Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1984 din 12.07.2019

pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 16 iulie 2019SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv direcţiile regionale vamale şi unităţile subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu Bucureşti, 12 iulie 2019. Nr. 1.984. ANEXĂPROCEDURĂ privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Obiectul procedurii Procedura defineşte activităţile desfăşurate de direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv prin direcţiile regionale vamale şi unităţile subordonate acestora, în vederea dispunerii şi aplicării măsurilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, inclusiv a fondurilor sau a resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, sau de revocare a măsurilor dispuse. Articolul 2Atribuţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală În aplicarea prezentei proceduri, structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală desfăşoară următoarele activităţi: a)monitorizarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale; b)publicitatea şi comunicarea actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale; c)gestionarea din oficiu a informaţiilor şi soluţionarea înştiinţărilor privind persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale; d)identificarea persoanelor sau entităţilor desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale şi a fondurilor sau resurselor economice deţinute de acestea; e)analizarea informaţiilor colectate cu privire la persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale; f)identificarea sau individualizarea fondurilor sau resurselor care fac obiectul sancţiunilor internaţionale; g)emiterea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale; h)aplicarea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale; i)soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva ordinelor de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale; j)autorizarea unor tranzacţii pentru protejarea drepturilor terţilor; k)autorizarea unor tranzacţii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate; l)administrarea bunurilor cărora li se aplică sancţiuni internaţionale; m)crearea şi gestionarea bazei de date centralizate cu privire la fonduri şi resurse economice blocate; n)monitorizarea periodică a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale; o)revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale atunci când măsura dispusă nu se mai justifică; p)constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IIMonitorizarea, publicitatea şi comunicarea actelor prin care se instituie sancţiuni internaţionale Articolul 3Monitorizarea actelor prin care se instituie sancţiuni internaţionale
(1) În vederea monitorizării actelor internaţionale prin care se instituie sancţiuni internaţionale Direcţia generală de strategie şi relaţii internaţionale desfăşoară următoarele activităţi:a)urmăreşte săptămânal site-ul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), al Uniunii Europene (UE) şi Monitorul Oficial al României, în vederea identificării actelor prin care se instituie sancţiuni internaţionale, respectiv rezoluţiile ONU, regulamente, decizii, poziţii comune şi alte instrumente juridice ale UE, precum şi alte acte publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; b)urmăreşte săptămânal lista consolidată a regimurilor sancţionatorii publicate în Jurnalul Oficial UE prin accesarea linkului dedicat de pe site-ul Comisiei Europene.
(2) Direcţia generală de informaţii fiscale, în exercitarea atribuţiilor în domeniul blocării fondurilor şi resurselor economice, desfăşoară următoarele activităţi:a)primeşte comunicările Oficiului pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale în domeniul blocării fondurilor şi resurselor economice, direct sau prin preşedintele Consiliului Interinstituţional privind Implementarea Sancţiunilor Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; b)asigură comunicarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu Ministerul Afacerilor Externe, în vederea participării la şedinţele Consiliului Interinstituţional privind Implementarea Sancţiunilor Internaţionale şi, în funcţie de subiectele supuse dezbaterilor, invită alte direcţii de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Articolul 4Publicitatea şi comunicarea actelor prin care se instituie sancţiuni internaţionale
(1) Ulterior identificării actelor prin care se instituie sau revocă regimuri sancţionatorii, Direcţia generală de strategie şi relaţii internaţionale desfăşoară următoarele activităţi:a)transmite Direcţiei generale de informaţii fiscale pe adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro informaţii cu privire la instituirea sau revocarea sancţiunilor internaţionale şi asupra actualizării listei consolidate a regimurilor sancţionatorii publicate în Jurnalul Oficial UE; b)solicită Serviciului comunicare, relaţii publice şi mass-media publicarea pe pagina de internet a instituţiei, în secţiunea special creată, a actelor prin care se instituie sau se revocă sancţiuni internaţionale de blocare de fonduri sau resurse economice obligatorii în România şi a listei consolidate actualizate a regimurilor sancţionatorii publicate în Jurnalul Oficial UE; c)notifică Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, direcţiile regionale vamale şi unităţile subordonate acestora cu privire la actualizarea listei consolidate a regimurilor sancţionatorii.
(2) Serviciul comunicare, relaţii publice şi mass-media verifică solicitarea primită şi transmite, în termen de două zile de la primire, Centrului Naţional de Informaţii Financiare actele şi lista consolidată, în vederea publicării acestora în secţiunea dedicată sancţiunilor internaţionale, pe pagina de internet a instituţiei.
Capitolul IIISoluţionarea înştiinţărilor şi raportărilor privind persoane sau entităţi desemnate Articolul 5Obligaţia de înştiinţare Direcţia generală de informaţii fiscale primeşte informaţii privind persoanele sau entităţile desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale din următoarele surse: a)înştiinţările privind fonduri şi resurse economice deţinute de persoane sau entităţi desemnate, transmise conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de către orice persoană de pe teritoriul naţional; b)informaţii privind fonduri şi resurse economice care se află în proprietatea, sunt deţinute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, inclusiv privind fondurile sau resursele economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, transmise de către Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, direcţiile regionale vamale şi unităţile subordonate acestora, identificate ca urmare a activităţii specifice desfăşurate de aceştia, inclusiv informaţiile recepţionate de acestea; c)raportările persoanelor fizice şi juridice efectuate conform art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; d)înştiinţări primite prin Serviciul informaţii clasificate. Articolul 6Comunicarea înştiinţărilor şi raportărilor privind persoane sau entităţi desemnate
(1) Înştiinţările şi raportările prevăzute la art. 5 lit. a)-c) privind fonduri şi resurse economice deţinute de entităţi desemnate sunt primite de Direcţia generală de informaţii fiscale astfel:a)direct, prin registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro; b)prin intermediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, Direcţiei Generale a Vămilor, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv al direcţiilor regionale vamale şi unităţilor subordonate acestora.
(2) Structurile menţionate la alin. (1) lit. b) au obligaţia redirecţionării de îndată a înştiinţării către Direcţia generală de informaţii fiscale.
(3) La primirea unei înştiinţări, Direcţia generală de informaţii fiscale analizează dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are sau nu calitatea de autoritate competentă în soluţionarea acesteia.
(4) În cazul în care se constată că înştiinţarea primită nu face obiectul domeniului de competenţă al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de informaţii fiscale transmite înştiinţarea primită către autoritatea competentă în soluţionarea acesteia sau, în situaţia în care aceasta nu poate fi identificată, către Ministerul Afacerilor Externe.
(5) În cazul în care se constată că înştiinţarea intră în competenţa Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de informaţii fiscale ia măsurile necesare în scopul identificării persoanelor sau entităţilor vizate de înştiinţare.
Articolul 7Identificarea persoanelor sau entităţilor desemnate
(1) Identificarea presupune cunoaşterea următoarelor date:a)în cazul persoanelor fizice: nume şi prenume, codul numeric personal, adresa de rezidenţă sau adresa de rezidenţă temporară înregistrată la structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, data naşterii sau alte date de identificare colectate de autorităţile publice naţionale şi internaţionale; b)în cazul altor entităţi: denumirea, codul unic de înregistrare atribuit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, atunci când entitatea este înregistrată fiscal, sau codul de înregistrare atribuit de statul său de rezidenţă, în cazul altor entităţi juridice neînregistrate fiscal.
(2) Informaţiile necesare identificării se obţin prin efectuarea de verificări în bazele de date ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în bazele de date la care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are acces, precum şi prin solicitarea sprijinului Oficiului pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi oricăror altor autorităţi, instituţii publice sau entităţi care deţin informaţii cu privire la fonduri şi resurse economice aflate în proprietatea, deţinute sau avute sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor sau entităţilor desemnate, inclusiv cu privire la fondurile şi resursele economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate.
Articolul 8Transmiterea unor solicitări În vederea obţinerii de informaţii suplimentare sau a clarificării situaţiei de fapt, Direcţia generală de informaţii fiscale poate transmite solicitări despre persoane sau entităţi desemnate de regimurile de sancţiuni internaţionale către Centrul Naţional de Informaţii Financiare, Direcţia generală executări silite cazuri speciale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţia generală antifraudă fiscală şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi către orice alte autorităţi, instituţii publice sau entităţi care deţin informaţii cu privire la fonduri şi resurse economice deţinute sau avute sub control, direct sau indirect, de persoane sau entităţi desemnate, inclusiv cu privire la fondurile şi resursele economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate. Articolul 9Atribuţiile autorităţilor competente
(1) În 48 de ore de la primirea solicitării menţionate la art. 8 de la Direcţia generală de informaţii fiscale, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor lua următoarele măsuri, conform competenţelor ce le revin:a)Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili:

identifică persoane sau entităţi desemnate, care fac obiectul solicitării Direcţiei generale de informaţii fiscale, în propriile evidenţe şi baze de date, în funcţie de datele de identificare existente sau, dacă acestea nu sunt suficiente, pe baza similitudinilor de nume sau prenume;

identifică, prin structurile teritoriale coordonate metodologic, bunurile care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităţilor, precum şi locaţiile unde acestea se găsesc;

consultă bazele de date disponibile pentru identificarea partenerilor comerciali, entităţilor afiliate, precum şi a altor persoane care au legătură cu bunuri deţinute sau avute sub control de persoane sau entităţi desemnate, în vederea identificării tuturor bunurilor care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor şi entităţilor care fac obiectul solicitării Direcţiei generale de informaţii fiscale;

identifică din evidenţele contabile ale terţilor sumele datorate de către aceştia persoanelor sau entităţilor desemnate, precum şi datele de identificare a terţilor, respectiv fondurile şi resursele economice deţinute de acestea pe teritoriul naţional;

solicită informaţii de la terţi în scopul identificării bunurilor, inclusiv a fondurilor şi resurselor economice;

se deplasează la locaţiile identificate ca domiciliu sau sediu ale persoanei sau entităţii desemnate, persoanelor afiliate sau aflate în legătură cu bunuri deţinute sau avute sub control de persoane sau entităţi desemnate, precum şi în locaţiile unde se află bunuri deţinute sau avute sub control de persoane sau entităţi desemnate, în vederea identificării bunurilor şi constatării stării de fapt, conform solicitării Direcţiei generale de informaţii fiscale;

verifică documente comerciale, fiscale, financiare şi contabile, precum şi orice alte documente, în scopul identificării bunurilor, inclusiv a fondurilor şi resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităţilor desemnate;

efectuează verificări la terţi în vederea identificării sumelor datorate de aceştia persoanelor sau entităţilor desemnate, precum şi obţinerii oricăror informaţii pe care le au cu privire la bunuri sau resurse economice deţinute sau aflate sub controlul persoanelor sau entităţilor desemnate, inclusiv cu privire la alte circumstanţe legate de acestea, sau cu privire la persoanele care, în orice mod, au legătură cu aceste bunuri;

efectuează orice alte activităţi specifice, conform atribuţiilor şi competenţelor, care au drept scop obţinerea oricăror informaţii cu privire la persoanele sau entităţile desemnate;

transmite Direcţiei generale de informaţii fiscale rezultatele verificărilor efectuate, inclusiv în format electronic pe adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro; b)Direcţia Generală a Vămilor:

identifică persoane sau entităţi desemnate, care fac obiectul solicitării Direcţiei generale de informaţii fiscale, în propriile evidenţe şi baze de date, în funcţie de datele de identificare existente sau, dacă acestea nu sunt suficiente, pe baza similitudinilor de nume sau prenume;

identifică bunurile care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul persoanelor sau entităţilor desemnate, aflate sub supraveghere vamală;

instituie măsuri specifice de supraveghere vamală, în vederea aplicării măsurilor restrictive prevăzute de regulamentele, deciziile şi rezoluţiile care instituie regimuri sancţionatorii;

transmite Direcţiei generale de informaţii fiscale rezultatele verificărilor efectuate, inclusiv în format electronic pe adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro.
(2) Centrul Naţional de Informaţii Financiare, la cererea Direcţiei generale de informaţii fiscale, interoghează bazele de date deţinute, conform solicitărilor formulate, şi transmite, inclusiv în format electronic pe adresa e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro, Direcţiei generale de informaţii fiscale rezultatele verificărilor efectuate.
(3) În formularea solicitărilor către alte autorităţi, instituţii publice sau entităţi, Direcţia generală de informaţii fiscale poate avea în vedere date gestionate de:

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind bunurile imobile aflate în patrimoniul persoanei sau entităţii desemnate;

Direcţia Regim Perm

ise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, privind bunurile mobile reprezentând vehicule înmatriculate în România, aflate în patrimoniul persoanei sau entităţii desemnate;

Autoritatea Navală Română, privind bunurile mobile reprezentând nave de tip transport sau agrement;

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, privind bunurile mobile reprezentând aeronave de tip transport sau agrement;

Depozitarul Central, cu privire la deţinerile persoanei sau entităţii desemnate;

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, privind acţiunile şi părţile sociale deţinute de către persoana sau entitatea desemnată la societăţi comerciale;

orice alte autorităţi, instituţii publice sau entităţi (administratori ai fondurilor de investiţii, fondurilor de pensii, societăţi de servicii de intermediere financiară, societăţi de administrare a investiţiilor, brokeri etc.) care pot deţine informaţii cu privire la fonduri sau resurse economice deţinute de persoane sau entităţi desemnate. Articolul 10Analiza informaţiilor obţinute
(1) Direcţia generală de informaţii fiscale realizează o analiză unitară a datelor obţinute direct sau ca urmare a solicitărilor efectuate.
(2) În cazul identificării unor bunuri sau resurse economice aflate în proprietatea, deţinute sau avute sub controlul, direct sau indirect, unor persoane sau entităţi desemnate, inclusiv a unor fonduri şi resurse economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, Direcţia generală de informaţii fiscale va formula o propunere motivată de emitere a ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor sau entităţilor desemnate, pe care o va transmite Direcţiei generale juridice.
(3) În situaţia unor omonimii sau atunci când fondurile sau resursele economice nu se află în proprietatea şi nu sunt deţinute sau aflate sub controlul, direct sau indirect, al unor persoane fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate sau nu sunt derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoane fizice sau juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, Direcţia generală de informaţii fiscale va comunica rezultatul analizei persoanei care a transmis informaţiile conform art. 5.
Capitolul IVEmiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale Articolul 11Emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice
(1) Direcţia generală juridică, la propunerea motivată a Direcţiei generale de informaţii fiscale, procedează la întocmirea, în termen de 3 zile de la primire, a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind blocarea fondurilor şi resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deţinute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, inclusiv a fondurilor şi resurselor economice derivate ori generate din bunuri deţinute sau controlate de persoanele fizice ori juridice identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, sau, după caz, de revocare a măsurilor dispuse anterior.
(2) În vederea întocmirii proiectului de ordin privind blocarea fondurilor şi resurselor economice, Direcţia generală juridică poate solicita informaţii suplimentare şi clarificări cu privire la propunerea formulată de Direcţia generală de informaţii fiscale, în termen de o zi de la primirea acesteia. Direcţia generală de informaţii fiscale, în situaţia deţinerii informaţiilor ce fac obiectul solicitării Direcţiei generale juridice, le va transmite în termen de o zi de la solicitare. În situaţia în care Direcţia generală de informaţii fiscale nu deţine informaţiile solicitate, va proceda la solicitarea de informaţii suplimentare de la alte autorităţi, instituţii publice sau entităţi; în această situaţie, termenul de emitere al proiectului de ordin privind blocarea fondurilor şi resurselor economice se prelungeşte până la obţinerea informaţiilor solicitate, după caz.
(3) Proiectul de ordinul este avizat de către Direcţia generală juridică, Direcţia generală de informaţii fiscale şi Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi, după caz, în limita competenţelor ce le revin, potrivit activităţilor subsecvente elaborării proiectului de ordin desfăşurate, de direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi Direcţia Generală a Vămilor.
(4) Proiectul de ordin este înaintat de către Direcţia generală juridică către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea semnării acestuia.
Articolul 12 Publicitatea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice
(1) Direcţia generală juridică face demersuri şi urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului, în termen de 3 zile de la data emiterii.
(2) Direcţia generală juridică comunică Serviciului comunicare, relaţii publice şi mass-media o copie a ordinului în vederea publicării pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3) Direcţia generală juridică transmite o copie a ordinului Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Informaţii Externe, persoanelor sau entităţilor vizate de ordin, în măsura în care este posibil, precum şi direcţiilor de specialitate avizatoare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Capitolul VAplicarea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale Articolul 13 Aplicarea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice
(1) Direcţia generală executări silite cazuri speciale, în termen de 24 de ore de la primirea ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice transmis de către Direcţia generală juridică, va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a blocării fondurilor şi resurselor economice indicate în ordin, prevederile art. 213 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător, numai în ceea ce priveşte indisponibilizarea.
(2) Orice obstrucţionare în exercitarea activităţii de blocare a fondurilor şi resurselor economice desfăşurate potrivit legii de către serviciile executări silite cazuri speciale regionale, precum şi măsurile legale dispuse sunt semnalate de către acestea Direcţiei generale de executări silite cazuri speciale.
Articolul 14 Blocarea fondurilor sau resurselor economice
(1) Serviciile de executare silită cazuri speciale regionale din cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale procedează la blocarea, fără întârziere, a fondurilor şi resurselor economice indicate în ordinul de blocare transmis.
(2) În vederea blocării fondurilor şi resurselor economice prevăzute la alin. (1), serviciile de executare silită cazuri speciale regionale vor transmite copii certificate ale ordinului de blocare tuturor instituţiilor publice şi private care gestionează informaţii despre aceste bunuri şi venituri, pentru notarea blocării, până la primirea de noi dispoziţii.
(3) În cazul în care sunt blocate bunuri mobile sau imobile de către serviciile executări silite cazuri speciale regionale, acestea se predau printr-un document administrativ autorităţilor sau instituţiilor publice competente în domeniul de activitate, în funcţie de natura bunurilor blocate şi specificul activităţii.
(4) Autorităţile sau instituţiile publice competente în gestionarea bunurilor mobile sau imobile blocate fac toate actele de conservare şi administrare a bunurilor blocate în scopul împiedicării deprecierii acestora, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.
(5) În situaţia în care bunurile blocate constau în sume de bani în lei sau în valută, titluri de valoare, obiecte din metale preţioase, pietre preţioase, obiecte de artă, colecţii de valoare, acestea se ridică şi se depun cel târziu a doua zi lucrătoare la unităţile specializate în gestionarea acestora sau la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(6) În cazul în care se blochează bunuri care au un regim special de circulaţie, serviciile de executare silită cazuri speciale regionale le predau de îndată unităţilor specializate în gestionarea acestora.
Articolul 15Gestionarea bunurilor sau resurselor economice blocate
(1) În situaţia în care autorităţile sau instituţiile publice competente în gestionarea bunurilor sau resurselor economice blocate nu pot realiza administrarea bunurilor blocate din motive temeinic justificate şi propun motivat serviciilor de executare silită cazuri speciale regionale predarea bunurilor blocate în custodia altei persoane, se procedează de îndată la identificarea unui custode.
(2) Custodele bunurilor poate fi orice persoană fizică sau juridică care activează în domeniul respectiv, cu care se încheie un contract de administrare a bunurilor blocate. Contractele pentru administrare trebuie să precizeze suma stabilită pentru administrare, modul de atribuire a responsabilităţii pentru paguba produsă bunurilor în timpul administrării, precum şi limitele dreptului de administrare acordat.
(3) Custodele are următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte custodia şi administrarea bunului blocat:a)execută lucrări de reparaţii la imobile, în vederea prevenirii deteriorării acestora; b)ia măsuri pentru menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor date în custodie; c)efectuează cheltuieli pentru a asigura paza bunurilor primite în custodie; d)administrează bunurile blocate, chiriile, arenda şi alte venituri obţinute din administrarea acestora, consemnând veniturile încasate la unităţile abilitate şi depunând recipisa la Serviciul executări silite cazuri speciale regional; e)îndeplineşte orice alte activităţi stabilite de Serviciul executări silite cazuri speciale regional.
Articolul 16Obligaţiile custodelui
(1) Custodele primeşte pentru responsabilităţile îndeplinite o remuneraţie, ţinând seama de activitatea depusă şi avându-se în vedere următoarele aspecte:a)caracteristicile specifice bunului dat în custodie; b)condiţiile pe care custodele trebuie să le asigure pentru păstrarea, conservarea, menţinerea în stare de funcţionare a bunului; c)capacitatea juridică a custodelui, persoană fizică sau persoană juridică; d)valoarea bunului dat în custodie; e)preţurile de piaţă practicate în zonă pentru depozitarea (păstrarea) bunurilor similare; f)dificultăţile întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor sale; g)orice alte elemente relevante pentru evaluarea remuneraţiei custodelui.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de remuneraţia custodelui şi administrarea bunurilor se folosesc, în primul rând, sporurile şi veniturile realizate pe durata administrării acestora.
(3) În cazul în care sporurile sau veniturile nu există sau nu sunt suficiente şi nu poate fi identificată nicio altă sursă de acoperire a cheltuielilor de administrare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia generală executări silite cazuri speciale, poate decide vânzarea bunurilor sau a unei părţi a acestora, efectuată în proporţie strict necesară pentru acoperirea cheltuielilor.
(4) Valorificarea efectuată în condiţiile menţionate mai sus se realizează de către Direcţia generală executări silite cazuri speciale, dispoziţiile Codului de procedură fiscală şi ale actelor normative subsecvente aplicându-se în mod corespunzător.
Capitolul VIMonitorizarea aplicării măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice Articolul 17Monitorizarea aplicării măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice
(1) Direcţia generală executări silite cazuri speciale are obligaţia de a raporta trimestrial Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză modul în care sunt aplicate măsurile dispuse prin ordinele de blocare a fondurilor şi resurselor economice, dificultăţile întâmpinate şi orice alte situaţii în legătură cu aceste măsuri.
(2) Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză monitorizează modul în care sunt aplicate măsurile dispuse prin ordinele de blocare a fondurilor şi resurselor economice şi comunică trimestrial o sinteză a acestor măsuri către Direcţia generală de informaţii fiscale.
(3) Direcţia generală de informaţii fiscale informează Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, despre:a)modul în care sunt aplicate sancţiunile internaţionale de blocare de fonduri sau resurse economice în domeniul propriu de competenţă al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; b)încălcări ale aplicării sancţiunilor internaţionale de blocare de fonduri sau resurse economice în domeniul propriu de competenţă al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; c)cazuri aflate în curs de soluţionare; d)orice alte dificultăţi de aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor sau resurselor economice, conform competenţelor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Articolul 18Evidenţa sancţiunilor internaţionale şi a măsurilor luate
(1) În îndeplinirea atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea evidenţei sancţiunilor internaţionale şi a măsurilor luate în aplicarea acestora, Direcţia generală de informaţii fiscale, cu sprijinul Centrului Naţional de Informaţii Financiare, creează şi gestionează aplicaţia „Sancţiuni internaţionale" care cuprinde următoarele informaţii:a)persoanele şi entităţile vizate de sancţiunile internaţionale, cu datele de identificare aferente, acolo unde acestea există, conform listei consolidate; b)date privind fondurile şi resursele economice identificate ca aparţinând sau fiind sub controlul persoanelor sau entităţilor vizate de sancţiunile internaţionale; c)măsurile de blocare a fondurilor şi resurselor economice; d)măsurile de deblocare a fondurilor şi resurselor economice; e)înştiinţările şi raportările primite, precum şi măsurile luate în scopul soluţionării acestora; f)informările primite de la autorităţile competente cu supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale; g)cererile de autorizare a unor tranzacţii şi modul de soluţionare a acestora; h)contestaţiile formulate împotriva ordinelor de blocare şi modul de soluţionare a acestora.
(2) În vederea constituirii şi actualizării bazei de date centralizate cu privire la fondurile şi resursele economice blocate, Direcţia generală de informaţii fiscale poate solicita, după caz, informaţii autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale.
(3) Direcţia generală de informaţii fiscale analizează periodic măsurile dispuse prin ordinele de blocare, propunând revocarea acestora:a)în situaţia în care persoanele sau entităţile sunt de-listate; b)când constată, din oficiu, erori de identificare; c)ca urmare a sentinţelor definitive pronunţate de instanţele de judecată; d)orice alte cauze.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) revocarea măsurilor dispuse se realizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 11 şi 12.
Capitolul VIIComisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Articolul 19Competenţa Comisiei permanente Pentru analizarea contestaţiilor, a cererilor privind autorizarea unor tranzacţii, a cererilor de derogare de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, precum şi a cererilor privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale se constituie o comisie permanentă la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Articolul 20Componenţa Comisiei permanente
(1) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este formată din:a)directorul general al Direcţiei generale juridice - preşedinte, membru titular; b)directorul general al Direcţiei generale de informaţii fiscale - vicepreşedinte, membru titular; c)directorul general al Direcţiei generale executări silite cazuri speciale - membru titular; d)directorul general al Direcţiei Generale a Vămilor - membru titular; e)inspectorul general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală - membru titular.
(2) În cazul absenţei unuia dintre membri, la lucrările Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală va participa persoana desemnată în scris de acesta, funcţionar public de conducere din structura membrului titular, care îi va prelua atribuţiile şi dreptul de vot şi care nu are calitatea de membru titular.
Articolul 21Funcţionarea Comisiei permanente
(1) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării.
(2) Şedinţele Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt conduse de preşedintele Comisiei permanente. În cazul absenţei preşedintelui Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, atribuţiile acestuia în cadrul Comisiei permanente vor fi exercitate de către vicepreşedintele Comisiei permanente. În cazul absenţei unuia dintre membri, la şedinţele Comisiei permanente va participa persoana desemnată de acesta, care nu are calitatea de membru titular.
(3) Secretariatul Comisiei permanente este asigurat de către Direcţia generală de informaţii fiscale, prin funcţionarii publici desemnaţi în acest sens.
Articolul 22Convocarea Comisiei permanente
(1) În termen de 24 de ore de la primirea unei contestaţii, a unei cereri privind autorizarea unor tranzacţii, a unei cereri de derogare de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, precum şi a unei cereri privind revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice, Direcţia generală de informaţii fiscale, prin intermediul secretariatului Comisiei permanente, va transmite preşedintelui Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală solicitarea de convocare a Comisiei permanente însoţită de contestaţia sau cererea depusă, împreună cu documentaţia anexată acesteia.
(2) În termen de 24 de ore de la primirea solicitării din partea Direcţiei generale de informaţii fiscale, preşedintele Comisiei permanente, prin intermediul secretariatului Comisiei permanente, convoacă în scris Comisia permanentă.
(3) Direcţia generală de informaţii fiscale va pune la dispoziţia membrilor Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 3 zile de la convocare, documentele care fac obiectul convocării şedinţei, referatul cu propuneri de soluţionare, documentele care au stat la baza emiterii ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice şi, după caz, actele întocmite de către serviciile de executare silită cazuri speciale regionale.
(4) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea soluţionării contestaţiei şi a cererilor prevăzute la art. 19, poate solicita Direcţiei generale de informaţii fiscale, suplimentar faţă de referatul întocmit, alte documente sau informaţii utile.
(5) În acelaşi scop şi pentru determinarea stării de fapt, Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate solicita, prin intermediul Direcţiei generale de informaţii fiscale, obţinerea de alte informaţii necesare în soluţionarea cauzei de la alte instituţii, entităţi sau autorităţi publice, inclusiv prin consultarea Consiliului interinstituţional pentru implementarea sancţiunilor internaţionale.
Articolul 23Hotărârile Comisiei permanente
(1) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ia hotărâri cu majoritate de voturi, care vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal.
(2) În baza hotărârii Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se emite proiectul deciziei, care se semnează de către toţi membrii Comisiei permanente. Proiectul deciziei se înaintează preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea aprobării.
(3) După caz, în baza deciziei Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate emite ordin de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice.
Articolul 24Participanţii la şedinţele Comisiei permanente
(1) La şedinţele Comisiei permanente participă funcţionari publici din cadrul Direcţiei generale de informaţii fiscale, care vor asigura secretariatul şi vor consemna în procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
(2) La şedinţele Comisiei permanente va putea fi invitată, după caz, orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice, entităţi fără personalitate juridică, instituţii sau autorităţi publice care deţine date sau informaţii relevante necesare emiterii deciziei.
(3) Punctele de vedere exprimate de invitaţii care participă la şedinţele Comisiei permanente au caracter consultativ. Invitaţii nu participă la luarea deciziei de către Comisia permanentă.
Capitolul VIIISoluţionarea unor sesizări sau cereri Articolul 25Sesizările privind erori de identificare
(1) Sesizările privind erori de identificare privind persoane sau entităţi desemnate, precum şi bunuri, depuse de orice persoană, sunt primite de Direcţia generală de informaţii fiscale astfel:a)direct, prin registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau la adresa de e-mail sanctiuni.internationale@anaf.ro; b)prin intermediul Direcţiei generale antifraudă fiscală, Direcţiei generale executări silite cazuri speciale, Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcţiei Generale a Vămilor, direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, inclusiv al direcţiilor regionale vamale şi unităţilor subordonate acestora.
(2) Structurile menţionate la alin. (1) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 24 de ore de la primirea sesizării, să o transmită Direcţiei generale de informaţii fiscale.
(3) La primirea unei sesizări, Direcţia generală de informaţii fiscale efectuează verificările necesare, putând solicita în acest scop informaţii atât de la autorul sesizării, cât şi de la alte instituţii şi autorităţi competente.
(4) În funcţie de rezultatele verificărilor efectuate, Direcţia generală de informaţii fiscale poate formula o propunere motivată de modificare a ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor şi/sau entităţilor vizate de sesizare sau de revocare a măsurilor dispuse iniţial, propunere pe care o va transmite Direcţiei generale juridice. În situaţia în care în urma verificărilor efectuate nu au fost identificate date şi informaţii necesare modificării sau revocării ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice, Direcţia generală de informaţii fiscale va comunica răspunsul persoanei interesate.
(5) Dispoziţiile art. 11 şi 12 se aplică şi în cazul modificării ordinului de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor şi entităţilor vizate de sesizare sau în cazul emiterii ordinului de revocare a măsurilor dispuse iniţial.
Articolul 26Cererea de revocare
(1) În situaţia în care măsurile restrictive internaţionale dispuse împotriva unei persoane sau entităţi desemnate au încetat, aceasta poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală revocarea măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale.
(2) Cererea de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale se formulează în scris de către reprezentantul legal sau împuternicitul entităţii supuse sancţiunilor internaţionale, în limba română, în dublu exemplar, şi se depune direct la registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţită de toate documentele relevante necesare în vederea susţinerii acesteia.
(3) Prevederile art. 22 şi 23 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 27Derogarea de la aplicarea sancţiunilor internaţionale
(1) Orice persoană interesată poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală acordarea unei derogări de la aplicarea sancţiunilor internaţionale.
(2) Cererea de derogare de la aplicarea sancţiunilor internaţionale se formulează în scris, în limba română, în dublu exemplar, şi se depune direct la registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţită de documentele necesare în vederea susţinerii acesteia, fiind completată şi semnată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată, de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului sau, după caz, de către creditorii persoanelor şi entităţilor desemnate, şi va cuprinde:a)data, numele, adresa, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită derogarea; b)rolul solicitantului în transferul de fonduri; c)date privind plătitorul (nume, adresă, date de identificare şi de contact); d)datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare şi de contact); e)beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont); f)datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare şi de contact); g)circuitul plăţii (detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare şi de contact); h)suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute); i)scopul transferului; j)transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare); k)alte autorizaţii şi licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE; l)descrierea împrejurărilor pentru care se solicită derogarea de la aplicarea sancţiunilor internaţionale conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; m)declaraţia pe propria răspundere a solicitantului conform căreia cererea de derogare de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispoziţiilor actelor normative europene şi naţionale în vigoare; n)alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului, data, numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate.
(3) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală decide asupra acordării derogării solicitate, după obţinerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul internaţional, ca urmare a solicitării formulate de Direcţia generală de informaţii fiscale.
(4) Răspunsul la solicitarea de derogare de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, formulat în baza deciziei Comisiei permanente, se comunică de către Direcţia generală de informaţii fiscale solicitantului, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) La acordarea derogării de la aplicarea sancţiunilor internaţionale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală adoptă toate măsurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condiţiilor prevăzute în actele care instituie sancţiunea internaţională respectivă.
(6) Prevederile art. 22 şi 23 se aplică în mod corespunzător.
Articolul 28Cererea de autorizare a tranzacţiilor pentru protejarea drepturilor terţilor sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate
(1) Cererile de autorizare a tranzacţiilor pentru protejarea drepturilor terţilor sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate se depun de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, de către persoana împuternicită de acesta, de către plătitor sau de către beneficiarul transferului, precum şi de către creditorii persoanelor şi entităţilor desemnate.
(2) Cererile de autorizare se formulează în scris, în limba română, în dublu exemplar, şi se depun direct la registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de documentele necesare în vederea susţinerii acestora, fiind completate şi semnate de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată, de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului sau, după caz, de către creditorii persoanelor şi entităţilor desemnate. În situaţia în care documentele sunt redactate într-o limbă străină se vor depune însoţite de traducerea autorizată în limba română.
Articolul 29Conţinutul cererilor de autorizare Cererile de autorizare a tranzacţiilor pentru protejarea drepturilor terţilor sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate cuprind: a)data, numele, adresa, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită autorizarea; b)rolul solicitantului în transferul de fonduri; c)date privind plătitorul (nume, adresă, date de identificare şi de contact); d)datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al plătitorului (nume, adresă, date de identificare şi de contact); e)beneficiar (nume, adresă, date referitoare la cont); f)datele de identificare ale prestatorului de servicii de plată al beneficiarului (nume, adresă, date de identificare şi de contact); g)circuitul plăţii (detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact); h)suma transferată (echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute); i)scopul transferului; j)transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare); k)alte autorizaţii şi licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE; l)descrierea împrejurărilor care determină încadrarea cererii în prevederile art. 22, respectiv art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; m)declaraţia pe propria răspundere a solicitantului conform căreia cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispoziţiilor actelor normative europene şi naţionale în vigoare; n)alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului, data, numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate. Articolul 30Soluţionarea cererii de autorizare a tranzacţiilor pentru protejarea drepturilor terţilor sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate
(1) Cererea de autorizare se soluţionează prin decizie de către Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate solicita solicitantului cererii de autorizare, în scris, clarificări cu privire la cerere sau documente.
(3) Clarificările şi documentele solicitate se depun la registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 3 zile de la primirea solicitării. În cazul cererilor de derogare pentru satisfacerea unor necesităţi de bază sau pentru motive umanitare, clarificările şi documentele solicitate se depun în termen de 24 de ore de la primirea solicitării.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), solicitantul are obligaţia de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare date de contact valabile, care să permită o comunicare promptă cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(5) Decizia privind soluţionarea cererilor de autorizare a unor tranzacţii se comunică solicitantului de către Direcţia generală de informaţii fiscale, în termen de 3 zile de la emitere. În cazul cererilor de derogare pentru satisfacerea unor necesităţi de bază sau pentru motive umanitare, decizia privind soluţionarea cererii se comunică cu respectarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 31Condiţii de nulitate ale autorizării
(1) Autorizarea devine nulă în situaţia în care informaţiile solicitate nu sunt prezentate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
(2) Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat, din cauza solicitantului sau a altor persoane, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(3) Autorizarea se acordă numai transferului indicat în cererea depusă. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală toate informaţiile aferente transferului.
(4) Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoştinţă de elemente sau informaţii noi, ulterioare întocmirii acestei autorizaţii, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
(5) Solicitantul nu poate invoca această autorizaţie pentru a pune fondurile şi resursele economice la dispoziţia unei persoane sau entităţi desemnate.
(6) Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispoziţiilor actelor normative europene şi naţionale în vigoare.
(7) În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
(8) Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
(9) Pentru oricare din situaţiile prezentate anterior, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este exonerată de orice răspundere ulterioară.
Capitolul IXSoluţionarea contestaţiilor Articolul 32Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva ordinului de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, deciziilor de respingere a cererilor având ca obiect autorizarea unor tranzacţii conform art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, deciziei de respingere a cererii de revocare, precum şi împotriva cererilor privind sesizarea erorilor de identificare se poate formula contestaţie potrivit prezentului capitol.
(2) Contestaţia este o cale administrativă de atac, are caracterul unei plângeri prealabile şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale prin emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, a deciziei de respingere a cererii de autorizare a unor tranzacţii conform art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, a deciziei de respingere a cererii de revocare sau a deciziei privind sesizarea erorilor de identificare.
(3) Contestaţia formulată împotriva ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice, împotriva deciziei de respingere a cererilor de autorizare a unor tranzacţii conform art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva deciziei de respingere a cererii de revocare sau împotriva deciziei privind sesizarea erorilor de identificare se soluţionează prin decizie a Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Articolul 33Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi cuprinde:a)datele de identificare ale contestatarului; b)obiectul acesteia; c)motivele de fapt şi de drept; d)dovezile pe care se întemeiază; e)semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calităţii de împuternicit a contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
(2) Contestaţia se depune la registratura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Articolul 34Analiza contestaţiei
(1) Comisia permanentă constituită la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală analizează modul de încadrare al contestaţiei în prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă se constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru încadrarea ca plângere prealabilă, contestaţia se respinge fără a se proceda la analiza pe fond a acesteia.
(2) Comisia permanentă analizează contestaţia în raport cu susţinerile formulate de contestatar, cu dispoziţiile legale invocate de acesta şi cu documentele existente la dosarul cauzei.
(3) Comisia permanentă poate solicita, prin intermediul Direcţiei generale de informaţii fiscale, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autorităţi publice.
(4) Comisia permanentă analizează şi probele noi depuse de contestatar sau împuterniciţii acestuia în susţinerea cauzei pe parcursul soluţionării contestaţiei.
(5) Contestaţia poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisia permanentă va lua act de retragerea contestaţiei, prin intermediul Direcţiei generale de informaţii fiscale, care va transmite Comisiei permanente adresa prin care contestatarul retrage contestaţia, în termen de 48 de ore de la data înregistrării la Direcţia generală de informaţii fiscale.
Articolul 35Soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de autorizare a tranzacţiilor pentru protejarea drepturilor terţilor sau pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor şi entităţilor desemnate
(1) În cazul contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de autorizare, Direcţia generală de informaţii fiscale va pune la dispoziţia membrilor Comisiei permanente astfel convocate contestaţia şi documentele justificative depuse de către solicitant împreună cu solicitarea de reunire a Comisiei permanente, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acesteia.
(2) Comisia permanentă analizează contestaţia în raport cu respectarea condiţiilor de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, susţinerile formulate de către solicitant, cu dispoziţiile legale invocate de către acesta şi cu documentele existente la dosar.
(3) Comisia permanentă poate solicita, prin intermediul Direcţiei generale de informaţii fiscale, pentru lămurirea cauzei, punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor sau al altor instituţii şi autorităţi publice.
(4) Comisia permanentă poate solicita, prin Direcţia generală de informaţii fiscale, pentru lămurirea cauzei, orice alte acte, documente, date, informaţii sau verificări necesare în vederea soluţionării contestaţiei.
(5) Prevederile art. 22 şi 23 se aplică în mod corespunzător în cazul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de autorizare.
Articolul 36Termenul de emitere a deciziei privind soluţionarea cererilor de autorizare
(1) Termenul de emitere a deciziei privind soluţionarea cererii de acordare a derogării va avea în vedere cele două situaţii prevăzute de art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:a)în termen de 15 zile de la primirea acesteia, dacă prin lege specială nu se prevede altfel; b)în cazul în care se solicită derogarea pentru satisfacerea unor necesităţi de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul autorităţii competente se comunică în termen de 5 zile de la primirea cererii.
(2) La acordarea derogării, se vor adopta toate măsurile necesare pentru a se evita utilizarea acesteia în scopuri incompatibile cu motivul acordării, cu respectarea condiţiilor prevăzute în actele care instituie sancţiunea internaţională respectivă.
Articolul 37Soluţionarea contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de revocare a măsurilor dispuse
(1) În cazul contestaţiei formulate împotriva cererii de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale, Direcţia generală de informaţii fiscale va pune la dispoziţia membrilor Comisiei permanente constituite la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală convocate contestaţia şi documentele justificative depuse de către solicitant împreună cu solicitarea de convocare a Comisiei permanente, în termen de 24 de ore de la înregistrarea acesteia.
(2) Prevederile art. 22 şi 23 se aplică în mod corespunzător în cazul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de revocare a măsurilor dispuse prin ordinul de blocare a fondurilor şi resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale.
Articolul 38Decizia de soluţionare a contestaţiei
(1) Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.
(2) Preambulul cuprinde numărul deciziei şi data la care a fost emisă, datele de identificare ale persoanei sau entităţii vizate de ordinul de blocare sau, după caz, de cerere, numărul de înregistrare al contestaţiei sau cererii şi obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.
(5) Decizia se întocmeşte în 2 (două) exemplare. Un exemplar din decizia de soluţionare este comunicat contestatorului, iar un exemplar este păstrat de către Direcţia generală de informaţii fiscale.
Articolul 39Soluţii asupra contestaţiei
(1) Prin decizie, contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.
(2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, revocarea totală sau parţială a ordinului atacat.
(3) Prin admiterea contestaţiei formulate împotriva deciziei de respingere a cererii de autorizare a unor tranzacţii se admite, în totalitate sau în parte, după caz, cererea privind autorizarea unor tranzacţii. În caz contrar, cererea privind autorizarea unor tranzacţii este respinsă.
Articolul 40Comunicarea deciziei de soluţionare şi calea de atac
(1) Decizia de soluţionare se comunică contestatorului sau, după caz, persoanei care a depus cererea, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Decizia privind soluţionarea cererii pentru obţinerea derogării se comunică solicitantului de către Direcţia generală de informaţii fiscale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) ale prezentului articol, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, iar în cazul în care se solicită derogarea pentru satisfacerea unor necesităţi de bază sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii.
(3) Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei sau cererii poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termenul prevăzut de lege.
Capitolul XSancţiuni Articolul 41Contravenţii
(1) Atât înainte, cât şi după emiterea ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice, Direcţia generală antifraudă fiscală va întreprinde verificări în vederea constatării existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, iar, în caz afirmativ, aplică sancţiunile legale.
(2) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1984/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1984 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 6156 2016
    Ai nevoie de un împrumut personal sau de afaceri? Contactați-ne prin e-mail la: (chasebanktransferdesk@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 28 2019
     Ärge muretsege enam selle pärast, et oleme teie jaoks siin! Kas vajate ettevõtluse jaoks kiirlaenu või peate maksma arveid 2% intressimääraga? Pakume ärilaenu, isiklikku laenu, eluasemelaenu, autolaenu, õppelaenu, võlgade konsolideerimise laenu e.t.c. olenemata teie krediidiskoorist. Finantsteenuste osutamisel oma arvukatele klientidele üle kogu maailma oleme garanteeritud. Maksimaalne kestus on 1 kuni 30 aastat. Meie laen ulatub 5 000 eurost (viis tuhat dollarit) kuni 50 000 000 000 000. (Viiskümmend miljonit eurot). Laenutame ka USA-s DOLLARE, EURO ja POUNDS! Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust selle e-posti teel: (Kplendes@outlook.com) Whatssapp +12052177288
ANONIM a comentat OUG 17 2017
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Ordin 1251 2010
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1984/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu