Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 183 din  3 noiembrie 2000

pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 556 din  9 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                                CONVENTIE
intre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane

    Ministerul de Interne din Romania, denumit in continuare partea romana, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza, denumit in continuare partea franceza,
    pornind de la vointa comuna de a dezvolta in continuare increderea reciproca si raporturile prietenesti traditionale existente si de la dorinta de a largi si de a consolida cadrul juridic al relatiilor bilaterale,
    avand in vedere prevederile Memorandumului incheiat intre ministrul de interne al Romaniei si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea in domeniul pregatirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,
    au convenit cele ce urmeaza:

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul conventiei
    Partea franceza participa la finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, cu sediul in municipiul Bucuresti, scoala nationala cu vocatie regionala, destinata sa pregateasca ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu anual este estimat, la deschiderea scolii, la 100 (una suta) cursanti; aceasta cifra va fi revazuta la incheierea unei perioade de 2 ani.
    Art. 2
    Conditii generale
    Prezentul proiect de creare a unei scoli nationale cu vocatie regionala va fi condus in parteneriat intre partea romana si partea franceza si va fi realizat intr-o perioada de 21 de luni. Pe timpul executarii proiectului se vor efectua evaluari trimestriale, iar la finalizarea lucrarilor va avea loc receptia. Aceste evaluari sunt realizate de un comitet de conducere bilateral. Fiecare evaluare va face obiectul unui raport care va cuprinde:
    - desfasurarea lucrarilor si controlul conformitatii lor cu CCTP (caietul de clauze tehnice speciale, corespunzand caietului de sarcini pentru partea romana);
    - derularea instalarii materialelor;
    - eventualele dificultati intalnite si neconcordantele dintre planificarea executarii lucrarilor si realitate;
    - imbunatatirile care trebuie realizate si gradul de urgenta.
    Aceste rapoarte vor fi redactate de sefii de proiect roman si francez, in doua exemplare originale, si vor fi transmise: un exemplar, ministrului de interne al Romaniei, si celalalt exemplar, sefului misiunii diplomatice franceze la Bucuresti.
    Art. 3
    Componenta comitetului de conducere
    Comitetul de conducere va fi compus din reprezentantii partii romane si ai partii franceze la prezentul proiect. Comitetul de conducere va fi alcatuit din:
        - pentru partea romana:
    - comandantul scolii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - ofiterul specialist cazarmare;
        - pentru partea franceza:
    - atasatul apararii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - un specialist de geniu.

    II. Caracteristici tehnice

    Art. 4
    Descrierea proiectului
    Prezentul proiect are drept obiect sa permita, printr-o finantare bilaterala, restructurarea localului destinat Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane prin realizarea de lucrari de reparatie capitala, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic.
    4.1. Descrierea lucrarilor de reparatii
    La structurile existente se vor executa:
    - zidarie (consolidarea si restructurarea cladirilor);
    - instalatie electrica, alimentare cu apa si instalatii sanitare.
    Tamplarie:
    - reparare si/sau inlocuire lemnarie (usi si ferestre);
    - acoperis, pentru pavilioane, cu sarpanta.
    4.2. Descrierea lucrarilor de amenajare
    Realizarea pe structurile existente a:
        - ansamblului locurilor de cazare a cursantilor:
    - camere (pentru doua persoane) cu grup sanitar pentru 4 cursanti;
        - bazei de pregatire:
    - crearea de sali de clasa, laboratoare, biblioteca, amfiteatru.
    Structurile existente se refera la pavilioanele nr. 01 si 02 ale cazarmii Rosu, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    4.3. Mobilier si materiale pedagogice:
    - mobilierul si dotarea necesare pentru cazare;
    - aparatura tehnica pentru nevoile de invatamant, de conducere si administratie.

    III. Modalitati de executie

    Art. 5
    Durata estimativa a lucrarilor
    Lucrarile vor trebui sa fie terminate in decurs de 20 de luni de la notificarea de catre partea romana a indeplinirii procedurilor legale interne cerute pentru intrarea in vigoare a prezentei conventii.
    Art. 6
    Angajamente financiare reciproce
    Tehnica, echipamentul, substantele si aparatura procurate din import vor fi scutite de plata taxelor vamale, in conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 116/1998 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.
    6.1. Amenajarea pavilionului-scoala, care cuprinde si amfiteatrul
__________________________________________________________
         DENUMIRE                          DEVIZ
__________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta              830.000 franci francezi
 Restructurare interioara          538.000 franci francezi
 Reparatii si modificari la
 instalatia electrica              508.000 franci francezi
 Instalatii sanitare               183.000 franci francezi
 Termoficare                     1.015.000 franci francezi
 Tamplarie                         891.000 franci francezi
 Acoperiri interioare pereti       395.000 franci francezi
 Amenajari de plafoane             206.000 franci francezi
 Zugraveli (vopsire) interioare    170.000 franci francezi
 Diverse                           320.000 franci francezi
__________________________________________________________
 TOTAL:                          5.056.000 franci francezi
__________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.056.000 franci francezi, adica 771.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperisurile cu sarpanta si lemnarie, la un pret total de 1.721.000 franci francezi, adica 262.273 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 3.335.000 franci francezi, adica 508.727 euro.
    6.2. Reparatii si amenajari la pavilionul de cazare a cursantilor
____________________________________________________________
         DENUMIRE                            DEVIZ
____________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta                486.000 franci francezi
 Restructurare interioara          1.095.000 franci francezi
 Acoperiri parti interioare          589.000 franci francezi
 Inlocuire de instalatii
 electrice                           630.000 franci francezi
 Realizare de instalatii sanitare    712.000 franci francezi
 Termoficare                         781.000 franci francezi
 Tamplarie                           584.000 franci francezi
 Vopsire de pereti si lemnarie       402.000 franci francezi
 Diverse                             435.000 franci francezi
____________________________________________________________
 TOTAL:                            5.715.000 franci francezi
____________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.715.000 franci francezi, adica 871.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperis cu sarpanta si lemnarie, la un cost total de 1.070.000 franci francezi, adica 103.071 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 4.645.000 franci francezi, adica 707.929 euro.
    6.3. Echipament (mobilier si materiale didactice)
    Costul total al echipamentelor (mobilier si materiale didactice) este estimat la 2.000.000 franci francezi, adica 304.892 euro.
    Finantare:
        - in sarcina partii franceze.
    6.4. Recapitulatia investitiilor reciproce
_____________________________________________________________________________
     Activitati             Partea romana     Partea franceza       Total
_____________________________________________________________________________
Pavilionul nr. 01            1.721.000          3.335.000        5.056.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Pavilionul nr. 02            1.070.000          4.645.000        5.715.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Mobilier si material
pedagogic                        -              2.000.000        2.000.000
                                             franci francezi  franci francezi
Studii tehnice prealabile
lucrarilor                       -                480.000          480.000
                                             franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________
TOTAL:                       2.791.000         10.460.000       13.251.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________

    Suma totala a proiectului se ridica la 13.251.000 franci francezi, adica 2.020.000 euro, adica 37.646.091.000 lei.
    Calendarul lucrarilor si conditionarea acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
    Art. 7
    Conditii financiare
    7.1. Modalitati de deblocare a creditelor
    Partea franceza va pune la dispozitie creditele aferente lucrarilor de infrastructura sub forma de credite delegate, prelevate in baza titlului VI, la Ambasada Frantei la Bucuresti.
    Cheltuielile care revin partii romane, in suma de 10 miliarde lei, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului de Interne cu aceasta destinatie.
    Participarea partii franceze la achizitionarea de mobilier si material didactic va fi finantata cu credite in baza titlului IV, eventual delegate la Ambasada Frantei la Bucuresti, in functie de posibilitatile locale de achizitionare si de studiul preturilor.
    7.2. Modalitati de plata
    Regia Incasarilor si Avansurilor de pe langa Ambasada Frantei, cu sediul in Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 13 - 15, sectorul 1, este insarcinata sa regleze facturile aferente contributiei partii franceze, eliberate in numele Ambasadei Frantei la Bucuresti.
    Furnizorii trebuie sa isi inscrie pe facturile emise coordonatele lor bancare, in vederea reglarii directe prin transfer bancar.
    Inaintea oricarei plati aceste facturi trebuie vizate de atasatul apararii (constatarea serviciului efectuat).
    Art. 8
    Durata conventiei
    Prezenta conventie va intra in vigoare la data la care partea romana va notifica partii franceze indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare si va fi valabila pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost semnata de partea romana si de partea franceza. Conventia va fi reinnoita tacit pentru o durata de un an, incepand cu data de 1 ianuarie, cu exceptia denuntarii de catre partea romana sau de partea franceza dupa un preaviz de 6 luni, sub rezerva deschiderii prin legea finantarii anuale a unor credite care sa permita partii franceze asigurarea finantarii de angajamente luate in sarcina prin dispozitiile prezentei conventii.
    Art. 9
    Conditii rezolutorii
    Nerespectarea de catre partea romana sau de catre partea franceza a angajamentelor prevazute la art. 6 pct. 6.1 - 6.4 va antrena imediat, de plin drept, rezilierea prezentei conventii.
    Semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, ambele texte fiind egal autentice.

                                Pentru
                   Ministerul de Interne din Romania,
                        Constantin Dudu Ionescu,
                          ministru de interne

                                Pentru
                     Ministerul Afacerilor Externe
                        din Republica Franceza,
                              Pierre Menat,
                     ambasadorul Frantei in Romania

    ANEXA 1

                         CALENDAR SI CONDITIONARI
______________________________________________________________________________
    Operatiuni                    Data (previziuni)            Observatii
______________________________________________________________________________
Semnarea conventiei               L = luna semnarii           In anul 2000
______________________________________________________________________________
Intrarea in vigoare a conventiei  L + 1 luna
(notificarea de catre partea
romana partii franceze)
______________________________________________________________________________
Delegarea creditelor pentru       L + 3 luni
prima transa a lucrarilor si
pentru studii prealabile
______________________________________________________________________________
Studii prealabile, stabilirea     De la L + 3 luni la
contractelor                      L + 7 luni
______________________________________________________________________________
Lansarea contractelor             De la L + 7 luni la
                                  L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Atribuirea contractelor           L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Lucrari in sarcina Romaniei       De la L + 9 luni la
                                  L + 17 luni          Incheierea lucrarilor
                                                       la acoperisuri
                                                       conditioneaza inceperea
                                                       restructurarii
                                                       cladirilor
______________________________________________________________________________
Inceperea lucrarilor aflate       L + 13 luni
in sarcina Frantei
______________________________________________________________________________
Predarea celor doua cladiri       L + 21 luni
(pavilioanele nr. 01 si 02)
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 183/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 183 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 183/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu