E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 3344 2017
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 805 2015
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1801 2014
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 671 2014
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2011 2013
Ordin 1801 1995 a se vedea Ordin 2005 2013
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1525 2012
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2016 2011
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1087 2008
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1305 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 1 din actul Ordin 1270 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 3 din actul Ordin 1270 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 526 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1074 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 203 2003
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 13 din actul Ordin 1212 2002
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 267 2002
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1985 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 1985 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 3 din actul Ordin 1985 2001
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1253 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1370 2000
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 3 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2541 1998
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 815 1998
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1329 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 1 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1017 1997
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1146 1996
Ordin 1801 1995 completat de Ordin 1015 1996
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 320 1996
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 7 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1801 din  2 octombrie 1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 20 noiembrie 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobata prin Legea nr. 52/1995,
    avand in vedere atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetara, de control si de sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, care se tiparesc prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1 a), care face parte integranta din prezentul ordin.
    Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor cuprinse in nomenclatorul mentionat la alineatul precedent sunt prezentate in anexa nr. 1 b)*), care face parte integranta din prezentul ordin.
    Normele metodologice de tiparire, de stabilire a preturilor si a tarifelor, de adaptare si de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum si a modului de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a acestora.
    Pentru tiparirea formularelor "Factura fiscala" si "Chitanta fiscala" se vor aplica, pana la data de 30 iunie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finantelor nr. 12.127/1995.
    Art. 3
    Directia de proceduri si metodologii fiscale, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala a contabilitatii, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, precum si, dupa caz, directiile interesate din minister vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Nicolae Constantinescu,
                    secretar de stat
--------------------------
    *) Anexa nr. 1 b) se publica ulterior.


    ANEXA 1a

                      NOMENCLATORUL
formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea formularului                                        Cod
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
   1. Declaratia lunara pentru impozitul pe profit al
     contribuabililor mici                                           14.13.01.01
   2. Declaratie de impunere a profitului impozabil
      pentru contribuabili mari                                    14.13.01.01/a
  3. T.V.A. - Decont pe luna ......... an ......                     14.13.01.02
  4. T.V.A. - Cerere de rambursare                                   14.13.03.02
  5. Cerere de luare in evidenta ca platitor de T.V.A.               14.13.04.02
  6. Cerere de inregistrare ca platitor de T.V.A. prin optiune     14.13.04.02/a
  7. Accize - Decont pe luna .... an ....                            14.13.01.03
  8. Accize - Cerere de restituire pe luna .... an ....              14.13.03.03
  9. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri,
     a impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si de alte
     constructii si a taxei pentru folosirea terenului
     proprietate de stat, in cazul contribuabililor
     persoane juridice                                               14.13.01.06
 10. Declaratie/situatie nominala privind stabilirea taxei asupra
     mijloacelor de transport ale persoanelor juridice               14.13.01.05
 11. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri si a
     impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si alte
     constructii proprietatea contribuabililor persoane fizice     14.13.01.04/a
 12. Proces-verbal - instiintare de plata a impozitului pe
     cladiri si terenuri ocupate de cladiri si alte constructii,
     conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     locale, pentru persoane fizice si a primelor de asigurare
     prin efectul legii                                              14.13.02.04
 13. Declaratie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei si a
     primei de asigurare asupra mijloacelor de transport
     detinute de persoane fizice                                   14.13.05.05/a
 14. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a
     mijloacelor de transport                                        14.13.06.05
 15. Declaratie de impunere privind veniturile realizate
     conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul
     pe venitul agricol, pe anul ....                                14.13.01.09
 16. Proces-verbal de impunere nr. ...... - instiintare de plata
     a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ....          14.13.02.09
 17. Instiintare de plata privind impozitul
     pe venitul agricol nr. ..... din ......                         14.13.07.09
 18. Situatie centralizatoare privind stabilirea impozitului
     pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pe anul .......   14.13.08.09
 19. Declaratie de impunere a veniturilor realizate din
     exercitarea unei activitati economice in mod independent,
     pe anul .......                                                 14.13.01.07
 20. Dispozitie de impunere - instiintare de plata privind
     venitul din activitati independente pe  ......                  14.13.02.07
 21. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe veniturile
     realizate din inchirieri sau subinchirieri de cladiri,
     camere sau terenuri apartinand persoanelor fizice 14.13.01.08
 22. Proces-verbal - instiintare de plata a sumelor datorate
     pentru inchirieri (subinchirieri) camere, cladiri,
     terenuri                                                        14.13.02.08
 23. Instiintare (somatie) de plata rol nr. .......                  14.13.09.99
 24. Nota de plata                                                   14.13.10.99
 25. Chitanta nr. ........                                           14.13.11.99
 26. Chitanta fiscala                                                14.13.11.02
 27. Adresa proprie                                                  14.13.12.99
 28. Proces-verbal de sechestru                                      14.13.13.99
 29. Proces-verbal de instituire a administratorului de sechestru    14.13.14.99
 30. Publicatie de vanzare                                           14.13.15.99
 31. Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii rol nr. ....     14.13.16.99
 32. Adresa de confirmare debite                                     14.13.17.99
 33. Cont de debite-incasari                                         14.13.08.99
 34. Borderou desfasurator al incasarilor din ......               14.13.08.99/a
 35. Extras de rol                                                   14.13.18.99
 36. Proces-verbal de verificare gestionare                          14.13.19.99
 37. Certificat de inregistrare fiscala                              14.13.20.99
 38. Declaratie de inregistrare pentru institutiile publice        14.13.01.99/a
 39. Declaratie de inregistrare pentru platitori de impozite         14.13.01.99
 40. Declaratie privind sediile subunitatilor, conform
     art. 3 din Legea nr. 87/1994                                  14.13.01.99/b
 41. Situatia impozitului pe venit pe anul ...... la
     asociatii familiale si persoane fizice independente           14.13.08.99/b
 42. Certificat de atestare fiscala                                  14.13.21.99
 43. Proces-verbal de contraventie nr. .....                         14.13.22.99
 44. Registru rol                                                    14.13.23.99
 45. Registru rol alte venituri                                    14.13.23.99/a
 46. Borderou de debite-scaderi nr. .......                          14.13.24.99
 47. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal                    14.13.25.99
 48. Matricola privind evidenta persoanelor fizice platitoare
     de impozit pe venituri din inchirieri sau subinchirieri
     de cladiri, camere mobilate sau nemobilate si inchirieri
     terenuri situate in municipii, orase si alte localitati         14.13.26.08
 49. Registru de evidenta (Matricola) a contribuabililor
     supusi impozitului pe veniturile populatiei                     14.13.26.07
 50. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul
     agricol si a primelor de asigurare                              14.13.26.09
 51. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
     (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
     pe apa) in proprietatea contribuabililor persoane juridice      14.13.26.05
 52. Matricola pentru evidenta cladirilor, a terenurilor
     ocupate de cladiri si alte constructii si a terenurilor
     proprietate de stat aflate in administrarea sau
     folosinta persoanelor juridice                                  14.13.26.04
 53. Matricola pentru evidenta cladirilor si terenurilor
     proprietatea contribuabililor persoane fizice                 14.13.26.04/a
 54. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
     (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
     pe apa) in proprietatea contribuabililor persoane fizice      14.13.26.05/a
 55. Factura fiscala                                                 14.13.27.02
 56. Registru pentru evidenta mijloacelor fixe                          14.2.1/a
 57. Registru pentru evidenta valorilor materiale                        14.3.10
 58. Registru pentru evidenta veniturilor                                14.6.19
 59. Registru pentru evidenta cheltuielilor si altor operatii            14.6.20
 60. Dare de seama contabila "Institutii publice"                         14.7.2
 61. Dare de seama contabila "Consilii locale, orasenesti
     si municipale, consilii judetene, D.G.F.P.C.F.S."                    14.7.3
 62. Dare de seama contabila "Consilii locale comunale"                   14.7.4
 63. Dare de seama contabila "Organizatii obstesti"                       14.7.7
 64. Fisa pentru operatiuni bugetare                                     14.6.23
 65. Registrul privind evidenta numerarului din caseria-tezaur
     din ziua de ......                                           14.20.01./T.S.
 66. Chitanta                                                      14.20.02/T.S.
 67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat
     de personalul casieriei                                       14.20.03/T.S.
 68. Jurnal de casa                                                14.20.04/T.S.
 69. Foaie de varsamant-chitanta                                   14.20.05/T.S.
 70. Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar                   14.20.06/T.S.
 71. Cerere pentru deschidere de credite                           14.20.07/T.S.
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                      NORME METODOLOGICE
de tiparire, de stabilire a preturilor si tarifelor, de adaptare si utilizare a formularelor specifice

    1. Tiparirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si a celor care privesc activitatea de trezorerie si alte activitati din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectand urmatorul circuit al documentelor:
    Directiile de specialitate din Ministerul Finantelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice si termenele de executie, Directiei presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ.
    Pe baza necesarului si a termenelor de executie, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ emite comenzi si incheie, in conditiile legii, contractul cu Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    2. Receptia formularelor tiparite se efectueaza, din punct de vedere calitativ, de catre un reprezentant al directiilor de specialitate din minister si, din punct de vedere cantitativ, de catre reprezentantul Directiei presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ. Receptia se face in prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    In cazul in care, la cererea Ministerului Finantelor, transportul formularelor tiparite se efectueaza de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", receptia cantitativa se va face la sediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, de catre un reprezentant al acestora, incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    In situatii speciale, stabilite de catre directiile de specialitate de comun acord cu Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale si Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, receptia cantitativa se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", de catre un delegat al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    3. Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ va urmari, totodata, modul de derulare a contractului, propunand masurile ce se impun in cazul aparitiei unor situatii deosebite.
    4. Pentru formularele tipizate, comandate de catre utilizatorii din afara sistemului Ministerului Finantelor, directiile de specialitate din minister impreuna cu Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale vor stabili, pe baza de protocol incheiat cu Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", procedura de tiparire, difuzare si decontare, precum si modul de evidenta a seriilor si numerelor atribuite formularelor tiparite.
    5. Preturile formularelor tipizate si tarifele serviciilor aferente acestora se negociaza intre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordoneaza activitatea de preturi.
    6. Modificarea formularelor existente si introducerea in nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor. Atunci cand complexitatea unor formulare o impune, directiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora si instructiuni de completare si de utilizare, care urmeaza acelasi regim de tiparire si de difuzare cu cel al formularelor la care se refera.
    7. In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru editarea si completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii cel putin a elementelor din modelul existent in nomenclator si cu aprobarea directiilor de specialitate care elaboreaza formularul al carui model urmeaza a fi modificat.
    8. Se mentin aprobarile de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, cu conditia respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr 7/1995 si ale prezentului ordin in ce priveste tiparirea.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1801/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1801 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1801/1995
Ordin 3344 2017
Ordin 805 2015
Ordin 1801 2014
Ordin 671 2014
Ordin 2011 2013
Ordin 2005 2013
Ordin 1525 2012
Ordin 2016 2011
privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1087 2008
privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1305 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
Ordin 1270 2004
privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 526 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului
Ordin 1074 2003
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 203 2003
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat
Ordin 203 2003
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat
Ordin 1212 2002
pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 267 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1985 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetara, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1253 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1370 2000
pentru modificarea anexelor nr. 1a) si 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 1542 1999
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
Ordin 2541 1998
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
Ordin 815 1998
pentru modificarea unui formular tipizat
Ordin 1329 1997
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate pentru Declaratia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A
Ordin 1017 1997
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1017 1997
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1146 1996
privind modificarea modelelor unor formulare tipizate prevazute in Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 1015 1996
privind formularele tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea si incasarea taxelor vamale si a altor drepturi cuvenite bugetului de stat
Ordin 320 1996
privind actualizarea modelelor si caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate in activitatea de stabilire, evidenta, urmarire, incasare si raportare a impozitelor si taxelor
Ordonanţa 7 1995
privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu