E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1542 din 14 decembrie 1999

pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 11 ianuarie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata, si ale art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele, caracteristicile de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare ale formularelor tipizate cuprinse in anexele nr. 1 - 18 la prezentul ordin, care inlocuiesc modelele, caracteristicile de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare ale formularelor cu aceleasi coduri, prevazute in anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 bis din 20 noiembrie 1995, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.017/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 bis din 12 martie 1998, si prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.051/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 9 februarie 1998:
    1. Somatie - cod 14.13.28.99 (anexa nr. 1);
    2. Adeverinta de primire a Somatiei nr. ........ - cod 14.13.29.99 (anexa nr. 2);
    3. Titlul executoriu nr. ...... - cod 14.13.30.99 (anexa nr. 3);
    4. Dispozitie de urmarire - cod 14.13.31.99 (anexa nr. 4);
    5. Proces-verbal de predare-primire - cod 14.13.32.99 (anexa nr. 5);
    6. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile - cod 14.13.33.99 (anexa nr. 6);
    7. Publicatie de vanzare bunuri imobile - cod 14.13.15.99/a (anexa nr. 7);
    8. Proces-verbal de identificare bunuri imobile - cod 14.13.34.99 (anexa nr. 8);
    9. Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile - cod 14.13.28.99/a (anexa nr. 9);
    10. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile - cod 14.13.33.99/a (anexa nr. 10);
    11. Proces-verbal nr. ........ privind cheltuielile de executare - cod 14.13.35.99 (anexa nr. 11);
    12. Proces-verbal privind comunicarea somatiei - cod 14.13.29.99/a (anexa nr. 12);
    13. Instiintare de plata - cod 14.13.09.99 (anexa nr. 13);
    14. Adresa de infiintare a popririi - cod 14.13.12.99 (anexa nr. 14);
    15. Proces-verbal de sechestru si Anexa la procesul-verbal de sechestru - cod 14.13.13.99 (anexa nr. 15);
    16. Proces-verbal de instituire administrator sechestru - cod 14.13.14.99 (anexa nr. 16);
    17. Publicatie de vanzare bunuri mobile - cod 14.13.15.99 (anexa nr. 17);
    18. Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii - cod 14.13.16.99 (anexa nr. 18).
    Art. 2
    Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu 3 pozitii cu urmatorul cuprins:
    1. Document de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate, formular cu regim special de inseriere si de numerotare - cod 14.13.36.99 (anexa nr. 19);
    2. Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea statului a bunului imobil supus executarii silite - cod 14.13.37.99 (anexa nr. 20);
    3. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare - cod 14.13.12.99/a (anexa nr. 21).
    Art. 3
    Anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu modelele, caracteristicile de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare ale formularelor tipizate cuprinse in anexele nr. 19 - 21 la prezentul ordin.
    Art. 4
    Directia generala de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executarii silite, Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economica, social-administrativ, Directia generala organizare, resurse umane si financiar, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 21 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2000 si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... data ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                         Catre ...........................
             Cod fiscal/Cod numeric personal .....................
   Str. .......... nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ....,
                localitatea ............, judetul ................

                                SOMATIE

    In baza art. 23 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Va instiintam ca figurati in evidentele fiscale ale ..................... cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a pornit executarea silita in temeiul titlului executoriu .............................. a carui copie v-o transmitem alaturat:
 ___________________________________________________________________________
|                                    |               Suma - lei             |
|                                    |______________________________________|
|     Natura obligatiei bugetare     |   Debit   |  Majorari de intarziere  |
|                                    |           |  calculate pana la data  |
|                                    |           |  de*) .................  |
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|    TOTAL:                          |           |                          |
|____________________________________|___________|__________________________|

    *) Majorarile de intarziere se vor calcula in continuare pana la data platii inclusiv.

    Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat, in baza prevederilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de realizarea sumelor aratate mai sus, incepand cu transmiterea acestei somatii, vor fi suportate de catre dvs.
    Ramanem in continuare la dispozitia dvs. si va multumim anticipat pentru plata.

        Conducatorul unitatii fiscale,            Seful compartimentului
                     L.S.                        de urmarire si incasare,

    M.F. cod 14.13.28.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Somatie
    2. Cod: 14.13.28.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. .................    Cod numeric personal/Cod fiscal nr. .
    Unitatea fiscala ...............    .....................................
    Str. .......... nr. ............    Nr. ................. din ...........
    Localitatea ....................
    Dosar de executare nr. .../.....

              ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI Nr. ..................

    Am primit somatia, precum si copia de pe titlul executoriu, astazi ........, luna ...................., anul ......., ora ............
    Numele, prenumele/ denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si semneaza adeverinta .........................................................
.............................................................................
din localitatea ......................., str. .................. nr. ......., buletin de identitate/pasaport/legitimatie/seria ..... nr. ................., eliberat de ..................................... .
    Prezenta a fost intocmita in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Reprezentantul organului de executare:    Semnatura (stampila) persoanei
    Numele si prenumele ..................        care primeste somatia.
    Nr. legitimatiei .....................
    Functia ..............................
    Semnatura ............................

    M.F. cod 14.13.29.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"              Format A5/t1


    1. Denumire: Adeverinta de primire a somatiei nr. .....
    2. Cod: 14.13.29.99
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la persoana care semneaza adeverinta de primire a somatiei
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 3

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... data ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................

                     TITLUL EXECUTORIU NR. ...............

    Numele si prenumele / Denumirea debitorului .............................
    Domiciliul / Sediul debitorului .........................................
    .........................................................................
    Alte date de identificare a debitorului*1) ..............................
    .........................................................................
    Sume datorate:
 ___________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Termenul legal |               Suma - lei             |
|     bugetare*2)   |    de plata    |______________________________________|
|                   |                |   Debit   |  Majorari de intarziere  |
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|

    Prezentul inscris constituie titlu executoriu in baza prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Data emiterii: ...................

                          Conducatorul (directorul)
                           organului de executare,
                                 Semnatura
                                    L.S.

------------
    *1) Se va completa cu codul numeric personal, codul fiscal, actul de identitate seria, numarul, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inregistrare la instanta judecatoreasca, dupa caz etc.
    *2) In cazul in care, la acelasi fel de creanta bugetara, se inregistreaza restante la mai multe termene de plata, se vor mentiona toate termenele, indicandu-se la fiecare suma datorata si majorarile de intarziere aferente calculate pana la finele lunii anterioare emiterii titlului executoriu, mentionandu-se despre aceasta in titlul executoriu.

    M.F. cod 14.13.30.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"              Format A4/t1

    1. Denumire: Titlul executoriu nr. .........
    2. Cod: 14.13.30.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 4

    MINISTERUL FINANTELOR
    *) ...........................
    Nr. .............. din .......

                        DISPOZITIE DE URMARIRE

    In urma controlului efectuat in baza reglementarilor legale la ..........
........................, cu  sediul ........................................,
                            ----------
                            domiciliul
    codul fiscal
------------------- ..................., s-au constatat urmatoarele obligatii
actul de identitate
bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii, majorari de intarziere, constand in diferente dintre obligatiile determinate de platitor si cele legal datorate sau in obligatii bugetare datorate pentru obtinerea de venituri din activitati neautorizate ce au fost stabilite prin procesul-verbal inregistrat sub nr. ........ din .............. .
                                                                   - lei -
 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Natura    |                      |  Nr.  |Stabilit   |       |Diferente|
|crt.|obligatiei|          Suma        | cont  |in urma    |Achitat|    de   |
|    |bugetare  |                      | venit |controlului|       | incasat |
|    |          |                      |bugetar|           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Debit                 |       |           |       |         |
|    |          |______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Majorari de intarziere|       |           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Debit                 |       |           |       |         |
|    |          |______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Majorari de intarziere|       |           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Debit                 |       |           |       |         |
|    |          |______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Majorari de intarziere|       |           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Debit                 |       |           |       |         |
|    |          |______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Majorari de intarziere|       |           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Debit                 |       |           |       |         |
|    |          |______________________|_______|___________|_______|_________|
|    |          |Majorari de intarziere|       |           |       |         |
|____|__________|______________________|_______|___________|_______|_________|

    Majorarile de intarziere au fost calculate pana la data de ............ .
    In conformitate cu art. 25 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta dispozitie constituie titlu executoriu.

                        Conducatorul organului de control,
                                      L.S.

------------
    *) Se va completa denumirea organului de control (Directia controlului financiar de stat, Directia impozite si taxe, Sectia Garzii Financiare din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generala a controlului financiar de stat si Garda Financiara din structura Ministerului Finantelor).

    M.F. cod 14.13.31.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"              Format A4/t1

    1. Denumire: Dispozitie de urmarire
    2. Cod: 14.13.31.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 25 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de control
    8. Circula: exemplarul 1 de la organul de control la organul de executare
    9. Se arhiveaza: exemplarul 1 la dosarul de executare si exemplarul 2 la dosarul de control

    ANEXA 5

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                 PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)

    Incheiat astazi ..............., luna ............., anul ...., ora ...., in localitatea ..............., str. ................. nr. ...........
    In temeiul art. 54 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul .........................., avand functia de ........................, cu legitimatia nr. ...../........, am predat urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de ........., inregistrat sub nr. ............/........, care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie.
 ___________________________________________________________________________
| Denumirea bunurilor mobile, |      |            |        |                |
| descriere, stare de uzura,  | U.M. | Cantitatea | Pretul |    Valoarea    |
| semne particulare de        |      |            | unitar |     - lei -    |
| identificare                |      |            |        |                |
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|
|_____________________________|______|____________|________|________________|

    Subsemnatul ............., legitimat cu ...................., in calitate de reprezentant al ..............., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.
    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute cu plata in rate.
    Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de doua zile lucratoare in contul nr. ................, dupa retinerea comisionului de ...................% .

    Semnatura reprezentantului         Semnatura reprezentantului unitatii
      organului de executare           de vanzare in regim de consignatie
   ............................          ...............................

------------
    *) Se incheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie.

    M.F. cod 14.13.32.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire
    2. Cod: 14.13.32.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 54 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vanzare in regim de consignatie
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 6

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                        PROCES-VERBAL DE LICITATIE
                           PENTRU BUNURI MOBILE

    Incheiat astazi ................, luna ............, anul ...., ora ...., in localitatea ..............., str. ................. nr. ...........

    In temeiul art. 56 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    Pentru realizarea creantelor bugetare fata de debitorul
.............................. din localitatea .............................,
(numele, prenumele/denumirea)
str. .........................., nr. .........., CNP*) / cod fiscal ............ ..................., in suma de ........................., specificate in titlul executoriu nr. ........./........., emis de ............................... s-au sechestrat bunurile mobile inscrise in procesul-verbal de sechestru incheiat la data de ....................., inregistrat sub nr. ........... din ............. intocmit de .................................. .
    Valorificarea bunurilor mobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .........., in ziarele: .......... .............................., a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul ...........................*1) la .........................*2), precum si ................................*3).
    In baza art. 53 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor mobile sechestrate si s-au constatat urmatoarele:

                                                            - lei -
 _________________________________________________________________________
|Nr.  |     Bunurile mobile      | Pretul de evaluare |     Pretul de     |
|crt. | care s-au pus in vanzare |                    |     adjudecare    |
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
|_____|__________________________|____________________|___________________|
                                     TOTAL ............

    Adjudecatari .........................................................*4)
                 ............................................................
                 ............................................................
                 ............................................................
                 ............................................................
    Cu privire la vanzarea la licitatie, s-au formulat urmatoarele obiectii:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
                               Semnatura debitorului (sau a inlocuitorului)
                               ............................................

          Comisia de licitatie:                      Adjudecatari:
     (numele, prenumele, semnatura)         (numele si prenumele/ denumirea,
     ..............................                   semnatura)
     ..............................         ................................
L.S. ..............................         ................................
     ..............................         ................................
     ..............................         ................................
------------
    *1) Organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local pe raza caruia se afla bunurile mobile sechestrate.
    *2) Locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei.
    *3) Alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare.
    *4) Numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz.
    *) Cod numeric personal

    M.F. cod 14.13.33.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.33.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 56 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor (sau la inlocuitorul acestuia) si 1 exemplar la adjudecatarul cumparator
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 7

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                            PUBLICATIE DE VANZARE
                                BUNURI IMOBILE

               Anul ...... luna .............. ziua ......

    In temeiul art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de .......... luna ............. orele ....... anul ........ in localitatea .................. str. ...................... nr. ..... se vor vinde prin*1) ..................... urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ....................... cu domiciliul/ sediul in localitatea .................. str. ................... nr. ..... bl. .... sc. .... etaj .... ap. ...., cod numeric personal/ cod fiscal ....................:
    a) - cladire in suprafata de ............ compusa din ................... si construita din ...................... situata in localitatea ................... str. .................... nr. .... evaluata la suma de .................... lei.
    b) - teren*3) ................... in suprafata de ............... situat in localitatea ................................. str. ............................. nr. .... evaluat la suma de ................... lei.
    Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele*4):
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire/teren) au comunicat titluri executorii urmatorii creditori*5):
.............................................................................
.............................................................................

    Conducatorul organului de executare......................
    Numele si prenumele ..........................
    Semnatura ...........................
                                L.S.

------------
    *1) Se va indica forma vanzarii;
    *2) Se va trece numele si prenumele sau denumirea debitorului;
    *3) Se va mentiona felul terenului;
    *4) Se vor arata drepturile reale existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora;
    *5) Se vor mentiona numele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori;

    M.F. cod 14.13.15.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Publicatia de vanzare bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.15.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare si al consiliului local in a carui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitatiei
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 8

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                               PROCES - VERBAL
                        DE IDENTIFICARE BUNURI IMOBILE

            Incheiat astazi ...., luna ......., anul ..., orele ....,
      in localitatea ..............., str. ................. nr. ...........

    In temeiul art. 58 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul .........................., avand functia de ........................, cu legitimatia nr. ...../........, am procedat la identificarea bunurilor imobile ale debitorului .................... din localitatea ................... str. ................... nr. ... cod numeric personal/cod fiscal .............. caruia desi i s-a comunicat somatia nr. .....
din .......... nu a efectuat plata sumelor datorate, conform titlului executoriu nr. .......... din ......... emis de ......................., constand in:
 _______________________________________________________________________
|                     | Actul normativ in baza  |       Suma - lei      |
| Natura              | caruia a fost stabilita |_______________________|
| obligatiei bugetare |   obligatia de plata    | Debit | Majorari de   |
|                     |                         |       | intarziere*1) |
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|_____________________|_________________________|_______|_______________|
|        TOTAL        |                         |       |               |
|_____________________|_________________________|_______|_______________|

    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la identificarea urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de ................ compusa din ................. si construita din ...........................................................
------------
    *1) Pentru neplata sumelor datorate, se vor calcula majorari de intarziere conform dispozitiilor legale, in continuare folosindu-se cota de ........

    situata in localitatea .......................... str. ..................... nr. .... detinuta in baza*2) ....................................... evaluata la suma de ................... lei.
    - teren*3) ..................... in suprafata de .................... situat in ............................. str. ...................... nr. .... detinut in baza*2) ........................... evaluat la suma de .................. lei.
    Identificarea bunurilor imobile s-a efectuat in prezenta urmatoarelor persoane:
    - .................................... domiciliat in ....................... legitimat cu .................... in calitate de ......................;
    - .................................... domiciliat in ....................... legitimat cu .................... in calitate de ......................;
    - .................................... domiciliat in ....................... legitimat cu .................... in calitate de ......................;
    In legatura cu bunurile identificate, debitorul ............................ mentioneaza ca nu au fost gajate sau ipotecate anterior .....................
.............................................................................
    Sarcini care greveaza imobilul ..........................................
    Persoanele de fata la identificarea bunurilor formuleaza urmatoarele obiectiuni ..................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    In legatura cu bunurile identificate s-au savarsit infractiunile ........
.............................................................................
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de identificare a bunurilor imobile in ........ exemplare, din care unul pentru organul de executare, unul s-a inmanat debitorului .....................................................
.....................................*4).    Reprezentantul organului                  Semnatura debitorului
        de executare               (sau a persoanei majore cu care locuieste)
    ........................       ..........................................

                                             Semnaturile martorilor
                                       ..................................

                                       ..................................

                                       ..................................

------------
    *2) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului.
    *3) Se va mentiona felul terenului.
    *4) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de identificare bunuri imobile.

    M.F. cod 14.13.34.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de identificare bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.34.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 58 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 9

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                SOMATIE                               Catre*1)
        PENTRU EXECUTAREA SILITA          .................................
          A BUNURILOR IMOBILE             .................................
                                          .................................
                                          .................................

    In temeiul art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Va atentionam ca, deoarece nu ati achitat sumele de plata inscrise in titlul executoriu nr. ....../......., emis de ..........................., in termen de 5 zile de la inmanarea prezentei somatii se va proceda la executarea silita a urmatoarelor bunuri imobile prevazute in procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ............ din .............:
    - cladire in suprafata de ................ compusa din ................. si construita din ...................................................... situata in localitatea ................................ str. ..................... nr. .... detinuta in baza*2) ....................................... evaluata la suma de ................... lei.
    - teren*3) ...................... in suprafata de ................... situat in ............................. str. ...................... nr. .... detinut in baza*2) ........................... evaluat la suma de .................. lei.
    Precizam ca s-a luat masura inscrierii prezentei somatii in evidentele de publicitate imobiliara.
    Mentionam ca pana la inceperea executarii silite puteti achita sumele datorate.

         Conducatorul unitatii fiscale         Seful compartimentului
                      L.S.                     colectare/administrare,
         .............................       ..........................

------------
    *1) Se va comunica debitorului si organului competent in a carui raza teritoriala se afla imobilul pentru inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara;
    *2) Se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;
    *3) Se va mentiona felul terenului

    M.F. cod 14.13.28.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile
    2. Cod: 14.13.28.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor si 1 exemplar la organul competent in a carui raza teritoriala se afla imobilul, pentru inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 10

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... data ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                        PROCES-VERBAL DE LICITATIE
                          PENTRU BUNURI IMOBILE

        Incheiat astazi ........, luna ........, anul ...., orele ....,
            in localitatea ..........., str. .............. nr. ...

    In temeiul art. 67 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru realizarea creantelor bugetare fata de debitorul*1) .................
din localitatea ................................. str. ......................... nr. ............ cod numeric personal/cod fiscal .................... in suma de ................... lei specificate in titlul executoriu nr. ........./......... s-au identificat bunurile imobile inscrise in procesul-verbal de identificare bunuri imobile nr. ........ din ........ intocmit de ......................... .
    Valorificarea bunurilor imobile prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de ....................... in ziarele .............................. a publicatiei de vanzare, care a fost afisata la sediul .........................*2), la .......................*3), precum si ................................*4).
    In baza art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor imobile urmarite silit prin vanzare la licitatie publica, dupa cum urmeaza:
    Reprezentantul organului de executare a dat citire publicatiei de vanzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a imobilului ................................................................................................................
    - descrierea sumara .....................................................
    - drepturile reale si celelalte sarcini inscrise in evidentele de publicitate imobiliara care greveaza imobilul ...............................
.............................................................................
    - conditiile vanzarii ...................................................
    - pretul de evaluare a imobilului (lei) .................................
    - data ......... ora ...... locul .............................. vanzarii

------------
    *1) nume, prenume sau denumire;
    *2) organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local in raza caruia se afla bunurile imobile identificate;
    *3) locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei;
    *4) alte locuri unde a fost afisata publicatia de vanzare;

    - domiciliul sau denumirea si sediul debitorului ........................ .............................................................................
    - creditori urmaritori ..................................................
    S-a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din valoarea imobilului de catre ...........................
.............................................................................
    Licitatia a inceput de la pretul de (lei)*5) ............................
    Adjudecarea s-a facut in favoarea*6) ....................................
.............................................................................
.............................................................................
la pretul de (lei) ............... si T.V.A. in valoare de ............. lei.
    Plata se va face integral ................ sau in ...... rate lunare, cu un avans de*7)(lei) .............. si cu plata unei dobanzi de ............... .
    Cumparatorul nu va putea instraina bunul imobil decat dupa plata in intregime a pretului.
    Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii: ....
.............................................................................
.............................................................................
    Drept care s-a incheiat procesul-verbal in ........... exemplare.


      Comisia de licitatie:                       Adjudecatar
    Nume, prenume, semnatura         (sau reprezentantul sau imputernicit)
              L.S.                          Nume, prenume, semnatura
                                                      L.S.
    ........................         .....................................
    ........................         .....................................
    ........................         .....................................


------------
    *6) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul, precum si contul bancar al adjudecatarilor, dupa caz;
    *7) minimum 50% din pretul de adjudecare a imobilului;

    M.F. cod 14.13.33.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.33.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 67 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 3 sau mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: a) la vanzarea cu plata integrala a pretului: 1 exemplar la cumparator, 1 exemplar la debitor si, eventual, cate 1 exemplar la creditorii urmaritori
    b) la vanzarea in rate: 1 exemplar la cumparator dupa plata avansului din pret, 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la organul de executare coordonator, cate 1 exemplar la creditorii urmaritori, eventual, si 1 exemplar la organele competente pentru inscrierea in evidentele de publicitate imobiliara a interdictiei de instrainare a imobilului pana la plata integrala a pretului
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 11

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                   PROCES-VERBAL NR. ...............
                   PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE

    In temeiul art. 38 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Pentru realizarea creantelor bugetare in sarcina debitorului ............... din localitatea ........................ str. ....................... nr. ....., bloc ...., sc. ...., ap. ...., cod numeric personal/cod fiscal ................, in baza titlului executoriu nr. ........ din ......, emis de ................... s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:
 ___________________________________________________________________________
| Felul cheltuielilor | Denumirea documentului justificativ, |  Suma - lei  |
|    de executare     |              nr. si data             |              |
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|_____________________|______________________________________|______________|
|        TOTAL        |                                      |              |
|_____________________|______________________________________|______________|

    In temeiul prevederilor art. 38 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

                            Conducatorul (directorul)
                             organului de executare

                Semnatura .................
                              L.S.

                                                  Intocmit,
                                             (Nume si prenume)

    Data emiterii ..............       Semnatura ...................

    M.F. cod 14.13.35.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal nr. ....... privind cheltuielile de executare
    2. Cod: 14.13.35.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 38 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 12

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S ....................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                             PROCES-VERBAL
                      PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI

            Incheiat astazi ....... luna ........ anul .....

    In baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul ............................. avand functia de ............................... cu legitimatia nr. ............ m-am deplasat la debitorul ..................... din localitatea*1) .......................... in vederea comunicarii somatiei nr. ..../...... emisa de ....................... insotita de titlul executoriu nr. ......./........ emis de .....................
    Somatia a fost inmanata/afisata*2) ......................................
.............................................................................
.............................................................................

                           Semnatura reprezentantului
                            organului de executare,
                         ..............................

------------
    *1) Se va indica domiciliul sau sediul complet, iar daca isi are sediul in hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei
    *2 Se vor preciza numele, prenumele si calitatea persoanei careia i-a fost inmanata somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.

    M.F. cod 14.13.29.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A5/t1

    1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea somatiei
    2. Cod: 14.13.29.99/a
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 1 exemplar
                      de organul de executare
    8. Circula: la organul de executare
    9. Se arhiveaza: la dosarul de executare, aflat la organul de executare

    ANEXA 13

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ................
    Unitatea fiscala ..............
    Str. .......... nr. ...........
    Localitatea ...................
    Nr. ...... data ...............
                                        Persoana care poate fi contactata:
                                        dna/dl ...........................
                                        nr. tel ..........................
                                        intre orele ......................

                             INSTIINTARE DE PLATA

                           Catre ............................
                           Cod fiscal/Cod numeric personal ............
     Str. ............. nr. .., bloc .., sc. .., et. .., ap. .., sector ...
              Localitatea ................, judetul ..............

    Va notificam ca figurati in evidentele fiscale ale unitatii noastre cu obligatii bugetare de plata restante, reprezentand:
 ___________________________________________________________________________
|                                    |               Suma - lei             |
|                                    |______________________________________|
|     Natura obligatiei bugetare     |   Debit   |  Majorari de intarziere  |
|                                    |           |  calculate pana la data  |
|                                    |           |  de ...................  |
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|____________________________________|___________|__________________________|
|    TOTAL:                          |           |                          |
|____________________________________|___________|__________________________|

    Va invitam ca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele mentionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada platii acestora.
    Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de majorari de intarziere.
    Daca aveti nelamuriri in legatura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume si adresa figureaza mai sus, la sediul nostru sau la numarul de telefon mentionat.
    Aceasta scrisoare constituie INSTIINTARE DE PLATA si va este comunicata in temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Va multumim pentru cooperare.

           Conducatorul unitatii fiscale,       Seful compartimentului
                        L.S.                    colectare/administrare,


    M.F. cod 14.13.09.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Instiintare de plata
    2. Cod: 14.13.09.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 14

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                         ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII
                 Catre, .......................................
                 ...........................................*1)

    In baza art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dv. cu orice titlu, debitorului urmarit*2) ...............................
.............................................................................
conform titlului executoriu nr. ................. din data de ............... emis de .............................................., anexat.
    Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la trezoreria ...
.............................................................................
.............................................................................
dupa cum urmeaza:
 ___________________________________________________________________________
|   Natura obligatiei   |         Suma       | Nr. contului in care urmeaza |
|       bugetare*3)     |       - lei -      |    a se vira suma retinuta   |
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|_______________________|____________________|______________________________|
|          TOTAL        |                    |                              |
|_______________________|____________________|______________________________|

    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus mentionat.
    Procedura de aplicare a popririi este precizata la art. 41 - 44 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

                          Conducatorul organului de executare,
                                      Semnatura
                                         L.S.

------------
    *1) Denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul tertului poprit.
    *2) Denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul, precum si alte date de identificare a debitorului.
    *3) Se evidentiaza, separat, debitul si majorarile de intarziere.

    M.F. cod 14.13.12.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi
    2. Cod: 14.13.12.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 15

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                           PROCES-VERBAL DE SECHESTRU

        Incheiat astazi ........, luna ........, anul ...., ora ....,
            in localitatea ..........., str. .............. nr. ...

    In temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul ........................... avand functia de ......................, cu legitimatia nr. ................, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului ...................... ......................, din localitatea ................ str. .................. nr. ...., cod numeric personal/cod fiscal ......................., caruia desi i s-a comunicat somatia nr. .... din ......., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ......../............ emis de ..................
constand in:
 ___________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Actul normativ |               Suma (lei)             |
|      bugetare     | in baza caruia |______________________________________|
|                   |a fost stabilita|   Debit   | Majorari de intarziere*1)|
|                   |  obligatia de  |           |                          |
|                   |      plata     |           |                          |
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|       TOTAL       |                |           |                          |
|___________________|________________|___________|__________________________|

    Pentru realizarea creantelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevazute in anexa, parte integranta din prezentul proces-verbal.
    Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    - .................................... domiciliat in ......................, legitimat cu ..................., in calitate de ......................;
    - .................................... domiciliat in ......................, legitimat cu ..................., in calitate de ......................
------------
    *1) Pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula majorari de intarziere conform dispozitiilor legale, in continuare aplicandu-se cota de ....

    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*2) .................................................
............................................................................. bunurile fiind lasate in custodia ..........., din localitatea ................, str. ............... nr. ...., care va depozita bunurile in localitatea ........
..................... str. ............... nr. .... .
    In legatura cu bunurile mobile sechestrate, dl (dna) ....................... mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior .........................
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectiuni: .................................................................
.............................................................................
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita. In cazul in care obligatia bugetara nu se achita in termen de 30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
    Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal de sechestru in ............ exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a inmanat debitorului ................................................*3)
..........................................................................*4)

    Semnatura reprezentantului                Semnatura debitorului
      organului de executare       (sau a persoanei majore cu care locuieste)
    ........................       ..........................................

                                   Semnaturile martorilor ...................
                                   Semnatura custodelui .....................

------------
    *2) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri.
    *3) Un exemplar custodelui si cate unul creditorilor gajisti, daca este cazul.
    *4) Se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

    M.F. cod 14.13.13.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    ANEXA 1
    la Procesul-verbal de sechestru din ......

    Dosar de executare
    Nr. ........./.........

 ___________________________________________________________________________
|    Denumirea bunurilor mobile,   |                |        Valoarea       |
| descriere, stare de uzura, semne |   Cantitatea   |       estimativa      |
|    particulare de identificare   |                |         - lei -       |
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|__________________________________|________________|_______________________|
|               TOTAL:             |                |                       |
|__________________________________|________________|_______________________|

    Semnatura reprezentantului                Semnatura debitorului
      organului de executare       (sau a persoanei majore cu care locuieste)
    ........................       ..........................................

                                   Semnaturile martorilor ...................
                                   Semnatura custodelui .....................

    M.F. cod 14.13.13.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru si Anexa la procesul-verbal de sechestru din ...............
    2. Cod: 14.13.13.99
    3. Format: A4/t2 + A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 46 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2, 3 sau mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la custode si cate 1 exemplar la creditorii gajisti, daca este cazul
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 16

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ................   Cod numeric personal/Cod fiscal nr. ...
    Unitatea fiscala ..............
    ...............................
    Str. .......... nr. ...........   Nr. ......... din .....................
    Localitatea ...................
    Dosar de executare nr. .../....

                                  PROCES-VERBAL
                     DE INSTITUIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU

                   Anul ...... luna ............ ziua ......

    In baza art. 63 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Avand in vedere ca*1) ........................................ domiciliat/cu sediul in localitatea ................. str. .................. nr. ...., bloc ...., sc. ..., et. ..., ap. ... are de plata urmatoarele obligatii bugetare, conform titlului executoriu nr. ......../.......... emis de ................:
 ___________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Actul normativ |               Suma - lei             |
|      bugetare     | in baza caruia |______________________________________|
|                   |a fost stabilita|   Debit   | Majorari de intarziere*2)|
|                   |  obligatia de  |           |                          |
|                   |      plata     |           |                          |
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|
|___________________|________________|___________|__________________________|

    *1) numele si prenumele sau denumirea debitorului
    *2) majorarile de intarziere se vor calcula in continuare folosindu-se cota de ...... pana la achitarea sumelor datorate

    Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate, desi debitorului i s-au inmanat somatiile*3) nr. ........../...... si nr. ........../......, pentru lichidarea debitului s-a inceput procedura de executare silita imobiliara si s-a incheiat procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ...../.........
    Pentru administrarea imobilului urmarit se numeste administrator sechestru*4) ................................................................ din localitatea ..............., str. ...................., nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., BI/certificat de inmatriculare seria .... nr. .............. eliberat de ................... asupra urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de .............., compusa din ...................... construita din ...................... situata in localitatea ................... str. ......................... nr. .... bloc ...., et. ...., sc. ...., ap. ...., evaluata la suma de .................... lei.
    teren in suprafata de ................... felul terenului ................., situat in localitatea ................................. str. .................., nr. ...., evaluat la suma de ................ lei.
    In cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului sechestru tinand seama de activitatea depusa.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

    Organ de executare ..............    Semnatura debitorului ..............
    Nume si prenume .................
    Semnatura .......................
    Legitimatia .....................

    Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile imobile aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am.
    Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

                     Semnatura administratorului sechestru,

                         ..............................

------------
    *3) se va indica numarul si data somatiilor prevazute de art. 23 si 59 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996
    *4) numele si prenumele sau denumirea administratorului sechestru

    M.F. cod 14.13.14.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de instituire administrator sechestru
    2. Cod: 14.13.14.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 63 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor si 1 exemplar la administratorul sechestru
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 17

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                            PUBLICATIE DE VANZARE
                                BUNURI MOBILE

                 Anul ........ luna ............ ziua .......

    In temeiul art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de ........., luna .................., anul ......., ora ......, in localitatea .........................., str. ................... nr. ...., se vor vinde prin ........................ urmatoarele bunuri mobile:

                                                      Pretul de la care
              Denumirea bunului mobil:              se porneste licitatia
                                                             (lei)
     1. .....................................      ........................
     2. .....................................      ........................
     3. .....................................      ........................
     4. .....................................      ........................
     5. .....................................      ........................
     6. .....................................      ........................
     7. .....................................      ........................
     8. .....................................      ........................
     9. .....................................      ........................
    10. .....................................      ........................

             Conducatorul organului de executare ....................
             Numele si prenumele ....................................
             Semnatura ..............................................
                                       L.S.

    M.F. cod 14.13.15.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Publicatie de vanzare bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.15.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 55 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, in orice alt loc public
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 18
                                     ________________________________________
    MINISTERUL FINANTELOR           |           | Data | Functia | Semnatura |
    D.G.F.P.C.F.S. ...............  |___________|______|_________|___________|
    Unitatea fiscala .............  | Aprobat   |      |         |           |
    Str. .......... nr. ..........  |___________|______|_________|___________|
    Localitatea ..................  | Avizat    |      |         |           |
    Dosar de executare nr. .../...  |___________|______|_________|___________|
                                    | Verificat |      |         |           |
                                    |___________|______|_________|___________|

                                PROCES-VERBAL
                     DE CONSTATARE A INSOLVABILITATII
              Incheiat astazi ........ luna ......... anul ....

    In baza art. 93 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Avand in vedere ca debitorul ..................................., cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut in localitatea ......................................., str. ............................... nr. ..., blocul ..., scara ..., etajul ...,
apartamentul ..., cod numeric personal/cod fiscal ............., a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii bugetare, conform titlurilor executorii .............................................................., emise de .......................................................................
 ___________________________________________________________________________
|                   |   Termen de plata  |       Suma datorata (lei)        |
| Natura obligatiei |____________________|__________________________________|
|     bugetare      | Anul | Luna | Ziua |        Debit       | Majorari de |
|                   |      |      |      |                    | intarziere  |
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|

    Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele masuri:
    - s-a comunicat instiintarea de plata nr. .........../...............;
    - s-a comunicat somatia nr. .........................................;
    - s-a infiintat poprirea ............................................;
    - s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile ......................
.........................................................................;
    - s-au indisponibilizat urmatoarele bunuri imobile ......................
.........................................................................;
    In urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, debitorul figureaza cu urmatoarele obligatii bugetare:
 ___________________________________________________________________________
|                   |   Termen de plata  |       Suma datorata (lei)        |
| Natura obligatiei |____________________|__________________________________|
|     bugetare      | Anul | Luna | Ziua |        Debit       | Majorari de |
|                   |      |      |      |                    |  intarziere |
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|
|___________________|______|______|______|____________________|_____________|

    M.F. cod 14.13.16.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    Pentru determinarea bunurilor si veniturilor debitorului, s-au luat urmatoarele masuri:
    a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului si s-a constatat ca .........................................................
.............................................................................
.............................................................................
    b) s-au solicitat relatii de la compartimentele de evidenta a populatiei din cadrul Ministerului de Interne ori de la oficiile registrului comertului sau de la instantele judecatoresti, dupa caz, si s-a constatat ca ..................
.............................................................................
    c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice, unde debitorul si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    d) s-au cerut relatii la organele de executare in raza carora s-a nascut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliul/sediu, precum si de la cele in a caror raza teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca .............................................
.............................................................................
.............................................................................
    e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si s-a constatat ca ................................................................
.............................................................................
    f) s-au verificat documentele de infiintare si de evidenta (statut, contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca ............................................
.............................................................................
    g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are conturi deschise si s-a constatat ca ........................................
.............................................................................
    h) s-au mai facut urmatoarele cercetari .................................
.............................................................................
    In urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in dispozitiile art. 93 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si este insolvabil, intrucat*1): ................................ .............................................................................
.............................................................................
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in ............. exemplare, din care
.............................................................................
.............................................................................

                                       Organul de executare:

                              Numele si prenumele
                              ......................................
                              Semnatura ............................

    Se anexeaza urmatoarele documente justificative: ........................
.............................................................................
.............................................................................

_____________________________________________________________________________

    *1) debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; 2. cand, dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman debite neachitate; 3. debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere; 4. debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile; 5 cand, potrivit legii, debitorul, persoana juridica, isi inceteaza existenta si cand au ramas neachitate obligatii bugetare.

    M.F. cod 14.13.16.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t2

    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii
    2. Cod: 14.13.16.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 93 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta a platitorilor de impozite si taxe
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 19

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................                         Regim special
    Unitatea fiscala .................          Serie ........... Nr. ......
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

                     DOCUMENT DE VANZARE CUMPARARE
                    pentru bunuri mobile sechestrate
                 Data (ziua, luna, anul) ..............

    In temeiul art. 56 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Debitor .......................       Cumparator ....................
    ...............................       ...............................
       (nume, prenume/denumire,              (nume, prenume/denumire,
            forma juridica)                       forma juridica)
    Cod fiscal/CNP* ...............       Cod fiscal/CNP* ...............
    Str. ................. nr. ....       Str. ................. nr. ....
    Localitatea ...................       Localitatea ...................
    Judetul .......................       Judetul .......................
    Contul ........................       Contul ........................
    Banca .........................       Banca .........................
         Cota T.V.A. .......%
 __________________________________________________________________________
|    |                   |     |          |  Pret  |            |          |
|Nr. |Denumirea bunurilor| U.M.|Cantitatea| unitar |  Valoarea  | Valoarea |
|crt.|     cumparate     |     |          | (fara  |            |  T.V.A.  |
|    |                   |     |          | T.V.A.)|   - lei -  |  - lei - |
|    |                   |     |          | - lei -|            |          |
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|__0_|_________1_________|__2__|_____3____|___4____|______5_____|____6_____|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
|____|___________________|_____|__________|________|____________|__________|
                                          |  Total |            |          |
                                          |________|____________|__________|
                                                      |                    |
      Semnatura si stampila         Semnatura         |   Total de plata   |
      organului de executare      cumparatorului      |  (col. 5 + col. 6) |
                                                      |                    |
                                                      |                    |
                                                      |____________________|

------------
    * Cod numeric personal

    M.F. cod 14.13.36.99
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Document de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate
    2. Cod: 14.13.36.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inscriere si de numerotare, tiparit pe o singura fata, in blocuri de cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 56 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: exemplarul 1 la cumparator, exemplarul 3 la debitor
    9. Se arhiveaza: exemplarul 2 la dosarul de executare

    ANEXA 20
                                     ________________________________________
    MINISTERUL FINANTELOR           |           | Data | Functia | Semnatura |
    D.G.F.P.C.F.S. ...............  |___________|______|_________|___________|
    Unitatea fiscala .............  | Aprobat   |      |         |           |
    Str. .......... nr. ..........  |___________|______|_________|___________|
    Localitatea ..................  | Avizat    |      |         |           |
    Dosar de executare nr. .../...  |___________|______|_________|___________|
                                    | Verificat |      |         |           |
                                    |___________|______|_________|___________|

                               PROCES-VERBAL
                  PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA STATULUI
                  a bunului imobil supus executarii silite
              Incheiat astazi ........ luna ......... anul ....

    In baza art. 68^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au aplicat modalitatile de executare silita asupra debitorului (persoana juridica) ............................. din localitatea str. ..................... nr. ...., nr. de inmatriculare in registrul comertului ..............., cod fiscal nr. ........., pentru incasarea obligatiilor catre bugetul de stat asa cum au fost specificate in titlurile executorii nr. .... emise de ..............................................., in suma totala de ................ lei, din care ramase de recuperat:*)
                       ................................
                       ................................
                       ................................
                       ................................

    Debitorul neplatind la termenele stabilite obligatiile prevazute mai sus, se efectueaza trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil inscris in Procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. .... din ............ intocmit de catre ......................, care se anexeaza la prezentul proces-verbal.
    a) Date privind identificarea bunului imobil (cladire si/sau teren) .....
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    b) Descrierea sumara ....................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
    *) se inscriu sumele ramase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv majorarile de intarziere si cheltuielile de executare actualizate.

    MF cod 14.13.37.99

    c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunului imobil ..............................................................
.............................................................................
    d) Pretul de evaluare a bunului imobil
       acceptat de debitor (exclusiv TVA) ............................ lei
    e) Suma obligatiilor bugetare .................................... lei
    f) Diferenta, din care:
       - obligatii bugetare ramase de recuperat (e - d) .............. lei
       - suma ramasa in plus care urmeaza a fi regularizata
         conform dispozitiilor legale in vigoare (d - e) ............. lei
    Documentele din care rezulta ca bunul imobil este liber de orice sarcini (din evidentele de publicitate imobiliara) ..................................
.............................................................................
    Pretul de evaluare a bunului imobil, acceptat de debitor, este de ............................... lei, plus TVA in suma de .......... lei.
    Prezentul proces - verbal s-a incheiat in baza Deciziei nr. .... din data de ................ a directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor, in ................ exemplare.


             CONDUCATORUL ORGANULUI
                  DE EXECUTARE                      DEBITOR,

                      L.S.                            L.S.

            ........................         ....................
            ........................         ....................
            ........................         ....................


    MF cod 14.13.37.99

    1. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea statului a bunului imobil supus executarii silite
    2. Cod: 14.13.37.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 68^1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    ANEXA 21

    MINISTERUL FINANTELOR
    D.G.F.P.C.F.S. ...................
    Unitatea fiscala .................          Nr. ...... din ...........
    Str. .......... nr. ..............
    Localitatea ......................
    Dosar de executare nr. ...../.....

          ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITATILOR
                              DIN CONTURI BANCARE

                      Catre, ...........................
                             ........................*1)

    In baza art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau in valuta deschise la unitatea dv. de catre debitorul*2) .......................... conform titlului executoriu nr. ....... din data de .................... emis de ......................., anexat in copie certificata.
    Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la trezoreria .............................................................................
 ___________________________________________________________________________
| Natura obligatiei bugetare*3) |        Suma        |   Numarul contului   |
|                               |      - lei -       | in care urmeaza a se |
|                               |                    |  vira suma retinuta  |
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|
|_______________________________|____________________|______________________|

    Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare, nu se va efectua nici o plata care ar diminua suma supusa indisponibilizarii, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.
    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne confirmati infiintarea popririi.
    Va multumim pentru cooperare.

                            Conducatorul organului de executare,
                                         semnatura,
                                            L.S.
                            ____________________________________
_____________________________________________________________________________
    *1) Denumirea si sediul societatii bancare
    *2) Denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul, precum si alte date de identificare a debitorului
    *3) Se evidentiaza, separat, debitul si majorarile de intarziere

    M.F. cod 14.13.12.99/a
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala"             Format A4/t1

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare
    2. Cod: 14.13.12.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la societatea bancara
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executareSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1542/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1542 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu