel putin 3 luni de la data inscrierii pe lista acestuia; in situatia in care nu se respecta aceasta obligatie, la sesizarea asiguratului casa de asigurari de sanatate cu care furnizorul a incheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreste sa plece, prin eliminarea de pe lista a asiguratului;
    q) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea acestora de asigurat;
    r) sa isi stabileasca programul de activitate in functie de conditiile specifice din zona, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) sa furnizeze servicii medicale de urgenta in afara programului de lucru si sa participe la activitatea de asigurare a asistentei medicale continue in centrele de permanenta, conform reglementarilor din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si obligatiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;
    u) sa anunte casele de asigurari de sanatate atunci cand:
    - i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica;
    - i-a fost ridicata autorizatia sanitara sau a expirat termenul de valabilitate a acesteia;
    - i-a incetat acreditarea;
    - a renuntat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din Romania;
    - sa anunte in scris in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare prin serviciul postal si pastreaza minimum 1 an o copie de pe fisa medicala a acestuia;
    v) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale casei de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract, ale Ministerului Sanatatii si Familiei, ale directiei de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, precum si altor organe abilitate de lege;
    x) sa angajeze asistenti medicali in vederea asigurarii calitatii actului medical;
    y) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    z) sa organizeze preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie pentru perioadele de absenta.

    VI. Modalitati de plata

    Art. 8
    Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoana asigurata;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat in puncte, pentru asiguratii din lista proprie si pentru persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat sau platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale pentru sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata "per capita" este unica pe tara, de .......... lei. In conditiile in care bugetul Fondului unic national de asigurari sociale de sanatate este diminuat prin acte normative, se recalculeaza valoarea minima garantata pentru un punct.

    Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie din componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat contractul:

    a) Medic de familie
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................

    Medic de familie angajat*)
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................
____________________
    *) In cazul cabinetelor medicale individuale

    1. Asistent medical
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    2. ................................................
    ...................................................

    b) Medic de familie
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................

    Medic de familie angajat*)
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................
____________________
    *) In cazul cabinetelor medicale individuale

    1. Asistent medical
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    2. ................................................
    ...................................................

    c) ................................................
    ...................................................
    ...................................................

    Numarul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002, se ajusteaza in raport:
    a) cu conditiile in care isi desfasoara activitatea medicul de familie, cu ............%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numarul de puncte ce depaseste 25.000 puncte/an:
    - primar                            +20%;
    - fara grad profesional             -10%;
    2) al medicului de familie angajat in cabinetele medicale individuale din rural pentru numarul de puncte ce depaseste 25.000 puncte/an:
    - primar                            +20%;
    - fara grad profesional             -10%;
    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de baza si din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minima garantata a unui punct pentru plata pe serviciu este unica pe tara, de .......... lei.
    Art. 9
    (1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale primare si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata a punctului "per capita" si pe serviciu medical.
    (2) Pana la data de 30 a lunii urmatoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor banesti ale medicilor de familie ca urmare a regularizarilor in functie de valoarea definitiva a punctului "per capita" si a punctului pe serviciu medical.
    (3) Valoarea definitiva a punctului "per capita" se diminueaza cu cate 10% pentru trimestrul in care se constata abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fara contributie din partea asiguratului si/sau recomandari de investigatii paraclinice nejustificate, constatate in urma verificarilor efectuate de casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica si consiliile judetene ale Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (4) Neefectuarea, datorita medicului de familie, conform planificarii, in proportie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevazute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente platii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10% .

    VII. Calitatea serviciilor

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. Raspunderea contractuala

    Art. 11
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.
    Art. 12
    In cazul in care termenele de plata prevazute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurari de sanatate, acestea sunt obligate la plata unor majorari de intarziere egale cu majorarile ce se aplica pentru intarzierea platii impozitelor catre stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

    VIII. Clauza speciala

    Art. 14
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
    In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

    IX. Contraventii

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    X. Incetarea contractului

    Art. 16
    Contractul se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) daca medicul nu incepe activitatea in termen de cel mult 3 luni de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, a activitatii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;
    e) in cazul in care numarul de asigurati din lista proprie a unui medic de familie scade sub numarul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
    f) ca urmare a aplicarii de 3 ori a masurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandari nejustificate de investigatii paraclinice;
    g) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevazute la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, constata nerespectarea programului de lucru stabilit de catre medicul de familie si comunicat casei de asigurari de sanatate si directiei de sanatate publica.
    Art. 17
    Contractul inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 18
    Situatiile prevazute la art. 16 si la art. 17 lit. b) - e) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 17 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate, cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

    XI. Corespondenta

    Art. 19
    Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XII. Modificarea contractului

    Art. 20
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" si pe serviciu sunt cele calculate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si nu sunt elemente de negociere intre parti.
    Art. 22
    (1) Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului contractului.
     (2) Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a contractului.

    XIII. Solutionarea litigiilor

    Art. 23
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XIV. Alte clauze .........................

    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi ..............., in doua exemplare a cate ........ pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

         CASA DE ASIGURARI DE SANATATE         FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
                 Director general,                    Reprezentant legal,

           Director adjunct economic,

      Director adjunct relatii contractuale,

                      Vizat
                 Oficiul juridic

    ANEXA 4

    Vizat
    CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ..................

                         CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
(anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ......) intre reprezentantul legal al cabinetului medical si medicul inlocuitor

    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta in limita a doua luni/an.

    I. Partile conventiei de inlocuire:
    Dr. ................................................................,
                           (numele si prenumele)
reprezentant legal al cabinetului medical .............................., cu sediul in municipiul/orasul ....................., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector .............., telefon/fax ....................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ............. incheiat cu Casa de asigurari de sanatate .................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal .............

    Medicul inlocuit: .....................................................
                                   (numele si prenumele)

    si

    Dr. ..................................................................,
                                   (numele si prenumele)
cu licenta de inlocuire ca medic de familie nr. ..............

    II. Obiectul conventiei
    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. ........, pentru o perioada de absenta de ..........., de catre medicul de familie .............................

    III. Motivele absentei
    1. incapacitate temporara de munca in limita a doua luni/an ................
    2. vacanta pentru o perioada de maximum 30 de zile
       lucratoare/an                                            ................
    3. studii medicale de specialitate pentru o perioada de
       maximum doua luni/an                                     ................
    4. perioada cat ocupa functii de demnitate publica, alese
       sau numite, in limita a doua luni/an                     ................

    IV. Locul de desfasurare a activitatii
    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) .................................

    V. Obligatiile medicului inlocuitor
    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.

    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor
    1. Venitul "per capita" si pe serviciu pentru perioada de absenta se vireaza de Casa de asigurari de sanatate ......................... in contul titularului contractului nr. ..........., acesta obligandu-se sa achite medicului inlocuitor .................. lei/luna.
    2. Termenul de plata ...............
    3. Documentul de plata .............

    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata astazi, ............., in 3 exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. ........... al medicului inlocuit si cate un exemplar revine partilor semnatare.

         Reprezentantul legal al                   Medicul inlocuitor,
           cabinetului medical,

    ANEXA 5

                           CONVENTIE DE INLOCUIRE*)
anexa la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara nr. ....... intre casa de asigurari de sanatate si medicul inlocuitor

    *) Conventia de inlocuire se incheie pentru perioade de absenta mai mari de doua luni/an.

    I. Partile conventiei de inlocuire:
    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ................, str. ............... nr. ..., judetul/sectorul .............., telefon/fax ........., reprezentata prin director general ......................

    pentru

    Medicul inlocuit: .....................................................
                                     (numele si prenumele)

    si

    Dr. ........................................................., cu licenta de
                               (numele si prenumele)
inlocuire ca medic de familie nr. .......,

din cabinetul medical ........................................ cu sediul in municipiul/orasul ................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., etaj ..., ap. ....., judetul/sectorul ..................., telefon/fax ...................., cu contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara nr. ................, incheiat cu Casa de Asigurari de Sanatate ......................, cont nr. .............., deschis la trezoreria statului, cod fiscal ......... al carui reprezentant legal este: .........................
                                                         (numele si prenumele)

    II. Obiectul conventiei
    Preluarea activitatii medicale a medicului de familie ............., conform contractului nr. .........., pentru o perioada de absenta de ........., de catre medicul de familie .................

    III. Motivele absentei:
    1. incapacitate temporara de munca, care depaseste doua luni/an ............
    2. concediu de sarcina sau lehuzie                              ............
    3. concediu pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta
       de pana la 2 ani                                             ............
    4. perioada cat ocupa functii de demnitate publica alese sau
       numite, care depaseste doua luni/an                          ............
    5. perioada in care unul dintre soti il urmeaza pe celalalt
       trimis in misiune permanenta in strainatate sau sa lucreze
       intr-o organizatie internationala in strainatate             ............

    IV. Locul de desfasurare a activitatii
    Serviciile medicale se acorda in cabinetul medical (al medicului inlocuit) ..............................

    V. Obligatiile medicului inlocuitor
    Obligatiile medicului inlocuitor sunt cele prevazute in contractul incheiat intre medicul de familie inlocuit si casa de asigurari de sanatate.
    Medicul inlocuitor are obligatia fata de cabinetul medical al medicului inlocuit, de a suporta cheltuielile de administrare si de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.

    VI. Modalitatea de plata a medicului de familie inlocuitor
    1. Veniturile "per capita" si pe serviciu aferente perioadei de absenta se vireaza de casa de asigurari de sanatate in contul medicului inlocuitor nr. ........., deschis la ......................
    2. Termenul de plata ...................
    3. Documentul de plata .................

    VII. Prezenta conventie de inlocuire a fost incheiata astazi, ............., in doua exemplare, dintre care un exemplar devine act aditional la contractul nr. .......... al medicului inlocuit si un exemplar revine medicului inlocuitor.

       CASA DE ASIGURARI DE SANATATE               Medicul inlocuitor,

             Director general,

        Director adjunct economic,                       De acord,
                                             Reprezentant legal al cabinetului,
    Director adjunct relatii contractuale,               medical*)

                  Vizat
             Oficiul juridic

------------
    *) In cazul in care poate fi prezent, cu exceptia situatiilor in care acesta se afla in imposibilitatea de a fi prezent.

    ANEXA 6

                      CONVENTIE DE FURNIZARE
    de servicii medicale in asistenta medicala primara

    I. Partile contractante
    Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ..................., str. ................. nr. .............., judetul/sectorul .................., telefon/fax ................, reprezentata prin director general ....................................,

    si

    Unitatea sanitara de asistenta medicala primara ........................, cu sau fara punct sanitar ................, reprezentat prin ................... cu certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale nr. ................., autorizatie sanitara pentru cabinet nr. ...................., autorizatie sanitara pentru punctul sanitar nr. .................., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/comuna .........................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judetul/sectorul ............., telefon ..................., si sediul punctului sanitar in comuna ........................, str. ................. nr. ........, telefon ..................., cont nr. ..................., deschis la trezoreria statului, cod numeric personal al reprezentantului legal ......................, cod fiscal ..............., copie dupa dovada asigurarii de raspundere civila pentru activitatea medicala pentru fiecare medic pe care il reprezinta, certificatul de acreditare al unitatii sanitare nr. ...................

    II. Obiectul conventiei
    Art. 1
    Obiectul prezentei conventii il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. Servicii medicale furnizate
    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara sunt cuprinse in pachetul de servicii de baza si in pachetul minimal de servicii medicale, prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002.

    IV. Durata conventiei
    Art. 3
    Prezenta conventie este valabila o perioada de 3 luni de la data incheierii.

    V. Obligatiile partilor

    A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate
    Art. 4
    Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:
    a) sa incheie conventii numai cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara autorizati si acreditati;
    b) sa controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform contractelor incheiate cu acestia;
    c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    d) sa plateasca venitul medicilor de familie nou-veniti intr-o localitate, intr-un cabinet medical nou-infiintat sau deja existent, venitul aferent activitatii realizate;
    e) sa informeze furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara asupra conditiilor de incheiere a conventiilor.

    B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale
    Art. 5
    Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:
    a) sa acorde servicii de asistenta medicala primara asiguratilor inscrisi in lista proprie, respectand criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevazute de lege. Serviciile medicale care se acorda de medicul de familie nou-venit intr-o localitate sunt cele prevazute in pachetul de servicii de baza care se acorda in asistenta medicala primara;
    b) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea de medicina de familie. De asemenea, are obligatia de a interpreta investigatiile necesare in afectiunile prevazute in tematica pe aparate si sisteme;
    c) sa acorde serviciile medicale cuprinse in pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calitatii de asigurat sau platii contributiei la fondul national unic de asigurari sociale pentru sanatate, precum si pentru categoriile de persoane care se asigura facultativ pentru sanatate, potrivit legii;
    d) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de medicamente, conform reglementarilor in vigoare. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul;
    e) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medicala, ori de cate ori se solicita aceste servicii medicale;
    f) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii acestuia nu au alta optiune;
    g) sa inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie, care indeplinesc conditiile de persoana asigurata, la prima consultatie, in localitatea de resedinta a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara;
    h) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea mamei sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care are incheiat contract de furnizare de servicii ori de primarie, precum si la solicitarea sistemului de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului, pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    i) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate la nivelul cabinetelor de medicina primara;
    j) sa informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul in care sunt furnizate;
    k) sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;
    l) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinarilor;
    m) sa solicite asiguratilor, la inscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atesta calitatea acestora de asigurat;
    n) sa isi stabileasca programul de activitate in functie de conditiile specifice din zona, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, in asistenta medicala primara aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    o) sa afiseze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si obligatiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;
    p) sa anunte casele de asigurari de sanatate atunci cand:
    - i-a fost retrasa sau suspendata autorizatia de libera practica;
    - i-a fost ridicata autorizatia sanitara sau a expirat termenul de valabilitate a acesteia;
    - i-a incetat acreditarea;
    - a renuntat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din Romania;
    - sa anunte in scris in momentul inscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atat medicul de familie de la care a plecat asiguratul cat si casa de asigurari de sanatate, in maximum 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transfera fisa medicala a asiguratului, in maximum 15 zile lucratoare de la solicitare prin serviciul postal si pastreaza minimum 1 an o copie dupa fisa medicala a acestuia.
    r) sa accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ale casei de asigurari de sanatate cu care a incheiat contract, ale Ministerului Sanatatii si Familiei, ale directiei de sanatate publica, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania organizat la nivel national si judetean, precum si altor organe abilitate de lege;
    s) sa organizeze preluarea activitatii medicale de catre un alt medic de familie pentru perioadele de absenta;
    t) sa elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru ingrijirea copilului bolnav, conform prevederilor legale in vigoare.

    VI. Modalitati de plata
    Art. 6
    Modalitatile de plata in asistenta medicala primara pentru medicii nou veniti sunt:
    Pentru medicii nou-veniti intr-o localitate, intr-un cabinet nou infiintat sau deja existent se asigura:
    a) un venit lunar echivalent cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute in sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut de medic, la care se aplica sporurile prevazute in conditiile stabilite in norme;
    b) o suma necesara pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului medical, stabilite potrivit normelor.
    c) o indemnizatie de instalare egala cu doua salarii de baza la nivelul maxim prevazut de lege pentru functia de medic specialist in sistemul sanitar bugetar, acordata la cerere conform conditiilor prevazute in norme.

    Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie nou venit in componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat conventia:
    a) Medic de familie nou venit
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou venit ................. lei
    Sporul in conditiile in care isi desfasoara activitatea ...............% .
    Suma lunara aferenta cheltuielilor de administrare si functionare a cabinetului medical in care isi desfasoara activitatea medicul de familie nou-venit ........................ lei.
    Indemnizatia de instalare pentru medicul de familie nou-venit ......... lei.
    b) Medic de familie nou venit
    Nume .............. Prenume .......................
    Cod numeric personal ..............................
    Grad profesional ..................................
    Codul medicului ...................................
    Program de lucru ..................................
    Venitul lunar aferent medicului de familie nou venit ................ lei.
    Sporul in conditiile in care isi desfasoara activitatea ...............% .
    Suma lunara aferenta cheltuielilor de administrare si functionare a cabinetului medical in care isi desfasoara activitatea medicul de familie nou-venit ........................ lei.
    Indemnizatia de instalare pentru medicul de familie nou-venit ......... lei.
    c) .............................................
    ................................................
    ................................................

    VII. Calitatea serviciilor
    Art. 7
    Serviciile medicale furnizate in baza prezentei conventii trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. Raspunderea contractuala
    Art. 8
    Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.
    Art. 9
    Furnizorul de servicii medicale garanteaza si raspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

    IX. Clauza speciala
    Art. 10
    Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii conventiei si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.
    Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora cealalta parte si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.
    Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

    X. Contraventii
    Art. 11
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele in baza carora se deconteaza serviciile realizate conduce la amanarea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a serviciilor medicale prestate, pana in momentul efectuarii urmatorului control.

    XI. Incetarea conventiei
    Art. 12
    Conventia se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:
    a) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;
    b) in situatia in care institutiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevazute la art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara, constata nerespectarea programului de lucru stabilit de catre medicul de familie si comunicat caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica.
    Art. 13
    Conventia inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:
    a) se muta cabinetul medical din teritoriul de functionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
    d) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, in cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata cu modificarile ulterioare;
    e) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;
    f) acordul de vointa al partilor;
    g) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al cabinetului medical sau al casei de asigurari de sanatate printr-o notificare scrisa cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului.
    Art. 14
    Situatiile prevazute la art. 12 si la art. 13 lit. b) - e) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.
    Situatiile prevazute la art. 13 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.

    XII. Corespondenta
    Art. 15
    Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.
    Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

    XIII. Modificarea conventiei
    Art. 16
    In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.
    Art. 17
    Daca o clauza a acestei conventii ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale conventiei nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului conventiei.
    Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentei conventii, toate celelalte prevederi ale conventiei nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a conventiei.

    XIV. Solutionarea litigiilor
    Art. 18
    (1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezenta conventie vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.
    (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei centrale de arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.
    Art. 19
    Hotararile Comisiei centrale de arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

    XV. Alte clauze ...........................................................
    ...........................................................................

    Prezenta conventie de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi, .................... in doua exemplare a cate ........... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

     CASA DE ASIGURARI DE SANATATE              FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

              Director general,                       Reprezentant legal,

          Director adjunct economic,

     Director adjunct relatii contractuale,

                 Vizat
           Oficiul juridic

    ANEXA 7

                                     LISTA
criteriilor de calitate pentru activitatea desfasurata la nivelul cabinetelor de medicina primara

    1. Semnalizarea cabinetului in zona - firma
    2. Autorizatia sanitara de functionare a cabinetului si a punctelor de lucru
    3. Acreditarea unitatii sanitare care ofera servicii medicale
    4. Programul de activitate afisat vizibil pentru toate categoriile de personal acreditate ce isi desfasoara activitatea in cabinet si respectarea acestuia. Pe perioada de absenta a medicului titular, sa fie afisat numele si programul medicului inlocuitor.
    5. Afisarea pachetului de servicii de baza si a pachetului minimal de servicii furnizate de medicii de familie
    6. Drepturile si obligatiile asiguratilor - afisate vizibil
    7. Sala de asteptare dotata corespunzator: ambient adecvat, scaune/canapea, masa, materiale informative
    8. Dotarea cabinetului cu aparatura si mobilier, cel putin in conformitate cu ordinul ministrului sanatatii si familiei in vigoare. Se vor aprecia dotarile suplimentare cu aparatura si mobilier, care denota preocuparea medicului de familie pentru imbunatatirea actului medical si cresterea satisfactiei pacientilor.
    9. Dotarea aparatului de urgenta cel putin in conformitate cu baremurile in vigoare si in termen de valabilitate.
    10. Obligativitatea prezentei la cabinet a actelor care notifica activitatea medicala:
    - evidenta asiguratilor: lista de capitatie actualizata;
    - registre: de consultatii, vaccinari, gravide, dispensarizati, tratamente, deplasari la domiciliu;
    - fise de consultatii si anexe: bilete de externare, scrisori medicale, plan de recuperare, fisa gravidei, fisa de examen de bilant;
    - caiet de evidenta stupefiante, retete cu timbru sec
    11. Medicul in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
    - consulta pacientul, stabileste conduita: trimitere la investigatii paraclinice, trimiteri la medicul de specialitate pentru diagnostic si tratament;
    - consemneaza diagnosticul, tratamentul, recomandarile in registrele de evidenta primara si in fisa de consultatie;
    - elibereaza retete parafate si semnate;
    - elibereaza bilete de trimitere, concedii medicale, alte categorii de acte medicale, parafate si semnate;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.
    12. Cadrul mediu sanitar in timpul programului:
    - comportament si tinuta in conformitate cu normele Codului de etica si deontologie medicala;
    - solicita actele de identificare: carte de identitate, carnet de asigurat;
    - noteaza datele de identificare in registrul de consultatii;
    - identifica fisa de consultatii;
    - efectueaza tratamente, vaccinari, la indicatia medicului;
    - poate completa formulare medicale, dar numai la indicatia si sub stricta supraveghere a medicului, care va parafa si va semna;
    - poate acorda ingrijiri la domiciliu la recomandarea medicului de familie;
    - respecta confidentialitatea actelor medicale.

    Nota:
    Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din Romania si vor fi negociate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
    Controlul respectarii criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi coordonat de Serviciul medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate impreuna cu comisiile de specialitate ale Colegiul Medicilor din Romania si ale Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 20/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 20 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 20/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu