Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1076 din 01.10.2021

privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 07 octombrie 2021SmartCity1

Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 60/IV din 15.09.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul IGhidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 26 noiembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică de către comerciant, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; 2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Aplicaţia informatică verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a1), b), c) şi e), iar conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) este verificat de Autoritate, după înregistrarea dosarului de decontare în aplicaţie. Conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) va fi verificat de aplicaţia informatică în baza informaţiilor transmise de către comercianţii validaţi prin codul QR cuprins în factură, comercianţii validaţi asumându-şi realitatea informaţiilor din facturi. 3. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
(7) Prin excepţie de la alin. (6), documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu condiţionează virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, verificarea documentelor şi termenul afectat acesteia făcând obiectul structurii de specialitate, respectiv al structurii de administrare fiscală, din cadrul Autorităţii.
(8) În cazul în care rezultatul verificării infirmă conformitatea şi/sau corectitudinea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), Autoritatea, prin structura de specialitate care a efectuat verificarea, recuperează sumele care au fost virate în baza respectivei cereri de decontare.
4. La anexa nr. 1 la ghidul de finanţare „Contract de decontare", la articolul 4 punctul 4.1, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins: o)să predea cu titlu gratuit cantităţile de echipamente electrice şi electronice de uz casnic uzate colectate în cadrul programului către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)/operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice; p)să depună odată cu cererea de decontare, pentru DEEE solicitate la decontare, documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului. 5. La anexa nr. 1 la contractul de decontare „Cerere de decontare", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)documentul/documentele care să ateste predareaprimirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică de către comerciant, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; 6. La anexa nr. 1 la contractul de decontare „Cerere de decontare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, iar datele furnizate, inclusiv cele din codurile QR aferente facturilor emise, sunt actuale, reale, corecte şi corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în ghid.
Articolul IIPrevederile pct. 1 şi 2 de la art. I se aplică inclusiv cererilor de decontare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Tánczos BarnSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1076/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1076 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1076/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu