Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2011 din 13.12.2013

pentru modificarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 786 din 16 decembrie 2013SmartCity1

În aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) şi (11) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin: Articolul IFormularul „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare: a)la data de 1 ianuarie 2014, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi pentru instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului: pentru creditele bugetare deschise din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetul Trezoreriei Statului; b)la data de 1 februarie 2014, pentru instituţiile publice prevăzute la lit. a): pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activităţii de privatizare, precum şi pentru instituţiile publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice: pentru creditele bugetare care se deschid din bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, inclusiv din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂ^1) 1) Formularul din anexă este reprodus în facsimil. Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ 1. Denumire: „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“ 2. Cod: 14.20.07/TS 3. Format: A4 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţia instituţiilor publice de Ministerul Finanţelor Publice sau al aplicaţiilor informatice ale instituţiilor publice, cu condiţia respectării elementelor din modelul de formular aprobat. 5. Se utilizează: pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile, bugetele aferente activităţii de privatizare, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice. 6. Se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la instituţia publică, iar un exemplar se prezintă la: a)Ministerul Finanţelor Publice, de către ordonatorii principali de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat, precum şi de către ordonatorii principali de credite finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetul Trezoreriei Statului pentru creditele bugetare care se deschid din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetul Trezoreriei Statului; b)unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, de către ordonatorii de credite finanţaţi din bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetele instituţiilor publice autonome, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi bugetele activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă unele instituţii publice, inclusiv de către ordonatorii de credite principali, secundari sau terţiari pentru creditele bugetare ce se deschid de aceştia din bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe, bugetul fondurilor externe nerambursabile sau bugetele aferente activităţii de privatizare;7. Se arhivează: un exemplar la Ministerul Finanţelor Publice sau unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, şi un exemplar la instituţia publică.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2011/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2011 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu