E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 75 din 12 iulie 2005

privind asigurarea calitatii educatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 642 din 20 iulie 2005


SmartCity3


    Luand in considerare necesitatea asigurarii calitatii educatiei, prin stabilirea cadrului legislativ care sa permita dezvoltarea unei culturi institutionale a calitatii educatiei si protectia beneficiarului de educatie,
    tinand cont de necesitatea schimbarii situatiei actuale cand Romania se numara printre foarte putinele tari europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calitatii educatiei,
    avand in vedere art. 141 lit. s) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza asigurarea calitatii educatiei.
    (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor organizatiilor furnizoare de educatie care opereaza pe teritoriul Romaniei.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta:
    a) educatia se refera la programele si activitatile de formare academica sau profesionala initiala si continua.
    b) organizatia furnizoare de educatie este o institutie de invatamant, o organizatie nonguvernamentala sau o societate comerciala, care, potrivit statutului, desfasoara activitati ori programe legal autorizate de formare initiala sau continua;
    c) programele de studii concretizeaza oferta educationala a unei organizatii furnizoare de educatie;
    d) beneficiarii directi ai educatiei sunt elevii si studentii, precum si persoanele adulte cuprinse intr-o forma de educatie;
    e) beneficiarii indirecti ai educatiei sunt angajatorii, angajatii, familiile beneficiarilor directi si, intr-un sens larg, intreaga societate;
    f) cadrul national al calificarilor cuprinde in mod progresiv si corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atesta nivelurile distincte de calificare, exprimate in termenii rezultatelor in invatare. Cadrul national al calificarilor este comparabil si compatibil cu cel european corespunzator.
    Art. 3
    (1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfacute asteptarile beneficiarilor, precum si standardele de calitate.
    (2) Evaluarea calitatii educatiei consta in examinarea multicriteriala a masurii in care o organizatie furnizoare de educatie si programul acesteia indeplinesc standardele si standardele de referinta. Atunci cand evaluarea calitatii este efectuata de insasi organizatia furnizoare de educatie, aceasta ia forma evaluarii interne. Atunci cand evaluarea calitatii este efectuata de o agentie nationala sau internationala specializata, aceasta ia forma evaluarii externe.
    (3) Asigurarea calitatii educatiei este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie satisface standardele de calitate. Asigurarea calitatii exprima capacitatea unei organizatii furnizoare de a oferi programe de educatie, in conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel promovata incat sa conduca la imbunatatirea continua a calitatii educatiei.
    (4) Controlul calitatii educatiei in institutiile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si postliceal presupune activitati si tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspectie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
    (5) Imbunatatirea calitatii educatiei presupune evaluare, analiza si actiune corectiva continua din partea organizatiei furnizoare de educatie, bazata pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum si pe alegerea si aplicarea celor mai relevante standarde de referinta.
    Art. 4
    (1) Acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studiu este parte a asigurarii calitatii.
    (2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitatii prin care se certifica respectarea standardelor predeterminate, pentru infiintarea si functionarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor lor de studii.
    Art. 5
    (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru orice institutie, organizatie sau unitate de invatamant, precum si pentru angajatii acesteia. Predarea si invatarea de calitate contribuie la dezvoltarea personala a elevilor, studentilor si a altor beneficiari de educatie, la bunastarea societatii si la pastrarea si ameliorarea mediului.
    (2) Politicile promovate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul si imbunatatirea permanenta a calitatii educatiei. Finantarea din surse publice a educatiei se face, in primul rand, in functie de calitate.
    (3) Institutiile de invatamant trebuie sa functioneze astfel incat prin calitatea activitatii sa satisfaca increderea publica, iar invatamantul sa se afirme ca bun public.
    (4) Politicile de asigurare a calitatii educatiei din Romania sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel european si mondial.
    Art. 6
    (1) La nivel de organizatie furnizoare de educatie si la nivel de sistem educational, prezenta ordonanta de urgenta are ca obiective principale:
    a) imbunatatirea calitatii educatiei prin stabilirea si implementarea de mecanisme institutionale si procedurale de evaluare, asigurare, control si imbunatatire a calitatii;
    b) producerea si diseminarea de informatii sistematice, coerente si credibile, public accesibile despre calitatea educatiei, oferite de diferitele organizatii prezente pe piata educationala din Romania;
    c) protectia beneficiarilor de educatie;
    d) crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei furnizoare de educatie;
    e) fundamentarea politicilor si strategiilor sectoriale in domeniul educatiei.
    (2) In cadrul invatamantului superior, evaluarea comparativa transinstitutionala a programelor de studii universitare are drept consecinta finantarea diferentiata, in functie de calitatea diferita a programului oferit, si conditioneaza accesul institutiilor de invatamant superior la granturi de cercetare.

    CAP. 2
    Metodologia asigurarii calitatii educatiei

    Art. 7
    (1) Asigurarea calitatii educatiei este centrata preponderent pe rezultatele invatarii.
    (2) Rezultatele invatarii sunt exprimate in termeni de cunostinte, competente, valori si atitudini care se obtin prin parcurgerea si finalizarea unui nivel de invatamant sau program de studii.
    Art. 8
    (1) Metodologia asigurarii calitatii in educatie se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc intre urmatoarele componente:
    a) criterii;
    b) standarde si standarde de referinta;
    c) indicatori de performanta;
    d) calificari.
    (2) Calitatea in educatie este asigurata prin urmatoarele procese:
    a) planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii;
    b) monitorizarea rezultatelor;
    c) evaluarea interna a rezultatelor;
    d) evaluarea externa a rezultatelor;
    e) imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie.
    (3) Componentele si procesele de asigurare a calitatii si relatiile dintre ele se diferentiaza in functie de:
    a) nivelul de invatamant si, dupa caz, al calificarii;
    b) tipul organizatiei furnizoare de educatie;
    c) tipul programului de studii.
    Art. 9
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta:
    a) Criteriul se refera la un aspect fundamental de organizare si functionare a unei organizatii furnizoare de educatie.
    b) Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activitati in educatie.
    c) Standardul de referinta reprezinta descrierea cerintelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activitati de catre o organizatie furnizoare de educatie, pe baza bunelor practici existente la nivel national, european sau mondial.
    d) Indicatorul de performanta reprezinta un instrument de masurare a gradului de realizare a unei activitati desfasurate de o organizatie furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinta.
    e) Calificarea este rezultatul invatarii obtinut prin parcurgerea si finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.
    Art. 10
    Asigurarea calitatii educatiei se refera la urmatoarele domenii si criterii:
    A. Capacitatea institutionala, care rezulta din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii:
    a) structurile institutionale, administrative si manageriale;
    b) baza materiala;
    c) resursele umane;
    B. Eficacitatea educationala, care consta in mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii:
    a) continutul programelor de studiu;
    b) rezultatele invatarii;
    c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, dupa caz;
    d) activitatea financiara a organizatiei;
    C. Managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:
    a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii;
    b) proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;
    c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;
    d) proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;
    e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii;
    f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calitatii;
    g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele, diplomele si calificarile oferite;
    h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei, conform legii.

    CAP. 3
    Asigurarea interna a calitatii educatiei

    Art. 11
    (1) La nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educatie din Romania se infiinteaza comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
    (2) Organizatia furnizoare de educatie elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii.
    (3) Conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este formata din 3 - 9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizatiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
    (4) Componenta comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile din invatamantul preuniversitar cuprinde, in numar relativ egal:
    a) reprezentanti ai corpului profesoral;
    b) reprezentanti ai parintilor, in cazul invatamantului prescolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, in cazul invatamantului profesional, liceal si postliceal;
    c) reprezentanti ai consiliului local.
    (5) Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul institutiilor de invatamant superior cuprinde, in numar relativ egal:
    a) reprezentanti ai corpului profesoral;
    b) reprezentanti ai studentilor si ai absolventilor;
    c) reprezentanti ai angajatorilor.
    (6) Membrii comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii nu pot indeplini functii de conducere in institutia respectiva, cu exceptia persoanei care asigura conducerea ei operativa. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii poate fi remunerata, cu respectarea legislatiei in vigoare.
    (7) Pentru orice alta organizatie furnizoare de educatie, comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii cuprinde urmatoarele categorii:
    a) reprezentanti ai furnizorului;
    b) reprezentanti ai beneficiarilor directi;
    c) reprezentanti ai angajatorilor.
    Art. 12
    Atributiile comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii sunt:
    a) elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii, aprobate de conducerea organizatiei furnizoare de educatie, conform domeniilor si criteriilor prevazute la art. 10;
    b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in organizatia respectiva. Raportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare si este pus la dispozitie evaluatorului extern;
    c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calitatii educatiei;
    d) coopereaza cu agentia romana specializata pentru asigurarea calitatii, cu alte agentii si organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.

    CAP. 4
    Evaluarea externa a calitatii educatiei

    Art. 13
    Evaluarea externa a calitatii educatiei cuprinde:
    a) evaluarea capacitatii institutionale a organizatiei furnizoare de educatie;
    b) evaluarea eficacitatii educationale a organizatiei furnizoare de educatie;
    c) evaluarea managementului calitatii la nivel institutional;
    d) evaluarea calitatii programelor de studiu oferite;
    e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna si situatia reala;
    f) evaluarea comparativa transinstitutionala a unui acelasi tip de program de studiu oferit de diferite organizatii furnizoare de educatie.
    Art. 14
    (1) Pentru evaluarea externa a calitatii se infiinteaza Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS, si Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP.
    (2) Pe baza acordului ARACIS, respectiv ARACIP, evaluarea externa poate fi efectuata si de alte agentii autohtone sau internationale.
    Art. 15
    (1) ARACIS si ARACIP au in structura organizatorica:
    a) Departamentul de acreditare;
    b) Departamentul de asigurare a calitatii.
    (2) Pentru evaluarea si acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie continua si a programelor acestora, agentiile nationale pot infiinta departamente speciale.
    Art. 16
    (1) ARACIS este o institutie publica independenta, de interes national, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.
    (2) Sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc, la propunerea ARACIS, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 17
    (1) ARACIS are urmatoarele atributii in domeniul acreditarii:
    a) elaboreaza periodic metodologia si standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe si furnizori de invatamant superior, care se avizeaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin hotarare a Guvernului;
    b) evalueaza in temeiul standardelor si al metodologiei aprobate prin hotarari ale Guvernului, la cerere sau din proprie initiativa, si propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de invatamant superior si a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza actele normative pentru infiintarea de structuri de invatamant superior.
    (2) ARACIS are urmatoarele atributii in domeniul asigurarii calitatii:
    a) formuleaza si revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standarde nationale de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior;
    b) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu ARACIP in elaborarea si promovarea de politici si strategii de actiune, pentru cresterea calitatii educatiei in Romania;
    c) organizeaza anual consultari cu institutiile de invatamant superior pentru a stabili prioritatile asigurarii calitatii;
    d) elaboreaza si face publice propriile proceduri de evaluare externa a calitatii educatiei;
    e) incheie cu institutii din tara si din strainatate contracte de prestari de servicii pentru evaluarea externa a calitatii programelor si furnizorilor de programe de educatie specifice invatamantului superior, precum si pentru evaluarea transinstitutionala a programelor similare in vederea stabilirii de ierarhizari la nivel national sau international;
    f) efectueaza, pe baza contractuala, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, evaluarea calitatii unor programe si institutii de invatamant superior;
    g) face publice rezultatele evaluarilor externe;
    h) publica manuale, ghiduri, lucrari de sinteza a bunelor practici de evaluare si de asigurare interna si externa a calitatii;
    i) elaboreaza periodic, cel putin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calitatii invatamantului superior din Romania;
    j) colaboreaza cu agentii similare din alte tari pentru dezvoltarea si aplicarea de masuri eficiente de imbunatatire a calitatii programelor de invatamant superior;
    k) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor ARACIS;
    l) publica anual un raport cu privire la propria activitate;
    m) elaboreaza periodic rapoarte de autoevaluare a calitatii propriei activitati in vederea pregatirii evaluarii externe de catre agentii similare din alte tari.
    Art. 18
    In indeplinirea atributiilor sale, ARACIS are urmatoarele drepturi:
    a) sa foloseasca colaboratori externi, experti in domeniul de activitate al ARACIS, remunerati conform legii;
    b) sa alcatuiasca, pe baza unei metodologii transparente si folosind criterii de competenta si competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care ii pregateste metodologic si ii deleaga pentru efectuarea misiunilor de evaluare externa a calitatii;
    c) sa verifice, la incheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experti;
    d) sa informeze institutia evaluata si, dupa caz, Ministerul Educatiei si Cercetarii asupra rezultatului evaluarii externe.
    Art. 19
    (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 15 membri, cu functii didactice de predare in invatamantul superior.
    (2) La infiintarea ARACIS, membrii Consiliului interimar sunt stabiliti dupa cum urmeaza:
    a) 8 membri propusi de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    b) 7 membri propusi de Conferinta Nationala a Rectorilor.
    (3) Consiliul interimar va avea in componenta si reprezentanti ai invatamantului in limbile minoritatilor.
    (4) Numirea membrilor, a presedintelui si a vicepresedintelui Consiliului interimar se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5) In termen de cel mult 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, consiliul interimar:
    a) elaboreaza metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista de indicatori de performanta;
    b) scoate la concurs posturile din organigrama ARACIS. Candidatii pentru ocuparea acestor posturi nu pot cumula functii didactice in invatamantul superior;
    c) constituie propriul registru de experti pentru activitatile de acreditare si de evaluare a calitatii in invatamantul superior;
    d) organizeaza concurs, pe baza unei metodologii proprii, pentru ocuparea a 8 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani si isi alege presedintele si vicepresedintele;
    e) nu pot fi membri ai consiliului persoane care indeplinesc o functie de demnitate publica sau functia de rector.
    (6) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 8 posturi si isi alege noul presedinte si vicepresedinte.
    Art. 20
    Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistica, personalul tehnic si baza de date a Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica. Functiile Consiliului National de Evaluare si Acreditare Academica sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 21
    (1) ARACIS se finanteaza integral din venituri proprii.
    (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:
    a) venituri din contracte de prestari de servicii pentru evaluarea calitatii;
    b) taxe de autorizare si acreditare a institutiilor de invatamant superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS si aprobate prin hotarare a Guvernului;
    c) taxe de evaluare externa a calitatii, stabilite de ARACIS;
    d) fonduri externe nerambursabile, obtinute prin participarea la programe internationale, donatii, sponsorizari, alte surse.
    Art. 22
    (1) ARACIS poate face demersurile pentru inscrierea in registrul european al agentiilor de asigurare a calitatii in invatamantul superior.
    (2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internationala.
    Art. 23
    Potrivit principiului subsidiaritatii, institutiile romanesti de invatamant superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externa a calitatii fie de la ARACIS, fie de la o alta agentie inscrisa in registrul european al agentiilor de asigurare a calitatii in invatamantul superior, agreata de ARACIS.
    Art. 24
    (1) ARACIP este institutie publica, de interes national, in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu personalitate juridica si cu buget propriu de venituri si cheltuieli.
    (2) Sediul, structura organizatorica si functionarea ARACIP se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) ARACIP are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza, actualizeaza periodic si propune Ministerului Educatiei si Cercetarii standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    b) elaboreaza si propune Ministerului Educatiei si Cercetarii metodologia de evaluare institutionala si de acreditare, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
    c) realizeaza activitatea de evaluare si acreditare a furnizorilor de educatie din invatamantul preuniversitar;
    d) propune Ministerului Educatiei si Cercetarii infiintarea, respectiv acreditarea, prin ordin, a institutiilor de invatamant preuniversitar pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii si calificare profesionala, dupa caz;
    e) efectueaza, pe baze contractuale, la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, evaluarea calitatii educatiei din invatamantul preuniversitar;
    f) propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acreditarea organizatiilor care ofera programe de formare profesionala;
    g) realizeaza impreuna cu inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerul Educatiei si Cercetarii activitatea de monitorizare si control al calitatii;
    h) efectueaza periodic, din 5 in 5 ani, evaluarea organizatiilor furnizoare de educatie acreditate;
    i) face publice rezultatele evaluarilor externe;
    j) elaboreaza manuale de evaluare interna a calitatii, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), si le supune aprobarii prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii;
    k) elaboreaza ghiduri de bune practici;
    l) publica un raport anual cu privire la propria activitate;
    m) elaboreaza periodic, cel putin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calitatii invatamantului preuniversitar din Romania;
    n) elaboreaza recomandari de imbunatatire continua a calitatii invatamantului preuniversitar;
    o) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor in evaluare si acreditare.
    (4) In indeplinirea atributiilor sale ARACIP are dreptul sa foloseasca colaboratori externi, experti in domeniul de activitate al agentiei, inscrisi in registrul propriu al expertilor in evaluare si acreditare, remunerati conform legii.
    (5) ARACIP este condusa de un presedinte si un vicepresedinte si dispune de un aparat propriu format din experti si personal administrativ, angajati prin concurs.
    (6) Nu pot fi angajati ai ARACIP persoane care indeplinesc o functie de demnitate publica.
    Art. 25
    Pentru indeplinirea obiectivelor sale ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile si obligatiile, infrastructura logistica, personalul si baza de date ale Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar. Functiile Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 26
    (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin structurile sale, este responsabil de controlul si implementarea masurilor de asigurare si imbunatatire a calitatii recomandate de ARACIP.
    (2) Controlul calitatii in invatamantul preuniversitar se exercita prin inspectoratele scolare si directiile de resort din Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 27
    (1) Finantarea ARACIP se face integral din venituri proprii.
    (2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din:
    a) venituri obtinute pe baza de contract incheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru evaluarea calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar;
    b) perceperea unor taxe de autorizare, acreditare si evaluare periodica, aprobate prin hotarare a Guvernului;
    c) fonduri externe nerambursabile obtinute prin participarea la programe internationale;
    d) donatii, sponsorizari, alte surse.
    Art. 28
    (1) ARACIS si ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza transectorial politicile si strategiile aplicate in domeniul evaluarii si asigurarii calitatii in educatie.
    (2) ARACIS si ARACIP propun Ministerului Educatiei si Cercetarii proiecte de politici in domeniul asigurarii calitatii.

    CAP. 5
    Acreditarea organizatiilor furnizoare de educatie si a programelor de studiu

    Art. 29
    (1) Orice persoana juridica, publica sau privata, interesata in furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare si acreditare, in conditiile legii, inainte de a incepe sa functioneze.
    (2) In invatamantul preuniversitar acreditarea se face la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare nivel de invatamant, fiecare tip de program de studii si de calificare profesionala, dupa caz.
    (3) In invatamantul superior acreditarea se face la nivelul structurilor institutionale pentru fiecare program din ciclul de licenta, care duce la o calificare universitara distincta. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat si doctorat se supun evaluarii externe, in vederea acreditarii, numai la cererea institutiei de invatamant superior.
    (4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive:
    a) autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de infiintare si acorda dreptul de a desfasura procesul de invatamant si de a organiza, dupa caz, admiterea la studii;
    b) acreditarea, care acorda - alaturi de drepturile prevazute la lit. a) - si dreptul de a emite diplome, certificate si alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de a organiza, dupa caz, examen de absolvire.
    (5) Evaluarea externa, in vederea acreditarii, se declanseaza la cererea organizatiei care isi propune sa ofere unul sau mai multe programe de educatie initiala sau continua si se bazeaza pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 10.
    (6) Standardele nationale specifice fiecarei etape de acreditare, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externa, esalonarea in timp a procesului de acreditare, precum si taxele percepute in vederea autorizarii si acreditarii se stabilesc periodic, la propunerea agentiilor de asigurare a calitatii si a Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 30
    Procedura de autorizare de functionare provizorie cuprinde urmatoarele activitati:
    a) organizatia interesata in furnizarea de educatie elaboreaza un raport de evaluare interna, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de invatamant, tip de program de studiu si de calificare;
    b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitatii impreuna cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa si de autorizare de functionare provizorie;
    c) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti in evaluare si acreditare, care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor pe domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare;
    d) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitatii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acordarea sau, dupa caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie;
    e) pentru organizatiile care sunt interesate in desfasurarea de activitati de educatie de nivel preuniversitar, autorizatia de functionare provizorie se acorda in baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii;
    f) pentru organizatiile care sunt interesate in desfasurarea de activitati de invatamant superior, autorizatia de functionare provizorie se acorda in baza avizului favorabil al ARACIS si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 31
    Procedura de acreditare cuprinde urmatoarele activitati:
    a) organizatia autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinta standardele specifice etapei de acreditare;
    b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitatii impreuna cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa si de acreditare;
    c) termenul de depunere a cererii in vederea acreditarii nu poate depasi 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie;
    d) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti in evaluare si acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor referitoare la domeniile si criteriile prevazute la art. 10 si elaboreaza propriul raport de evaluare;
    e) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calitatii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei si Cercetarii acreditarea sau, dupa caz, neacreditarea institutiei solicitante;
    f) pentru organizatiile care desfasoara activitati de educatie de nivel preuniversitar, acreditarea se acorda prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, in baza avizului ARACIP;
    g) pentru organizatiile care desfasoara activitati de invatamant superior, acreditarea se acorda prin lege, in baza avizului ARACIS si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 32
    (1) Organizatia furnizoare de educatie care a fost autorizata sa functioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic si de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, si de a participa la programe europene, in conditiile legii.
    (2) Organizatia furnizoare de educatie, acreditata, este parte a sistemului national de educatie, cu toate drepturile si obligatiile conferite de lege.
    Art. 33
    (1) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, organizatia furnizoare de educatie implementeaza mecanismul de asigurare interna a calitatii si intocmeste rapoarte de evaluare interna a calitatii educatiei, pe care le transmite, anual, ARACIP sau ARACIS, dupa caz.
    (2) Dupa obtinerea acreditarii, rapoartele anuale de evaluare interna a calitatii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agentiei sau din propria initiativa a organizatiei furnizoare de educatie, atunci cand solicita o noua evaluare externa.
    (3) Organizatia furnizoare de educatie si programele de studii acreditate ale acesteia se supun periodic, din 5 in 5 ani, evaluarii externe de catre ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agentie agreata de acestea, potrivit legii.
    Art. 34
    (1) In conditiile in care ARACIP, respectiv ARACIS, constata ca nu sunt indeplinite standardele de calitate, informeaza Ministerul Educatiei si Cercetarii, care avertizeaza organizatia furnizoare de educatie si acorda termenul de un an pentru aducerea activitatii educationale cel putin la nivelul standardelor nationale.
    (2) Pe baza unui nou raport de evaluare interna intocmit de organizatia furnizoare de educatie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o noua evaluare externa.
    (3) Daca si noul raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetarii dispune:
    a) incetarea scolarizarii in cadrul programului respectiv de studii incepand cu anul I;
    b) obligarea organizatiei furnizoare de educatie sa elaboreze, in continuare, rapoarte anuale de evaluare interna a calitatii educatiei pentru anii de studii pentru care continua activitatea.
    (4) Organizatia furnizoare de educatie este obligata sa se supuna, dupa un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluari externe.
    (5) Daca si acest al treilea raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza si promoveaza actul normativ prin care inceteaza definitiv scolarizarea in cadrul respectivului program si se reglementeaza situatia bazei materiale si a studentilor sau elevilor, dupa caz.
    Art. 35
    (1) Pot desfasura activitati de invatamant superior si pot utiliza denumirile de universitate, academie de studii sau altele similare numai institutiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate.
    (2) Desfasurarea de activitati de invatamant preuniversitar si universitar si eliberarea de acte de studii, in alte conditii decat cele prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta, atrag raspunderea civila sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
    (3) Sesizarea organelor de urmarire penala se face de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii sau de catre orice alta persoana fizica ori juridica care se considera lezata in drepturile sale prin functionarea institutiei in cauza.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 36
    (1) Organizatiile furnizoare de educatie aplica mecanismele de evaluare interna a calitatii, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incepand cu semestrul al doilea al anului scolar, respectiv universitar, 2005 - 2006.
    (2) In anul scolar, respectiv universitar, 2005 - 2006 ARACIS si ARACIP experimenteaza metodologiile de evaluare si asigurare externa a calitatii. Pana la 1 septembrie 2006, ARACIS si ARACIP elaboreaza un raport detaliat asupra rezultatelor experimentarii.
    (3) Incepand cu anul scolar, respectiv universitar, 2006 - 2007 se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare si asigurare externa a calitatii conform prezentei ordonante de urgenta, la nivel national, tinandu-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.
    Art. 37
    (1) In cazul institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar care se afla in proces de autorizare de functionare provizorie sau acreditare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aplica prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata, si, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea invatamantului preuniversitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 196/1999, de catre Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica, respectiv Comisia Nationala de Evaluare si Acreditare a Invatamantului Preuniversitar, pana la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Organizatiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de functionare provizorie sau acreditare numai dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 38
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se vor supune aprobarii hotararile Guvernului privind sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS si ARACIP.
    Art. 39
    La 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, republicata, Ordonanta Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea invatamantului preuniversitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 si art. 148 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 40
    Toate institutiile si unitatile de invatamant public care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt considerate acreditate si se supun procedurilor de evaluare periodica din 5 in 5 ani.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 75/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 75 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu