E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 8 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 36 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 37 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 55 1999
Articolul 1 din actul OUG 166 2000 modifica articolul 43 din actul Ordonanţa 55 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 166 din 13 octombrie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 523 din 24 octombrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera c) a articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
    "c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garantii pentru restituirea creditului;"
    2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Dupa comunicarea catre debitor a titlului executoriu Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le detine in orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda in care sunt constituite. In termen de doua zile libere de la primirea ordinului, institutiile respective vor confirma in scris blocarea conturilor."
    3. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu creantele bancare cesionate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare sunt de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul debitorului si se judeca de urgenta si cu precadere."
    4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs."
    5. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Termenele prevazute la art. 9 alin. (2), la art. 10 si la alin. (1) al prezentului articol se aplica si in situatia judecarii recursului.
    (6) Caile extraordinare de atac se pot exercita in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura civila."
    6. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile apartinand debitorului si garantilor, urmand sa fie valorificate."
    7. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Executarea silita asupra tuturor bunurilor urmaribile apartinand debitorilor si garantilor se poate face dupa expirarea termenului prevazut la art. 21, fara incuviintarea instantei."
    8. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Vanzarea silita a bunurilor urmarite se face dupa implinirea termenului prevazut in adresa de comunicare a titlului executoriu, fara incuviintarea instantei si fara efectuarea altei formalitati."
    9. Alineatul (4) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In cazul in care la prima licitatie nu se ofera pretul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publica in cel mult 5 zile un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator, in vederea tinerii unei licitatii. Pretul de pornire in acest caz este de 75% din pretul de pornire al licitatiei anterioare."
    10. Alineatul (5) al articolului 36 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Daca la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta de cel putin 75% din pretul de pornire al primei licitatii sau daca nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitatie, la care pretul de pornire este de 50% din pretul de pornire al primei licitatii."
    11. Alineatul (3) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Dupa licitarea fiecarui bun licitatorul intocmeste, in trei exemplare originale, procesul-verbal de licitatie, care se semneaza de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de proprietarul bunului, daca acesta participa la executare, si care va cuprinde, in mod obligatoriu: modul in care s-a desfasurat licitatia, rezultatul acesteia, numele si prenumele sau denumirea proprietarului bunului si ale adjudecatarului-cumparator, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumparat, pretul, taxa pe valoarea adaugata, dupa caz, termenul si modalitatea de plata a pretului si data vanzarii. Orice refuz de a semna se consemneaza in procesul-verbal de licitatie. In termen de doua zile lucratoare de la data intocmirii procesului-verbal de licitatie licitatorul va incheia si va elibera fiecarui cumparator, precum si debitorului un document care va cuprinde toate elementele mentionate mai sus si care indeplineste conditiile unui document specific, legal aprobat, conform legislatiei financiar-contabile. In acelasi termen licitatorul va dispune in scris restituirea garantiei, cu exceptia garantiei adjudecatarului, care se retine in contul pretului sau in contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, daca adjudecatarul refuza plata pretului la termenul si in modalitatea stabilite prin procesul-verbal de licitatie."
    12. Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    (1) In cazul in care la a treia licitatie nu se ofera pretul de pornire sau nu se prezinta nici un ofertant, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa organizeze o noua licitatie la care ofertele se vor depune in plic inchis si sigilat, iar adjudecarea se va putea face la cel mai bun pret oferit. De asemenea, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa adjudece bunul in contul creantei."
    13. La articolul 41, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Actul incheiat de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare pentru constatarea stingerii obligatiei de plata a debitorului, total sau partial, constituie titlu de proprietate, iar operatiunea de transfer al dreptului de proprietate ca efect al darii in plata este scutita de taxa pe valoarea adaugata."
    14. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 43
    Cererile formulate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta in legatura cu executarea creantelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si de orice alte taxe."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare preluate la datoria publica interna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Agentia de Valorificare a
                       Activelor Bancare
                       Dan I. Pazara,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul finantelor,
                       Valentin Lazea,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 166/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 166 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu