Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1076 din 01.10.2021

privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 07 octombrie 2021SmartCity1

Luând în considerare Referatul Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 60/IV din 15.09.2021 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul IGhidul de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.089/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 26 noiembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 22 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică de către comerciant, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; 2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Aplicaţia informatică verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) şi conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a1), b), c) şi e), iar conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) este verificat de Autoritate, după înregistrarea dosarului de decontare în aplicaţie. Conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c) va fi verificat de aplicaţia informatică în baza informaţiilor transmise de către comercianţii validaţi prin codul QR cuprins în factură, comercianţii validaţi asumându-şi realitatea informaţiilor din facturi. 3. La articolul 22, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
(7) Prin excepţie de la alin. (6), documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) nu condiţionează virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, verificarea documentelor şi termenul afectat acesteia făcând obiectul structurii de specialitate, respectiv al structurii de administrare fiscală, din cadrul Autorităţii.
(8) În cazul în care rezultatul verificării infirmă conformitatea şi/sau corectitudinea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), Autoritatea, prin structura de specialitate care a efectuat verificarea, recuperează sumele care au fost virate în baza respectivei cereri de decontare.
4. La anexa nr. 1 la ghidul de finanţare „Contract de decontare", la articolul 4 punctul 4.1, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins: o)să predea cu titlu gratuit cantităţile de echipamente electrice şi electronice de uz casnic uzate colectate în cadrul programului către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)/operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice; p)să depună odată cu cererea de decontare, pentru DEEE solicitate la decontare, documentul/documentele care să ateste predarea-primirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului. 5. La anexa nr. 1 la contractul de decontare „Cerere de decontare", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)documentul/documentele care să ateste predareaprimirea EEE uzate colectate în cadrul programului, încheiat(e) între comerciantul validat şi operatorul economic autorizat pentru colectare, care să conţină inclusiv categoria EEE-urilor uzate predate, numărul de bucăţi şi cantitatea acestora exprimată în kg, menţiunea «Programul naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic», dovada predării către operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE, încărcat/încărcate în aplicaţia informatică de către comerciant, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind predarea cu titlu gratuit a EEE uzate colectate în cadrul programului; 6. La anexa nr. 1 la contractul de decontare „Cerere de decontare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi că documentele depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programului naţional de înlocuire a echipamentelor electrice şi electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic, iar datele furnizate, inclusiv cele din codurile QR aferente facturilor emise, sunt actuale, reale, corecte şi corespund criteriilor de eligibilitate prevăzute în ghid.
Articolul IIPrevederile pct. 1 şi 2 de la art. I se aplică inclusiv cererilor de decontare depuse până la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Tánczos BarnSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1076/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1076 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1076/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu