Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 1 din  9 ianuarie 2003

pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 21 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I poz. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia complementara dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         CONVENTIE COMPLEMENTARA
intre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane

    Ministerul de Interne din Romania, denumit in continuare partea romana, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza, denumit in continuare partea franceza, ambele denumite in continuare parti,
    avand in vedere prevederile Memorandumului dintre ministrul de interne al Romaniei si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea in domeniul pregatirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,
    tinand cont de prevederile Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000, denumita in continuare Conventia initiala, si luand nota de faptul ca valabilitatea acesteia a expirat la 31 decembrie 2001 fara ca proiectul comun sa fi fost finalizat,
    exprimandu-si vointa comuna de a continua si dezvolta cooperarea in acest domeniu, pe baza increderii reciproce si a raporturilor traditionale de prietenie existente intre statele lor, in scopul valorificarii bunelor rezultate obtinute prin aplicarea Conventiei initiale,
    au convenit cele ce urmeaza:

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru finalizarea lucrarilor de reparatii, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, partile se angajeaza sa continue cooperarea stabilita in baza Conventiei initiale, reinnoind si extinzand in mod corespunzator aplicabilitatea prevederilor Conventiei initiale prin prezenta conventie complementara.
    (2) Obiectivul acestui program de cooperare este crearea conditiilor pentru punerea in functiune a Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, cu sediul in municipiul Bucuresti, scoala nationala cu vocatie regionala, destinata sa pregateasca ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu anual estimat la deschiderea scolii este de 100 (una suta) cursanti, aceasta cifra urmand a fi revizuita la incheierea unei perioade de doi ani.
    (3) Partile se angajeaza sa participe la suplimentarea finantarii incepute in baza Conventiei initiale, potrivit prevederilor din prezenta conventie complementara.

    II. Caracteristici tehnice

    Art. 2
    Lista de lucrari prevazuta la art. 4 pct. 1 din Conventia initiala, cu privire la descrierea proiectului, se completeaza cu lucrari suplimentare, considerate necesare, utile si oportune de catre parti, dupa cum urmeaza:
    2.1. Instalarea storurilor rulante
    In scopul obtinerii efectului de obscuritate si pentru a ameliora astfel calitatea proiectiilor pe timpul cursurilor, se va proceda la amplasarea de storuri rulante la ferestrele amfiteatrului si ale salilor de curs din pavilionul "Scoala".
    2.2. Modernizarea instalatiei electrice in pavilionul "Scoala"
    Inlocuirea instalatiei electrice incastrate in zidarie cu o instalatie mai moderna, in canal de cablu cu patru compartimente, care permit o utilizare mai usoara si mai putin costisitoare.
    2.3. Instalatia telefonica
    Se asigura furnizarea si instalarea cablajelor de legatura interioare si a tuturor prizelor de conectare necesare. Nu sunt cuprinse furnizarea si instalarea centralei telefonice si a posturilor de telefon.
    2.4. Refacerea retelei exterioare de evacuare a apelor reziduale
    Inlocuirea in totalitate a retelei de evacuare a apelor reziduale, care este subdimensionata fata de noile cerinte de exploatare.
    2.5. Redimensionarea lucrarilor de consolidare
    Suplimentarea lucrarilor de consolidare antiseismica la infrastructura si suprastructura, pentru asigurarea unei mai bune stabilitati a constructiei, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
    2.6. Lucrari diverse si neprevazute
    Prin acestea se intelege lucrari de valoare mica, neprevazute in Conventia initiala sau in prezenta conventie complementara, legate de procesul tehnologic de executie a unor lucrari principale, mentionate in Conventia initiala sau in prezenta conventie complementara.
    Pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestor lucrari, finantarea se realizeaza de partea in sarcina careia lucrarile principale sunt consemnate in Conventia initiala, fara a fi necesara incheierea unui alt document, daca aceste cheltuieli se incadreaza in limita sumelor prevazute in tabelele valorice, conform art. 3 pct. 3.1 si 3.2 din prezenta conventie complementara.
    2.7. Actualizarea preturilor
    Preturile se vor actualiza la data efectuarii platilor, in functie de indicele de inflatie din Romania.

    III. Modalitati de executie

    Art. 3
    Partile sunt de acord sa isi suplimenteze propria contributie financiara la executia acestui proiect, inceputa in baza Conventiei initiale, dupa cum urmeaza:
    3.1. Pentru partea franceza
________________________________________________________________________________
       Destinatia                    Suma in      Suma in euro    Suma in lei
                                     franci       (1 euro =
                                     francezi     6,559 FF)
________________________________________________________________________________
Lucrari initiale conform Conventiei  7.801.448,00 1.189.426,44 29.645.502.400,00
initiale (06/2001 - 1 FF = 3.800
lei)
Instalarea storurilor rulante          139.744,71    21.305,80    531.029.910,00
Modernizarea instalatiei electrice     136.725,26    20.845,44    519.556.000,00
Instalatia telefonica (fara            344.000,00    52.447,02  1.444.800.000,00
centrala telefonica si posturile
telefonice)
Refacerea retelei de evacuare a        455.728,00    69.481,32  1.731.766.779,00
apelor reziduale
Suma totala (a)                      8.877.645,97 1.353.506,02 33.872.655.089,00
Suma actualizata (a) x 1,20 = (a')  10.653.175,00 1.624.207,20 40.647.186.106,80
Lucrari diverse si neprevazute (b)     100.000,00    15.246,23
Suma totala a lucrarilor pentru     10.753.175,00 1.639.453,43
partea franceza (a') + (b) = (c)
Credite deja acordate (Conventia     8.460.000,00 1.289.830,77
initiala) (d)
Credite suplimentare necesare        2.293.175,00   349.622,66  9.631.335.000,00
(conventia complementara) =
(c) - (d) (02/2002 - 1 FF =
4.200 lei)
________________________________________________________________________________

    3.2. Pentru partea romana
________________________________________________________________________________
              Destinatia                  Suma in lei    Suma in      Suma in
                                                         franci       euro
                                                         francezi     (1 euro =
                                                                      6,559 FF)
________________________________________________________________________________
Lucrari initiale conform Conventiei    14.870.987.214,00 3.913.417,69 596.648,53
initiale (a) (06/2001 - 1 FF =
3.800 lei)
Lucrari platite in 2001 (a^1)          10.574.904.000,00
Credite restante pentru 2002, conform   4.265.187.214,00
ofertei
Lucrari suplimentare (consolidare,      8.000.000.000,00
fundatii, planseuri si ziduri)
TOTAL LUCRARI 2002                     12.265.187.214,00
TOTAL ACTUALIZAT 2002                  14.718.224.656,80
(rata de 1,20) (b)
Diverse si neprevazute (c)              3.000.000.000,00
TOTAL (d) = (a^1) + (b) + (c)          28.293.128.656,80
CREDITE ACORDATE                       10.605.800.000,00
(Conventia initiala) (e)
Credite suplimentare necesare          17.687.328.656,80 4.211.268,72 642.059,57
(conventia complementara) =
(d) - (e) (02/2002 - 1 FF = 4.200 lei)
________________________________________________________________________________

    3.3. Dotare cu mobilier si materiale didactice
    Partea franceza a facut o comanda suplimentara de material didactic. Costul total al materialului se ridica la 2.670.000,00 franci francezi (407.074,25 euro), fata de costul estimat initial la 2.000.000,00 franci francezi (304.924,50 euro), aceasta cheltuiala fiind asumata integral in sarcina partii franceze.

    3.4. Recapitulatia investitiilor comune totale
________________________________________________________________________________
Destinatia                                         Partea franceza
                                  ______________________________________________
                                          Lei       Franci francezi     Euro
________________________________________________________________________________
Refacerea cladirilor              45.163.335.000,00  10.753.175,00  1.639.453,43
Mobilier si material pedagogic    11.214.000.000,00   2.670.000,00    407.074,25
________________________________________________________________________________
TOTAL:                            56.377.335.000,00  13.423.175,00  2.046.527,68
________________________________________________________________________________

    - continuare -
________________________________________________________________________________
Destinatia                                         Partea romana
                                  ______________________________________________
                                          Lei       Franci francezi     Euro
________________________________________________________________________________
Refacerea cladirilor              28.293.128.656,80   6.736.459,20  1.027.055,83
Mobilier si material pedagogic              -              -             -
________________________________________________________________________________
TOTAL:                            28.293.128.656,80   6.736.459,20  1.027.055,83
________________________________________________________________________________

    IV. Dispozitii finale

    Art. 4
    (1) Partile convin sa reinnoiasca corespunzator valabilitatea celorlalte prevederi ale Conventiei initiale, nemodificate explicit de prezenta conventie complementara, toate acestea urmand sa ramana valabile pana la data finalizarii proiectului, daca pana la acea data nici una dintre parti nu va denunta prezenta conventie complementara printr-o notificare adresata celeilalte parti prin canale diplomatice.
    (2) Prezenta conventie complementara produce efecte incepand cu data la care partea romana va notifica partii franceze ca a indeplinit procedurile prevazute de legislatia romana pentru intrarea sa in vigoare.
    (3) Prezenta conventie complementara poate fi modificata de comun acord de catre parti, modificarile urmand sa intre in vigoare in conformitate cu prevederile paragrafului (2) al acestui articol.
    Semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza.

                      Pentru Ministerul de Interne din Romania,
                      Ioan Rus,
                      ministru de interne

                      Pentru Ministerul Afacerilor Externe din
                      Republica Franceza,
                      Pierre Menat,
                      ambasadorul Republicii Franceze in RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu