E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 69 2000 abrogă articolul 2 din actul OUG 129 1999
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 3 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 8 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 12 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 15 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 34 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 39 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 45 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 51 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 modifica articolul 1 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul OUG 69 2000 completeaza Legea 103 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 69 din  6 iunie 2000

privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 268 din 14 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Organizatiile vanatoresti legal constituite conform prezentei legi pot beneficia pentru practicarea vanatorii, pentru fiecare vanator, cetatean roman, cu cotizatia achitata la zi, de o suprafata cuprinsa intre 150 si 500 de hectare fond de vanatoare in zona de campie sau intre 350 si 700 de hectare in zona de deal ori intre 400 si 1.000 de hectare in zona de munte, fara a depasi insa suprafata de fond de vanatoare ce revine unui vanator in judetul respectiv, la data intrarii in vigoare a prezentei legi."
    2. Litera d) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "d) stabileste tarifele minime percepute vanatorilor romani si straini pentru actiuni de vanatoare in Romania."
    3. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare se va face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin structurile prevazute la art. 7 alin. (2), pe termen de minimum 10 ani, dupa cum urmeaza:
    a) prin atribuire directa catre actualii detinatori, altii decat unitatile de invatamant si cercetare cu profil cinegetic, astfel cum sunt definiti la alin. (2), pentru 70% din fondurile de vanatoare folosite in prezent de fiecare dintre acestia, cu respectarea, pentru organizatiile vanatoresti legal constituite, a conditiilor prevazute la art. 3 alin. (3);
    b) prin atribuire directa catre unitatile de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania pentru toate fondurile de vanatoare destinate in prezent acestui scop si catre actualii detinatori a celor constituite ca rezervatii de genofond cinegetic;
    c) prin licitatie publica deschisa pentru celelalte fonduri de vanatoare, catre organizatiile vanatoresti legal constituite dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, din vanatori cetateni romani, sau catre detinatorii prevazuti la lit. a), care doresc si alte fonduri de vanatoare decat cele atribuite direct.
    (2) Sunt considerati actuali detinatori, in sensul alin. (1) lit. a), urmatoarele categorii de persoane juridice:
    a) Regia Nationala a Padurilor, pentru fondurile de vanatoare pe care le gestioneaza in prezent:
    b) organizatiile vanatoresti legal constituite, pentru fondurile de vanatoare pe care le gestioneaza in prezent;
    c) organizatiile vanatoresti legal constituite in temeiul prezentei legi, prin desprinderea unor grupe de vanatori, pentru fondurile de vanatoare pe care aceste grupe le-au gestionat, daca au in componenta, pentru fondurile de vanatoare solicitate, mai mult de jumatate din numarul vanatorilor apartinand grupei;
    d) unitatile de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, pentru fondurile de vanatoare pe care le detin in prezent.
    (3) Fondul cinegetic al Romaniei, astfel cum este delimitat in prezent in fonduri de vanatoare, se repartizeaza dupa cum urmeaza:
    a) 25% Regiei Nationale a Padurilor;
    b) 73% organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania;
    c) 2% unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania sau care constituie rezervatii de genofond cinegetic.
    (4) Modul de calcul al valorii minime de pornire la licitatie a fiecarui fond de vanatoare ce se atribuie prin licitatie publica este prevazut in anexa nr. 3, iar cel de determinare a valorii la care se face atribuirea directa, in anexa nr. 4.
    (5) Stabilirea valorii minime a fiecarui fond de vanatoare supus licitatiei, precum si a valorii celor care se atribuie in mod direct, potrivit prevederilor alin. (4), se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (6) Criteriile de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare si regulamentul de organizare a licitatiilor pentru atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (7) Pentru fondurile de vanatoare atribuite oricaruia dintre gestionarii prevazuti la art. 4 se incheie, intre acestia si structurile prevazute la art. 7 alin. (2), contracte de gestionare ale caror model si continut sunt aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (8) Pentru fondurile de vanatoare prevazute la alin. (3) lit. c), destinate unitatilor de invatamant si cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, cuantumul din tariful de atribuire ce revine consiliilor locale sau detinatorilor de terenuri, in conformitate cu art. 16 alin. (3), se suporta din fondul de protectie a vanatului; unitatile carora li s-au atribuit asemenea fonduri de vanatoare sunt scutite de plata tarifului datorat la fondul de protectie a vanatului si Regiei Nationale a Padurilor.
    (9) Fondurile de vanatoare ce constituie rezervatii de genofond se atribuie la tarifele stabilite potrivit anexei nr. 3.
    (10) Fondurile de vanatoare supuse licitatiei, ramase neatribuite sau atribuite unei organizatii vanatoresti, fara insa a fi contractate, se vor atribui pentru maximum un an, la tarifele de pornire a licitatiei, Regiei Nationale a Padurilor, in afara procentelor prevazute la alin. (3) lit. a).
    (11) Tarifele la care se face atribuirea directa sau la care sunt adjudecate fondurile de vanatoare prin licitatie publica, prevazute in contractele de gestionare, se indexeaza in fiecare an cu rata inflatiei."
    4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanat revine gestionarului fondului de vanatoare in masura in care nu si-a indeplinit obligatiile privind prevenirea si limitarea producerii acestora si numai in conditiile in care detinatorul bunurilor astfel prejudiciate face dovada indeplinirii obligatiilor ce ii revin pentru paza acestora."
    5. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Constituie infractiunea de braconaj si se pedepseste cu inchisoarea de la 1 an la 3 ani cautarea, haituirea, urmarirea, uciderea, ranirea, capturarea ori transportul vanatului sau orice activitate avand drept scop dobandirea acestuia, daca fapta a fost savarsita:
    a) fara permis de vanatoare si autorizatie de vanatoare emisa in conditiile reglementarilor in vigoare sau, dupa caz, autorizatie de vanatoare emisa in aceleasi conditii, ori vanarea altor animale decat cele inscrise in autorizatie sau a unui numar mai mare de animale decat cel inscris in autorizatia de vanatoare;
    b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa sau in perioada in care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa;
    c) noaptea; prin utilizarea autovehiculelor; prin utilizarea pe timp de noapte a farurilor si proiectoarelor sau a altor obiecte orbitoare, precum si a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;
    d) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, a aparaturii electronice care imita glasul animalelor sau a capcanelor, curselor, plaselor si fileurilor care nu sunt autorizate la vanatoare de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si folosirea ca atrape a animalelor vii mutilate;
    e) prin utilizarea armelor automate, a celor semiautomate care contin mai mult de doua cartuse in magazie, a celor cu percutie pe rama, a acelora care nu produc zgomot sau care au fost adaptate sa nu produca zgomot, precum si a oricaror dispozitive capabile sa ucida sau sa captureze vanatul, daca nu sunt omologate in acest scop pentru vanatoare in Romania;
    f) prin folosirea armelor omologate pentru vanatoare in alt mod decat tinute in mana;
    g) prin folosirea, in scopul uciderii sau capturarii vanatului, a cainilor ogari sau a metisilor acestora;
    h) prin transportul vanatului de la locul de capturare sau impuscare la destinatie fara respectarea prevederilor art. 30 si 31, cu exceptia cazului in care se dovedeste, ulterior ca vanatul respectiv a fost obtinut prin participare la vanatori colective organizate legal.
    6. Literele c) si d) ale alineatului (1) al articolului 39 vor avea urmatorul cuprins:
    "c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. h), n) si la art. 32 lit. c), e), f), g), h), i) si o), cu amenda de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei;
    d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. d), l) si la art. 32 lit. a), b), d), r) si s), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei."
    7. La articolul 45 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Prin crescatorii de vanat autorizate se intelege acele amenajari destinate cresterii intensive a vanatului, realizate pe baza unor proiecte aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, amenajari care nu fac posibil accesul in interiorul acestora al vanatului aflat in libertate."
    8. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege."

    9. Nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la lege va avea urmatorul cuprins:
____________________________________________________________________________
"Nr.  Denumirea     Perioada de vanare      Despagubiri, in lei, in perioada
crt.   speciei                              --------------------------------
                                                    Admisa         Interzisa
____________________________________________________________________________
  1      2                  3                         4                5
____________________________________________________________________________
  3. Capriorul
     (Capreolus
     capreolus)
     - mascul   15 mai - 15 octombrie              7.400.000     13.300.000
     - femela   1 septembrie - 15 decembrie        2.500.000      5.000.000"
____________________________________________________________________________

    10. Dupa anexa nr. 2 se introduc anexele nr. 3 si 4, care vor avea continutul prevazut in anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Fondurile de vanatoare prevazute la art. 12 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, sunt cele stabilite, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 3
    Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii nr. 103/1996 se abroga.
    Art. 4
    Fondurile de vanatoare care se atribuie in mod direct, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se stabilesc de catre detinatorii acestora prevazuti la art. 12 alin. (2) din lege si se comunica in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 5
    Lista cuprinzand fondurile de vanatoare la care atribuirea se face prin licitatie publica se stabileste de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in termen de maximum 40 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, si va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 6
    Atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare gestionarilor prevazuti la art. 4 din Legea nr. 103/1996 se va face in termen de maximum 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 7
    Raspunderea pentru gestionarea corespunzatoare a fondurilor de vanatoare, de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pana la atribuirea acestora catre noii gestionari, revine actualilor gestionari, in limita prevederilor cuprinse in actele aditionale la vechile contracte de folosinta.
    Art. 8
    (1) Incheierea contractelor de gestionare se face in termen de 15 zile de la data atribuirii in gestiune a fondurilor de vanatoare din fiecare judet.
    (2) Dupa incheierea contractelor de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare actul de predare-preluare faptica a gestiunii fiecarui fond se face intre vechiul si noul gestionar, in termen de 15 zile.
    (3) Drepturile si obligatiile gestionarilor fata de fondul de vanatoare, inclusiv plata valorii la care fondul de vanatoare le-a fost atribuit, decurg de la data incheierii contractului de atribuire in gestiune a fiecarui fond de vanatoare.
    Art. 9
    (1) Organizatiile vanatoresti legal constituite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din vanatori cetateni romani, in temeiul Legii nr. 103/1996, care nu detin in prezent fonduri de vanatoare si care nu se incadreaza in prevederile art. 12 alin. (1) si (2) din lege, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, pot opta pentru obtinerea unui fond de vanatoare, in judetul in care isi au sediul, din fondurile de vanatoare care nu fac obiectul atribuirii directe, daca ofera pentru acel fond de vanatoare cel putin tariful de atribuire directa; in acest caz fondul de vanatoare respectiv nu va putea fi scos la licitatie, cu exceptia situatiei in care acelasi fond de vanatoare este solicitat, pentru atribuire in gestiune, de cel putin doua astfel de organizatii vanatoresti.
    (2) Organizatiile vanatoresti din municipiul Bucuresti care nu au in folosinta fonduri de vanatoare pot opta, in conditiile alin. (1), pentru orice fond de vanatoare din tara.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 11
    Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apelor,
                       padurilor si protectiei mediului,
                       Anton Vlad,
                       secretar de stat

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la Legea nr. 103/1996)

                              MODUL
de calcul al valorii minime de la care se porneste la determinarea prin licitatie a tarifului de atribuire in gestiune pentru fondul de vanatoare nr. ..., denumit ........
_____________________________________________________________________________
                                               Suprafata    Tariful   Tariful
Nr.  Folosinta de baza  Specii de baza de      ocupata pe   unitar*)  minim
crt. a terenurilor      vanat existente        categoria de (lei/ha)   (lei)
                                               folosinta*)
                                                  (ha)
_____________________________________________________________________________
  1. Luciu de apa
     (cursuri de apa,   Cu vanat de pasaj                       1.000
     canale, balti,     Fara vanat de pasaj                        20
     lacuri etc.)
  2. Arabil, fanete,    Caprior, iepure, fazan                    300
     vii, livezi etc.
  3. Pasuni si izlazuri Vanat sporadic                             20
  4. Padure             Mistret, caprior,                       1.200
                        iepure, fazan
                        Mistret, cerb comun,                    1.600
                        cerb lopatar, caprior,
                        iepure, fazan
                        Mistret, caprior,                         900
                        iepure
                        Mistret, cerb comun,                    1.300
                        caprior, iepure
                        Mistret, cerb comun,                    1.500
                        urs, cocos de munte,
                        caprior
  5. Gol de munte       Fara capra neagra                         100
                        Cu capra neagra                           800
____________________________________________________________________________
     TOTAL TARIF:
____________________________________________________________________________
    *) Se vor completa numai rubricile corespunzatoare speciilor de vanat existente in fondul de vanatoare respectiv.
    *) Este valabil in anul 2000, urmand ca incepand cu anul 2001 sa fie indexat anual cu rata inflatiei.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la Legea nr. 103/1996)

                              MODUL
de calcul al valorii de atribuire in gestiune a fondurilor de vanatoare la care atribuirea se face in mod direct, pentru fondul de vanatoare nr...., denumit ......
______________________________________________________________________________
                                               Suprafata    Tariful    Tariful
Nr.  Folosinta de baza  Specii de baza de      ocupata pe   mediu       minim
crt. a terenurilor      vanat existente        categoria de reiesit     (lei)
                                               folosinta*)  din
                                                  (ha)      licitatia
                                                            publica*)
                                                            (lei/ha)
______________________________________________________________________________
  1. Luciu de apa
     (cursuri de apa,   Cu vanat de pasaj
     canale, balti,     Fara vanat de pasaj
     lacuri etc.)
  2. Arabil, fanete,    Caprior, iepure, fazan
     vii, livezi etc.
  3. Pasuni si izlazuri Vanat sporadic
  4. Padure             Mistret, caprior,
                        iepure, fazan
                        Mistret, cerb comun,
                        cerb lopatar, caprior,
                        iepure, fazan
                        Mistret, caprior,
                        iepure
                        Mistret, cerb comun,
                        caprior, iepure
                        Mistret, cerb comun,
                        urs, cocos de munte,
                        caprior
  5. Gol de munte       Fara capra neagra
                        Cu capra neagra
______________________________________________________________________________
     TOTAL TARIF:
______________________________________________________________________________
    *) Se vor completa numai rubricile corespunzatoare speciilor de vanat existente in fondul de vanatoare respectiv.
    *) Este valabil in anul 2000, urmand ca incepand cu anul 2001 sa fie indexat anual cu rata inflatiei.
    Acest tarif se determina ca medie aritmetica pentru 3 (trei) fonduri de vanatoare care au aceleasi grupe de vanat si care sunt situate la cea mai mica distanta fata de fondul de vanatoare respectiv.

    ANEXA 3

                             CENTRALIZATORUL
fondurilor de vanatoare aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 460 din 18 iunie 1998, supuse licitatiei
 ______________________________________________________________________________
|Fondul de vanatoare|Suprafata |Tariful total   |  Lei, din care pentru:       :
|___________________|productiva|calculat pe fond|______________________________:
|     |             |cinegetic |de vanatoare    |Luciu de apa|Arabil, |Pasuni, :
| Nr. |  Denumirea  |  (ha)    |    (lei)       |            |fanete  |izlazuri:
|     |             |          |                |____________|________|________:
|     |             |          |                |fara |  cu  |caprior,| vanat  :
|     |             |          |                |vanat| vanat|iepure, |sporadic:
|     |             |          |                | de  |  de  |fazan,  |        :
|     |             |          |                |balta| balta|vanat   |        :
|     |             |          |                |     |      |de pasaj|        :
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|  0  |      1      |     2    |        3       |  4  |   5  |    6   |    7   :
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:
|_____|_____________|__________|________________|_____|______|________|________:

 ______________________________________________________________________________
:                          Lei, din care pentru:                               |
:______________________________________________________________________________|
:              Padure                                        |   Gol de munte  |
:____________________________________________________________|_________________|
: mistret,| mistret, cerb| mistret,| mistret,   | mistret,   | fara   | cu     |
: caprior,| comun si cerb| caprior,| cerb comun,| cerb comun,| capra  | capra  |
: iepure, | lopatar,     | iepure  | caprior,   | caprior,   | neagra | neagra |
: fazan   | caprior,     |         | iepure     | urs, cocos |        |        |
:         | iepure, fazan|         |            | de munte   |        |        |
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:    8    |       9      |    10   |     11     |     12     |    13  |   14   |
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|
:_________|______________|_________|____________|____________|________|________|SmartCity5

COMENTARII la OUG 69/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 69 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 69/2000
Legea 602 2001
pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996
OUG 35 2001
privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, precum si pentru modificarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996
OUG 132 2000
privind prelungirea termenului pentru atribuirea in gestiune a fondurilor de vanatoare, potrivit Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996
Ordin 664 2000
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea in gestiune a fondurilor de vanatoare si organizarea licitatiilor pentru atribuirea in gestiune
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu