E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 6 din  8 martie 1993

pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 57 din 18 martie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania adera la Conventia internationala pentru prevenirea poluarii de catre nave, incheiata la Londra la 2 noiembrie 1973, modificata prin Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, incheiat la Londra la 17 februarie 1978.
    Art. 2
    Romania, in conformitate cu prevederile art. 14 din conventie, declara ca nu accepta anexele III si IV la conventie.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE SENATUI
                prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 februarie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE

                CONVENTIA INTERNATIONALA DIN 1973
pentru prevenirea poluarii de catre nave*)
-----------------
    *) Traducere.

    Partile la conventie,
    constiente de necesitatea protejarii mediului inconjurator in general si a celui marin in special,
    recunoscand ca deversarea deliberata, din neglijenta sau accidentala, de hidrocarburi si alte substante daunatoare de catre nave constituie o sursa serioasa de poluare,
    recunoscand, de asemenea, importanta Conventiei internationale din 1954 pentru prevenirea poluarii marii cu hidrocarburi, ca fiind primul instrument multilateral incheiat avand drept prim obiectiv protectia mediului inconjurator, si apreciind contributia semnificativa adusa de acea conventie pentru protejarea marilor si a mediului costier impotriva poluarii,
    dorind sa puna capat poluarii intentionate a mediului marin cu hidrocarburi si alte substante daunatoare si sa reduca la minimum deversarea accidentala de astfel de substante,
    considerand ca cel mai bun mijloc de a realiza acest obiectiv este stabilirea de reguli de folosinta generala si care nu se limiteaza numai la poluarea cu hidrocarburi,
    au cazut de acord asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Obligatii generale in conformitate cu conventia
    1. Partile la conventie se angajeaza sa puna in aplicare prevederile prezentei conventii si ale anexelor*) sale pentru prevenirea poluarii mediului marin prin deversarea de substante daunatoare sau apelor uzate continand astfel de substante, contrar prevederilor conventiei.
    2. Daca nu se specifica in mod expres altfel, orice referinta la prezenta conventie este in acelasi timp o referinta la protocoalele si anexele sale.
--------------
    *) Anexele se vor comunica de catre Ministerul Transporturilor autoritatilor competente direct interesate.

    Art. 2
    Definitii
    Pentru aplicarea prezentei conventii, daca nu se specifica in mod expres altfel:
    1. reguli inseamna regulile continute in anexele la prezenta conventie;
    2. substanta daunatoare inseamna orice substanta care, deversata in mare, este susceptibila a periclita sanatatea omului, a dauna resurselor biologice, faunei si florei marine, a prejudicia peisajul natural sau a impiedica orice alta folosire legitima a marii si include orice substanta supusa controlului de catre prezenta conventie;
    3. a) deversarea inseamna orice descarcare de substante daunatoare sau ape uzate continand astfel de substante provenind de la o nava, inclusiv orice scapare, evacuare, revarsare, scurgere, pompare, emanare sau vidanjare;
    b) deversarea nu cuprinde:
    (i) descarcarea, in sensul Conventiei pentru prevenirea poluarii marine prin evacuarea deseurilor sau altor materiale, incheiata la Londra la 13 noiembrie 1972; nici
    (ii) descarcarea de substante daunatoare provenind direct din explorarea, exploatarea si prelucrarea respectiva in mare a resurselor minerale ale fundului marii; nici
    (iii) descarcarea de substante daunatoare pentru scopuri de cercetari stiintifice legale, care urmaresc sa reduca sau sa combata poluarea;
    4. nava, inseamna orice tip de nava exploatata in mediul marin incluzand ambarcatiunile cu aripi portante, vehiculele cu perna de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare si platformele fixe sau plutitoare;
    5. administratie inseamna guvernul statului care exercita autoritatea asupra navei. Pentru o nava autorizata, a arbora pavilionul unui stat, administratia este guvernul acelui stat. In ceea ce priveste platformele fixe sau plutitoare, destinate explorarii sau exploatarii fundului marii si subsolului acestuia adiacent coastei, asupra caruia statul riveran isi exercita drepturile suverane in scopul explorarii si exploatarii resurselor naturale, administratia este guvernul statului riveran interesat;
    6. incident inseamna un eveniment implicand descarcarea efectiva sau probabila in mare a unei substante daunatoare sau ape uzate continand o astfel de substanta;
    7. organizatie inseamna Organizatia Maritima Consultativa Interguvernamentala.
    Art. 3
    Aplicare
    1. Prezenta conventie se aplica:
    a) navelor autorizate a arbora pavilionul unei parti la conventie;
    b) navelor neautorizate a arbora pavilionul unei parti, dar care sunt exploatate sub autoritatea unei parti.
    2. Nimic din prezentul articol nu trebuie interpretat ca limitand sau extinzand drepturile suverane ale partilor in conformitate cu dreptul international asupra fundului marii sau subsolului acestuia adiacent coastelor lor pentru scopuri de explorare si exploatare a resurselor lor naturale.
    3. Prezenta conventie nu se aplica navelor de razboi, navelor de razboi auxiliare si nici celorlalte nave apartinand unui stat sau exploatate de un stat atat timp cat acesta le foloseste in scopuri guvernamentale si nu comerciale. Totusi, fiecare parte trebuie sa adopte masuri corespunzatoare care nu compromit functionarea sau capacitatea de exploatare a acestui tip de nave, care ii apartin sau care sunt exploatate de ea, ca aceste nave actioneaza intr-un mod corespunzator prezentei conventii in masura in care acest lucru este rational si realizabil.
    Art. 4
    Incalcari
    1. Orice incalcare a prescriptiilor prezentei conventii este interzisa si sanctionata ca atare de legislatia administratiei navei respective, indiferent de locul in care s-a produs incalcarea. Daca administratia este informata de o astfel de incalcare si se convinge ca exista probe suficiente pentru a-i permite inceperea urmaririi judiciare pentru incalcarea prezumtiva, aceasta va da curs acestei urmariri cat mai curand posibil in conformitate cu legislatia sa.
    2. Orice incalcare a prevederilor prezentei conventii comisa in limitele jurisdictiei unei parti la conventie este interzisa si sanctionata ca atare, in conformitate cu legislatia acelei parti. Ori de cate ori se produce o astfel de incalcare, partea trebuie:
    a) sa inceapa urmarirea judiciara in conformitate cu legislatia sa; sau
    b) sa comunice administratiei de care depinde nava informatiile si probele aflate in posesia sa dovedind ca a avut loc o incalcare.
    3. Cand informatii sau probe referitoare la o incalcare a prezentei conventii de catre o nava sunt comunicate administratiei de care depinde nava, aceasta administratie va informa prompt partea care i-a comunicat informatiile sau probele si organizatia despre masurile luate.
    4. Sanctiunile prevazute in legislatia partilor, ca urmare a prezentului articol, trebuie sa fie de o severitate care sa descurajeze incalcarile prezentei conventii, indiferent de locul unde a avut loc incalcarea.
    Art. 5
    Certificate si reguli speciale privind inspectarea navelor
    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, un certificat emis sub autoritatea unei parti la conventie, in conformitate cu prevederile regulilor, se va accepta de celelalte parti si se va considera, pentru toate scopurile urmarite de prezenta conventie, ca avand aceeasi valabilitate cu un certificat emis de acestea.
    2. Orice nava obligata sa posede un certificat eliberat in conformitate cu prevederile regulilor este supusa, in porturile si terminalele din mare aflate sub jurisdictia unei parti, inspectarii efectuate de catre functionarii autorizati legal de catre acea parte. Acest fel de inspectie trebuie sa se limiteze la verificarea existentei la bord a unui certificat valabil, in afara cazului cand exista motive serioase pentru a crede ca starea navei sau a echipamentelor sale difera apreciabil de datele inscrise in acel certificat. In acest caz, sau daca nava nu are un certificat valabil, partea care executa inspectia va lua masurile necesare pentru a se asigura ca nava nu va continua voiajul decat atunci cand nu va prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin. Totusi, acea parte poate permite navei sa paraseasca portul sau terminalul din mare in scopul deplasarii la cel mai apropiat santier de reparatii existent.
    3. Daca o parte refuza unei nave straine intrarea in porturile sau terminalele din mare de sub jurisdictia sa sau ia o masura oarecare contra acestei nave, pe motiv ca nava nu respecta prevederile prezentei conventii, partea trebuie sa informeze imediat despre aceasta pe consulul sau reprezentantul diplomatic al partii sub al carei pavilion este nava, sau, daca acest lucru nu este posibil, administratia de care tine nava respectiva. Inainte de a refuza intrarea sau de a lua astfel de masuri, partea poate cere consultatii administratiei navei respective. Administratia trebuie informata, de asemenea, daca nava nu are certificat valabil in conformitate cu prevederile regulilor.
    4. Partile vor aplica prescriptiile prezentei conventii navelor statelor care nu sunt parti in conventie in masura necesara, pentru ca aceste nave sa nu beneficieze de conditii mai favorabile.
    Art. 6
    Descoperirea incalcarilor si aplicarea conventiei
    1. Partile la conventie trebuie sa coopereze la descoperirea incalcarilor si la respectarea prevederilor prezentei conventii folosind toate masurile corespunzatoare si realizabile pentru descoperirea incalcarilor si supravegherea mediului, precum si masuri adecvate pentru comunicarea de informatii si adunarea de probe.
    2. O nava careia i se aplica prezenta conventie poate fi supusa, in orice port sau terminal din mare apartinand unei parti, inspectiei functionarilor numiti sau autorizati de aceasta parte pentru a verifica daca a descarcat substante daunatoare violand prescriptiile regulilor. Daca inspectia constata o incalcare a prevederilor conventiei, se va inainta administratiei un raport pentru ca aceasta sa ia masurile corespunzatoare.
    3. Orice parte va comunica administratiei probe, daca exista, ca nava a descarcat substante daunatoare sau ape uzate continand astfel de substante incalcand prevederile regulilor. In masura posibilitatilor, autoritatea competenta a primei parti va aduce la cunostinta comandantului navei aceasta incalcare invocata.
    4. La primirea acestei probe, administratia astfel informata va cerceta cazul si poate cere celeilalte parti sa-i comunice probe suplimentare sau mai concludente asupra contraventiei invocate. Daca administratia apreciaza ca probele existente sunt suficiente pentru a intenta o actiune privind contraventia invocata, aceasta va intenta o actiune in conformitate cu legislatia proprie, cat mai curand posibil. Administratia va comunica prompt partii care a semnalat incalcarea invocata, precum si organizatiei, actiunea intentata.
    5. O parte poate inspecta, de asemenea, o nava careia i se aplica prezenta conventie atunci cand intra in porturile sau terminalele din mare de sub jurisdictia sa, daca primeste o cerere de cercetare de la orice parte impreuna cu probe suficiente ca nava a descarcat substante daunatoare sau ape uzate continand astfel de substante in orice loc. Raportul asupra unei astfel de cercetari va fi trimis partii care a cerut-o, precum si administratiei, astfel incat sa se poata lua masuri corespunzatoare in conformitate cu prezenta conventie.
    Art. 7
    Intarzierea nejustificata produsa navelor
    1. Se vor depune toate eforturile posibile pentru a evita retinerea sau intarzierea nejustificata a navei in conformitate cu art. 4, 5 sau 6 din prezenta conventie.
    2. Cand o nava este retinuta sau intarziata in mod nejustificat in conformitate cu art. 4, 5 sau 6 din prezenta conventie, aceasta are dreptul la o despagubire pentru orice pierdere sau paguba suferita.
    Art. 8
    Rapoarte asupra incidentelor care implica substante daunatoare
    1. In caz de incident, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere un raport cat mai detaliat posibil in conformitate cu prevederile Protocolului I al prezentei conventii.
    2. Fiecare parte la conventie trebuie:
    a) sa ia toate masurile necesare ca un functionar sau o institutie competenta sa primeasca si sa analizeze toate rapoartele asupra incidentelor; si
    b) sa informeze organizatia in detaliu asupra acestor masuri pentru a fi difuzate celorlalte parti si state membre ale organizatiei.
    3. Ori de cate ori o parte primeste un raport in virtutea prevederilor prezentului articol, aceasta il va trimite fara intarziere:
    a) administratiei navei implicate; si
    b) oricarui stat care ar putea fi afectat.
    4. Fiecare parte la conventie da navelor si avioanelor sale insarcinate cu inspectarea maritima si altor servicii competente instructiuni pentru a semnala autoritatilor sale orice incident mentionat in Protocolul I al prezentei conventii. Aceasta parte trebuie, daca considera a fi cazul, sa comunice aceasta organizatiei si oricarei alte parti interesate.
    Art. 9
    Alte tratate si interpretari
    1. La intrarea sa in vigoare, prezenta conventie inlocuieste Conventia internationala pentru prevenirea poluarii apelor marii cu hidrocarburi din 1954, amendata, in ceea ce priveste partile la acea conventie.
    2. Nimic din prezenta conventie nu va prejudicia codificarea si dezvoltarea dreptului marii de catre Conferinta Natiunilor Unite privitoare la dreptul marii, convocata in virtutea Rezolutiei nr. 2750 C (XXV) a Adunarii generale a Natiunilor Unite, nici pretentiile sau pozitiile actuale sau viitoare ale oricarui stat in privinta dreptului marii si a naturii si extinderii jurisdictiei statului riveran si statului pavilionului.
    3. Termenul jurisdictie din prezenta conventie va fi interpretat in lumina dreptului international in vigoare in momentul aplicarii sau interpretarii prezentei conventii.
    Art. 10
    Reglementarea diferendelor
    Orice diferend intre doua sau mai multe parti la conventie privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu a putut fi reglementat pe cale de negocieri intre partile in cauza si daca aceste parti nu hotarasc altfel, va fi supus arbitrajului la cererea uneia dintre parti, in conditiile prevazute in Protocolul II al prezentei conventii.
    Art. 11
    Comunicarea de informatii
    1. Partile conventiei se angajeaza sa comunice organizatiei:
    a) textul legilor, ordonantelor, decretelor, regulilor si al altor instrumente promulgate in privinta diferitelor probleme legate de aplicarea prezentei conventii;
    b) lista institutiilor neguvernamentale autorizate a actiona in numele lor in ce priveste proiectarea, constructia si echipamentul navelor care transporta substante daunatoare in conformitate cu prevederile regulilor;
    c) un numar suficient de modele ale certificatelor pe care le elibereaza in conformitate cu prevederile regulilor;
    d) o lista a instalatiilor de primire incluzand amplasarea lor, capacitatea lor, instalatiile disponibile si alte caracteristici;
    e) rapoartele oficiale sau rezumatele acestor rapoarte in masura in care ele expun rezultatele aplicarii prezentei conventii; si
    f) un raport statistic anual, intr-o forma standardizata de organizatie, asupra sanctiunilor efectiv aplicate pentru incalcari ale prezentei conventii.
    2. Organizatia trebuie sa notifice partilor primirea oricarei comunicari in conformitate cu prezentul articol si sa transmita tuturor partilor orice informatie care i-a fost comunicata in conformitate cu paragraful 1 lit. b)-f) din prezentul articol.
    Art. 12
    Accidentele navelor
    1. Fiecare administratie se angajeaza sa intreprinda cercetari asupra oricarui accident suferit de vreuna din navele sale supusa prevederilor regulilor, daca accidentul a avut un efect daunator important asupra mediului marin.
    2. Fiecare parte la conventie se angajeaza sa transmita organizatiei informatii privind rezultatele unor astfel de cercetari, atunci cand apreciaza ca astfel de informatii pot ajuta la determinarea modificarilor care ar fi de dorit sa se aduca prezentei conventii.
    Art. 13
    Semnare, ratificare, acceptare, aprobare si aderare
    1. Prezenta conventie ramane deschisa pentru semnare la sediul organizatiei de la 15 ianuarie 1974 pana la 31 decembrie 1974, data dupa care ramane deschisa pentru aderare. Statele pot deveni parti la prezenta conventie prin:
    a) semnare fara rezerva in ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau
    b) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii urmata de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
    c) aderare.
    2. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument in acest scop la secretarul general al organizatiei.
    3. Secretarul general al organizatiei va informa toate statele care au semnat prezenta conventie sau care au aderat la ea, de orice semnare sau de orice depunere de noi instrumente de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare si de data acestei depuneri.
    Art. 14
    Anexe facultative
    1. Un stat poate declara la semnarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea la prezenta conventie ca nu accepta una din sau toate anexele nr. III, IV si V (denumite mai jos anexe facultative) la prezenta conventie. Sub rezerva celor de mai sus, partile la conventie sunt obligate sa respecte orice anexa in intregime.
    2. Un stat, care a declarat ca nu accepta o anexa facultativa, poate accepta oricand o astfel de anexa prin depunerea la organizatie a unui instrument de felul celui mentionat la art. 13 paragraful 2.
    3. Un stat, care face o declaratie in conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol in ceea ce priveste o anexa facultativa si care nu a acceptat ulterior aceasta anexa in conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol, nu are nici o obligatie si nici nu este indreptatit a pretinde nici un privilegiu care rezulta din prezenta conventie in ceea ce priveste problemele tinand de aceasta anexa, iar toate referirile la partile din prezenta conventie nu includ acel stat in problemele legate de aceasta anexa.
    4. Organizatia va informa statele care au semnat sau aderat la prezenta conventie despre orice astfel de declaratie in conformitate cu prezentul articol, precum si de primirea oricarui instrument depus in conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului articol.
    Art. 15
    Intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie va intra in vigoare la 12 luni dupa data la care cel putin 15 state, ale caror flote comerciale combinate reprezinta cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit parti la conventie in conformitate cu art. 13.
    2. O anexa facultativa va intra in vigoare la 12 luni dupa data la care conditiile stipulate in paragraful 1 al prezentului articol au fost indeplinite pentru aceasta anexa.
    3. Organizatia va comunica statelor care au semnat prezenta conventie sau au aderat la ea data la care intra in vigoare si data la care o anexa facultativa intra in vigoare in conformitate cu paragraful 2 din prezentul articol.
    4. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezenta conventie sau la o anexa facultativa dupa ce conditiile pentru intrarea acestora in vigoare au fost indeplinite, dar inainte de data intrarii in vigoare, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea devin valabile din momentul intrarii in vigoare a conventiei sau anexei facultative sau la 3 luni dupa data depunerii instrumentului, daca aceasta din urma data este posterioara.
    5. Pentru statele care au depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la conventie sau la o anexa facultativa dupa data la care acestea intra in vigoare, conventia sau anexa facultativa va intra in vigoare dupa 3 luni de la data depunerii instrumentului.
    6. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus dupa data la care au fost indeplinite toate conditiile prevazute in art. 16 pentru intrarea in vigoare a unui amendament la prezenta conventie sau la o anexa facultativa se aplica conventiei sau anexei facultative, in forma sa modificata.
    Art. 16
    Amendamente
    1. Prezenta conventie poate fi modificata dupa unul sau altul din procedeele specificate in paragrafele urmatoare.
    2. Amendamente, dupa examinarea de catre organizatie:
    a) orice amendament propus de o parte la conventie va fi prezentat organizatiei si difuzat de secretarul general al acesteia tuturor membrilor organizatiei si tuturor partilor cu cel putin 6 luni inainte de examinarea sa;
    b) orice amendament propus si difuzat ca mai sus va fi supus de organizatie unui organ competent pentru examinare;
    c) partile la conventie fie ca sunt sau nu membre ale organizatiei sunt autorizate sa participe la dezbaterile organului competent;
    d) amendamentele se adopta numai cu o majoritate de 2/3 din partile la conventie prezente si votante;
    e) daca sunt adoptate in conformitate cu lit. d) de mai sus, amendamentele vor fi comunicate de catre secretarul general al organizatiei tuturor partilor la conventie pentru acceptare;
    f) un amendament este socotit ca fiind acceptat, in urmatoarele conditii:
    (i) un amendament la un articol al conventiei este socotit ca fiind acceptat de la data la care este acceptat de 2/3 din parti, ale caror flote comerciale combinate reprezinta cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale;
    (ii) un amendament la o anexa la conventie va fi socotit ca fiind acceptat in conformitate cu procedura specificata la lit. f) alin. (iii), in afara cazului cand organul competent in momentul adoptarii sale, hotaraste ca amendamentul este socotit ca fiind acceptat la data la care este acceptat de 2/3 din parti, ale caror flote comerciale combinate reprezinta cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale. Totusi, oricand inainte de intrarea in vigoare a unui amendament la o anexa la conventie, o parte poate notifica secretarului general al organizatiei ca va fi necesara aprobarea sa expresa inainte de intrarea in vigoare a amendamentului pentru ea. Notificarea si data primirii sale va fi adusa la cunostinta partilor;
    (iii) un amendament la un supliment al unei anexe la conventie este socotit ca fiind acceptat la expirarea unui termen hotarat de organul competent la adoptarea sa, termen care nu trebuie sa fie mai mic de 10 luni, in afara cazului cand, in cursul acestei perioade, s-a comunicat organizatiei o obiectie de catre cel putin 1/3 din parti sau de catre partile ale caror flote comerciale combinate reprezinta cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, fiind suficienta indeplinirea uneia din aceste conditii;
    (iv) un amendament la Protocolul I al conventiei va fi supus acelorasi proceduri ca si amendamentele la anexele la conventie, asa cum se prevede la lit. f) alin. (ii) sau (iii) de mai sus;
    (v) un amendament la Protocolul II al conventiei va fi supus acelorasi proceduri ca si amendamentele la un articol al conventiei, asa cum se prevede la lit. f) alin. (i) de mai sus;
    g) amendamentul va intra in vigoare in urmatoarele conditii:
    (i) in cazul unui amendament la un articol al conventiei, la Protocolul II sau la Protocolul I sau la o anexa la conventie, care nu este acceptat conform procedurii specificate la lit. f) alin. (iii), amendamentul acceptat in conformitate cu prevederile mentionate mai sus intra in vigoare la 6 luni dupa data acceptarii sale pentru partile care au declarat ca l-au acceptat;
    (ii) in cazul unui amendament la Protocolul I, la un supliment, la o anexa sau la o anexa la conventie care este acceptat in conformitate cu procedura specificata la lit. f), alin. (iii), amendamentul, socotit ca fiind acceptat in conformitate cu conditiile de mai sus, intra in vigoare la 6 luni dupa acceptarea sa pentru toate partile, cu exceptia acelora care, inaintea acestei date, au facut o declaratie ca nu-l accepta sau o declaratie in conformitate cu lit. f), alin. (ii), potrivit careia este necesara aprobarea lor expresa.
    3. Amendare printr-o conferinta:
    a) la cererea unei parti, sprijinita de cel putin 1/3 din parti, organizatia va convoca o conferinta a partilor la conventie care sa examineze amendamentele la prezenta conventie.
    b) Orice amendament adoptat de o astfel de conferinta cu o majoritate de 2/3 a partilor prezente si votante este comunicat de secretarul general al organizatiei tuturor partilor contractante pentru acceptare.
    c) In afara cazului cand conferinta nu hotaraste altfel, amendamentul este socotit acceptat si intrat in vigoare conform procedurii stabilite in paragraful 2 lit. f) si g) de mai sus.
    4. a) In cazul unui amendament la o anexa facultativa, referirea din prezentul articol la o "parte la conventie" trebuie interpretata ca referire la o parte la acea anexa.
    b) Orice parte, care nu a acceptat un amendament la o anexa, va fi tratata ca nefiind parte numai in scopul aplicarii acelui amendament.
    5. Adoptarea si intrarea in vigoare a unei noi anexe va fi supusa acelorasi proceduri ca si pentru adoptarea si intrarea in vigoare a unui amendament la un articol al conventiei.
    6. In afara de cazul cand se prevede in mod expres altfel, orice amendament la prezenta conventie, facut pe baza prezentului articol si care are legatura cu structura navei, se aplica numai navelor al caror contract de constructie este incheiat sau in lipsa unui contract de constructie, navelor a caror chila este pusa la o data sau dupa data la care amendamentul intra in vigoare.
    7. Orice amendament la un protocol sau la o anexa se va referi la fondul acelui protocol sau acelei anexe si trebuie sa fie compatibil cu articolele prezentei conventii.
    8. Secretarul general al organizatiei va informa toate partile despre orice amendament care intra in vigoare in virtutea prezentului articol, precum si despre data la care intra in vigoare fiecare amendament.
    9. Orice declaratie de acceptare sau de obiectiune la un amendament, facuta in virtutea prezentului articol, va fi notificata in scris secretarului general al organizatiei. Acesta va aduce la cunostinta partilor la conventie astfel de notificari, precum si data primirii lor.
    Art. 17
    Promovarea cooperarii tehnice
    Partile la conventie vor promova, cu consultarea organizatiei si a altor organe internationale, cu concursul si coordonarea de catre directorul executiv al Programului Natiunilor Unite pentru mediul inconjurator, sprijinirea acelor parti care solicita asistenta tehnica pentru:
    a) pregatirea personalului stiintific si tehnic;
    b) procurarea de echipament si instalatii necesare pentru primire si supraveghere;
    c) facilitarea altor masuri si actiuni pentru a preveni sau reduce poluarea mediului marin de catre nave; si
    d) incurajarea cercetarilor; de preferinta in tarile interesate, promovand astfel telurile si scopurile prezentei conventii.
    Art. 18
    Denuntarea
    1. Prezenta conventie sau orice anexa facultativa poate fi denuntata de orice parte la conventie in orice moment dupa expirarea a 5 ani de la data la care conventia sau o anexa facultativa intra in vigoare pentru acea parte.
    2. Denuntarea se efectueaza prin notificarea in scris adresata secretarului general al organizatiei care va informa toate celelalte parti despre asemenea notificare, data primirii ei, precum si data la care intra in vigoare o astfel de denuntare.
    3. O denuntare intra in vigoare la 12 luni dupa primirea notificarii de denuntare de catre secretarul general al organizatiei sau dupa expirarea unei perioade mai lungi indicata in notificare.
    Art. 19
    Depunerea si inregistrarea
    1. Prezenta conventie va fi depusa la secretarul general al organizatiei, care va transmite copii certificate conforme tuturor statelor care au semnat prezenta conventie sau care au aderat la ea.
    2. De indata ce prezenta conventie intra in vigoare, textul va fi transmis de secretarul general al organizatiei, secretarului general al Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare, in conformitate cu articolul 102 din Carta Natiunilor Unite.
    Art. 20
    Limbile
    Prezenta conventie este intocmita intr-un singur exemplar in limbile engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare text avand aceeasi valabilitate. Se vor face si depune, impreuna cu originalul semnat, traduceri oficiale in limbile araba, germana, italiana si japoneza.
    Drept care, subsemnatii, imputerniciti in mod legal in acest scop de guvernele respective, au semnat prezenta conventie.
    Facuta la Londra la 2 noiembrie 1973.

                             PROTOCOLUL I
    Prevederi privind rapoartele asupra incidentelor implicand substante daunatoare (in conformitate cu art. 8 al conventiei)

    Art. 1
    Obligatia de a raporta
    (1) Comandantul oricarei nave implicate intr-un incident mentionat in art. II al acestui protocol sau alta persoana avand raspunderea navei va raporta fara intarziere detaliile unui astfel de incident, cat mai amplu posibil, in conformitate cu prevederile acestui protocol.
    (2) In cazul in care nava mentionata in paragraful 1 al acestui articol este abandonata sau in cazul in care un astfel de raport este incomplet sau nu se poate obtine, armatorul, navlositorul, administratorul sau cel ce exploateaza nava sau agentii acestora isi vor asuma in cel mai larg sens posibil obligatiile care ii revin comandantului in conformitate cu prevederile acestui protocol.
    Art. 2
    Cand se fac rapoarte
    (1) Raportul va fi facut cand un incident implica:
    a) o descarcare sau o descarcare probabila de hidrocarburi sau de substante lichide nocive, transportate in vrac, rezultata din avarierea navei sau a echipamentului sau, sau in scopul asigurarii securitatii unei nave sau al salvarii vietii omenesti pe mare; sau
    b) o descarcare sau o descarcare probabila de substante daunatoare ambalate, inclusiv acelea in conteinere de marfa, rezervoare portabile, vehicule auto sau de cale ferata si barje purtate; sau
    c) o descarcare, in timpul operarii navei, de hidrocarburi sau substante nocive, care depasesc cantitatile sau cotele instantanee permise conform prezentei conventii.
    (2) In sensul acestui protocol:
    a) Hidrocarbura, mentionata in subparagraful (1) a) al acestui articol, inseamna hidrocarbura, asa cum este definita in regula 1 (1) din anexa I la conventie.
    b) Substante lichide nocive mentionate in subparagraful (1) lit. (a) al acestui articol inseamna substante lichide nocive asa cum sunt definite in regula 1 (6) din anexa II la conventie.
    c) Substante daunatoare ambalate, mentionate in subparagraful (1) lit. b) al acestui articol inseamna substantele care sunt mentionate ca poluante pentru mediul marin in Codul maritim international pentru marfuri periculoase (Codul IMDG).
    Art. 3
    Continutul raportului
    In orice caz rapoartele vor contine:
    a) identitatea navelor implicate;
    b) data, felul si localizarea incidentului;
    c) cantitatea si felul substantei daunatoare implicate;
    d) masuri de ajutor si salvare.
    Art. 4
    Raportul suplimentar
    Orice persoana este obligata de prevederile acestui protocol sa trimita un raport, ori de cate ori este posibil:
    a) va completa raportul initial, dupa necesitate, cu informatii privind evolutia situatiei; si
    b) va satisface, in masura posibilitatilor, cererile statelor afectate privind informatiile suplimentare asupra incidentului.
    Art. 5
    Procedeele de raportare
    (1) Rapoartele vor fi transmise celui mai apropiat stat de coasta prin cele mai rapide canale disponibile si li se va da cel mai inalt grad de prioritate posibil.
    (2) In vederea aplicarii prevederilor acestui  protocol, partile la prezenta conventie vor elabora sau vor da imputernicire sa fie elaborate reguli sau reglementari privind procedeul de urmat in raportarea incidentelor implicand substante daunatoare, avand la baza instructiunile elaborate de organizatie.

                         PROTOCOLUL II

                           Arbitrajul
            (in conformitate cu art. 10 al conventiei)

    Art. 1
    Procedura de arbitraj, in afara cazului cand partile in litigiu hotarasc altfel, va fi in conformitate cu regulile acestui protocol.
    Art. 2
    (1) La cererea unei parti la conventie adresata altei parti ca aplicare a art. 10 din prezenta conventie se va alcatui un tribunal de arbitraj. Cererea de arbitraj va consta dintr-o expunere a faptelor impreuna cu orice piese justificative.
    (2) Partea solicitanta va informa secretarul general al organizatiei despre faptul ca a solicitat alcatuirea unui tribunal, numele partilor in litigiu, precum si articolele conventiei sau regulile a caror interpretare sau aplicare, dupa parerea sa, da nastere litigiului. Secretarul general va transmite aceasta comunicare tuturor partilor.
    Art. 3
    Tribunalul va fi compus din trei membri: cate un arbitru numit de fiecare parte in litigiu si un al treilea arbitru numit de comun acord de catre primii doi, care indeplineste functia de presedinte.
    Art. 4
    (1) Daca, dupa 60 de zile de la numirea celui de-al doilea arbitru, presedintele tribunalului nu va fi fost numit, secretarul general al organizatiei, la cererea oricareia dintre parti, va proceda la numirea acestuia in termen de alte 60 de zile, alegandu-l dintr-o lista de persoane calificate, intocmita in prealabil de consiliul organizatiei.
    (2) Daca, in termen de 60 de zile de la data primirii cererii, una dintre parti nu a numit pe membrul tribunalului de a carei desemnare raspunde, cealalta parte poate informa direct pe secretarul general al organizatiei, care va numi pe presedintele tribunalului in termen de 60 de zile, alegandu-l din lista prescrisa in paragraful (1) din prezentul articol.
    (3) Presedintele tribunalului, dupa numirea sa, va cere partii care nu a numit arbitru, sa faca aceasta in acelasi mod si in aceleasi conditii. Daca partea nu face numirea ceruta, presedintele tribunalului va cere secretarului general al organizatiei sa faca numirea in forma si conditiile prescrise in paragraful precedent.
    (4) Presedintele tribunalului, daca este numit in conformitate cu prezentul articol, nu trebuie sa aiba sau sa fi avut nationalitatea uneia dintre partile interesate, in afara cazului in care cealalta parte consimte la aceasta.
    (5) In caz de deces sau lipsa a unui arbitru de a carui numire este responsabila una dintre parti, aceasta parte va numi un inlocuitor in termen de 60 de zile de la data decesului sau a lipsei. Daca sus-numita parte nu face numirea, arbitrajul continua cu arbitrii ramasi. In cazul decesului sau lipsei presedintelui tribunalului, se va numi un inlocuitor, in conformitate cu prescriptiile art. 3 de mai sus, sau, in caz de dezacord intre membrii tribunalului, in termen de 60 de zile de la deces sau lipsa, in conformitate cu prevederile prezentului articol.
    Art. 5
    Tribunalul poate audia si hotari in privinta cererilor revendicative legate direct de obiectul litigiului.
    Art. 6
    Fiecare parte este responsabila de remunerarea arbitrului sau si de cheltuielile provocate de pregatirea dosarului sau. Remunerarea presedintelui tribunalului si toate cheltuielile generale provocate de arbitraj sunt suportate in mod egal de amandoua partile. Tribunalul va tine evidenta tuturor cheltuielilor sale si va remite decontul final al acestora.
    Art. 7
    Orice parte la conventie, care are un interes de natura juridica si care poate fi afectata de hotararea din cazul respectiv, poate lua parte la procedura de arbitraj, cu consimtamantul tribunalului, dupa ce a anuntat in scris partile care au initiat procedura.
    Art. 8
    Orice tribunal de arbitraj alcatuit conform prevederilor prezentului protocol va stabili propriile sale reguli de procedura.
    Art. 9
    (1) Hotararile tribunalului, atat in ceea ce priveste procedura, locul sedintelor precum si asupra oricarei probleme ce ii este supusa, sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor sai; absenta sau abtinerea unui membru al tribunalului numit de catre parti nu va impiedica tribunalul sa ia o hotarare. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.
    (2) Partile vor inlesni lucrarile tribunalului si, in mod special, in conformitate cu legislatia si folosind toate mijloacele de care dispun:
    a) ele furnizeaza tribunalului documentele si informatiile necesare;
    b) ele permit tribunalului sa intre pe teritoriul lor, sa audieze martori sau experti si sa viziteze locul.
    (3) Absenta sau lipsa unei parti nu constituie o impiedicare a procedurii.
    Art. 10
    (1) Tribunalul da sentinta intr-un termen de 5 luni incepand din momentul alcatuirii sale, afara de cazul cand acesta decide, in caz de nevoie, sa extinda acest termen cu cel mult 3 luni. Sentinta tribunalului este insotita de o motivare. Ea este definitiva si fara drept de apel si va fi comunicata secretarului general al organizatiei. Partile se vor conforma imediat sentintei.
    (2) Orice controversa, ce s-ar putea ivi intre parti in privinta interpretarii sau executarii sentintei, poate fi supusa de una dintre parti judecatii tribunalului care a dat-o, sau, daca acesta nu poate, unui alt tribunal alcatuit in acest scop, in acelasi mod cu tribunalul initial.

                        PROTOCOLUL DIN 1978
privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave

    Partile la prezentul protocol,
    recunoscand contributia insemnata care poate fi adusa de Conventia internationala din 1973 privind prevenirea poluarii de catre nave, protejarii mediului marin inconjurator fata de poluarea de catre nave,
    recunoscand, de asemenea, necesitatea de a imbunatati in continuare prevenirea si controlul poluarii marine de catre nave, indeosebi petroliere,
    recunoscand, in continuare, necesitatea punerii in aplicare a regulilor pentru prevenirea poluarii cu hidrocarburi, cuprinse in anexa nr. I a acestei conventii cat mai curand si intr-o masura cat mai mare posibil,
    confirmand, totusi, necesitatea de a amana aplicarea anexei nr. II a acestei conventii pana cand anumite probleme tehnice vor fi rezolvate satisfacator,
    considerand ca aceste obiective pot fi realizate cel mai bine prin incheierea unui protocol referitor la Conventia internationala din 1973 privind prevenirea poluarii de catre nave,
    au cazut de acord dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Obligatii generale
    (1) Partile la prezentul protocol se angajeaza sa puna in vigoare prevederile:
    a) prezentului protocol si ale anexei sale, care face parte integranta din prezentul protocol; si
    b) Conventiei internationale din 1973 privind prevenirea poluarii de catre nave (denumita in continuare conventia), sub rezerva modificarilor si adaugarilor expuse in prezentul protocol.
    (2) Prevederile conventiei si ale prezentului protocol vor fi citite si interpretate impreuna ca un instrument unic.
    (3) Orice referire la prezentul protocol implica, in acelasi timp, si o referire la anexa acestuia.
    Art. 2
    Punerea in aplicare a anexei nr. II la conventie
    (1) Fara a tine seama de prevederile art. 14 paragraful (1) al conventiei, partile la prezentul protocol sunt de acord ca ele sa nu fie obligate de prevederile anexei nr. II la conventie pentru o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului protocol sau pentru o astfel de perioada mai indelungata care poate fi hotarata de o majoritate de doua treimi din partile la prezentul protocol in Comitetul pentru protectia mediului marin (denumit in cele ce urmeaza comitetul) al Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale (denumita in continuare organizatia).
    (2) In timpul perioadei specificate in paragraful (1) al acestui articol, partile la prezentul protocol nu vor avea nici o obligatie si nici nu vor avea dreptul sa reclame vreun privilegiu conform conventiei, in privinta problemelor legate de anexa nr. II la conventie, iar orice referire la partile din conventie nu va include partile la prezentul protocol atata timp cat este vorba de probleme legate de acea anexa.
    Art. 3
    Transmiterea informatiilor
    Textul art. II paragraful (1) lit. b) din conventie se inlocuieste cu urmatorul:
    "o lista a inspectorilor numiti sau a organizatiilor recunoscute care sunt autorizate sa actioneze in numele partilor in controlarea problemelor referitoare la proiectarea, constructia, exploatarea si echipamentul navelor care transporta substante daunatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor pentru a fi transmise partilor spre informarea functionarilor lor. In consecinta, administratia va notifica organizatiei responsabilitatile specifice si conditiile autorizarii acordate inspectorilor numiti sau organizatiilor recunoscute."
    Art. 4
    Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea
    (1) Prezentul protocol ramane deschis pentru semnare la sediul organizatiei de la 1 iunie 1978 la 31 mai 1979, data dupa care ramane deschis pentru aderare.
    Statele pot deveni parti la prezentul protocol prin:
    a) semnare fara rezerva in ce priveste ratificarea, acceptarea sau aprobarea; sau
    b) semnare sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare; sau
    c) aderare.
    (2) Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va fi efectuata prin depunerea unui instrument in acest sens la Secretariatul General al organizatiei.
    Art. 5
    Intrarea in vigoare
    (1) Prezentul protocol intra in vigoare la 12 luni de la data la care cel putin 15 state, ale caror flote comerciale combinate reprezinta cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, au devenit parti la el in conformitate cu art. 4 al prezentului protocol.
    (2) Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, depus dupa data la care prezentul protocol a intrat in vigoare, va avea efect la 3 luni de la data depozitarii.
    (3) Dupa data la care un amendament la prezentul protocol este considerat ca a fost acceptat, conform art. 16 al conventiei, orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare depus se va aplica la prezentul protocol amendat.
    Art. 6
    Amendamente
    Procedeele prezentate in art. 16 al conventiei in privinta amendamentelor la articole, la o anexa si la un supliment la o anexa a conventiei se vor aplica, respectiv, amendamentelor la articolele, anexa si suplimentele la anexa prezentului protocol.
    Art. 7
    Denuntarea
    (1) Prezentul protocol poate fi denuntat de oricare parte la prezentul protocol, in orice moment dupa expirarea a 5 ani de la data la care protocolul intra in vigoare pentru acea parte.
    (2) Denuntarea se va efectua prin depunerea unui instrument de denuntare la secretarul general al organizatiei.
    (3) O denuntare intra in vigoare dupa 12 luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general al organizatiei sau dupa expirarea oricarei alte perioade mai lungi, care poate fi indicata in notificare.
    Art. 8
    Depozitar
    (1) Prezentul protocol va fi depus la secretarul general al organizatiei (denumit in continuare depozitar).
    (2) Depozitarul va:
    a) informa toate statele care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta de:
    (i) fiecare noua semnare sau depunere a unui instrument de ratificare, acceptare sau aderare, impreuna cu data la care s-a facut aceasta;
    (ii) data intrarii in vigoare a prezentului protocol;
    (iii) depunerea oricarui instrument de denuntare a prezentului protocol impreuna cu data la care acesta a fost primit si data la care denuntarea intra in vigoare;
    (iv) orice decizii luate in conformitate cu art. II paragraful 1 al prezentului protocol;
    b) transmite copii certificate autentice pentru conformitate, ale prezentului protocol tuturor statelor care au semnat prezentul protocol sau au aderat la acesta.
    (3) De indata ce prezentul protocol intra in vigoare, o copie certificata pentru conformitate a acestuia va fi transmisa de catre depozitar Secretariatului General al Natiunilor Unite pentru inregistrare si publicare in conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite.
    Art. 9
    Limbile
    Prezentul protocol este redactat intr-un singur exemplar in limbile engleza, franceza, rusa si spaniola, fiecare text avand aceeasi valabilitate. Se vor face si depune, la originalul semnat, traducerile oficiale in limbile araba, germana, italiana si japoneza.
    Drept care, subsemnatii, imputerniciti legal in acest scop de guvernele respective, au semnat prezentul protocol.
    Facut la Londra la 17 februarie 1978.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 6/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 6 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 6/1993
Ordin 2239 2004
privind instituirea unor masuri de crestere a sigurantei navigatiei in apele nationale navigabile si in porturile romanesti prin introducerea accelerata, pentru navele petroliere, a obligativitatii corpului dublu sau a unor cerinte echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp simplu
Legea 573 2002
pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
Ordin 1730 2001
privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini
Ordonanţa 38 2001
privind acceptarea anexei nr. III, amendata, si a unor amendamente la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
Ordonanţa 53 1999
privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internationala din 1966 asupra liniilor de incarcare, incheiata la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin Protocolul incheiat la Londra la 17 februarie 1978
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu