E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 203 din 17 februarie 2003

pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate in domeniul colectarii creantelor bugetului de stat*)

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 134 bis  din  3 martie 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 203/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 3 martie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere dispozitiile art. 161 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele, caracteristicile de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare ale formularelor tipizate, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul ordin, care inlocuiesc modelele, caracteristicile de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare ale formularelor cu aceleasi coduri din anexele nr. 1a) si 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare:
    1. Chitanta - MFP cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de inseriere si de numerotare;
    2. Instiintare de plata - MFP cod 14.13.09.99;
    3. Somatie - MFP cod 14.13.28.99;
    4. Adeverinta de primire a somatiei - MFP cod 14.13.29.99;
    5. Proces-verbal privind comunicarea somatiei - MFP cod 14.13.29.99/a;
    6. Titlu executoriu - MFP cod 14.13.30.99;
    7. Proces-verbal privind cheltuielile de executare - MFP cod 14.13.35.99;
    8. Adresa de infiintare a popririi - MFP cod 14.13.12.99;
    9. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor din conturi bancare - MFP cod 14.13.12.99/a;
    10. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP cod 14.13.13.99;
    11. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - MFP cod 14.13.34.99;
    12. Proces-verbal de numire administrator sechestru - MFP cod 14.13.14.99;
    13. Proces-verbal de predare-primire - MFP cod 14.13.32.99;
    14. Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile - MFP cod 14.13.15.99;
    15. Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile - MFP cod 14.13.15.99/a;
    16. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile - MFP cod 14.13.33.99;
    17. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP cod 14.13.33.99/a;
    18. Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite - MFP cod 14.13.37.99;
    19. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita - MFP cod 14.13.38.99;
    20. Proces-verbal de constatare a starii de insolvabilitate - MFP cod 14.13.16.99;
    21. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita - MFP cod 14.13.39.99;
    22. Nota privind compensarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii de plata catre bugetul de stat - MFP cod 14.13.41.99;
    23. Borderou de adaugare-scadere a obligatiilor fiscale - MFP cod 14.13.24.99.
    Art. 2
    Anexele nr. 1a) si 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu 12 pozitii, cuprinse in anexa nr. 2 la prezentul ordin:
    1. Proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul curent - MFP cod 14.13.45.99/a;
    2. Proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul precedent - MFP cod 14.13.45.99/b;
    3. Decizie privind masuri asiguratorii - MFP cod 14.13.02.99;
    4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii - MFP cod 14.13.12.99/b;
    5. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti - MFP cod 14.13.12.99/c;
    6. Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu - MFP cod 14.13.46.99;
    7. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator - MFP cod 14.13.13.99/a;
    8. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile - MFP cod 14.13.34.99/a;
    9. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP cod 14.13.36.99/a - formular cu regim special de inseriere si de numerotare;
    10. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - MFP cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de inseriere si de numerotare;
    11. Nota privind restituirea unor sume de la bugetul de stat - MFP cod 14.13.41.99/a;
    12. Proces-verbal privind calculul dobanzilor pentru nesolutionarea in termenul legal a cererilor de compensare/restituire depuse de platitori - MFP cod 14.13.44.99.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    (1) Formularele se tiparesc de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau se emit prin intermediul aplicatiilor informatice ale Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin, urmand sa se distribuie de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala a serviciilor administrative, patrimoniu si arhivare, directiilor generale ale finantelor publice judetene, Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov si Directiei Generale a Vamilor.
    (2) In cazul in care formularele se emit prin intermediul aplicatiilor informatice ale Ministerului Finantelor Publice, organele emitente nu vor mai solicita formulare tiparite.
    Art. 5
    Directia generala de administrare a veniturilor publice si a monopolurilor, Directia generala de indrumare si control fiscal, Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala a serviciilor administrative, patrimoniu si arhivare, Directia de buget si contabilitate interna, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, Directia Generala a Vamilor, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE                        REGIM SPECIAL
    D.G.F.P. ....................                        Seria ...........
    A.F.P. ......................
    Str. .............. Nr. .....        CHITANTA nr. ...........*2)
    Localitatea .................
    In baza*1) ..................   Nume si prenume/denumire debitor ..........
                                    Domiciliul/sediul in localitatea ..........
                                    Str. ....................... nr. .........,
    Unitatea de Trezorerie si       bl. ........., sc. ........, ap. .........,
    Contabilitate Publica           sector/judet ..............................
    .............................   Alte date de identificare a debitorului*3)
                                    ...........................................

    In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare s-au incasat:
 ______________________________________________________________________________
|         Natura obligatiei bugetare         | Termen de plata | Suma (in lei) |
|____________________________________________|_________________|_______________|
| *4) ...................... restant/curent  |                 |               |
|____________________________________________|_________________|_______________|
| Dobanda                                    |                 |               |
|____________________________________________|_________________|_______________|
| Penalitate de intarziere                   |                 |               |
|____________________________________________|_________________|_______________|
|                                            |                 |               |
|____________________________________________|_________________|_______________|
|                            TOTAL                             |               |
|______________________________________________________________|_______________|
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                     (totalul sumei de lei in litere)

      Am platit*5) ..............             Am primit*6) ..............

------------
    *1) Se vor mentiona: denumirea documentului, numarul, data si emitentul.
    *2) Se emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat pe tipuri de impozite si scadente.
    *3) Se inscrie: codul de inregistrare fiscala (numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz).
    *4) Se va completa denumirea creantei principale reprezentand impozit, taxa contributie ori alt venit al bugetului de stat.
    *5) Semnatura debitorului.
    *6) Semnatura casierului.

    Cod M.F.P. 14.13.11.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A5/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. .............. Nr. .....
    Localitatea .................
    Nr. ..... data ..............       Persoana care poate fi contactata:
                                        d-na/dl. ..............................
                                        nr. tel. ..............................
                                        intre orele: ..........................

                    INSTIINTARE DE PLATA nr.*1) ..........

    Nume si prenume/denumire debitor ................................
    Domiciliu/sediu in localitatea .................................. str. .................... nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judet .............................
    Alte date de identificare a debitorului*2)
    ...........................................................................

    Va notificam ca figurati in evidentele fiscale ale unitatii noastre cu obligatii la bugetul de stat de plata restante, reprezentand:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei           | Termenul de plata  | Cuantumul sumei datorate  |
| fata de bugetul de stat*3)  |                    |          - lei -          |
|_____________________________|____________________|___________________________|
|                             |                    |                           |
|_____________________________|____________________|___________________________|

    Va invitam ca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele mentionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada platii acestora.
    Documentul prin care s-a individualizat suma de plata*4) ................................................................................
    Am aprecia daca sumele datorate ar fi platite cat mai curand posibil, limitand astfel acumularea de dobanzi si penalitati de intarziere.
    Daca aveti nelamuriri in legatura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume si adresa figureaza mai sus, la sediul nostru sau la numarul de telefon mentionat.
    Aceasta instiintare de plata va este comunicata in temeiul art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.
    Va multumim pentru cooperare.

      Conducatorul unitatii fiscale,              Seful compartimentului,
                  L.S.

------------
    *1) Se va emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat distinct pe tipuri de impozite si taxe si scadente.
    *2) Se va completa: codul de inregistrare fiscala (numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz).
    *3) Se va preciza denumirea creantei principale, impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat.
    *4) Se vor mentiona: denumirea documentului, nr., data si emitentul.

    M.F.P. cod 14.13.09.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... data .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ..... data ..............

                                  SOMATIE

    Catre ...........................................
    cod de inregistrare fiscala*1) .................. str. ..................... nr. ...., bloc ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector ........, localitatea ...................., judetul .........................

    In baza art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, va instiintam ca figurati in evidenta fiscala cu urmatoarele sume de plata, pentru care s-a inceput executarea silita in temeiul titlului executoriu emis de ............................................ anexat.
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Termenul legal de plata | Cuantumul  |
| fata de bugetul   | nr./data*3)       | sau perioada pentru care| sumei      |
| de stat*2)        |                   | a fost calculata        | datorate*4)|
|                   |                   | dobanda/penalitatea     | (lei)      |
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|
|___________________|___________________|_________________________|____________|

    Daca, in termen de 15 zile de la primirea prezentei somatii, nu veti achita sumele mentionate pentru care termenul legal de plata a expirat sau nu veti face dovada stingerii acestora, in baza prevederilor art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, se va proceda la aplicarea modalitatilor de executare silita. Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor aratate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somatii prin posta, vor fi suportate de catre dvs.

      Conducatorul organului de executare,
          Semnatura ...............               Seful compartimentului,
                     L.S.
------------
    *1) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *2) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *4) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.

    M.F.P. cod 14.13.28.99
    Tiparit la C.N, "Imprimeria Nationala" S.A                     Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

              ADEVERINTA DE PRIMIRE A SOMATIEI Nr. ..........

    Am primit somatia nr. ........... din ..................., precum si titlul executoriu nr./data*1) ........................................................ pentru debitorul*2) ................................................... cod de inregistrare fiscala*3) ..................... astazi ......, luna ............., anul ......, ora .......
    Numele, prenumele/denumirea/calitatea persoanei care primeste somatia si semneaza adeverinta .................................................. din localitatea ........................, str. ........................ nr. ......., act de identitate/pasaport/legitimatie/seria ......... nr. .............., eliberat de ................................................. .
    Prezenta a fost intocmita in temeiul art. 41 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

    Executor bugetar                          Semnatura (stampila) persoanei
    Nume, prenume .......................     care primeste somatia.
    Nr. legitimatie .....................
    Semnatura ...........................

------------
    *1) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *2) nume, prenume/denumire
    *3) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare al debitorului, dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.29.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A5/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                  PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMATIEI
incheiat astazi .............. luna ..................... anul .........

    In baza art. 41 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, subsemnatul ................................... cu legitimatia nr. ....... m-am deplasat la debitorul ......................... din localitatea*1) ................................., in data de ............... ora ......., in vederea comunicarii somatiei nr. ......../.............. emisa de ................................................................. insotita de titlul executoriu nr./data*2) ............................................. emis de .................................
    Somatia a fost inmanata/afisata*3)
................................................................................

                                 Semnatura
                            executorului bugetar,
                          .........................

------------
    *1) se va indica domiciliul sau sediul complet, iar daca are sediul in hotel se va indica nr. etajului, nr. apartamentului sau nr. camerei;
    *2) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate nr. si data emiterii;
    *3) se vor preciza numele, prenumele si calitatea persoanei careia i s-a inmanat somatia sau locul unde s-a facut afisarea si motivul afisarii, precum si orice alte constatari utile executarii silite.

    M.F.P. cod 14.13.29.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A5/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... data .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................

                       TITLUL EXECUTORIU NR.*1) ..............

    Nume si prenume/denumire debitor .......................................... domiciliul/sediul in localitatea ....................... str. ................. nr. ...., bloc ....., sc. ...., ap. ....., sector/judet .......................
    Alte date de identificare a debitorului*2)
    ...........................................................................

 ______________________________________________________________________________
|  Natura obligatiei          |  Termenul legal de plata  |  Cuantumul sumei   |
|  fata de bugetul de stat*3) |  sau perioada pentru care |  datorate*4) (lei) |
|                             |  a fost calculata         |                    |
|                             |  dobanda/penalitatea      |                    |
|_____________________________|___________________________|____________________|
|                             |                           |                    |
|                             |                           |                    |
|_____________________________|___________________________|____________________|

    Documentul prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plata*5)
................................................................................
    Prezentul inscris constituie titlu executoriu in temeiul art. 47 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

    Data emiterii: .............................

                      Conducatorul organului de executare,
                                    Semnatura
                                       L.S.

------------
    *1) se emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat cate un titlu executoriu distinct;
    *2) se va completa: codul de inregistrare fiscala (codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); actul de identitate seria, numarul; numarul de inregistrare la instanta judecatoreasca etc.;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, iar penalitatile de intarziere se vor calcula potrivit dispozitiilor art. 14 - 15 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, dupa caz, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi;
    *5) se vor mentiona: denumirea documentului, numar, data, emitentul.

    M.F.P. cod 14.13.30.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

         PROCES-VERBAL PRIVIND CHELTUIELILE DE EXECUTARE NR. .............
incheiat in temeiul art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare,

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat in sarcina debitorului*1) ........................................ din localitatea ....................... str. .................... nr. ......., bloc ....., sc. ....., ap. ...., cod de inregistrare fiscala*2) ....................., in baza titlului executoriu nr./data*3) ....................................., emis de .................... s-a aplicat procedura de executare silita pentru care s-au efectuat urmatoarele cheltuieli de executare:
 ______________________________________________________________________________
|  Felul cheltuielilor |  Denumirea documentului justificativ,  |  Suma (lei)  |
|  de executare        |  nr. si data                           |              |
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|______________________|________________________________________|______________|
|       TOTAL          |                                        |              |
|______________________|________________________________________|______________|

             Conducatorul
        organului de executare
              Semnatura
                 L.S.
         ...................
                                                     Intocmit,
                                                 Executor bugetar

    Data emiterii .................       Semnatura .................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

    M.F.P. cod 14.13.35.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                          ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII

    Catre, ....................................................................
    ......................................................................*1).

    In baza art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, se infiinteaza poprirea asupra sumelor de bani datorate de dvs. cu orice titlu, debitorului urmarit*2) ................................................... conform titlului executoriu emis de .......................................... anexat in copie certificata.
    Sumele vor fi retinute si virate in conturile deschise la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ........................................... dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Cuantumul sumei | Nr. contului de    |
| fata de bugetul   | nr./data*4)       | datorate (lei)  | venit bugetar in   |
| de stat*3)        |                   |                 | care urmeaza a se  |
|                   |                   |                 | vira suma retinuta |
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|      TOTAL        |                   |                 |                    |
|___________________|___________________|_________________|____________________|

    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-mentionat.
    Procedura de aplicare a popririi este prevazuta la art. 63 - 69 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare.

                                   Conducatorul organului de executare,
                                                Semnatura
                                                   L.S.
                                            ...................

------------
    *1) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a tertului poprit;
    *2) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

    M.F.P. cod 14.13.12.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

       ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

    Catre .....................................................................
    ......................................................................*1).

    In temeiul art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru stingerea creantei bugetului de stat, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dvs. de catre debitorul*2) ................................ conform titlului executoriu emis de ..........................................., anexat in copie certificata.
    Sumele vor fi retinute si varsate in conturile deschise la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ........................................... dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei | Titlul executoriu | Cuantumul sumei | Nr. contului de    |
| fata de bugetul   | nr./data*4)       | datorate (lei)  | venit bugetar in   |
| de stat*3)        |                   |                 | care urmeaza a se  |
|                   |                   |                 | vira suma retinuta |
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|___________________|___________________|_________________|____________________|
|      TOTAL        |                   |                 |                    |
|___________________|___________________|_________________|____________________|

    Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia, pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.
    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi.

    Va multumim pentru cooperare.

                                        Conducatorul organului de executare,

                                                     Semnatura
                                                        L.S.
                                                   .............

------------
    *1) denumirea si sediul bancii;
    *2) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

    M.F.P. cod 14.13.12.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI MOBILE
incheiat astazi ................., luna ..............., anul ....., ora ....., in localitatea ........................., str. ....................., nr. ......

    In temeiul art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, subsemnatul ..................................... executor bugetar, cu legitimatia nr. ..............., delegatia nr. .................... am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului*1) ........................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ........................ str. ....................., nr. ......, sector......., bloc  ....., sc. ...., ap. ....., judet ............, cod inregistrare fiscala*2) ......................., caruia desi i s-a comunicat somatia nr. ............... din .............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de ......................................, constand in:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Titlul executoriu |   Cuantumul sumei datorate*5)   |
| de bugetul de stat*3)  |    nr./data*4)    |              (lei)              |
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
    In cazul in care executorul bugetar nu poate evalua bunurile mobile sechestrate deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    ..............................., domiciliat in .................., legitimat cu ............................, in calitate de ...............................,
    ..............................., domiciliat in .................., legitimat cu ............................, in calitate de ................................
    Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*6): .................................................. bunurile fiind lasate in custodia ......................................, din localitatea ......................., str. ......................, nr. ........, care va depozita bunurile in localitatea ............................., str. ............................ nr. ...... .
    Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile ...................
    In legatura cu bunurile mobile sechestrate, debitorul ................................................... mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ...............
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita.
    In cazul in care obligatia fata de bugetul de stat nu se achita in termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in ......... exemplare.
    *7) .......................................................................

        Semnatura                   Semnatura debitorului (sau a persoanei
    executorului bugetar,                  majore cu care locuieste)
    .....................           ......................................

                                    Semnaturile martorilor ...............
                                                       ...................
                                                       ...................
                                    Semnatura custodelui .................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
    *6) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri;
    *7) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

    M.F.P. cod 14.13.13.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    ANEXA 1
    la Procesul-verbal
    de sechestru nr. ....... din ...........

    Dosar de executare
    Nr. .............../..........

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea bunurilor mobile,      | Cantitatea |     Valoarea estimativa      |
| descriere, stare de uzura, semne |            |           - lei -            |
| particulare de identificare      |            |                              |
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|__________________________________|____________|______________________________|
|                 TOTAL:                                                       |
|______________________________________________________________________________|

        Semnatura                   Semnatura debitorului (sau a persoanei
    executorului bugetar,                  majore cu care locuieste)
    .....................           ......................................

                                    Semnaturile martorilor ...............
                                    Semnatura custodelui .................

    M.F.P. cod 14.13.13.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                 PROCES-VERBAL DE SECHESTRU PENTRU BUNURI IMOBILE
incheiat astazi ................, luna ................., anul ....., ora ....., in localitatea .........................., str. ...................... nr. .....

    In temeiul art. 81 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, subsemnatul ..................................... executor bugetar, cu legitimatia nr. ................, delegatia nr. ................... am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului*1) ....................................................., cu domiciliul/sediul in localitatea ............................ str. ......................, nr. ....., sector ......, bloc  ....., sc. ...., ap. ....., judet ........................, cod inregistrare fiscala*2) ......................, caruia desi i s-a comunicat somatia nr. .......... din .............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis de ............................, constand in:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Titlul executoriu |   Cuantumul sumei datorate*5)   |
| de bugetul de stat*3)  |    nr./data*4)    |              (lei)              |
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat s-a procedat la sechestrarea urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de ..................... compusa din ............... si construita din .................................................... stare de uzura/semne particulare ....................................................... situata in localitatea .................. str. ................... nr. ........ detinuta in baza*6) ..................... evaluata la suma de ............. lei.
    - teren*7) ................................ in suprafata de ............... situat in ............................. str. ....................... nr. ....... detinut in baza*6) ....................... evaluat la suma de.............. lei.
    In cazul in care executorul bugetar nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul aplicat constituie ipoteca legala.
    Sechestrul s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    ..............................., domiciliat in .................., legitimat cu ............................, in calitate de ...............................,
    ..............................., domiciliat in .................., legitimat cu ............................, in calitate de ................................
    Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul
...............................................................................
    In legatura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ............................................. mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ..............
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formuleaza urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    In legatura cu bunurile sechestrate s-au savarsit infractiunile ...........
    Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp dureaza executarea silita.
    Daca obligatia fata de bugetul de stat nu este platita in termen de 15 zile se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii.
    Prezentul proces-verbal de sechestru s-a incheiat in .......... exemplare.
    *8) .......................................................................

        Semnatura                   Semnatura debitorului (sau a persoanei
    executorului bugetar,                  majore cu care locuieste)
    .....................           ......................................

                                    Semnaturile martorilor ...............
                                                       ...................
                                                       ...................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
    *6) se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;
    *7) se va mentiona felul terenului.
    *8) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

    M.F.P. cod 14.13.34.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                PROCES-VERBAL DE NUMIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU
incheiat astazi .......... luna .................... anul ..... in baza art. 86 alin. (1), art. 88 si art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Avand in vedere ca debitorul*1) ........................................ cu domiciliul/sediul in localitatea ........................, str. .............., nr. ......., sector ......, bloc ........, sc. ......., et. ....., ap. ......., judetul ................, cod de inregistrare fiscala*2) ................... in baza titlului executoriu ...................................................... emis de ........................... are de plata urmatoarele obligatii bugetare:
 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Titlul executoriu |   Cuantumul sumei datorate*5)   |
| de bugetul de stat*3)  | nr./data*4)       |              (lei)              |
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|
|________________________|___________________|_________________________________|

    Intrucat sumele mentionate mai sus nu au fost achitate desi debitorului i s-a comunicat somatia nr. ............../..........., pentru stingerea creantei bugetului de stat s-a inceput procedura de executare silita (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini sau a unui ansamblu de bunuri, dupa caz) si s-a incheiat procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile sau pentru bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr./data*6) ........................................... constand in:
    - cladire in suprafata de ..............................., compusa din ............................. construita din ......................, situata in localitatea ........................., str. ........................ nr. ....., bloc ..., et. ..., sc. ..., ap. ..., evaluata la suma de ................. lei.
    - teren in suprafata de ............., felul terenului ..................., situat in localitatea ..................., str. ................, nr. ........, evaluat la suma de ............................ lei.
    - alte bunuri imobile (fructe neculese si recolte prinse de radacini)
................................................................................
    - bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri)
................................................................................
    Pentru administrarea bunurilor sechestrate, se numeste administrator sechestru*7) .......................................................... din localitatea ....................., str. ........................., nr. ........, bloc ...., sc. ...., ap. ...., cod de inregistrare fiscala*2) ..................
    In cazul in care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridica decat debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizatie administratorului sechestru tinand seama de activitatea depusa.
    Prezentul proces-verbal de numire a administratorului sechestru s-a incheiat in 3 exemplare, din care unul ramane la dosarul de executare, unul s-a inmanat debitorului si unul s-a inmanat administratorului sechestru.

    Executor bugetar
    Nume si prenume .................
    Semnatura .......................
    Legitimatia nr. .................

    Am primit in pastrare in calitate de administrator sechestru bunurile aratate in prezentul proces-verbal de care raspund si am luat cunostinta de obligatiile pe care le am.
    Obligatiile administratorului sechestru sunt cele prevazute in art. 86 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, precum si in normele metodologice date in aplicarea acesteia.

                  Semnatura administratorului sechestru,
                 ........................................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv, conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
    *6) in cazul in care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *7) nume, prenume/denumire administrator sechestru.

    M.F.P. cod. 14.13.14.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

                     PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE*1)
incheiat astazi ........, luna ................, anul ....., ora ....., in localitatea ..........................., str. ...................... nr. .......

    In temeiul art. 94 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, subsemnatul .........................., executor bugetar, cu legitimatia nr. ............/..................., am predat urmatoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal incheiat la data de ......................., inregistrat sub nr. .........../.........., care vor fi supuse vanzarii in regim de consignatie.
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea bunurilor mobile,      | U.M. | Cantitatea | Pretul     | Valoarea |
| descriere, stare de uzura, semne |      |            | unitar/U.M.|  - lei - |
| particulare de identificare      |      |            |            |          |
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|
|__________________________________|______|____________|____________|__________|

    Subsemnatul ............................, legitimat cu ................, in calitate de reprezentant al*2) ............................., am primit bunurile mobile enumerate mai sus.
    Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate si expuse la vedere pentru vanzare si nu pot fi vandute cu plata in rate.
    Sumele realizate din vanzarea acestor bunuri mobile se varsa in termen de doua zile lucratoare in contul nr. ................................, deschis la unitatea de trezorerie si contabilitate publica .......................... dupa retinerea comisionului de ............ % .

          Semnatura                    Semnatura reprezentantului unitatii
     executorului bugetar              de vanzare in regim de consignatie
   ........................           .....................................

------------
    *1) se incheie cu ocazia transmiterii bunurilor mobile pentru vanzare in regim de consignatie;
    *2) unitatea de vanzare in regim de consignatie.

    M.F.P. cod. 14.13.32.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

               ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
                   Anul ........ luna ......... ziua ....

    In temeiul art. 97 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de ....., luna ..........., anul ....., ora ....., in localitatea ..............., str. ......................, nr. ......, se vor vinde prin*1) ................. urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului*2) ....................... cu domiciliul/sediul in localitatea ....................... str. .............. nr. ..........., bl. ......., sc. ......, etaj. ...., ap. ....., cod de inregistrare fiscala*3) .........................

    Denumirea bunului mobil, descriere sumara:         Pretul de evaluare sau
        (se vor indica drepturile reale si                  de pornire al
       privilegiile care greveaza bunurile,               licitatiei (lei)
                daca este cazul)

    1. ............................................    ......................
    2. ............................................    ......................
    3. ............................................    ......................
    4. ............................................    ......................

    Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare, oferte de cumparare, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop. Ofertantii sunt obligati sa prezinte, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei.

                    Conducatorul organului de executare
                                 Semnatura
                                    L.S.
                              ................

    Intocmit:
    Executor bugetar

------------
    *1) se va indica metoda de vanzare
    *2) se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea debitorului
    *3) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.15.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... din .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

               ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
                   Anul ........ luna ......... ziua ....

    In temeiul art. 97 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, se face cunoscut prin prezenta ca in ziua de ......... luna ................ orele ......... anul ........... in localitatea .................................., str. ............................ nr. ...., se vor vinde prin*1) .............................................. urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului*2) ............................... cu domiciliul/sediul in localitatea ........................................ str. ..................... nr. ....., bl. ......, sc. ...., etaj ....., ap. ...., cod de inregistrare fiscala*3) ....................................:
    a) - cladire in suprafata de ............. compusa din ................. si construita din ........................................................ situata in localitatea .......................... str. .................... nr. ......, pret de evaluare/de pornire al licitatiei ................................ lei.
    b) - teren*4) ............................ in suprafata de ................ situat in localitatea .............................. str. ..................... nr. ......... pret de evaluare/de pornire al licitatiei .................. lei.
    Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele*5):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Pentru bunul imobil prevazut mai sus (cladire/teren) au comunicat titluri executorii urmatorii creditori*6)
...............................................................................
...............................................................................

    Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
    Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare, oferte de cumparare, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare la locul fixat in acest scop.
    Ofertantii sunt obligati sa prezinte, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare, dovada depunerii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei.

                    Conducatorul organului de executare
                                 Semnatura
                                    L.S.
                              ................

    Intocmit:
    Executor bugetar
    ....................

------------
    *1) Se va indica metoda de vanzare;
    *2) Se va preciza numele si prenumele sau denumirea debitorului;
    *3) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *4) Se va mentiona felul terenului;
    *5) Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora;
    *6) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.

    M.F.P. cod 14.13.15.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... data .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../..............

                   PROCES-VERBAL DE LICITATIE PENTRU BUNURI MOBILE
incheiat astazi .... anul .... luna .............. orele ..... in localitatea ....................... str. ...................... nr. .... in temeiul art. 109 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat fata de debitorul*1) .................................... din localitatea .......................... str. .................... nr. .... cod de inregistrare fiscala*2) ............. in suma de ................ lei specificate in titlul executoriu nr./data*3) ........................................ emis de .............................. s-a sechestrat bunul mobil inscris in procesul-verbal de sechestru nr. .... din .............. intocmit de ...................................................
    Valorificarea bunului mobil prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .................. in ziarele ................................................ a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul*4) ..........................., la*5) .................., precum si*6) ................................... .
    In baza art. 94 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:
    Executorul bugetar a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunului mobil
...............................................................................
...............................................................................
    - descrierea sumara .......................................................
    - drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunul mobil
...............................................................................
...............................................................................
    - pretul de pornire al licitatiei (lei) ...................................
    - data ................ ora ........ locul vanzarii .......................
    - numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul debitorului
...............................................................................
    - creditori urmaritori
...............................................................................
    Executorul bugetar a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Pretul de evaluare al bunului mobil (lei) .................................
    Licitatia*7) ......... a inceput de la pretul de (lei)*8) .................
    Adjudecarea s-a facut in favoarea*9)
...............................................................................
...............................................................................
la pretul de (lei) ............. si T.V.A. in valoare de ............... (lei).
    Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, la care se adauga T.V.A. aferenta, in lei, in numerar imediat sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii in contul .........................................................
    Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
    In conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.
    *10) ......................................................................
    Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ........... exemplare.

      Comisia de licitatie:                             Adjudecatar
    Nume, prenume, semnatura                  (sau reprezentantul sau legal)
               L.S.                              Nume, prenume, semnatura
                                                           L.S.
    ........................                  ..............................
    ........................                  ..............................
    ........................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *4) organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local in raza caruia se afla bunurile imobile sechestrate;
    *5) locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei;
    *6) alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare;
    *7) se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz;
    *8) cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire al licitatiei, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire al licitatiei;
    *9) nume, prenume/denumire, domiciliul/sediul, precum si contul bancar al adjudecatarului, dupa caz;
    *10) se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

    M.F.P. cod 14.13.33.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................           Nr. ..... data .............
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../..............

    PROCES-VERBAL DE LICITATIE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
incheiat astazi .... anul .... luna .............. orele ..... in localitatea ....................... str. ...................... nr. .... in temeiul art. 109 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat fata de debitorul*1) .................................... din localitatea .......................... str. .................... nr. .... cod de inregistrare fiscala*2) ............. in suma de ................ lei, specificate in titlul executoriu nr./data*3) ........................................ emis de .............................. s-au sechestrat bunurile inscrise in procesul-verbal de sechestru nr. ..... din .......... intocmit de ...................................................
    Valorificarea bunurilor prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicarea la data de .................. in ziarele ................................................ a anuntului de vanzare, care a fost afisat la sediul*4) ..........................., la*5) .................., precum si*6) ....................................
    In baza art. 94 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, dupa cum urmeaza:
    Executorul bugetar a dat citire anuntului de vanzare, care cuprinde:
    - datele de identificare a bunurilor (cladire si/sau teren, ansamblu de bunuri)
...............................................................................
...............................................................................
    - descrierea sumara .......................................................
    - drepturile reale si celelalte sarcini care greveaza bunurile
...............................................................................
...............................................................................
    - pretul de pornire al licitatiei (lei) ...................................
    - data ................ ora ........ locul vanzarii .......................
    - numele, prenumele si domiciliul sau denumirea si sediul debitorului
...............................................................................
    - creditori urmaritori
...............................................................................
    Executorul bugetar a facut prezentarea ofertelor scrise primite si a dovezii platii sumei reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (se vor mentiona toti cei care au participat la licitatie si sumele oferite de fiecare participant)
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    Pretul de evaluare al bunurilor (lei) .....................................
    Licitatia*7) ......... a inceput de la pretul de (lei)*8) .................
    Adjudecarea s-a facut in favoarea*9) ......................................
...............................................................................
la pretul de (lei) ............... si T.V.A. in valoare de ............. (lei).
    Adjudecatarul va plati pretul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitatie, la care se adauga T.V.A. aferenta, in lei, in numerar imediat sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.
    Plata se va face integral ...................... sau in ...... rate lunare, cu un avans de*10) (lei) ..................... si cu plata unei dobanzi de ..............., in contul ....................................................
    Cu privire la vanzarea la licitatie s-au facut urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
    In conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, daca adjudecatarul nu plateste in termenul stabilit, acesta este obligat sa achite cheltuielile prilejuite de o noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic, diferenta de pret. Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie. Daca la urmatoarea licitatie bunul nu va fi vandut, adjudecatarul este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.
    Cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata pretului in intregime si a dobanzii stabilite, conform art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, in cazul platii pretului in rate.
    *11) ......................................................................
    Prezentul proces-verbal de licitatie s-a incheiat in ........... exemplare.

      Comisia de licitatie:                             Adjudecatar
    Nume, prenume, semnatura                  (sau reprezentantul sau legal)
             L.S.                                Nume, prenume, semnatura
                                                           L.S.
    ........................                  ..............................
    ........................
    ........................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, nr. de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *4) organul de executare care organizeaza licitatia si consiliul local in raza caruia se afla bunurile sechestrate;
    *5) locul stabilit de organul de executare pentru desfasurarea licitatiei;
    *6) alte locuri unde a fost afisat anuntul de vanzare;
    *7) se va mentiona licitatia I, II, III etc., dupa caz;
    *8) cel mai mare pret din ofertele scrise, daca acesta este superior pretului de pornire al licitatiei, in caz contrar, licitatia va incepe de la pretul de pornire al licitatiei;
    *9) nume, prenume/denumire, domiciliul/sediul, precum si contul bancar al adjudecatarului, dupa caz;
    *10) minimum 50% din pretul de adjudecare al imobilului;
    *11) se mentioneaza situatia in care vanzarea nu s-a realizat, daca este cazul.

    M.F.P. cod 14.13.33.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

                                    ___________________________________________
    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  | D.G.F.P. ...............................  |
    D.G.F.P. ....................  |___________________________________________|
    A.F.P. ......................  |           | Data | Functia     | Semnatura|
    Str. .............. nr. .....  |___________|______|_____________|__________|
    Localitatea .................  | Aprobat   |      | Director    |          |
    Dosar de executare             |           |      | general     |          |
    nr. ...../..............       |___________|______|_____________|__________|
                                   | Avizat    |      | Sef         |          |
                                   |           |      | compartiment|          |
                                   |           |      | juridic     |          |
                                   |___________|______|_____________|__________|
                                   | Verificat |      | Director    |          |
                                   |           |      | DMAVS       |          |
                                   |___________|______|_____________|__________|

       PROCES-VERBAL PENTRU TRECEREA IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI
a bunurilor imobile supuse executarii silite incheiat astazi ..... luna .............. anul ..... in temeiul art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat fata de debitorul (persoana juridica)*1) .................................................. din localitatea .................................... str. ................. nr. ......, cod de inregistrare fiscala*2) ......................., astfel cum au fost specificate in titlurile executorii nr./data*3) ........................................... emise de ..................................................., in suma totala de .................. lei, pentru care s-a inceput procedura de executarea silita, din care ramase de recuperat*4):
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Titluri executorii emise pentru alte creante ale bugetului de stat:
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Intrucat debitorul nu a platit la termenele stabilite obligatiile fata de bugetul de stat prevazute mai sus, la cererea acestuia, se efectueaza trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile inscrise in procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. ....... din ............ intocmit de .................................................. care se anexeaza la prezentul proces-verbal.
    a) Date privind identificarea bunurilor imobile (cladire si/sau teren) ...............................................................................
...............................................................................
    b) Descrierea sumara
...............................................................................
...............................................................................
    c) Documente care atesta dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile
...............................................................................
...............................................................................
    d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea in proprietatea publica a statului ........................................................ lei
    e) Suma total obligatii ale bugetului de stat ......................... lei
    f) Diferenta din care:
    - obligatii ale bugetului de stat ramase de recuperat (e-d) ........... lei
    - suma ramasa in plus care urmeaza a fi regularizata conform dispozitiilor legale in vigoare (d-e) ................................................... lei
    Documentele din care rezulta ca bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidentele Biroului de Carte funciara)
...............................................................................
...............................................................................
    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in baza Deciziei nr. ........ din data de ................ a comisiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, in ........ exemplare.

    CONDUCATORUL ORGANULUI DE EXECUTARE
              Semnatura                               DEBITOR,
                                                     Semnatura
                 L.S.                                   L.S.
    ...................................         .............................
    ...................................         .............................
    ...................................         .............................

    Intocmit:
    Executor bugetar
    Nume ...............
    Prenume ............
    Semnatura ..........

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va completa: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *4) se inscriu sumele ramase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, inclusiv accesoriile acestora si cheltuielile de executare, actualizate.

    M.F.P. cod 14.13.37.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../..............

    PROCES-VERBAL PRIVIND ELIBERAREA SAU DISTRIBUIREA SUMEI REZULTATE DIN EXECUTARE SILITA
incheiat astazi .... luna .............. anul .... orele ..... in temeiul art. 122 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Pentru stingerea creantelor bugetului de stat fata de debitorul*1) .......................................................................... din localitatea ............................., str. .................... nr. ....., cod de inregistrare fiscala*2) ..............., in suma de ............... lei, specificate in titlul executoriu nr./data*3) ........................., emis de ...................................., s-a procedat la aplicarea masurilor de executare silita in urma carora a rezultat suma de ............... lei, la data de ................ .
    S-a procedat la distribuirea sumei rezultate urmatorilor creditori care au participat la executarea silita ori si-au depus titlurile pana la data incheierii prezentului proces-verbal, astfel:
                                                                    - lei -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele sau  | Domiciliul| Natura      | Cuantumul| Suma                 |
|crt.| denumirea   | sau sediul| creantei    | creantei | distribuita/nr. cont |
|    | creditorului|           | si titlul*3)|          | venit al bugetului   |
|    |             |           | care o      |          | de stat              |
|    |             |           | constata    |          |                      |
|____|_____________|___________|_____________|__________|______________________|
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|____|_____________|___________|_____________|__________|______________________|
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|____|_____________|___________|_____________|__________|______________________|
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|    |             |           |             |          |                      |
|____|_____________|___________|_____________|__________|______________________|

    Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate prin executare silita, persoanele prezente formuleaza urmatoarele observatii sau refuza sa semneze din urmatoarele motive:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

           Conducatorul                      Creditorii prezenti la distribuire
      organului de executare
             Semnatura                       ..................................
               L.S.                          ..................................
      ......................                 ..................................
                                             ..................................
                                             ..................................

                                          Alte persoane prezente la distribuire
                                          .....................................
                                          .....................................

    Intocmit,
    Executor bugetar
    Nume ...............
    Prenume ............
    Semnatura ..........

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii ori/si s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numarul si data emiterii.

    M.F.P. cod 14.13.38.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................                Aprobat/Data ...........
    A.F.P. ......................           Conducatorul organului de executare
    Str. .............. nr. .....                     Semnatura
    Localitatea .................                       L.S.
    Dosar de executare
    nr. ...../..............                            Avizat
                                                Compartiment juridic,

                                PROCES-VERBAL
                    de constatare a starii de insolvabilitate

                 Incheiat astazi ..., luna .........., anul ....

    In baza art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, avand in vedere ca debitorul ............................, cu ultimul domiciliu/sediu cunoscut in localitatea ......................, str. .................... nr. ...., blocul ...., scara ...., etajul ...., apartamentul ...., cod de inregistrare fiscala*1) .................., a fost inscris in evidenta fiscala cu urmatoarele obligatii catre bugetul de stat, conform titlurilor executorii ..................., emise de ................:
 ______________________________________________________________________________
|                      |     Termenul de plata    |      Suma datorata (lei)   |
|  Natura obligatiei   |__________________________|____________________________|
|                      |  Anul |   Luna   |  Ziua |  Debit  |  Dobanzi si/sau  |
|                      |       |          |       |         |  penalitati de   |
|                      |       |          |       |         |  orice fel*2)    |
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|

    Pentru incasarea si executarea silita a acestor sume s-au luat urmatoarele masuri:
    - s-a comunicat instiintarea de plata nr. ....../............;
    - s-a comunicat somatia nr. ........../......................;
    - s-a infiintat poprirea cu adresa nr. ........./............;
    - s-a infiintat sechestrul asupra bunurilor mobile, cu Procesul-verbal ....../............, pentru ..................................................;
    - s-au indisponibilizat bunuri imobile cu Procesul-verbal ....../........., dupa cum urmeaza:
...............................................................................
..............................................................................;
    In urma aplicarii masurilor prevazute mai sus, s-au stins obligatii in suma de ................., insa debitorul figureaza in continuare cu urmatoarele obligatii catre bugetul de stat:
 ______________________________________________________________________________
|                      |     Termenul de plata    |      Suma datorata (lei)   |
|  Natura obligatiei   |__________________________|____________________________|
|                      |  Anul |   Luna   |  Ziua |  Debit  |  Dobanzi si/sau  |
|                      |       |          |       |         |  penalitati de   |
|                      |       |          |       |         |  orice fel*2)    |
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|
|______________________|_______|__________|_______|_________|__________________|

    Pentru recuperarea obligatiilor fata de bugetul de stat mentionate, s-au luat urmatoarele masuri;
    a) s-au facut cercetari la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    b) s-au solicitat relatii de la compartimentele de evidenta a populatiei din cadrul Ministerului de Interne si de la oficiile registrului comertului sau de la instantele judecatoresti, dupa caz, si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    c) s-au cerut relatii de la unitatile sau de la persoanele fizice, unde debitorul si-a desfasurat activitatea in ultimii 3 ani si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    d) s-au cerut relatii la organele de executare in raza carora s-a nascut debitorul sau a avut debitorul ultimul domiciliu/sediu, precum si de la cele in a caror raza teritoriala ori evidenta se afla sucursale sau puncte de lucru ale debitorului si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    e) s-au solicitat de la organele si persoanele abilitate informatii cu privire la mostenitorii care au acceptat succesiunea debitorului decedat si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    f) s-au verificat documentele de constituire si de evidenta (act constitutiv, statut, contract de societate, acte aditionale de modificare a acestora, bilant contabil, balanta lunara etc.) si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    g) s-au solicitat informatii societatilor bancare la care debitorul are conturi deschise si s-a constatat ca
...............................................................................
..............................................................................;
    h) s-au solicitat informatii de la institutiile care gestioneaza registrele publice sau de la alte organe abilitate, privind bunurile sau veniturile debitorului ...............................................................................
..............................................................................;
    i) s-a angajat raspunderea la plata a altor persoane decat debitorul, conform procedurii prevazute de art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, pentru suma de ................, din care s-a achitat suma de ............................;
    j) s-au mai facut urmatoarele cercetari
...............................................................................

    In urma cercetarilor si constatarilor de mai sus rezulta ca debitorul se incadreaza in dispozitiile art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 si este insolvabil, intrucat*3)
...............................................................................
...............................................................................

    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in ............. exemplare, din care ...............................................................................

              Sef compartiment,                      Intocmit,
                                                  Executor bugetar
                                                 Numele si prenumele
                                                     Semnatura

    Se anexeaza urmatoarele documente justificative:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

------------
    *1) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *2) se completeaza si cu majorarile de intarziere datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996;
    *3) 1. debitorul nu are venituri sau bunuri urmaribile; 2. cand, dupa incetarea executarii silite, pornita impotriva debitorului, raman debite neachitate; 3. debitorul a disparut sau a decedat fara sa lase avere; 4. debitorul nu este gasit la ultimul domiciliu sau sediu cunoscut si, la acestea ori in alte locuri unde exista indicii ca a avut avere, nu se gasesc venituri sau bunuri urmaribile; 5. cand, potrivit legii, debitorul, persoana juridica, isi inceteaza existenta si cand au ramas neachitate obligatii bugetare.

    M.F.P. cod 14.13.16.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................                Aprobat/Data ...........
    A.F.P. ......................             Conducatorul unitatii fiscale
    Str. ............. nr. ......                     Semnatura
    Localitatea .................                       L.S.
    Nr. ......../Data ...........
                                                       Avizat
                                                Compartiment juridic,

                                PROCES-VERBAL
de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita

    Incheiat astazi ...., luna ........., anul ....

    In baza art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, avand in vedere ca debitorul ............................, cu domiciliul/sediul in localitatea ....................., str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., cod de inregistrare fiscala*1) ....................., a fost inscris in evidenta fiscala cu obligatii de plata catre bugetul de stat, constand in ........................, conform titlului executoriu ............................ emis de .........................., din care a achitat suma de .................... prin ...................., termenul de prescriptie a fost intrerupt sau suspendat, dupa caz, in perioada ......................... prin ................... .
    In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca pentru debitul provenind din ....................... s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestuia, conform tabelului:
 ______________________________________________________________________________
| Natura      |  Inceperea     |                |Perioada de | Suma pentru care|
| obligatiilor|  termenului de |                |intrerupere/| s-a implinit    |
| restante    |  prescriptie   | Suma datorata  |suspendare a| termenul de     |
| fata de     |  (scadenta     |     (lei)      |termenului  | prescriptie a   |
| bugetul     |  sau titlul    |                |de          | dreptului de a  |
| de stat     |  executoriu)   |                |prescriptie | cere executarea |
|             |                |                |            | silita          |
|_____________|________________|________________|____________|_________________|
|             |Anul| Luna| Ziua|Debit|Dobanzi/  |            |Debit |Dobanzi/  |
|             |    |     |     |     |penalitati|            |      |penalitati|
|             |    |     |     |     |de orice  |            |      |de orice  |
|             |    |     |     |     |fel*2)    |            |      |fel*2)    |
|_____________|____|_____|_____|_____|__________|____________|______|__________|
|_____________|____|_____|_____|_____|__________|____________|______|__________|
|_____________|____|_____|_____|_____|__________|____________|______|__________|
|_____________|____|_____|_____|_____|__________|____________|______|__________|
|_____________|____|_____|_____|_____|__________|____________|______|__________|

    Prezentul proces-verbal s-a incheiat in ...... exemplare, din care ...... .

       Sef compartiment evidenta,          Sef compartiment executare silita,
       ..........................          ..................................

                   Intocmit/data ..............
                         Inspector,

    Se anexeaza urmatoarele documente justificative:
    ................................................
    ................................................
    ................................................

------------
    *1) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *2) se completeaza si cu majorarile de intarziere datorate conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996.

    M.F.P. cod 14.13.39.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................                Aprobat/Data ...........
    A.F.P. ......................             Conducatorul unitatii fiscale,
    Str. .............. nr. .....                     Semnatura,
    Localitatea .................                       L.S.
    Nr. ......../Data ...........

                                    NOTA
privind compensarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii de plata catre bugetul de stat

    Prin Referatul nr. .......... data ............... s-a aprobat, in temeiul prevederilor art. 25, 26 si 27 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, compensarea veniturilor cu obligatiile de plata scadente si neachitate de catre:
    - nume si prenume/denumire debitor ........................................
    - domiciliul/sediul .......................................................
    - cod de inregistrare fiscala*) ...........................................
    Compensarea s-a efectuat:
    - in baza cererii platitorului nr. .......... data ........................
    - din oficiu

    I. Veniturile din care se compenseaza alte obligatii de plata la bugetul de stat:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea venitului     | Contul    | Documentul din care rezulta |   Suma   |
| din care se compenseaza | venitului | ca suma a fost platita la   |   (lei)  |
|                         |           | bugetul de stat             |          |
|_________________________|___________|_____________________________|__________|
|_________________________|___________|_____________________________|__________|
|_________________________|___________|_____________________________|__________|

    II. Obligatii care se sting prin compensare:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea obligatiei    | Contul    | Documentul prin care s-a    |   Suma   |
| stinse prin compensare  | venitului | stabilit sau individualizat |   (lei)  |
|                         |           | suma de plata               |          |
|_________________________|___________|_____________________________|__________|
|_________________________|___________|_____________________________|__________|
|_________________________|___________|_____________________________|__________|

    Sef compartiment,                 Intocmit/Data ...................
                                              Inspector,
                                      Numele si prenumele,
                                              Semnatura

                              _________________________________________________
                             | Unitatea de trezorerie si contabilitate publica |
                             | ............................................... |
                             | Inregistrat operatiunile aprobate la pct. I si  |
                             | II din Nota de compensare nr. ..../data ....... |
                             |                                                 |
                             |                           Director,             |
                             | Data ...........                                |
                             |                        Sef compartiment,        |
                             |_________________________________________________|

------------
    *) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.41.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. ............. nr. ......
    Localitatea .................
    Nr. ..... data ..............

                                 BORDEROU
                 de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale*1)

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod de      |Nr. si data |Natura    |Categoria    |Termen| Suma |
|crt.|prenume/|inregistrare|documentului|obigatiei |obligatiei*5)|de    | (lei)|
|    |denumire|fiscala*2)  |constatator |fata de   |             |plata |      |
|    |debitor |            |pentru      |bugetul   |             |      |      |
|    |        |            |adaugare/   |de stat   |             |      |      |
|    |        |            |scadere*3)  |adaugata  |             |      |      |
|    |        |            |            |sau       |             |      |      |
|    |        |            |            |scazuta   |             |      |      |
|    |        |            |            |din       |             |      |      |
|    |        |            |            |evidenta  |             |      |      |
|    |        |            |            |fiscala*4)|             |      |      |
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
    *1) se intocmeste distinct atat pentru debitele luate in evidenta fiscala, cat si pentru cele scazute. Se numeroteaza la nivelul fiecarui an fiscal, cu numarul zilei din anul in care a fost emis;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) documentul va contine obligatoriu codul de inregistrare fiscala al debitorului, nr. si data, natura si categoria obligatiei fata de bugetul de stat, termenul de plata si suma acesteia;
    *4) se va preciza denumirea creantei principale (impozitul, taxa, contributia ori alt venit al bugetului de stat);
    *5) se va inscrie atributul sumei (curenta, restanta, dobanzi, penalitati de orice fel).

            Verificat
       Sef compartiment,                                    Intocmit,

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume si |Cod de      |Nr. si data |Natura    |Categoria    |Termen| Suma |
|crt.|prenume/|inregistrare|documentului|obigatiei |obligatiei*5)|de    | (lei)|
|    |denumire|fiscala*2)  |constatator |fata de   |             |plata |      |
|    |debitor |            |pentru      |bugetul   |             |      |      |
|    |        |            |adaugare/   |de stat   |             |      |      |
|    |        |            |scadere*3)  |adaugata  |             |      |      |
|    |        |            |            |sau       |             |      |      |
|    |        |            |            |scazuta   |             |      |      |
|    |        |            |            |din       |             |      |      |
|    |        |            |            |evidenta  |             |      |      |
|    |        |            |            |fiscala*4)|             |      |      |
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
|____|________|____________|____________|__________|_____________|______|______|
    *1) se intocmeste distinct atat pentru debitele luate in evidenta fiscala, cat si pentru cele scazute. Se numeroteaza la nivelul fiecarui an fiscal, cu numarul zilei din anul in care a fost emis;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) documentul va contine obligatoriu codul de inregistrare fiscala al debitorului, nr. si data, natura si categoria obligatiei fata de bugetul de stat, termenul de plata si suma acesteia;
    *4) se va preciza denumirea creantei principale (impozitul, taxa, contributia ori alt venit al bugetului de stat);
    *5) se va inscrie atributul sumei (curenta, restanta, dobanzi, penalitati de orice fel).

    M.F.P. cod 14.13.24.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    1. Denumire: Chitanta
    2. Cod: 14.13.11.99
    3. Format A5/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in carnete de 100 de file, copie si original, de culori diferite, inseriate
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 23 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de incasare
    8. Circula: 1 exemplar la contribuabil (originalul)
                1 exemplar ramane in carnet la emitent
    9. Se arhiveaza: la unitatea fiscala dupa utilizarea completa a carnetului

    1. Denumire: Instiintare de plata
    2. Cod: 14.13.09.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristic de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri a cate 100 de file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste:
    - in 2 exemplare,
    - de catre organul care administreaza evidenta analitica pe platitori
    8. Circula:
    - 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza:
    - 1 exemplar la dosarul fiscal

    M.F.P. cod 14.13.09.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    1. Denumire: Somatie
    2. Cod: 14.13.28.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 41 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Adeverinta de primire a somatiei nr. ....
    2. Cod: 14.13.29.99
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 41 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la persoana care semneaza adeverinta de primire a somatiei
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea somatiei
    2. Cod: 14.13.29.99/a
    3. Format: A5/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 41 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 1 exemplar
                      de organul de executare
    8. Circula: - nu circula
    9. Se arhiveaza: la dosarul de executare

    1. Denumire: Titlul executoriu nr. ......
    2. Cod: 14.13.30.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 47 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal nr. .... privind cheltuielile de executare
    2. Cod: 14.13.35.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 61 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi
    2. Cod: 14.13.12.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti
    2. Cod: 14.13.12.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la banca
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile + Anexa la procesul-verbal de sechestru din ...........
    2. Cod: 14.13.13.99
    3. Format: A4/t2 + A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 sau 3 exemplare, dupa caz
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la custode (daca este cazul)
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.34.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 81 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la Biroul de Carte funciara
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de numire administrator sechestru
    2. Cod: 14.13.14.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 86 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la administratorul sechestru
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire
    2. Cod: 14.13.32.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 94 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la unitatea pentru vanzare in regim de consignatie
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.15.99
    3. Format A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 97 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: cate 1 exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vanzare, orice alt loc public
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.15.99/a
    3. Format: A4/t1 (2 pagini)
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 97 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: cate 1 exemplar la locul unde se afla imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local in a carui raza teritoriala este situat imobilul, la locul stabilit pentru tinerea licitatiei, orice alt loc public
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.33.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 109 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)
                1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Cod: 14.13.33.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 109 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul sau legal)
                1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
    2. Cod: 14.13.37.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 116 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la institutia publica solicitanta
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita
    2. Cod: 14.13.38.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 122 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 sau mai multe exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                cate 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care si-au depus titlurile pana la data incheierii procesului-verbal
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a starii de insolvabilitate
    2. Cod: 14.13.16.99
    3. Format: A3/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita
    2. Cod: 14.13.39.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: pentru cunoasterea implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, conform prevederilor art. 143 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la compartimentul de evidenta fiscala
                1 exemplar la organul de executare
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Nota privind compensarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii de plata catre bugetul de stat.
    2. Cod: 14.13.41.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 25, 26 si 27 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: 2 exemplare
                      de organul fiscal competent
    8. Circula: 1 exemplar la organul cu atributii de compensare
                1 exemplar la unitatea de trezorerie si contabilitate publica care a efectuat compensarea
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de compensare

    1. Denumire: Borderou de adaugare/scadere a obligatiilor fiscale
    2. Cod: 14.13.24.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, in carnete de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la centralizarea datelor cuprinse in documentele constatatoare pentru adaugare sau scadere
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul fiscal competent, separat pentru adaugari si scaderi
    8. Circula: de la organul fiscal cu atributii in stabilirea obligatiilor fiscale, la cel cu atributii de urmarire a acestor obligatii
    9. Se arhiveaza: la unitatea fiscala

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. ............. nr. ......
    Localitatea .................
    Nr. ....... data ............

                        PROCES-VERBAL nr. .......*1)
privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul curent

    Nume si prenume/denumire debitor ..........................................
    Domiciliu/sediu in localitatea ....................... Str. ............... nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judet ....................
    Alte date de identificare a debitorului*2) ................................

    In temeiul art. 13, 14 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, s-au calculat pentru perioada .................. urmatoarele:
     __
    |__|*3) dobanzi                                                ......... lei
     __
    |__|*4) penalitati de intarziere                               ......... lei
     __
    |__|*5) penalitati pentru nevarsarea sumelor retinute la sursa ......... lei

    aferent*6) .................................................................

    Documentul prin care s-a individualizat suma de plata*7) ...................
 _________________________________________________________________________
|   Suma*8)  |          Dobanzi*9)         | Penalitati de intarziere*10) |
|   - lei -  |_____________________________|______________________________|
|            | Nr. de | Cota*11) | Suma    |  Nr. de luni   |   Suma      |
|            | zile   |          | - lei - |                |   - lei -   |
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|

    In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.
    Va invitam ca in termenul prevazut la art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare sa achitati sau sa faceti dovada platii sumelor mentionate in prezentul proces-verbal, care constituie si instiintare de plata.

      Conducatorul unitatii fiscale,           Seful compartimentului,

                L.S.

-----------
    *1) Se va emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat distinct pe tipuri de impozite si taxe si scadente;
    *2) Se va completa: codul de inregistrare fiscala (numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz);
    *3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *5) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *6) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contributiei sau a altui venit al bugetului de stat;
    *7) Se vor mentiona: denumirea documentului, nr., data si emitentul;
    *8) Suma reprezentand impozit, taxa, contributie sau alt venit al bugetului de stat neachitata in termen sau ramasa neachitata;
    *9) Dobanzile se vor calcula conform prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, pana la data stingerii obligatiei la bugetul de stat care le-a generat;
    *10) Penalitatile de intarziere se vor calcula conform prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, pana in luna in care s-au stins obligatiile bugetare care le-au generat sau pana in luna inceperii procedurii de executare silita, inclusiv;
    *11) Nivelul dobanzii se stabileste conform art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

    Cod M.F.P. 14.13.45.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. ............. nr. ......
    Localitatea .................
    Nr. ....... data ............

                        PROCES-VERBAL nr. .......*1)
privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul precedent

    Nume si prenume/denumire debitor ..........................................
    Domiciliu/sediu in localitatea .................... Str. .................. nr. ..., bloc ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judet ....................
    Alte date de identificare a debitorului*2) ...............................

    In temeiul art. 13, 14 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, s-au calculat pentru perioada .................. urmatoarele:
     __
    |__|*3) dobanzi                                                ......... lei
     __
    |__|*4) penalitati de intarziere                               ......... lei
     __
    |__|*5) penalitati pentru nevarsarea sumelor retinute la sursa ......... lei

    aferent*6) .................................................................

    Documentul prin care s-a individualizat suma de plata*7) ...................
 _________________________________________________________________________
|   Suma*8)  |          Dobanzi*9)         | Penalitati de intarziere*10) |
|   - lei -  |_____________________________|______________________________|
|            | Nr. de | Cota*11) | Suma    |  Nr. de luni   |   Suma      |
|            | zile   |          | - lei - |                |   - lei -   |
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|
|____________|________|__________|_________|________________|_____________|

    In conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, prezentul inscris constituie titlu de creanta.

      Conducatorul unitatii fiscale,           Seful compartimentului,

                L.S.

-----------
    *1) Se va emite pentru fiecare creanta a bugetului de stat distinct pe tipuri de impozite si taxe si scadente;
    *2) Se va completa: codul de inregistrare fiscala (numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz);
    *3) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *4) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *5) Se emite distinct pentru fiecare accesoriu, prin bifarea cu "x" in dreptul accesoriului respectiv;
    *6) Se va preciza denumirea impozitului, taxei, contributiei sau a altui venit al bugetului de stat;
    *7) Se vor mentiona: denumirea documentului, nr., data si emitentul;
    *8) Suma reprezentand impozit, taxa, contributie sau alt venit al bugetului de stat neachitata in termen sau ramasa neachitata;
    *9) Dobanzile se vor calcula conform prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, pana la data stingerii obligatiei la bugetul de stat care le-a generat;
    *10) Penalitatile de intarziere se vor calcula conform prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, pana in luna in care s-au stins obligatiile bugetare care le-au generat sau pana in luna inceperii procedurii de executare silita, inclusiv;
    *11) Nivelul dobanzii se stabileste conform art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

    Cod M.F.P. 14.13.45.99/b
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE*1)
    ................................                     APROBAT,
    Nr. ........ din ...............        Conducatorul organului de control,
                                                            L.S.

                       DECIZIE PRIVIND MASURI ASIGURATORII

    In temeiul art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, cu ocazia controlului efectuat in baza reglementarilor legale la debitorul .................................. cu sediul/domiciliul in localitatea ................. str. ................ nr. ..., cod de inregistrare fiscala*2) ...................... s-au constatat urmatoarele obligatii de plata la bugetul de stat, estimate prin nota de constatare/stabilite prin proces-verbal de control nr. ......... din data de .............., constand in:
 __________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Suma estimata/stabilita |
| de bugetul de stat*3)  |         (lei)           |
|________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|

    In temeiul art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, intrucat s-a constatat existenta pericolului ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul/averea, se dispun masuri asiguratorii.
    Motivarea dispunerii masurilor asiguratorii: ..............................
...............................................................................
    Informatii necesare aducerii la indeplinire a masurilor asiguratorii dispuse:
    a) conturile de disponibilitati si de depozite, precum si bancile la care sunt deschise
...............................................................................
...............................................................................
    b) sume datorate debitorului de catre terte persoane*4)
...............................................................................
    c) bunurile proprietate a debitorului ori detinute de acesta in coproprietate cu terte persoane, aflate la debitor sau la terte persoane si locul unde se gasesc bunurile respective
...............................................................................
...............................................................................
    Recomandari privind modul de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii (poprire asiguratorie si/sau sechestru asigurator asupra bunurilor):
...............................................................................
...............................................................................
    Masurile asiguratorii dispuse se aduc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.
    Masurile asiguratorii vor fi ridicate de catre organul de executare competent, in tot sau in parte, in baza deciziei motivate emisa de organul de control care le-a dispus, daca creanta estimata prin nota de constatare, la incheierea procesului-verbal de control, nu mai exista sau are valoare mai mica, ca urmare a desfiintarii in tot sau in parte a actului de control care a generat luarea masurilor asiguratorii, a platii voluntare sau stingerii prin modalitatile prevazute de lege a sumelor stabilite prin actul de control, a hotararii instantei competente data ca urmare a solutionarii contestatiei la actul de control sau a unei contestatii a masurilor asiguratorii, in alte conditii prevazute de lege.
    Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite.
    Impotriva prezentei decizii, cel interesat poate face contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului de executare competent.
    Prezenta decizie s-a intocmit in 3 exemplare.

         Seful compartimentului                     Intocmit:
                                                 Inspector
    Nume .......................             Nume .......................
    Prenume ....................             Prenume ....................
    Semnatura ..................             Semnatura ..................

------------
    *1) se va completa denumirea organului de control emitent din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al unitatilor sale teritoriale;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) denumirea si sediul sau numele, prenumele si domiciliul, alte date de identificare a tertului poprit, precum si suma datorata debitorului.

    M.F.P. cod 14.13.02.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare nr. ../...

                  ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE

                  Catre, ......................................
                  .........................................*1).

    In baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a Deciziei nr. ........ din .............. emisa de ...................................., anexata in copie certificata, se infiinteaza poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate de dvs. cu orice titlu, debitorului*2) ...................................................
...............................................................................
    Sumele vor fi retinute si, in cazul inceperii procedurii de executare silita prin transmiterea tertului poprit, de catre organul de executare, a titlului executoriu in copie certificata, vor fi varsate in conturile deschise la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ............................... dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Suma estimata/stabilita | Nr. contului de venit   |
| de bugetul de stat*3)  |         (lei)           | bugetar in care urmeaza |
|                        |                         | a se vira suma retinuta |
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|        TOTAL           |                         |                         |
|________________________|_________________________|_________________________|

    In conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, in termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati daca datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus mentionat.
    Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati, potrivit dispozitiilor art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

                             Conducatorul organului de executare,
                                           Semnatura
                                             L.S.
                                      ...................

------------
    *1) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul tertului poprit;
    *2) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.12.99/b
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare nr. ../...

                 ADRESA DE INFIINTARE A POPRIRII ASIGURATORIE
                     ASUPRA DISPONIBILITATILOR BANESTI

                 Catre, ......................................
                 .........................................*1).

    In baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si a Deciziei nr. ............ din ............ emisa de ................................ anexata, in copie certificata, se indisponibilizeaza de indata, in masura in care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la unitatea dvs. de catre debitorul*2) ............................................................
...............................................................................
    Sumele vor fi retinute si varsate (in cazul inceperii procedurii de executare silita) ..................................... in conturile deschise la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ............................... dupa cum urmeaza:
 ____________________________________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Suma estimata/stabilita | Nr. contului de venit   |
| de bugetul de stat*3)  |         (lei)           | bugetar in care urmeaza |
|                        |                         | a se vira suma retinuta |
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|________________________|_________________________|_________________________|
|        TOTAL           |                         |                         |
|________________________|_________________________|_________________________|

    Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii prezentei, nu veti proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, si nu veti accepta alte plati din conturile acestuia, pana la data ridicarii masurii asiguratorii sau pana la achitarea integrala a obligatiilor bugetare, dupa caz, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.
    In cazul inceperii procedurii de executare silita, organul de executare va transmite bancii titlul executoriu in copie certificata si o comunicare cuprinzand sumele datorate de catre debitor.
    Masura asiguratorie dispusa, daca nu a fost desfiintata in conditiile legii, ramane valabila pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.
    In termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugam sa ne comunicati infiintarea popririi asiguratorie.

    Va multumim pentru cooperare.

                                Conducatorul organului de executare,
                                             Semnatura
                                                L.S.
                                          ................

------------
    *1) denumirea si sediul bancii;
    *2) numele, prenumele si domiciliul/denumirea si sediul; codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz; alte date de identificare a debitorului;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.12.99/c
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare nr. ../...

    PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU
incheiat in temeiul art. 40 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fata de bugetul de stat in sarcina debitorului*1) ...................................... din localitatea ............... str. ................. nr. ..., bloc ..., sc. ..., ap. ..., cod de inregistrare fiscala*2) ........................, mentionate in titlul executoriu emis de ................................., s-au calculat urmatoarele sume datorate:
 ______________________________________________________________________________
|Accesoriul creantei  |Titlul executoriu |Perioada pentru   |Cuantumul sumelor |
|bugetului de stat*3) |nr./data*4)       |care s-a calculat |calculate*5)      |
|                     |                  |accesoriul        |      (lei)       |
|_____________________|__________________|__________________|__________________|
|_____________________|__________________|__________________|__________________|
|_____________________|__________________|__________________|__________________|
|_____________________|__________________|__________________|__________________|

    In temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, prezentul inscris constituie titlu executoriu.

                                Conducatorul organului de executare,
                                             Semnatura
                                                L.S.
                                          ................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va mentiona denumirea accesoriilor, respectiv a dobanzilor sau a altor sume prevazute in titlul executoriu fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, precum si denumirea creantei principale la care se refera;
    *4) in cazul in care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numarul si data emiterii;
    *5) dobanzile se vor calcula in continuare pana la data platii sau stingerii, inclusiv.

    M.F.P. cod 14.13.46.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare nr. ../...

          PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI MOBILE
incheiat astazi .........., luna ............., anul ......., ora ...., in localitatea ........................., str. ...................... nr. .......

    In temeiul art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si al Deciziei nr. ...... din ............ emisa de ..............., subsemnatul .......................................... executor bugetar, cu legitimatia nr. .............., delegatia nr. ......... am procedat la aplicarea sechestrarului asigurator asupra bunurilor mobile ale debitorului*1) ................................. cu domiciliul/sediul in localitatea .................... str. ................. nr. ....., sector .........., bloc ..., sc. ..., ap. ..., judet ............., cod de inregistrare fiscala*2) .................., care inregistreaza obligatii fata de bugetul de stat, constand in:
 _____________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Suma estimata/stabilita*4) |
| de bugetul de stat*3)  |           (lei)            |
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
    In cazul in care executorul bugetar nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
   Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
................................, domiciliat in ...................., legitimat cu ..........., in calitate de ..................,
................................, domiciliat in ...................., legitimat cu ............ in calitate de ................. .
    Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurator au fost aplicate masuri spre neschimbare, constand in*5) .......................................... bunurile fiind lasate in custodia ....................................., din localitatea ..............., str. .................. nr. ...., care va depozita bunurile in localitatea ...................., str. ..................... nr. ..... .
    Drepturi reale si sarcini care greveaza bunurile mobile
...............................................................................
    In legatura cu bunurile mobile sechestrate asigurator, debitorul ............................... mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ..................................................................... .
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    In legatura cu bunurile sechestrate asigurator s-au savarsit infractiunile
...............................................................................
    Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.
    *6) .......................................................................

    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in ......... exemplare.

               Semnatura               Semnatura debitorului (sau a persoanei
           executorului bugetar,             majore cu care locuieste)
           .....................       ......................................

                                       Semnaturile martorilor ................
                                                              ................
                                                              ................

------------
    *1) nume, prenume/denumire;
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula dobanzi conform art. 13 din ordonanta Guvernului nr. 61/2002, in continuare aplicandu-se cota de ............, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
    *5) punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, mentionandu-se bunurile mobile supuse acestor masuri;
    *6) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

    M.F.P. cod 14.13.13.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    ANEXA 1
    la Procesul-verbal de sechestru asigurator
    nr. ............ din .....................

    Dosar de executare
    Nr. ............/............

 ____________________________________________________________________
| Denumirea bunurilor mobile, |  Cantitatea  |  Valoarea estimativa  |
| descriere, stare de uzura,  |              |        - lei -        |
| semne particulare de        |              |                       |
| identificare                |              |                       |
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|_____________________________|______________|_______________________|
|            TOTAL:                                                  |
|____________________________________________________________________|

           Semnatura                      Semnatura debitorului
       executorului bugetar     (sau a persoanei majore cu care locuieste)
      ......................    ..........................................

                                Semnaturile martorilor ..................
                                Semnatura custodelui ....................

    M.F.P. cod 14.13.13.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................           Nr. ..... din .............
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

            PROCES-VERBAL DE SECHESTRU ASIGURATOR PENTRU BUNURI IMOBILE
incheiat astazi .........., luna ............, anul .........., ora ......., in localitatea ............................, str. .................... nr. .......

    In temeiul art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare si al Deciziei nr. .............. din ............ emisa de ................., subsemnatul ........................... executor bugetar, cu legitimatia nr. ................, delegatia nr. ..............., am procedat la aplicarea sechestrarului asigurator asupra bunurilor imobile ale debitorului*1) ................................................................, cu domiciliul/sediul in localitatea ....................................... str. .................................... nr. ....., sector ......., bloc ......, sc. ....., ap. ..., judet ..................., cod de inregistrare fiscala*2) ............................, care inregistreaza obligatii fata de bugetul de stat restante, constand in:
 _____________________________________________________
| Natura obligatiei fata | Suma estimata/stabilita*4) |
| de bugetul de stat*3)  |           (lei)            |
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|
|________________________|____________________________|

    S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri imobile:
    - cladire in suprafata de ....................... compusa din ....................... si construita din ............................... stare de uzura/semne particulare ............................................ situata in localitatea ..................................., str. ...................... nr. ........... detinuta in baza*5) .................................. evaluata la suma de ......................... lei.
    - teren*6) .............................. in suprafata de ................. situat in ................................. str. .......................... nr. ......... detinut in baza*5) .................................................. evaluat la suma de ........................ lei.
    In cazul in care executorul bugetar nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurator, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea se va face inaintea procedurii de valorificare.
    Sechestrul asigurator s-a aplicat in prezenta urmatoarelor persoane:
    ........................... domiciliat in ......................, legitimat cu ..........., in calitate de .............................,
    ........................... domiciliat in ......................, legitimat cu ..........., in calitate de ..............................
    Drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul ...............................................................................
    In legatura cu bunurile imobile sechestrate, debitorul .................... mentioneaza ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ....................... .
    Persoanele de fata la aplicarea sechestrului asigurator formuleaza urmatoarele obiectii:
...............................................................................
...............................................................................
    In legatura cu bunurile sechestrate asigurator s-au savarsit infractiunile
...............................................................................
    Masurile asiguratorii dispuse, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.
    *7) .......................................................................
    Prezentul proces-verbal de sechestru asigurator s-a incheiat in ....... exemplare.

            Semnatura                  Semnatura debitorului (sau a persoanei
       executorului bugetar,                  majore cu care locuieste)
   ............................        ......................................

                                       Semnaturile martorilor .................
                                                              .................
                                                              .................
------------
    *1) nume, prenume, denumire;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit sau taxa ori alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acesteia (dobanzi sau penalitati de intarziere ori alte penalitati), dupa caz;
    *4) pentru neplata in termen a sumelor datorate, se vor calcula dobanzi conform art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, in continuare aplicandu-se cota de ............, cu exceptia obligatiilor fata de bugetul de stat provenite din dobanzi, penalitati de orice fel si amenzi.
    *5) se va mentiona actul care atesta proprietatea asupra bunului;
    *6) se va mentiona felul terenului;
    *7) se va face mentiunea daca debitorul nu este de fata, precum si daca debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru asigurator.

    M.F.P. cod 14.13.34.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................          Regim special
    A.F.P. ......................          Seria ...... nr. .............
    Str. .............. nr. .....          Nr. ........../.............
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................


    PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI IMOBILE SAU PENTRU ANSAMBLU DE BUNURI
incheiat astazi ....... luna ................. anul ....... in temeiul art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Conform procesului-verbal de licitatie nr. ......... din data de .......... emis de ................................................................... s-a
valorificat prin vanzare la licitatie*1) ......................................

Debitor:                                  Cumparator:
...................................       ...................................
...................................       ...................................
(nume, prenume/denumire, forma            (nume, prenume/denumire, forma
juridica)                                 juridica)
cod de inregistrare fiscala*2)            cod de inregistrare fiscala*2)
...................................       ...................................
str. .................... nr. .....       str. .................... nr. .....
localitatea........................       localitatea .......................
judetul ...........................       judetul ...........................
contul ............................       contul ............................
banca .............................       banca .............................

    Datele de identificare ale bunului (imobil sau ansamblu de bunuri):
    - cladire in suprafata de ...................... compusa din ............................... si construita din ............................; stare de uzura/elemente particulare ................................... situata in localitatea .......................... str. ...................... nr. .....
    - teren*3) ............................. in suprafata de .................. situat in ........................... str. ........................ nr. .......
    - alte bunuri ..................................................
    Adjudecarea s-a facut la pretul de ................... (lei) si T.V.A. in suma de .................... (lei).
    1. In cazul vanzarii cu plata pretului in intregime, s-au achitat sumele:
    - ................................ lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata nr./data ........................., in contul nr. ..........................;
    - ................................ lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata nr./data ........................, in contul nr. .......................;
    - ................................ lei, reprezentand T.V.A. aferenta cu chitanta, ordin de plata nr./data ............................, in contul nr. ............................................
    2. In cazul vanzarii cu plata pretului in rate:
    a) sume achitate:
    - ................................ lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata nr./data ..........................., in contul nr. .........................................;
    - ................................ lei, reprezentand avansul, cu chitanta, ordin de plata nr./data .................., in contul nr. ....................;
    - ................................ lei, reprezentand T.V.A. aferenta avansului, cu chitanta, ordin de plata nr./data ..........................., in contul nr. ............................ .
    b) suma ramasa de plata: .......................................... lei
    *4) .......................................................................
    Potrivit dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, cumparatorul nu va putea instraina bunul decat dupa plata in intregime a pretului si a dobanzii stabilite in cazul vanzarii cu plata pretului in rate.
    In conformitate cu prevederile art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate pe baza caruia se face inscrierea in Cartea funciara; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza caruia se emite titlul executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret, in cazul in care vanzarea s-a facut cu plata pretului in rate.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in ...... exemplare.

       Conducatorul organului de executare
                    Semnatura
                       L.S.
                  .............
                                                           Cumparator
                                                 (sau reprezentantul sau legal)
                                                     Nume, prenume, semnatura
    Executor bugetar                                 ........................
    Nume ....................
    Prenume .................
    Semnatura ...............

------------
    *1) denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri);
    *2) se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
    *3) se va mentiona felul terenului.
    *4) se va mentiona: numarul ratelor ramase de plata, cuantumul pentru fiecare rata, dobanda si T.V.A. aferente.

    M.F.P. cod 14.13.36.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................          Regim special
    A.F.P. ......................          Seria ...... nr. .............
    Str. .............. nr. .....          Nr. ........../.............
    Localitatea .................
    Dosar de executare
    nr. ...../...................

              PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE
incheiat astazi ....... luna ..................... anul ....... in temeiul art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare

    Conform procesului-verbal de licitatie nr. .......... din data de ................. emis de ................................ s-a valorificat prin vanzare la licitatie*1) ................................................

Debitor:                                  Cumparator:
...................................       ...................................
...................................       ...................................
(nume, prenume/denumire, forma            (nume, prenume/denumire, forma
juridica)                                 juridica)
cod de inregistrare fiscala*2)            cod de inregistrare fiscala*2)
...................................       ...................................
str. .................... nr. .....       str. .................... nr. .....
localitatea........................       localitatea .......................
judetul ...........................       judetul ...........................
contul ............................       contul ............................
banca .............................       banca .............................

    - datele de identificare ale bunului mobil ................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    - descrierea sumara .......................................................
    ...........................................................................
    Adjudecarea s-a facut la pretul de ....................... lei si T.V.A. in suma de ................................. lei.
    Cumparatorul a efectuat plata pretului in intregime, in numerar sau cu ordin de plata, dupa cum urmeaza:
    - ............................ lei, reprezentand taxa de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata nr./data ......................, in contul nr. ......................;
    - ............................ lei, reprezentand pretul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitatie, cu chitanta, ordin de plata nr./data ........................., in contul nr. .......................;
    - ............................ lei, reprezentand T.V.A. aferenta, cu chitanta, ordin de plata nr./data .........................., in contul nr. ........................... .
    In conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
    Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a incheiat in ...... exemplare.

       Conducatorul organului de executare
                    Semnatura
                       L.S.
                  .............
                                                          Cumparatorul
                                                 (sau reprezentantul sau legal)
                                                     Nume, prenume, semnatura
                                                             L.S.
                                                     ........................
    Intocmit:
    Executor bugetar
    Nume ....................
    Prenume .................
    Semnatura ...............

------------
    *1) denumirea bunului adjudecat;
    *2) se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.36.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t2

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Nr. ..... data ..............           Aprobat/Data .................
                                            Conducatorul unitatii fiscale,
                                                      Semnatura
                                                         L.S.

                                       NOTA
                privind restituirea unor sume de la bugetul de stat

    Prin Referatul nr. ........ data .................. s-a aprobat, in temeiul prevederilor art. 144 si 145 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, restituirea catre:
    - nume si prenume/denumire debitor ........................................
    - domiciliul/sediul .......................................................
    - cod de inregistrare fiscala*) ................................... a sumei de ................................. lei, din care :
    Restituirea s-a efectuat in baza cererii debitorului nr. .... data ....... .

 ______________________________________________________________________________
| I. Denumirea venitului din | Contul    | Documentul din care        |  Suma  |
|    care se restituie suma  | venitului | rezulta ca suma a fost     |  (lei) |
|                            |           | platita la bugetul de stat |        |
|____________________________|___________|____________________________|________|
|____________________________|___________|____________________________|________|
|____________________________|___________|____________________________|________|
|____________________________|___________|____________________________|________|

    Restituirea sumei se efectueaza prin virament in contul debitorului nr. ........................... deschis la banca ................................. sucursala/filiala ........................... sau prin mandat postal.

         Sef compartiment,                     Intocmit/Data .............
                                               Inspector,
                                               Numele si prenumele,
                                               Semnatura
                               ________________________________________________
                              | Unitatea de trezorerie si contabilitate publica|
                              | .............................................. |
                              | Inregistrat operatiunile aprobate la pct. I din|
                              | Nota de restituire nr. ....../data ........... |
                              |                                                |
                              |                    Director,                   |
                              | Data .............                             |
                              |                                                |
                              |                    Sef compartiment,           |
                              |                                                |
                              |________________________________________________|

------------
    *) Se va completa codul numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz.

    M.F.P. cod 14.13.41.99/a
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                    Format A4/t1

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    D.G.F.P. ....................
    A.F.P. ......................
    Str. .............. nr. .....
    Localitatea .................
    Nr. ...../Data ..............           Aprobat/Data .................
                                            Conducatorul unitatii fiscale,
                                                      Semnatura
                                                         L.S.

                                PROCES-VERBAL
privind calculul dobanzilor pentru nesolutionarea in termenul legal al cererilor de compensare/restituire depuse de platitori

    Incheiat astazi ........, luna ................., anul ........

    In temeiul art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, platitorul:
    Nume si prenume/denumire debitor ..........................................
    domiciliul/sediul in localitatea ..........................................
    nr. ...., bloc ...., sc. ...., ap. ...., sector/judet .....................
    Alte date de identificare a debitorului*1) ................................ pentru sumele care nu au fost compensate si/sau restituite de la bugetul de stat in termen, din cererea nr. ......... data .................., are dreptul la dobanda calculata pe perioada de la depunerea cererii si a documentatiei complete care sta la baza acesteia, in data de ........................ pana la data de ......................*2)

 ______________________________________________________________________________
| Natura obligatiei   | Suma de compensat   |         Dobanzi calculate        |
| de compensat si/sau | si/sau de restituit |__________________________________|
| de restituit*3)     |       (lei)         |  Nr. de  |  Cota*4)  |   Suma    |
|                     |                     |  zile    |           |   (lei)   |
|_____________________|_____________________|__________|___________|___________|
|_____________________|_____________________|__________|___________|___________|
|_____________________|_____________________|__________|___________|___________|
|_____________________|_____________________|__________|___________|___________|

         Sef compartiment,                     Intocmit/Data ............
                                               Inspector,
                                               Nume si prenume
                                               Semnatura

------------
    *1) se va completa codul de inregistrare fiscala (cod numeric personal, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz); actul de identitate seria numarul, etc.;
    *2) dobanzile se vor calcula pana la data inregistrarii de catre unitatile de trezorerie si contabilitate publica a operatiunii de compensare si/sau restituire in conturile bugetare corespunzatoare, inclusiv;
    *3) se va preciza denumirea creantei principale (impozit, taxa, contributie sau alt venit al bugetului de stat) sau a accesoriilor acestora (dobanzi sau penalitati de orice fel), dupa caz;
    *4) nivelul dobanzii se stabileste conform art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002.

    M.F.P. cod 14.13.44.99
    Tiparit la C.N. "Imprimeria Nationala" S.A.                   Format: A4/t1

    1. Denumire: Proces-verbal de calcul al accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul curent.
    2. Cod: 14.13.45.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristic de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri a cate 100 de file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare,
                      de catre organul care administreaza evidenta analitica pe
                      platitori.
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul fiscal

    1. Denumire: Proces-verbal de calcul al accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat din anul precedent
    2. Cod: 14.13.45.99/b
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristic de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri a cate 100 de file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 10 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare,
                      de catre organul care administreaza evidenta analitica pe
                      platitori
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul fiscal

    1. Denumire: Decizie privind masuri asiguratorii
    2. Cod: 14.13.02.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: - in 3 exemplare
                      - de organul de control
    8. Circula: - 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: - 1 exemplar la dosarul de control
                     - 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asiguratorie
    2. Cod: 14.13.12.99/b
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la tertul poprit
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti
    2. Cod: 14.13.12.99/c
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la banca
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
    2. Cod: 14.13.46.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri a 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 40 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile + Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator din ...................
    2. Cod: 14.13.13.99/a
    3. Format: A4/t2 + A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete + se tipareste pe o singura fata, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 2 sau 3 exemplare, dupa caz
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la custode (daca este cazul)
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile
    2. Cod: 14.13.34.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, blocuri a 150 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar la debitor
                1 exemplar la Biroul de Carte funciara
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
    2. Cod: 14.13.36.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar (albastru) la cumparator
                1 exemplar (verde) la debitor
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar (rosu) la dosarul de executare

    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
    2. Cod: 14.13.36.99
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: formular cu regim special de inseriere si de numerotare, tiparit pe ambele fete, in blocuri a cate 150 file, formate din 50 seturi cu cate 3 file numerotate cu acelasi numar, in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: in 3 exemplare
                      de organul de executare
    8. Circula: 1 exemplar (albastru) la cumparator
                1 exemplar (verde) la debitor
    9. Se arhiveaza: exemplarul 2 (rosu) la dosarul de executare

    1. Denumire: Nota privind restituirea unor sume de la bugetul de stat
    2. Cod: 14.13.41.99/a
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, in blocuri de 100 file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: in baza art. 144 si 145 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    7. Se intocmeste: 2 exemplare
                      de organul fiscal competent
    8. Circula: 1 exemplar la organul fiscal cu atributii de restituire;
                1 exemplar la unitatea de trezorerie si contabilitate publica
                care a efectuat restituirea
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de restituire

    1. Denumire: Proces-verbal privind calculul dobanzilor pentru nesolutionarea in termenul legal al cererilor de compensare/restituire depuse de platitori
    2. Cod: 14.13.44.99
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata, blocuri de 100 file
    5. Se utilizeaza: in baza art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare
    6. Se intocmeste: 1 exemplar
                      de organul cu atributii de compensare si/sau restituire
    7. Circula: 1 exemplar la compartimentul de colectare
    9. Se arhiveaza: 1 exemplar la dosarul de compensare si/sau restituireSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 203/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 203 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu