E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1730 din 16 noiembrie 2001

privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini

ACT EMIS DE:                MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din 12 februarie 2002


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. 12 lit. k) si t) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, ale art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila, ale art. 3 pct. 15 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    avand in vedere Rezolutia A.851(20) referitoare la principiile generale privind sistemele de raportare utilizate de catre nave si cerintele privind raportarea, inclusiv liniile directoare privind raportarea incidentelor in care sunt implicate marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini, adoptata de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale la 27 noiembrie 1997, precum si Ordinul ministrului transporturilor nr. 581/1999 privind cerintele minime pentru navele maritime care transporta marfuri periculoase sau poluante,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba sistemele de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini.
    (2) Sistemele de raportare prevazute la alin. (1) sunt destinate furnizarii, culegerii si schimbului de informatii pe baza rapoartelor transmise prin radio de catre nave sau de catre persoanele prevazute in prezentul ordin.
    (3) Scopul raportarii este de a permite autoritatilor competente ale statelor riverane sa fie informate fara intarziere atunci cand are loc un incident care:
    a) implica pierderea efectiva sau probabila a marfurilor periculoase in forma ambalata si ajungerea acestora in mare;
    b) determina o poluare sau un pericol de poluare pentru mediul marin ori implica masuri de asistenta sau salvare;
    c) implica o poluare cu hidrocarburi determinata de incarcarea sau descarcarea de hidrocarburi intr-o/dintr-o nava la o instalatie de manipulare a hidrocarburilor, astfel incat sa permita acestor autoritati sa intreprinda masurile necesare pentru inlaturarea sau limitarea efectelor acestui incident.
    Art. 2
    In sensul prezentului ordin, termenii utilizati au urmatoarele semnificatii:
    a) Conventia SOLAS - Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, modificata si completata prin Protocolul din 1988, la care Romania a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu amendamentele ulterioare acceptate;
    b) Conventia MARPOL 73/78 - Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul din 1978, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1993 la anexele I, II si V si prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2001 la anexa III, cu amendamentele ulterioare acceptate;
    c) Codul IMDG - Codul maritim international de marfuri periculoase, adoptat prin Rezolutia A.716(17) a Organizatiei Maritime Internationale (OMI) la 6 noiembrie 1991, la care face trimitere cap. VII din Conventia SOLAS, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    d) Codul IBC - Codul international pentru constructia si echiparea navelor care transporta produse chimice periculoase in vrac, adoptat de Comitetul Securitatii Maritime (CSM) al OMI prin Rezolutia MSC.4(48) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei SOLAS, cap. VII, adoptat si de Comitetul pentru Protectia Mediului Marin (CPMM) al OMI prin Rezolutia MEPC.19(22) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei MARPOL 73/78, anexa II, pentru navele-cisterna care transporta marfuri chimice periculoase, construite la sau dupa 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    e) Codul IGC - Codul international pentru constructia si echiparea navelor care transporta gaze lichefiate in vrac, adoptat de CSM al OMI prin Rezolutia MSC.5(48) si devenit obligatoriu prin prevederile Conventiei SOLAS, cap. VII, pentru navele care transporta gaze, construite la sau dupa 1 iulie 1986, cu amendamentele adoptate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
    f) Codul INF - Codul international pentru siguranta transportului de combustibil nuclear iradiat, plutoniu si deseuri puternic radioactive la bordul navelor, adoptat prin Rezolutia MSC.88(71) a CSM al OMI la 27 mai 1999 si introdus in Conventia SOLAS la cap. VII partea D, prin Rezolutia MSC.87(71), adoptata la 27 mai 1999;
    g) forma ambalata - tipurile de ambalare sau containerizare specifice pentru marfurile poluante sau periculoase prevazute de Codul IMDG;
    h) I.N.C. - Inspectoratul Navigatiei Civile, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    i) marfa in vrac - marfa transportata intr-o magazie sau tanc care este parte a structurii navei, fara a fi in prealabil ambalata sau containerizata;
    j) marfuri periculoase - bunuri care, datorita naturii lor, cantitatii sau modului in care sunt depozitate, sunt susceptibile, singure sau in combinatie cu altele, sa puna in pericol viata persoanelor sau nava;
    k) poluanti marini - substantele identificate in Codul IMDG ca poluanti marini;
    l) substante daunatoare - hidrocarburile, asa cum sunt definite in anexa I la Conventia MARPOL 73/78, si substantele lichide nocive, asa cum sunt definite in anexa II la Conventia MARPOL 73/78.
    Art. 3
    Comandantii navelor maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare sau poluanti marini in vrac ori in forma ambalata, implicate intr-un incident in apele aflate sub jurisdictia Romaniei sau in porturile romanesti, precum si comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul roman, implicate intr-un incident in afara apelor aflate sub jurisdictia Romaniei sau in afara porturilor romanesti, sunt obligati sa redacteze si sa transmita rapoarte, cu respectarea cerintelor prevazute in prezentul ordin.
    Art. 4
    Rapoartele prevazute la art. 3 trebuie sa fie transmise dupa cum urmeaza:
    1. In cazul in care se produce un incident in apele aflate sub jurisdictia Romaniei, comandantul navei implicate trebuie sa il notifice imediat catre operatorul serviciului de comunicatii de apel, pericol si salvare, prin statia de radio-coasta, pe cel putin una dintre frecventele alocate comunicatiilor de apel, pericol si salvare de 500 kHz, 2.182 kHz sau 156,800 MHz.
    2. In cazul in care se produce un incident in care este implicata o nava care arboreaza pavilionul roman, in afara apelor aflate sub jurisdictie romana, raportul trebuie sa fie facut catre statul riveran cel mai apropiat, prin statia de radio-coasta adecvata. In cazul in care incidentul afecteaza siguranta navigatiei, raportul va fi precedat de un apel de pericol, iar in cazul in care incidentul afecteaza siguranta navei sau a persoanelor, de un apel de urgenta.
    3. In cazul in care nava nu se afla in vecinatatea unei statii de radio-coasta de frecventa medie (MF) sau de frecventa foarte inalta (VHF), raportul trebuie facut catre cea mai apropiata statie de radio-coasta de frecventa inalta (HF) sau prin sistemul de comunicatii maritime prin satelit.
    4. In cazul in care nava se afla in interiorul sau in apropierea unei zone in care a fost stabilit un sistem de raportare de catre navele maritime, raportul trebuie transmis catre organismul desemnat responsabil de operarea acelui sistem.
    5. Formatul rapoartelor si procedurile de raportare trebuie sa fie conforme cu cerintele prevazute in sectiunea a 2-a "Formatul si procedurile standard de raportare" a anexei la prezentul ordin.
    6. Pe langa rapoartele facute conform pct. 1, in cazul in care incidentul se produce la un terminal de manipulare a hidrocarburilor, operatorul terminalului trebuie, de asemenea, sa raporteze acest incident:
    a) cat mai repede posibil si utilizand mijloacele cele mai rapide, la capitania portului in a carei zona de activitate se afla terminalul;
    b) dupa posibilitati, in conformitate cu prevederile sectiunii a 2-a a anexei la prezentul ordin.
    Art. 5
    Pentru comunicarea rapoartelor statia de radio-coasta nu percepe tarife.
    Art. 6
    (1) Rapoartele trebuie sa contina informatiile specifice incluse in sectiunea a 3-a "Cerinte privind raportarea detaliata" a anexei la prezentul ordin.
    (2) La redactarea rapoartelor se vor utiliza termenii si notiunile specifice prevazute in Codul IMDG, Codul IBC, Codul IGC si Codul INF.
    Art. 7
    Prevederile anexei la prezentul ordin nu se aplica mesajelor de pericol la care se face referire in regula V/2 din Conventia SOLAS.
    Art. 8
    (1) Detaliile care nu sunt disponibile imediat trebuie sa fie transmise intr-un raport suplimentar.
    (2) In cazul in care sunt implicate substante daunatoare si/sau poluanti marini, raportul suplimentar trebuie sa urmeze imediat sau cat mai repede posibil dupa raportul initial.
    (3) In raportul suplimentar trebuie incluse informatiile care sunt esentiale pentru protectia mediului marin, in concordanta cu incidentul. Aceste informatii trebuie sa includa lit. P, Q, R, S si X, asa cum sunt prevazute in sectiunea a 2-a a anexei la prezentul ordin.
    Art. 9
    (1) Probabilitatea unei deversari rezultate din avarierea navei sau echipamentelor sale constituie un motiv pentru a face un raport. Pentru a se stabili daca exista o astfel de probabilitate si daca este necesar sa se faca raportul, trebuie sa se tina seama, printre altele, de urmatorii factori:
    1. natura avariei, deteriorarii sau defectarii navei, instalatiilor ori echipamentelor; si
    2. starea marii si conditiile meteorologice, precum si densitatea traficului in zona, la momentul si locul producerii incidentului.
    (2) Comandantul navei trebuie sa faca raport cel putin in urmatoarele cazuri:
    1. avarierea, deteriorarea sau defectarea navei care afecteaza siguranta acesteia, produsa ca urmare a unor incidente cum sunt: coliziunea, esuarea, incendiul, explozia, deteriorarea structurala, inundarea, deplasarea marfii; si
    2. defectarea instalatiilor sau echipamentelor navei care are ca rezultat afectarea sigurantei navigatiei, produsa ca urmare a unor incidente cum sunt: defectarea instalatiei de guvernare, a instalatiei de propulsie, a sistemului de generare a energiei electrice (generatorul electric), a mijloacelor navale esentiale de asigurare a navigatiei.
    Art. 10
    (1) In cazul in care o nava este angajata sau i se cere sa fie angajata intr-o operatiune de acordare de asistenta sau salvare a unei nave implicate intr-un incident la care se face referire in art. II alin. 1 lit. a) sau b) din Protocolul I la Conventia MARPOL 73/78, comandantul navei salvatoare trebuie sa raporteze fara intarziere caracteristicile actiunii intreprinse sau planificate. Raportul trebuie sa includa lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, P, Q, R, S, T, U si X, prevazute in sectiunea a 2-a a anexei la prezentul ordin.
    (2) Comandantul navei salvatoare trebuie sa se asigure ca statul riveran este informat asupra desfasurarii actiunii de salvare.
    Art. 11
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de catre comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul roman constituie actiune de indisciplina si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de catre comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul altui stat, aflate in apele de sub jurisdictia Romaniei, constatata de capitaniile de port, va fi adusa la cunostinta de catre I.N.C. autoritatii care a eliberat brevetul respectivului comandant si autoritatii care a acordat dreptul de arborare a pavilionului navei implicate.
    Art. 12
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 13
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                            Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

    SECTIUNEA 1
    Proceduri

    Rapoartele prevazute la art. 3 sunt urmatoarele si trebuie transmise dupa cum urmeaza:

    Planul de calatorie (SP)       - inainte sau cat mai repede posibil dupa ora
    Sailing plan                     de plecare dintr-un port din cadrul unui
                                     sistem de raportare sau cand intra in zona
                                     acoperita de un astfel de sistem.
    Raportul privind pozitia (PR)  - cand este necesar pentru a se asigura
    Position report                  operarea efectiva a sistemului de
                                     raportare.
    Raportul privind devierea (DR) - atunci cand pozitia navei variaza
    Deviation report                 semnificativ de la pozitia care ar fi fost
                                     prevazuta in rapoartele anterioare, cand
                                     se modifica ruta raportata sau atunci cand
                                     decide comandantul.
    Raportul final (FR)            - la sosirea la destinatie si cand se
    Final report                     paraseste zona acoperita de un sistem de
                                     raportare.
    Raportul privind marfurile     - cand se produce un incident care implica
    periculoase (DG)                 pierderea efectiva sau probabila peste bord
    Dangerous goods report           a marfurilor periculoase in forma ambalata,
                                     inclusiv a celor in containere de marfa,
                                     rezervoare portabile, vehicule rutiere sau
                                     feroviare si barje transportate de nave, si
                                     ajungerea acestora in mare.
    Raportul privind substantele   - cand se produce un incident care implica
    daunatoare (HS)                  deversarea efectiva sau probabila a
    Harmful substances report        hidrocarburilor (anexa I la Conventia
                                     MARPOL 73/78) sau a substantelor lichide
                                     nocive in vrac (anexa II la Conventia
                                     MARPOL 73/78).
    Raportul privind poluantii     - in cazul pierderii efective sau probabile
    marini (MP)                      peste bord a substantelor daunatoare in
    Marine pollutants report         forma ambalata, inclusiv a celor in
                                     containere de marfa, rezervoare portabile,
                                     vehicule auto sau de cale ferata si barje
                                     transportate de nave, definite in Codul
                                     IMDG ca poluanti marini (anexa III la
                                     Conventia MARPOL 73/78).

    SECTIUNEA a 2-a
    Formatul si procedurile standard de raportare

    2.1. Formatul si procedurile standard de raportare sunt:
________________________________________________________________________________
Indicativ      Indicativ telefonic  Semnificatia     Informatii ce trebuie
telegrafic     Telephone            Function         transmise
Telegraphy     (alternative)                         Information required
________________________________________________________________________________
        1                     2                3                    4
________________________________________________________________________________
Name of system Name of system       Identificarea    Sistemul de raportare
(e.g.          (e.g. AMVER/AUSREP/  sistemului       utilizat de nava sau statia
AMVER/AUSREP/  MAREP/ECAREG/JASREP) de raportare     radio cea mai apropiata de
MAREP/ECAREG/                                        pe tarm
JASREP)
               State in full        Tipul raportului Tipul raportului:
SP                                                   Planul de calatorie
                                                     Sailing plan
PR                                                   Raportul privind pozitia
                                                     Position report
DR                                                   Raportul privind devierea
                                                     Deviation report
FR                                                   Raportul final
                                                     Final report
DG                                                   Raportul privind marfurile
                                                     periculoase
                                                     Dangerous goods report
HS                                                   Raportul privind
                                                     substantele daunatoare
                                                     Harmful substances report
MP                                                   Raportul privind poluantii
                                                     marini
                                                     Marine pollutants report
A              Ship (alpha)         Nava             Numele, indicativul de apel
                                                     sau identitatea statiei
                                                     radio a navei, pavilionul
B              Time (bravo)         Data si ora      Un grup de 6 cifre care sa
                                    evenimentului    reprezinte ziua lunii
                                                     (primele doua cifre), orele
                                                     si minutele (ultimele 4
                                                     cifre). Daca difera de
                                                     UTC*1), se declara fusul
                                                     orar utilizat.
C              Position (charlie)   Pozitia          Un grup de 4 cifre care sa
                                                     reprezinte latitudinea, in
                                                     grade si minute, urmata de
                                                     N (nord) sau S (sud) si un
                                                     grup de 5 cifre care sa
                                                     reprezinte longitudinea, in
                                                     grade si minute, urmat de
                                                     E (est) sau W (vest); sau
D              Position (delta)     Pozitia          Relevmentul adevarat
                                                     (primele 3 cifre) si
                                                     distanta (distanta fata de
                                                     reperul de la uscat) in
                                                     mile marine de la reperul
                                                     de la uscat identificat
                                                     (reperul de la uscat
                                                     stabilit)
E              Course (echo)        Cursul adevarat  Un grup de 3 cifre
F              Speed (foxtrot)      Viteza, in       Un grup de 3 cifre
                                    noduri si in
                                    zecimi de noduri
G              Departed (golf)      Portul de        Numele ultimului port de
                                    plecare          escala
H              Entry (hotel)        Data, ora si     Timpul de intrare exprimat
                                    punctul de       ca la lit. B si pozitia
                                    intrare in       intrarii exprimata ca la
                                    sistem           lit. C sau D
I              Destination and ETA  Destinatia si    Numele portului si grupul
               (india)              ora probabila    data-timp exprimat ca la
                                    de sosire a      lit. B
                                    navei
J              Pilot (juliet)       Pilot            Exprima daca este la bord
                                                     un pilot de mare larga sau
                                                     local
K              Exit (kilo)          Data, ora si     Timpul iesirii exprimat ca
                                    punctul de       la lit. B si pozitia de
                                    iesire din       iesire exprimata ca la
                                    sistem sau       lit. C sau D
                                    sosire la
                                    destinatie a
                                    navei
L              Route (lima)         Informatii       Drumul intentionat
                                    privind ruta
M              Radiocomunications   Radiocomunicatii Exprima numele complet al
               (mike)                                statiilor/frecventelor
                                                     alocate
N              Next report          Timpul           Grupul data-timp exprimat
               (november)           urmatorului      ca la lit. B
                                    raport
O              Draught (oscar)      Pescajul maxim   Grup de 4 cifre care sa
                                    actual static,   reprezinte metri si
                                    in metri         centimetri
P              Cargo (papa)         Marfa de la bord Marfa si scurte detalii
                                                     privind orice marfuri
                                                     periculoase, precum si
                                                     substante daunatoare si
                                                     gaze care pot pune in
                                                     pericol persoanele sau
                                                     mediul (vezi cerintele de
                                                     raportare detaliata)
Q              defect, damage,      Defectiuni/      Detalii scurte privind
               deficiency,          daune/           defectiunile, daunele,
               limitations          deficiente/      deficientele sau alte
               (quebec)             alte restrictii  restrictii (vezi cerintele
                                                     de raportare detaliata)
R              Pollution/dangerous  Descrierea       Detalii scurte privind
               goods lost overboard poluarii sau a   tipul poluarii
               (romeo)              marfurilor       (hidrocarburi, produse
                                    periculoase      chimice etc.) sau marfurile
                                    pierdute         periculoase pierdute peste
                                    peste bord       bord; pozitia exprimata ca
                                                     la lit. C sau D (vezi
                                                     cerintele de raportare
                                                     detaliata)
S              Weather (sierra)     Conditii         Detalii scurte privind
                                    meteorologice    vremea si conditiile marii
                                                     care predomina
T              Agent (tango)        Reprezentantul   Detalii privind numele si
                                    navei si/sau     particularitatile
                                    armatorul        reprezentantului navei sau
                                                     armatorului ori ale
                                                     amandurora, pentru
                                                     furnizarea informatiilor
                                                     (vezi cerintele de
                                                     raportare detaliata)
U              Size and type        Dimensiunea si   Detalii privind lungimea,
               (uniform)            tipul navei      latimea, tonajul, tipul
                                                     etc. solicitate
V              Medic (victor)       Personalul       Doctorul, asistentul
                                    medical          medical, sora, personalul
                                                     fara instruire medicala
W              Persons (whiskey)    Numarul total    Exprima numarul
                                    al persoanelor
                                    de la bord
X              Remarks (x-ray)      Diverse          Orice alte informatii,
                                                     inclusiv, dupa caz, scurta
                                                     descriere a incidentului si
                                                     a altor nave implicate in
                                                     incident, in asistenta sau
                                                     in salvare (vezi cerintele
                                                     de raportare detaliata)
Y              Relay (yankee)       Cererea de a     Continutul raportului
                                    retransmite
                                    raportul catre
                                    alte sisteme de
                                    raportare, de
                                    exemplu: AMVER,
                                    AUSREP, JASREP,
                                    MAREP etc.
Z              End of report        Sfarsitul        Nu sunt necesare alte
               (zulu)               raportului       informatii.
________________________________________________________________________________
    *1) Timpul universal coordonat (Universal Time Coordinated).

    2.2. Informatiile prevazute in coloana 3 se pot transmite telegrafic sau telefonic folosindu-se indicativele din tabel.
    2.3. Sectiunile din formatul de raportare care nu trebuie completate nu vor fi mentionate in raport.
    2.4. Atunci cand exista dificultati privind limba de comunicare, se va folosi limba engleza, utilizandu-se, atunci cand este posibil, vocabularul maritim standard. Alternativ poate fi utilizat Codul international de semnale pentru a trimite informatii detaliate. Cand este utilizat Codul international de semnale trebuie sa fie inclus in text un indicator adecvat, dupa indexul alfabetic.
    2.5. Pentru informatii privind ruta trebuie sa fie date latitudinea si longitudinea pentru fiecare punct de schimbare a rutei, exprimate ca la lit. C de mai sus, impreuna cu tipul drumului care se intentioneaza sa fie urmat intre aceste puncte, de exemplu "RL" (loxodroma), "GC" (ortodroma) sau "costier", ori, in cazul unui voiaj costier, data estimata si timpul de trecere prin punctele semnificative, exprimate printr-un grup de 6 cifre, asa cum se arata la lit. B de mai sus.

    SECTIUNEA a 3-a
    Cerinte privind raportarea detaliata

    3.1. Rapoartele privind marfurile periculoase (DG)
    3.1.1. Rapoartele primare trebuie sa contina lit. A, B, C (sau D), M, Q, R, S, T, U si X ale formatului standard de raportare; detaliile pentru lit. R trebuie sa fie dupa cum urmeaza:
    R 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale marfurilor;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;
      4. numele producatorilor marfurilor, daca sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. tipurile ambalajelor, inclusiv marcile de identificare. Se specifica daca exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unitati de transport de marfa care contin pachete (colete). Se includ marcile oficiale de inregistrare si numerele alocate unitatii;
      6. o estimare a cantitatii si starea probabila a marfurilor;
      7. daca marfurile pierdute plutesc sau se scufunda;
      8. daca pierderea (de marfa) continua;
      9. cauza pierderii.
    3.1.2. Daca starea navei este astfel incat exista pericolul pierderii viitoare de marfuri periculoase ambalate, in mare, lit. P si Q din formatul standard de raportare trebuie sa fie raportate; detaliile pentru lit. P trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza:
    P 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale marfurilor;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;
      4. numele producatorilor marfurilor, cand sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. tipurile ambalajelor inclusiv marcile de identificare. Se specifica daca exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unitati de transport de marfa care contin pachete (colete). Se includ marcile oficiale de inregistrare si numerele alocate unitatii;
      6. o estimare a cantitatii si starea probabila a marfurilor.
    3.1.3. Detaliile care nu sunt disponibile imediat trebuie sa fie incluse intr-un mesaj sau in mesaje suplimentare.
    3.2. Raportul privind substantele daunatoare (HS)
    3.2.1. In cazul unei descarcari efective rapoartele primare HS trebuie sa contina lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, Q, R, S, T, U si X ale formatului standard de raportare. In cazul unei descarcari probabile (vezi art. 8), lit. P trebuie sa fie, de asemenea, inclusa. Detaliile pentru lit. P, Q, R, T si X trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza):
    P 1. tipul hidrocarburii sau numele tehnic corect al substantelor lichide nocive de la bord;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. categoria poluarii (A, B, C sau D) pentru substantele lichide nocive;
      4. numele producatorilor substantelor, daca este cazul si daca sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. cantitatea;
    Q 1. starea navei (aspecte relevante);
      2. capabilitatea de a transfera marfa/balastul/combustibilul;
    R 1. tipul hidrocarburii sau numele tehnic corect al substantelor lichide nocive de la bord;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. categoria poluarii (A, B, C sau D) pentru substantele lichide nocive;
      4. numele producatorilor substantelor, daca este cazul si daca sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. o estimare a cantitatii de substante;
      6. daca substanta pierduta pluteste sau se scufunda;
      7. daca pierderea continua;
      8. cauza pierderii;
      9. estimarea deplasarii substantelor deversate sau pierdute si precizarea conditiilor curente, daca acestea sunt cunoscute;
      10. estimarea suprafetei petei de substanta pierduta, daca este posibil;
    T 1. numele, adresa, numarul telex si de telefon ale armatorului navei si reprezentantului navei (navlositorul, managerul sau operatorul navei ori agentul lor);
    X 1. actiunile intreprinse in privinta descarcarii si deplasarii navei;
      2. eforturile de asistenta sau salvare care au fost solicitate ori care au fost furnizate de altii;
      3. comandantul unei nave salvatoare sau care acorda asistenta trebuie sa raporteze particularitatile actiunii intreprinse sau planificate.
    3.2.2. Dupa transmiterea informatiilor la care se face referire mai sus in raportul initial, in masura posibilului, trebuie sa fie raportate intr-un raport suplimentar, cat mai repede posibil, informatiile esentiale pentru protectia mediului marin care sunt legate de incident. Aceste informatii trebuie sa includa lit. P, Q, R, S si X.
    3.2.3. Comandantul oricarei nave angajate sau solicitate sa se angajeze intr-o operatiune pentru a acorda asistenta sau pentru a efectua salvarea unei alte nave trebuie sa raporteze, in masura posibilului, lit. A, B, C (sau D), E, F, L, M, N, P, Q, R, S, T, U si X ale formatului standard de raportare. Comandantul trebuie, de asemenea, sa informeze in permanenta statul riveran cu privire la evolutia situatiei.
    3.3. Raportul privind poluantii marini (MP)
    3.3.1. In cazul unei deversari efective, rapoartele primare MP trebuie sa contina lit. A, B, C (sau D), M, Q, R, S, T, U si X ale formatului standard de raportare. In cazul unei deversari efective (vezi art. 8), lit. P trebuie sa fie, de asemenea, inclusa. Detaliile pentru lit. P, Q, R, T si X trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza:
    P 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale marfurilor;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;
      4. numele producatorilor substantelor, daca este cazul si daca sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. tipurile ambalajelor, inclusiv marcile de identificare. Se specifica daca exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unitati de transport de marfa care contin pachete (colete). Se includ marcile oficiale de inregistrare si numerele alocate unitatii;
      6. o estimare a cantitatii si starea probabila a marfurilor;
    Q 1. starea navei ca relevanta;
      2. capabilitatea de a transfera marfa/balastul/combustibilul;
    R 1. denumirea sau denumirile tehnice corecte ale marfurilor;
      2. numarul sau numerele Natiunilor Unite (UN);
      3. clasa sau clasele OMI de periculozitate;
      4. numele producatorilor substantelor, daca este cazul si daca sunt cunoscute, sau al destinatarului ori expeditorului;
      5. tipurile ambalajelor, inclusiv marcile de identificare. Se specifica daca exista cisterne portabile ori vehicule-cisterna sau vehicule ori containere de marfa sau alte unitati de transport de marfa care contin pachete (colete). Se includ marcile oficiale de inregistrare si numerele alocate unitatii;
      6. o estimare a cantitatii si starea probabila a marfurilor;
      7. daca substanta pierduta pluteste sau se scufunda;
      8. daca pierderea continua;
      9. cauza pierderii;
    T 1. numele, adresa, numarul telex si de telefon ale armatorului navei si reprezentantului navei (navlositorul, managerul sau operatorul navei ori agentul lor);
    X 1. actiunile intreprinse in privinta deversarii si deplasarii navei;
      2. eforturile de asistenta si salvare care au fost solicitate sau care au fost furnizate de altii;
      3. comandantul unei nave salvatoare sau care acorda asistenta trebuie sa raporteze particularitatile actiunii intreprinse sau planificate.
    3.3.2. Dupa transmiterea informatiilor la care se face referire la pct. 3.3.1 din raportul initial, in masura posibilului, trebuie sa fie raportate informatiile esentiale pentru protectia mediului marin care sunt legate de incident. Aceste informatii trebuie sa includa lit. P, Q, R, S si X.
    3.3.3. Comandantul oricarei nave angajate sau solicitate sa se angajeze intr o operatiune pentru a acorda asistenta sau pentru a efectua salvarea unei alte nave trebuie sa raporteze, in masura posibilului, lit. A, B, C (sau D), M, P, Q, R, S, T, U si X ale formatului standard de raportare. Comandantul trebuie, de asemenea, sa informeze in permanenta statul riveran cu privire la evolutia situatiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1730/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1730 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu