E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1798 din 14 septembrie 1998

pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri si stabilirea competentelor privind semnarea acestor formulare

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 358 din 22 septembrie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 447/1997, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 131/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,
    avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998,
    in conformitate cu prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, referitoare la rezidenta si, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba formularistica elaborata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, pentru aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazuta in anexele nr. 1 - 8 la prezentul ordin, dupa cum urmeaza:
    a) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ..................., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 1);
    b) Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ................., pentru persoane juridice romane (anexa nr. 2);
    c) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ............, pentru persoane fizice romane (anexa nr. 3);
    d) Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ............, pentru persoane fizice romane (anexa nr. 4);
    e) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ......., de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 5);
    f) Certificat privind atestarea impozitul platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ............, de persoane juridice nerezidente (anexa nr. 6);
    g) Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ......................., de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 7);
    h) Certificat privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si ........, de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 8).
    Art. 2
    Formularele prevazute in anexele nr. 1, 3, 5 si 7, respectiv cererile referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice si juridice romane si cererile referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane fizice si juridice nerezidente se vor intocmi de catre solicitanti in conformitate cu precizarile privind completarea acestora. Formularele prevazute in anexele nr. 5 si 7 vor fi redactate in limbile romana si engleza.
    Art. 3
    Formularele prevazute in anexele nr. 2, 4, 6 si 8, redactate in limbile romana si engleza, respectiv certificatul de rezidenta fiscala pentru persoane fizice si juridice romane si certificatul privind atestarea impozitului platit de persoane fizice si juridice nerezidente, vor fi intocmite, semnate si eliberate de catre:
    a) administratia financiara, pentru persoanele fizice si juridice care isi au domiciliul sau sediul in raza sa de activitate, fiind semnate de directorul acesteia;
    b) directia, generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru persoanele fizice si juridice care isi au domiciliul sau sediul, dupa caz, in localitati situate in raza administrativ-teritoriala a judetului, altele decat cele pentru care competenta o au administratiile financiare, fiind semnate de directorul general sau de directorul Directiei impozite si taxe din cadrul directiei generale.
    Art. 4
    Persoanele prevazute la art. 3 vor semna si certificatele de rezidenta fiscala pentru rezidentii romani, respectiv certificatele pentru atestarea impozitului platit de catre persoane nerezidente, in cazul in care sunt prezentate documente similare, elaborate de organele fiscale ale statelor cu care Romania a incheiat conventii de evitare a dublei impuneri.
    Art. 5
    Pentru persoanele juridice a caror evidenta din punct de vedere fiscal este condusa in mod efectiv de catre Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a municipiului Bucuresti, prevederile art. 3 si 4 se realizeaza prin aceasta directie generala.
    Art. 6
    Certificatele prevazute la art. 3, 4 si 5 pot fi eliberate, in situatii deosebite, si de catre Ministerul Finantelor, caz in care autoritatea fiscala emitenta este Directia acorduri fiscale internationale, pe baza datelor comunicate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    Certificatul de rezidenta fiscala si certificatul privind atestarea impozitului platit, stabilite prin prezentul ordin, se elibereaza solicitantilor cu plata taxelor de timbru prevazute la pct. 1 al cap. VI din Ordonanta Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, in functie de rata inflatiei, a unor taxe stabilite in sume fixe pentru serviciile prestate in favoarea unor persoane fizice si juridice, aprobata prin Legea nr. 102/1994. Aceste prevederi sunt aplicabile si in situatiile prevazute la art. 4 din prezentul ordin.
    Art. 8
    Formularele prevazute in anexele nr. 1 - 8 se difuzeaza la cererea solicitantilor, in mod gratuit.
    Art. 9
    Directia acorduri fiscale internationale, Directia generala proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, Directia economica, social-administrativ din cadrul Ministerului Finantelor si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 10
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                          Ministrul finantelor,
                             Daniel Daianu


    ANEXA 1

    FIRMA (2) ...............
    Localitatea .............                     Nr. si data inregistrarii
    Str. .......... nr. .....                     la autoritatea fiscala (6)
    Telefon .................                     ..........................
    Fax .....................

                            CERERE
referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) ......., pentru persoane juridice romane

    Reprezentantul firmei (2) .............., rezidenta in Romania, cu sediul in localitatea (3) ............, adresa ............................., detinatoare a certificatului de inmatriculare la oficiul registrului comertului nr. ......., eliberat la data de ...................., si avand codul de inregistrare fiscala nr. .........., emis la data de ............., solicit a se elibera firmei Certificatul de rezidenta fiscala pe anul (4) ........., pentru a se prezenta autoritatilor fiscale din (1) ............., in vederea aplicarii prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) .............................. .
    Se anexeaza copia de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, precum si copia de pe codul de inregistrare fiscala.

                                             Reprezentant ...................
                                             ................................
                                                    (numele si prenumele)

                                             Semnatura ......................
    Data .............                       Functia (5) ....................
                                             Stampila

                           PRECIZARI
privind completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice romane

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiaza de catre solicitant.
    B) Explicatii privind completarea cererii:
    (1) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (2) Se inscrie denumirea completa actualizata a solicitantului roman, respectiv persoana juridica romana sau oricare alta entitate inregistrata in Romania, potrivit legii.
    (3) Se inscrie denumirea municipiului, a orasului sau a comunei, dupa caz, in care solicitantul, persoana juridica romana sau oricare alta entitate inregistrata in Romania, potrivit legii, isi are sediul.
    (4) Se inscrie anul pentru care se solicita certificatul de rezidenta fiscala.
    (5) Se inscrie functia detinuta de persoana autorizata sa reprezinte solicitantul, persoana juridica romana sau oricare alta entitate inregistrata in Romania, potrivit legii.
    (6) Cererea referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala se depune:
    - la administratia financiara, in cazul in care solicitantul, persoana juridica romana sau oricare alta entitate inregistrata in Romania, potrivit legii, isi are sediul in raza administrativ-teritoriala a acesteia;
    - la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, in cazul in care solicitantul, persoana juridica romana sau oricare alta entitate inregistrata in Romania, potrivit legii, isi are sediul in alta localitate din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cea pentru care are competenta administratia financiara.

    ANEXA 1a)

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta
                 fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei
                 impuneri, incheiata intre Romania si ........, pentru
                 persoane juridice romane
    2. Cod: 14.13.25.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, in blocuri de
                                   cate 50 de file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la solicitarea certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice romane
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: persoana juridica rezidenta solicitanta
    8. Circula: la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 2

    ROMANIA                                        Nr. si data inregistrarii
    MINISTERUL FINANTELOR                          la autoritatea fiscala
    (1) .................                          ..........................
    .....................
    .....................

                             CERTIFICAT
de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (4) .........., pentru persoane juridice romane

    Autoritatea fiscala (1) ...................................................,
    in baza cererii inregistrate la nr. ..../.... si a certificatului de inmatriculare la oficiul registrului comertului nr. ........., eliberat la data de ............, precum si a codului de inregistrare fiscala nr. .............., emis la data de ..............., atesta ca firma (2) ......................, cu sediul in localitatea ........................................................., adresa ........................................................................, este rezident roman si ca ii sunt aplicabile prevederile Conventiei de evitare, a dublei impuneri incheiate intre Romania si (4) ....................... .
    Prezentul certificat s-a eliberat pentru anul (5) ......... .

    Locul (3)                              Numele si prenumele ...............
    .....................                  Semnatura .........................
    Data                                   Functia: director general
    .....................                  Stampila

    ANNEX No. 2

    ROMANIA                                      No. and date of registration
    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority
    (1) ...............                          .............................
    ...................
    ...................

                                 CERTIFICATE
of tax residence for applying the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (4) .......... for Romanian legal persons

    The tax authority (1) ........., according to the application registered with no. ......./....., and of the certificate of registration at the Commercial Register Office no. ........, issued on .............., as well as the fiscal registration code no. ........., issued on ............, attests that the company (2) ............ with the head office located in .............................., address ......................................................................., is a Romanian resident and is subject to the provisions of the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (4) ........... .
    This certificate was issued for the year (5) ............................. .

    Place (3)                            Surname and first name ...............
    ..............                       Signature ............................
    Date .........                       Title: General Director
                                         Stamp

                           PRECIZARI
privind completarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane juridice romane

    A) Datele din cuprinsul certificatului de rezidenta fiscala se dactilografiaza de catre autoritatea fiscala.
    B) Certificatul se elibereaza de catre:
    (1) administratiile financiare, pentru toate persoanele juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania, potrivit legii, care isi au sediul pe raza administrativ-teritoriala a acestora;
    (2) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, pentru persoane juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania, potrivit legii, care isi au sediul in alte localitati de pe raza administrativ-teritoriala a judetului decat cele pentru care au competenta administratiile financiare.
    C) Explicatii privind completarea certificatului:
    (1) Se inscrie denumirea autoritatii fiscale, respectiv Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ........... sau Administratia financiara a ................, avandu-se in vedere precizarea de la lit. B).
    (2) Se inscrie denumirea persoanei juridice romane sau a oricarei alte entitati inregistrate in Romania, potrivit legii, care solicita certificatul.
    (3) Se inscrie denumirea municipiului sau a orasului in care isi are sediul directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau administratia financiara emitenta, dupa caz.
    (4) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (5) Se inscrie anul pentru care se elibereaza certificatul de rezidenta fiscala.
    D) Certificatul de rezidenta fiscala se completeaza in 2 (doua) exemplare originale, dintre care un exemplar se inmaneaza solicitantului si celalalt ramane la autoritatea fiscala emitenta.

                       EXPLANATIONS
regarding the preparation of the Certificate of tax residence for Romanian legal persons

    A) The information included in the Certificate of tax residence will be typed by the tax authority.
    B) The Certificate will be issued by:
    (1) the Tax Administrations for all the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania, according to the law, which have their head office in the administrative area of those Administrations or by
    (2) the General Directorates for Public Finances and State Financial Control of the counties, for the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania, according to the law, which have their head office in other localities in the county than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.
    C) How to fill in the Certificate:
    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county ...." or "The Tax Administration of ...", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).
    (2) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania, according to the law, who has requested the Certificate.
    (3) Fill in the name of the city or of the town where the issuing General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county or the Tax Administration is located, as the case may be.
    (4) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.
    (5) Fill in the year for which the Certificate of tax residence is issued.
    D) The Certificate of tax residence is issued in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

    ANEXA 2a)

    1. Denumire: Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei
                 de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si
                 ................., pentru persoane juridice romane
    2. Cod: 14.13.21.99/a
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: set, 2 file - 1 exemplar original, tiparit
                                                 cu tus de culoare neagra
                                               - 1 exemplar in copie, tiparit
                                                 pe hartie de culoare roz [in
                                                 blocuri de cate 100 de file
                                                 (50 de file originale, 50 de
                                                 file copii, tiparite pe
                                                 ambele fete)]
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la aplicarea Conventiei pentru evitarea dublei
                      impuneri, in cazul persoanelor juridice
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul fiscal
    8. Circula: la solicitant, persoana juridica - originalul
                la organul fiscal - copia
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 3

                                                    Nr. si data inregistrarii
                                                    la autoritatea fiscala (3)
                                                    .........................

                                 CERERE
referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) .......,
pentru persoane fizice romane

    Subsemnatul ...................., rezident in Romania, cu domiciliul in localitatea ........., adresa .............., detinatorul buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ........., eliberat(a) de ............... la data de ..........., solicit sa mi se elibereze Certificatul de rezidenta fiscala pe anul (2) ......., pentru a fi prezentat organelor fiscale din (1) .........., in vederea aplicarii prevederilor Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) ........................ .
    Se anexeaza copia de pe buletinul/cartea de identitate.

                                          Numele si prenumele ............
                                          Semnatura ......................

    Data .............

                           PRECIZARI
privind completarea Cererii referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice romane

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiaza de catre solicitant.
    B) Explicatii privind completarea cererii:
    (1) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (2) Se inscrie anul pentru care se solicita eliberarea certificatului de rezidenta fiscala.
    (3) Cererea referitoare la eliberarea certificatului de rezidenta fiscala se depune:
    - la administratia financiara, in cazul in care persoana fizica isi are domiciliul in raza administrativ-teritoriala a acesteia;
    - la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, in cazul in care persoana fizica isi are domiciliul in alta localitate din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cea pentru care are competenta administratia financiara.

    ANEXA 3a)

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta
                 fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei
                 impuneri, incheiata intre Romania si ........., pentru
                 persoane fizice romane

    2. Cod: 14.13.25.99/b
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe ambele fete, in blocuri de
                                   cate 50 de file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la solicitarea certificatului de rezidenta fiscala pentru
                      aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri pentru
                      persoane fizice romane
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: persoana fizica rezidenta solicitanta
    8. Circula: la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 4

    ROMANIA                                         Nr. si data inregistrarii
    MINISTERUL FINANTELOR                           la autoritatea fiscala
    (1) ..................                           ........................
    ......................
    ......................

                           CERTIFICAT
de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (2) ................., pentru persoane fizice romane

    Autoritatea fiscala (1) ..................................., in baza cererii inregistrate la nr. ....../......, certifica ca domnul(doamna) (3) ............, cu domiciliul in localitatea ..........., adresa .............................., este rezident roman si ca ii sunt aplicabile prevederile Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (2) .............................. .
    Prezentul certificat s-a eliberat pentru anul (4) ........................ .


    Locul (5)                               Numele si prenumele .............
    ...............                         Semnatura .......................
    Data ..........                         Functia: director general
                                            Stampila

    ANNEX NO. 4

    ROMANIA                                      No. and date of registration
    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority
    (1) ...............                          ............................
    ...................
    ...................

                         CERTIFICATE
of tax residence for applying the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ....................... for Romanian individuals

    The tax authority (1) ......................, according to the
application registered with no. ........ /........, certifies that
Mr./Mrs. (3) ................................................, with the domicile
in ............................................................................, address .......................................................................,
is a Romanian resident and he/she is subject to the provisions of the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ................................................ .
    This certificate was issued for the year (4) ...................... .

    Place (3)                                Surname and first name .........
    ...................                      Signature ......................
    Date ..............                      Title: General Director
                                             Stamp

                             PRECIZARI
privind completarea certificatului de rezidenta fiscala pentru persoane fizice romane

    A) Datele din cuprinsul certificatului de rezidenta fiscala se dactilografiaza de catre autoritatea fiscala.
    B) Certificatul se elibereaza de catre:
    (1) administratiile financiare, pentru toate persoanele fizice care isi au domiciliul in raza administrativ-teritoriala a acestora;
    (2) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, pentru persoanele fizice care isi au domiciliul in alte localitati de pe raza administrativ-teritoriala a judetului decat cele pentru care au competenta administratiile financiare.
    C) Explicatii privind completarea certificatului:
    (1) Se inscrie denumirea autoritatii fiscale, respectiv Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ........... sau Administratia financiara a .................., avandu-se in vedere precizarea de la lit. B).
    (2) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (3) Se inscriu numele si prenumele persoanei fizice romane care a solicitat certificatul.
    (4) Se inscrie anul pentru care se solicita certificatul de rezidenta fiscala.
    (5) Se inscrie denumirea municipiului sau a orasului in care isi are sediul directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana sau administratia financiara emitenta, dupa caz.
    D) Certificatul de rezidenta fiscala se completeaza in 2 (doua) exemplare originale, dintre care un exemplar se inmaneaza solicitantului, iar celalalt ramane la autoritatea fiscala emitenta.

                            EXPLANATIONS
regarding the preparation of the Certificate of tax residence for Romanian individuals

    A) The information included in the Certificate of tax residence will be typed by the tax authority.
    B) The Certificate will be issued by:
    (1) the Tax Administrations for all individuals who have their domicile in the administrative area of these Administrations or by
    (2) the General Directorates for Public Finances and State Financial Control of the counties, for individuals who have their domicile in other localities in the county than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.
    C) How to fill in the Certificate:
    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county ....." or "The Tax Administration of ......... ", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).
    (2) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.
    (3) Fill in the surname and the first name of the Romanian individual who has applied for the Certificate.
    (4) Fill in the year for which the Certificate of tax residence is requested.
    (5) Fill in the name of the city or of the town where the issuing General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county or the Tax Administration is located, as the case may be.
    D) The Certificate of tax residence is issued in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

    ANEXA 4a)

    1. Denumire: Certificat de rezidenta fiscala pentru aplicarea Conventiei
                 de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si
                 ............................, pentru persoane fizice romane
    2. Cod: 14.13.21.99/b
    3. Format: A4/t2
    4. Caracteristici de tiparire: set, 2 file - 1 exemplar original, tiparit
                                                   cu tus de culoare neagra
                                               - 1 exemplar in copie, tiparit
                                                   pe hartie de culoare roz
                                                   [in blocuri de cate 100 de
                                                   file (50 de file
                                                   originale, 50 de file
                                                   copii, tiparite pe ambele
                                                   fete)]
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la aplicarea conventiei pentru evitarea dublei
                      impuneri, in cazul persoanelor fizice
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul fiscal
    8. Circula: la solicitant, persoana fizica - originalul
                la organul fiscal - copia
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 5

    Firma ..................
    Localitatea ............                       Nr. si data inregistrarii
    Str. ........... nr. ...                       la autoritatea fiscala (9)
    Telefon ................                       ..........................
    Fax ....................

                               CERERE*)
referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) ........................, de persoane juridice nerezidente

    *) Cererea poate fi intocmita si prezentata autoritatii fiscale de catre persoana juridica din Romania sau de catre oricare alta entitate, inregistrata in Romania potrivit legii, platitoare de venit, in numele persoanei juridice nerezidente, situatie in care reprezentantul firmei (2) va fi reprezentantul firmei platitoare de venituri din Romania.

    Reprezentantul firmei (2) ..............., rezident al (1) ................, cu sediul in localitatea (3) ..............., sediul (4) .................., si inregistrata la autoritatea fiscala din aceasta localitate, solicit a se elibera, in baza Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) ...................., certificatul prin care se atesta impozitele platite, aferente veniturilor realizate in anul ......................, de catre firma (5) ............................., rezidenta in Romania, cu sediul in localitatea (6) ..................., sediul (7) .......................... .

    a) Venituri pentru care impozitul se retine la sursa:
_______________________________________________________________________
                                Cota          Impozitul     Venitul
 Nr. Natura       Venitul       de impozit    retinut       incasat de
crt. venitului    obtinut       prevazuta     de organele   beneficiar
     realizat     (suma bruta)  de conventie  fiscale       (suma neta)
                                              romane
________________________________________________________________________
 0      1             2               3         4 = 2 x 3    5 = 2 - 4
________________________________________________________________________
  1. Dividende
________________________________________________________________________
  2. Dobanzi
________________________________________________________________________
  3. Redevente
_________________________________________________________________________
  4. Comisioane
_________________________________________________________________________
  5. Alte venituri                     x
_________________________________________________________________________


    b) Profitul realizat din Romania prin intermediul unui sediu permanent:
__________________________________________________________________________
                 Cota de impozit     Impozitul pe profit
Profitul anual   prevazuta           varsat la bugetul     Profitul net
realizat         de legislatia       statului roman        anual
                 romana
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    Datele inscrise in prezenta cerere corespund realitatii si vor fi prezentate autoritatii fiscale din localitatea(3) ............... din(1) .............., in care firma si-a inregistrat sediul pentru indeplinirea obligatiilor de natura fiscala.
    Se anexeaza copia de pe certificatul de rezidenta fiscala.

                                              Numele si prenumele ...........
                                              Semnatura .....................
    Data ..........                           Functia (8) ...................
                                              Stampila


    ANNEX No 5

    Company ...............
    Locality ..............                     No. and date of registration
    No ...... Street ......                     at the tax authority (9)
    Phone .................                     ............................
    Fax ...................

                            APPLICATION*)
for the Certificate of tax paid by non-resident legal persons according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania
and (1) .........................................

    *) The application may be prepared and presented to the tax authority on behalf of the non-resident legal person by the resident Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania, according to the law, which is the payer of the income. In this situation, the representative of the company (2) will be the representative of the company which is the payer of the income from Romania.

    The representative of the company (2) ............................, resident of (1) ..............., with the head office located in (3) ..................., address (4) ..................................................................., registered at the tax authority in this locality, applies for a certificate, under the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) .................................................. .
    This certificate attests to the taxes paid on the income received during the year ........... for the company (5) ..............., a Romanian resident, with the head office in (6) ....................., address (7) ................... .

    a) Income on which the tax is withheld at source:
_______________________________________________________________________
                            Tax rate     Tax withheld   Income received
Line  Nature      Income    provided     by the         by the
no.   of the      (gross    in the       Romanian       beneficiary
      income      amount)   Convention   tax bodies     (net amount)
_______________________________________________________________________
  0       1           2         3         4 = 2 x 3        5 = 2 - 4
_______________________________________________________________________
  1. Dividends
_______________________________________________________________________
  2. Interest
________________________________________________________________________
  3. Royalties
________________________________________________________________________
  4. Commissions
_________________________________________________________________________
  5. Other income               x
_________________________________________________________________________

    b) The profit received from Romania through a permanent establishment:

    ____________________________________________________________________
                    Tax rate provided   Tax on profit paid to     Net
    Annual profit   in the              the Romanian State        annual
                    domestic law        Budget                    profit
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

    The information included in this application is true and will be presented to the tax authority of the locality (3) .................................. from (1) .................. where the head office of the company is registred for tax purposes.
    A copy of the Certificate of tax residence is attached.

                                         Surname and first name ............
                                         Signature .........................
    Date ...........                     Title (8) .........................
                                         Stamp


                             PRECIZARI
pentru completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane juridice nerezidente

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiaza de catre solicitant.
    B) Explicatii privind completarea cererii:
    (1) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (2) Se inscrie denumirea firmei straine care solicita sau pentru care se solicita certificatul privind atestarea impozitului platit.
    (3) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul firma straina care solicita eliberarea certificatului.
    (4) Se inscrie sediul firmei straine (strada, numar etc.).
    (5) Se inscrie denumirea persoanei juridice din Romania sau a oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei juridice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (6) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate, inregistrata in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei juridice nerezidente.
    (7) Se inscrie sediul persoanei juridice din Romania sau al oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii (strada, numar etc.).
    (8) Se inscrie functia detinuta de persoana autorizata sa reprezinte firma.
    (9) Cererea referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit se depune dupa cum urmeaza:
    - la administratia financiara, in cazul in care persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, isi are sediul pe raza administrativ-teritoriala a acesteia;
    - la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, in cazul in care persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, isi are sediul in alta localitate din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cea pentru care are competenta administratia financiara.

                           EXPLANATIONS
regarding the preparation of the Application for the Certificate of tax paid
by non-resident legal persons

    A) The information included in the Application will be typed by the applicant.
    B) How to prepare the Application:
    (1) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.
    (2) Fill in the name of the foreign company requesting the Certificate of tax paid.
    (3) Fill in the locality where the head office of the foreign company applying for the Certificate is located.
    (4) Fill in the full address regarding the head office of the foreign company (no, street).
    (5) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person which applies for this Certificate.
    (6) Fill in the locality where the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person, is located.
    (7) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street).
    (8) Fill in the title of the person who is authorized to represent the company.
    (9) The Application for the Certificate of tax paid will be distributed as follows:
    - to the Tax Administration, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in the administrative area of this Administration;
    - to the General Directorate for Public Finances and State Financial Control of the county, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in other localities in the county, that those in which the Tax Administration has its jurisdiction.

    ANEXA 5a)

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea Certificatului privind
                 atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a
                 dublei impuneri, incheiata intre Romania si ...............,
                 de persoane juridice nerezidente
    2. Cod: 14.13.25.99/c
    3. Format: A3/t2
    4. Caracteristici de tiparire: file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la solicitarea certificatului privind atestarea
                      impozitului platit in Romania de catre persoana
                      juridica nerezidenta
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: persoana juridica nerezidenta
    8. Circula: la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 6

    ROMANIA                                        Nr. si data inregistrarii
    MINISTERUL FINANTELOR                          la autoritatea fiscala
    (1) .................                          .........................
    .....................
    .....................

                           CERTIFICAT
privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (2) ................., de persoane juridice nerezidente

    Autoritatea fiscala (1) ............. atesta pe baza cererii inregistrate sub nr. ....../....... ca firma (3) ........, rezidenta a (2) .............., cu sediul in localitatea (4) ........., sediul (5) ...................., a realizat venituri in anul ........... de la firma (6) ...................., rezidenta in Romania, cu sediul in localitatea (7) ................, sediul (8) ............. si impozitele platite aferente acestor venituri din Romania sunt:

    a) Venituri pentru care impozitul s-a retinut la sursa si a fost virat la bugetul statului roman (9):
_______________________________________________________________________
                                Cota          Impozitul     Venitul
 Nr. Natura       Venitul       de impozit    retinut       incasat de
crt. venitului    obtinut       prevazuta     si varsat     beneficiar
     realizat     (suma bruta)  de conventie  la bugetul    (suma neta)
                                              statului
                                              roman
________________________________________________________________________
 0      1             2               3        4 = 2 x 3       5 = 2 - 4
________________________________________________________________________
  1. Dividende
________________________________________________________________________
  2. Dobanzi
________________________________________________________________________
  3. Redevente
_________________________________________________________________________
  4. Comisioane
_________________________________________________________________________
  5. Alte venituri                     x
_________________________________________________________________________

    b) Profitul realizat din Romania prin intermediul unui sediu permanent(10):
    ____________________________________________________________________
                     Cota de impozit   Impozitul pe profit
    Profitul anual   prevazuta         varsat la bugetul    Profitul net
    realizat         de legislatia     statului roman       anual
                     romana
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

    Drept pentru care am eliberat prezentul certificat pentru a fi utilizat de firma (3) .............., in vederea evitarii dublei impuneri conform conventiei incheiate intre Romania si (2) ....................... .

    Locul (11)                                 Numele si prenumele ..........
    ................                           Semnatura ....................
    Data                                       Functia: director general
    .................                          Stampila

    ANNEX No. 6

    ROMANIA                                     No. and date of registration
    MINISTRY OF FINANCE                         at the tax authority
    (1) ...............                         .............................
    ...................
    ...................

                         CERTIFICATE
of tax paid by non-resident legal persons according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) ................

    The tax authority (1) ................ certifies, according to the application registered with no. ...... /........, that the company (3) ........, resident of (2) ................., with the head office located in (4)........., address (5) ..............., has received income during the year ............... from the company (6) ........... residing in Romania, with the head office located in (7) ........................, address (8) .........................., and the taxes paid on the income received from Romania are:
    a) Income on which the tax was withheld at source and was paid to the Romanian State Budget (9):
_________________________________________________________________________
                            Tax rate     Tax withheld     Income received
Line  Nature      Income    provided     and paid to the  by the
no.   of the      (gross    in the       Romanian         beneficiary
      income      amount)   Convention   State Budget     (net amount)
_________________________________________________________________________
  0       1           2         3         4 = 2 x 3        5 = 2 - 4
_________________________________________________________________________
  1. Dividends
_________________________________________________________________________
  2. Interest
_________________________________________________________________________
  3. Royalties
_________________________________________________________________________
  4. Commissions
_________________________________________________________________________
  5. Other income               x
_________________________________________________________________________

    b) The profit received from Romania through a permanent establishment (10):
    ____________________________________________________________________
                    Tax rate provided   Tax on profit paid to     Net
    Annual profit   in the              the Romanian State        annual
                    domestic law        Budget                    profit
    _____________________________________________________________________
    _____________________________________________________________________

    In witness whereof, I have issued this certificate to be used by the company (3) ................., in order to avoid double taxation according to the Convention concluded between Romania and (2) .................... .

    Place (11)                                Surname and first name ........
    ...................                       Signature .....................
    Date ..............                       Title: General Director
                                              Stamp

                          PRECIZARI
pentru completarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane juridice nerezidente

    A) Datele din cuprinsul certificatului privind atestarea impozitului platit se dactilografiaza de catre autoritatea fiscala.
    B) Certificatul se elibereaza de catre:
    (1) administratiile financiare, in cazul in care persoanele juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, isi au sediul in raza administrativ-teritoriala a acestora;
    (2) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, in cazul in care persoanele juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, isi au sediul in alte localitati din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cele pentru care au competenta administratiile financiare.
    C) Explicatii privind completarea certificatului:
    (1) Se inscrie denumirea autoritatii fiscale, respectiv Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ............ sau Administratia financiara a .................., avandu-se in vedere precizarea de la lit. B).
    (2) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (3) Se inscrie denumirea firmei straine pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului platit.
    (4) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul firma straina care solicita eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit.
    (5) Se inscrie sediul firmei straine care solicita eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit (strada, numar etc.).
    (6) Se inscrie denumirea persoanei juridice din Romania sau a oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei juridice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (7) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei juridice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (8) Se inscrie sediul persoanei juridice din Romania sau al oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii (strada, numar etc.).
    (9) Sumele ce se inscriu in acest certificat se stabilesc pe baza datelor rezultate din documentele eliberate de persoana juridica din Romania sau de oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, platitoare de venituri, documente prin care se face dovada realizarii veniturilor de catre persoana juridica nerezidenta si a platii impozitelor datorate de aceasta potrivit legii, precum si din documentele si evidentele organului fiscal.
    (10) Sumele se stabilesc pe baza declaratiei anuale de impunere depuse potrivit legislatiei privind impozitul pe profit si a documentelor care atesta varsarea acestuia la bugetul statului roman.
    (11) Se inscrie denumirea municipiului sau a orasului in care isi are sediul directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat sau administratia financiara emitenta, dupa caz.
    Certificatul privind atestarea impozitului platit se completeaza in 2 (doua) exemplare originale, dintre care un exemplar se inmaneaza solicitantului si celalalt ramane la autoritatea fiscala emitenta.

                          EXPLANATIONS
for the preparation of the Certificate of tax paid by non-resident legal persons

    A) The information included in the Certificate of tax paid will be typed by the tax authority.
    B) The Certificate will be issued as follows:
    - by the Tax Administrations, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in the administrative area of these Administrations; or
    - by the General Directorates for the Public Finances and State Financial Control of the county, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.
    C) How to fill in the Certificate:
    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of the county ..............." or "The Tax Administration of .......................", taking into account the explanation given at the above-mentioned letter B).
    (2) Fill in the name of the State where the application of the Convention for the avoidance of double taxation was requested.
    (3) Fill in the name of the foreign company where the Certificate of tax paid will be issued.
    (4) Fill in the name of the locality where the head office of the foreign company applying for the Certificate of tax paid is located.
    (5) Fill in the full address of the head office of the foreign company applying for the Certificate of tax paid (no, street).
    (6) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person applying for this Certificate.
    (7) Fill in the name of the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident legal person applying for this Certificate.
    (8) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street).
    (9) The amount that will be entered in this Certificate is determined by the information mentioned in the documents issued by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which is the payer of the income. This information will prove that the income was received by the non-resident legal person and that the taxes due were paid according to the law, as shown in the information mentioned in the documents and in the accounts of the tax authority.
    (10) The amount is determined by the annual tax return filed in accordance with the profit tax law and documents which attest that this tax was paid to the Romanian State Budget.
    (11) Fill in the name of the city or of the town where the General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of a county or the Tax Administration issuing this certificate has its head office, as the case may be.
    The Certificate of tax paid is prepared in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

    ANEXA 6a)

    1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului platit conform
                 Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre
                 Romania si ............, de persoane juridice nerezidente
    2. Cod: 14.13.21.99/c
    3. Format: A3/t2
    4. Caracteristici de tiparire: set, 2 file - 1 exemplar original, tiparit
                                                 cu tus de culoare neagra
                                               - 1 exemplar in copie, tiparit
                                                 pe hartie de culoare roz
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la atestarea impozitului platit in Romania de catre
                      persoana juridica nerezidenta
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul fiscal
    8. Circula: la solicitant, persoana juridica nerezidenta - originalul;
                la organul fiscal - copia
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 7

                                                  Nr. si data inregistrarii
                                                  la autoritatea fiscala (8)
                                                  ..........................

                         CERERE*)
referitoare la eliberarea Certificatului privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1)
....................., de persoane fizice nerezidente

    *) Cererea poate fi prezentata autoritatii fiscale de catre persoana juridica romana sau de catre oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, platitoare de venit, in numele persoanei fizice nerezidente.

    Subsemnatul (2) ..............., rezident al (1) ........................., cu domiciliul in localitatea (3) ................., adresa (4) ................, sunt inregistrat la autoritatile fiscale din aceasta localitate ca platitor de impozite si solicit a mi se elibera, in baza Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (1) ....................., certificatul prin care se atesta impozitele platite, aferente veniturilor realizate in anul ............. de la firma (5) ................, rezidenta in Romania, cu sediul in localitatea (6) .................., sediul (7) .................... .

    a) Venituri pentru care impozitul se retine la sursa:
_______________________________________________________________________
                                Cota          Impozitul     Venitul
 Nr. Natura       Venitul       de impozit    retinut       incasat de
crt. venitului    obtinut       prevazuta     de organele   beneficiar
     realizat     (suma bruta)  de conventie  fiscale       (suma neta)
                                              romane
________________________________________________________________________
 0      1             2               3         4 = 2 x 3     5 = 2 - 4
________________________________________________________________________
  1. Dividende
________________________________________________________________________
  2. Dobanzi
________________________________________________________________________
  3. Redevente
________________________________________________________________________
  4. Comisioane
________________________________________________________________________

    b) Diverse venituri:
_________________________________________________________________
                                       Impozitul       Venitul
 Nr. Natura           Venitul          platit la       incasat de
crt. venitului        obtinut          bugetul         beneficiar
     realizat         (suma bruta)     statului roman  (suma neta)
_________________________________________________________________
 0      1                  2               3            4 = 2 - 3
_________________________________________________________________
 1.  Salarii sau alte
     remuneratii
_________________________________________________________________
 2.  Tantieme
_________________________________________________________________
 3.  Venituri din
     activitati
     didactice sau
     de cercetare
_________________________________________________________________
 4.  Pensii si anuitati
_________________________________________________________________
 5.  Venituri din
     activitati
     independente
_________________________________________________________________
 6.  Venituri din
     activitati
     artistice si
     sportive
_________________________________________________________________
 7.  Alte venituri
_________________________________________________________________

    Datele inscrise in prezenta cerere corespund realitatii si vor fi prezentate autoritatii fiscale din localitatea (3) .............. din (1) ................, unde subsemnatul este inregistrat, pentru indeplinirea obligatiilor de natura fiscala.
    Se anexeaza copia de pe certificatul de rezidenta fiscala.

                                            Numele si prenumele ............
                                            Semnatura ......................

    Data ...............

    ANNEX No. 7

                                                 No. and date of registration
                                                 at the tax authority
                                                 ............................

                           APPLICATION*)
for the Certificate of tax paid by non-resident individuals according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) ...................

    *) The application may be presented to the tax authority on behalf of the non-resident individual by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which in the payer of the income.

    The undersigned (2) .................., resident of (1) ..................., domiciled in the locality of (3) ................, address (4) ................, I am registered at the tax authorities in this locality as a taxpayer, and, according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (1) ......................, I apply for the certificate of tax paid on the income received during the year ............... from the company (5) ...................... residing in Romania, with the head office located in (6) ............., address (7) ...................................... .

    a) Income on which the tax is withheld at source:
_______________________________________________________________________
                            Tax rate     Tax withheld   Income received
Line  Nature      Income    provided     by the         by the
no.   of the      (gross    in the       Romanian       beneficiary
      income      amount)   Convention   tax bodies     (net amount)
_______________________________________________________________________
  0       1           2         3         4 = 2 x 3      5 = 2 - 4
_______________________________________________________________________
  1. Dividends
_______________________________________________________________________
  2. Interest
________________________________________________________________________
  3. Royalties
________________________________________________________________________
  4. Commissions
_________________________________________________________________________

    b) Miscellaneous income:
________________________________________________________________________
                                         Tax paid       Income received
Line  Nature               Income        to the         by the
no.   of the               (gross        Romanian       beneficiary
      income               amount)       State Budget   (net amount)
_______________________________________________________________________
  0       1                  2              3              4 = 2 - 3
_______________________________________________________________________
 1.  Salaries and other
     remuneration
_______________________________________________________________________
 2.  Directors' fees
_______________________________________________________________________
 3.  Income from teaching
     or researching
     activities
_______________________________________________________________________
 4.  Pensions and
     annuities
_______________________________________________________________________
 5.  Income from
     independent
     personal services
_______________________________________________________________________
  6. Income from
     artistic or
     athletic
     activities
_______________________________________________________________________
 7.  Other income
__________________________________________________________________________

    The information included in this application is true and will be presented to the tax authority of the locality (3) ........... from (1) .................. where the undersigned is registered for tax purposes.
    A copy of the Certificate of tax residence is attached.

                                               Surname and first name .......
    Date ..............                        Signature ....................


                       PRECIZARI
pentru completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane fizice nerezidente

    A) Datele din cuprinsul cererii se dactilografiaza de catre solicitant.
    B) Explicatii privind completarea cererii:
    (1) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (2) Se inscriu numele si prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului platit.
    (3) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are domiciliul persoana fizica nerezidenta care solicita eliberarea certificatului.
    (4) Se inscrie domiciliul persoanei fizice nerezidente (strada, numar etc.).
    (5) Se inscrie denumirea persoanei juridice din Romania sau a oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei fizice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (6) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei fizice nerezidente.
    (7) Se inscrie sediul persoanei juridice din Romania sau al oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii (strada, numar etc.).
    (8) Cererea referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit se depune:
    - la administratia financiara, in cazul in care persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, isi are sediul in raza administrativ-teritoriala a acesteia;
    - la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana, in cazul in care persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a achitat la extern veniturile respective, isi are sediul in alta localitate din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cea pentru care are competenta administratia financiara.

                            EXPLANATIONS
for the preparation of the Application for the Certificate of tax paid by non-resident individuals

    A) The information included in the Application will be typed by the applicant.
    B) How to fill in the Application:
    (1) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation is requested.
    (2) Fill in the surname and the first name of the non-resident individual for whom the Certificate of tax paid will be issued.
    (3) Fill in the name of the locality of the non-resident individual who is applying for the Certificate.
    (4) Fill in the full address of the non-resident individual (no, street etc.).
    (5) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.
    (6) Fill in the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual.
    (7) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street etc.).
    (8) The application for the Certificate of tax paid will be distributed as follows:
    - to the Tax Administration when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in the administrative area of this Administration;
    - to the General Directorate for Public Finances and State Financial Control of a county, when the Romanian legal person or any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid abroad the respective income, has its head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administration has its jurisdiction.

    ANEXA 7a)

    1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind
                 atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a
                 dublei impuneri, incheiata intre Romania si ...............,
                 de persoane fizice nerezidente
    2. Cod: 14.13.25.99/d
    3. Format: A3/t2
    4. Caracteristici de tiparire: file
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la solicitarea certificatului privind atestarea
                      impozitului platit in Romania de catre persoana fizica
                      nerezidenta
    7. Se intocmeste in: 1 exemplar
                     de: persoana fizica nerezidenta
    8. Circula: la organul fiscal
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.

    ANEXA 8

    ROMANIA                                         Nr. si data inregistrarii
    MINISTERUL FINANTELOR                           la autoritatea fiscala
    (1) .................                           ........................
    .....................
    .....................

                           CERTIFICAT
privind atestarea impozitului platit conform Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si (2) ..................................., de persoane fizice nerezidente

    Autoritatea fiscala (1) .................................................
    atesta, pe baza cererii inregistrate sub nr. ......../..................,
    ca domnul(doamna) (3) ..................................................,
    rezident al (2) ........................................................,
    cu domiciliul in localitatea (4) .......................................,
    adresa (5) .............................................................,
    a realizat venituri in anul ............ de la firma (6) ...............,
    rezidenta in Romania, cu sediul in localitatea (7) .....................,
    sediul (8) .............................................................,
    si impozitele platite aferente acestor venituri din Romania sunt:

    a) Venituri pentru care impozitul s-a retinut la sursa si a fost virat la bugetul statului roman (9):
_______________________________________________________________________
                                Cota          Impozitul     Venitul
 Nr. Natura       Venitul       de impozit    retinut       incasat de
crt. venitului    obtinut       prevazuta     si varsat     beneficiar
     realizat     (suma bruta)  de conventie  la bugetul    (suma neta)
                                              statului
                                              roman
________________________________________________________________________
 0      1             2               3        4 = 2 x 3     5 = 2 - 4
________________________________________________________________________
  1. Dividende
________________________________________________________________________
  2. Dobanzi
________________________________________________________________________
  3. Redevente
_________________________________________________________________________
  4. Comisioane
_________________________________________________________________________

    b) Diverse venituri (9)
_________________________________________________________________
                                       Impozitul       Venitul
 Nr. Natura           Venitul          platit la       incasat de
crt. venitului        obtinut          bugetul         beneficiar
     realizat         (suma bruta)     statului roman  (suma neta)
_________________________________________________________________
 0      1                  2               3            4 = 2 - 3
__________________________________________________________________
 1.  Salarii sau alte
     remuneratii
___________________________________________________________________
 2.  Tantieme
____________________________________________________________________
 3.  Venituri din
     activitati
     didactice sau
     de cercetare
_____________________________________________________________________
 4.  Pensii si anuitati
_____________________________________________________________________
 5.  Venituri din
     activitati
     independente
______________________________________________________________________
 6.  Venituri din
     activitati
     artistice si
     sportive
______________________________________________________________________
 7.  Alte venituri
_______________________________________________________________________

    Drept pentru care am eliberat prezentul certificat pentru a fi utilizat de domnul(doamna) (3) ..............., in vederea evitarii dublei impuneri, conform Conventiei incheiate intre Romania si (2) ........................... .

    Locul (10)                                   Numele si prenumele ........
    ................                             Semnatura ..................
    Data ...........                             Functia: director general
                                                 Stampila

    ANNEX No. 8

    ROMANIA                                      No. and date of registration
    MINISTRY OF FINANCE                          at the tax authority
    (1) ...............                          ............................
    ...................
    ...................

                        CERTIFICATE
of tax paid by non-resident individuals according to the Convention for the avoidance of double taxation concluded between Romania and (2) .................

    Tax authority (1) .......................................................
    certifies, according to the application registered with no. .../........,
    that Mr./Mrs. (3) ......................................................,
    resident of (2) ........................................................,
    domiciled at (4) .......................................................,
    address (5) ............................................................,
    has received income during the year ..... from the company (6) .........,
    residing in Romania, resident, with the head office located in (7) .....,
    address (8) ............................................................
    and the taxes paid on income received from Romania are:

    a) Income on which the tax was withheld at source and was paid to the Romanian State Budget (9):
_______________________________________________________________________
                            Tax rate     Tax withheld     Income received
Line  Nature      Income    provided     and paid to the  by the
no.   of the      (gross    in the       Romanian         beneficiary
      income      amount)   Convention   State Budget     (net amount)
_______________________________________________________________________
  0     1            2         3           4 = 2 x 3        5 = 2 - 4
_______________________________________________________________________
  1. Dividends
_______________________________________________________________________
  2. Interest
________________________________________________________________________
  3. Royalties
________________________________________________________________________
  4. Commissions
_________________________________________________________________________

    b) Miscellaneous income (9):
________________________________________________________________________
                                         Tax paid       Income received
Line  Nature               Income        to the         by the
no.   of the               (gross        Romanian       beneficiary
      income               amount)       State Budget   (net amount)
_______________________________________________________________________
  0      1                   2              3            4 = 2 - 3
_______________________________________________________________________
 1.  Salaries and other
     remuneration
_______________________________________________________________________
 2.  Directors' fees
_______________________________________________________________________
 3.  Income from teaching
     or researching
     activities
_______________________________________________________________________
 4.  Pensions and
     annuities
_______________________________________________________________________
 5.  Income from
     independent
     personal services
_______________________________________________________________________
  6. Income from
     artistic or
     athletic
     activities
_______________________________________________________________________
 7.  Other income
__________________________________________________________________________

    In witness whereof, I have issued this certificate to be used by Mr./Mrs. (3) ............., in order to avoid double taxation according to the Convention concluded between Romania and (2) .................................. .

    Place (10)                                Surname and first name ........
    ....................                      Signature .....................
    Date ...............                      Title: General Director
                                              Stamp

                         PRECIZARI
pentru completarea certificatului privind atestarea impozitului platit de persoane fizice nerezidente

    A) Datele din cuprinsul certificatului privind atestarea impozitului platit se dactilografiaza de catre autoritatea fiscala.
    B) Certificatul se elibereaza de catre:
    (1) administratiile financiare, in cazul in care persoanele juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, isi au sediul in raza administrativ-teritoriala a acestora;
    (2) directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, in cazul in care persoanele juridice romane sau oricare alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care au achitat la extern veniturile respective, isi au sediul in alte localitati din raza administrativ-teritoriala a judetului decat cele pentru care au competenta administratiile financiare.
    C) Explicatii privind completarea certificatului:
    (1) Se inscrie denumirea autoritatii fiscale, respectiv Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului ........... sau Administratia financiara a ..........., avandu-se in vedere precizarea de la lit. B).
    (2) Se inscrie denumirea statului pentru care se solicita aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri.
    (3) Se inscriu numele si prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se va elibera certificatul privind atestarea impozitului platit.
    (4) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are domiciliul persoana fizica nerezidenta care solicita eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit.
    (5) Se inscrie domiciliul persoanei fizice nerezidente care solicita eliberarea certificatului privind atestarea impozitului platit (strada, numar etc.).
    (6) Se inscrie denumirea persoanei juridice din Romania sau a oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei fizice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (7) Se inscrie denumirea localitatii in care isi are sediul persoana juridica din Romania sau oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, care a platit venitul persoanei fizice nerezidente care solicita eliberarea acestui certificat.
    (8) Se inscrie sediul persoanei juridice din Romania sau al oricarei alte entitati inregistrate in Romania potrivit legii (strada, numar etc.).
    (9) Sumele ce se inscriu in acest certificat se stabilesc pe baza datelor rezultate din documentele eliberate de persoana juridica din Romania sau de oricare alta entitate inregistrata in Romania potrivit legii, platitoare a veniturilor, documente prin care se face dovada realizarii veniturilor de catre persoana fizica nerezidenta si a platii impozitelor datorate de aceasta potrivit legii, precum si din documentele si evidentele organului fiscal.
    (10) Se inscrie denumirea municipiului sau a orasului in care isi are sediul directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat sau administratia financiara emitenta, dupa caz.
    Certificatul privind atestarea impozitului platit se completeaza in 2 (doua) exemplare originale, dintre care un exemplar se inmaneaza solicitantului, iar celalalt ramane la autoritatea fiscala emitenta.

                         EXPLANATIONS
for the preparation of the Certificate of tax paid by non-resident individuals

    A) The information included in the Certificate of tax paid will be typed by the tax authority.
    B) The Certificate will be issued as follows:
    - by the Tax Administrations, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in the administrative area of these Administrations;
    - by the General Directorates for the Public Finances and State Financial Control of a county, when the Romanian legal persons or any other entities incorporated in Romania according to the law, which have paid abroad the respective income, have their head office in other localities in the county, than those in which the Tax Administrations have their jurisdiction.
    C) How to fill in the Certificate:
    (1) Fill in the name of the tax authority, respectively "The General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of the county " .............. or "The Tax Administration of................................", according to the explanation given at the above-mentioned letter (B).
    (2) Fill in the name of the state where the application of the Convention for the avoidance of double taxation is requested.
    (3) Fill in the surname and the first name of the non-resident individual for whom the Certificate of tax paid will be issued.
    (4) Fill in the name of the locality of the domicile of the non-resident individual applying for the Certificate of tax paid.
    (5) Fill in the full address of the non-resident individual applying for the Certificate of tax paid (no, street, etc.).
    (6) Fill in the name of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.
    (7) Fill in the name of the locality of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law, which has paid the income to the non-resident individual applying for this Certificate.
    (8) Fill in the full address of the head office of the Romanian legal person or of any other entity incorporated in Romania according to the law (no, street, etc.).
    (9) The amount that will be entered in this Certificate is determined by the information shown in the documents issued by the Romanian legal person or by any other entity incorporated in Romania according to the law, which is the payer of the income. This information will prove that the income was received by the non-resident individual and that the taxes due are paid according to the law, as shown in the information mentioned in the documents and in the accounts of the tax authority.
    (10) Fill in the name of the city or of the town where the General Directorate for the Public Finances and State Financial Control of a county or the Tax Administration issuing the Certificate has its head office, as the case may be.
    The Certificate of tax paid is prepared in 2 (two) originals, one for the applicant and the other for the issuing tax authority.

    ANEXA 8a)

    1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului platit conform
                 Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre
                 Romania si ..........., de persoane fizice nerezidente
    2. Cod: 14.13.21.99/d
    3. Format: A3/t2
    4. Caracteristici de tiparire: set, 2 file - 1 exemplar original, tiparit
                                                 cu tus de culoare neagra
                                               - 1 exemplar in copie, tiparit
                                                 pe hartie de culoare roz
    5. Se difuzeaza: gratuit
    6. Se utilizeaza: la atestarea impozitului platit in Romania de catre
                      persoana fizica nerezidenta
    7. Se intocmeste in: 2 exemplare
                     de: organul fiscal
    8. Circula: la solicitant, persoana fizica nerezidenta - originalul
                la organul fiscal   copia
    9. Se arhiveaza: la organul fiscal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1798/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1798 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu