E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 159 din 27 noiembrie 2001

pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 802 din 14 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Operatiuni financiar-bancare interzise

    Art. 1
    (1) Sunt interzise toate operatiunile financiar-bancare intre rezidenti si nerezidenti, precum si intre nerezidenti, constand in operatiuni de cont curent si de cont de capital, inclusiv operatiunile de schimb valutar, astfel cum sunt definite prin reglementarile valutare emise de Banca Nationala a Romaniei, efectuate pentru sau in contul persoanelor fizice ori juridice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Activele persoanelor prevazute in anexa sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancara.
    Art. 2
    (1) Anexa la prezenta ordonanta de urgenta se completeaza si se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului, in baza informatiilor primite de la Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.
    (2) Completarea si actualizarea anexei se fac, in masura posibilului, cu date de identificare a persoanelor fizice si juridice, precum cetatenia, data si locul nasterii, in cazul persoanelor fizice, si sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare, in cazul persoanelor juridice.
    (3) Datele de identificare se solicita Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite de catre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 3
    Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a refuza efectuarea operatiunilor prevazute la art. 1 alin. (1) si de a sesiza organele competente.

    CAP. 2
    Operatiuni financiar-bancare supuse autorizarii

    Art. 4
    (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor intocmesc si actualizeaza liste cuprinzand persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism, altele decat cele prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta. Listele se transmit Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Listele cuprind si datele de identificare prevazute la art. 2 alin. (2).
    (3) In cazul in care listele nu cuprind datele de identificare, Ministerul Finantelor Publice solicita Ministerului Administratiei Publice, Ministerului de Interne, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Informatii Externe obtinerea informatiilor necesare.
    Art. 5
    Ministerul Finantelor Publice intocmeste o lista unica pe baza listelor prevazute la art. 4 alin. (1), pe care o supune spre aprobare Guvernului prin hotarare.
    Art. 6
    Operatiunile financiar-bancare prevazute la art. 1 alin. (1), daca sunt efectuate pentru sau in contul persoanelor inscrise in lista prevazuta la art. 5, sunt supuse autorizarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Personalul institutiilor financiar-bancare are obligatia de a sesiza conducerea institutiei din care face parte cu privire la solicitarea de a efectua operatiunea financiar-bancara supusa autorizarii.
    (2) Institutiile financiar-bancare din Romania prezinta de indata Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documentatia privind operatiunea financiar-bancara supusa autorizarii.
    Art. 8
    (1) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 5 zile de la prezentarea documentatiei, emite autorizarea operatiunii prevazute la art. 6 sau, dupa caz, refuza emiterea autorizarii si sesizeaza organele judiciare competente.
    (2) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emit, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, reglementari privind documentatia necesara operatiunilor financiar-bancare supuse autorizarii.

    CAP. 3
    Atributii specifice ale autoritatilor competente

    Art. 9
    Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Comisia de Supraveghere a Asigurarilor controleaza modul de aducere la indeplinire de catre institutiile supravegheate a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta si aplica sanctiunile prevazute de lege in competenta acestora.
    Art. 10
    (1) In vederea confirmarii identitatii persoanelor prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta si in lista prevazuta la art. 5 Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si organele judiciare coopereaza cu Ministerul Administratiei Publice, Ministerul de Interne, Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe.
    (2) Termenul prevazut la art. 8 alin. (1) se poate prelungi cu 10 zile daca este necesara confirmarea identitatii persoanelor.
    Art. 11
    Ministerele si institutiile cu atributii in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta au obligatia de a sesiza Serviciul Roman de Informatii cu privire la persoanele fizice si juridice suspecte de savarsirea sau de finantarea actelor de terorism.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 12
    (1) Efectuarea operatiunilor prevazute la art. 1 alin. (1), precum si efectuarea fara autorizatie a operatiunilor prevazute la art. 6 de catre personalul institutiilor financiar-bancare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
    Art. 13
    (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei realizarea de fonduri de catre o persoana juridica in scopul finantarii actelor de terorism sau furnizarea de fonduri de catre o persoana juridica pentru savarsirea actelor de terorism.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.
    (3) Fondurile prevazute la alin. (1) se confisca.
    Art. 14
    Contraventiilor prevazute la art. 11 si 12 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia art. 28 si 29.
    Art. 15
    (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi fapta persoanei de a pune la dispozitie sau de a colecta fonduri, direct sau indirect, stiind ca aceste fonduri sunt folosite, in total sau in parte, pentru savarsirea actelor de terorism.
    (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta persoanei de a realiza fonduri in scopul finantarii actelor de terorism.
    (3) Tentativa se pedepseste.
    (4) Fondurile puse la dispozitie sau colectate pentru savarsirea actelor de terorism ori realizate in scopul finantarii actelor de terorism se confisca.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul justitiei,
                         Doru Crin Trifoi,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul afacerilor externe,
                         Cristian Diaconescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

    ANEXA 1

                             LISTA
cuprinzand persoanele si/sau entitatile identificate de comitet*)

    *) Comitetul infiintat pentru urmarirea aplicarii Rezolutiei nr. 1.267 (1999) a Consiliului de Securitate.

    A. Persoane
    - Mullah Mohammad Rabbani, presedinte al Consiliului director, seful Consiliului de Ministri;
    - Mullah Hadji Mohammad Hassan, prim viceprim-ministru al Consiliului Ministrilor, Guvernator al Kandaharului;
    - Maulavi Abdul Kabir, viceprim-ministru al Consiliului Ministrilor, Guvernator al Provinciei Nangahar, sef al Zonei de Est;
    - Mullah Mahommed Omar, liderul spiritual (Leader of the Faithful, "Amir al-Mumineen"), Afghanistan;
    - Mullah Mohammed Tahre Anwari, Administratia Publica;
    - Maulavi Sayyed Haggan, ministrul administratiei publice;
    - Maulavi Abdul Latif Mansur, ministrul agriculturii;
    - Maulavi Shams-ur-Rahman, ministrul adjunct al agriculturii;
    - Maulavi Attiqullah Akhund, ministrul adjunct al agriculturii;
    - Maulavi Abdul Ghafoor, ministrul adjunct al agriculturii;
    - Akhtar Mohammad Mansour, ministrul aviatiei civile si transporturilor;
    - Hadji Tahis, ministrul adjunct al aviatiei civile si transporturilor;
    - Mullah Mahommad Naim, ministrul adjunct al aviatiei civile si transporturilor;
    - Hidayatullah Abu Turab, ministrul adjunct al aviatiei civile si transporturilor;
    - Mullah Yar Mahommad Rahimi, ministrul comunicatiilor;
    - Mullah Haji Alla Dad Tayeb, ministrul adjunct al comunicatiilor;
    - Maulavi Abdul Razaq, ministrul comertului;
    - Maulavi Faiz Mohammad Faizan, ministrul adjunct al comertului;
    - Maulavi Nik Mohammad, ministrul adjunct al comertului;
    - Mullah Matiullah, Custom House, Kabul;
    - Maulavi Dadullah Akhund, ministrul constructiilor;
    - Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, ministrul apararii;
    - Mullah Fazel M. Mazloom, director adjunct pe probleme de aparare;
    - Mullah Baradar, ministrul adjunct al apararii;
    - Mullah Abdul Rauf, comandant al Corpului Central;
    - Mullah Amir Khan Motagi, ministrul educatiei;
    - Mullah Mahommad Nasim Hanafi, ministrul adjunct al educatiei;
    - Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, ministrul adjunct al educatiei;
    - Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, ministrul finantelor;
    - Mullah Arefullah Aref, ministrul adjunct al Ministerului Finantelor;
    - Mullah Haji M. Ahmadi, presedintele Bancii Da Afghanistan;
    - Abdul Wakil Mutawakil, ministrul afacerilor externe;
    - Abdul Rahman Zahed, ministrul adjunct al afacerilor externe;
    - Mullah Abdul Jalil, ministrul adjunct al afacerilor externe;
    - Dr. Abdul Satar Paktis, Departamentul Protocol, Ministerul Afacerilor Externe;
    - Maulavi Faiz, Departamentul Informatica, Ministerul Afacerilor Externe;
    - Shams-us-Safa Aminzai, Centrul de Presa, Ministerul Afacerilor Externe;
    - Maulavi Abdul Baqi, Directia Consulara, Ministerul Afacerilor Externe;
    - M. Jawaz Waziri, Departamentul O.N.U., Ministerul Afacerilor Externe;
    - Maulavi Djallalouddine Haqani, ministrul frontierelor;
    - Maulavi Abdul Hakim Monib, ministrul adjunct al frontierelor;
    - Alhaj M. Ibrahim Omari, ministrul adjunct al frontierelor;
    - Qari Din Mohammad, ministrul pentru invatamantul superior;
    - Maulavi Hamidullah Nomani, oficial de rang superior in Ministerul pentru Invatamantul Superior;
    - Zabihullah Hamidi, ministrul adjunct pentru invatamantul superior;
    - Maulavi Arsalan Rahmani, ministrul adjunct pentru invatamantul superior;
    - Maulavi Qudratullah Jamal, ministrul informatiilor;
    - Mullah Abdul Baqi, viceministrul informatiilor si culturii;
    - Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, ministrul adjunct al informatiilor si culturii (cultura);
    - Maulavi Rahimullah Zurmati, ministrul adjunct al informatiilor si culturii (publicatii);
    - Abdulhai Motmaen, Departamentul Informatiilor si Culturii, Kandahar;
    - Maulavi Mohammad Yaqoub, seful BIA;
    - Mullah Abdul Razaq, ministrul afacerilor interne;
    - Mullah Abdul Samad Khaksar, ministrul adjunct al afacerilor interne (securitate);
    - Mohammad Sharif, ministrul adjunct al afacerilor interne;
    - Maulavi Noor Jalal, ministrul adjunct al afacerilor interne (administrativ);
    - Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamentul pentru pasapoarte si vize;
    - Mullah Nooruddin Turabi, ministrul justitiei;
    - Maulavi Jalaluddine Shinwari, ministrul adjunct al justitiei;
    - Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, ministrul minelor si industriilor;
    - Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, ministrul adjunct al minelor si industriilor;
    - Mullah Abdul Salam Zaief, ministrul adjunct al minelor si industriilor;
    - Maulavi Mohammad Azam Elmi, ministrul adjunct al minelor si industriilor;
    - Qari Din Mohammad Hanif, ministrul planificarii;
    - Maulavi Ezatullah, ministrul adjunct al planificarii;
    - Maulavi M. Musa Hottak, ministrul adjunct al planificarii;
    - Mullah Mohammad Abbas Akhund, ministrul sanatatii publice;
    - Sher Abbas Stanekzai, ministrul adjunct al sanatatii;
    - Maulavi Mohammadullah Mati, ministrul lucrarilor publice;
    - Maulavi Rostam Nuristani, ministrul adjunct al lucrarilor;
    - Hadji Molla Atiqullah, ministrul adjunct al lucrarilor;
    - Maulavi Najibullah Haqqani, ministrul adjunct al lucrarilor publice;
    - Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, ministrul cultelor si pelerinajului;
    - Maulavi Moslim Haqqani, ministrul adjunct al cultelor si pelerinajului;
    - Maulavi Qalamudin Momand, ministrul adjunct al pelerinajului;
    - Maulavi Abdul Raqib Takhari, ministrul repatrierii;
    - Ramatullah Wahidyar, ministrul adjunct pentru martiri si repatriere;
    - Mohammad Sediq Akhundzada, ministrul adjunct pentru martiri si repatriere;
    - Maulavi Mohammad Wali, ministrul Departamentului pentru Prevenirea Viciilor si Propagarea Virtutii;
    - Maulavi Mohammad Salim Haqqani, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor si Propagarea Virtutii;
    - Maulavi Sayed Esmatullah Ase, ministrul adjunct al Departamentului pentru Prevenirea Viciilor si Propagarea Virtutii;
    - Qari Ahmadulla, ministrul securitatii (servicii secrete);
    - Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, ministrul adjunct al securitatii (servicii secrete);
    - Maulavi Ehsanullah, ministrul adjunct al securitatii (servicii secrete);
    - Mullah Habibullah Reshad, seful Departamentului Investigatii;
    - Mullah Ahmed Jan Akhund, ministrul apelor si electricitatii;
    - Ing. Mohammad Homayoon, ministrul adjunct al apelor si electricitatii;
    - Maulavi Saiduddine Sayyed, viceministrul muncii si problemelor sociale;
    - Maulavi Abdul Jabbar, guvernator al provinciei Baghlan;
    - Maulavi Nurullah Nuri, guvernator al provinciei Balkh, sef al Zonei de Nord;
    - Muhammad Islam, guvernator al provinciei Bamiyan;
    - Mullah Janan, guvernator al Fariab;
    - Mullah Dost Mohammad, guvernator al provinciei Ghazni;
    - Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, guvernator al provinciei Herat;
    - Maulavi Abdul Bari, guvernator al Provinciei Helmand;
    - Maulavi Walijan, guvernator al Provinciei Jawzjan;
    - Mullah M. Hasan Rahmani, guvernator al Provinciei Kandahar;
    - Mullah Manan Nyazi, guvernator al Provinciei Kabul;
    - Maulavi A. Wahed Shafiq, guvernator adjunct al Provinciei Kabul;
    - Alhaj Mullah Sadudin Sayed, primar al orasului Kabul;
    - Maulavi Shafiqullah Mohammadi, guvernator al Provinciei Khost;
    - Maulavi Nazar Mohammad, guvernator al Provinciei Kunduz;
    - M. Eshaq, guvernator al Provinciei Laghman;
    - Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, guvernator al Provinciei Logar;
    - Maulavi Hamsudin, guvernator al Provinciei Wardak (Maidan);
    - Maulavi A. Kabir, guvernator al Provinciei Nangarhar;
    - Mullah M. Rasul, guvernator al Provinciei Nimroz;
    - Maulavi Tawana, guvernator al Provinciei Paktia;
    - Mullah M. Shafiq, guvernator al Provinciei Samangan;
    - Maulavi Aminullah Amin, guvernator al Provinciei Saripul;
    - Maulavi Abdulhai Salek, guvernator al Provinciei Urouzgan;
    - Maulavi Ahmad Jan, guvernator al provinciei Zabol;
    - Noor Mohammad Saqib, presedintele Curtii Supreme de Justitie;
    - Maulavi Sanani, sef al Dar-ul-Efta;
    - Maulavi Samiullah Muazen, vicepresedinte al Inaltei Curti;
    - Maulavi Shahabuddin Delawar, vicepresedinte al Inaltei Curti;
    - Abdul Rahman Agha, presedintele Curtii Militare de Justitie;
    - Mullah Mustasaed, presedintele Academiei de Stiinte;
    - Maulavi Esmatullah Asem, secretar general al Societatii Afghane a Semilunei Rosii - Afghan Red Crescent Society (ARCS);
    - Maulavi Qalamuddin, presedintele Comitetului Olimpic Afghan;
    - Abdul Salam Zaeef, ambasadorul taliban in Pakistan;
    - Abdul Hakim Mujahid, reprezentantul taliban la ONU;
    - Gen. Rahmatullah Safi, reprezentantul taliban in Europa;
    - Mullah Hamidullah, directorul Companiei Ariana Afghan Airlines;
    - Alhaj Mullah Sadruddin, primarul orasului Kabul;
    - Amir Khan Muttaqi, reprezentantul taliban la discutiile din cadrul O.N.U.;
    - Mr Jan Mohmmad Madani, insarcinat cu afacerile externe in cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
    - Mr Shamsalah Kmalzada, secretar II in cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
    - Mr Azizirahman, secretar III in cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
    - Mr Mawlawi Abdul Manan, atasat comercial in cadrul Ambasadei Talibane la Abu Dhabi;
    - Malawi Abdul Wahab, insarcinat cu afacerile externe la Riyadh.

     Ambasada Talibana la Islamabad
    - Mullah Abdul Salam Zaeef, ambasador extraordinar si plenipotentiar;
    - Habibullah Fauzi, secretar I, adjunct al sefului misiunii;
    - Mohammad Sohail Shaheen, secretar II;
    - Mohammad Sarwar Siddiqmal, secretar III;
    - Mullah Mohammad Zahid, secretar III;
    - General Abdul Qadeer, atasat militar;
    - Maulavi Nazirullah Anafi, atasat comercial;
    - Maulavi Abdul Ghafar Qurishi, atasat pentru problemele de repatriere;
    - Mohammad Daud, atasat cu probleme administrative.

    Consulatul General Taliban de la Peshawar
    - Maulavi Najibullah, consul general;
    - Qari Abdul Wali, secretar I;
    - Syed Allamuddin, secretar II;
    - Maulavi Akhtar Mohammad, atasat cu probleme de educatie;
    - Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq, reprezentant comercial.

    Consulatul General Taliban de la Karachi
    - Maulavi Rahamatullah Kakazada, consul general;
    - Mufti Mohammad Aleem Noorani, secretar I;
    - Haji Abdul Ghafar Shenwary, secretar III;
    - Maulavi Gul Ahmad Hakimi, atasat comercial.

    Consulatul General Taliban de la Quetta
    - Maulavi Abdullah Murad, consul general;
    - Maulavi Abdul Haiy Aazem, secretar I;
    - Maulavi Hamdullah, atasat cu probleme privind repatrierea;
    - Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (cunoscut si sub numele de Abu Abdallah Abd Al-Hakim, Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden). Data nasterii: 28/07/57 sau 30/07/1957, locul nasterii: Jeddah, Arabia Saudita sau in Yemen; cetatenia saudita retrasa, acum cetatean afghan;
    - Muhammad 'Atif (cunoscut si sub numele de Abu Hafs, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir). Data nasterii (probabila) 1944, 1951 sau 1956, locul nasterii: Alexandria, Egipt. Se presupune ca este cetatean egiptean; locotenent al lui Usama Bin Laden;
    - Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri (cunoscut si sub numele de Ayman Al-Zawahari Ahmed Fuad Salim). Data nasterii: 19/06/51, locul nasterii: Giza, Egipt. Se presupune ca este cetatean egiptean. Fost lider al Gruparii Jihadului Islamic din Egipt, pasaport nr. 1084010 (Egipt) sau nr. 19820215; acum colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden;
    - Sa'd Al-Sharif. Data nasterii: 1969, Arabia Saudita. Cumnat si colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden. Se presupune ca este seful organizatiei financiare a lui Usama Bin Laden;
    - Saif Al-'Adil (cunoscut si sub numele de Sayf-Al Adl). Data nasterii: 1963; locul nasterii: Egipt. Se presupune ca este cetatean egiptean. Responsabil cu securitatea lui Usama Bin Laden;
    - Amin Al-Haq (cunoscut si sub numele de Muhammad Amin; Al-Haq, Amin; Ah Haq, Dr. Amin; Ul-Haq, Dr. Amin). Data nasterii: 1960, Provincia Nangahar, Afghanistan. Cetatean afghan; coordonatorul securitatii lui Usama Bin Laden;
    - Ahmad Sa'id Al-Kadr (cunoscut si sub numele de Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi, Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data nasterii: 01/03/48; locul nasterii: Cairo, Egipt. Se presupune ca este cetatean egiptean si canadian;
    - Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (cunoscut si sub numele de Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Abu Zubaydah, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq). Data nasterii: 12/03/71; locul nasterii: Riyadh, Arabia Saudita. Se presupune ca este cetatean saudit, palestinian si iordanian; colaborator apropiat al lui Usama Bin Laden si organizator al calatoriilor cu scop terorist;
    - Saqar Al-Jadawi. Data nasterii: 1965. Se presupune ca este cetatean yemenit si saudit. Ajutorul lui Usama Bin Laden;
    - Bilal Bin Marwan. Data nasterii: 1947; locotenent senior al lui Usama Bin Laden;
    - Shaykh Sai'id (cunoscut si sub numele de Mustafa Muhammad Ahmad). Locul nasterii: Egipt;
    - Abu Hafs the Mauritanian (cunoscut si sub numele de Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi). Data nasterii: 1 ianuarie 1975;
    - Ibn Al-Shaykh Al-Libi;
    - Abd Al-Hadi Al-Iraqi (cunoscut si sub numele de Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi);
    - Thirwat Salah Shihata (cunoscut si sub nunele de Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat). Data nasterii: 29 iunie 1960; locul nasterii: Egipt;
    - Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut si sub numele de Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi). Data nasterii: 15 martie 1963; locul nasterii: Alexandria, Egipt;
    - Muhammad Salah (cunoscut si sub numele Nasr Fahmi Nasr Hasanayn);
    - Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut si sub numele de Saiyid, Abd Al-Man, Am) Pakistan;
    - Al-Hamati, Muhammad (cunoscut si sub numele de Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq sau Al-Makki, Abu Asim), Yemen;
    - Al-Qadi, Yasin (cunoscut si sub numele de Kadi, Shaykh Yassin Abdullah sau Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia Saudita;
    - Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut si sub numele de Ayadi Shafiq, Ben Muhammad sau Ayadi Chafik, Ben Muhammad sau Aiadi, Ben Muhammad sau Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia. Data nasterii: 21 ianuarie 1963; locul nasterii: Safais (Sfax), Tunisia;
    - Darkazanli, Mamoun; Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; Data nasterii: 4 august 1958; locul nasterii: Aleppo, Syria; Pasaport nr. 1310636262 (Germania);
    - Hijazi, Riad [cunoscut si sub numele de Hijazi, Raed M. sau Al-Hawen, Abu-Ahmad sau Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) sau Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) sau Al-Shahid, Abu-Ahmad], Iordania; Data nasterii: 1968; locul nasterii: California, U.S.A.; SSN: 548-91-5411;
    - Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut si sub numele de Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad sau Armad, Mufti Rasheed sau Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan;
    - Uthman, Omar Mahmoud (cunoscut si sub numele de Al-Filistini, Abu Qatada sau Takfiri, Abu Umr sau Abu Umar, Abu Omar sau Uthman, Al-Samman sau Umar, Abu Umar sau Uthman, Umar sau Abu Ismail), Londra, Marea Britanie. Data nasterii: 30 decembrie 1960 sau 13 decembrie 1960;
    - Yuldashev, Tohir (cunoscut si sub numele de Yuldashev, Takhir), Uzbekistan;
    - Zia, Mohammad (cunoscut si sub numele de Zia, Ahmad); C/O Ahmed Shah C/O Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; C/O Zahir Shah S/;
    - Abdullah Ahmed Abdullah (cunoscut si sub numele de Abu Mariam sau Al-Masri, Abu Mohamed sau Saleh), Afghanistan. Data nasterii: 1963; locul nasterii: Egipt; cetatean egiptean;
    - Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut si sub numele de Abdel Rahman sau Abdul Rahman sau Al-Muhajir, Abdul Rahman sau Al-Namer, Mohammed K.A.), Afghanistan. Data nasterii: 19 iunie 1964; locul nasterii: Egipt; cetatean egiptean;
    - Anas Al-Liby (cunoscut si sub numele de Al-Libi, Anas sau Al-Raghie, Nazih; sau Al-Raghie, Nazih Abdul Hamed sau Al-Sabai, Anas), Afghanistan. Data nasterii: 30 martie 1964 sau 14 mai 1964; locul nasterii: Tripoli, Libia; cetatean libian;
    - Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut si sub numele de "Ahmed The Tanzanian" sau "Foopie" sau "Fupi" sau Ahmad, Abu Bakr sau Ahmed, A. sau Ahmed, Abubakar sau Ahmed, Abubakar K. sau Ahmed, Abubakar Khalfan sau Ahmed, Abubakary K. sau Ahmed, Ahmed Khalfan sau Al Tanzani, Ahmad sau Ali, Ahmed Khalfan sau Bakr, Abu sau Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed sau Ghailani, Ahmed sau Ghilani, Ahmad Khalafan sau Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah sau Khabar, Abu sau Khalfan, Ahmed sau Mohammed, Shariff Omar). Data nasterii: 14 martie 1974 sau 13 aprilie 1974 sau 14 aprilie 1974 sau 1 august 1970; locul nasterii: Zanzibar, Tanzania; cetatean tanzanian.
    - Ahmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut si sub numele de Abdurehman, Ahmed Mohammed sau Abu Fatima sau Abu Islam sau Abu Khadiijah sau Ahmed Hamed sau Ahmed The Egyptian sau Ahmed, Ahmed sau Al-Masri, Ahmad sau Al-Surir, Abu Islam sau Ali, Ahmed Mohammed sau Ali, Hamed sau Hemed, Ahmed sau Shieb, Ahmed sau Shuaib); Afghanistan. Data nasterii: 1965; locul nasterii: Egipt; cetatean egiptean;
    - Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut si sub numele de Abdalla, Fazul sau Abdallah, Fazul sau Aisha, Abu sau Al Sudani, Abu Seif sau Ali, Fadel Abdallah Mohammed sau Fazul, Abdalla sau Fazul, Abdallah sau Fazul, Abdallah Mohammed sau Fazul, Haroon sau Fazul, Harun sau Haroon sau Haroun, Fadhil sau Harun sau Luqman, Abu sau Mohammed, Fazul sau Mohammed, Fazul Abdilahi sau Mohammed, Fouad sau Muhamad, Fadil Abdallah.) Data nasterii: 25 august 1972 sau 25 decembrie 1974 sau 25 februarie 1974; locul nasterii: Moroni, Insulele Comore; cetatean comorean sau kenyan;
    - Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut si sub numele de Al Masri, Abd Al Wakil sau Al-Nubi, Abu sau Ali, Hassan sau Anis, Abu sau Elbishy, Moustafa Ali sau Fadil, Mustafa Muhamad sau Fazul, Mustafa sau Hussein sau Jihad, Abu; sau Khalid sau Man, Nu sau Mohammed, Mustafa sau Yussrr, Abu). Data nasterii: 23 iunie 1976; locul nasterii: Cairo, Egipt; cetatean egiptean sau kenyan; document de identitate kenyan nr. 12773667; nr. seria 1201735161;
    - Sheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut si sub numele de Ahmed The Tall sau Ally, Ahmed sau Bahamad, Sheik sau Bahamadi, Sheikh sau Suweidan, Sheikh Ahmad Salem sau Swedan, Sheikh sau Swedan, Sheikh Ahmed Salem). Data nasterii: 9 aprilie 1969 sau 9 aprilie 1960; locul nasterii: Mombasa, Kenya; cetatean kenyan;
    - Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut si sub numele de Al-Kini, Usama sau Ally, Fahid Mohammed sau Msalam, Fahad Ally sau Msalam, Fahid Mohammed Ali sau Msalam, Mohammed Ally sau Musalaam, Fahid Mohammed Ali sau Salem, Fahid Muhamad Ali). Data nasterii: 19 februarie 1976; locul nasterii: Mombasa, Kenya; cetatean kenyan;
    - Abdul Rahman Yasin (cunoscut si sub numele de Taha, Abdul Rahman S. sau Taher, Abdul Rahman S. sau Yasin, Abdul Rahman Said sau Yasin, Aboud). Data nasterii: 10 aprilie 1960; locul nasterii: Bloomington, Indiana S.U.A.; SSN 156-92-9858 (S.U.A.); Pasaport nr. 27082171 (S.U.A., emis la 21 iunie 1992 in Amman, Iordania); Pasaport nr. MO887925 (Irak); cetatean american;
    - Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florenta, Italia;
    - Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suedia. Data nasterii: 1 iunie 1968;
    - Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia;
    - Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suedia. Data nasterii: 1 ianuarie 1955;
    - Ali, Yusaf Ahhmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia. Data nasterii: 20 noiembrie 1974;
    - Aweys, Dahir Ubeidullahi, via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia;
    - Aweys, Hassan Dahir (cunoscut si sub numele de Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys sau Awes, Shaykh Hassan Dahir). Data nasterii: 1935; cetatean somalez;
    - Himmat, Ali Ghaleb, via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Switzerland. Data nasterii: 16 iunie 1938; locul nasterii: Damasc, Siria; cetatenie elvetiana si tunisiana;
    - Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut si sub numele de Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elvetia. Data nasterii: 1927;
    - Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, S.U.A.; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canada;
    - Jama, Garad (cunoscut si sub numele de Nor, Garad K. sau Wasrsame, Fartune Ahmed), 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.; 1806 Riverside Avenue, 2nd floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A. Data nasterii: 26 iunie 1974;
    - Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut si sub numele de Jimale, Ahmed Ali sau Jim'ale, Ahmad Nur Ali sau Jumale, Ahmed Nur sau Jumali, Ahmed Ali), C.P. 3312, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
    - Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia;
    - Mansour, Mohamed (cunoscut si sub numele de Al-Mansour, Dr. Mohamed), ob. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Elvetia; Zurich, Elvetia. Data nasterii: 1928; locul nasterii: Egipt sau Emiratele Arabe Unite;
    - Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Elvetia;
    - Nada, Youssef (cunoscut si sub numele de Nada, Youssef M. sau Nada, Youssef Mustafa), via Arogno 32, 6911 Campione D'Italia, Italia; via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Elvetia; via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Elvetia. Data nasterii: 17 mai 1931 sau 17 mai 1937. Locul nasterii: Alexandria, Egipt; cetatenia tunisiana.

    B. Entitati
    - Compania Ariana Afghan Airlines (cunoscuta anterior ca Bakhtar Afghan Airlines), Cladirea Administratiei de Stat, CP 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, precum si celelalte birouri ale companiei;
    - Banke Millie Afghan (cunoscuta si sub denumirea de Banca Nationala Afghana sau Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, precum si celelalte birouri ale Banke Millie Afghan;
    - Da Afghanistan Bank (cunoscuta si sub denumirea de Banca Afghanistanului sau Banca Centrala a Afghanistanului sau Banca Afghana de Stat), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan, precum si celelalte birouri ale bancii Da Afghanistan Bank;
    - Contul Companiei Ariana Afghan Airlines deschis la Citibank, New Delhi, India;
    - Contul Companiei Ariana Afghan Airlines, deschis la Banca Nationala a Punjabului, New Delhi, India;
    - Banca De Afghanistan Momtaz;
    - Banca pentru Dezvoltare Agricola a Afghanistanului (ADB), Regatul Unit al Marii Britanii;
    - Banca Afghana pentru Export (Afghan Export Bank);
    - Armata Islamica "Al Qa'ida" (cunoscuta si sub numele de "Baza", Al Qaeda, Fundatia Islamica pentru Salvare - Islamic Salvation Foundation, Grupul pentru pastrarea Locurilor Sfinte - The Group for the Preservation of the Holy Sites, Armata Islamica pentru Eliberarea Locurilor Sfinte - The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, Frontul Islamic Mondial pentru Razboiul Sfant impotriva Evreilor si Cruciatilor - The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, Reteaua Usama Bin Laden, Organizatia lui Usama Bin Laden);
    - Grupul Abu Sayyaf (cunoscut si sub numele de Al Harakat Al Islamiyya);
    - Grupul Islamic Armat (cunoscut si sub numele de Al Jamm'ah Al-Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme);
    - Harakat Ul-Mujahidin/HUM (cunoscut si sub numele de Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen);
    - Al-Jihad/Egyptian Islamic Movement (cunoscut si sub numele de Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad);
    - Miscarea Islamica din Uzbekistan - Islamic Movement of Uzbekistan (cunoscuta si sub numele de IMU);
    - Asbat Al-Ansar;
    - Salafist Group for Call and Combat/GSPC (cunoscut si sub numele de Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat);
    - Grupul Libian Islamic de Lupta - Libyan Islamic Fighting Group;
    - Al-Itihaad Al-Islamiya/AIAI;
    - Armata Islamica a Adenului - Islamic Army of Aden;
    - Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah;
    - Organizatia Umanitara Wafa - Wafa Humanitarian Organization (cunoscuta si sub numele de Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia).
    Iordania
    Cladirea nr. 125, Strada 54, Phase II
    Hayatabad, Peshawar, Pakistan.
    Birouri in: Arabia Saudita, Kuwait si Emiratele Arabe Unite;
    - Trustul Al Rashid - Al Rashid Trust (cunoscut si sub numele de Al-Rasheed Trust).
    - Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan.
    - Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan;
    - Biroul Dha'rbi-M'unin, fata in fata cu Banca Khyber, strada Abbottabad, Mansehra, Pakistan;
    - Biroul Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan.
    - Biroul Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, langa Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan;
    - Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul nivel, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan. Operatiuni in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. De asemenea, operatiuni in Kosovo si Cecenia;
    - Mamoun Darkazanli Import-Export Company (cunoscuta si sub numele de Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten) Uhlenhorsterweg 3411, Hamburg, Germany;
    - Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen;
    - Al-Nur Honey Press Shops (cunoscut si sub numele de Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen;
    - Al-Shifa, Honey Press For Industry And Commerce, C.P. 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; in apropierea templului de langa statia de benzina, strada Jamal, Ta'iz, Yemen; Piata Al-Arudh, Khur Maksar, Aden, Yemen; strada Al-Nasr, Doha, Qatar;
    - Jaish-I-Mohammed (cunoscuta si sub numele de Army of Mohammed), Pakistan;
    - Jam'yah Ta'awun Al-Islamia (cunoscuta si sub numele Society of Islamic Cooperation sau Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya sau Jit), orasul Kandahar, Afghanistan;
    - Trustul Rabita - Rabita Trust, camera 9a, etaj 2, strada Wahdat, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan;
    - Export Promotion Bank of Afghanistan;
    - Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, etaj 2, Minneapolis, Minnesota;
    - Al Baraka Exchange L.L.C., C.P. 3313 Deira Dubai, Emiratele Arabe Unite; C.P. 20066, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia;
    - Al-Barakat Bank Of Somalia (Bss) (cunoscuta si sub numele de Barakat Bank Of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia;
    - Grupul financiar "Al-Barakat" - Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
    - Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
    - Al-Barakat Global Telecommunications (cunoscuta si sub numele de Barakaat Globetelcompany), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia;
    - Al-Barakat Group Of Companies Somalia Limited (cunoscuta si sub numele de Al-Barakat Financial Company), C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
    - Al-Barakat International (cunoscuta si sub numele de Baraco Co.), C.P. 2923, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Al-Barakat Investments, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Al-Barakat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408;
    - Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscuta anterior sub numele de Al Taqwa Trade, Property and Industry sau Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment sau Himmat Establishment), C/O Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;
    - Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz F1, Liechtenstein;
    - Bank Al Taqwa Limited (cunoscuta si sub numele de Al Taqwa Bank sau Bank Al Taqwa), C.P. N-4877, Nassau, Bahamas; C/O Arthur D.Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas;
    - Barakaat Construction Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakaat Group Of Companies, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia;
    - Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suedia;
    - Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suedia;
    - Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada;
    - Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia;
    - Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122 - 3224, S.U.A.;
    - Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia;
    - Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia;
    - Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, S.U.A.;
    - Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
    - Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia;
    - Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Barakat Telecommunications Company Limited (cunoscuta si sub numele de Btelco), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, T'veld, Noord-Holland, Olanda;
    - Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, S.U.A.;
    - Barako Trading Company, LLC, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Baraka Trading Company, C.P. 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
    - Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia;
    - Nada Management Organization Sa (cunoscuta anterior sub numele de Al Taqwa Management Organization Sa), Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano Ti, Elvetia;
    - Parka Trading Company, C.P. 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe Unite;
    - Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia;
    - Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, S.U.A.;
    - Somali Network Ab, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suedia;
      Youssef M. Nada, Via Riasc 4, Ch 6911 Campione D'Italia I, Elvetia;
      Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria.SmartCity5

COMENTARII la OUG 159/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 159 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu