Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 1 din  9 ianuarie 2003

pentru ratificarea Conventiei complementare dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 31 din 21 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. I poz. 6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Conventia complementara dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         CONVENTIE COMPLEMENTARA
intre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind continuarea finantarii lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane

    Ministerul de Interne din Romania, denumit in continuare partea romana, si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza, denumit in continuare partea franceza, ambele denumite in continuare parti,
    avand in vedere prevederile Memorandumului dintre ministrul de interne al Romaniei si ministrul afacerilor externe al Republicii Franceze referitor la cooperarea in domeniul pregatirii ofiterilor de jandarmi, semnat la Paris la 28 septembrie 1999,
    tinand cont de prevederile Conventiei dintre Ministerul de Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza privind finantarea lucrarilor de reparatii, amenajari si dotari cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, semnata la Bucuresti la 25 iulie 2000, denumita in continuare Conventia initiala, si luand nota de faptul ca valabilitatea acesteia a expirat la 31 decembrie 2001 fara ca proiectul comun sa fi fost finalizat,
    exprimandu-si vointa comuna de a continua si dezvolta cooperarea in acest domeniu, pe baza increderii reciproce si a raporturilor traditionale de prietenie existente intre statele lor, in scopul valorificarii bunelor rezultate obtinute prin aplicarea Conventiei initiale,
    au convenit cele ce urmeaza:

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Pentru finalizarea lucrarilor de reparatii, amenajare si dotare cu mobilier si material didactic a localului Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, partile se angajeaza sa continue cooperarea stabilita in baza Conventiei initiale, reinnoind si extinzand in mod corespunzator aplicabilitatea prevederilor Conventiei initiale prin prezenta conventie complementara.
    (2) Obiectivul acestui program de cooperare este crearea conditiilor pentru punerea in functiune a Scolii de Aplicatie a Jandarmeriei Romane, cu sediul in municipiul Bucuresti, scoala nationala cu vocatie regionala, destinata sa pregateasca ofiteri de jandarmi. Efectivul mediu anual estimat la deschiderea scolii este de 100 (una suta) cursanti, aceasta cifra urmand a fi revizuita la incheierea unei perioade de doi ani.
    (3) Partile se angajeaza sa participe la suplimentarea finantarii incepute in baza Conventiei initiale, potrivit prevederilor din prezenta conventie complementara.

    II. Caracteristici tehnice

    Art. 2
    Lista de lucrari prevazuta la art. 4 pct. 1 din Conventia initiala, cu privire la descrierea proiectului, se completeaza cu lucrari suplimentare, considerate necesare, utile si oportune de catre parti, dupa cum urmeaza:
    2.1. Instalarea storurilor rulante
    In scopul obtinerii efectului de obscuritate si pentru a ameliora astfel calitatea proiectiilor pe timpul cursurilor, se va proceda la amplasarea de storuri rulante la ferestrele amfiteatrului si ale salilor de curs din pavilionul "Scoala".
    2.2. Modernizarea instalatiei electrice in pavilionul "Scoala"
    Inlocuirea instalatiei electrice incastrate in zidarie cu o instalatie mai moderna, in canal de cablu cu patru compartimente, care permit o utilizare mai usoara si mai putin costisitoare.
    2.3. Instalatia telefonica
    Se asigura furnizarea si instalarea cablajelor de legatura interioare si a tuturor prizelor de conectare necesare. Nu sunt cuprinse furnizarea si instalarea centralei telefonice si a posturilor de telefon.
    2.4. Refacerea retelei exterioare de evacuare a apelor reziduale
    Inlocuirea in totalitate a retelei de evacuare a apelor reziduale, care este subdimensionata fata de noile cerinte de exploatare.
    2.5. Redimensionarea lucrarilor de consolidare
    Suplimentarea lucrarilor de consolidare antiseismica la infrastructura si suprastructura, pentru asigurarea unei mai bune stabilitati a constructiei, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
    2.6. Lucrari diverse si neprevazute
    Prin acestea se intelege lucrari de valoare mica, neprevazute in Conventia initiala sau in prezenta conventie complementara, legate de procesul tehnologic de executie a unor lucrari principale, mentionate in Conventia initiala sau in prezenta conventie complementara.
    Pentru acoperirea cheltuielilor aferente acestor lucrari, finantarea se realizeaza de partea in sarcina careia lucrarile principale sunt consemnate in Conventia initiala, fara a fi necesara incheierea unui alt document, daca aceste cheltuieli se incadreaza in limita sumelor prevazute in tabelele valorice, conform art. 3 pct. 3.1 si 3.2 din prezenta conventie complementara.
    2.7. Actualizarea preturilor
    Preturile se vor actualiza la data efectuarii platilor, in functie de indicele de inflatie din Romania.

    III. Modalitati de executie

    Art. 3
    Partile sunt de acord sa isi suplimenteze propria contributie financiara la executia acestui proiect, inceputa in baza Conventiei initiale, dupa cum urmeaza:
    3.1. Pentru partea franceza
________________________________________________________________________________
       Destinatia                    Suma in      Suma in euro    Suma in lei
                                     franci       (1 euro =
                                     francezi     6,559 FF)
________________________________________________________________________________
Lucrari initiale conform Conventiei  7.801.448,00 1.189.426,44 29.645.502.400,00
initiale (06/2001 - 1 FF = 3.800
lei)
Instalarea storurilor rulante          139.744,71    21.305,80    531.029.910,00
Modernizarea instalatiei electrice     136.725,26    20.845,44    519.556.000,00
Instalatia telefonica (fara            344.000,00    52.447,02  1.444.800.000,00
centrala telefonica si posturile
telefonice)
Refacerea retelei de evacuare a        455.728,00    69.481,32  1.731.766.779,00
apelor reziduale
Suma totala (a)                      8.877.645,97 1.353.506,02 33.872.655.089,00
Suma actualizata (a) x 1,20 = (a')  10.653.175,00 1.624.207,20 40.647.186.106,80
Lucrari diverse si neprevazute (b)     100.000,00    15.246,23
Suma totala a lucrarilor pentru     10.753.175,00 1.639.453,43
partea franceza (a') + (b) = (c)
Credite deja acordate (Conventia     8.460.000,00 1.289.830,77
initiala) (d)
Credite suplimentare necesare        2.293.175,00   349.622,66  9.631.335.000,00
(conventia complementara) =
(c) - (d) (02/2002 - 1 FF =
4.200 lei)
________________________________________________________________________________

    3.2. Pentru partea romana
________________________________________________________________________________
              Destinatia                  Suma in lei    Suma in      Suma in
                                                         franci       euro
                                                         francezi     (1 euro =
                                                                      6,559 FF)
________________________________________________________________________________
Lucrari initiale conform Conventiei    14.870.987.214,00 3.913.417,69 596.648,53
initiale (a) (06/2001 - 1 FF =
3.800 lei)
Lucrari platite in 2001 (a^1)          10.574.904.000,00
Credite restante pentru 2002, conform   4.265.187.214,00
ofertei
Lucrari suplimentare (consolidare,      8.000.000.000,00
fundatii, planseuri si ziduri)
TOTAL LUCRARI 2002                     12.265.187.214,00
TOTAL ACTUALIZAT 2002                  14.718.224.656,80
(rata de 1,20) (b)
Diverse si neprevazute (c)              3.000.000.000,00
TOTAL (d) = (a^1) + (b) + (c)          28.293.128.656,80
CREDITE ACORDATE                       10.605.800.000,00
(Conventia initiala) (e)
Credite suplimentare necesare          17.687.328.656,80 4.211.268,72 642.059,57
(conventia complementara) =
(d) - (e) (02/2002 - 1 FF = 4.200 lei)
________________________________________________________________________________

    3.3. Dotare cu mobilier si materiale didactice
    Partea franceza a facut o comanda suplimentara de material didactic. Costul total al materialului se ridica la 2.670.000,00 franci francezi (407.074,25 euro), fata de costul estimat initial la 2.000.000,00 franci francezi (304.924,50 euro), aceasta cheltuiala fiind asumata integral in sarcina partii franceze.

    3.4. Recapitulatia investitiilor comune totale
________________________________________________________________________________
Destinatia                                         Partea franceza
                                  ______________________________________________
                                          Lei       Franci francezi     Euro
________________________________________________________________________________
Refacerea cladirilor              45.163.335.000,00  10.753.175,00  1.639.453,43
Mobilier si material pedagogic    11.214.000.000,00   2.670.000,00    407.074,25
________________________________________________________________________________
TOTAL:                            56.377.335.000,00  13.423.175,00  2.046.527,68
________________________________________________________________________________

    - continuare -
________________________________________________________________________________
Destinatia                                         Partea romana
                                  ______________________________________________
                                          Lei       Franci francezi     Euro
________________________________________________________________________________
Refacerea cladirilor              28.293.128.656,80   6.736.459,20  1.027.055,83
Mobilier si material pedagogic              -              -             -
________________________________________________________________________________
TOTAL:                            28.293.128.656,80   6.736.459,20  1.027.055,83
________________________________________________________________________________

    IV. Dispozitii finale

    Art. 4
    (1) Partile convin sa reinnoiasca corespunzator valabilitatea celorlalte prevederi ale Conventiei initiale, nemodificate explicit de prezenta conventie complementara, toate acestea urmand sa ramana valabile pana la data finalizarii proiectului, daca pana la acea data nici una dintre parti nu va denunta prezenta conventie complementara printr-o notificare adresata celeilalte parti prin canale diplomatice.
    (2) Prezenta conventie complementara produce efecte incepand cu data la care partea romana va notifica partii franceze ca a indeplinit procedurile prevazute de legislatia romana pentru intrarea sa in vigoare.
    (3) Prezenta conventie complementara poate fi modificata de comun acord de catre parti, modificarile urmand sa intre in vigoare in conformitate cu prevederile paragrafului (2) al acestui articol.
    Semnata la Bucuresti la 9 iulie 2002, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si franceza.

                      Pentru Ministerul de Interne din Romania,
                      Ioan Rus,
                      ministru de interne

                      Pentru Ministerul Afacerilor Externe din
                      Republica Franceza,
                      Pierre Menat,
                      ambasadorul Republicii Franceze in RomaniaSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 1/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 1 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu