Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 183 din  3 noiembrie 2000

pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 556 din  9 noiembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                       Eugen Dijmarescu,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Sebastian Vladescu,
                       secretar de stat

                                CONVENTIE
intre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane

    Ministerul de Interne din Romania, denumit in continuare partea romana, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza, denumit in continuare partea franceza,
    pornind de la vointa comuna de a dezvolta in continuare increderea reciproca si raporturile prietenesti traditionale existente si de la dorinta de a largi si de a consolida cadrul juridic al relatiilor bilaterale,
    avand in vedere prevederile Memorandumului incheiat intre ministrul de interne al Romaniei si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea in domeniul pregatirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,
    au convenit cele ce urmeaza:

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul conventiei
    Partea franceza participa la finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a dotarii cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, cu sediul in municipiul Bucuresti, scoala nationala cu vocatie regionala, destinata sa pregateasca ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu anual este estimat, la deschiderea scolii, la 100 (una suta) cursanti; aceasta cifra va fi revazuta la incheierea unei perioade de 2 ani.
    Art. 2
    Conditii generale
    Prezentul proiect de creare a unei scoli nationale cu vocatie regionala va fi condus in parteneriat intre partea romana si partea franceza si va fi realizat intr-o perioada de 21 de luni. Pe timpul executarii proiectului se vor efectua evaluari trimestriale, iar la finalizarea lucrarilor va avea loc receptia. Aceste evaluari sunt realizate de un comitet de conducere bilateral. Fiecare evaluare va face obiectul unui raport care va cuprinde:
    - desfasurarea lucrarilor si controlul conformitatii lor cu CCTP (caietul de clauze tehnice speciale, corespunzand caietului de sarcini pentru partea romana);
    - derularea instalarii materialelor;
    - eventualele dificultati intalnite si neconcordantele dintre planificarea executarii lucrarilor si realitate;
    - imbunatatirile care trebuie realizate si gradul de urgenta.
    Aceste rapoarte vor fi redactate de sefii de proiect roman si francez, in doua exemplare originale, si vor fi transmise: un exemplar, ministrului de interne al Romaniei, si celalalt exemplar, sefului misiunii diplomatice franceze la Bucuresti.
    Art. 3
    Componenta comitetului de conducere
    Comitetul de conducere va fi compus din reprezentantii partii romane si ai partii franceze la prezentul proiect. Comitetul de conducere va fi alcatuit din:
        - pentru partea romana:
    - comandantul scolii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - ofiterul specialist cazarmare;
        - pentru partea franceza:
    - atasatul apararii;
    - ofiterul sef de proiect;
    - un specialist de geniu.

    II. Caracteristici tehnice

    Art. 4
    Descrierea proiectului
    Prezentul proiect are drept obiect sa permita, printr-o finantare bilaterala, restructurarea localului destinat Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane prin realizarea de lucrari de reparatie capitala, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic.
    4.1. Descrierea lucrarilor de reparatii
    La structurile existente se vor executa:
    - zidarie (consolidarea si restructurarea cladirilor);
    - instalatie electrica, alimentare cu apa si instalatii sanitare.
    Tamplarie:
    - reparare si/sau inlocuire lemnarie (usi si ferestre);
    - acoperis, pentru pavilioane, cu sarpanta.
    4.2. Descrierea lucrarilor de amenajare
    Realizarea pe structurile existente a:
        - ansamblului locurilor de cazare a cursantilor:
    - camere (pentru doua persoane) cu grup sanitar pentru 4 cursanti;
        - bazei de pregatire:
    - crearea de sali de clasa, laboratoare, biblioteca, amfiteatru.
    Structurile existente se refera la pavilioanele nr. 01 si 02 ale cazarmii Rosu, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    4.3. Mobilier si materiale pedagogice:
    - mobilierul si dotarea necesare pentru cazare;
    - aparatura tehnica pentru nevoile de invatamant, de conducere si administratie.

    III. Modalitati de executie

    Art. 5
    Durata estimativa a lucrarilor
    Lucrarile vor trebui sa fie terminate in decurs de 20 de luni de la notificarea de catre partea romana a indeplinirii procedurilor legale interne cerute pentru intrarea in vigoare a prezentei conventii.
    Art. 6
    Angajamente financiare reciproce
    Tehnica, echipamentul, substantele si aparatura procurate din import vor fi scutite de plata taxelor vamale, in conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 116/1998 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.
    6.1. Amenajarea pavilionului-scoala, care cuprinde si amfiteatrul
__________________________________________________________
         DENUMIRE                          DEVIZ
__________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta              830.000 franci francezi
 Restructurare interioara          538.000 franci francezi
 Reparatii si modificari la
 instalatia electrica              508.000 franci francezi
 Instalatii sanitare               183.000 franci francezi
 Termoficare                     1.015.000 franci francezi
 Tamplarie                         891.000 franci francezi
 Acoperiri interioare pereti       395.000 franci francezi
 Amenajari de plafoane             206.000 franci francezi
 Zugraveli (vopsire) interioare    170.000 franci francezi
 Diverse                           320.000 franci francezi
__________________________________________________________
 TOTAL:                          5.056.000 franci francezi
__________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.056.000 franci francezi, adica 771.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperisurile cu sarpanta si lemnarie, la un pret total de 1.721.000 franci francezi, adica 262.273 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 3.335.000 franci francezi, adica 508.727 euro.
    6.2. Reparatii si amenajari la pavilionul de cazare a cursantilor
____________________________________________________________
         DENUMIRE                            DEVIZ
____________________________________________________________
 Acoperis cu sarpanta                486.000 franci francezi
 Restructurare interioara          1.095.000 franci francezi
 Acoperiri parti interioare          589.000 franci francezi
 Inlocuire de instalatii
 electrice                           630.000 franci francezi
 Realizare de instalatii sanitare    712.000 franci francezi
 Termoficare                         781.000 franci francezi
 Tamplarie                           584.000 franci francezi
 Vopsire de pereti si lemnarie       402.000 franci francezi
 Diverse                             435.000 franci francezi
____________________________________________________________
 TOTAL:                            5.715.000 franci francezi
____________________________________________________________

    Suma totala a lucrarilor se ridica la 5.715.000 franci francezi, adica 871.000 euro.
    Finantare:
        - partea romana: acoperis cu sarpanta si lemnarie, la un cost total de 1.070.000 franci francezi, adica 103.071 euro;
        - partea franceza finanteaza restul operatiunilor, in suma de 4.645.000 franci francezi, adica 707.929 euro.
    6.3. Echipament (mobilier si materiale didactice)
    Costul total al echipamentelor (mobilier si materiale didactice) este estimat la 2.000.000 franci francezi, adica 304.892 euro.
    Finantare:
        - in sarcina partii franceze.
    6.4. Recapitulatia investitiilor reciproce
_____________________________________________________________________________
     Activitati             Partea romana     Partea franceza       Total
_____________________________________________________________________________
Pavilionul nr. 01            1.721.000          3.335.000        5.056.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Pavilionul nr. 02            1.070.000          4.645.000        5.715.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
Mobilier si material
pedagogic                        -              2.000.000        2.000.000
                                             franci francezi  franci francezi
Studii tehnice prealabile
lucrarilor                       -                480.000          480.000
                                             franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________
TOTAL:                       2.791.000         10.460.000       13.251.000
                           franci francezi   franci francezi  franci francezi
_____________________________________________________________________________

    Suma totala a proiectului se ridica la 13.251.000 franci francezi, adica 2.020.000 euro, adica 37.646.091.000 lei.
    Calendarul lucrarilor si conditionarea acestora sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
    Art. 7
    Conditii financiare
    7.1. Modalitati de deblocare a creditelor
    Partea franceza va pune la dispozitie creditele aferente lucrarilor de infrastructura sub forma de credite delegate, prelevate in baza titlului VI, la Ambasada Frantei la Bucuresti.
    Cheltuielile care revin partii romane, in suma de 10 miliarde lei, vor fi suportate din fondurile alocate Ministerului de Interne cu aceasta destinatie.
    Participarea partii franceze la achizitionarea de mobilier si material didactic va fi finantata cu credite in baza titlului IV, eventual delegate la Ambasada Frantei la Bucuresti, in functie de posibilitatile locale de achizitionare si de studiul preturilor.
    7.2. Modalitati de plata
    Regia Incasarilor si Avansurilor de pe langa Ambasada Frantei, cu sediul in Bucuresti, str. Biserica Amzei nr. 13 - 15, sectorul 1, este insarcinata sa regleze facturile aferente contributiei partii franceze, eliberate in numele Ambasadei Frantei la Bucuresti.
    Furnizorii trebuie sa isi inscrie pe facturile emise coordonatele lor bancare, in vederea reglarii directe prin transfer bancar.
    Inaintea oricarei plati aceste facturi trebuie vizate de atasatul apararii (constatarea serviciului efectuat).
    Art. 8
    Durata conventiei
    Prezenta conventie va intra in vigoare la data la care partea romana va notifica partii franceze indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare si va fi valabila pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost semnata de partea romana si de partea franceza. Conventia va fi reinnoita tacit pentru o durata de un an, incepand cu data de 1 ianuarie, cu exceptia denuntarii de catre partea romana sau de partea franceza dupa un preaviz de 6 luni, sub rezerva deschiderii prin legea finantarii anuale a unor credite care sa permita partii franceze asigurarea finantarii de angajamente luate in sarcina prin dispozitiile prezentei conventii.
    Art. 9
    Conditii rezolutorii
    Nerespectarea de catre partea romana sau de catre partea franceza a angajamentelor prevazute la art. 6 pct. 6.1 - 6.4 va antrena imediat, de plin drept, rezilierea prezentei conventii.
    Semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza, ambele texte fiind egal autentice.

                                Pentru
                   Ministerul de Interne din Romania,
                        Constantin Dudu Ionescu,
                          ministru de interne

                                Pentru
                     Ministerul Afacerilor Externe
                        din Republica Franceza,
                              Pierre Menat,
                     ambasadorul Frantei in Romania

    ANEXA 1

                         CALENDAR SI CONDITIONARI
______________________________________________________________________________
    Operatiuni                    Data (previziuni)            Observatii
______________________________________________________________________________
Semnarea conventiei               L = luna semnarii           In anul 2000
______________________________________________________________________________
Intrarea in vigoare a conventiei  L + 1 luna
(notificarea de catre partea
romana partii franceze)
______________________________________________________________________________
Delegarea creditelor pentru       L + 3 luni
prima transa a lucrarilor si
pentru studii prealabile
______________________________________________________________________________
Studii prealabile, stabilirea     De la L + 3 luni la
contractelor                      L + 7 luni
______________________________________________________________________________
Lansarea contractelor             De la L + 7 luni la
                                  L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Atribuirea contractelor           L + 9 luni
______________________________________________________________________________
Lucrari in sarcina Romaniei       De la L + 9 luni la
                                  L + 17 luni          Incheierea lucrarilor
                                                       la acoperisuri
                                                       conditioneaza inceperea
                                                       restructurarii
                                                       cladirilor
______________________________________________________________________________
Inceperea lucrarilor aflate       L + 13 luni
in sarcina Frantei
______________________________________________________________________________
Predarea celor doua cladiri       L + 21 luni
(pavilioanele nr. 01 si 02)
______________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 183/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 183 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 183/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu