Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 183 din  3 noiembrie 2000

pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 556 din  9 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                                CONVENTIE
intre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane

    Ministerul de Interne din Romania, denumit in continuare partea romana, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza, denumit in continuare partea franceza,
    pornind de la vointa comuna de a dezvolta in continuare increderea reciproca si raporturile prietenesti traditionale existente si de la dorinta de a largi si de a consolida cadrul juridic al relatiilor bilaterale,
    avand in vedere prevederile Memorandumului incheiat intre ministrul de interne al Romaniei si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea in domeniul pregatirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,
    au convenit cele ce urmeaza:

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul conventiei
    Partea franceza participa la finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, cu sediul in municipiul Bucuresti, scoala nationala cu vocatie regionala, destinata sa pregateasca ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu anual este estimat, la deschiderea scolii, la 100 (una suta) cursanti; aceasta cifra va fi revazuta la incheierea unei perioade de 2 ani.
    Art. 2
    Conditii generale
    Prezentul proiect de creare a unei scoli nationale cu vocatie regionala va fi condus in parteneriat intre partea romana si partea franceza si va fi realizat intr-o perioada de 21 de luni. Pe timpul executarii proiectului se vor efectua evaluari trimestriale, iar la finalizarea lucrarilor va avea loc receptia. Aceste evaluari sunt realizate de un comitet de conducere bilateral. Fiecare evaluare va face obiectul unui raport care va cuprinde:
    - desfasurarea lucrarilor si controlul conformitatii lor cu CCTP (caietul de clauze tehnice speciale, corespunzand caietului de sarcini pentru partea romana);
    - derularea instalarii materialelor;
    - eventualele dificultati intalnite si neconcordantele dintre planificarea executarii lucrarilor si realitate;
    - imbunatatirile care trebuie realizate si gradul de urgenta.
    Aceste rapoarte vor fi redactate de sefii de proiect roman si francez, in doua exemplare originale, si vor fi transmise: un exemplar, ministrului de interne al Romaniei, si celalalt exemplar, sefului misiunii diplomatice franceze la Bucuresti.
    Art. 3
    Componenta comitetului de conducere
    Comitetul de conducere va fi compus din reprezentantii partii romane si ai partii franceze la prezentul proiect. Comitetul de conducere va fi alcatuit din:
        - pentru partea romana:
    - comandantul scolii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - ofiterul specialist cazarmare;
        - pentru partea franceza:
    - atasatul apararii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - un specialist de geniu.

    II. Caracteristici tehnice

    Art. 4
    Descrierea proiectului
    Prezentul proiect are drept obiect sa permita, printr-o finantare bilaterala, restructurarea localului destinat Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane prin realizarea de lucrari de reparatie capitala, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic.
    4.1. Descrierea lucrarilor de reparatii
    La structurile existente se vor executa:
    - zidarie (consolidarea si restructurarea cladirilor);
    - instalatie electrica, alimentare cu apa si instalatii sanitare.
    Tamplarie:
    - reparare si/sau inlocuire lemnarie (usi si ferestre);
    - acoperis, pentru pavilioane, cu sarpanta.
    4.2. Descrierea lucrarilor de amenajare
    Realizarea pe structurile existente a:
        - ansamblului locurilor de cazare a cursantilor:
    - camere (pentru doua persoane) cu grup sanitar pentru 4 cursanti;
        - bazei de pregatire:
    - crearea de sali de clasa, laboratoare, biblioteca, amfiteatru.
    Structurile existente se refera la pavilioanele nr. 01 si 02 ale cazarmii Rosu, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    4.3. Mobilier si materiale pedagogice:
    - mobilierul si dotarea necesare pentru cazare;
    - aparatura tehnica pentru nevoile de invatamant, de conducere si administratie.

    III. Modalitati de executie

    Art. 5
    Durata estimativa a lucrarilor
    Lucrarile vor trebui sa fie terminate in decurs de 20 de luni de la notificarea de catre partea romana a indeplinirii procedurilor legale interne cerute pentru intrarea in vigoare a prezentei conventii.
    Art. 6
    Angajamente financiare reciproce
    Tehnica, echipamentul, substantele si aparatura procurate din import vor fi scutite de plata taxelor vamale, in conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 116/1998 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.
    6.1. Amenajarea pavilionului-scoala, care cuprinde si amfiteatrul
__________________________________________________________
         DENUMIRE                          DEVIZ
__________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta              830.000 franci francezi
 Restructurare interioara          538.000 franci francezi
 Reparatii si modificari la
 instalatia electrica              508.000 franci francezi
 Instalatii sanitare               183.000 franci francezi
 Termoficare                     1.015.000 franci francezi
 Tamplarie                         891.000 franci francezi
 Acoperiri interioare pereti       395.000 franci francezi
 Amenajari de plafoane             206.000 franci francezi
 Zugraveli (vopsire) interioare    170.000 franci francezi
 Diverse                           320.000 franci francezi
__________________________________________________________
 TOTAL:                          5.056.000 franci francezi
__________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.056.000 franci francezi, adica 771.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperisurile cu sarpanta si lemnarie, la un pret total de 1.721.000 franci francezi, adica 262.273 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 3.335.000 franci francezi, adica 508.727 euro.
    6.2. Reparatii si amenajari la pavilionul de cazare a cursantilor
____________________________________________________________
         DENUMIRE                            DEVIZ
____________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta                486.000 franci francezi
 Restructurare interioara          1.095.000 franci francezi
 Acoperiri parti interioare          589.000 franci francezi
 Inlocuire de instalatii
 electrice                           630.000 franci francezi
 Realizare de instalatii sanitare    712.000 franci francezi
 Termoficare                         781.000 franci francezi
 Tamplarie                           584.000 franci francezi
 Vopsire de pereti si lemnarie       402.000 franci francezi
 Diverse                             435.000 franci francezi
____________________________________________________________
 TOTAL:                            5.715.000 franci francezi
____________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.715.000 franci francezi, adica 871.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperis cu sarpanta si lemnarie, la un cost total de 1.070.000 franci francezi, adica 103.071 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 4.645.000 franci francezi, adica 707.929 euro.
    6.3. Echipament (mobilier si materiale didactice)
    Costul total al echipamentelor (mobilier si materiale didactice) este estimat la 2.000.000 franci francezi, adica 304.892 euro.
    Finantare:
        - in sarcina partii franceze.
    6.4. Recapitulatia investitiilor reciproce
_____________________________________________________________________________
     Activitati             Partea romana     Partea franceza       Total
_____________________________________________________________________________
Pavilionul nr. 01            1.721.000          3.335.000        5.056.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Pavilionul nr. 02            1.070.000          4.645.000        5.715.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Mobilier si material
pedagogic                        -              2.000.000        2.000.000
                                             franci francezi  franci francezi
Studii tehnice prealabile
lucrarilor                       -                480.000          480.000
                                             franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________
TOTAL:                       2.791.000         10.460.000       13.251.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________

    Suma totala a proiectului se ridica la 13.251.000 franci francezi, adica 2.020.000 euro, adica 37.646.091.000 lei.
    Calendarul lucrarilor si conditionarea acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
    Art. 7
    Conditii financiare
    7.1. Modalitati de deblocare a creditelor
    Partea franceza va pune la dispozitie creditele aferente lucrarilor de infrastructura sub forma de credite delegate, prelevate in baza titlului VI, la Ambasada Frantei la Bucuresti.
    Cheltuielile care revin partii romane, in suma de 10 miliarde lei, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului de Interne cu aceasta destinatie.
    Participarea partii franceze la achizitionarea de mobilier si material didactic va fi finantata cu credite in baza titlului IV, eventual delegate la Ambasada Frantei la Bucuresti, in functie de posibilitatile locale de achizitionare si de studiul preturilor.
    7.2. Modalitati de plata
    Regia Incasarilor si Avansurilor de pe langa Ambasada Frantei, cu sediul in Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 13 - 15, sectorul 1, este insarcinata sa regleze facturile aferente contributiei partii franceze, eliberate in numele Ambasadei Frantei la Bucuresti.
    Furnizorii trebuie sa isi inscrie pe facturile emise coordonatele lor bancare, in vederea reglarii directe prin transfer bancar.
    Inaintea oricarei plati aceste facturi trebuie vizate de atasatul apararii (constatarea serviciului efectuat).
    Art. 8
    Durata conventiei
    Prezenta conventie va intra in vigoare la data la care partea romana va notifica partii franceze indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare si va fi valabila pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost semnata de partea romana si de partea franceza. Conventia va fi reinnoita tacit pentru o durata de un an, incepand cu data de 1 ianuarie, cu exceptia denuntarii de catre partea romana sau de partea franceza dupa un preaviz de 6 luni, sub rezerva deschiderii prin legea finantarii anuale a unor credite care sa permita partii franceze asigurarea finantarii de angajamente luate in sarcina prin dispozitiile prezentei conventii.
    Art. 9
    Conditii rezolutorii
    Nerespectarea de catre partea romana sau de catre partea franceza a angajamentelor prevazute la art. 6 pct. 6.1 - 6.4 va antrena imediat, de plin drept, rezilierea prezentei conventii.
    Semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, ambele texte fiind egal autentice.

                                Pentru
                   Ministerul de Interne din Romania,
                        Constantin Dudu Ionescu,
                          ministru de interne

                                Pentru
                     Ministerul Afacerilor Externe
                        din Republica Franceza,
                              Pierre Menat,
                     ambasadorul Frantei in Romania

    ANEXA 1

                         CALENDAR SI CONDITIONARI
______________________________________________________________________________
    Operatiuni                    Data (previziuni)            Observatii
______________________________________________________________________________
Semnarea conventiei               L = luna semnarii           In anul 2000
______________________________________________________________________________
Intrarea in vigoare a conventiei  L + 1 luna
(notificarea de catre partea
romana partii franceze)
______________________________________________________________________________
Delegarea creditelor pentru       L + 3 luni
prima transa a lucrarilor si
pentru studii prealabile
______________________________________________________________________________
Studii prealabile, stabilirea     De la L + 3 luni la
contractelor                      L + 7 luni
______________________________________________________________________________
Lansarea contractelor             De la L + 7 luni la
                                  L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Atribuirea contractelor           L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Lucrari in sarcina Romaniei       De la L + 9 luni la
                                  L + 17 luni          Incheierea lucrarilor
                                                       la acoperisuri
                                                       conditioneaza inceperea
                                                       restructurarii
                                                       cladirilor
______________________________________________________________________________
Inceperea lucrarilor aflate       L + 13 luni
in sarcina Frantei
______________________________________________________________________________
Predarea celor doua cladiri       L + 21 luni
(pavilioanele nr. 01 si 02)
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 183/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 183 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 183/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu