E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Ordonanţa 55 1999 in legatura cu Legea 643 2001
Ordonanţa 55 1999 in legatura cu Legea 514 2001
Ordonanţa 55 1999 respins de Legea 519 2001
Ordonanţa 55 1999 abrogat de articolul 1 din actul Legea 409 2001
Articolul 2 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 36 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 37 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 38 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 8 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 11 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 22 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 32 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 41 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 43 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2000
Articolul 37 din actul Ordonanţa 55 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 25 2000
Articolul 43 din actul Ordonanţa 55 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 25 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 55 din 24 august 1999

privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 411 din 27 august 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Realizarea creantelor bancare neperformante preluate de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare se face prin masurile prevazute de lege, precum si prin executarea silita a acestor creante ca urmare a initierii si finalizarii, dupa caz, a procedurilor puse in aplicare de organele proprii de executare si/sau de organele judiciare competente, la solicitarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, in conditiile prevederilor prezentei ordonante.
    Art. 2
    Stingerea, prin plata, a datoriei publice interne rezultate din preluarea la aceasta datorie a creantelor bancare neperformante cesionate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare constituie o obligatie ce revine urmatoarelor categorii de debitori:
    a) persoanele fizice sau persoanele juridice care au contractat creditul, constituind debitorii cedati in temeiul contractelor de cesiune;
    b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, daca divizarea s-a facut in frauda creditorului; raspunderea acestor persoane este in temeiul art. 998 din Codul civil;
    c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garantii personale pentru restituirea creditului;
    d) persoanele care, incepand cu data contractarii creditului, au indeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv sau care au avut calitatea de actionar/asociat la societatea comerciala debitoare si din vina carora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbarii destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; raspunderea acestor persoane este in temeiul art. 998 din Codul civil, pentru partea de credit nerestituit la scadenta in perioada in care au avut calitatea sau au indeplinit functia mentionata;
    e) persoanele fizice sau persoanele juridice care, in baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevazute la lit. a), b) si d), au dobandit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare in dauna obligatiei de restituire a creditului.

    CAP. 2
    Titlurile executorii

    Art. 3
    (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre banca si debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creantelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii, Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, precum si orice alte acte sau intelegeri incheiate de aceasta pentru realizarea creantelor preluate.
    (2) Pentru debitorii prevazuti la art. 2 lit. b), d) si e) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, in masura in care constata existenta unor acte sau fapte care atrag raspunderea acestora, se va adresa instantei competente in vederea stabilirii raspunderii. In acest caz titlul executoriu il constituie hotararea prin care instanta a stabilit raspunderea si executarea silita va putea incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii. La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanta va putea incuviinta aplicarea unui sechestru asigurator prin ordonanta presedintiala chiar inainte de pronuntarea hotararii.
    Art. 4
    Titlul executoriu se comunica debitorului si se pune in executare fara nici o alta formalitate.

    CAP. 3
    Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrarii speciale

    Art. 5
    (1) Dupa comunicarea catre debitor a titlului executoriu Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune, prin ordin, blocarea prin poprire a conturilor bancare, in lei si in valuta, ale oricarui debitor. In termen de 24 de ore de la primirea ordinului banca va confirma in scris blocarea contului.
    (2) Pe perioada blocarii conturilor bancare orice plata se poate face numai cu aprobarea prealabila, scrisa, a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, cu exceptia platilor in contul creantei cesionate si a privilegiilor legale.
    (3) Incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) atrage nulitatea oricarei plati si raspunderea solidara a bancii cu debitorul, in limita sumelor sustrase blocarii.
    (4) Sumele din conturile blocate se vireaza in contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, dupa validarea popririi.
    Art. 6
    (1) La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, instanta poate incuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 si 908 din Codul comercial, in conditiile prevazute la cap. IV din prezenta ordonanta - la societatea comerciala care constituie debitorul cedat, la societatea comerciala care este debitoare potrivit art. 2 lit. b), precum si la societatea comerciala la care debitorii prevazuti la art. 2 detin, separat sau impreuna, cel putin 50% plus o actiune din capitalul social sau, dupa caz, majoritatea partilor sociale - sechestru asupra actiunilor si partilor sociale si instituirea administrarii speciale. Sechestrul si masura administrarii speciale se aplica de la data inregistrarii hotararii definitive a instantei la registrul comertului.
    (2) Pe perioada sechestrului prevazut la alin. (1) drepturile fata de societatea comerciala, conferite de actiunile sau partile sociale sechestrate, se exercita de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Pe timpul administrarii speciale administrarea societatii comerciale se asigura de catre o persoana desemnata prin hotararea instantei prevazute la alin. (1), la propunerea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Persoana propusa trebuie sa fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat in studii economice sau in drept ori inginer si sa aiba 5 ani de activitate practica economica sau juridica. Administratorul va primi o indemnizatie bruta lunara, suportata de societatea comerciala. Pe data numirii administratorului special se suspenda de drept mandatul administratorilor in exercitiu.
    (3) Societatea comerciala supusa administrarii speciale nu va aloca nici o resursa speciala pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor care sunt debitori ai creantelor bancare neperformante cesionate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare se varsa in contul datoriei debitorului cedat.
    (4) Asumarea de catre societatea comerciala supusa administrarii speciale de noi obligatii care ar influenta negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabila a Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Actul incheiat cu incalcarea acestei obligatii este nul de drept.
    (5) Raspunderea administratorului desemnat, atat fata de actionari sau asociati, dupa caz, cat si fata de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial.
    (6) Prevederile prezentului articol se aplica si societatilor comerciale la care actionari sau asociati sunt alte societati comerciale ce detin majoritatile prevazute la alin. (1) si care sunt controlate de debitorii prevazuti la art. 2.

    CAP. 4
    Reguli speciale privind solutionarea litigiilor

    Art. 7
    Litigiile in legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica, in care este parte Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate in mod corespunzator cu dispozitiile Codului de procedura civila.
    Art. 8
    Cererile de orice natura privind realizarea creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica sunt de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul debitorului cedat care a contractat creditul si se judeca de urgenta si cu precadere.
    Art. 9
    (1) Reclamantul este obligat sa comunice cererea, actele pe care se intemeiaza si, dupa caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, inainte de depunerea acestora la instanta. Judecatorul nu va primi cererea fara dovada indeplinirii obligatiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplica oricarei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia celor formulate in cursul judecatii sau a celor prin care se exercita o cale de atac.
    (2) Primul termen de judecata se stabileste la cel mult 15 zile de la depunerea cererii de chemare in judecata.
    (3) Intampinarea este obligatorie si se depune cel mai tarziu pana la primul termen de judecata. Intampinarea, actele pe care se intemeiaza si, dupa caz, interogatoriul scris se comunica de catre parte, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, inainte de termenul prevazut la alin. (2). Nerespectarea obligatiei de comunicare prezuma renuntarea de catre parte la apararile ce puteau fi formulate prin intampinare si la probele in sustinerea acestor aparari.
    Art. 10
    Orice cerere se judeca la primul termen, in afara cazului in care instanta dispune administrarea de probe noi. Daca, din motive intemeiate, partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet, instanta va putea, in mod exceptional, sa acorde un termen in cunostinta de cel mult 7 zile.
    Art. 11
    (1) Instanta este obligata sa pronunte hotararea in termen de 5 zile de la incheierea dezbaterilor si sa comunice partilor hotararea motivata in cel mult 10 zile de la pronuntare.
    (2) Hotararea instantei poate fi atacata numai cu recurs.
    (3) In recurs nu se pot invoca aparari ce nu au fost formulate in fata instantei a carei hotarare este recurata, cu exceptia celor de ordine publica.
    (4) Daca admite recursul, prin aceeasi hotarare instanta este obligata sa solutioneze si fondul cauzei sau, daca se impune administrarea de probe noi, sa stabileasca termenul de judecata.
    Art. 12
    (1) Termenul de prescriptie a actiunilor indreptate impotriva Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare este de 3 luni de la data cand s-a cunoscut sau trebuia sa se cunoasca faptul sau actul pe care se intemeiaza actiunea, dar nu mai mult de 6 luni de la data producerii faptului sau incheierii actului, daca legea nu prevede un termen mai scurt.
    (2) Termenul prevazut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare prezentei ordonante, curge de la data intrarii in vigoare a acesteia.

    CAP. 5
    Reguli speciale privind executarea silita

    Sectiunea I
    Organele de executare si competenta lor
    Art. 13
    Procedurile de executare silita pentru valorificarea activelor bancare de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare sunt puse in aplicare de catre Corpul de executori ai Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si/sau de catre executorii judecatoresti.
    Art. 14
    (1) Executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare se numesc prin ordin al secretarului de stat al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare si au competenta deplina pe intregul teritoriu al tarii.
    (2) Persoanele numite potrivit alin. (1) vor indeplini aceleasi conditii legale ca si executorii judecatoresti.
    Art. 15
    (1) Corpul de executori ai Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare are obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor lui urmaribile.
    (2) Daca debitorul nu este gasit la domiciliul sau la sediul cunoscut, Corpul de executori ai Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare este obligat sa solicite organelor de politie sa faca cercetari, precum si sa ceara relatii de la oficiul registrului comertului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, de la Garda financiara sau de la oricare alta persoana fizica sau juridica ori de la alte organe competente, in scopul stabilirii locului unde se afla debitorul si obtinerii oricaror date detinute in legatura cu acesta sau cu bunurile sale.
    Art. 16
    Organele de politie, persoanele fizice si juridice, precum si celelalte organe competente prevazute la art. 15 alin. (2) sunt obligate sa dea de indata relatiile solicitate de Corpul de executori fara perceperea vreunei taxe ori vreunui tarif.
    Art. 17
    Ori de cate ori este necesar, politia are obligatia sa dea concursul executorilor Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, la cererea acestora, in indeplinirea, potrivit legii, a activitatii de executare silita.
    Art. 18
    (1) In exercitarea atributiilor ce le revin executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare pot:
    a) sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului, persoana juridica, sau in alte incinte ale acestuia, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;
    b) sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri sau valori ale debitorului, persoana fizica, precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile;
    c) sa solicite si sa cerceteze orice document sau element material care poate constitui o proba in determinarea bunurilor proprietatea debitorului.
    (2) Executorii pot intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz executorul va cere autorizarea instantei judecatoresti competente, aplicandu-se dispozitiile Codului de procedura civila, privind ordonanta presedintiala.
    Art. 19
    Accesul executorului in locuinta, in incinta de afaceri sau in orice alta incapere a debitorului, persoana fizica sau juridica, se poate efectua intre orele 8,00 - 18,00, in orice zi lucratoare. Executarea inceputa va putea continua in aceeasi zi sau in zilele urmatoare. In cazuri temeinic justificate, cand exista pericolul instrainarii unor bunuri, accesul in incaperile debitorului va avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, cu autorizarea instantei.
    Art. 20
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 18, executorul nu poate sa patrunda in acestea decat in prezenta unui reprezentant al politiei si a 2 martori. Dispozitiile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile, dupa caz.

    Sectiunea a II-a
    Reguli speciale privind comunicarea titlului executoriu si sechestrul
    Art. 21
    Executorul va incepe executarea dupa comunicarea titlului executoriu prevazut la art. 3 alin. (1), cu mentiunea ca neachitarea de bunavoie a creantei in termen de 5 zile lucratoare de la primire da dreptul creditorului sa procedeze la executarea silita fara nici o alta somatie.
    Art. 22
    Dupa expirarea termenului prevazut la art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor mobile apartinand debitorului si garantilor, urmand a fi valorificate.
    Art. 23
    Executarea silita a bunurilor imobile ipotecate si a bunurilor mobile gajate se poate face in termen de 5 zile de la comunicarea titlului executoriu catre proprietarul acestuia, fara incuviintarea instantei.
    Art. 24
    Dreptul corespunzator creantei preluate la datoria publica se executa inaintea oricarui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data cand a fost constituit, cu exceptia salariilor si a altor privilegii legale.
    Art. 25
    Aplicarea sechestrului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 6, se face de catre executorii Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare sau de catre executorii judecatoresti, care incheie un proces-verbal de sechestru.
    Art. 26
    (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:
    a) numele si prenumele celui care aplica sechestrul si numarul legitimatiei de executor;
    b) numele si prenumele debitorului (sau ale garantului, daca se sechestreaza bunurile acestuia) si ale altor persoane care sunt de fata (martori);
    c) mentionarea titlului executoriu, suma datorata si natura datoriei;
    d) enumerarea bunurilor urmaribile sechestrate (natura, gradul de uzura, dimensiunea etc.);
    e) eventualele obiectii facute de debitor;
    f) indicarea orei, zilei si locului sechestrului;
    g) natura sechestrului, daca este un sechestru cu ridicare, daca se numeste un custode sau daca se aplica sigilii;
    h) semnaturile partilor: executor, debitor sau in lipsa lui ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum si, atunci cand este cazul, semnatura custodelui.
    (2) Daca debitorul refuza sa semneze, se va mentiona aceasta in procesul-verbal.
    (3) Procesul-verbal se intocmeste in trei exemplare, din care un exemplar se va lasa debitorului, un altul se depune la dosarul de executare silita si unul se preda Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 27
    Din momentul intocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 26, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atata timp cat dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu acordul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.
    Art. 28
    (1) Daca bunurile sechestrate nu sunt ridicate si depozitate de executor, ele vor putea fi lasate in custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
    (2) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru.
    Art. 29
    (1) In cazul in care nu au fost luate masurile asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei si, la inceperea executarii silite, se constata ca exista pericol de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicata o data cu comunicarea titlului executoriu.
    (2) Sechestrul prevazut la alin. (1) se va aplica numai in temeiul autorizarii date de instanta judecatoreasca competenta. Dispozitiile referitoare la ordonanta presedintiala din Codul de procedura civila sunt aplicabile.
    Art. 30
    (1) In vederea valorificarii, executorul poate sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca acestea nu au fost substituite sau degradate.
    (2) Cand bunurile sechestrate, gasite cu ocazia verificarii, nu sunt suficiente pentru satisfacerea creantei, executorul va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.
    (3) Despre cele constatate executorul incheie un proces-verbal declarand sechestrate, atunci cand este cazul, bunurile gasite cu prilejul investigatiilor facute, conform alineatului precedent.
    Art. 31
    Bunurile raman sub sechestru pana la valorificarea lor sau pana cand Agentia de Valorificare a Activelor Bancare dispune ridicarea sechestrului.

    Sectiunea a III-a
    Vanzarea bunurilor urmarite silit
    Art. 32
    Vanzarea silita a bunurilor imobile ipotecate si a bunurilor mobile gajate se face dupa implinirea termenului prevazut in adresa de comunicare a titlului executoriu, fara incuviintarea instantei si fara efectuarea altei formalitati.
    Art. 33
    (1) Vanzarea bunurilor urmarite silit se face prin licitatie publica.
    (2) Licitatia publica este organizata de catre o comisie numita in conditiile stabilite de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, condusa de executorul acesteia, care indeplineste rolul de licitator.
    Art. 34
    (1) Pretul de pornire al licitatiei se stabileste prin expertiza. Expertul se desemneaza de catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare pe baza de contract.
    (2) Dupa stabilirea pretului de pornire, licitatorul, cu cel putin 15 zile inainte de data licitatiei, va publica un anunt de vanzare intr-un cotidian national de larga circulatie si/sau intr-un cotidian local. Anuntul va cuprinde sintetic bunurile ce urmeaza a fi licitate, ziua, ora si locul licitatiei, pretul de pornire si valoarea garantiei de participare stabilita de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, domiciliul sau sediul licitatorului; in functie de gruparea bunurilor se pot prezenta numai limitele de pret. Anuntul va fi comunicat in mod obligatoriu proprietarului bunului; daca acesta nu este gasit, procedura se considera indeplinita prin afisare la locul licitatiei, la locul bunului si la sediul primariei din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla bunul.
    (3) Licitatia poate avea loc numai dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut la alin. (2) si se va desfasura la locul stabilit de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Debitorul cedat este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.
    Art. 35
    Pentru participarea la licitatie ofertantii depun licitatorului, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
    a) dovada depunerii garantiei de participare;
    b) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
    c) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;
    d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
    e) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
    f) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.
    Art. 36
    (1) Comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare prevazute la art. 35 si afiseaza la locul licitatiei, cu cel putin o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia completa de participare.
    (2) Ofertantii se identifica dupa numarul de ordine de pe lista de participare, dupa care licitatorul anunta obiectul licitatiei, pasul de licitare stabilit valoric intre 5 - 15% din pretul de pornire, precum si modul de desfasurare a licitatiei; pasul de licitare se stabileste de catre comisia de licitatie.
    (3) Daca se prezinta un singur ofertant care ofera pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.
    (4) In cazul in care la prima licitatie nu se ofera pretul de pornire, licitatorul, in cel mult 5 zile, va publica un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), care se aplica in mod corespunzator, in vederea tinerii unei noi licitatii. Pretul de pornire in acest caz este de 75% din pretul de pornire al licitatiei anterioare.
    (5) Daca la a doua licitatie nu se inregistreaza o oferta de cel putin 75% din pretul de pornire al primei licitatii, licitatorul va organiza o a treia licitatie, la care pretul de pornire este de 50% din pretul de pornire al primei licitatii.
    (6) Cand in cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia va continua in ziua lucratoare urmatoare, la ora anuntata de licitator inainte de inchiderea sedintei.
    Art. 37
    (1) Licitatia se adjudeca la pretul cel mai mare oferit. Plata in rate este permisa numai daca cumparatorul prezinta una dintre urmatoarele garantii: scrisoare de garantie emisa de o banca romana sau de o banca straina la care o banca romana este corespondenta; bilet la ordin avalizat de o banca agreata de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare; garantia personala a unui fidesujor, in conditiile Codului comercial, constand intr-o obligatie unilaterala si neconditionata de plata a ratei neachitate la termen, partial sau integral, de catre debitor. Garantia nu poate fi decat pentru plata integrala a ratelor si trebuie sa fie indestulatoare.
    (2) Plata in rate este permisa numai daca adjudecatarul achita un avans de minimum 30% din pretul de adjudecare. Garantia de participare poate fi considerata ca plata partiala a avansului.
    (3) Dupa licitarea fiecarui bun licitatorul intocmeste procesul-verbal de licitatie. Procesul-verbal se semneaza de catre toti ofertantii, inclusiv de catre adjudecatar. Refuzul de a semna se consemneaza in procesul-verbal intocmit. In termen de doua zile lucratoare de la data intocmirii procesului-verbal licitatorul va dispune in scris restituirea garantiei tuturor participantilor, cu exceptia adjudecatarului a carui garantie se retine in contul pretului sau, daca va refuza incheierea contractului de vanzare-cumparare, in contul Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.
    (4) In termen de 10 zile de la intocmirea procesului-verbal de licitatie adjudecatarul si licitatorul vor incheia contractul de vanzare-cumparare. Contractul, semnat de cumparator, se trimite de catre licitator spre a fi semnat de conducerea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, daca nu l-a imputernicit pe licitator in acest scop. Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate refuza semnarea contractului numai in cazul in care acesta nu corespunde celor stabilite la licitatie ori cuprinde clauze ilegale.
    Art. 38
    (1) In cazul in care la a treia licitatie a bunurilor imobile sau mobile nu se ofera pretul de pornire, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va putea cere adjudecarea bunului in contul creantei.
    (2) Adjudecarea bunului in conditiile prevazute la alin. (1) determina diminuarea creantei cu 50% din pretul bunului stabilit prin expertiza, potrivit art. 34 alin. (1).
    (3) Agentia de Valorificare a Activelor Bancare este autorizata sa identifice posibilitati de valorificare superioara pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 39
    Litigiile in curs in legatura cu creantele bancare cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, indiferent de faza in care se afla, se vor continua si solutiona cu aplicarea procedurii prevazute de prezenta ordonanta. Actele procedurale incheiate raman valabile. La cererea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, aceasta procedura poate fi aplicata si executarilor silite, incepute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare incheiate isi mentin valabilitatea.
    Art. 40
    Debitorii pot contesta in justitie masurile dispuse de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare potrivit prezentei ordonante si pot face contestatie la executare, numai cu depunerea unei cautiuni egale cu jumatate din valoarea activului bancar supus valorificarii.
    Art. 41
    Agentia de Valorificare a Activelor Bancare poate accepta darea in plata a unui bun, in vederea stingerii obligatiilor de plata.
    Art. 42
    (1) Bancile cedente ale creantelor neperformante preluate la datoria publica raspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informatiilor catre Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, daca, datorita acestui fapt, nu s-a putut valorifica respectiva creanta.
    (2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor si datelor necesare pentru executarea creantelor cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare raspund civil, contraventional sau penal, dupa caz, in conditiile legii.
    Art. 43
    Cererile si orice alte acte procedurale efectuate in vederea executarii creantelor bancare supuse valorificarii, cedate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministru de interne,
                       Liviu Popescu,
                       secretar de stat

                       Agentia de Valorificare
                       a Activelor Bancare
                       Ovidiu Grecea,
                       secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 55/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 55 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 55/1999
Legea 643 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna
Legea 514 2001
privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna
Legea 519 2001
pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna
Legea 409 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor
OUG 166 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna
OUG 25 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silita a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publica interna
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu