E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 144 din  3 aprilie 2002

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 433 din 21 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 154.513 din 26 martie 2002, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Se interzice importul de bovine vii, ovine vii, caprine vii, ovule sau embrioni proveniti de la acestea din tarile clasate in categoriile a 3-a, a 4-a si a 5-a.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se admite importul de reproducatori masculi in scopul recoltarii de material seminal din tarile clasate in categoria a 3-a, dar cu respectarea conditiilor prevazute in cap. B lit. Ab) si cap. E din anexa nr. 9 la norma sanitara veterinara.
    Art. 3
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    (1) Importurile de animale vii, material seminal, precum si de produse de origine animala se vor efectua dupa ce tara exportatoare a fost evaluata de catre Comunitatea Europeana in conformitate cu art. 5 din Regulamentul CEE 999/2001.
    (2) Agentia Nationala Sanitara Veterinara va comunica directiilor sanitare veterinare si Inspectoratului de Politie Sanitara Veterinara de Frontiera lista cuprinzand tarile clasificate conform art. 5 din Regulamentul CEE 999/2001.
    Art. 5
    Prevederile art. 16 alin. (3) si (5), precum si ale anexei nr. 8 cap. A si C la norma sanitara veterinara se vor aplica atunci cand Romania va deveni stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 6
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 7
    (1) Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicare.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.

                           p. Ministrul agriculturii,
                           alimentatiei si padurilor,
                                  Petre Daea,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                           NORMA SANITARA VETERINARA
privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Prezenta norma sanitara veterinara stabileste regulile pentru prevenirea, controlul si eradicarea unor encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) la animale. Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplica productiei si comertului cu animale vii si cu produse de origine animala, iar in anumite cazuri specifice, exportului acestora.
    (2) Prezenta norma sanitara veterinara nu se aplica:
    a) produselor cosmetice sau medicinale, dispozitivelor medicale, materiilor prime sau produselor intermediare din care acestea provin;
    b) produselor care nu sunt destinate folosirii ca alimente, furaje, fertilizatori, precum si materiilor prime sau produselor intermediare ale acestora;
    c) produselor de origine animala destinate expozitiilor, scopurilor didactice, cercetarii stiintifice, studiilor specifice sau analizelor, cu conditia ca aceste produse sa nu fie in final consumate de catre oameni sau de catre animale ori folosite in alte scopuri decat cele pentru respectivele proiecte de cercetare;
    d) animalelor vii utilizate pentru cercetare sau destinate cercetarii.
    Art. 2
    Pentru a se evita contaminarea incrucisata sau substituirea intre animalele vii ori produsele de origine animala la care se face referire in art. 1 alin. (1) si produsele de origine animala la care se face referire in art. 1 alin. (2) lit. a) - c), precum si animalele vii la care se face referire in art. 1 alin. (2) lit. d), acestea sunt tinute separat tot timpul, cu exceptia cazurilor in care aceste animale vii sau produse de origine animala sunt obtinute cel putin in aceleasi conditii de protectie a sanatatii in relatie cu encefalopatiile spongiforme transmisibile.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) encefalopatii spongiforme transmisibile - toate encefalopatiile spongiforme transmisibile, cu exceptia celor care apar la om;
    b) comercializare - orice operatiune al carei scop este vanzarea de animale vii sau de produse de origine animala, la care se refera prezenta norma sanitara veterinara, unei parti terte sau orice alta forma de livrare contra cost ori gratuit catre aceasta parte terta sau depozitarea in vederea livrarii ulterioare catre aceasta parte terta;
    c) produse de origine animala - produsele obtinute de la sau care contin produse obtinute de la animalele la care se refera prevederile legislatiei comunitare cu privire la controalele veterinare in comertul intracomunitar in vederea realizarii pietei interne ori cele ale legislatiei comunitare cu privire la controalele veterinare si zootehnice aplicabile in comertul intracomunitar cu unele animale vii si produse in vederea realizarii pietei interne;
    d) materii prime - produsele de baza sau orice alt produs de origine animala din care ori cu ajutorul caruia sunt obtinute produsele la care se face referire in art. 1 alin. (2) lit. a) si b);
    e) autoritate competenta - autoritatea veterinara centrala a Romaniei care are si atributii privind verificarea respectarii cerintelor prezentei norme sanitare veterinare sau orice alta autoritate careia autoritatea veterinara centrala a Romaniei i-a delegat aceasta competenta, in special pentru controlul furajelor, aceasta incluzand, dupa caz, autoritatea corespunzatoare a unei tari terte;
    f) categorie - una dintre categoriile de clasificare la care se face referire in cap. C al anexei nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara;
    g) material cu risc specific - tesuturile specificate in anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara, daca nu este indicat altfel, nefiind incluse produsele care contin aceste tesuturi sau care sunt derivate din acestea;
    h) animale suspectate de a fi infectate cu encefalopatie spongiforma transmisibila - animalele vii, taiate sau moarte, care prezinta ori au prezentat tulburari neurologice sau comportamentale ori o deteriorare progresiva a starii generale ca urmare a afectarii sistemului nervos central si pentru care informatiile colectate pe baza examinarii clinice, a raspunsului la tratament, a examinarii post-mortem sau a analizelor de laborator ante- ori post-mortem nu permit stabilirea unui alt diagnostic. Encefalopatia spongiforma bovina este suspectata la bovinele la care s-a obtinut un rezultat pozitiv la un test rapid specific pentru encefalopatia spongiforma bovina;
    i) exploatatie - orice loc in care sunt adapostite, ingrijite, crescute, manipulate sau prezentate publicului animale la care se face referire in prezenta norma sanitara veterinara;
    j) prelevare de probe - recoltarea de probe, care asigura o reprezentare statistica corecta, de la animale sau din mediul lor de viata ori din produsele de origine animala, in scopul stabilirii diagnosticului, genealogiei, al supravegherii sanatatii sau pentru monitorizarea absentei agentilor microbiologici sau a altor materii in produsele de origine animala;
    k) fertilizatori - orice substanta care contine componente de origine animala ce sunt raspandite pe sol pentru a stimula cresterea vegetatiei sau care poate contine reziduuri de digestie de la obtinerea ori de la compostarea biogazului;
    l) teste rapide - metodele de analiza la care se face referire in cap. C pct. 4 din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara si ale caror rezultate sunt cunoscute in 24 de ore;
    m) test alternativ - testele la care se face referire la pct. 5 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara si care sunt folosite ca o alternativa pentru eliminarea materialelor cu risc specific.
    (2) Se aplica, de asemenea, definitiile specifice stabilite in anexa nr. 1 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (3) Atunci cand termenii din prezenta norma sanitara veterinara nu sunt definiti la alin. (1) sau in anexa nr. 1 la prezenta norma sanitara veterinara se vor aplica, in masura in care se face referire in prezentul text, definitiile relevante in legislatia sanitara veterinara referitoare la schimburile de bovine si porcine, precum si cele utilizate in Norma sanitara veterinara privind inspectia si controalele veterinare de frontiera referitoare la comertul intracomunitar, precum si cele cuprinse in Norma sanitara veterinara privind comertul intracomunitar si importul din tari terte de ovine si caprine.
    Art. 4
    Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca se respecta principiile si prevederile legislatiei comunitare cu referire la organizarea, functionarea si finantarea inspectiei si controalelor veterinare de frontiera si a inspectiei si controalelor veterinare in cadrul comertului intracomunitar.
    Art. 5
    (1) Statutul referitor la encefalopatia spongiforma bovina al unei tari sau al unei regiuni a acesteia se stabileste, numai pe baza criteriilor prevazute in cap. A din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara si a rezultatului analizei de risc pe baza tuturor factorilor potentiali de aparitie a encefalopatiei spongiforme bovine, asa cum sunt definiti in cap. B din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, si a evolutiei lor in timp, de catre Comitetul Veterinar Permanent. Statele membre ale Comunitatii Europene si tarile terte care doresc sa fie mentinute pe lista tarilor terte agreate pentru a exporta in Comunitatea Europeana animale vii sau produse la care face referire prezenta norma sanitara veterinara trebuie sa prezinte Comisiei Europene o solicitare in vederea stabilirii statusului lor cu privire la encefalopatia spongiforma bovina, insotita de informatiile relevante referitoare la criteriile enumerate in cap. A din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, precum si la factorii potentiali de risc prevazuti la cap. B din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara si evolutia lor in timp.
    (2) O decizie pentru fiecare solicitare, care va plasa statul membru al Comunitatii Europene sau tara terta ori o regiune a acesteia in una dintre categoriile definite la cap. C din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, se va lua, tinandu-se seama de criteriile si de factorii potentiali de risc mentionati la alin. (1), de catre Comitetul Veterinar Permanent.
    (3) Aceasta decizie va fi luata intr-o perioada de 6 luni de la trimiterea solicitarii si a informatiilor relevante la care se refera alin. (1). In conditiile in care Comisia Europeana realizeaza ca datele prezentate nu includ informatiile prevazute la cap. A si B din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, aceasta va solicita informatii suplimentare ce trebuie puse la dispozitie intr-o perioada care trebuie bine precizata.
    (4) Decizia finala va fi luata intr-o perioada de 6 luni de la trimiterea informatiilor complete.
    (5) Dupa ce Oficiul International de Epizootii a stabilit o procedura pentru clasificarea tarilor pe categorii si daca a plasat tara solicitanta in una dintre aceste categorii se poate aplica o reevaluare a categorisirii comunitare a tarilor solicitante in concordanta cu cele stabilite de Oficiul International de Epizootii.
    (6) In masura in care Comisia Europeana apreciaza ca informatiile trimise de un stat membru sau de o tara terta, conform cap. A si B din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, sunt insuficiente sau neclare, aceasta poate, conform procedurilor comunitare, sa determine statutul privind encefalopatia spongiforma bovina a acestor state, pe baza unei analize de risc complete.
    (7) O astfel de analiza de risc trebuie sa includa un studiu statistic convingator al situatiei epidemiologice privind encefalopatiile spongiforme transmisibile in tara solicitanta, pe baza utilizarii testelor rapide in procedura de screening. Comisia Europeana va lua in considerare criteriile de clasificare utilizate de Oficiul International de Epizootii.
    (8) Testele rapide sunt aprobate in acest scop si vor fi incluse in lista prezentata in cap. C pct. 4 din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara. O astfel de procedura de screening poate fi folosita de asemenea de catre statele membre sau tarile terte care doresc sa aiba clasificarea efectuata de ele pe aceasta baza.
    (9) Costul unei astfel de proceduri de screening va fi suportat de catre tara solicitanta.
    (10) Statele membre ale Comunitatii Europene sau tarile terte care nu au prezentat o cerere conform alin. (1) in interval de 6 luni, incepand cu data de 1 iulie 2001, vor fi considerate, in ceea ce priveste expedierea de animale vii si produse de origine animala de pe teritoriul lor, ca tari din categoria a 5-a, la care se face referire in cap. C din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, pana cand vor prezenta o astfel de cerere.
    (11) Autoritatea competenta va notifica cat mai curand posibil orice dovada epidemiologica sau orice alta informatie care poate conduce la schimbari in statusul cu privire la encefalopatia spongiforma bovina si in special rezultatele programelor de monitorizare prevazute la art. 6.
    (12) Includerea unei tari terte in una dintre listele prevazute de reglementarile comunitare in scopul permiterii exportului catre Comunitatea Europeana de animale vii si produse de origine animala, pentru care prezenta norma sanitara veterinara prevede reguli specifice, se decide si este conditionata de datele disponibile sau cand o encefalopatie spongiforma transmisibila este suspectata pe baza furnizarii informatiilor prevazute la alin. (1). In eventualitatea refuzului de a pune la dispozitie informatiile respective intr-o perioada de 3 luni de la solicitarea Comisiei Europene, se vor aplica prevederile alin. (10) pana cand informatiile respective vor fi trimise si evaluate conform alin. (2) si (6).
    (13) Posibilitatea tarilor terte de a exporta in Comunitatea Europeana animale vii sau produse de origine animala pentru care prezenta norma sanitara veterinara prevede reguli specifice, in conditiile bazate pe categoria lor stabilita de catre Comisia Europeana, este conditionata de notificarea in scris acesteia din urma cat de curand posibil referitor la orice informatie epidemiologica sau de alt fel, care ar putea conduce la schimbarea statusului privind encefalopatia spongiforma bovina.
    (14) O decizie poate fi luata, conform procedurilor comunitare, pentru schimbarea clasificarii unui stat membru al Comunitatii Europene, a unei tari terte sau a unei parti a teritoriilor lor privind statutul encefalopatiei spongiforme transmisibile bovine, conform rezultatelor controalelor prevazute la art. 21.
    (15) Deciziile la care se refera alin. (2), (6), (10), (12) si (14) se bazeaza pe evaluarea riscului, luandu-se in considerare criteriile recomandate in cap. A si B din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 6
    (1) Autoritatea competenta trebuie sa aplice un program anual de monitorizare a encefalopatiei spongiforme transmisibile bovine si a scrapiei in conformitate cu prevederile cap. A din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara. Acest program cuprinde o procedura de screening ce utilizeaza teste rapide.
    (2) Testele rapide sunt aprobate in acest scop, conform procedurii legislative nationale, si sunt prezentate in cap. C pct. 4 din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (3) Autoritatea competenta va informa Comisia Europeana si statele membre ale Comunitatii Europene despre aparitia oricarui tip de encefalopatie spongiforma transmisibila.
    (4) Toate investigatiile oficiale si examenele de laborator vor fi inregistrate conform cap. B din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (5) Autoritatea competenta trebuie sa prezinte Comisiei Europene un raport anual ce cuprinde cel putin informatiile la care se face referire in cap. B partea I din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (6) Raportul pentru fiecare an calendaristic va fi trimis pana cel tarziu la data de 31 martie a anului urmator. Comisia Europeana prezinta Comitetului Veterinar Permanent, in termen de 3 luni de la primirea rapoartelor nationale, un sumar al acestora, cuprinzand cel putin informatiile la care se face referire in cap. B partea a II-a din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 7
    (1) Furajarea rumegatoarelor cu proteina derivata de la mamifere este interzisa.
    (2) In plus, interdictia la care se face referire la alin. (1) se extinde la animalele si produsele de origine animala, conform pct. 1 din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (3) Alin. (1) si (2) se aplica fara a aduce atingere prevederilor stabilite la pct. 2 din anexa nr. 4 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (4) Statele membre ale Comunitatii Europene sau regiunile acestora clasificate in categoria a 5-a, precum si tarile terte sau regiunile acestora incluse in aceasta categorie nu pot exporta sau depozita in Romania furaje destinate animalelor de ferma care contin proteina derivata de la mamifere sau furaje destinate mamiferelor, cu exceptia celor pentru caini si pisici, care contin proteina prelucrata derivata de la mamifere.
    (5) Regulile detaliate pentru aplicarea prezentului articol, in special regulile pentru prevenirea contaminarii incrucisate si pentru metodele de recoltare a probelor si de analiza solicitate pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului articol, vor fi adoptate conform procedurii legislative nationale.
    Art. 8
    (1) Materialele cu risc specific sunt indepartate si distruse conform pct. 2 - 4 si 8 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) Materialele cu risc specific sau materialele procesate din acestea pot fi comercializate sau, daca este cazul, pot fi exportate numai pentru distrugere finala, conform pct. 3 si 4, sau, cand este cazul, conform pct. 7 lit. c) ori conform pct. 8 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (3) Acestea nu pot fi importate in Romania.
    (4) Tranzitul materialelor cu risc specific pe teritoriul Romaniei se efectueaza conform Normei sanitare veterinare privind inspectia si controalele veterinare de frontiera pentru importul in Romania de animale vii din tarile terte.
    (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica tesuturilor provenite de la animalele care au fost supuse unui test alternativ aprobat pentru acest scop, conform procedurii legislative nationale, care este prezentat in cap. C pct. 5 din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara si aplicat conform conditiilor prevazute la pct. 5 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara cand rezultatul testului este negativ.
    (6) Autoritatea competenta informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Comunitatii Europene despre autorizarea testului alternativ.
    (7) Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca pentru tarile sau regiunile acestora care sunt incluse in categoriile a 2-a, a 3-a, a 4-a si a 5-a, la care se face referire in cap. C din anexa nr. 2 la prezenta norma sanitara veterinara, lacerarea sistemului nervos central, dupa asomare, cu ajutorul unui instrument de forma unei bare alungite introdus in cavitatea craniana, nu este folosita pentru bovinele, ovinele sau caprinele a caror carne este destinata consumului uman sau animal.
    (8) Datele referitoare la varsta la care animalele sunt testate, stabilite in anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara, vor fi revizuite periodic. Aceste modificari se vor baza pe ultimele dovezi stiintifice cu privire la probabilitatea statistica a aparitiei encefalopatiilor spongiforme transmisibile la grupele de varsta relevante din populatia de bovine, ovine si caprine.
    (9) Prin derogare de la prevederile alin. (1) - (8) se poate adopta o decizie conform procedurii legislative nationale cu privire la data intrarii efective in vigoare a art. 7 alin. (1) sau, dupa caz, pentru tarile terte, la data interzicerii folosirii proteinelor provenite de la mamifere in furajarea rumegatoarelor in fiecare tara sau regiune clasificata in categoriile a 3-a sau a 4-a, pentru a limita aplicarea prevederilor prezentului articol la animalele nascute inainte de aceasta data in aceste tari sau regiuni.
    (10) In mod similar, prin derogare de la prevederile alin. (1) - (8), dupa consultarea comitetului stiintific corespunzator si pe baza evaluarii riscului introducerii, propagarii si expunerii omului, poate fi adoptata o decizie conform procedurii legislative nationale, pentru a permite folosirea in alimente, furaje sau fertilizatori a coloanei vertebrale si a ganglionilor radacinii dorsale de la bovinele din sau provenite dintr-o tara ori regiune a acesteia, clasificata in categoria a 5-a.
    Art. 9
    (1) Produsele de origine animala prezentate in anexa nr. 6 la prezenta norma sanitara veterinara nu vor fi obtinute din materii prime provenite de la rumegatoarele din tarile sau regiunile acestora, care sunt clasificate in categoria a 5-a, decat daca sunt obtinute conform proceselor de productie aprobate conform procedurii legislative nationale.
    (2) Oasele capului si coloana vertebrala, provenite de la bovinele, ovinele si caprinele din tarile sau regiunile acestora, care sunt clasificate in categoriile a 2-a, a 3-a, a 4-a si a 5-a, nu se folosesc pentru obtinerea carnii separate mecanic.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica, in baza criteriilor stabilite la pct. 5 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara, rumegatoarelor care au fost supuse unui test alternativ recunoscut conform procedurii legislative nationale, atunci cand rezultatele acestui test au fost negative.
    Art. 10
    Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca personalul autoritatii competente judetene si locale, precum si cel al laboratoarelor de diagnostic, al facultatilor de medicina veterinara si zootehnie, medicii veterinari oficiali, medicii veterinari practicieni, personalul abatoarelor, crescatorii si detinatorii de animale, persoanele care manipuleaza animale au fost instruite in ceea ce priveste semnele clinice, epidemiologia si, in cazul personalului responsabil cu efectuarea controalelor, in ceea ce priveste interpretarea rezultatelor de laborator in relatie cu encefalopatiile spongiforme transmisibile.
    Art. 11
    (1) Fara a aduce atingere prevederilor Normei sanitare veterinare privind anuntarea, declararea si notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 156/1999, autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca orice suspiciune de encefalopatie spongiforma transmisibila este notificata imediat autoritatilor competente.
    (2) Autoritatea competenta va informa periodic Comisia Europeana si statele membre ale Comunitatii Europene referitor la cazurile de encefalopatii spongiforme transmisibile notificate. Autoritatea competenta judeteana si locala va lua fara intarziere masurile stabilite la art. 12.
    Art. 12
    (1) Orice animal suspect de encefalopatie spongiforma transmisibila va fi supus restrictiilor oficiale de miscare pana la primirea rezultatelor examenelor clinice si epidemiologice efectuate de autoritatea competenta sau va fi ucis, in vederea unui examen de laborator sub control oficial.
    (2) Daca encefalopatia spongiforma transmisibila bovina este suspectata la o bovina dintr-o exploatatie, toate celelalte bovine din acea exploatatie vor fi supuse restrictiilor oficiale de miscare pana cand rezultatele examinarii vor fi cunoscute.
    (3) Daca encefalopatia spongiforma transmisibila bovina este suspectata la o oaie sau capra dintr-o exploatatie, pe baza unor probe obiective, cum ar fi rezultatele testelor capabile sa diferentieze de o maniera practica diferitele encefalopatii spongiforme transmisibile, toate celelalte ovine si caprine din acea exploatatie vor fi supuse restrictiilor oficiale de miscare pana cand rezultatele examinarii vor fi disponibile.
    (4) Daca exista dovezi conform carora exploatatia in care animalul se afla in momentul suspicionarii encefalopatiei spongiforme transmisibile bovine nu este exploatatia in care animalul ar fi putut fi expus encefalopatiei spongiforme transmisibile bovine, autoritatea competenta poate decide ca numai animalul suspectat de a fi infectat sa fie supus restrictiilor oficiale de miscare.
    (5) Daca se considera necesar, autoritatea competenta poate decide, de asemenea, ca alte exploatatii sau numai exploatatia in care a avut loc contaminarea sa fie plasata sub supraveghere oficiala in functie de datele epidemiologice disponibile.
    (6) Prin derogare de la cerintele alineatului precedent si in conformitate cu procedura comunitara, autoritatea competenta poate fi exceptata de la aplicarea restrictiilor oficiale de miscare a animalelor daca aplica masuri care ofera garantii echivalente.
    (7) Atunci cand autoritatea competenta decide ca posibilitatea infectiei cu o encefalopatie spongiforma transmisibila nu poate fi exclusa, animalul va fi ucis, creierul sau si celelalte tesuturi stabilite de autoritatea competenta vor fi prelevate si trimise unui laborator oficial aprobat, laboratorului national de referinta prevazut la art. 19 alin. (1) sau laboratorului comunitar de referinta prevazut la art. 19 alin. (2), in scopul examinarii conform metodelor de testare prevazute la art. 20.
    (8) Toate partile corpului unui animal suspect, inclusiv pielea, vor fi puse sub sechestru sanitar veterinar pana la stabilirea diagnosticului sau vor fi distruse conform prevederilor pct. 3 sau 4 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 13
    (1) Confirmarea oficiala a prezentei unei encefalopatii spongiforme transmisibile impune aplicarea in cel mai scurt timp a urmatoarelor masuri:
    a) distrugerea completa a tuturor partilor corpului animalului, conform prevederilor anexei nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara, cu exceptia materialelor pastrate pentru evidente, conform cap. B. III pct. 2 din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara;
    b) efectuarea unei anchete epidemiologice in scopul identificarii tuturor animalelor cu risc, conform cap. I din anexa nr. 7 la prezenta norma sanitara veterinara;
    c) toate animalele si produsele de origine animala la care se face referire in cap. II din anexa nr. 7 la prezenta norma sanitara veterinara, care au fost identificate ca fiind de risc prin ancheta prevazuta la lit. b), vor fi ucise si distruse complet, conform pct. 3 si 4 din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) Prin derogare de la prevederile alineatului precedent autoritatea competenta poate aplica alte masuri care ofera un nivel echivalent de protectie, daca aceste masuri au fost aprobate conform procedurii prevazute de legislatia romaneasca.
    (3) Pana la implementarea masurilor la care se face referire la alin. (1) lit. b) si c), atunci cand a fost confirmata prezenta unei encefalopatii spongiforme transmisibile, exploatatia in care animalul se afla va fi pusa sub supraveghere oficiala, iar toate deplasarile animalelor susceptibile de encefalopatii spongiforme transmisibile si ale produselor de origine animala derivate de la acestea, de la sau la exploatatia respectiva, sunt supuse autorizarii de catre autoritatea competenta in vederea asigurarii trasabilitatii si identificarii imediate a animalelor si produselor de origine animala in cauza.
    (4) Daca exista dovezi conform carora exploatatia in care animalul se afla in momentul confirmarii encefalopatiei spongiforme transmisibile nu este exploatatia in care animalul a fost contaminat, autoritatea competenta poate decide ca ambele exploatatii sau numai exploatatia in care a avut loc contaminarea sa fie pusa sub supraveghere oficiala.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b) si c), daca autoritatea competenta a implementat o schema complementara, oferind garantii de sanatate echivalente celor prevazute la alin. (6) al art. 12, ea poate fi exceptata de la cerinta de a aplica masuri oficiale de interzicere a miscarii animalelor si de la cerinta de ucidere si distrugere a animalelor, conform celor precizate anterior.
    (6) Proprietarii vor fi despagubiti fara intarziere pentru pierderea animalelor care au fost ucise sau a produselor de origine animala distruse in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (7) si ale alin. (1) lit. a) si c).
    (7) Fara a aduce atingere Normei sanitare veterinare privind anuntarea, declararea si notificarea unor boli transmisibile ale animalelor, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 156/1999, prezenta confirmata a oricarei encefalopatii spongiforme transmisibile in afara de encefalopatia spongiforma bovina va fi notificata Comisiei Europene.
    Art. 14
    Autoritatea competenta trebuie sa elaboreze, conform criteriilor generale ale reglementarilor comunitare cu privire la combaterea bolilor animalelor, liniile directoare ce specifica masurile nationale ce vor fi aplicate si care precizeaza competentele si responsabilitatile atunci cand sunt confirmate cazuri de encefalopatii spongiforme transmisibile.
    Art. 15
    (1) Comercializarea sau, cand este cazul, exportul de bovine, ovine ori de caprine sau de material seminal, embrioni si ovule provenite de la acestea sunt supuse conditiilor prevazute in anexa nr. 8 la prezenta norma sanitara veterinara sau, in cazul importului, conditiilor prevazute in anexa nr. 9 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) Animalele vii, embrionii si ovulele lor trebuie sa fie insotite de certificate de sanatate animala, conform prevederilor legale in vigoare armonizate cu cele comunitare si in conformitate cu art. 17 sau, in cazul importului, cu art. 18.
    (3) Comercializarea descendentilor primei generatii, a materialului seminal, embrionilor si ovulelor provenite de la animalele la care o encefalopatie spongiforma transmisibila este suspectata sau confirmata este supusa conditiilor prevazute in cap. B din anexa nr. 8 prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 16
    (1) Urmatoarele produse de origine animala provenite de la rumegatoare sanatoase nu fac obiectul restrictiilor comerciale sau, cand este cazul, al restrictiilor la export, conform prezentului articol si conform prevederilor cap. C si D din anexa nr. 8 si ale cap. A, C, F din anexa nr. 9 la prezenta norma sanitara veterinara:
    a) produsele de origine animala prevazute la art. 15, in special materialul seminal, embrionii si ovulele;
    b) 1. laptele crud;
    2. laptele pentru prelucrare in produse pe baza de lapte;
    3. laptele tratat termic pentru consumul uman;
    4. fosfatul dicalcic (fara urma de proteina sau grasime);
    5. pieile tabacite si netabacite;
    6. gelatina derivata din pieile tabacite si netabacite, la care se face referire la pct. 5;
    7. colagenul derivat din pieile tabacite si netabacite, la care se face referire la pct. 5.
    (2) Produsele de origine animala importate dintr-o tara clasata in categoriile a 2-a, a 3-a si a 4-a trebuie sa provina de la bovine, ovine si caprine sanatoase care nu au fost supuse lacerarii tesutului nervos central, la care se face referire in art. 8 alin. (7), sau nu au fost ucise prin injectare de gaz in cavitatea craniana.
    (3) Produsele de origine animala ce contin materii prime provenite de la bovine originare dintr-un stat membru al Comunitatii Europene, o regiune a acestuia sau o tara terta, clasificate in categoria a 5-a, nu sunt comercializate decat daca ele provin de la:
    a) animale nascute dupa data de la care interdictia folosirii proteinelor care provin de la mamifere in furajarea rumegatoarelor a fost respectata efectiv; sau
    b) animale care au fost nascute, crescute si care au stat in efective atestate ca fiind indemne de encefalopatie spongiforma bovina de cel putin 7 ani.
    (4) Produsele de origine animala provenite dintr-un stat membru al Comunitatii Europene, dintr-o regiune a acestuia sau din tari terte clasate in categoria a 5-a nu pot fi importate in Romania.
    (5) Aceasta interdictie nu se aplica produselor de origine animala enumerate la cap. C din anexa nr. 8 la prezenta norma sanitara veterinara, care indeplinesc exigentele acesteia.
    (6) Ele trebuie sa fie insotite de un certificat de sanatate animala eliberat de un medic veterinar oficial care certifica faptul ca au fost produse conform prezentei norme sanitare veterinare.
    (7) Atunci cand un animal este mutat dintr-o tara sau regiune intr-o alta tara sau regiune inclusa in alta categorie, el va fi clasificat in cea mai inalta categorie a tarilor sau regiunilor in care a stat mai mult de 24 de ore, in afara de cazul in care sunt furnizate garantii adecvate care atesta faptul ca animalul nu a primit furaje din tara sau din regiunea clasificata in cea mai inalta categorie.
    (8) Produsele de origine animala pentru care prezentul articol stabileste reguli specifice trebuie sa fie insotite de certificate de sanatate animala sau de documente comerciale corespunzatoare, conform art. 17 si 18, sau, daca aceste certificate sau documente nu sunt prevazute de legislatia veterinara nationala armonizata cu cea comunitara, de un certificat de sanatate sau un document comercial al carui model este stabilit conform procedurii legislatiei sanitare veterinare nationale.
    (9) In scopul importului in Romania produsele de origine animala trebuie sa satisfaca exigentele stabilite la cap. A, C si F din anexa nr. 9 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (10) In conformitate cu legislatia sanitara veterinara prevederile alin. (1) - (9) se pot extinde altor produse de origine animala, iar regulile pentru implementarea prezentului articol sunt adoptate prin aceeasi procedura.
    Art. 17
    (1) Conform legislatiei romanesti certificatele de sanatate la care face referire Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, modelele II si III ale anexei nr. 6 la Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru comertul Romaniei cu statele membre cu ovine si caprine, precum si certificatele de sanatate corespunzatoare stabilite de legislatia comunitara referitoare la comertul cu material seminal, embrioni si ovule de la bovine, ovine sau caprine sunt completate, cand este cazul, cu mentiunea categoriei care precizeaza clasificarea tarii sau a regiunii de origine, acordata conform art. 5.
    (2) Documentele comerciale corespunzatoare referitoare la comertul cu produse de origine animala sunt completate, cand este cazul, cu mentiunea categoriei tarii sau a regiunii de origine atribuita de Comisia Europeana conform art. 5.
    Art. 18
    Certificatele de sanatate corespunzatoare, referitoare la import, prevazute de legislatia veterinara nationala, sunt completate conform procedurii nationale cu privire la tarile clasificate intr-o categorie, conform art. 5, cu cerintele specifice stabilite in anexa nr. 9 la prezenta norma sanitara veterinara, de indata ce a fost luata aceasta decizie a clasificarii.
    Art. 19
    (1) Laboratorul national de referinta al Romaniei, precum si laboratoarele nationale de referinta din fiecare stat membru al Comunitatii Europene, sarcinile si indatoririle lor sunt cele indicate la cap. A din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) Laboratorul comunitar de referinta, sarcinile si indatoririle acestuia sunt cele indicate in cap. B din anexa nr. 10 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 20
    (1) Recoltarea si testarea de laborator pentru prezenta unei encefalopatii spongiforme transmisibile sunt efectuate folosindu-se metodele si protocoalele stabilite in cap. C din anexa nr. 10 prezenta norma sanitara veterinara.
    (2) Atunci cand este necesar sa se asigure aplicarea uniforma a prevederilor prezentului articol, regulile de implementare, incluzand metoda de confirmare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile la ovine si caprine, vor fi adoptate conform procedurii legislative nationale.
    Art. 21
    (1) Expertii Comisiei Europene sau ai statelor membre ale Comunitatii Europene pot efectua controale ad-hoc in Romania, in cooperare cu autoritatea competenta, in masura in care este necesar, pentru aplicarea uniforma a prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Autoritatea competenta va asigura expertilor intreaga asistenta necesara pentru indeplinirea misiunii lor. Comisia Europeana va informa autoritatea competenta referitor la rezultatele controalelor efectuate.
    Art. 22
    (1) Prevederile lit. A din anexa nr. 11 la prezenta norma sanitara veterinara se vor aplica pentru o perioada de cel putin 6 luni, de la 1 iulie 2002, si vor inceta sa se aplice imediat dupa data adoptarii unei decizii, conform art. 5 alin. (2) sau (10), data la care vor intra in vigoare prevederile art. 8.
    (2) Rezultatele unui studiu statistic concludent efectuat conform art. 5 alin. (6) in cursul perioadei de tranzitie vor fi folosite pentru a confirma sau a infirma concluziile analizei de risc la care se face referire in art. 5 alin. (1), tinandu-se seama de criteriile de clasificare definite de Oficiul International de Epizootii.
    (3) In urma consultarii comitetului stiintific corespunzator regulile detaliate cu privire la studiul statistic vor fi adoptate conform procedurii legislative nationale.
    (4) Criteriile minime ce trebuie indeplinite de acest studiu statistic vor fi cele stabilite la lit. B din anexa nr. 11 la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 23
    (1) Dupa consultarea comitetului stiintific corespunzator, referitor la orice problema care poate avea un impact asupra sanatatii publice, anexele vor fi amendate sau suplimentate si orice masura tranzitorie corespunzatoare va fi adoptata conform procedurii legislative nationale.
    (2) Conform acestei proceduri masurile tranzitorii vor fi adoptate pentru o perioada maxima de 2 ani pentru a permite trecerea de la planurile actuale la planurile stabilite de prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 24
    (1) Autoritatea competenta poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea competenta va lua masurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Autoritatea competenta poate modifica, adauga sau abroga, total ori partial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (4) Autoritatea competenta, in momentul adoptarii celor mentionate anterior, trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.
    Art. 25
    Autoritatea competenta va stabili lista cuprinzand tarile din care sunt admise importurile, conditiile sanitare veterinare si modelele de certificate sanitare veterinare.

    ANEXA 1
    la norma sanitara veterinara

                          DEFINITII SPECIFICE

    In scopul prezentei norme sanitare veterinare, prin urmatorii termeni se intelege:
    a) caz indigen de encefalopatie spongiforma bovina - encefalita spongiforma bovina depistata la un animal pentru care nu s-a demonstrat clar ca infectia ar fi avut loc inainte de importul de animale vii, embrioni sau ovule;
    b) tesut adipos distinct - maniamentele interne sau externe care sunt indepartate in timpul taierii si transarii, in special grasimea pericardiala a marelui epiplon, perirenala si mezenterica de la bovine, precum si grasimea rezultata in salile de transare;
    c) cohorta - grup de bovine ce cuprinde animalele care fie s-au nascut in acelasi efectiv cu 12 luni inainte sau 12 luni dupa nasterea bovinelor afectate, fie cele crescute impreuna cu animalul afectat, indiferent de perioada in care au stat impreuna in primul lor an de viata, si care ar fi putut consuma aceleasi furaje ca cele pe care le-a consumat animalul afectat in primul sau an de viata;
    d) cimitir de animale - loc de distrugere a deseurilor, astfel cum este definit de legislatia sanitara veterinara nationala.

    ANEXA 2
    la norma sanitara veterinara

               DETERMINAREA STATUTULUI
    cu privire la encefalopatia spongiforma bovina

    CAP. A

    Statutul cu privire la encefalopatia spongiforma bovina al unui stat membru al Comunitatii Europene, al unei tari terte sau regiuni ale acesteia, denumite in continuare tari sau regiuni, se stabileste pe baza urmatoarelor criterii:
    a) rezultatul analizei de risc care identifica toti factorii potentiali ai aparitiei encefalopatiei spongiforme bovine la care se face referire in cap. B, precum si evolutia lor in timp;
    b) programul de pregatire destinat medicilor veterinari, crescatorilor si celor care transporta, comercializeaza si sacrifica bovinele, care are scopul de a-i incuraja sa declare toate cazurile de manifestari neurologice la bovinele adulte;
    c) declararea si examinarea obligatorie a tuturor bovinelor care prezinta semne clinice de encefalopatie spongiforma bovina;
    d) sistemul de supraveghere si monitorizare continua a encefalopatiei spongiforme bovine, cu referire speciala la riscurile descrise in cap. B, luandu-se in considerare liniile directoare care figureaza in tabelul din cap. A din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara sau conform standardelor internationale corespunzatoare; rapoartele privind numarul examinarilor efectuate si rezultatele acestora trebuie pastrate cel putin 7 ani;
    e) examinarea intr-un laborator aprobat a probelor de encefal sau de alte tesuturi colectate in cadrul sistemului de supraveghere mentionat la lit. d).

    CAP. B

    Analiza de risc la care se face referire la cap. A lit. a) se bazeaza pe urmatorii factori:
    1. consumul de catre bovine a fainii de carne si oase sau a grasimilor provenite de la rumegatoare;
    2. importul de faina de carne si oase sau de grasimi potential contaminate cu o encefalopatie spongiforma transmisibila sau de furaje care contin faina de carne si oase sau grasimi;
    3. importul de animale sau ovule/embrioni potential infectati cu encefalopatie spongiforma transmisibila;
    4. statutul epidemiologic al tarii sau regiunii cu privire la encefalopatiile spongiforme transmisibile ale animalelor;
    5. gradul de extindere a cunostintelor referitoare la structura populatiei de bovine, ovine si caprine din tara sau regiunea respectiva;
    6. originea deseurilor animale, parametrii proceselor de tratare a acestora si metodele de productie a furajelor.

    CAP. C
    Definirea categoriilor

    Statutul cu privire la encefalopatia spongiforma bovina al statelor membre ale Comunitatii Europene sau al tarilor terte ori al uneia dintre regiunile acestora se stabileste prin clasificarea in urmatoarele categorii:
    A. Categoria 1: tara sau regiune indemna de encefalopatie spongiforma bovina: tara sau regiunea in care a fost efectuata o analiza de risc bazata pe informatiile prevazute la cap. B, care a demonstrat ca au fost luate masuri corespunzatoare o perioada suficient de mare pentru a gestiona orice risc identificat, si in care:
    1. fie nu s-a inregistrat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina si:
    (i) criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) au fost respectate cel putin 7 ani; sau
    (ii) criteriile enuntate la cap. A lit. c) au fost respectate cel putin 7 ani si s-a demonstrat ca de cel putin 8 ani rumegatoarele nu au fost furajate cu faina de carne si oase sau grasimi provenite de la rumegatoare sau mamifere;
    2. fie, atunci cand s-a demonstrat clar ca toate cazurile de encefalopatie spongiforma bovina provin direct din importul de bovine vii sau de ovule/embrioni de bovine, iar toate bovinele afectate au fost ucise si distruse, precum si, daca acestea sunt femele, ultimii lor produsi nascuti intr-o perioada de 2 ani inaintea sau dupa aparitia primelor semne clinice ale debutului bolii, daca traiesc in tara sau regiunea in cauza, daca au fost ucisi si distrusi in intregime si; fie
    (i) criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) au fost respectate cel putin 7 ani; fie
    (ii) criteriile enuntate la cap. A lit. c) au fost respectate cel putin 7 ani si s-a demonstrat ca de cel putin 8 ani rumegatoarele nu au fost furajate cu faina de carne si oase sau grasimi;
    3. fie, atunci cand ultimul caz autohton de encefalopatie spongiforma bovina a fost raportat cu mai mult de 7 ani in urma, criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) au fost respectate cel putin 7 ani si furajarea rumegatoarelor cu faina de carne si oase si grasimi provenite de la rumegatoare a fost interzisa, iar aceasta interdictie este efectiv respectata de cel putin 8 ani.
    B. Categoria a 2-a: tara sau regiune provizoriu indemna de encefalopatie spongiforma bovina, in care nu a fost raportat nici un caz autohton: tara sau regiunea in care a fost efectuata o analiza de risc conform cap. B demonstreaza ca au fost luate masuri corespunzatoare o perioada suficient de mare pentru a gestiona orice risc identificat, si in care:
    1. fie nu a fost constatat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina si:
    (i) criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) sunt respectate, dar nu au fost respectate o perioada de 7 ani; fie
    (ii) s-a demonstrat ca rumegatoarele nu au fost furajate cel putin 8 ani cu faina de carne si oase sau grasimi, dar criteriile enuntate la cap. A lit. c) nu au fost indeplinite timp de 7 ani;
    2. fie, atunci cand s-a demonstrat clar ca toate cazurile de encefalopatie spongiforma bovina provin direct din importul de bovine vii sau de ovule/embrioni de bovine, toate bovinele afectate sunt ucise si distruse, precum si, daca acestea sunt femele, ultimii lor produsi nascuti intr-o perioada de 2 ani inaintea sau dupa aparitia primelor semne clinice ale debutului bolii, daca traiesc in tara sau in regiunea in cauza, daca au fost ucisi si distrusi in intregime si;
    (i) fie criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) sunt respectate, dar nu au fost respectate o perioada de 7 ani; sau
    (ii) s-a demonstrat ca rumegatoarele nu au fost furajate cel putin 8 ani cu faina de carne si oase sau jumari, dar criteriile enuntate la cap. A lit. c) au fost respectate timp de 7 ani.
    C. Categoria a 3-a: tara sau regiune indemna provizoriu de encefalopatie spongiforma bovina in care a fost raportat cel putin un caz indigen: tara sau regiunea in care o analiza de risc efectuata, bazata pe informatiile la care se face referire in cap. B, demonstreaza ca au fost luate masuri corespunzatoare pentru o perioada suficient de mare pentru a gestiona orice risc identificat si in care:
    1. fie ultimul caz autohton de encefalopatie spongiforma bovina a fost raportat cu mai mult de 7 ani in urma, criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) sunt respectate si interdictia furajarii rumegatoarelor cu faina de carne si oase si grasimi provenite de la rumegatoare este respectata efectiv, dar:
    (i) criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) nu au fost respectate timp de 7 ani; sau
    (ii) interdictia furajarii rumegatoarelor cu faina de carne si oase si jumari provenite de la rumegatoare nu a fost respectata timp de 8 ani;
    2. fie ultimul caz autohton a fost raportat cu mai putin de 7 ani in urma, rata incidentei encefalopatiei spongiforme bovine, calculata pe baza cazurilor autohtone, a fost mai mica de un caz la un milion in cursul fiecareia dintre ultimele 4 perioade consecutive de 12 luni, in cadrul populatiei bovine in varsta de peste 24 de luni din tara sau din regiunea respectiva, sau, atunci cand intr-o tara ori regiune populatia bovina in varsta de peste 24 de luni este mai mica de un milion de animale, un caz raportat la numarul real al acestei populatii (calculat pe baza statisticilor Eurostat), si in care:
    (i) interdictia furajarii rumegatoarelor cu faina de carne si oase si grasimi provenite de la rumegatoare este respectata efectiv de cel putin 8 ani;
    (ii) criteriile enuntate la cap. A lit. b) - e) sunt respectate de cel putin 7 ani;
    (iii) bovinele afectate, precum si:
    a) daca acestea sunt femele, ultimii lor descendenti fatati cu 2 ani inainte sau dupa debutul clinic al bolii;
    b) toate bovinele din cohorta
sunt ucise si distruse in intregime daca sunt inca in viata in tara sau in regiunea in cauza.
    Pentru aceasta clasificare se poate tine seama, prin derogare de la pct. (iii), de existenta altor masuri care ofera un nivel echivalent de protectie in relatie cu uciderea animalelor cu risc.
    D. Categoria a 4-a: tara sau regiune cu incidenta scazuta a encefalopatiei spongiforme bovine: tara sau regiunea in care:
    1. fie criteriile enumerate la cap. A sunt respectate si rata incidentei encefalopatiei spongiforme bovine, calculata pentru ultimele 12 luni, a fost mai mare sau egala cu un caz autohton la un milion si mai mica sau egala cu o suta de cazuri la un milion, in cadrul populatiei bovine cu varsta mai mare de 24 de luni din tara sau din regiunea respectiva;
    2. fie criteriile enumerate la cap. A sunt respectate si rata incidentei encefalopatiei spongiforme bovine, calculata in modul specificat la pct. 1, a fost mai mica de un caz autohton la un milion pentru mai putin de 4 perioade consecutive de 12 luni, iar bovinele afectate, precum si:
    a) daca acestea sunt femele, ultimii lor descendenti nascuti cu 2 ani inainte sau dupa primele semne clinice ale debutului bolii;
    b) toate bovinele din cohorta
daca sunt inca in viata, in tara sau in regiunea respectiva, sunt ucise si distruse complet. Pentru aceasta clasificare se poate tine seama, prin derogare de la acest punct, de existenta altor masuri care ofera un nivel echivalent de protectie in relatie cu uciderea animalelor cu risc. Tarile sau regiunile in care incidenta encefalopatiei spongiforme bovine, calculata pentru ultimele 12 luni, a fost mai mica de un caz autohton la un milion in populatia de bovine cu varsta mai mare de 24 de luni din tara sau din regiunea respectiva, dar in care o analiza de risc efectuata, descrisa la cap. A, demonstreaza ca nu este indeplinit cel putin unul dintre criteriile care permit tarii sau regiunii sa fie clasificata in categoria a 2-a sau a 3-a, trebuie considerate ca tari sau regiuni apartinand categoriei a 4-a.
    E. Categoria a 5-a: tara sau regiune cu incidenta crescuta a encefalopatiei spongiforme bovine: tara sau regiunea in care:
    1. fie criteriile enumerate la cap. A sunt respectate si rata de incidenta a encefalopatiei spongiforme bovine, calculata pentru ultimele 12 luni, a fost mai mare de o suta de cazuri la un milion in populatia bovina cu varsta mai mare de 24 de luni din tara sau din regiunea respectiva; sau
    2. fie rata de incidenta a encefalopatiei spongiforme bovine, calculata pentru ultimele 12 luni, a fost mai mare sau egala cu un caz la un milion si mai mica sau egala cu o suta de cazuri la un milion in populatia bovina cu varsta mai mare de 24 de luni din tara sau din regiunea respectiva, si cel putin unul dintre criteriile enumerate la cap. A nu este respectat.

    ANEXA 3
    la norma sanitara veterinara

                           SISTEMUL DE MONITORIZARE

    CAP. A

    I. Monitorizarea bovinelor

    1. Generalitati
    Monitorizarea bovinelor se efectueaza conform metodelor de laborator stabilite la pct. 3.1 lit. b) din cap. C din anexa nr. 10 la norma sanitara veterinara.
    2. Monitorizarea animalelor taiate pentru consum uman
    2.1. Toate bovinele in varsta de peste 24 de luni:
    a) supuse taierii de necesitate; si
    b) animalele bolnave sau suspecte de imbolnavire, taiate conform procedurii legale in vigoare, sunt testate pentru encefalopatia spongiforma bovina.
    2.2. Toate bovinele in varsta de peste 30 de luni, supuse taierii normale pentru consum uman, sunt testate pentru encefalopatia spongiforma bovina.
    3. Monitorizarea animalelor care nu sunt taiate pentru consum uman
    Bovinele in varsta de peste 24 de luni, care au murit sau care au fost ucise, dar care nu au fost:
    a) ucise in scopul distrugerii;
    b) ucise in cadrul unei epidemii, cum ar fi febra aftoasa;
    c) taiate pentru consum uman,
sunt testate randomizat pentru encefalopatia spongiforma bovina. Numarul de probe nu va fi mai mic decat cel indicat in tabel. Prelevarea de probe trebuie sa fie reprezentativa pentru fiecare regiune si continua.
    ______________________________________
     Populatia totala          Numarul
     peste 24 de luni          de probe*)
    ______________________________________
          100.000                 950
          200.000               1.550
          300.000               1.890
          400.000               2.110
          500.000               2.250
          600.000               2.360
          700.000               2.440
          800.000               2.500
          900.000               2.550
        1.000.000               2.590
        1.500.000               3.000
        2.000.000               3.500
        2.500.000               4.000
        3.000.000               4.500
        3.500.000               5.000
        4.000.000               5.500
        4.500.000               6.000
        5.000.000               6.500
        5.500.000               7.000
        6.000.000               7.500
        6.500.000               8.000
        7.000.000               8.500
        7.500.000               9.000
        8.000.000               9.500
        8.500.000              10.000
        9.000.000              10.500
        9.500.000              11.000
       10.000.000              11.500
       10.500.000              12.000
       11.000.000              12.500
       11.500.000              13.000
       12.000.000              13.500
    ______________________________________
    *) Numarul de probe a fost calculat pentru a detecta o prevalenta de 0,1% cu o precizie de 95% pentru subpopulatia vizata la pct. 3, bazata pe prezumtia ca proportia acestei subpopulatii in populatia totala de bovine in varsta de peste 24 de luni este de 1% . Atunci cand marimea populatiei totale de bovine in varsta de peste 24 de luni este de 1.500.000 de animale sau mai mare, numarul de probe va creste cu 500 de probe pentru 500.000 de animale, ca o ajustare de proportionalitate, pentru a lua in considerare probabilitatea mai mare a variatiei riscului de encefalopatie spongiforma bovina in cadrul populatiei.

    4. Monitorizarea animalelor achizitionate in scopul distrugerii
    4.1. Toate animalele supuse taierii de necesitate sau gasite bolnave la inspectia ante-mortem sunt testate pentru encefalopatia spongiforma bovina.
    4.2. Toate animalele nascute intre 1 august 1996 si 1 august 1997 sunt testate pentru encefalopatia spongiforma bovina.
    5. Monitorizarea la alte animale
    In afara de testele prevazute la pct. 2 - 4 autoritatea competenta poate decide in mod voluntar sa testeze alte bovine pe teritoriul ei, in special atunci cand aceste animale provin din tari cu encefalopatie spongiforma bovina indigena, au consumat furaje potential contaminate sau au fost nascute ori provenite din mame infectate cu encefalopatie spongiforma bovina.
    6. Masuri care urmeaza testarii
    6.1. Atunci cand un animal este taiat pentru consum uman si este testat pentru encefalopatie spongiforma bovina, aplicarea marcii de sanatate prevazute de legislatia sanitara veterinara in vigoare nu se efectueaza pe carcasa animalului respectiv pana la primirea buletinului de analiza cu rezultat negativ.
    6.2. Autoritatea competenta poate acorda derogari de la prevederile pct. 6.1 atunci cand se aplica un sistem oficial in abator, care asigura ca nici o parte a animalelor examinate purtand marca de sanatate nu iese din abator pana cand nu se obtine un rezultat negativ la testul rapid.
    6.3. Toate partile corpului unui animal testat pentru encefalopatie spongiforma bovina, inclusiv pielea, se retin sub sechestru sanitar veterinar pana in momentul primirii buletinului de analiza cu rezultat negativ, in afara de cazul in care ele sunt distruse conform pct. 3 sau 4 din anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara.
    6.4. Toate partile corpului unui animal gasit pozitiv la testul rapid, inclusiv pielea, sunt distruse conform pct. 3 sau 4 din anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara, cu exceptia materialului ce urmeaza sa fie retinut in relatie cu evidentele prevazute la cap. B sectiunea a III-a.
    6.5. Atunci cand un animal taiat pentru consum uman este gasit pozitiv la testul rapid cel putin carcasa ce preceda imediat carcasa gasita pozitiva in urma testului si doua carcase ce urmeaza imediat carcasa gasita pozitiva in urma testului pe aceeasi linie a abatorului sunt distruse conform pct. 6.4, pe langa carcasa gasita pozitiva la test.
    6.6. Autoritatea competenta poate acorda derogari de la prevederile pct. 6.5, atunci cand in abator este aplicat un sistem care previne contaminarea carcaselor intre ele.

    II. Monitorizarea ovinelor si caprinelor

    1. Generalitati
    Monitorizarea ovinelor si caprinelor se efectueaza conform metodelor de laborator stabilite la pct. 3.2 lit. b) din cap. C din anexa nr. 10 la norma sanitara veterinara.
    2. Monitorizarea animalelor taiate pentru consum uman
    Animalele in varsta de peste 18 luni sau la care mai mult de doi incisivi permanenti au erupt, taiate pentru consum uman, sunt testate conform numarului de probe indicat in tabel. Prelevarea de probe va fi reprezentativa pentru fiecare regiune si sezon. Selectia probei se efectueaza in vederea evitarii suprareprezentarii oricarui grup in ceea ce priveste originea, specia, varsta, rasa, tipul de productie si orice alta caracteristica. Varsta animalelor este estimata pe baza dentitiei, semnelor evidente de maturitate sau a altor informatii importante. Prelevarea multipla in acelasi efectiv va fi evitata cand este posibil.
    ______________________________________
     Numarul total de        Numarul minim
     animale taiate,         de probe la
     in varsta de            animale
     peste 18 luni           taiate*)
    ______________________________________
          5.000                  4.750
         10.000                  7.760
         15.000                  9.470
         20.000                 10.540
         25.000                 11.270
         30.000                 11.790
         40.000                 12.490
         50.000                 12.940
         60.000                 13.260
         70.000                 13.490
         80.000                 13.660
         90.000                 13.800
        100.000                 13.910
        150.000                 14.250
        200.000                 14.430
        250.000                 14.540
        300.000                 14.610
        350.000                 14.660
        400.000                 14.700
        450.000                 14.730
        500.000                 14.760
        600.000                 14.790
        700.000                 14.820
        800.000                 14.840
        900.000                 14.850
      1.000.000                 14.870
      1.100.000                 14.880
      1.200.000                 14.890
      1.300.000                 14.890
      1.400.000                 14.900
      1.500.000                 14.900
      1.600.000                 14.910
      1.700.000                 14.910
      1.800.000                 14.920
      1.900.000                 14.920
      2.000.000                 14.920
      2.100.000                 14.920
      2.200.000 sau mai mult    14.930
    ______________________________________
    *) Numarul de probe a fost calculat pentru a detecta o prevalenta de 0,05% cu 95% precizie la animalele taiate.

    3. Monitorizarea animalelor care nu sunt taiate pentru consum uman
    Animalele in varsta de peste 18 luni, care au murit sau care au fost ucise, dar care nu au fost:
    a) ucise in cadrul unei epidemii, cum ar fi febra aftoasa;
    b) taiate pentru consum uman,
sunt testate conform numarului de probe indicat in tabel. Prelevarea de probe va fi reprezentativa pentru fiecare regiune si sezon. Selectia probei se efectueaza in vederea evitarii suprareprezentarii oricarui grup in ceea ce priveste originea, specia, varsta, rasa, tipul de productie si orice alta caracteristica. Varsta animalelor este estimata pe baza dentitiei, semnelor evidente de maturitate sau a altor informatii relevante. Prelevarea multipla in acelasi efectiv va fi evitata cand este posibil.
    ______________________________________
    Numarul total de    Numarul minim de
    animale in varsta   probe de la
    de peste 18 luni*)  animale moarte*)
    ______________________________________
         100.000               950
         200.000             1.550
         300.000             1.890
         400.000             2.110
         500.000             2.250
         600.000             2.360
         700.000             2.440
         800.000             2.500
         900.000             2.550
       1.000.000             2.590
       1.500.000             3.000
    ______________________________________
    *) Atunci cand numarul total de ovine si caprine in varsta de peste 18 luni nu este cunoscut, trebuie sa se foloseasca numarul total de "oi si mioare montate" si numarul total de "capre care au fatat deja si capre montate".
    *) Numarul de probe a fost calculat pentru a detecta o prevalenta de 0,05% cu 95% precizie la animalele moarte, bazat pe prezumtia ca proportia animalelor moarte in populatia totala de ovine si caprine in varsta de peste 18 luni este de 1% .

    4. Monitorizarea altor animale
    Pe langa programele de monitorizare prezentate la pct. 2 - 4, autoritatea competenta poate efectua in mod voluntar monitorizarea altor animale, in special:
    a) animale folosite pentru productia de lapte;
    b) animale care provin din tari cu encefalopatii spongiforme transmisibile si care au fost indigenizate;
    c) animale care au consumat furaje potential contaminate;
    d) animale nascute sau provenite din mame infectate cu encefalopatii spongiforme transmisibile;
    e) animale din efective infectate cu encefalopatii spongiforme transmisibile.
    5. Masuri ce urmeaza testarii ovinelor si caprinelor
    Toate partile corpului unui animal testat, inclusiv pielea, se retin sub sechestru sanitar veterinar pana la primirea buletinului de analiza cu rezultat negativ, in afara de cazul in care ele sunt distruse conform pct. 3 sau 4 din anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara.
    Toate partile corpului unui animal gasit pozitiv la testul rapid, inclusiv pielea, sunt distruse conform pct. 3 sau 4 din anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara, cu exceptia materialului ce urmeaza sa fie retinut in relatie cu evidentele prevazute la cap. B sectiunea a III-a.
    6. Analiza genotipica
    6.1. Pentru fiecare caz de encefalopatie spongiforma transmisibila la ovine se determina genotipul proteinei prionului. Cazurile de encefalopatie spongiforma transmisibila decelate la animale, la care genotipurile sunt rezistente la boala (ovine la care genotipurile codifica alanina pe doua gene alele ale codonului 136, arginina pe doua gene alele ale codonului 154 si arginina pe doua alele ale codonului 171) trebuie imediat anuntate Comisiei Europene. Daca este posibil aceste cazuri trebuie sa faca obiectul identificarii susei. Daca aceasta identificare nu este posibila, turma de origine, precum si celelalte turme care au venit in contact cu animalul sunt supuse unei supravegheri amanuntite in vederea depistarii altor cazuri de encefalopatie spongiforma transmisibila pentru stabilirea susei.
    6.2. In afara de analizarea genotipului, conform pct. 6.1, trebuie determinat genotipul proteinei prionului la un subesantion de ovine ales la intamplare si supus testului de depistare conform prevederilor cap. A sectiunea a II-a pct. 2. Acest subesantion trebuie sa reprezinte cel putin 1% din numarul total de animale care constituie esantionul pentru fiecare stat si sa aiba cel putin 100 de animale pentru fiecare stat. Prin derogare se poate opta pentru analiza genotipului la un numar echivalent de animale vii cu varsta similara.

    CAP. B

    I. Informatii ce trebuie prezentate de catre autoritatea competenta Comisiei Europene

    1. Numarul de cazuri suspecte pe specii, supuse restrictiilor de miscare conform art. 12 alin. (1)
    2. Numarul de cazuri suspecte pe specii, supuse examenelor de laborator conform art. 12 alin. (2), si rezultatul examinarilor
    3. Numarul de efective in care cazurile suspectate la ovine si caprine au fost raportate si investigate conform art. 12 alin. (1) si (2)
    4. Numarul estimat al fiecarei subpopulatii la care se face referire la cap. A sectiunea I pct. 3 si 4
    5. Numarul de bovine examinate in cadrul fiecarei subpopulatii mentionate la cap. A sectiunea I pct. 2 - 5, metoda de selectie a probei si rezultatul testelor
    6. Marimea estimata a subpopulatiilor la care se face referire la cap. A sectiunea a II-a pct. 2 - 4, care au fost selectate pentru recoltare
    7. Numarul de ovine si caprine si efectivele testate in cadrul fiecarei subpopulatii, la care se face referire la cap. A sectiunea a II-a pct. 2 - 5, metoda de selectie a probei si rezultatul testelor
    8. Numarul, distributia varstei si distributia geografica a cazurilor pozitive de encefalopatie spongiforma bovina si scrapie. Tara de origine, daca nu este aceeasi cu tara notificatoare a cazurilor pozitive de encefalopatie spongiforma bovina si scrapie. Numarul si distributia geografica a efectivelor scrapie - pozitive. Anul si, cand este posibil, luna nasterii trebuie date pentru fiecare caz de encefalopatie spongiforma bovina
    9. Cazurile de encefalopatii spongiforme transmisibile pozitive confirmate la alte animale decat bovine, ovine si caprine
    10. Genotipul proteinei prionului si, daca este posibil, rasa fiecarui animal care a facut parte din esantion, in cadrul subpopulatiei, conform prevederilor cap. A sectiunea a II-a pct. 6.1 si 6.2
    11. Monitorizarea informatiilor precizate la pct. 1 - 9 se efectueaza de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala. Raportarea rezultatelor monitorizarii se face lunar la Agentia Nationala Sanitara Veterinara.

    II. Informatii ce trebuie prezentate in rezumat de catre Comisia Europeana

    Rezumatul este prezentat sub forma de tabel acoperind cel putin informatiile cu privire la Romania.

    III. Evidente

    1. Autoritatea careia i s-a delegat competenta va pastra o perioada de 7 ani evidenta:
    a) numarului si tipurilor de animale supuse restrictiilor de circulatie prevazute la art. 12 alin. (1);
    b) numarului si rezultatului investigatiilor clinice si epidemiologice prevazute la art. 12 alin. (1);
    c) numarului si rezultatului examenelor de laborator prevazute la art. 12 alin. (2);
    d) numarului, identitatii si originii animalelor supuse recoltarilor de probe in cadrul programelor de supraveghere la care se face referire la cap. A si, daca este posibil, varsta, rasa si anamneza;
    e) genotipului proteinei prionului al cazurilor de encefalopatii spongiforme transmisibile pozitive la oi.
    2. Laboratoarele responsabile cu efectuarea examenelor vor pastra o perioada de 7 ani documentele referitoare la examene, in special fisele de laborator si, dupa caz, blocurile de parafina si fotografiile imunoamprentelor (Western-Blot).

    ANEXA 4
    la norma sanitara veterinara

                            FURAJAREA ANIMALELOR

    1. In statele sau in regiunile acestora, incadrate in categoria a 5-a, interdictia la care se face referire in art. 7 alin. (1) se extinde si pentru:
    a) furajarea oricarui animal de ferma cu proteina derivata de la mamifere;
    b) furajarea oricarui mamifer cu proteina animala prelucrata, derivata de la mamifere; aceasta interdictie nu se aplica furajarii cainilor si pisicilor si nici productiei de hrana pentru caini si pisici;
    c) furajarea oricarui rumegator cu grasime topita provenita de la rumegatoare.
    2. Interdictia mentionata la art. 7 alin. (1) si (2) nu se aplica urmatoarelor produse provenite de la animalele sanatoase:
    a) lapte si produse din lapte;
    b) gelatina derivata din piei tabacite si netabacite;
    c) proteine hidrolizate cu greutate moleculara mai mica de 10.000 daltoni, care:
    (i) sunt derivate din piei tabacite si netabacite, obtinute de la animale sacrificate intr-un abator si supuse unei inspectii ante-mortem de catre un medic veterinar oficial, conform prevederilor legale in vigoare, si gasite clinic sanatoase pentru taiere; si
    (ii) sunt produse printr-un proces de productie ce implica masuri corespunzatoare pentru a minimiza contaminarea pieilor tabacite si netabacite, prepararea pieilor tabacite si netabacite prin saramurare si tratare cu var si spalare intensiva, urmata de expunerea materialului la un pH > 11 timp de 3 ore la o temperatura > 80 grade C si de un tratament termic la o temperatura > 140 grade C, timp de 30 de minute la o presiune > 3,6 bari sau printr-un proces de productie echivalent aprobat de catre autoritatea competenta in urma consultarii comitetului stiintific corespunzator; si
    (iii) provin din unitati care aplica un program de autocontrol (HACCP);
    d) fosfat dicalcic (care nu contine urme de proteine sau grasime);
    e) plasma deshidratata si alte produse sanguine, cu exceptia produselor din sange de bovine, utilizate pentru hrana rumegatoarelor.

    ANEXA 5
    la norma sanitara veterinara

                       MATERIALE CU RISC SPECIFIC

    1. Urmatoarele tesuturi sunt desemnate ca fiind materiale cu risc specific, in functie de categoria in care este incadrat statul membru al Comunitatii Europene sau tara terta de origine ori de rezidenta a animalului, stabilita conform art. 5 din norma sanitara veterinara:
    Categoriile 1 si a 2-a - nici unul.
    Categoriile a 3-a si a 4-a:
    a) craniul, inclusiv creierul si ochii, amigdalele si coloana vertebrala, ganglionii paravertebrali si maduva spinarii de la bovinele in varsta de peste 12 luni si intestinele de la duoden la rect de la toate bovinele, indiferent de varsta;
    b) craniul, inclusiv creierul si ochii, amigdalele si maduva spinarii de la ovinele si caprinele in varsta de peste 12 luni sau care au un incisiv permanent erupt prin gingie, precum si splina de la toate ovinele si caprinele, indiferent de varsta.
    Categoria a 5-a:
    a) tot capul (cu exceptia limbii), inclusiv creierul, ochii, ganglionul trigemen, amigdalele, timusul, splina si maduva spinarii de la bovinele in varsta de peste 6 luni si intestinele de la duoden la rect de la bovine, indiferent de varsta;
    b) coloana vertebrala, inclusiv ganglionii radacinii dorsale de la bovinele in varsta de peste 30 de luni;
    c) craniul, inclusiv creierul si ochii, amigdalele, maduva spinarii de la ovinele si caprinele in varsta de peste 12 luni sau care au un incisiv permanent erupt prin gingie, precum si splina de la toate ovinele si caprinele.
    2. Materialele cu risc specific trebuie sa fie indepartate in:
    a) abatoare;
    b) sectii de transare, unitati de prelucrare a materiilor cu risc inalt sau in spatiile la care se face referire in legislatia nationala privind procesarea deseurilor animaliere si utilizarea in hrana animalelor a altor produse care pot influenta starea de sanatate a animalelor, sub supravegherea personalului sanitar veterinar desemnat de catre autoritatea competenta. Aceste unitati vor fi aprobate in acest scop de catre autoritatea competenta.
    Totusi coloana vertebrala poate fi indepartata in punctele de vanzare catre consumator. Atunci cand materiile cu risc specific nu sunt indepartate de la animalele moarte sau care nu au fost taiate pentru consum uman, partile animalului care contin materii cu risc specific sau intregul cadavru vor fi considerate ca fiind materii cu risc specific.
    3. Toate materialele cu risc specific trebuie sa fie colorate cu vopsea si, daca este cazul, marcate cu un marker imediat dupa indepartare si complet distruse:
    a) prin incinerare, fara un tratament prealabil; sau
    b) cu conditia ca vopseaua sau markerul sa ramana detectabil dupa tratamentul prealabil:
    (i) conform sistemelor descrise in anexa la Norma sanitara veterinara privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 496/2001:
    - prin incinerare;
    - prin coincinerare;
    (ii) conform cel putin conditiilor la care se face referire in anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara cu privire la masurile care se aplica prelucrarii unor deseuri animale in vederea protectiei contra encefalopatiilor spongiforme transmisibile, prin ingropare intr-un cimitir aprobat.
    4. Autoritatea competenta poate acorda derogari de la prevederile pct. 2 si 3 pentru a permite incinerarea sau ingroparea materiilor cu risc specific ori a cadavrelor intregi, fara colorarea prealabila sau eventual indepartarea materiilor cu risc specific, conform prevederilor legislatiei nationale privind procesarea deseurilor animaliere si utilizarea in hrana animalelor a altor produse care pot influenta starea de sanatate a animalelor, si printr-o metoda care exclude riscul transmiterii encefalopatiilor spongiforme transmisibile ale animalelor si care este autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, in special atunci cand animalele au murit sau au fost ucise in cadrul masurilor de combatere a bolilor, si fara a aduce atingere prevederilor art. 12 si 13 din norma sanitara veterinara.
    5. Utilizarea unui test alternativ pentru indepartarea materiilor cu risc specific poate fi autorizata in urmatoarele conditii:
    a) testele trebuie sa fie efectuate in abatoare pe toate animalele selectionate pentru indepartarea materiilor cu risc specific;
    b) nici un produs provenit de la bovine, ovine sau caprine, destinat consumului uman sau furajarii animalelor, nu iese din abator inainte ca autoritatea veterinara competenta sa fi primit si sa fi acceptat rezultatele testelor efectuate pe toate animalele sacrificate, potential contaminate, daca encefalopatia spongiforma bovina a fost confirmata la unul dintre ele;
    c) atunci cand un test alternativ are un rezultat pozitiv, toate materiile provenite de la bovine, ovine si caprine, care au fost potential contaminate in abator, sunt distruse conform pct. 3, cu exceptia situatiei in care toate partile corpului animalului infectat, inclusiv pielea, pot fi identificate si tinute separat.
    6. Autoritatea competenta trebuie sa efectueze controale oficiale frecvente pentru a verifica aplicarea corecta a prevederilor prezentei anexe si sa se asigure ca sunt luate masuri pentru a se evita contaminarea, in special in abatoare, sectii de transare, unitati de prelucrare a deseurilor animaliere, unitati de prelucrare a materiilor cu risc inalt sau in spatiile autorizate conform legislatiei nationale privind procesarea deseurilor animaliere si utilizarea in hrana animalelor a altor produse care pot influenta starea de sanatate a animalelor, in punctele de vanzare catre consumatori, in cimitire sau in alte instalatii de depozitare ori de incinerare.
    7. Autoritatea competenta trebuie sa stabileasca in particular un sistem pentru a se asigura si a verifica faptul ca:
    a) materiile cu risc specific folosite pentru obtinerea produselor la care se face referire in art. 1 alin. (2) sunt folosite numai in scopuri autorizate;
    b) atunci cand bovinele, ovinele sau caprinele sunt importate din tari aflate intr-o categorie de risc mai mare, acestea raman sub supraveghere oficiala pana in momentul taierii sau expedierii de pe teritoriul acestora;
    c) materialele cu risc specific, in special atunci cand distrugerea se face in alte unitati sau amenajari decat abatoarele, sunt separate complet de alte deseuri care nu sunt destinate incinerarii, sunt colectate separat si distruse conform pct. 2 - 4. Autoritatea competenta poate permite expedierea capetelor sau a carcaselor care contin materiale cu risc specific anumitor state, in urma acordului cu acele state, atat pentru a primi materialele, cat si pentru a aplica conditii specifice aplicabile acestor expeditii.
    8. Autoritatea competenta poate expedia catre statele membre ale Comunitatii Europene materiale cu risc specific sau materiale care sunt derivate din acestea numai pentru incinerare, conform conditiilor stabilite de Norma sanitara veterinara cu privire la anumite masuri de protectie in ceea ce priveste comertul cu unele tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere. Aceste prevederi pot fi amendate la solicitarea autoritatii competente sau a unui stat pentru a se permite livrarea de materii cu risc specific sau de materii procesate provenite din acestea catre tari terte, in vederea incinerarii.
    Conditiile care guverneaza exportul vor fi adoptate in acelasi timp, prin aceeasi procedura.

    ANEXA 6
    la norma sanitara veterinara

                             STANDARDE
pentru unele produse de origine animala derivate din materiale provenite de la rumegatoare sau care contin astfel de materiale

    Se interzice conform art. 9 alin. (1) din norma sanitara veterinara utilizarea materialelor provenite de la rumegatoare pentru obtinerea urmatoarelor produse de origine animala:
    a) carne recuperata mecanic;
    b) fosfat dicalcic destinat furajarii animalelor de ferma;
    c) gelatina, in afara de cazul in care este obtinuta din piei de rumegatoare;
    d) derivati obtinuti din grasimi topite, provenite de la rumegatoare;
    e) grasimi topite, provenite de la rumegatoare, in afara de cazul in care au fost produse din:
    (i) tesuturi adipoase distincte, declarate proprii pentru consum uman;
    (ii) materii prime procesate conform standardelor la care se face referire in legislatia comunitara privind procesarea deseurilor animaliere si utilizarea in hrana animalelor a altor produse care pot influenta starea de sanatate a animalelor, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 504/2001.

    ANEXA 7
    la norma sanitara veterinara

                ERADICAREA ENCEFALOPATIEI SPONGIFORME TRANSMISIBILE

    I. Ancheta epidemiologica la care se face referire in art. 13 alin. (1) lit. b) trebuie sa identifice:
    a) pentru bovine:
    1. toate rumegatoarele din exploatatia din care face parte animalul la care boala a fost confirmata;
    2. atunci cand boala a fost confirmata la o femela, toti embrionii, ovulele si ultimii sai descendenti colectati sau nascuti cu 2 ani inainte ori dupa aparitia clinica a bolii la mama acestora;
    3. toate animalele din cohorta de care apartine animalul la care a fost confirmata boala;
    4. posibila origine a bolii;
    5. alte animale, embrioni sau ovule din exploatatia in care se afla animalul la care a fost confirmata boala ori din alte exploatatii, care s-ar fi putut infecta cu agentul encefalopatiei spongiforme transmisibile sau sa fi fost expuse la aceleasi furaje ori sursa de contaminare;
    6. miscarea furajelor potential contaminate, a altor materiale sau mijloace de transmitere, care ar fi putut propaga agentul encefalopatiei spongiforme transmisibile la sau de la exploatatia in cauza;
    b) pentru ovine si caprine:
    1. toate rumegatoarele, altele decat ovinele si caprinele, din exploatatia din care face parte animalul la care boala a fost confirmata;
    2. parintii, toti embrionii, ovulele si ultimii descendenti ai animalului la care a fost confirmata boala, in masura in care sunt identificabili;
    3. animalele din cohorta definita conform prevederilor normei sanitare veterinare, din care face parte animalul la care boala a fost confirmata;
    4. toate ovinele si caprinele din exploatatia din care face parte animalul la care boala a fost confirmata, pe langa cele mentionate la pct. 2 si 3;
    5. posibila origine a bolii si identificarea celorlalte exploatatii in care se gasesc animale, embrioni sau ovule care s-ar fi putut infecta cu agentul unei encefalopatii spongiforme transmisibile sau sa fi fost expuse la aceleasi furaje ori sursa de contaminare;
    6. miscarea furajelor potential contaminate, a altor materiale sau mijloace de transmitere care ar fi putut propaga agentul encefalopatiei spongiforme transmisibile la sau de la exploatatia in cauza.

    II. Masurile prevazute la art. 13 alin. (1) din norma sanitara veterinara vor avea in vedere cel putin urmatoarele:
    a) in caz de confirmare a encefalopatiei spongiforme bovine la o bovina, uciderea si distrugerea completa a bovinelor si distrugerea embrionilor si ovulelor identificate prin ancheta prevazuta la cap. I lit. a) pct. 1 - 3.
    Autoritatea competenta poate hotari sa nu ucida si sa nu distruga toate bovinele din exploatatia in care se afla animalul la care a fost confirmata boala la care se face referire la cap. I lit. a), in functie de situatia epidemiologica si de trasabilitatea animalelor din acea exploatatie;
    b) in caz de confirmare a encefalopatiei spongiforme bovine la ovine sau caprine, uciderea si distrugerea completa a animalelor, embrionilor si ovulelor identificate prin ancheta prevazuta la cap. I lit. b) pct. 2 - 6.

    ANEXA 8
    la norma sanitara veterinara

                 COMERCIALIZAREA PE PIATA INTERNA SI EXPORTUL

    CAP. A
    Conditii pentru schimburile comerciale cu animale vii, embrioni si ovule intre statele membre ale Comunitatii Europene si Romania

    I. Conditii care se aplica indiferent de categoria statului membru al Uniunii Europene sau a tarii terte de origine ori de rezidenta a animalului
    1. Expedierea acestor produse trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din norma sanitara veterinara.
    2. Urmatoarele conditii se aplica circulatiei embrionilor si ovulelor de bovine:
    Embrionii si ovulele de bovine trebuie sa provina de la femele care, in momentul colectarii:
    a) nu erau suspectate de a fi infectate cu encefalopatie spongiforma bovina;
    b) indeplineau conditiile stabilite in partea a II-a.
    3. Urmatoarele conditii se aplica comertului cu ovine si caprine:
    a) Ovinele si caprinele pentru reproductie trebuie:
    (i) sa provina dintr-o exploatatie ce indeplineste urmatoarele conditii:
    1. este supusa controalelor veterinare oficiale regulate;
    2. animalele sunt identificate;
    3. nu a fost confirmat nici un caz de scrapie de cel putin 3 ani;
    4. controlul prin prelevarea probelor se efectueaza in exploatatie pentru femelele varstnice destinate abatajului;
    5. femelele sunt introduse in exploatatia respectiva numai daca ele provin dintr-o exploatatie care indeplineste aceleasi conditii;
    (ii) sa fi fost tinute in permanenta de la nastere sau in ultimii 3 ani intr-o exploatatie ori in exploatatii ce indeplinesc conditiile stabilite la pct. (i);
    (iii) daca sunt destinate unui stat membru al Uniunii Europene sau unei tari terte care beneficiaza pentru intregul teritoriu ori pentru o parte a acestuia de prevederile stabilite la lit. b), sa prezinte garantiile prevazute la aceeasi litera.
    b) In situatia in care autoritatea competenta aplica un program national obligatoriu sau voluntar de control al scrapiei pentru tot teritoriul ori pentru o parte a teritoriului sau:
    (i) poate prezenta programul respectiv Comisiei Europene, indicand in special:
    1. distributia bolii in Romania;
    2. justificarea programului, luand in considerare importanta bolii si raportul cost/beneficiu;
    3. zona geografica in care va fi aplicat programul;
    4. categoriile de status ce trebuie aplicate exploatatiilor, standardele care trebuie atinse in fiecare categorie, precum si procedurile de testare ce trebuie folosite;
    5. procedurile de control al programului;
    6. actiunea ce trebuie intreprinsa daca, din orice motiv, o exploatatie isi pierde statutul;
    7. masurile ce trebuie luate daca rezultatele controalelor efectuate conform prevederilor programului sunt pozitive;
    (ii) programele la care se face referire la pct. (i) pot fi aprobate conform criteriilor stabilite la punctul respectiv si procedurii legislative nationale. Conform aceleiasi proceduri garantiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate in comertul Romaniei cu statele membre ale Comunitatii Europene, sunt precizate in acelasi timp sau cel mai tarziu in termen de 3 luni de la aprobarea programelor. Aceste garantii nu trebuie sa le depaseasca pe cele pe care Romania le implementeaza la nivel national;
    (iii) programul prezentat de autoritatea competenta poate fi amendat sau completat conform procedurii legislative nationale. Conform aceleiasi proceduri poate fi aprobata o modificare sau o completare la un program deja aprobat ori la garantiile definite conform pct. (ii).
    c) Cand autoritatea competenta considera ca teritoriul sau sau o parte a teritoriului sau este indemn de scrapia ovina;
    (i) prezinta Comisiei Europene justificarile corespunzatoare, precizand in special:
    1. istoricul aparitiei bolii pe teritoriul sau;
    2. rezultatele testelor de supraveghere bazate pe o examinare serologica, microbiologica, patologica sau epidemiologica;
    3. durata supravegherii efectuate;
    4. reglementarile ce permit controlul absentei bolii;
    (ii) garantiile suplimentare, generale sau specifice, care pot fi solicitate in comertul Romaniei cu statele membre ale Comunitatii Europene, sunt precizate conform prevederilor legislative nationale. Aceste garantii nu trebuie sa le depaseasca pe cele care sunt implementate la nivel national;
    (iii) autoritatea competenta trebuie sa notifice Comisiei Europene orice modificare a prevederilor specificate la pct. (i) referitoare la boala. Garantiile definite conform pct. (ii) pot, potrivit acestei notificari, sa fie amendate sau anulate conform procedurii comunitare.

    II. Conditii care se aplica in functie de categoria tarii de origine sau de rezidenta a animalului, stabilite conform cap. C din anexa nr. 2 la norma sanitara veterinara
    1. Expedierea catre statele membre ale Comunitatii Europene trebuie sa urmeze regulile cuprinse in art. 15 alin. (1).
    2. Categoria referitoare la encefalopatia spongiforma bovina a tarii de origine a bovinelor, ovinelor si caprinelor trebuie sa fie comunicata tarii de destinatie.
    3. Urmatoarele conditii se aplica miscarilor prevazute la pct. 1 ale bovinelor care provin din sau care s-au aflat in tari ori in una dintre regiunile acestora, clasificate in:
    Categoriile a 3-a si a 4-a
    Animalele trebuie:
    a) sa fie nascute, crescute si sa fi ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina in ultimii 7 ani; sau
    b) sa fie nascute dupa data de la care interdictia furajarii rumegatoarelor cu proteine derivate de la mamifere a fost respectata efectiv.
    Categoria a 5-a
    Animalele trebuie:
    a) sa fie nascute dupa data de la care interdictia furajarii animalelor de ferma cu proteine derivate de la mamifere a fost respectata efectiv; si
    b) sa fie nascute, crescute si sa fi ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma transmisibila cel putin 7 ani si care contin numai bovine nascute in ferma sau care provin dintr-un efectiv cu statut echivalent.

    CAP. B
    Conditii referitoare la descendentii animalelor la care infectia cu encefalopatii spongiforme transmisibile este suspectata sau confirmata, la care se face referire in art. 15 alin. (3)

    Este interzisa comercializarea ultimilor nascuti proveniti de la vacile infectate cu encefalopatie spongiforma transmisibila sau de la ovinele ori caprinele infectate cu encefalopatie spongiforma transmisibila cu 2 ani inainte si dupa aparitia primelor semne clinice ale debutului bolii.

    CAP. C
    Conditii pentru schimburile comerciale cu unele produse de origine animala

    I. Urmatoarele produse de origine animala pot fi scutite de interdictiile prevazute la art. 16 alin. (3), cu conditia ca ele sa fie derivate de la bovine care indeplinesc conditiile precizate in partea a II-a sau a III-a a prezentului capitol:
    a) carne proaspata;
    b) carne tocata;
    c) carne preparata;
    d) produse pe baza de carne;
    e) alimente pentru animalele de companie destinate carnivorelor domestice.

    Procedura bazata pe data
    II. Carnea proaspata dezosata, de la care toate tesuturile aderente, inclusiv tesuturile limfoide si nervoase principale, au fost prelevate si produsele de origine animala prevazute in partea I a cap. C, derivate de la acestea si care sunt obtinute de la animale eligibile care provin din tarile sau regiunile clasificate in categoria a 5-a, pot fi comercializate conform prevederilor art. 16 alin. (3), atunci cand ele sunt obtinute de la animale nascute dupa data la care standardele de furajare a animalelor stabilite la art. 7 alin. (2) din norma sanitara veterinara au fost aplicate efectiv si atestate ca indeplinind conditiile prevazute la pct. 1 de mai jos si ca ele sunt produse in unitati care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 9 de mai jos. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite conditiile cu privire la controalele prevazute la pct. 2 - 8 si 10.
    1. Un animal din specia bovina este eligibil pentru procedura bazata pe date, daca a fost nascut si crescut in tara in cauza si daca in momentul sacrificarii se demonstreaza faptul ca sunt respectate urmatoarele conditii:
    a) animalul a fost clar identificat pe parcursul intregii sale vieti, permitand astfel stabilirea trasabilitatii sale pana la mama si efectivul de origine; numarul unic al crotaliei, data nasterii si exploatatia de origine, precum si toate miscarile sale dupa nastere sunt inregistrate fie in pasaportul oficial al animalului, fie intr-un sistem oficial de trasabilitate si identificare computerizata, iar identitatea mamei sale este cunoscuta;
    b) animalul este in varsta de peste 6 luni, dar are mai putin de 30 de luni, fapt stabilit prin inregistrarea informatica oficiala a datei sale de nastere sau prin pasaportul sau oficial;
    c) autoritatea competenta a obtinut si a verificat dovada concreta care atesta faptul ca mama animalului a trait cel putin 6 luni de la nasterea animalului eligibil;
    d) mama animalului nu a avut encefalopatie spongiforma bovina si nu a fost suspectata de a fi avut encefalopatie spongiforma bovina.
    2. Animalele prezentate pentru taiere, care nu indeplinesc toate cerintele prezentei norme sanitare veterinare, trebuie respinse automat, iar pasapoartele lor confiscate. Daca asemenea informatii sunt disponibile dupa taiere, autoritatea competenta trebuie sa suspende imediat eliberarea certificatelor si sa anuleze certificatele eliberate. Daca a avut loc deja expedierea, autoritatea competenta trebuie sa informeze autoritatea competenta de la locul de destinatie. Autoritatea competenta de la locul de destinatie trebuie sa ia masurile corespunzatoare.
    3. Taierea animalelor eligibile trebuie sa aiba loc in abatoare care nu sunt utilizate pentru taierea altor bovine decat cele taiate conform unei proceduri bazate pe data sau unei proceduri de certificare a efectivelor.
    4. Autoritatea competenta trebuie sa se convinga ca procedurile utilizate in sectiile de transare garanteaza indepartarea urmatorilor limfonoduli: popliteu, ischiatic, inghinal superficial, inghinal profund, iliac median si lateral, renal, prefemural, lombar, costocervical, sternal, prescapular, axilar, caudal si cervical profund.
    5. Carnea trebuie sa fie identificabila pana la animalul eligibil sau, dupa transare, pana la animalele taiate apartinand aceluiasi lot de taiere, prin intermediul unui sistem oficial de trasabilitate pana in momentul taierii. Dupa taiere etichetele trebuie sa permita identificarea carnii proaspete si a produselor la care se face referire in partea I pana la animalul eligibil, pentru a se permite retragerea lotului in cauza. In cazul hranei pentru animalele de companie, documentele de insotire si evidentele trebuie sa permita trasabilitatea.
    6. Toate carcasele apte pentru consum uman trebuie sa aiba numere individuale asociate numarului crotaliei.
    7. Autoritatea competenta trebuie sa stabileasca protocoale detaliate care sa se refere la:
    a) trasabilitatea si controalele efectuate inainte de taiere;
    b) controalele efectuate pe parcursul taierii;
    c) controalele efectuate pe parcursul fabricarii hranei pentru animalele de companie;
    d) toate cerintele in materie de etichetare si de certificare dupa sacrificare pana la punctul de vanzare.
    8. Autoritatea careia i s-a delegat competenta trebuie sa aplice un sistem de inregistrare a controalelor de conformitate, astfel incat acestea sa poata fi demonstrate.
    9. Pentru a fi autorizata unitatea trebuie sa elaboreze si sa aplice un sistem care sa permita identificarea carnii si/sau a produselor eligibile si sa asigure trasabilitatea carnii pana la animalul eligibil sau, dupa transare, pana la animalele taiate apartinand aceluiasi lot. Sistemul trebuie sa permita trasabilitatea totala a carnii sau a produselor de origine animala in toate fazele de transare, iar evidentele trebuie sa fie pastrate pentru cel putin 2 ani. Informatii detaliate privind sistemul utilizat trebuie sa fie furnizate in scris autoritatii competente de catre conducerea unitatii.
    10. Autoritatea competenta trebuie sa evalueze, sa aprobe si sa monitorizeze sistemul furnizat de unitate in scopul asigurarii faptului ca el prevede o separare totala si trasabilitatea in aval si in amonte.

    Procedura de certificare a efectivelor
    III. Carnea proaspata dezosata, de la care tesuturile aderente, inclusiv principalele tesuturi limfoide si nervoase, au fost indepartate, si produsele de origine animala derivate din aceasta, la care se face referire in partea I, care provin de la animale eligibile din tari sau regiuni ale acestora clasificate in categoria a 5-a, pot fi comercializate conform art. 16 alin. (3), atunci cand sunt obtinute de la animale pentru care se atesta indeplinirea conditiilor stabilite la pct. 2 si care provin din efective in care nu a aparut nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina in ultimii 7 ani, fiind certificate ca indeplinesc conditiile prevazute la pct. 1 si ca sunt produse in unitati care indeplinesc conditiile stabilite la pct. 11. Autoritatea competenta trebuie sa se asigure ca sunt indeplinite conditiile stabilite la pct. 3 - 10 si 12 cu privire la sistemul de trasabilitate computerizata si la controale.
    Conditii referitoare la efective:
    1. a) un efectiv este un grup de animale care formeaza o unitate separata si distincta, respectiv un grup de animale crescut, adapostit si tinut separat de orice alt grup de animale si care este identificat prin intermediul unor numere unice de identificare a animalelor si a efectivelor;
    b) un efectiv este eligibil atunci cand in ultimii 7 ani nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina si nu a existat nici un caz suspect pentru care diagnosticul acestei boli sa nu fi fost exclus, la animalele care sunt inca in efectiv, la cele care au fost introduse sau care au plecat din efectiv;
    c) prin derogare de la prevederile lit. b) un efectiv cu o existenta mai mica de 7 ani poate fi considerat eligibil dupa ce a fost efectuata o ancheta epidemiologica detaliata de catre autoritatea competenta, cu conditia ca:
    (i) toate animalele nascute sau introduse in efectivul nou-constituit sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 2 lit. a), d) si e); si
    (ii) efectivul a indeplinit conditiile prevazute la lit. b) pe parcursul intregii sale existente;
    d) in cazul unui efectiv nou-constituit intr-o exploatatie in care s-a inregistrat un caz confirmat de encefalopatie spongiforma bovina la un animal prezent inca in efectivul exploatatiei sau care l-a parasit, efectivul nou-constituit nu poate fi eligibil decat dupa efectuarea de catre autoritatea competenta a unei anchete epidemiologice detaliate, care sa ateste indeplinirea fiecareia dintre urmatoarele conditii:
    (i) animalele efectivului afectat, detinute anterior in aceeasi exploatatie, au fost indepartate sau ucise;
    (ii) furajele au fost indepartate si distruse si toate containerele de furaje au fost curatate minutios;
    (iii) cladirile au fost depopulate si curatate minutios inainte de introducerea noilor animale;
    (iv) toate conditiile prevazute la lit. c) au fost indeplinite in totalitate.
    Conditii referitoare la animale:
    2. a) evidentele referitoare la nasterea, identitatea si deplasarile lor sunt inregistrate intr-un sistem oficial de trasabilitate computerizata;
    b) animalele sunt in varsta de peste 6 luni, dar au mai putin de 30 de luni, varsta stabilita prin inregistrarea informatica oficiala a datei lor de nastere;
    c) mamele au trait cel putin 6 luni dupa nasterea progeniturilor lor;
    d) mamele nu au avut encefalopatie spongiforma bovina si nu au fost suspectate de a fi contractat aceasta boala;
    e) efectivele de origine ale animalelor si toate efectivele prin care au trecut sunt eligibile.
    Sistemul de trasabilitate computerizata
    3. Sistemul oficial de trasabilitate computerizata prevazut la pct. 2 lit. a) va fi aprobat doar daca el functioneaza de o perioada suficienta pentru a contine toate informatiile privind durata de viata si miscarile animalelor, necesare pentru verificarea respectarii cerintelor prezentei norme sanitare veterinare, si se refera doar la animalele nascute dupa punerea in aplicare a acestui sistem. Datele introduse in computer referitoare la orice perioada anterioara punerii in aplicare a sistemului nu vor fi acceptate in acest scop.
    Controalele
    4. Daca un animal prezentat pentru sacrificare nu indeplineste una sau toate cerintele prezentei norme sanitare veterinare, acesta trebuie sa fie respins automat si pasaportul sau sa fie confiscat. Daca aceasta informatie devine disponibila dupa taiere, autoritatea competenta trebuie sa suspende imediat eliberarea certificatelor si sa le anuleze pe cele eliberate. Daca expedierea s-a efectuat deja, autoritatea competenta trebuie sa informeze autoritatea competenta de la locul de destinatie. Autoritatea competenta de la locul de destinatie trebuie sa ia masurile corespunzatoare.
    5. Sacrificarea animalelor eligibile trebuie sa aiba loc in abatoare folosite exclusiv pentru sacrificarea animalelor conform unei proceduri bazate pe date sau conform procedurii bazate pe certificarea efectivelor.
    6. Autoritatea careia i s-a delegat competenta trebuie sa se asigure ca procedurile aplicate in sectiile de transare garanteaza faptul ca urmatorii limfonoduli au fost indepartati: popliteu, ischiatic, inghinal superficial, inghinal profund, iliac median si lateral, renal, prefemural, lombar, costocervical, sternal, prescapular, axilar, caudal si cervical profund.
    7. Carnea trebuie sa fie identificabila pana la efectivul animalului eligibil sau, dupa transare, pana la animalele taiate in acelasi lot, prin intermediul unui sistem computerizat de trasabilitate aplicat pana in momentul taierii. Dupa taiere etichetele trebuie sa permita identificarea carnii proaspete si a produselor la care face referire partea I, pana la efectiv pentru a se putea retrage lotul in cauza. In cazul hranei pentru animalele de companie documentele de insotire si evidentele trebuie sa permita trasabilitatea.
    8. Toate carcasele eligibile aprobate trebuie sa aiba numere individuale asociate numarului crotaliei.
    9. Autoritatea competenta trebuie sa aplice protocoale detaliate care sa acopere:
    a) trasabilitatea si controalele inainte de taiere;
    b) controalele pe parcursul taierii;
    c) controalele pe parcursul prelucrarii hranei pentru animalele de companie;
    d) respectarea cerintelor in materie de etichetare si de certificare dupa taiere pana la punctul de vanzare.
    10. Autoritatea competenta trebuie sa elaboreze un sistem de inregistrare a controalelor privind conformitatea, astfel incat sa poata fi demonstrat controlul.
    Unitatea
    11. Pentru a fi autorizata unitatea trebuie sa elaboreze si sa aplice un sistem prin care carnea si/sau produsul eligibil sa fie identificabil si toata carnea sa poata fi identificata pana la efectivele sale de origine sau, dupa transare, pana la animalele taiate in acelasi lot. Sistemul trebuie sa faciliteze trasabilitatea totala a carnii sau a produselor de origine animala in toate etapele transarii, iar evidentele trebuie pastrate cel putin 2 ani. Detalii privind sistemul utilizat trebuie furnizate in scris autoritatii competente de catre conducerea unitatii.
    12. Autoritatea careia i s-a delegat competenta trebuie sa evalueze, sa aprobe si sa monitorizeze sistemul furnizat de unitate, pentru a se asigura ca acesta realizeaza o separare totala si trasabilitatea in aval si in amonte.

    CAP. D
    Conditii aplicabile exportului

    Bovinele vii si produsele de origine animala derivate de la acestea urmeaza sa fie supuse, in ceea ce priveste exportul catre tarile terte ale Comunitatii Europene, regulilor stabilite in prezenta norma sanitara veterinara.

    ANEXA 9
    la norma sanitara veterinara

                          IMPORTUL IN ROMANIA
de animale vii, embrioni, ovule si produse de origine animala

    CAP. A

    In cazul importului din tari sau din regiuni clasate in categoria 1, autoritatea competenta trebuie, pentru bovinele si produsele provenite de la bovine pentru care prezenta norma sanitara veterinara stabileste reguli specifice, sa ia in considerare prezentarea unui certificat international de sanatate a animalelor, atestand faptul ca tara sau regiunea respectiva indeplineste conditiile enuntate la cap. C din anexa nr. 2 la norma sanitara veterinara pentru a fi incadrata in acea categorie.

    CAP. B
    Importul de bovine

    A. Importul de bovine dintr-o tara sau o regiune clasificata in categoria a 2-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala, care sa ateste ca:
    a) furajarea rumegatoarelor cu proteine care provin de la mamifere a fost interzisa si ca interdictia a fost efectiv respectata;
    b) bovinele destinate importului in Romania sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care le permite sa fie identificate pana la mama si efectivul de origine si nu provin din femele suspecte de encefalopatie spongiforma bovina.
    B. Importul de bovine din tari sau din regiuni clasificate in categoria a 3-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine care provin de la mamifere a fost interzisa si ca interdictia a fost efectiv respectata;
    2. bovinele destinate exportului:
    a) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care permite realizarea trasabilitatii pana la mama si efectivul de origine si care face posibila stabilirea faptului ca nu sunt descendente ale femelelor suspecte sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    b) au fost nascute, crescute si au ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina o perioada de cel putin 7 ani; sau
    c) au fost nascute dupa data de la care interdictia furajarii rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost respectata efectiv.
    C. Importul de bovine din tari sau din regiuni plasate in categoria a 4-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si ca interdictia a fost respectata efectiv;
    2. bovinele destinate exportului:
    a) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care permite realizarea trasabilitatii pana la mama si efectivul de origine si care face posibila stabilirea faptului ca ele nu sunt descendente ale femelelor suspecte sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina; si
    b) au fost nascute, crescute si au ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina o perioada de cel putin 7 ani; sau
    c) au fost nascute dupa data de la care interdictia furajarii rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost respectata efectiv.
    D. Importul de bovine din tari sau din regiuni clasate in categoria a 5-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea animalelor de ferma cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si ca interdictia este respectata efectiv;
    2. bovinele afectate sunt ucise si distruse in totalitate, precum si:
    a) daca acestea sunt femele, ultimul lor descendent nascut cu 2 ani inainte sau dupa aparitia primelor semne clinice ale debutului bolii;
    b) toate bovinele apartinand aceleiasi cohorte, daca aceste animale sunt inca in viata in tara sau in regiunea respectiva;
    3. animalele destinate exportului:
    a) au fost nascute dupa data de la care interdictia furajarii animalelor de ferma cu proteine provenite de la mamifere a fost respectata efectiv;
    b) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care le permite sa fie identificate pana la mama si efectivul de origine si nu provin de la femele suspecte sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina; si
    c) fie au fost nascute, crescute si ramase in efective in care nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina nu a fost confirmat si care cuprind numai bovine nascute in ferma sau originare dintr-o ferma cu un status egal de sanatate;
    sau
    d) au fost nascute, crescute si au ramas in efective in care nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina nu a fost confirmat o perioada de cel putin 7 ani si care cuprinde numai bovine nascute in ferma sau originare dintr-un efectiv cu un status egal de sanatate.

    CAP. C
    Importul de carne proaspata si de produse de origine bovina

    A. Importul de carne proaspata (cu os sau dezosata) si de produse de origine animala provenite de la bovine din tarile si din regiunile clasate in categoria a 2-a este conditionat de prezentarea unui certificat sanitar international care sa ateste ca furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv.
    B. Importul de carne proaspata (cu os sau dezosata) si de produse de origine animala provenite de la bovine din tarile si din regiunile clasate in categoria a 3-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate care sa ateste ca:
    a) furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    b) carnea proaspata si produsele de origine animala provenite de la bovine destinate importului in Romania nu contin sau nu sunt derivate din materiale cu risc specific, la care se face referire in anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara, sau din carnea separata mecanic, obtinuta de pe oasele capului ori de pe coloana vertebrala.
    C. Importul de carne proaspata (cu os sau dezosata) si de produse de origine animala provenite de la bovine originare din tarile sau din regiunile clasate in categoria a 4-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    2. carnea proaspata si produsele de origine animala provenite de la bovine destinate importului nu contine sau nu provine din materiale cu risc specific, la care se face referire in anexa nr. 5 la norma sanitara veterinara, sau din carne separata mecanic, obtinuta de pe oasele capului ori de pe coloana vertebrala.
    D. Importul de carne proaspata si de produse de origine animala provenite de la bovine din tarile sau regiunile clasate in categoria a 5-a este interzis.

    CAP. D
    Importul de ovule si embrioni de bovine

    A. Importul de embrioni/ovule de bovine din tarile sau din regiunile clasate in categoria a 2-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenind de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    2. ovulele/embrionii au fost colectati, manipulati si depozitati conform legislatiei comunitare referitoare la comertul intracomunitar si importul din tari terte de ovule si embrioni.
    B. Importul de ovule/embrioni din tarile sau din regiunile clasate in categoria a 3-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenind de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    2. ovulele/embrionii destinati importului provin de la femele care:
    a) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care permite realizarea trasabilitatii pana la mama si efectivul de origine si nu sunt descendentele femelelor afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    b) nu sunt descendentele femelelor suspecte sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    c) nu au fost suspectate de a fi afectate de encefalopatie spongiforma bovina in momentul colectarii embrionilor;
    3. ovulele/embrionii au fost colectati, manipulati si depozitati conform prevederilor legislatiei nationale referitoare la comertul intracomunitar si la importul din tari terte de ovule si embrioni.
    C. Importul de ovule/embrioni de bovine din tarile sau regiunile clasate in categoria a 4-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea rumegatoarelor cu proteine provenind de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    2. ovulele si embrionii destinati importului provin de la femele care:
    a) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care permite realizarea trasabilitatii pana la mama si efectivul de origine si nu sunt descendente ale femelelor suspectate sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    b) nu sunt afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    c) nu au fost suspectate de a fi afectate de encefalopatie spongiforma bovina in momentul colectarii embrionilor; si
    (i) fie au fost nascute dupa data de la care interdictia furajarii rumegatoarelor cu proteine care provin de la mamifere a fost respectata efectiv;
    (ii) fie au fost nascute, crescute si au ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina in ultimii 7 ani;
    3. ovulele/embrionii au fost colectati, manipulati si depozitati conform prevederilor legislatiei nationale referitoare la comertul intracomunitar si la importul din tari terte de ovule si embrioni.
    D. Importul de ovule/embrioni de bovine din tarile sau din regiunile clasate in categoria a 5-a este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    1. furajarea animalelor de reproductie cu proteine provenind de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    2. bovinele afectate si, daca acestea sunt femele, ultimii lor descendenti nascuti cu 2 ani inainte sau dupa debutul clinic al bolii au fost ucise si distruse, daca erau in viata, in tara sau in regiunea respectiva.
    3. ovulele/embrionii destinati importului provin de la femele care:
    a) sunt identificate prin intermediul unui sistem de identificare permanenta care permite realizarea trasabilitatii pana la mama si efectivul de origine si nu sunt descendentele femelelor suspecte sau afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    b) nu sunt afectate de encefalopatie spongiforma bovina;
    c) nu au fost suspectate de a fi afectate de encefalopatie spongiforma bovina in momentul colectarii embrionilor; si
    (i) fie au fost nascute dupa data de la care interdictia furajarii animalelor de reproductie cu proteine care provin de la mamifere a fost respectata efectiv;
    (ii) fie nu au fost niciodata furajate cu proteine care provin de la mamifere si au fost nascute, crescute si au ramas in efective in care nu a fost confirmat nici un caz de encefalopatie spongiforma bovina in ultimii 7 ani si care cuprind doar bovine nascute in ferma sau care provin dintr-un efectiv care are un status de sanatate echivalent;
    4. ovulele/embrionii au fost colectati, prelucrati si depozitati in conformitate stricta cu dispozitiile legislatiei nationale referitoare la comertul intracomunitar si la importul din tari terte de ovule si embrioni.

    CAP. E
    Importul de ovine si caprine

    Ovinele si caprinele importate in Romania trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de prezenta norma sanitara veterinara sau echivalente celor prevazute in aceasta, in care se prevad garantii de sanatate echivalente celor solicitate de norma sanitara veterinara sau conforme acesteia.

    CAP. F

    Importul in Romania din tari terte sau din regiuni ale acestora, clasate in categoria a 5-a de produse de origine animala la care se refera cap. C din anexa nr. 8 la norma sanitara veterinara conform art. 16 alin. (3), este interzis daca acestea contin sau sunt derivate din urmatoarele produse ori materii provenite de la rumegatoare:
    a) carne separata mecanic;
    b) fosfat dicalcic destinat furajarii animalelor de ferma;
    c) gelatina, in afara de cazul in care este produsa din piei tabacite si netabacite;
    d) grasimi topite si derivatele lor, provenite de la rumegatoare, in afara de cazul in care ele au fost produse din tesut adipos distinct care a fost declarat el insusi propriu consumului uman sau din materii prime care au fost prelucrate conform standardelor la care face referire norma sanitara veterinara privind anumite masuri de protectie cu privire la comertul cu unele tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere.

    ANEXA 10
    la norma sanitara veterinara

                     LABORATOARELE DE REFERINTA
prelevarea probelor si metodele de analiza de laborator

    CAP. A
    Laboratoarele nationale de referinta ale statelor membre ale Uniunii Europene

    1. Laboratorul national de referinta desemnat pentru encefalopatii spongiforme transmisibile in Romania este laboratorul de encefalopatii spongiforme transmisibile din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala si:
    a) dispune de echipamente si de personal specializat care sa ii permita identificarea, in orice moment si in special atunci cand boala in cauza apare pentru prima data, tipului si tulpinii de agent de encefalopatie spongiforma transmisibila si sa confirme rezultatele obtinute de laboratoarele regionale de diagnostic. Daca acesta nu este in masura sa identifice tipul de tulpina al agentului, trebuie sa stabileasca o procedura care sa garanteze ca identificarea tulpinii este incredintata laboratorului comunitar de referinta;
    b) verifica metodele de diagnostic utilizate in laboratoarele de diagnostic regionale;
    c) este responsabil de coordonarea metodelor si standardelor de diagnostic in Romania. In acest scop:
    1. va furniza reagenti de diagnostic laboratoarelor aprobate;
    2. va controla calitatea reagentilor de diagnostic;
    3. va organiza periodic teste comparative;
    4. va pastra tulpinile izolate de agenti ai bolii in cauza sau tesuturile corespunzatoare care contin acesti agenti, care provin de la cazurile confirmate in Romania;
    5. va asigura confirmarea rezultatelor obtinute in laboratoarele de diagnostic;
    d) coopereaza cu laboratorul comunitar de referinta.
    2. Totusi, prin derogare de la prevederile pct. 1 laboratorul national de referinta din tara noastra poate utiliza serviciile laboratorului de referinta comunitar sau ale laboratoarelor nationale de referinta din statele membre ale Uniunii Europene.
    3. Laboratoarele nationale de referinta ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt:
    Austria: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekampfung, Modling
    Robert-Koch-Gasse 17
    A - 2340 Modling
    Belgia: CERVA-CODA-VAR
    Centre d'etude et de recherches veterinaires et agrochimiques
    Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
    Veterinary and Agrochemical Research Centre
    Groeselenberg 99
    B-1180 Bruxelles
    Danemarca: DANISH VETERINARY LABORATORY
    Bulowsvej 27
    DK - 1790 Kobenhavn V
    Finlanda: Elainlaakinta-ja elintarvikelaitos
    Hameentie 57
    FIN - 00550 Helsinki
    Franta: Agence francaise de securite sanitaire des aliments
    Laboratoire de pathologie bovine
    31, avenue Tony Garnier
    BP 7033
    F-69342 Lyon Cedex
    Germania: Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere
    Anstaltsteil Insel Riems
    Boddenblik 5 A
    D - 17498 INSEL RIEMS
    Grecia: 1. Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases
    Faculty of Veterinary Medicine
    Aristotelian University of Thessaloniki
    University Campus
    GR - 54006 Thessaloniki
    2. Laboratory of Gross Pathology (Morgue)
    Faculty of Veterinary Medicine
    Aristotelian University of Thessaloniki
    Giannitson & Voultyra St
    GR - 54627 Thessaloniki
    Irlanda: The Central Veterinary Research Laboratory
    Abbotstown
    Castleknock
    Dublin 15
    Ireland
    Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta
    CEA
    Via Bologna
    I - 148-10150 Torino
    Luxemburg: CERVA-CODA-VAR
    Centre d'etude et de recherches veterinaires et agrochimiques
    Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
    Veterinary and Agrochemical Research Centre
    Groeselenberg 99
    B - 1180 Bruxelles
    Olanda: Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid, ID-Lelystad
    Edelherweg 15
    Postbus 65
    8200 AB Lelystad
    Nederland
    Portugalia: Laboratorio Nacional de Investigacao Veterinaria
    Estrada de Benfica, 701
    P-1500 Lisboa
    Spania: 1. Veterinary School Laboratory
    Animal Pathology Department
    Pathological Anatomy
    E - Zaragoza
    2. Laboratorio Central de Veterinaria de Algete
    Madrid
    Spain
    2. Centro de Investigation en Sanidad Animal (CISA)
    Crta, De Algete al Casar de Talamanca
    28130 Valdeolmos (Madrid)
    Suedia: The National Veterinary Institute
    S - 751 89 Uppsala
    Regatul Unit: The Veterinary Laboratories Agency
    Woodham Lane
    New Haw
    Addlestone
    Surrey KT15 3NB
    United Kingdom

    CAP. B
    Laboratorul comunitar de referinta

    1. Laboratorul comunitar de referinta pentru encefalopatiile spongiforme transmisibile este:
    The Veterinary Laboratories Agency
    Woodham Lane
    New Haw
    Addlestone
    Surrey KT15 3NB
    United Kingdom
    2. Sarcinile si responsabilitatile laboratorului comunitar de referinta sunt urmatoarele:
    a) coordonarea, in consultare cu Comisia Europeana, a metodelor de diagnostic utilizate in statele membre ale Comunitatii Europene pentru diagnosticul encefalopatiei spongiforme bovine, in special prin:
    1. stocarea si livrarea tesuturilor corespondente ce contin agentul in vederea dezvoltarii productiei sau producerii testelor relevante de diagnostic ori a identificarii tulpinilor agentului;
    2. asigurarea serurilor de referinta si a altor reagenti de referinta laboratoarelor nationale de referinta in vederea standardizarii testelor si reagentilor folositi in statele membre ale Comunitatii Europene;
    3. constituirea si conservarea unei colectii de tesuturi corespondente continand agentii si tulpinile encefalopatiilor spongiforme transmisibile;
    4. organizarea testelor comparative periodice comunitare ale procedurilor de diagnostic la nivel comunitar;
    5. colectarea si compararea datelor si informatiilor cu privire la metodele de diagnostic utilizate si la rezultatele testelor efectuate in Comunitatea Europeana;
    6. caracterizarea tulpinilor de agenti ai encefalopatiilor spongiforme transmisibile prin metodele cele mai avansate pentru a permite o mai buna intelegere a epidemiologiei bolii;
    7. pastrarea la acelasi nivel a tendintelor privind supravegherea, epidemiologia si prevenirea encefalopatiilor spongiforme transmisibile in intreaga lume;
    8. mentinerea expertizei bolilor prionice pentru a permite un diagnostic diferential rapid;
    9. insusirea unor cunostinte aprofundate in materie de pregatire si utilizare a metodelor de diagnostic folosite pentru combaterea si eradicarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile;
    b) acordarea unui sprijin activ in identificarea focarelor de encefalopatii spongiforme transmisibile din statele membre ale Comunitatii Europene prin studierea probelor de la animalele infectate cu encefalopatie spongiforma transmisibila trimise pentru diagnosticul de confirmare, caracterizare si studii epidemiologice;
    c) facilitarea instruirii si reinstruirii expertilor din laboratoarele de diagnostic in vederea armonizarii tehnicilor de diagnostic in intreaga Comunitate Europeana.

    CAP. C
    Prelevarea si testarea de laborator

    1. Prelevarea probelor
    Orice proba destinata examinarii pentru prezenta encefalopatiilor spongiforme transmisibile se colecteaza folosind metodele si protocoalele stabilite in Manualul de standarde pentru teste de diagnostic si vaccinuri al Oficiului International de Epizootii, ultima editie, denumit in continuare Manual. In absenta acestor metode si protocoale probele sunt colectate intr-un mod corespunzator pentru o corecta aplicare a testelor. Probele sunt marcate corect pentru a stabili identitatea animalului de la care se face recoltarea.
    2. Laboratoare
    Orice examinare de laborator pentru encefalopatii spongiforme transmisibile se efectueaza in laboratoare autorizate sanitar veterinar in acest scop.
    3. Metode si protocoale
    3.1. Testarea de laborator pentru prezenta encefalopatiei spongiforme bovine la bovine
    a) Cazurile suspecte
    Tesuturile provenite de la bovine trimise pentru testarea de laborator, conform prevederilor art. 12 alin. (2), sunt supuse examenului histopatologic stabilit in Manual, ultima editie, cu exceptia cazurilor in care materialul este autolizat. Cand rezultatul examenului histopatologic este neconcludent sau negativ ori cand materialul este autolizat, tesuturile sunt supuse unei examinari prin una dintre celelalte metode de diagnostic stabilite in manualul mentionat (imunocitochimie, imunoblotting sau demonstrarea prezentei fibrilelor caracteristice prin electronomicroscopie). Totusi testele rapide nu pot fi folosite in acest scop.
    Daca rezultatul unuia dintre examenele de mai sus este pozitiv, animalul va fi considerat ca fiind un caz de encefalopatie spongiforma bovina - pozitiv.
    b) Monitorizarea encefalopatiei spongiforme bovine
    Tesuturile provenite de la bovine trimise pentru testarea de laborator conform prevederilor cap. A sectiunea I, (Monitorizarea bovinelor) din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara sunt examinate printr-un test rapid.
    Atunci cand rezultatul testului rapid este neconcludent sau pozitiv, tesuturile sunt supuse imediat examenelor de confirmare intr-un laborator national de referinta. Examenul de confirmare incepe printr-un examen histopatologic al trunchiului cerebral, asa cum este stabilit in Manual, ultima editie, cu exceptia cazului in care materialul este autolizat sau din alte motive nu este propriu pentru examinarea histopatologica. Cand rezultatul examinarii histopatologice este neconcludent sau negativ ori cand materialul este autolizat, tesuturile sunt supuse unei examinari prin una dintre celelalte metode de diagnostic mentionate la lit. a).
    Un animal este considerat un caz de encefalopatie spongiforma bovina - pozitiv daca rezultatul testului rapid este pozitiv sau neconcludent; si
    1. rezultatul examinarii histopatologice ulterioare este pozitiv; sau
    2. rezultatul altei metode de diagnostic mentionate la lit. a) este pozitiv.
    3.2. Testarea de laborator pentru prezenta scrapiei la ovine si caprine
    a) Cazurile suspecte
    Tesuturile provenite de la ovine si caprine trimise pentru testarea de laborator, conform prevederilor art. 12 alin. (2), sunt supuse examenului histopatologic stabilit in Manual, ultima editie, cu exceptia cazurilor in care materialul este autolizat. Cand rezultatul examenului histopatologic este neconcludent sau negativ ori cand materialul este autolizat tesuturile sunt supuse unei examinari prin imunocitochimie sau imunoblotting, stabilite astfel in Manual. Totusi, testele rapide nu pot fi folosite in acest scop.
    Daca rezultatul unuia dintre examenele de mai sus este pozitiv, animalul va fi considerat ca fiind un caz de scrapie - pozitiv.
    b) Monitorizarea scrapiei
    Tesuturile provenite de la ovine si caprine trimise pentru testarea de laborator conform prevederilor cap. A sectiunea I, (Monitorizarea bovinelor) din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara sunt examinate printr-un test rapid.
    Atunci cand rezultatul testului rapid este neconcludent sau pozitiv, trunchiul cerebral este trimis imediat unui laborator oficial pentru examene de confirmare prin imunocitochimie sau imunoblotting, la care se face referire la lit. a).
    Un animal este considerat un caz de scrapie - pozitiv daca rezultatul testului de confirmare este pozitiv.
    3.3. Testarea de laborator pentru prezenta altor encefalopatii spongiforme transmisibile in afara de cele la care se face referire la pct. 3.1 si 3.2.
    Testele efectuate pentru confirmarea prezentei suspectate a unei encefalopatii spongiforme transmisibile, diferita de cea la care se face referire la pct. 3.1 si 3.2, includ cel putin examinarea histopatologica a trunchiului cerebral. Autoritatea competenta poate solicita efectuarea si a altor teste de laborator, cum sunt testele imunocitochimice si de imunodiagnostic pentru depistarea fibrilelor prin electronoscopie sau alte metode desemnate pentru a detecta forma de boala asociata prionului. In orice caz se va efectua cel putin un alt examen de laborator daca examenul histopatologic initial este negativ sau neconcludent. Se efectueaza cel putin 3 examene diferite in eventualitatea primei aparitii a bolii.
    In particular, atunci cand encefalopatia spongiforma bovina este suspectata la alta specie decat bovinele, in cazul in care este posibil, probele sunt inaintate pentru identificarea tulpinii.
    4. Teste rapide
    In scopul efectuarii testelor conform art. 5 alin. (3) si art. 6 alin. (1) urmatoarele metode vor fi folosite ca teste rapide, in sensul prezentei norme sanitare veterinare:
    - testul imunoblotting bazat pe o procedura western blotting pentru depistarea fragmentului rezistent la proteaza PrPRes (testul Prionics Check);
    - tehnica ELISA chemiluminiscenta care implica o procedura de extragere si o tehnica ELISA care utilizeaza un reactiv chimioluminiscent imbunatatit (testul Enfer);
    - imunodozarea sandwich pentru PrPRes efectuata dupa etapele de denaturare si concentrare (testul Bio Rad Platelia).
    5. Teste alternative
    Vor fi definite ulterior.

    ANEXA 11
    la norma sanitara veterinara

                            MASURI TRANZITORII

    Masuri tranzitorii la care se face referire in art. 22 si 23

    A. Privind indepartarea materialelor cu risc specific, carne separata mecanic si tehnici de sacrificare
    1. Autoritatea competenta controleaza aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu referire la faptul ca materialele cu risc specific desemnate mai jos sunt indepartate si distruse conform pct. 5 - 8 si, daca este cazul, conform pct. 11.
    a) Urmatoarele tesuturi sunt desemnate ca materiale cu risc specific:
    (i) craniul, inclusiv encefalul si ochii, tonsilele si coloana vertebrala, cu exceptia vertebrelor caudale si apofizelor transverse ale vertebrelor lombare, dar incluzand ganglionii radacinii dorsale si maduva spinarii provenite de la bovinele in varsta de peste 12 luni, precum si intestinul, de la duoden la rect, si mezenterul provenit de la bovinele de toate varstele;
    (ii) craniul, inclusiv creierul si ochii, tonsilele si maduva spinarii, provenite de la ovinele si caprinele in varsta de peste 12 luni sau care au un incisiv permanent erupt prin gingie, precum si splina provenita de la ovinele si caprinele de toate varstele.
    Varsta indicata mai sus pentru indepartarea coloanei vertebrale poate fi modificata printr-o completare adusa prezentei reglementari tinand seama de probabilitatea statistica a aparitiei encefalopatiei spongiforme bovine la grupele de varsta de risc la bovinele din Comunitatea Europeana pe baza rezultatelor supravegherii encefalopatiei spongiforme bovine prevazute la cap. A sectiunea I din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara si la cap. B din prezenta anexa.
    b) In plus fata de materialele cu risc specificat enumerate la lit. a), urmatoarele tesuturi trebuie desemnate ca materiale cu risc specific in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord, precum si in Portugalia, cu exceptia Regiunii Autonome Azore: intregul cap, exclusiv limba, inclusiv creierul, ochii, ganglionul trigemen si tonsilele, timusul, splina si maduva spinarii provenite de la bovinele cu varsta de peste 6 luni.
    2. Prin derogare de la prevederile pct. 1 lit. a) (i), autoritatea competenta poate lua o decizie in vederea permiterii folosirii coloanei vertebrale si ganglionilor radacinii dorsale proveniti de la bovine:
    a) nascute, crescute in permanenta si sacrificate in state pentru care o evaluare stiintifica a stabilit ca aparitia encefalopatiei spongiforme bovine la bovinele autohtone este foarte improbabila sau improbabila, dar nu exclusa; sau
    b) nascute dupa data intrarii efective in vigoare a interdictiei furajarii rumegatoarelor cu proteina mamifera in state cu encefalopatie spongiforma bovina raportata la animalele autohtone sau pentru care o evaluare stiintifica a stabilit ca este posibila aparitia encefalopatiei spongiforme bovine la bovinele autohtone.
    Regatul Unit al Marii Britanii si Irlanda de Nord, Portugalia si Suedia pot beneficia de aceasta derogare pe baza dovezilor evaluate anterior. Pentru celelalte state membre ale Comunitatii Europene acest lucru se poate solicita Comisiei Europene spre evaluare cu conditia furnizarii datelor cu privire la lit. a) sau b). Statele care beneficiaza de aceasta derogare, pe langa cerintele prevazute la cap. A sectiunea I din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitara veterinara se asigura ca se aplica unul dintre testele rapide aprobate, enumerate la cap. C pct. 4 din anexa nr. 10 la norma sanitara veterinara, tuturor bovinelor in varsta de peste 30 de luni, care:
    (i) au murit in ferma sau in cursul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consum uman, cu exceptia bovinelor moarte din zonele indepartate cu densitate animala mica, situate in statele in care aparitia encefalopatiei spongiforme bovine este improbabila;
    (ii) au fost supuse taierii normale pentru consum uman.
    Aceasta derogare nu permite folosirea coloanei vertebrale si a ganglionilor rahidieni de la bovinele mai mari de 30 de luni, provenite din Regatul Unit si Portugalia, cu exceptia Insulelor Azore.
    Expertii Comisiei Europene pot efectua controale ad-hoc pentru a verifica ulterior dovada prezentata conform art. 21.
    3. Autoritatea competenta controleaza aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu referire la interzicerea utilizarii oaselor provenite de la bovine, ovine si caprine pentru productia carnii separate mecanic.
    4. Autoritatea competenta controleaza aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare cu referire la interzicerea lacerarii, dupa asomare, a tesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit sub forma de tija introdus in cavitatea craniana, pe teritoriul tarii, pentru bovinele, ovinele sau caprinele a caror carne este destinata consumului uman ori animal.
    5. Materialele cu risc specific la care se face referire la pct. 1 lit. a) sunt indepartate in:
    a) abatoare;
    b) unitati de transare pentru coloana vertebrala de la bovine;
    c) unitati de transformare cu risc inalt sau in unitati mentionate in reglementarile in vigoare, sub supravegherea unei persoane nominalizate in acest scop de catre autoritatea careia i s-a delegat competenta. Aceste unitati trebuie autorizate in acest sens de catre autoritatea competenta. Atunci cand materialele cu risc specific nu sunt indepartate de la animalele moarte, partile de cadavre care le contin sau cadavrele in totalitate trebuie tratate ca materiale cu risc specific. Totusi cadavrele intregi pot fi exceptate de la obligatia marcarii cu vopsea, prevazuta la pct. 7 de mai jos.
    6. Prin derogare de la prevederile pct. 5 autoritatea competenta poate decide autorizarea:
    a) recoltarii carnii de pe maseteri si limba de la bovine, ovine si caprine in unitati de transare special autorizate in acest scop;
    b) indepartarii maduvei spinarii de la ovine si caprine in unitatile de transare special autorizate in acest scop;
    c) indepartarii coloanei vertebrale de la carcase sau parti de carcasa in unitati special autorizate inregistrate si controlate in acest scop.
    7. Autoritatea competenta controleaza ca toate materialele cu risc specific sa fie colorate cu vopsea si, daca este cazul, marcate imediat dupa prelevare si distruse complet:
    a) prin incinerare fara o prelucrare prealabila; sau
    b) cu conditia ca vopseaua ori marcajul sa ramana detectabil dupa prelucrarea prealabila:
    (i) conform sistemelor descrise la capitolele I - IV, VI si VII ale anexei la Norma sanitara veterinara cu privire la aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialului cu risc crescut:
    - prin incinerare;
    - prin coincinerare;
    (ii) cel putin conform standardelor stabilite in anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara cu privire la masurile ce se aplica prelucrarii unor deseuri animale in vederea protectiei impotriva encefalopatiilor spongiforme transmisibile, prin ingropare intr-un cimitir de animale.
    Materialele care fac obiectul unui tratament prealabil sunt marcate din nou cu vopsea daca vechiul marcaj nu mai este vizibil.
    8. Autoritatea competenta poate acorda derogari de la prevederile pct. 5 si 7 pentru a permite incinerarea sau ingroparea materialelor cu risc specific ori a intregului corp fara o vopsire anterioara, sau, cand este cazul, fara prelevarea materialului cu risc specific, in conditiile stabilite de legislatia in vigoare privind stabilirea regulilor veterinare pentru eliminarea si prelucrarea deseurilor animale, pentru comercializarea lor si pentru prevenirea agentilor patogeni in furajele de origine animala sau pe baza de peste si printr-o metoda care exclude toate riscurile de transmitere a unei encefalopatii spongiforme transmisibile si este aprobata si verificata de catre autoritatea competenta, in special atunci cand animalele au murit sau au fost ucise in contextul masurilor de combatere a bolii.
    9. Materialele cu risc specific sau materialele prelucrate derivate de la acestea pot fi expediate doar in vederea incinerarii ulterioare, conform pct. 11 sau, cand este cazul conform pct. 7 lit. b). Autoritatea competenta poate aviza expedierea materialelor cu risc specific sau a materialelor prelucrate provenite de la rumegatoare catre statele membre ale Comunitatii Europene pentru incinerare in conditiile stabilite la art. 4 alin. (2) din Norma sanitara veterinara cu privire la unele masuri de protectie in ceea ce priveste comertul cu anumite tipuri de deseuri animale provenite de la mamifere, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 498/2001 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002 atunci cand sunt aplicabile.
    Acest punct poate fi modificat la cererea Romaniei pentru a permite expedierea in tarile terte ale Comunitatii Europene a materialelor cu risc specific sau a materialelor prelucrate provenite de la acestea, in scopul incinerarii, fiind adoptate conditiile care guverneaza un astfel de export.
    10. La importul produselor de origine animala enumerate mai jos, acestea sunt supuse conditiilor prevazute la subpunctul B.
    A. Produse de origine animala:
    a) materialul cu risc specific mentionat la pct. 1) lit. a);
    b) carne proaspata;
    c) carne tocata si carne;
    d) produse din carne;
    e) alte produse de origine animala;
    f) grasimi topite;
    g) gelatina;
    h) alimente pentru animale de companie;
    i) proteina animala prelucrata;
    j) oase si produse pe baza de oase;
    k) materii prime pentru producerea de furaje;
    l) intestine de bovine.
    Orice referinta la produse de origine animala desemneaza produsele enumerate in prezentul punct si nu intereseaza alte produse de origine animala care contin sau sunt derivate din acestea.
    B. Atunci cand produsele de origine animala mentionate mai sus, continand materiale de la bovine, ovine sau caprine, sunt importate din tari terte sau regiuni ale acestora, certificatele de sanatate sunt insotite de o declaratie semnata de autoritatea competenta a tarii de productie, formulata astfel:
    "Produsul de origine animala nu contine si nu provine:
    (i) fie din produsele la care se face referire in sectiunea A a anexei nr. XI la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 stabilind regulile pentru prevenirea, combaterea si eradicarea unor encefalopatii spongiforme transmisibile, produse dupa data de 31 martie 2001, sau din carnea separata mecanic, obtinuta de pe oasele capului sau ale coloanei vertebrale a bovinelor, ovinelor ori caprinelor, produse dupa data de 31 martie 2001.
    Dupa data de 31 martie 2001 animalele nu au fost taiate dupa asomare prin intermediul injectarii de gaz in cavitatea craniana sau ucise prin aceeasi metoda ori taiate prin lacerare dupa asomarea tesutului nervos central cu ajutorul unui instrument alungit sub forma de tija, introdus in cavitatea craniana.
    Carcasele, semicarcasele si sferturile de carcase nu pot contine coloana vertebrala in cazul importului;
    (ii) fie din materiale de la bovine, ovine si caprine, altele decat cele nascute, crescute si sacrificate in urmatoarele tari:
    Australia
    Argentina
    Botswana
    Brazilia
    Chile
    Costa Rica
    Namibia
    Noua Zeelanda
    Nicaragua
    Paraguay
    Uruguay
    Singapore
    Swaziland
    El Salvador
    Panama".
    11. Autoritatea competenta dispune efectuarea frecventa de inspectii oficiale pentru a verifica aplicarea corecta a prezentelor prevederi si pentru a se asigura ca sunt luate masuri pentru a evita orice contaminare, in special in abatoare, sectii de transare, unitati de prelucrare a deseurilor animale, unitati de prelucrare cu risc inalt sau incinte aprobate conform legislatiei in vigoare de stabilire a regulilor veterinare pentru eliminarea si prelucrarea deseurilor animale pentru comercializarea lor si pentru prevenirea agentilor patogeni in furajele de origine animala sau pe baza de peste, puncte de vanzare la consumator, cimitire de animale si alte facilitati de depozitare ori de incinerare. Autoritatea competenta aplica in special un sistem destinat sa garanteze si sa verifice ca:
    a) materialele cu risc specific utilizate pentru fabricarea produselor la care se face referire in art. 1 alin. (2) din norma sanitara veterinara sunt folosite exclusiv in aceste scopuri;
    b) atunci cand indepartarea s-a efectuat in alte unitati sau incinte decat abatoarele, materialele cu risc specific sunt total separate de alte deseuri care nu sunt destinate incinerarii, sunt colectate separat si distruse conform pct. 1, 5 si 9. Autoritatea competenta poate permite expedierea catre un alt stat membru al Comunitatii Europene de capete sau de carcase care contin materiale cu risc specific dupa ce acesta din urma a acceptat sa le primeasca si a aprobat conditii specifice ce trebuie aplicate acestui transport.
    Totusi carcasele, semicarcasele si sferturile de carcase care nu contin alt material cu risc specific decat coloana vertebrala, incluzand ganglionii radacinii dorsale, pot fi exportate in statele membre ale Comunitatii Europene sau pot fi expediate catre un alt stat fara acordul prealabil al acestuia din urma.
    12. Pentru indepartarea coloanei vertebrale este pus in practica un sistem de control similar celui mentionat la pct. 1 lit. a) (i). Acest sistem include cel putin urmatoarele masuri:
    a) carcasele de bovine sau partile de carcase sunt identificate cu o banda pe eticheta mentionata in reglementarile in vigoare, atunci cand indepartarea coloanei nu este ceruta;
    b) numarul de carcase sau o parte din carcasele de bovine, la care nu s-a solicitat indepartarea coloanei vertebrale, se inscrie in mod obligatoriu in documentul comercial mentionat in reglementarile in vigoare;
    c) unitatile trebuie sa pastreze cel putin un an documentele comerciale mentionate la lit. b).
    B. Privind studiile statistice
    Studiul statistic la care se face referire in art. 22 trebuie sa vizeze:
    a) animalele testate conform prevederilor cap. A sectiunea I pct. 2.1 si 4.1 din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara;
    b) toate animalele din subpopulatia la care se face referire in cap. A sectiunea I pct. 3 din anexa nr. 3 la norma sanitara veterinara, supuse unei probe randomizate.
    Aceasta prevedere, aplicabila unei perioade de un an, poate fi revizuita pe baza experientei castigate in primele 6 luni.
    C. Privind interdictiile in furajarea animalelor
    Norma sanitara veterinara cu privire la unele masuri de protectie in ceea ce priveste encefalopatiile spongiforme transmisibile si furajarea cu proteina animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 29 ianuarie 2002 si Norma sanitara veterinara cu privire la masurile de control suplimentare pentru implementarea Normei sanitare veterinare cu privire la unele masuri de protectie in ceea ce priveste encefalopatiile spongiforme transmisibile si furajarea animalelor cu proteina animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 22/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.
    D. Privind comercializarea si exportul
    1. Importul de bovine este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca:
    a) furajarea rumegatoarelor cu proteine derivate de la mamifere a fost interzisa si interdictia a fost respectata efectiv;
    b) bovinele destinate importului sunt identificate printr-un sistem de identificare permanenta care le permite sa fie identificate pana la mama si efectivul de origine si nu sunt descendentele femelelor suspecte de encefalopatie spongiforma bovina.
    2. Importul de embrioni si ovule de bovine este conditionat de prezentarea unui certificat international de sanatate animala care sa ateste ca furajarea rumegatoarelor cu proteine derivate de la mamifere a fost interzisa si ca interdictia a fost respectata efectiv.
    3. Pct. 1 si 2 nu se aplica importului din:
    Australia
    Argentina
    Botswana
    Brazilia
    Chile
    Costa Rica
    Namibia
    Noua Zeelanda
    Nicaragua
    Paraguay
    Uruguay
    Singapore
    Swaziland
    El Salvador
    Panama.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 144/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 144 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 49 2017
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 144/2002
Ordin 293 2007
privind abrogarea unor acte normative
Ordin 69 2004
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
Ordin 741 2003
pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002
Ordin 498 2002
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu