E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 3344 2017
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 805 2015
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1801 2014
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 671 2014
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2011 2013
Ordin 1801 1995 a se vedea Ordin 2005 2013
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1525 2012
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2016 2011
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1087 2008
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1305 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 1 din actul Ordin 1270 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 3 din actul Ordin 1270 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 526 2004
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1074 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 203 2003
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 203 2003
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 13 din actul Ordin 1212 2002
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 267 2002
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1985 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 2 din actul Ordin 1985 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 3 din actul Ordin 1985 2001
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1253 2001
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1370 2000
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 3 din actul Ordin 1542 1999
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 2541 1998
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 815 1998
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1329 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 completat de articolul 1 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1017 1997
Articolul 1 din actul Ordin 1801 1995 modificat de articolul 2 din actul Ordin 1017 1997
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 1146 1996
Ordin 1801 1995 completat de Ordin 1015 1996
Ordin 1801 1995 modificat de Ordin 320 1996
Ordin 1801 1995 in legatura cu articolul 1 din actul Ordonanţa 7 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1801 din  2 octombrie 1995

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 20 noiembrie 1995


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobata prin Legea nr. 52/1995,
    avand in vedere atributiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Nomenclatorul formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetara, de control si de sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara, care se tiparesc prin Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", varianta 1995A, potrivit anexei nr. 1 a), care face parte integranta din prezentul ordin.
    Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor cuprinse in nomenclatorul mentionat la alineatul precedent sunt prezentate in anexa nr. 1 b)*), care face parte integranta din prezentul ordin.
    Normele metodologice de tiparire, de stabilire a preturilor si a tarifelor, de adaptare si de utilizare a formularelor specifice sunt prezentate in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 612 din 30 martie 1995 privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, a caracteristicilor, precum si a modului de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a acestora.
    Pentru tiparirea formularelor "Factura fiscala" si "Chitanta fiscala" se vor aplica, pana la data de 30 iunie 1996, prevederile Circularei Ministerului Finantelor nr. 12.127/1995.
    Art. 3
    Directia de proceduri si metodologii fiscale, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala a contabilitatii, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat, precum si, dupa caz, directiile interesate din minister vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                    p. Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Nicolae Constantinescu,
                    secretar de stat
--------------------------
    *) Anexa nr. 1 b) se publica ulterior.


    ANEXA 1a

                      NOMENCLATORUL
formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.    Denumirea formularului                                        Cod
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
   1. Declaratia lunara pentru impozitul pe profit al
     contribuabililor mici                                           14.13.01.01
   2. Declaratie de impunere a profitului impozabil
      pentru contribuabili mari                                    14.13.01.01/a
  3. T.V.A. - Decont pe luna ......... an ......                     14.13.01.02
  4. T.V.A. - Cerere de rambursare                                   14.13.03.02
  5. Cerere de luare in evidenta ca platitor de T.V.A.               14.13.04.02
  6. Cerere de inregistrare ca platitor de T.V.A. prin optiune     14.13.04.02/a
  7. Accize - Decont pe luna .... an ....                            14.13.01.03
  8. Accize - Cerere de restituire pe luna .... an ....              14.13.03.03
  9. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri,
     a impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si de alte
     constructii si a taxei pentru folosirea terenului
     proprietate de stat, in cazul contribuabililor
     persoane juridice                                               14.13.01.06
 10. Declaratie/situatie nominala privind stabilirea taxei asupra
     mijloacelor de transport ale persoanelor juridice               14.13.01.05
 11. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri si a
     impozitului pe terenuri ocupate de cladiri si alte
     constructii proprietatea contribuabililor persoane fizice     14.13.01.04/a
 12. Proces-verbal - instiintare de plata a impozitului pe
     cladiri si terenuri ocupate de cladiri si alte constructii,
     conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
     locale, pentru persoane fizice si a primelor de asigurare
     prin efectul legii                                              14.13.02.04
 13. Declaratie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei si a
     primei de asigurare asupra mijloacelor de transport
     detinute de persoane fizice                                   14.13.05.05/a
 14. Declaratie pentru scoaterea din evidenta a
     mijloacelor de transport                                        14.13.06.05
 15. Declaratie de impunere privind veniturile realizate
     conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul
     pe venitul agricol, pe anul ....                                14.13.01.09
 16. Proces-verbal de impunere nr. ...... - instiintare de plata
     a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ....          14.13.02.09
 17. Instiintare de plata privind impozitul
     pe venitul agricol nr. ..... din ......                         14.13.07.09
 18. Situatie centralizatoare privind stabilirea impozitului
     pe venitul agricol conform Legii nr. 34/1994, pe anul .......   14.13.08.09
 19. Declaratie de impunere a veniturilor realizate din
     exercitarea unei activitati economice in mod independent,
     pe anul .......                                                 14.13.01.07
 20. Dispozitie de impunere - instiintare de plata privind
     venitul din activitati independente pe  ......                  14.13.02.07
 21. Declaratie pentru stabilirea impozitului pe veniturile
     realizate din inchirieri sau subinchirieri de cladiri,
     camere sau terenuri apartinand persoanelor fizice 14.13.01.08
 22. Proces-verbal - instiintare de plata a sumelor datorate
     pentru inchirieri (subinchirieri) camere, cladiri,
     terenuri                                                        14.13.02.08
 23. Instiintare (somatie) de plata rol nr. .......                  14.13.09.99
 24. Nota de plata                                                   14.13.10.99
 25. Chitanta nr. ........                                           14.13.11.99
 26. Chitanta fiscala                                                14.13.11.02
 27. Adresa proprie                                                  14.13.12.99
 28. Proces-verbal de sechestru                                      14.13.13.99
 29. Proces-verbal de instituire a administratorului de sechestru    14.13.14.99
 30. Publicatie de vanzare                                           14.13.15.99
 31. Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii rol nr. ....     14.13.16.99
 32. Adresa de confirmare debite                                     14.13.17.99
 33. Cont de debite-incasari                                         14.13.08.99
 34. Borderou desfasurator al incasarilor din ......               14.13.08.99/a
 35. Extras de rol                                                   14.13.18.99
 36. Proces-verbal de verificare gestionare                          14.13.19.99
 37. Certificat de inregistrare fiscala                              14.13.20.99
 38. Declaratie de inregistrare pentru institutiile publice        14.13.01.99/a
 39. Declaratie de inregistrare pentru platitori de impozite         14.13.01.99
 40. Declaratie privind sediile subunitatilor, conform
     art. 3 din Legea nr. 87/1994                                  14.13.01.99/b
 41. Situatia impozitului pe venit pe anul ...... la
     asociatii familiale si persoane fizice independente           14.13.08.99/b
 42. Certificat de atestare fiscala                                  14.13.21.99
 43. Proces-verbal de contraventie nr. .....                         14.13.22.99
 44. Registru rol                                                    14.13.23.99
 45. Registru rol alte venituri                                    14.13.23.99/a
 46. Borderou de debite-scaderi nr. .......                          14.13.24.99
 47. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal                    14.13.25.99
 48. Matricola privind evidenta persoanelor fizice platitoare
     de impozit pe venituri din inchirieri sau subinchirieri
     de cladiri, camere mobilate sau nemobilate si inchirieri
     terenuri situate in municipii, orase si alte localitati         14.13.26.08
 49. Registru de evidenta (Matricola) a contribuabililor
     supusi impozitului pe veniturile populatiei                     14.13.26.07
 50. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul
     agricol si a primelor de asigurare                              14.13.26.09
 51. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
     (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
     pe apa) in proprietatea contribuabililor persoane juridice      14.13.26.05
 52. Matricola pentru evidenta cladirilor, a terenurilor
     ocupate de cladiri si alte constructii si a terenurilor
     proprietate de stat aflate in administrarea sau
     folosinta persoanelor juridice                                  14.13.26.04
 53. Matricola pentru evidenta cladirilor si terenurilor
     proprietatea contribuabililor persoane fizice                 14.13.26.04/a
 54. Matricola pentru evidenta mijloacelor de transport
     (autovehicule, remorci, rulote, mijloace de transport
     pe apa) in proprietatea contribuabililor persoane fizice      14.13.26.05/a
 55. Factura fiscala                                                 14.13.27.02
 56. Registru pentru evidenta mijloacelor fixe                          14.2.1/a
 57. Registru pentru evidenta valorilor materiale                        14.3.10
 58. Registru pentru evidenta veniturilor                                14.6.19
 59. Registru pentru evidenta cheltuielilor si altor operatii            14.6.20
 60. Dare de seama contabila "Institutii publice"                         14.7.2
 61. Dare de seama contabila "Consilii locale, orasenesti
     si municipale, consilii judetene, D.G.F.P.C.F.S."                    14.7.3
 62. Dare de seama contabila "Consilii locale comunale"                   14.7.4
 63. Dare de seama contabila "Organizatii obstesti"                       14.7.7
 64. Fisa pentru operatiuni bugetare                                     14.6.23
 65. Registrul privind evidenta numerarului din caseria-tezaur
     din ziua de ......                                           14.20.01./T.S.
 66. Chitanta                                                      14.20.02/T.S.
 67. Registru pentru evidenta numerarului manipulat
     de personalul casieriei                                       14.20.03/T.S.
 68. Jurnal de casa                                                14.20.04/T.S.
 69. Foaie de varsamant-chitanta                                   14.20.05/T.S.
 70. Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar                   14.20.06/T.S.
 71. Cerere pentru deschidere de credite                           14.20.07/T.S.
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2
                      NORME METODOLOGICE
de tiparire, de stabilire a preturilor si tarifelor, de adaptare si utilizare a formularelor specifice

    1. Tiparirea formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si a celor care privesc activitatea de trezorerie si alte activitati din minister, aprobate prin prezentul ordin, se executa respectand urmatorul circuit al documentelor:
    Directiile de specialitate din Ministerul Finantelor, pe baza analizei comenzilor primite de la utilizatori, transmite necesarul de imprimate, cu toate caracteristicile tehnice si termenele de executie, Directiei presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ.
    Pe baza necesarului si a termenelor de executie, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ emite comenzi si incheie, in conditiile legii, contractul cu Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
    2. Receptia formularelor tiparite se efectueaza, din punct de vedere calitativ, de catre un reprezentant al directiilor de specialitate din minister si, din punct de vedere cantitativ, de catre reprezentantul Directiei presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ. Receptia se face in prezenta reprezentantului Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    In cazul in care, la cererea Ministerului Finantelor, transportul formularelor tiparite se efectueaza de catre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", receptia cantitativa se va face la sediul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, de catre un reprezentant al acestora, incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    In situatii speciale, stabilite de catre directiile de specialitate de comun acord cu Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale si Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, receptia cantitativa se poate face la sediul Regiei Autonome "Imprimeria Nationala", de catre un delegat al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, incheindu-se, potrivit legii, proces-verbal de receptie.
    3. Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ va urmari, totodata, modul de derulare a contractului, propunand masurile ce se impun in cazul aparitiei unor situatii deosebite.
    4. Pentru formularele tipizate, comandate de catre utilizatorii din afara sistemului Ministerului Finantelor, directiile de specialitate din minister impreuna cu Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale vor stabili, pe baza de protocol incheiat cu Regia Autonoma "Imprimeria Nationala", procedura de tiparire, difuzare si decontare, precum si modul de evidenta a seriilor si numerelor atribuite formularelor tiparite.
    5. Preturile formularelor tipizate si tarifele serviciilor aferente acestora se negociaza intre Regia Autonoma "Imprimeria Nationala" si Directia generala de reglementare si administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordoneaza activitatea de preturi.
    6. Modificarea formularelor existente si introducerea in nomenclator a unor noi formulare sau variante ale acestora se fac prin ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor. Atunci cand complexitatea unor formulare o impune, directiile de specialitate care au stabilit modelul formularelor pot elabora si instructiuni de completare si de utilizare, care urmeaza acelasi regim de tiparire si de difuzare cu cel al formularelor la care se refera.
    7. In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru editarea si completarea unor formulare, modelele formularelor respective pot fi adaptate in functie de necesitatile proprii de utilizare, in conditiile respectarii cel putin a elementelor din modelul existent in nomenclator si cu aprobarea directiilor de specialitate care elaboreaza formularul al carui model urmeaza a fi modificat.
    8. Se mentin aprobarile de modele de facturi acordate pe baza de ordin al ministrului de stat, ministrul finantelor, cu conditia respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr 7/1995 si ale prezentului ordin in ce priveste tiparirea.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1801/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1801 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1801/1995
Ordin 3344 2017
Ordin 805 2015
Ordin 1801 2014
Ordin 671 2014
Ordin 2011 2013
Ordin 2005 2013
Ordin 1525 2012
Ordin 2016 2011
privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1087 2008
privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1305 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
Ordin 1270 2004
privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 526 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului
Ordin 1074 2003
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 203 2003
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat
Ordin 203 2003
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat
Ordin 1212 2002
pentru aprobarea formularisticii necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 267 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1985 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetara, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1253 2001
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si raportarea impozitelor, taxelor si a altor obligatii, precum si al celor care privesc activitatile de trezorerie, bugetare, de control si sanctionare a contraventiilor la normele legale privind disciplina financiara
Ordin 1370 2000
pentru modificarea anexelor nr. 1a) si 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 1542 1999
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
Ordin 2541 1998
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate
Ordin 815 1998
pentru modificarea unui formular tipizat
Ordin 1329 1997
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate pentru Declaratia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A
Ordin 1017 1997
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1017 1997
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
Ordin 1146 1996
privind modificarea modelelor unor formulare tipizate prevazute in Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995
Ordin 1015 1996
privind formularele tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea si incasarea taxelor vamale si a altor drepturi cuvenite bugetului de stat
Ordin 320 1996
privind actualizarea modelelor si caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate in activitatea de stabilire, evidenta, urmarire, incasare si raportare a impozitelor si taxelor
Ordonanţa 7 1995
privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu