E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1002 din 14.08.2015

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 675 din 04 septembrie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.468 din 14 august 2015, întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare,luând în consideraţie prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin. Articolul I Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează: 1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective, triaj epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 2. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I „Atribuţiile medicului şcolar/medicului, după caz“, în cadrul titlului „Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi“, în coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)Raportează la Direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică. 3. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului „Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective“, coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Imunizări“ se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Efectuează triajul epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare, precum şi realizarea de imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. b)Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul procesului de învăţământ, informează şi îndrumă părinţii/aparţinătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii. c)Eliberează, la cererea părinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fişa cu vaccinările efectuate până la data de 1 mai 2015 în unitatea de învăţământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor. d)Organizează activitatea de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienă şi de siguranţă. e)Colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale. f)Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. g)Eliberează părinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie. 4. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului „Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos“, în coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Educaţia pentru sănătate“, la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins: (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare 5. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II „Atribuţiile asistentului medical“, în cadrul titlului „Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi“, în coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii“, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: j)Întocmeşte zilnic în comunitatea de preşcolari şi elevi evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile. 6. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II, în cadrul titlului „Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective“, coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Imunizări“ se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale. b)Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale. c)Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări. d)Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale. 7. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul V „Atribuţiile direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti“, în cadrul titlului „Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective“, coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Imunizări“ se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Asigură, în situaţii epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităţilor de învăţământ. b)Transportă vaccinurile la unităţile de învăţământ respectând lanţul de frig, şi asigură lanţul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epidemiologice specifice. c)Primeşte raportările imunizărilor. d)Verifică modul de efectuare a imunizărilor la nivelul unităţilor de învăţământ. 8. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VII „Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar“, în cadrul titlului „Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos“, în coloana „Atribuţii specifice“ de la tipul de servicii „Educaţia pentru sănătate“, la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu următorul cuprins: (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare. 9. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VIII „Atribuţii specifice personalului didactic“, în cadrul titlului „Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos“, în coloana „Atribuţii specifice personalului didactic“ de la tipul de servicii „Educaţia pentru sănătate“, la litera a), după punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix),cu următorul cuprins: (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare. 10. În anexa nr. 3 la metodologie, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învăţământ sunt: a)adeverinţă medicală pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta anexă; b)aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta anexă. 11. În anexa nr. 3 la metodologie, la punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)La înscrierea în fiecare ciclu de învăţământ - se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul colectivităţii de la care provine copilul. 12. La anexa nr. 3 la metodologie se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul II Pentru anul 2015 documentele medicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fiecărui ciclu de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor sunt sau urmează să fie depuse la sediul unităţilor de învăţământ până la data de 1 octombrie 2015. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Gigel Paraschiv, secretar de stat ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la anexa nr. 3 la metodologie) Unitatea sanitară unde s-a efectuat evaluarea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (denumirea, adresa, telefonul) ADEVERINŢĂ MEDICALĂ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ........ ..........., sexul: ........ ........ ........, vârsta: ........ .............. Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, grădiniţa, creşa): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numele şi prenumele părintelui/tutorelui legal instituit ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Telefonul de contact al părintelui/tutorelui legal instituit ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Antecedente patologice NU  DA :

astm 

sindrom de hiperactivitate 

otită medie cronică /recurentă 

maladii congenitale de cord 

probleme de învăţare /dezvoltare 

diabet zaharat 

leziuni osteoarticulare 

convulsii 

tulburări de vorbire , auz , vedere 

tuberculoză 

altele : ........ ................ ................ ................ ........ .........Dacă aţi bifat cel puţin una dintre acestea, ataşaţi documente medicale relevante. Alergii NU  DA :

medicamentoase: ........ ................ ................ ........ .........

alimentare: ........ ................ ................ ................ .............

altele: ........ ................ ................ ................ ........ ...........Medicaţie pentru afecţiuni cronice NU  DA : (listaţi) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Vaccinări (vezi aviz epidemiologic) Examen fizic Înălţime ........ ............ cm; greutate ........ ................ .......... kg; indice de masă corporală ........ ................ ........ kg/m2 Presiunea arterială (pentru copii peste 3 ani) ........ ................ ................ .......... Examen fizic general (normal /anormal )

ORL ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........
Dentiţie normală DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Extremitate cefalică - regiune cervicală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........
Ganglioni limfatici normali DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Pulmonar normal DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Cardiovascular norma DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Abdominal normal DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Genitourinar normal DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Extremităţi normale DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........
Tegumente normale DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...............
Dezvoltare psihologică normală DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Limbaj normal DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............
Comportament normal DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............

Dezvoltare (copii preşcolari) În limite normale DA  NU : ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Dacă aţi bifat NU, precizaţi tipul de afectare:

cognitivă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

comunicare/limbaj ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ...........

emoţională/socială ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..........

adaptare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........

motricitate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........Auz Audiometrie (după caz)normal  anormal : ........ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Vizual

Acuitate vizualănormală DA  NU : ........ ................ ................ ................ ......... Ochi stâng: ........ ................ ................ ................ ................ Ochi drept: ........ ................ ................ ................ ........ .........

- Corecţie cu lentile NU  DA 
- Strabism NU  DA 

Recomandări Activitate fizică normală DA  NU  restricţii (după caz): ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Alimentaţie diversificată DA  NU  restricţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Reevaluarea este necesară:

NU  DA  pentru ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. data programată _ _/_ _/_ _Evaluări suplimentare NU  DA  care ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Necesitatea unui sistem special de educaţie  Altele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Rezultatul evaluării Copil apt /inapt  pentru intrarea în colectivitate Observaţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Data examinării ........ ........ .............. Semnătura medicului, gradul profesional şi parafa ........ ................ ................ ................ ........ .......... N O T E: 1. Evaluarea se realizează pe baza examinării clinice şi a antecedentelor personale existente la fişa medicală a copilului. 2. Investigaţii clinice şi paraclinice suplimentare vor fi solicitate de către medicul de familie doar în cazul existenţei semnelor şi simptomelor specifice de boală acută/cronică/infecţioasă. 3. Adeverinţa medicală poate fi eliberată de medicul de familie la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor, eliberarea acesteia reprezentând activitate de suport, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la anexa nr. 3 la metodologie) faţă-Judeţul ........ ................ ................ ................ ........ ............. Localitatea ........ ................ ................ ................ ................ Unitatea sanitară ........ ................ ................ ........ .............. Codul numeric personal

AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU (RE)INTRARE ÎN COLECTIVITATE anul............. luna ........ .............. ziua ........ ............. Numele ........ ........ ............ Prenumele ........ ................ .............. Prenumele tatălui ........ ........ ............ Data naşterii: anul ........ ........ ......... luna ........ ........ ............. ziua ........ ........ ............... Domiciliul: localitatea ........ ........ ............ str. ........ ................ ........ ........ nr. ........ ............ bl. ........ ................ ap. ........ ........ ............ sectorul/judeţul ........ ........ ............... ARE /NU ARE  semne şi simptome sugestive de boală transmisibilă: ........ ................ ................ ................ ......... S-a eliberat prezenta pentru: ........ ................ ................ ......... A se vedea situaţia vaccinărilor pe verso. Semnătura şi parafa medicului, verso -Unitatea sanitară ........ ................ ................ ................ ........... (denumirea, adresa, telefonul, fax) FIŞA DE VACCINĂRI1) 1) Însoţeşte avizul epidemiologic la înscrierea preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învăţământ. Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Sexul: ........ ............... Vârsta: ........ ......... Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Instituţia la care doreşte să se înscrie (şcoala, liceul, grădiniţa, creşa): ........ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Numele şi prenumele părintelui: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Telefoanele de contact ale părintelui: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Vaccinări

numărul carnetului de vaccinări al copilului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... a)vaccinări conform Programului naţional de vaccinare

*hepatita B _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
BCG _ _/_ _/_ _
*DTP _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
*Hib _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
*Polio _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
ROR _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
* Se menţionează toate antigenele administrate, indiferent de tipul de vaccin utilizat (mono-, tetra-, penta- sau hexavalente).
b) vaccinări opţionale
gripal _ _/_ _/_ _
pneumococic _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
rotavirus _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
varicela _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
HPV _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
Hepatita A _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _
Altele, specificaţi ____________ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _/_ _/_ _

Data ........ ........... Eliberată de ........ ................ ................ ................ .............. (numele, prenumele, parafa şi semnătura)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1002/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1002 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu