Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 157 din 12 noiembrie 2008

pentru reglementarea unor masuri privind datoria publica in scopul aplicarii art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 802 din 28 noiembrie 2008Având în vedere:

- prevederile alin. (9) al art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- urgenţa în definitivarea paşilor legali pentru asigurarea cadrului necesar aplicării noului mecanism privind datoria publică începând cu data de 1 ianuarie 2009, astfel cum s-a stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii;

-  necesitatea aprobării, potrivit practicii, a documentelor convenite în acest sens cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), pentru a permite intrarea în vigoare a acestor documente la data de 1 ianuarie 2009, astfel cum a fost convenit cu finanţatorii; Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), deşi sunt de acord cu aplicarea noului mecanism în cadrul acordurilor acestora, nu au considerat necesară modificarea efectivă a acordurilor de Imprumut; şi

- necesitatea reflectării în bugetul pe anul 2009 a sumelor necesare realizării proiectelor finanţate în cadrul acordurilor de Imprumut în cauză şi/sau a celor destinate acoperirii serviciului datoriei publice aferent, pentru a nu periclita implementarea în continuare a proiectelor şi/sau a nu întârzia efectuarea plăţilor serviciului datoriei publice aferent la scadenţă, care pot genera costuri suplimentare de la bugetul de stat,

ţinând seama de faptul că, în situaţia neaprobării de către Parlament a legii bugetului pe anul 2009 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor serviciului datoriei publice aferente Imprumuturilor preluate spre administrare de Ministerul Economiei şi Finanţelor, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, precum şi a plăţilor în cadrul proiectelor cu finanţare rambursabilă care intră sub incidenţa acestui articol,

ţinând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi, totodată, având în vedere depăşirea termenului stabilit pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 14 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Aprobarea documentelor încheiate cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de înţelegere din data de 19 septembrie 2008 dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanţate de această bancă, conform prevederilor legii datoriei publice.

Art. 2. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 4 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr. 527/2001, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 2 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 3 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 440/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004.

Art. 7. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R" - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 217/2006.

Art. 8. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti lia 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 218/2006.

Art. 9. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă- Constanţa, ratificat prin Legea nr. 151/2006.

Art. 10. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VIl-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007.

Art. 11. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 442/2005.

Art. 12. - Se aprobă Acordul privind Amendamentul nr. 1 convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008, la Contractul de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2/2007.

CAPITOLUL II

Reglementarea unor măsuri privind serviciul datoriei publice guvernamentale

Art. 13. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, fondurile în lei necesare rambursării Imprumuturilor, achitării dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente Imprumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B se vor asigura din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor „Acţiuni generale". Orice alte dispoziţii contrare din actele normative de ratificare/aprobare a acordurilor de Imprumut sau, după caz, a actelor normative de aprobare a contractării şi/sau a garantării Imprumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B se abrogă.

(2) Pentru Imprumuturile aflate la 1 ianuarie 2009 numai în rambursare, protocolul de predare-preluare ce urmează a se încheia între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, va stabili, printre altele, şi elemente privind plata serviciului datoriei publice aferent acestora, fără a mai fi necesară modificarea acordurilor de Imprumut subsidiar şi/sau a convenţiilor de garantare, indiferent de denumirea acestora, încheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi respectivii ordonatori principali de credite şi/sau operatori economici, după caz.

Art. 14. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009 şi până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2009, se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze plata serviciului datoriei publice aferent Imprumuturilor prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor „Acţiuni generale", în limita sumelor propuse în proiectul de buget pe anul 2009.

Art. 15. - Prin preluarea spre administrare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a Imprumuturilor prevăzute în anexa nr. 1B se înţelege preluarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiei privind efectuarea plăţii serviciului datoriei publice aferent acestora, prevederile acordurilor de Imprumut fiind aplicabile în continuare şi Imprumutaţii având în continuare calitatea de Imprumutaţi.

Art. 16. - (1) Obligaţiile financiare aferente plăţii serviciului datoriei publice pentru imprumuturile prevăzute în anexele nr. 1Aşi 1B se scad din contabilitatea ordonatorilor principali de credite şi/sau a operatorilor economici şi se preiau de Ministerul Economiei şi Finanţelor pe baza protocoalelor de predare-preluare ce urmează a fi încheiate cu ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici, după caz, până la data de 31 decembrie 2008, conform art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

(2) In contabilitatea ordonatorilor principali de credite şi/sau a operatorilor economici, operaţiunile de scădere din contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

(3)  In contabilitatea Ministerului Economiei şi Finanţelor „Acţiuni generale", operaţiunile de înregistrare în contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama rezultatului reportat, analitic distinct.

(4)  Soldul creditor al rezultatului reportat, înregistrat în contabilitatea operatorilor economici în urma operaţiunilor de scădere din contabilitate a obligaţiilor financiare prevăzute la alin. (1)se repartizează în contul de rezervă analitic distinct „Alte rezerve".

(5) Operaţiunile contabile prevăzute la alin. (2)-(4) se vor efectua în cursul lunii ianuarie 2009.

Art. 17. - Pentru imprumuturile prevăzute în anexa nr.1B, ordonatorii principali de credite şi/sau operatorii economici vor ţine o evidenţă extracontabilă a obligaţiilor financiare respective, urmând ca acestea să fie stinse din evidenţă pe baza înştiinţărilor transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor privind efectuarea plăţilor.

CAPITOLUL III

Reglementarea unor măsuri privind tragerea sumelor din Imprumuturi

Art. 18. -incepând cu data de 1 ianuarie 2009, tragerea sumelor rămase de tras din Imprumuturile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, va fi efectuată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 19. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumuturile prevăzute în anexa nr. 2 şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul ordonatorului principal de credite, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.

Art. 20. - In cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament până la data de 1 ianuarie 2009:

a) cheltuielile aferente proiectelor finanţate în cadrul imprumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (1), vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetului de stat, în limita lunară de 1/12 din totalul acestor cheltuieli cuprinse în proiectul de buget pe anul 2009, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

b) cheltuielile aferente proiectelor finanţate în cadrul Imprumuturilor prezentate în anexa nr. 2, prevăzute la art. 19 alin. (2), vor fi finanţate, până la aprobarea legii bugetului de stat, cu modificările ulterioare, conform prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 21. - (1) Pentru Imprumuturile prevăzute în anexa nr. 3, potrivit art. 14 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările ulterioare, şi conform celor agreate cu finanţatorii, se vor aplica în continuare procedurile de tragere iniţiale stabilite în acordurile de Imprumut încheiate cu finanţatorii.

(2) Preluarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a obligaţiilor financiare aferente plăţii serviciului datoriei publice pentru tragerile ulterioare datei de 1 ianuarie 2009, efectuate potrivit alin. (1), precum şi pentru cele aferente acreditivelor deschise anterior datei de 31 decembrie 2008 şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009 se realizează prin amendarea periodică a protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 16 şi cu respectarea principiilor stabilite la art. 16 alin. (1)-(4) şi art. 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă, după caz.

CAPITOLUL IV

Modificarea şi completarea unor acte normative pentru adaptarea la noul mecanism privind derularea Imprumuturilor preluate

Art. 22. - Legea nr. 527/2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Implementarea contractului de finanţare va fi realizată de către Administraţia Naţională a Drumurilor, reorganizată în Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 la Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi tras din Imprumut şi a sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, care se asigură în completare de la bugetul de stat, potrivit alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 23. - Legea nr. 400/2003 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 22 octombrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 24. - Legea nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 25. - Legea nr. 440/2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi va cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2.   După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 26. - Legea nr. 441/2003 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia locală la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 27. - Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2004, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, asigurată de la bugetul de stat, prevăzută la art. 3 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 28. - Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 9 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Implementarea contractului va fi realizată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia Guvernului României la realizarea proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 29. - Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de Imprumut subsidiar prevăzute la alin. (6) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi vor cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Dezvoltaţii, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 30. - Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 17 iunie 2005, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Implementarea Acordului se realizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.) prin cele două unităţi de management al proiectului (U.M.P.), înfiinţate la nivelul entităţilor cu responsabilităţi în implementarea proiectului, şi anume: Grupul pentru coordonarea programului de închidere şi ecologizare a minelor (Grupul) şi, respectiv, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (Agenţia), care colaborează cu Fondul Român de Dezvoltare Socială (Fondul).

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Raportul dintre Agenţie şi Fond, responsabilitatea Fondului în derularea Schemei de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (Schema), precum şi mecanismul de disponibilizare gratuită a sumelor solicitate de Fond, atât pentru Schemă, cât şi pentru asigurarea asistenţei tehnice, pregătirii şi acoperirii cheltuielilor operaţionale aferente Fondului şi activităţilor desfăşurate de acesta legate de Schemă, vor fi reglementate prin acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (4). Sumele astfel disponibilizate Fondului în cadrul acestui proiect vor fi cuprinse în bugetul M.E.F., la capitolul „Acţiuni generale economice".

2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (4) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea tuturor activităţilor proiectului, inclusiv a celor desfăşurate de Fond, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 31. - Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de Imprumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuieli echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 32. - Legea nr. 171/2005 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 20 iunie 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective."

Art. 33. - Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă - Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 mai 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2.  La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 34. - Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (1) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile si obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Justiţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 35. - Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 8 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 36. - Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 2 iunie 2006, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 37. - Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici - Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 38. - Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 20 iunie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 39. - Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 26 iulie 2006, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2.  La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurată de la bugetul de stat, potrivit alin. (1) lit. b) şi alin. (2), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 40. - Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 6 noiembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente care se asigură de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 41. - Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 12 martie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de Imprumut subsidiar prevăzute la alin. (3) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi toate acordurile subsidiare cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerului Economiei şi Finanţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 42. - Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2007, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de Imprumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Sănătăţii Publice în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise de Ministerul Sănătăţii Publice şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în bugetul acestuia ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective."

Art. 43. - Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 3 iulie 2007, se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordurile de Imprumut subsidiar prevăzute la alin. (2) se modifică sub formă de acorduri subsidiare şi cuprind drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 44. - Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 26 iulie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art.41. - Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 45. - Legea nr. 225/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului   Europei,   destinat  finanţării   Proiectului   privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 17 iulie 2007, se completează, după cum urmează:

1.  La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării, Durabile în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 46. - După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de Imprumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar."

Art. 47. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 29 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 86/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Implementarea contractului va fi realizată de către Administraţia Naţională a Drumurilor (AND), reorganizată în Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile si obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, care se asigură de la bugetul de stat, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 48. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 23 decembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Implementarea Contractului va fi realizată de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, denumită în continuare Administraţia Fluvială a Dunării de Jos."

2.  După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, Acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, precum şi a contravalorii altor costuri locale vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 49. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului „Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 23 martie 2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 50. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 1 9 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 326/2005, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzute la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 51. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de Imprumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului „Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2.  După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, prevăzută la art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5.   -   Pentru scopurile Proiectului, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin U.M.P, poate efectua plăţi în valută către rezidenţi, contractori/subcontractori români, în cadrul contractelor adjudecate pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii, conform acordului de Imprumut."

Art. 52. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 şi 446 bis din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 330/2007, se completează, după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 53. - Hotărârea Guvernului nr. 442/2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii destinat finanţării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea contractului de finanţare, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, incluzând şi taxele şi impozitele aferente acestuia, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile în cadrul acreditivelor deschise şi operaţionale şi după 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice ca sume alocate din intrări de credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective."

Art. 54. - Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro şi maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării parţiale a necesarului de finanţat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 octombrie 2006, se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la art. 3 se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu următorul cuprins:

„Art. 6. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut, precum şi taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 5, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 55. - Hotărârea Guvernului nr. 2/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 16 ianuarie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei României la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele, precum şi oricare alte costuri locale aferente proiectului, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Transporturilor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 56. - Hotărârea Guvernului nr. 191/ 2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 57. - Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4\ cu următorul cuprins:

"Art. 41. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, asigurate de la bugetul de stat potrivit art. 3 lit. a) şi art. 4 lit. a), vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 58. - Hotărârea Guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (2) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi a contribuţiei părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

Art. 59. - Hotărârea Guvernului nr. 1.454/ 2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de Imprumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanţarea proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 şi 887 bis din 27 decembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Incepând cu 1 ianuarie 2009, acordul de Imprumut subsidiar prevăzut la alin. (3) se modifică sub formă de acord subsidiar şi cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea acordului-cadru de Imprumut, conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. -Incepând cu 1 ianuarie 2009, cheltuielile aferente proiectului, reprezentând cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de utilizat şi de tras din Imprumut şi din contribuţia părţii române la finanţarea proiectului, inclusiv taxele şi impozitele aferente, prevăzută la art. 3 şi 4, vor fi cuprinse cumulat în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat."

CAPITOLUL V

Măsuri administrative în scopul preluării eficiente şi operative a operaţiunilor de trageri şi rambursări aferente imprumuturilor care cad sub incidenţa art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

Art. 60. - (1) Incepând cu data de 1 ianuarie 2009, numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Economiei şi Finanţelor se majorează cu 23 de posturi ocupate şi vacante, prin redistribuire de la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Personalul şi posturile vacante vor fi preluate, pe bază de protocol, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor de la autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. 4.

(3)  Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (2), care are calitatea de funcţionar public, se transferă în interesul serviciului, potrivit legii.

(4)  Pe baza protocoalelor încheiate până la data de 31 decembrie 2008 se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor ca, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice cuprinse în anexa nr. 4, să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor acestora, precum şi în structura şi bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Art. 61. -Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

MEMORANDUM   DE   ÎNŢELEGERE

între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la implementarea proiectelor finanţate de această bancă, conform prevederilor legii datoriei publice, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2008*)

Memorandumul de înţelegere (MÎ) din data de 19 septembrie 2008, încheiat între Guvernul României (Guvernul), reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Ministerul), şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) cu privire la implementarea proiectelor finanţate de Bancă în conformitate cu prevederile legii privind datoria publică,

având în vedere că Ministerul a solicitat modificarea modalităţilor de implementare a proiectelor finanţate de Bancă în spiritul prevederilor legii datoriei publice1; şi

având în vedere că Banca a fost de acord cu această solicitare în cadrul acordurilor de Imprumut existente între Bancă şi România,

părţile au convenit prin prezentul următoarele:

ARTICOLUL 1

Sfera şi aplicabilitatea MÎ

1.1.  Luând în considerare noile dispoziţii privind datoria publică, prezentul MÎ urmăreşte facilitarea noului cadru al politicii de Imprumut dintre România şi Bancă, fără a afecta termenii şi clauzele acordurilor de Imprumut în vigoare dintre România şi Bancă2.

1.2.  Pentru scopurile MÎ, Banca înţelege:

a)   că legile de ratificare a acordurilor de Imprumut menţionate mai sus vor fi amendate, dacă este cazul, în ceea ce priveşte dispoziţiile ce prevăd aranjamentele interne de rambursare a imprumuturilor şi a tuturor celorlalte costuri aferente Imprumutului, precum şi alte aranjamente interne, după caz, ce ţin de sumele imprumutului, care vor fi conforme cu noua lege a datoriei publice şi cu prezentul MÎ;

b)  că serviciul datoriei publice guvernamentale şi tragerile, dacă este cazul, vor fi preluate de Minister pentru imprumuturile contractate direct de autorităţile publice centrale şi pentru imprumuturile subimprumutate sau garantate acestora de către Minister, pentru care sursa de rambursare este asigurată exclusiv din buget3;

c) că modalităţile de implementare specificate în noua lege a datoriei publice nu vor fi aplicabile întreprinderilor de stat sau altor entităţi juridice care au contractat credite externe de la Bancă şi că serviciul datoriei publice este acoperit numai din resursele proprii ale acestora sau din resursele proprii ale acestora şi cu completare de la buget;

d) că legea datoriei publice nu este aplicabilă imprumuturilor nerambursabile; şi

e)  că legea datoriei publice propusă nu va fi aplicabilă entităţilor neguvernamentale, cu excepţia celor menţionate la pct. 1.2 b). Acestor entităţi li se va putea permite să utilizeze instituţiile bancare, în locul Trezoreriei4, pentru a efectua plăţile contractuale, dacă actul lor constitutiv prevede această posibilitate.

1.3.   Ministerul a comunicat Băncii că aranjamentele de implementare referitoare la unităţile de management al proiectului şi/sau unităţile de implementare a proiectului rămân neschimbate şi vor continua să funcţioneze conform acordurilor de Imprumut.

ARTICOLUL 2

Plăţile serviciului datoriei

Ministerul a comunicat Băncii că va efectua serviciul plăţii datoriei direct către Bancă, pentru toate obligaţiile financiare aferente datoriei publice, şi, în mod deosebit, că:

a)  pentru toate imprumuturile trase de la Bancă ce sunt în curs de rambursare, precum şi pentru imprumuturile ce vor fi închise la o dată agreată de comun acord, ar putea apărea modificări în procedurile interne ale Guvernului, care să permită Ministerului să efectueze plata serviciului datoriei publice direct către Bancă pentru toate aceste Imprumuturi; şi

b)  pentru toate imprumuturile în curs de tragere ar putea apărea modificări în procedurile interne ale Guvernului, care să permită Ministerului să efectueze plata serviciului datoriei publice direct către Bancă pentru toate aceste Imprumuturi.

ARTICOLUL 3

Aranjamente privind fluxul fondurilor

3.1. Cheltuielile eligibile ale proiectelor finanţate din Imprumuturi acordate de Bancă vor fi prefinanţate din alocaţiile bugetare acordate direct agenţiilor de implementare sau prin ministerele de resort. Bugetul va fi reîntregit din imprumuturile Băncii, în conformitate cu procedurile interne ale Guvernului.

3.2.  Fondurile cu care se va reîntregi bugetul conform pct. 3.1 de mai sus vor fi utilizate de Minister în conformitate cu prevederile legii datoriei publice.

3.3. Banca înţelege că Guvernul va avea suficientă capacitate pentru a efectua plăţi externe în valută în cadrul contractelor finanţate de Bancă, prin Trezorerie sau utilizând alte instituţii bancare.

ARTICOLUL 4

Tragerea sumelor din Imprumut

4.1. Cererile de tragere vor fi întocmite de Minister, utilizând metoda de rambursare, având la bază documentaţia justificativă acceptabilă Băncii.5

*) Traducere.

1 Legea privind datoria publică înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (cu posibilele amendamente ulterioare) şi legislaţia secundară aferentă acesteia.

2 Lista acordurilor de Imprumut ce fac obiectul acestui MÎ este ataşată la MÎ.

3 Din punctul de vedere al acestui Ml, termenul buget înseamnă bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului de şomaj.

4 Trezorerie înseamnă departamentul din Ministerul Economiei şi Finanţelor.

5 Bugetul corespunzător include atât sumele din buget, cât şi sumele din buget distribuite ordonatorilor de credite.

4.2. Cererile de tragere vor fi depuse semestrial sau cu orice altă frecvenţă agreată de comun acord.

4.3. Cererile de tragere vor fi întocmite în valuta imprumutului sau în oricare altă valută agreată de comun acord.

4.4.  Pentru fiecare Imprumut se vor transmite cereri de tragere separate.

ARTICOLUL 5

Conturi desemnate/speciale

5.1. In conformitate cu metoda de rambursare descrisă la art. 3 de mai sus, soldurile contului special existent ce reflectă avansurile pentru proiecte în ministere vor fi reconciliate, iar documentaţia va fi transmisă Băncii până la data de 15 decembrie 2008, pentru cheltuielile eligibile efectuate.

5.2.  Soldurile conturilor menţionate la pct. 5.1, dacă există vreunul, vor fi returnate Băncii până la data de 29 decembrie 2008, iar conturile vor fi închise până la data de 31 decembrie 2008.

5.3. Procesul de recuperare a conturilor desemnate/speciale va demara suficient de devreme pentru a se putea asigura că, până la o dată agreată de comun acord, soldul nerecuperat este minim.

ARTICOLUL 6

Angajamente speciale

Angajamentele speciale emise anterior datei de 1 ianuarie 2009 vor rămâne valabile.

ARTICOLUL 7

Bugetarea

7.1.  Ministerul se va asigura că, pe baza solicitărilor primite de la ministerele ordonatoare de credite, sunt puse anual la dispoziţia acestora alocaţiile bugetare corespunzătoare5 pentru implementarea/execuţia proiectului pe întreaga durată a acestuia.

7.2. Bugetul va include, începând cu data de 1 ianuarie 2009, alocaţiile ordonatorilor de credite, necesare pentru finanţarea activităţilor eligibile în cadrul acordurilor de Imprumut dintre Bancă şi România, transmise de către ordonatorii de credite, în conformitate cu procedurile descrise în prevederile noii legi a datoriei publice.

ARTICOLUL 8

Contabilitate şi raportare

8.1. Toate tranzacţiile aferente proiectelor finanţate de Bancă vor fi contabilizate atât în monedă naţională, cât şi în valuta imprumutului.

8.2.  Toate tranzacţiile vor fi raportate de către ordonatorii principali de credite Ministerului şi Băncii atât în moneda naţională, cât şi în valuta imprumutului, reflectând cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiei.

8.3. In vederea raportării, frecvenţa şi formatul existent de raportare (rapoartele de monitorizare financiară sau rapoartele financiare intermediare) vor fi menţinute în conformitate cu clauzele acordurilor de Imprumut existente.

ARTICOLUL 9

Auditul

Auditul situaţiilor financiare ale proiectului va fi efectuat în continuare de auditori agreaţi de Bancă.

ARTICOLUL 10

Achiziţii

10.1.   Prevederile acordurilor de Imprumut cu privire la procedurile de achiziţie aferente cheltuielilor eligibile pre-finanţate rămân în vigoare.

10.2. Ministerul confirmă că reglementările Trezoreriei permit prelucrarea plăţilor pentru contractele încheiate în conformitate cu metodele de achiziţii stipulate în acordurile de Imprumut respective.

ARTICOLUL 11

Dispoziţii tranzitorii

Ministerul a solicitat şi Banca a acceptat solicitarea de a aplica prevederile legii datoriei publice propuse, precum şi modificările de implementare care rezultă imprumuturilor în derulare şi a celor în curs de tragere, a căror dată de finalizare este ulterioară datei de 31 decembrie 2008.

ARTICOLUL 12

Dispoziţii finale

12.1.  MÎ va intra în vigoare după semnarea lui de ambele părţi, la data aprobării de către autorităţile române, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2009. Acesta va fi revizuit la intervale periodice în vederea unor viitoare amendamente ale legii menţionate mai sus, precum şi în lumina experienţei acumulate pe parcursul implementării modificărilor convenite.

12.2.  Guvernul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, va notifica Banca în legătură cu intrarea în vigoare a MÎ, imediat după aprobarea MÎ-ului de către autorităţile române.

Guvernul României, prin reprezentantul său autorizat,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin reprezentantul său autorizat,

Cătălin Păuna,

director de ţară în exerciţiu, Reprezentanţa din România

ANEXĂ (la memorandumul de înţelegere)

Imprumuturi în tragere şi în rambursare - Imprumuturi active

Nr. crt.

Nr. împrumului

Denumire proiect

1

46830-RO

Proiectul privind dezvoltarea forestieră

2

46910-RO

Proiectul privind învăţământul rural

3

47170-RO

Proiectul privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

4

47360-RO

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

5

47580-RO

Proiectul privind modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură

6

47600-RO

Proiectul privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a

7

48090-RO

Proiectul „Economia bazată pe cunoaştere"

8

48110-RO

Proiectul privind reforma sectorului judiciar

9

48390-RO

Proiect privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare

10

48420-RO

Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor

11

47590-RO

Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică

12

48250-RO

Proiectul privind incluziunea socială

NOTĂ:

Proiectul CESAR şi Proiectul de control al poluării integrate a nutrienţilor (INPC) nu fac obiectul acestui MÎ, deoarece mecanismele financiare şi de implementare sunt reglementate prin acordurile de Imprumut respective.

Imprumuturi în rambursare -Imprumuturi închise

Nr.

Nr. împrumului

Denumire proiect

1

37240-RO

Proiectul privind reforma învăţământului preuniversitar

2

40960-RO

Proiectul privind reforma învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare

3

41780-RO

Proiect privind reabilitarea drumurilor, etapa a II-a

4

43620-RO

Proiectul privind reforma în domeniul protecţiei copilului

5

44250-RO

Proiectul privind patrimoniul cultural

6

45330-RO

Proiectul privind sprijinirea serviciilor în agricultură

7

45680-RO

Proiectul privind reforma sectorului sanitar

8

46540-RO

Proiectul privind dezvoltarea rurală

9

38490-RO

Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială

10

42130-RO

Proiectul privind reabilitarea şcolilor

11

45280-RO

Proiectul Cadastrului general şi publicităţii imobiliare

12

46160-RO

Proiectul privind dezvoltarea sectorului social

13

46760-RO

Imprumut de dezvoltare instituţională a sectorului public şi privat

14

44910-RO

Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat

15

45090-RO

Proiectul privind închiderea minelor şi atenuarea impactului social

16

45600-RO

Proiectul privind facilitatea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est

Nr. 20.781

Serapis Nr. 2000 0080

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

ACORD

privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (AND) la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - SA., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 6 noiembrie 2000 între Imprumutat, Bancă şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului, în valoare de 245.000.000 EUR (douăsute patruzecişicinci de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6) termenii definiţi în Contract vor avea acelaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din contract va fi amendat după cum urmează.

1 .A Articolul 1.02B din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la 10 octombrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentată în anexa C (anexa I la prezentul acord de amendare), pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:

a) suma de tras a tranşei;

b)  data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare (aşa cum este definită la art. 5.03) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii;

c) în cazul în care tranşa poartă o rată fixă a dobânzii (tranşă cu rată fixă) sau o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă (tranşă cu rată variabilă cu marjă fixă sau tranşă RVMF), toate ca urmare a prevederilor art. 3.01; şi

d) la discreţia Băncii, următoarele elemente, dacă este cazul, aşa cum au fost acestea indicate anterior de către Bancă, fără ca aceasta să îşi fi luat vreun angajament de a le aplica tranşei pe toată durata sa;

(i)   în cazul unei tranşe cu rată fixă, rata dobânzii; sau

(ii)   în cazul unei tranşe RVMF Marja (definită la art. 3.01).

*) Traducere.

Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă."

1 .B Articolul 1.02C din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:

a) suma tranşei;

b) data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din art. 1.04.;

c) rata dobânzii;

d) datele aplicabile de rambursare; şi

e) pentru o tranşă cu rată fixă, rata fixă a dobânzii sau, pentru o tranşă RVMF, marja.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul acestui contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1 .C Articolul 1.02D din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua în contul bancar deschis exclusiv în numele şi pe socoteala Imprumutatului, pe care acesta îl comunică Băncii prin Cererea de tragere."

1.D Litera (e) a articolului 1.04A din contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

,,e) Banca trebuie să primească dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, a împuternicirii persoanei sau persoanelor care reprezintă din punct de vedere juridic Imprumutatul şi care este/sunt autorizată/autorizate să semneze cererile de tragere pentru şi în numele Imprumutatului, precum şi specimenul de semnătură autentificat al persoanei sau persoanelor respective;

- la articolul 1.04A din contract se introduce litera (i), care va avea următorul conţinut:

,,i) Banca trebuie să primească dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, care să ateste că au fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar, specificate de către Bancă sau indicate în avizul juridic acordat în cadrul poziţiei (a) de mai sus pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract, să ramburseze Imprumutul şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract; aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;"

1.E Primul paragraf al articolului 1.04C din contract se va modifică şi va avea următorul conţinut:

„In termen de nouăzeci (90) de zile de la tragerea de către Imprumutat a   oricărei tranşe, Banca va primi dovezi satisfăcătoare care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli pentru articolele ce urmează să fie finanţate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), în sumă globală egală cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o sumă de 5.000.000 (cinci milioane euro), excepţie făcând ultima tragere."

1 .F Articolul 1.04D din contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„Pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite de CNADNR, Banca va aplica cursul de schimb valabil cu (30) treizeci de zile înainte de data Cererii de tragere transmise Băncii de către Imprumutat."

1 .G Se va introduce în contract articolul 1.04F, care va avea următorul conţinut:

„Disponibilizarea fiecărei tranşe către Imprumutat, inclusiv prima tranşă, va fi condiţionată de primirea de către Bancă din partea CNADNR a informaţiilor referitoare la cazul în care o secţiune de drum face obiectul prevederilor anexei I sau anexei II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIAM). In cazul în care decizia autorităţii, conform anexei II la Directiva EIAM, este aceea că nu se impune o EIAM, atunci CNADNR va înainta o copie a declaraţiei justificative către Bancă. In cazul în care o secţiune de drum face obiectul unei EIAM, conform Directivei EIAM, CNADNR va remite Băncii un exemplar al rezumatului nontehnic al EIS şi al deciziei autorităţii de mediu care aprobă EIAM.

Pentru toate secţiunile de drum, CNADNR va remite Băncii dovezi documentare din partea autorităţii competente - în conformitate cu instrucţiunile de mediu ale băncii -, conform cărora cerinţele Directivei habitatelor au fost îndeplinite anterior efectuării tragerii."

1 .H Articolul 1.05 din contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea creditului

In cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menţionată în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, să anuleze valoarea părţii netrase din credit proporţional cu reducerea costului. Imprumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Băncii, integral sau parţial, orice sumă netrasă din credit, cu condiţia ca, atunci când Imprumutatul anulează o tranşă care a făcut obiectul unui aviz de tragere şi care nu a fost revocată, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, să plătească un comision calculat la suma anulată la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei tranşe.

Banca poate anula în orice moment, după data de 28 februarie 2009, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."

1.I Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.06 din contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să anuleze integral sau parţial partea netrasă a creditului în orice moment şi cu efect imediat:

a)  ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01Asau B; şi

b)  în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele naţionale ori internaţionale de capital relevante.

Pe de altă parte, dacă s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus şi dacă, în opinia Băncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresată Imprumutatului partea netrasă din credit. In acest caz, suspendarea va continua până când Banca va înştiinţa Imprumutatul că este din nou în măsură să emită un aviz de tragere cu privire la partea respectivă din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a datei de anulare prevăzute în paragraful 1.05".

2.  Articolul 2 din contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3.  Articolul 5 din contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 5.01 din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„Fiecare sumă plătibilă de către Imprumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Imprumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Imprumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Acest interval de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în conformitate cu art. 10."

4.  Articolul 6 din contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Articolul 6.03 din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.03 Costul majorat al Proiectului

In cazul în care costul Proiectului depăşeşte cifra estimată prezentată la pct. 5 din preambul, Imprumutatul va obţine finanţarea necesară pentru acoperirea excedentului de cost fără a apela la Bancă, astfel încât să permită CNADNR să finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică. Planurile pentru finanţarea costului suplimentar vor fi comunicate Băncii în timp util, pentru aprobare."

4.B Articolul 6.07 din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.07. Alocarea fondurilor

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului."

4.C Se va introduce în contract articolul 6.14, care va avea următorul conţinut:

„6.14. Alocarea altor fonduri disponibile

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a acestuia în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord, vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus, în prealabil, la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare cuprinse în Contractul de la CNADNR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C    Formular de cerere de tragere

2. Anexa II                   Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CNADNR şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

Suma imprumutului:

245.000.000

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date rambursare (art. 5.01)

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizate a/ale Imprumutatului:

............................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR si autorizarea semnatarului

Nr. 21.489 Serapis

Nr. 2001 0269

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

ACORD

privind Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 8 martie 2002 între Imprumutat, Bancă şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului, în valoare de 240.000.000 EUR (douăsute patruzeci de milioane euro) sau echivalent;

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CNADNR, prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din Contract va fi amendat după cum urmează:

1 .A Articolul 1.02A din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 A

Creditul va fi pus la dispoziţie spre a fi tras de Imprumutat în cel mult douăsprezece tranşe (denumite în continuare tranşe şi fiecare în parte denumită tranşa). Fiecare tranşă va avea o valoare echivalentă cu cel puţin zece milioane euro (cu excepţia ultimei tranşe), fără a depăşi echivalentul a treizeci de milioane euro".

1 .B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B

Disponibilizarea fiecărei tranşe se va efectua în baza unei solicitări scrise (denumită în continuare Cerere), din partea Imprumutatului, potrivit prevederilor paragrafului 1.04. Fiecare cerere:

a) va specifica suma solicitată spre a fi trasă în cadrul tranşei;

b) va specifica valuta în care solicită Imprumutatul tragerea tranşei, aceasta fiind o valută menţionată la paragraful 1.03;

c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacă anterior a fost indicată vreuna de către Bancă fără asumarea vreunui angajament;

d) va specifica data preferată pentru tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa, în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;

e) va fi însoţită de documentele justificative corespunzătoare solicitate conform subparagrafului 1.04C.

După data de 31 decembrie 2009 nu va mai fi adresată nicio cerere. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă."

1 .C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B şi dacă documentele justificative furnizate în conformitate cu subparagraful 1.02.B lit. e) sunt acceptabile Băncii, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care:

a) va confirma suma şi valuta tranşei specificate în Cerere;

b)  va specifica rata dobânzii aplicabilă tranşei, conform paragrafului 3.01; şi

c) va specifica data disponibilizării tranşei.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea."

*) Traducere.

1 .D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 D

Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat cu cel puţin opt zile înainte de data disponibilizării tranşei."

1 .E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, o valută a unuia dintre statele membre ale Băncii ce nu participă la a treia etapă a Uniunii monetare sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1.F (1) Articolul 1.04A litera c) din Contract se va modifica si va avea următorul conţinut:

,,1.04Ac)

Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie să fi fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie^ să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A litera (d) din Contract se va elimina.

1 .G Primul paragraf al Articolului 1.04D din Contract se va modifica si va avea următorul conţinut:

„1.04.D

In termen de nouăzeci de zile de la tragerea oricărei tranşe, exceptând-o pe ultima, Imprumutatul va furniza Băncii dovezi satisfăcătoare care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea agregată a ultimei tranşe trase şi a tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin o sumă echivalentă cu 5.000.000 de euro."

1 .H Articolul 1.05 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea creditului

In cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menţionată în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, să anuleze valoarea părţii netrase din credit proporţional cu reducerea costului. Imprumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Băncii, integral sau parţial, orice sumă netrasă din credit, cu condiţia ca, atunci când Imprumutatul anulează o tranşă care a făcut obiectul unui Aviz de tragere şi care nu a fost revocată, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, să plătească un comision calculat la suma anulată la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei tranşe.

Banca poate anula în orice moment, după data de 30 aprilie 2010, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."

1.I Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.06 din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.06 Anularea şi suspendarea creditului

Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să anuleze integral sau parţial partea netrasă a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:

a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01Asau B; şi

b) în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele naţionale de capital sau la pieţele internaţionale relevante de capital.

Pe de altă parte, dacă s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus şi dacă, în opinia Băncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresată Imprumutatului, partea netrasă din credit. In acest caz, suspendarea va continua până când Banca va înştiinţa Imprumutatul că este din nou în măsura să emită un Aviz de tragere cu privire la partea respectivă din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a datei anulării prevăzute în paragraful 1.05."

2.  Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.01 Suma Imprumutului

Imprumutul (denumit în continuare Imprumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de către Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă Imprumutatului, conform paragrafului 2.04."

2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă."

3.  Articolul 5 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Primul paragraf al articolului 5.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„5.01 Locul plăţii

Fiecare sumă plătibilă de către Imprumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Imprumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Imprumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea."

4.  Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele imprumutului disponibijizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligjbile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

4.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.07 Alocarea fondurilor

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare al Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului:

(i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi

(ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la CNADNR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare: 1. Anexa I -Anexa C    Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II    Rezoluţia   Comitetului   executiv   al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CNADNR şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe

Anexa I - Anexa C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

Suma Imprumutului:

240.000.000

Număr ref..

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

EUR

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art.3.01)

Semestrial

Rambursare (art. 4.01)

Semestrial

Date rambursare (art.5.01)

15 martie şi 15 septembrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

..........................................................................................................

Anexa II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Nr. 21490 (RO)

Serapis nr. 2000 0540

România - Proiectul de protejare a Malului Canalului Sulina

ACORD

privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi", semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060, Bucureşti, România, reprezentat de domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950, Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy, în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia, în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi" (AFDJ), cu sediul în Str. Portului nr.32, Galaţi, România, reprezentată de domnul Radu Mihail Rus (denumită în continuare AFDJ), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1)  prin Contractul semnat la data de 8 martie 2002 între Imprumutat, Bancă şi AFDJ, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în valoare de 38.000.000 EUR (treizecişiopt de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi AFDJ prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al AFDJ a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1 .A Primul, al doilea şi al treilea paragraf din articolul 1.02A din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.02A

Creditul va fi pus la dispoziţie spre a fi tras de Imprumutat în cel mult patru tranşe (denumite în continuare Tranşe şi fiecare în parte denumită tranşă). Fiecare tranşă va avea o valoare echivalentă cu cel puţin opt milioane euro (cu excepţia ultimei tranşe).

Pentru sectoarele prioritare neidentificate încă integral în cadrul fazei a II-a a Descrierii tehnice, Imprumutatul poate transmite Băncii, până la 30 aprilie 2010, una sau mai multe cereri de alocări (denumite în continuare Alocări sau individual alocare). Această cerere va fi însoţită, în urma unei analize şi a unui studiu de fezabilitate aprobate de Bancă, de următoarele:

a) o descriere completă a sectoarelor prioritare care vor fi finanţate de Bancă, incluzând componentele investiţiei finale, costurile estimative, proiecţiile financiare şi planul de achiziţii; şi

b) toate aprobările de mediu şi celelalte aprobări necesare. Banca va^ hotărî dacă va aproba sau nu alocarea astfel solicitată de Imprumutat după efectuarea examinărilor pe care le va considera necesare. In cazul aprobării Banca va trimite o scrisoare de alocare prin care va informa Imprumutatul şi va specifica partea din credit alocată sectoarelor prioritare respective."

1 .B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B

Disponibilizarea fiecărei tranşe se va efectua în baza unei solicitări scrise (denumită în continuare Cerere) din partea Imprumutatului, potrivit prevederilor paragrafului 1.04. Fiecare cerere:

a) va specifica suma solicitată spre a fi trasă în cadrul tranşei;

b) va specifica valuta în care solicită Imprumutatul tragerea tranşei, aceasta fiind o valută menţionată la paragraful 1.03;

c) va specifica rata dobânzii aplicabile, dacă anterior a fost indicată vreuna de către Bancă fără asumarea vreunui angajament;

d) va specifica data preferată pentru tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa, cu excepţia ultimei trageri, în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;

e) va fi însoţită de documentele justificative corespunzătoare solicitate conform subparagrafului 1.04C.

După data de 31 decembrie 2009 nu va mai fi adresată nicio cerere. Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilă."

1 .C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B şi dacă documentele justificative furnizate în conformitate cu subparagraful 1.02. lit. e), într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:

a) va confirma suma şi valuta tranşei specificate în Cerere;

b)  va specifica rata dobânzii aplicabile tranşei, conform paragrafului 3.01; şi

c) va specifica data disponibilizării tranşei.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea."

*) Traducere.

1 .D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 D

Disponibilizarea se va efectua pe nurnele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat cu cel puţin opt zile înainte de data disponibilizării tranşei."

1 .E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor,  Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, o valută a unuia dintre statele membre ale Băncii ce nu participă la a treia etapă a Uniunii Monetare sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1.F (1) Articolul 1.04A litera (c) din Contract se va modifica si va avea următorul conţinut:

„1.04 A(c)

Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie să fi fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A litera (d) din Contract se va elimina.

1 .G Primul paragraf al articolului 1.04C din Contract se va modifica si va avea următorul conţinut:

„1.04.C

In termen de nouăzeci de zile de la tragerea oricărei tranşe, exceptând-o pe ultima, Imprumutatul va furniza Băncii dovezi satisfăcătoare care să ateste că AFDJ a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea agregată a ultimei tranşe trase şi a tuturor transelor trase anterior, mai puţin o sumă echivalentă cu 3.000.000 euro."

1 .H Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea creditului

In cazul în care costul Proiectului va fi mai mic decât valoarea menţionată în preambul, Banca poate, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, să anuleze valoarea părţii netrase din credit proporţional cu reducerea costului. Imprumutatul poate anula, în orice moment, cu notificarea prealabilă a Băncii, integral sau parţial, orice sumă netrasă din credit, cu condiţia ca, atunci când Imprumutatul anulează o tranşă care a făcut obiectul unui Aviz de tragere şi care nu a fost revocată, în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02C, să plătească un comision calculat la suma anulată la o rată fixă egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabile acelei tranşe.

Banca poate anula în orice moment, după data de 30 aprilie 2010, printr-o notificare transmisă Imprumutatului, partea din credit pentru care nu s-a efectuat nicio tragere."

1.I Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.06 din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.06 Anularea şi suspendarea creditului

Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să anuleze integral sau parţial partea netrasă a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:

a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01Asau B; şi

b) în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele naţionale şi internaţionale de capital.

Pe de altă parte, dacă s-a produs unul dintre evenimentele descrise la lit. a) sau b) de mai sus şi dacă, în opinia Băncii, acesta are un caracter temporar, Banca poate suspenda integral sau parţial, printr-o notificare adresată Imprumutatului, partea netrasă din credit. In acest caz, suspendarea va continua până când Banca va înştiinţa Imprumutatul că este din nou în măsura să emită un Aviz de tragere cu privire la partea respectivă din credit. Suspendarea nu va implica nicio prelungire a anulării prevăzute în paragraful 1.05."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.01 Suma Imprumutului

Imprumutul (denumit în continuare Imprumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de către Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă Imprumutatului, cu ocazia disponibilizării fiecărei tranşe."

2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă'ce reflectă suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă."

3. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibijizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către AFDJ, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către AFDJ în vederea executării Proiectului."

3.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.07 Alocarea fondurilor

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

4.  Articolul 10 din Contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Literele c) şi f) din articolul 10.01A din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

,,c) dacă, din cauza neîndeplinirii vreunei obligaţii asumate în legătură cu acest Imprumut, Imprumutatului i se cere să ramburseze anticipat orice Imprumut ce i s-a acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de cinci ani;

........................................................................................................................................................................ ........................................................

f) dacă Imprumutatul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile cu privire la orice alt Imprumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii urmatoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi AFDJ, referitor la transferul pasivelor financiare din cadrul Contractului de la AFDJ către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C    Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II                      Rezoluţia Comitetului executiv al AFDJ şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele AFDJ şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi"

Radu Mihail Rus

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de protejare a malului Canalului Sulina

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

8 martie 2002

Suma Imprumutului:

38.000.000

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art.3.01)

Semestrial

Rambursare (art. 4.01)

Semestrial

Date rambursare (art.5.01)

15 martie şi 15 septembrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

.................................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al AFDJ şi autorizarea semnatarului

FI Nr. 22.134

Serapis Nr. 2002-0529

România - Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare din România

ACORD

privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

(denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament

(denumită în continuare Banca), ca a doua parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 11 iulie 2003 între Imprumutat şi Bancă, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului, în valoare de 131.000.000 EUR (o sută treizeci şi unu de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română în domeniu şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul, prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1.A Litera b) a articolului 1.04C din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(b) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Imprumutat, care să ateste că MECT a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin a unei sume echivalente cu 4.000.000 euro, cu excepţia ultimei tranşe."

1 .B Articolul 1.04D din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„Dacă vreo parte a dovezilor furnizate de Imprumutat, conform subparagrafelor 1.04B sau C, nu sunt satisfăcătoare Băncii, Banca poate disponibiliza o sumă proporţional mai mică decât suma solicitată, fără a contraveni termenilor subparagrafului 1.02A."

2. Articolul 6 din contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 6.01 din contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către MECT pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului, incluzând cheltuielile pentru subproiectele care au fost selectate de MECT în baza criteriilor educaţionale şi tehnice agreate cu Banca. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat, precum şi de alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de către MECT în vederea executării Proiectului."

2.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.07 Alocarea fondurilor

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1. Toate obligaţiile financiare asumate în cadrul Contractului de către MECT şi care sunt în orice fel legate de tragerile din cadrul Contractului vor fi înţelese ca fiind transferate prin prezentul acord de amendare a Imprumutatului de către MECT.

2.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

3.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului:

(i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare, şi

(ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi MECT, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la MECT către Imprumutat.

4. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare: 1. Anexa I -Anexa C Formular de Cerere de tragere Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului si în numele Băncii.

*) Traducere.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

ANEXA I - ANEXA C

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea imprumutului (*)

România - Proiectul de Reabilitare a Infrastructurii

Şcolare - AFI

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

Suma Imprumutului:

131.000.000

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date rambursare (art. 5.01)

15 iunie şi 15 decembrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) ale Imprumutatului:

.................................................................................................

Nr. 22 417

Agora No. 2002 0091

Proiectul de construire a Autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul) ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de Domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi Domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România - S.A., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte

(denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la datele de 17-23/24 decembrie 2003 între Imprumutat, Bancă şi CNADNR Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în valoare de 200.000.000 EUR (douăsute de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare'(denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1 .A Articolul 1.02A din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 A

Banca va disponibiliza Creditul în cel mult 12 tranşe. Suma fiecărei tranşe, dacă nu este soldul netras al creditului, va fi de minimum 12 milioane euro sau echivalentul acestei sume fără a depăşi 30 milioane euro. O tranşă solicitată de Imprumutat, în conformitate cu articolul 1.02B, este denumită în continuare tranşă.

1. B Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B

Periodic, până la 30 noiembrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere) pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:

a) suma de tras a tranşei;

b) data preferată pentru tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii; şi

c)  rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, indicată de către Bancă fără asumarea vreunui angajament.

Sub rezerva prevederilor subparagrafului 1.02C, fiecare Cerere de tragere este irevocabilă.

1 .C Primul şi al doilea paragraf din articolul 1.02C din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.02C

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care:

a) va confirma suma şi valuta tranşei;

b) va specifica rata fixă a dobânzii; şi

c) va specifica data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din paragraful 1.04.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea."

1 .D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02 D

Disponibilizarea fiecărei tranşe se va efectua pe numele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat cu cel puţin zece zile înainte de data disponibilizării tranşei. Pentru fiecare tranşă nu poate fi indicat decât un singur cont."

*) Traducere.

1 .E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor,  Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1.F (1) Articolul 1.04A litera c) din Contract se va modifica si va avea următorul conţinut:

,,1.04A (c)

Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, trebuie să fi fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A litera d) din Contract se va elimina.

1 .G Articolul 1.04D din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.04D

Tragerea fiecărei tranşe ulterioare primei tranşe va fi condiţionată de primirea de către Bancă, până la data respectivei cereri de tragere, inclusiv, a următoarelor documente:

a) copii legalizate ale unuia sau mai multor contracte ce au fost finanţate din tranşele anterioare trase, contract sau contracte care a/au fost semnat/semnate în termeni agreaţi de Bancă; şi

b) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Imprumutat, care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele platibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin a unei sume echivalente cu 5.000.000 euro, cu excepţia ultimei tranşe.

Pentru calcularea echivalentului în euro a sumelor cheltuite, Banca va aplica cursul de schimb menţionat în paragraful 1.03."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:.

2.A Articolul 2.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.01 Suma imprumutului

Imprumutul (denumit în continuare Imprumut) va cuprinde totalul sumelor în valutele disponibilizate de către Bancă, aşa cum au fost notificate de către Bancă Imprumutatului, conform paragrafului 2.04."

2.B Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă suma, data tragerii şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă."

3.  Articolul 5 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Primul paragraf al articolul 5.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„5.01 Locul plăţii

Fiecare sumă plătibilă de către Imprumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Imprumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Imprumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea."

4.  Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

4.B Articolul 6.07 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.07 Alocarea fondurilor

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CNADNR, referitor la transferul pasivelor financiare, din cadrul Contractului, de la CNADNR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C     Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II                   Rezoluţia  Comitetului  executiv  al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul au convenit ca prezentul acord de amendare să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CNADNR şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe

ANEXA I - ANEXA C

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Autostrada Arad- Timişoara-Lugoj

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

17-23/24 decembrie 2003

Suma Imprumutului:

200.000.000

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim trageri:

Ase disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

EUR

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Semestrial

Rambursare (art. 4.01)

Semestrial

Date rambursare (art. 5.01)

15 iunie şi 15 decembrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) ale Imprumutatului:

............................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Nr. 23.372 (RO)

Serapis Nr. 2001 0413

România - Proiect de reabilitare a căilor ferate pe Coridorul IV - TEN

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

(denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

din România, cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, România,

reprezentată de Constantin Manea,

în calitate de director general

(denumită în continuare CFR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1)  prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Imprumutat, Bancă şi CFR, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului, în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CFR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CFR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din Contract va fi amendat după cum urmează:

1 .A Ultima frază a articolului 1.02A din Contract va fi modificată şi va avea următorul conţinut:

„O tranşă solicitată de Imprumutat în conformitate cu art. 1.02B este denumită în continuare tranşă."

1.B Primele două paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la 30 noiembrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă, denumită în continuare Cerere de tragere, aşa cum este prezentată în anexa C.1, pentru tragerea unei tranşe. Această cerere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se efectua tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a făcut deja dovada, Cererea de tragere trebuie să fie însoţită de dovada autorizării semnatarului sau semnatarilor, împreună cu specimenele legalizate de semnătură ale acestora. Cererea de tragere va specifica:

(i) suma de tras a tranşei; şi

(ii) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă (aşa cum este  definită la art. 5.01), înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii de tragere. La discreţia sa, Imprumutatul poate indica în Cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, aşa cum a fost acesta indicat de către Bancă fără ca Banca să îşi fi luat vreun angajament de a o aplica tranşei pe toată durata sa, şi anume: (iii) rata fixă a dobânzii."

1 .C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care se vor specifica:

(i) suma şi valuta tranşei;

(ii) rata fixă şi;

(iii) data  la  care tranşa  este  programată  a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din art. 1.04.

*) Traducere.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul  corespunzător din  Cererea de tragere,  dacă  este  cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul acestui Contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1 .D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

1.02 D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat Băncii, în scris, cu cel puţin cincisprezece zile înainte de Data programată de tragere. Pentru fiecare tranşă nu poate fi indicat decât un singur cont."

1 .E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1 .F (1) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(iii) Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în art. 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care să ateste că au fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;". (2) Articolul 1.04A paragraful (iv) din Contract se va elimina.

1 .G Paragraful (ii) din articolul 1.04C din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(ii) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Imprumutat, care să ateste că CFR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin suma de 5.000.000 euro, excepţie făcând ultima tranşă; pentru ultima tranşă, dovezile menţionate în fraza precedentă vor fi furnizate în termen de 90 de zile de la tragerea ultimei tranşe."

1 .H Articolul 1.05A din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05A Temeiuri de amânare a tragerii

La solicitarea Imprumutatului, Banca poate amâna, integral sau parţial, orice tranşă până la o dată specificată de Imprumutat, dată care să nu depăşească şase (6) luni de la Data programată a tragerii. In acest caz, Imprumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform art. 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va produce efecte asupra unei tranşe numai dacă este făcută cu minimum şapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze înainte de Data programată a tragerii.

Dacă oricare dintre condiţiile prevăzute la art. 1.04 nu este îndeplinită la data specificată şi la Data programată a tragerii, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă şi Imprumutat, dată ce va fi cu cel puţin şapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioară îndeplinirii tuturor condiţiilor de tragere."

1.1 Primul paragraf al articolului 1.05B din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.05B Despăgubire de amânare

Dacă tragerea oricărei tranşe notificate (definită mai jos în art. 1.05B) este amânată, fie la solicitarea Imprumutatului, fie din motive de neîndeplinire a condiţiilor de tragere, Imprumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti o despăgubire la suma a cărei tragere a fost amânată. Această despăgubire se calculează de la Data programată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, după caz, până la data anulării tranşei la o rată egală cu R-i minus R2, unde:".

1. J Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea tragerilor amânate cu şase luni

Banca poate, cu înştiinţarea Imprumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată conform prevederilor art. 1.05Acu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."

1. K Articolul 1.06A din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06 A Dreptul Imprumutatului de a anula

Imprumutatul poate anula oricând, prin notificarea Băncii, integral sau parţial şi cu efect imediat, partea netrasă din credit. Notificarea nu va avea efect însă asupra unei tranşe notificate a cărei Dată programată a tragerii cade în interval de 7 zile bancare luxemburgheze de la data notificării.

1 .L Articolul 1.06B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06 B Dreptul Băncii de a suspenda si anula

Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să suspende şi/sau să anuleze integral ori parţial partea netrasă a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:

(i) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat în art. 10.01; şi

(ii) în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele de capital, mai puţin în cazul unei tranşe notificate.

Totodată, dacă Banca poate anula creditul, conform art. 4.03A, Banca poate să îl şi suspende. Orice suspendare va continua până ce Banca pune capăt suspendării sau anulează suma suspendată."

1 .M Articolul 1.06D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06D Anularea după expirarea creditului

In orice moment după expirarea termenului-limită prevăzut pentru transmiterea de către Imprumutat a Cererii de tragere, în conformitate cu art. 1.02B, Banca poate anula, prin notificarea Imprumutatului şi fără apariţia niciunei obligaţii pentru vreuna dintre părţi, orice parte a creditului, alta decât o tragere notificată."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3. Articolul 5 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 5.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„5.03 Data şi locul plăţii

Orice alte sume, în afară de dobândă, despăgubire şi suma de bază, sunt plătibile în termen de şapte (7) zile de la primirea de către Imprumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătibilă de către Imprumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Imprumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Imprumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Acest interval de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în conformitate cu art. 10.

O sumă datorată de Imprumutat se va considera plătită atunci când este primită de către Bancă."

4.  Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CFR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CFR în vederea executării Proiectului.

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

5. Articolul 10 din Contract va fi amendat după cum urmează:

5.A Paragrafele (iii), (vi) şi (vii) ale articolului 10.01 A din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut: „(iii) dacă Imprumutatului i se cere să ramburseze anticipat orice Imprumut ce i s-a acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de cinci ani, din motive de neîndeplinire a vreunei obligaţii asumate în legătură cu respectivul Imprumut;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(vi) dacă Imprumutatul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile cu privire la orice alt Imprumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene ori ale oricărui Imprumut nerambursabil ISPA acordat pentru Proiect de către Uniunea Europeană; (vii) dacă dreptul Imprumutatului de a trage un Imprumut nerambursabil ISPA sau o finanţare acordată de Uniunea Europeană a fost anulat ori reziliat, în totalitate sau în parte, ori dacă respectivul Imprumut a devenit rambursabil;".

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CFR, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la CFR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I - Anexa C            Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al CFR şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul au convenit ca prezentul acord de amendare să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CFR, şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Căi Ferate Române „CFR" - S.A.

Constantin Manea,

director general

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiect de reabilitare a căilor ferate pentru coridorul IV -TEN

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

22-27 decembrie 2005

Suma Imprumutului:

300.000.000

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

30 noiembrie 2008

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

30

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

10.000.000 EUR

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date de rambursare (art. 5.01)

20 aprilie şi 20 octombrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

......................................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CFR şi autorizarea semnatarului

Nr. 23.371 (RO)

Serapis Nr. 2004 0500

România - Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Imprumutat şi Bancă, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în valoare de 300.000.000 EUR (trei sute de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din Contract va fi amendat după cum urmează:

1.A Primele două paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentată în anexa C, pentru tragerea unei tranşe. Această cerere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se efectua tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a făcut deja dovada, Cererea de tragere trebuie să fie însoţită de dovada autorizării semnatarului sau semnatarilor, împreună cu specimenele legalizate de semnătură ale acestora. Cererea de tragere va specifica:

(i) suma şi valuta de tragere a tranşei;

(ii) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă (aşa cum este definită la art. 5.01), înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii.

La discreţia sa, Imprumutatul poate indica în Cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, aşa cum a fost acesta indicat de către Bancă, fără ca Banca să îşi fi luat vreun angajament de a o aplica tranşei pe toată durata sa, şi anume:

(iii) rata fixă a dobânzii."

1. B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Aviz de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii tranşei, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care va specifica:

a) suma şi valuta tragerii;

b) rata fixă a dobânzii; şi

c) data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor art. 1.04.

*) Traducere.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1 .C Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat Băncii, în scris, cu cel puţin cincisprezece zile înainte de Data programată de tragere. Pentru fiecare tranşă nu poate fi indicat decât un singur cont."

1.D Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1 .E (1) Articolul 1.04A paragraful (ii) din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„(ii) Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în paragraful 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care să ateste că au fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va elimina.

1.F Articolul 1.04C paragraful (ii) din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(ii) dovezi satisfăcătoare Băncii, care să ateste că au fost efectuate cheltuieli eligibile de către coordonatorul de Proiect, pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egală cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin, cu excepţia ultimei tranşe, a unei sume echivalente cu 5.000.000 de euro."

2. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează.

3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către agenţia/agenţiile de implementare, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi, după caz, de orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de către agenţia/agenţiile de implementare în vederea executării Proiectului.

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Orice obligaţie financiară asumată în cadrul Contractului de către coordonatorul de Proiect şi care este în orice fel legată de tragerile din cadrul Contractului va fi înţeleasă ca fiind transferată Imprumutatului de către coordonatorul de Proiect.

2.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

3.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi coordonatorul de Proiect, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la coordonatorul de Proiect către Imprumutat.

4. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C Formular de Cerere de tragere

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere1)

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

22-27 decembrie 2005

Suma Imprumutului:

300.000.000 EUR

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Euro

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date de rambursare (art. 5.01)

20 aprilie şi 20 octombrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. de cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

..............................................................................................................................

1) Modelul prezentei anexe I - anexa C se va confirma de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Nr. 23.370 (RO)

Serapis Nr. 2004 0605

România - Proiect privind construcţia autostrăzii Cernavodă - Constanţa

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnulVarujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca),

ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

din România - SA., cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1)  prin Contractul semnat la 22-27 decembrie 2005 între Imprumutat, Bancă şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului, în valoare de 250.000.000 EUR (două sute cincizeci de milioane euro) sau echivalent;

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3)  Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1 .A Ultima frază a articolului 1.02A din Contract va fi modificată şi va avea următorul conţinut:

„O tranşă solicitată de Imprumutat în conformitate cu articolul 1.02B este denumită în continuare tranşă."

1.B Primele două paragrafe ale articolului 1.02B din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la data de 30 noiembrie 2008, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentată în anexa C.1, pentru tragerea unei tranşe. Această cerere trebuie să ajungă la Bancă cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data la care se doreşte a se efectua tragerea. Cu excepţia cazului în care s-a făcut deja dovada, cererea de tragere trebuie să fie însoţită de dovada autorizării semnatarului sau semnatarilor, împreună cu specimenele legalizate de semnătură ale acestora. Cererea de tragere va specifica:

(i) suma de tras a tranşei; şi

(ii) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă [de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere)].

La discreţia sa, Imprumutatul poate indica în Cererea de tragere următorul element, dacă este cazul, aşa cum a fost acesta indicat de către Bancă, fără ca Banca să îşi fi luat vreun angajament de a-l aplica tranşei pe toată durata sa, şi anume: (iii)   rata fixă a dobânzii."

1 .C Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:

a) suma şi valuta tranşei;

b) rata fixă a dobânzii; şi

c) data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din art. 1.04.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1 .D Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua pe numele şi pe seama Imprumutatului, în contul bancar indicat de Imprumutat Băncii, în scris,  cu cel  puţin cincisprezece zile înainte de Data programată de tragere. Pentru fiecare tranşă nu poate fi indicat decât un singur cont."

*) Traducere.

1.E Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat si va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD, GBPsau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1 .F (1) Articolul 1.04A paragraful (iii) din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(iii) Pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract şi să ramburseze Imprumutul (aşa cum este definit în art. 2.01), precum şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract, se vor furniza dovezi care să ateste că au fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar (dacă este cazul); aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

(2) Articolul 1.04A paragraful (iv) din Contract se va elimina.

1 .G Primul paragraf litera (ii) din articolul 1.04C din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„(ii) dovezi satisfăcătoare furnizate de către Imprumutat, care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru componentele Proiectului ce urmează a fi finanţate de Bancă, în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), pentru o sumă egala cu valoarea tuturor tranşelor trase anterior, mai puţin suma de 5.000.000 de euro, excepţie făcând ultima tranşă."

1 .H Articolul 1.05A din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05A Temeiuri de amânare a tragerii

La solicitarea Imprumutatului, Banca poate amâna integral sau   parţial   orice  tranşă   până   la  o  dată  specificată  de Imprumutat, dată care să nu depăşească şase (6) luni de la Data programată a tragerii. In acest caz, Imprumutatul va plăti o despăgubire de amânare determinată conform art. 1.05B de mai jos. Orice solicitare de amânare va produce efecte asupra unei tranşe numai dacă este făcută cu minimum şapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze înainte de Data programată a tragerii.

Dacă oricare dintre condiţiile prevăzute în art. 1.04 nu este îndeplinită la data specificata şi la Data programată a tragerii, tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă şi Imprumutat, dată ce va fi cu cel puţin şapte (7) zile lucrătoare luxemburgheze ulterioară îndeplinirii tuturor condiţiilor de tragere."

1.I Primul paragraf al articolului 1.05B din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.05B Despăgubire de amânare

Dacă tragerea oricărei tranşe notificate (definită mai jos în art. 1.05B) este amânată, fie la solicitarea Imprumutatului, fie din motive de neîndeplinire a condiţiilor de tragere, Imprumutatul, la solicitarea Băncii, va plăti o despăgubire la suma a cărei tragere a fost amânată. Această despăgubire se calculează de la Data programată a tragerii până la data efectivă a tragerii sau, după caz, până la data anulării tranşei la o rată egală cu R1 minus R2, unde:".

1. J Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea tragerilor amânate cu şase luni

Banca poate, cu înştiinţarea Imprumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânata conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."

1. K Articolul 1.06D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06D Anularea după expirarea creditului

In orice moment după expirarea termenului-limită prevăzut pentru transmiterea de către Imprumutat a Cererii de tragere, în conformitate cu art. 1.02B, Banca poate anula, prin notificarea Imprumutatului şi fără apariţia niciunei obligaţii pentru vreuna dintre părţi, orice parte a creditului, alta decât o tragere notificată."'

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3.  Articolul 5 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 5.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„5.03 Data şi locul plăţii

Orice alte sume, în afară de dobândă, despăgubire şi suma de bază sunt plătibile în termen de şapte (7) zile de la primirea de către Imprumutat a cererii emise de Bancă.

Fiecare sumă plătibilă de către Imprumutat în conformitate cu prezentul contract va fi plătită în respectivul cont notificat Imprumutatului de către Bancă. Banca va indica acest cont cu cel puţin cincisprezece zile înainte de data scadentă a primei plăţi efectuate de Imprumutat şi va notifica orice modificare a contului cu cel puţin cincisprezece zile înainte de prima plată căreia i se aplică modificarea.

Acest interval de notificare nu se aplică în cazul plăţilor efectuate în conformitate cu art. 10.

Orice sumă datorată de Imprumutat va fi considerată plătită la momentul primirii acesteia de către Bancă."

4. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează.

4.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutup disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi de orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate in Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

5.  Articolul 10 din Contract va fi amendat după cum urmează:

5.A Paragrafele (iii) şi (vi) ale articolului 10.01A din Contract vor fi modificate şi vor avea următorul conţinut:

„(iii) dacă Imprumutatului i se cere să ramburseze anticipat orice Imprumut ce i s-a acordat iniţial pentru o perioadă mai mare de cinci ani, din motive de neîndeplinire a vreunei obligaţii asumate în legătură cu respectivul Imprumut;"

........................................................................................................................................................................ .......................................................

(vi) dacă Imprumutatul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile cu privire la orice alt Imprumut acordat de Banca din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene ori ale Imprumutului BERD."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform   prezentului   acord  de  amendare  vor fi  trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la CNADNR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C    Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II                       Rezoluţia  Comitetului executiv  al CNADNRşi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CNADNR şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numeleRomâniei,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor,

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului

România - Autostrada Cenavodă - Constanţa - TEN

Rezervat pentru BEI

Data semnării

22-27 decembrie 2005

Suma Imprumutului:

250.000.000 EUR

Număr ref.

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

30 noiembrie 2008

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

16

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

15.000.000 EUR

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art.3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date de rambursare (art. 5.01)

20 aprilie şi 20 octombrie

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. de cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

.....................................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

ANEXA Nr. 14

Nr. 23.840

Serapis Nr. 2003 0153

România - Proiectul privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,

cu sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, RO-010873, Bucureşti, România, reprezentată de Natalia Alina Istrate, în calitate de director general adjunct proiecte (denumită în continuare CNADNR), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la 19-22 decembrie 2006 între Imprumutat, Bancă şi CNADNR, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în favoarea Imprumutatului în valoare de 450.000.000 EUR (patru sute cincizeci de milioane euro) sau echivalent;

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi CNADNR prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al CNADNR a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din Contract va fi amendat după cum urmează:

1.A Articolul 1.02Bdin Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la data de 28 februarie 2010, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentată în anexa C (vezi anexa I la prezentul acord de amendare), pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:

a) suma de tras a tranşei;

b) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare (aşa cum este definită la art. 5.01) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;

c) în cazul în care tranşa poartă o rată fixă a dobânzii (tranşă cu rată fixă) sau o rată variabilă a dobânzii cu marjă fixă (tranşă cu rată variabilă cu marjă fixă sau tranşă RVMF), toate ca urmare a prevederilor art. 3.01; şi

d) la discreţia Băncii, următoarele elemente, dacă este cazul, aşa cum au fost acestea indicate anterior de către Bancă, fără ca Banca să îşi fi luat vreun angajament de a le aplica tranşei pe toată durata sa:

(i) în cazul unei tranşe cu rată fixă, rata dobânzii; sau,

(ii) în cazul unei tranşe RVMF marja (definită în art. 3.01).

Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă."

*) Traducere.

1 B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Avizul de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile art. 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) în care se vor specifica:

a) suma tranşei;

b) data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor din paragraful 1.04;

c) rata dobânzii;

d) datele aplicabile de rambursare; şi

e) pentru o tranşă cu rată fixă, rata fixă a dobânzii sau pentru o tranşă RVMF, marja.

In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1 .C Articolul 1.02D din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02D Contul tragerii

Disponibilizarea se va efectua în contul bancar deschis exclusiv în numele şi pe socoteala Imprumutatului, pe care acesta îl comunică Băncii prin Cererea de tragere."

1.D Articolul 1.04A literele e) şi f) din Contract se vor modifica şi vor avea următorul conţinut:

,,e) dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, a împuternicirii persoanei sau persoanelor care reprezintă din punct de vedere juridic Imprumutatul şi care este/sunt autorizată/autorizate să semneze cererile de tragere pentru şi în numele Imprumutatului, precum şi specimenul de semnătură autentificat al persoanei sau persoanelor respective;

f) dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, care să ateste că au fost obţinute toate aprobările necesare privind controlul schimbului valutar, specificate de către Bancă sau indicate în avizul juridic acordat în cadrul poziţiei a) de mai sus pentru a permite Imprumutatului să efectueze trageri în condiţiile prezentului contract, să ramburseze Imprumutul şi să plătească dobânda şi toate celelalte sume datorate în condiţiile prezentului contract; aceste aprobări trebuie să acopere deschiderea şi întreţinerea conturilor în care Imprumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze creditul;".

1.E Articolul 1.04B litera b) din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

,,b) dovezi satisfăcătoare Băncii, care să ateste că CNADNR a efectuat cheltuieli eligibile pentru articolele ce urmează să fie finanţate de Bancă în conformitate cu Descrierea tehnică (excluzând impozitele şi taxele plătibile în România), în sumă globală egală cu toate tranşele trase anterior, mai puţin o sumă de 5.000.000 (cinci milioane euro), excepţie făcând ultima tragere; aceste dovezi vor fi înaintate Băncii de către Imprumutat, în termen de nouăzeci (90) de zile de la tragerea de către Imprumutat a oricărei tranşe, iar pentru calcularea echivalentului în euro al sumelor cheltuite de CNADNR, Banca va aplica rata de schimb valabilă cu treizeci de zile înainte de data Cererii de tragere transmise Băncii de către Imprumutat."

1 .F Articolul 1.04D din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.04D Toate tranşele

Disponibilizarea fiecărei tranşe către Imprumutat, inclusiv prima tranşă, va fi condiţionată de primirea de către Bancă din partea CNADNR a informaţiilor referitoare la cazul în care o secţiune de drum face obiectul prevederilor anexei I sau anexei II la Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva EIAM). In cazul în care decizia autorităţii, conform anexei II la Directiva EIAM, este aceea că nu se impune o EIAM, atunci CNADNR va înainta o copie a declaraţiei justificative către Bancă. In cazul în care o secţiune de drum face obiectul unei EIAM, conform Directivei EIAM, CNADNR va remite Băncii un exemplar al rezumatului nontehnic al EIS şi al deciziei autorităţii de mediu care aprobă EIAM.

Pentru toate secţiunile de drum, CNADNR va remite Băncii dovezi documentare din partea autorităţii competente - în conformitate cu instrucţiunile de mediu ale Băncii -, potrivit cărora cerinţele Directivei habitatelor au fost îndeplinite anterior efectuării tragerii."

1 .G Articolul 1.05 din Contract se va modifica şi va avea următorul conţinut:

„1.05 Anularea tragerilor amânate cu şase luni

Banca poate, cu înştiinţarea Imprumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată conform prevederilor art. 1.05Acu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."

1 .H Articolul 1.06B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06B Dreptul Băncii de suspendare şi anulare

Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să anuleze integral sau parţial partea netrasă a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:

a)  ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat în art. 10.01;

b)  în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele de capital, excepţie făcând o tranşă notificată; şi

c) în cazul în care condiţiile stabilite la art. 1.02A nu sunt îndeplinite în termen de un (1) an de la data semnării prezentului contract.

Totodată, în măsura în care Banca poate anula creditul în condiţiile art. 4.03A, Banca îl poate şi suspenda. Orice suspendare va continua până când Banca încetează suspendarea sau anulează suma suspendată."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează.

2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă data tragerii, suma şi valuta, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă. Această confirmare va include un grafic de amortizare."

3. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibilizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către CNADNR, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către CNADNR în vederea executării Proiectului.

3.B Articolul 6.02 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.02 Finalizarea Proiectului

CNADNR, din partea Imprumutatului, se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică şi să îl termine până la data specificată în Descrierea tehnică şi modificată periodic cu acordul Băncii."

3.C Articolul 6.06 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.06 Alocarea altor fonduri disponibile

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi CNADNR, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la CNADNR către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C      Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II                       Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele CNADNR şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România,

Natalia Alina Istrate,

director general adjunct programe

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a VI-a

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

Suma Imprumutului:

450.000.000

Număr ref..

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

28 februarie 2010

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

24

Denumirea Imprumutului (*)

România - Proiectul de reabilitare a drumurilor, etapa a VI-a

Rezervat pentru BEI

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

10.000.000

Valuta (art. 1.03)

EUR

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art.3.01)

Semestrial

Rambursare (art. 4.01)

Semestrial

Date rambursare (art. 5.01)

15 iunie şi 15 decembrie

Prima dată de rambursare

15.06.2012

Ultima dată de rambursare

15.12.2026

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a(ale) Imprumutatului:

...................................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al CNADNR şi autorizarea semnatarului

Nr. 22.943

Serapis Nr. 2004-0177

Proiect privind reabilitarea sectorului sanitar

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - 70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100, L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca),  ca a doua parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 28 februarie 2005 între Imprumutat şi Bancă, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în valoare de 66.400.000 EUR (şaizecişişase de milioane patrusute de mii de euro) sau echivalent;

*) Traducere.

(2)  ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română în domeniu şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5)  termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe, subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole, paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din cadrul Contractului va fi amendat după cum urmează:

1.A Articolul 1.02Ddin Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02D Contul de disponibilizare

Disponibilizarea se va efectua în acel cont pe care Imprumutatul îl va comunica Băncii, în scris, cu cel puţin cincisprezece zile înainte de Data de disponibilizare planificată.

2. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibijizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare Ministerului Sănătăţii Publice (denumit anterior Ministerul Sănătăţii), pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi de orice alţi furnizori de fonduri, astfel cum sunt menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (prezentat în preambul), vor fi, de asemenea, utilizate de către Ministerul Sănătăţii Publice în vederea executării Proiectului."

2.B Articolul 6.09 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.09 Alocarea fondurilor operaţionale

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura acoperirea costurilor aferente personalului medical şi altor categorii de personal, precum şi a altor costuri operaţionale pentru componentele 1, 2 şi 3 ale Proiectului, în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului, şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1.  Orice obligaţie financiară asumată în cadrul Contractului de către Ministerul Sănătăţii Publice, şi care este în orice fel legată de tragerile din cadrul Contractului, va fi înţeleasă ca fiind transferată Imprumutatului de către Ministerul Sănătăţii Publice.

2.  Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

3.  Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord, vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi Ministerul Sănătăţii Publice, referitor la transferul obligaţiilor financiare, din cadrul Contractului, de la Ministerul Sănătăţii Publice către Imprumutat.

4. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa E      Formular de Cerere de tragere

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în trei (3) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

ANEXA I - ANEXA E la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr.:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului

România - proiect privind reabilitarea sectorului sanitar

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

28 februarie 2005

Suma Imprumutului:

66.400.000 EUR

Număr ref.

Tras la zi:

Denumirea Imprumutului

România - proiect privind reabilitarea sectorului sanitar

Rezervat pentru BEI

Numar tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

A se disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

EUR

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art. 3.01)

Rambursare (art. 4.01)

Date de rambursare (art. 5.01)

25 februarie şi 25 august

Prima dată de rambursare

Ultima dată de rambursare

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a/ale Imprumutatului:

...............................................................................................

Nr. 23.639 (RO)

Serapis Nr. 2005 0505

Proiect de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a III-a

ACORD

privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

Prezentul acord este încheiat între:

România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor,

cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060,

Bucureşti, România, reprezentat de

domnul Varujan Vosganian,

ministrul economiei şi finanţelor (denumită în continuare Imprumutatul), ca primă parte,

Banca Europeană de Investiţii, cu sediul central în

bd. Konrad Adenauer nr. 100 L-2950,

Luxemburg, reprezentată de domnul Cormac Murfy,

în calitate de director de departament, şi domnul Fulceri Bruni Roccia,

în calitate de director adjunct de departament (denumită în continuare Banca), ca a doua parte, şi

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A.,

având sediul în bd. Dinicu Golescu nr. 38,

sectorul 1, 010873 Bucureşti, România,

reprezentată prin domnul Gabriel Daniel Mocanu, director general (denumită în continuare Metrorex), ca a treia parte.

Având în vedere că:

(1) prin Contractul semnat la data de 20 octombrie 2006 între Imprumutat, Bancă şi Metrorex, Banca a aprobat acordarea unui Imprumut în valoare de 63.000.000 EUR (şaizecişitrei de milioane euro) sau echivalent;

*) Traducere.

(2) ca urmare a modificărilor produse în legislaţia română curentă şi pentru conformitatea Contractului cu acestea, Imprumutatul a solicitat Băncii să aprobe anumite modificări la Contract, după cum sunt prevăzute mai jos;

(3) Banca a aprobat solicitarea Imprumutatului şi a consimţit, în termenii şi condiţiile de mai jos, să încheie împreună cu Imprumutatul şi Metrorex prezentul acord de amendare (denumit în continuare Acord de amendare);

(4) în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost emise în mod corespunzător toate actele juridice necesare semnării de către Imprumutat a prezentului acord de amendare;

(5) Comitetul executiv al Metrorex a autorizat semnarea de către aceasta a Acordului de amendare; şi

(6) termenii definiţi în Contract vor avea aceleaşi înţelesuri în cadrul prezentului acord de amendare, dacă acesta nu prevede altfel în mod expres. In cazul în care nu este altfel specificat, referirile la articole, paragrafe şi subparagrafe vor fi interpretate ca referiri la articole şi paragrafe ale Contractului, în timp ce referirile la preambul şi articole vor fi interpretate ca referiri la preambulul şi articolele Acordului de amendare.

Prin urmare, se convine după cum urmează:

Clauza 1

1. Articolul 1 din Contract va fi amendat după cum urmează:

1 .A Articolul 1.02B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02B Cererea de tragere

Periodic, până la 30 iunie 2009, Imprumutatul poate prezenta Băncii o cerere scrisă (denumită în continuare Cerere de tragere), aşa cum este prezentată în anexa C, pentru tragerea unei tranşe. Cererea de tragere va specifica:

a) suma de tras a tranşei;

b) valuta tranşei ce va fi trasă, fiind o valută menţionată la paragraful 1.03;

c) data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă (aşa cum este definită la art. 5.01) ce cade nu mai devreme de 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de tragere, înţelegându-se că Banca poate elibera tranşa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la data Cererii;

d) la discreţia sa, rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, aşa cum a fost aceasta indicată anterior de către Bancă, fără ca Banca să îşi fi luat vreun angajament de a o aplica tranşei pe toată durata sa;

e) contul bancar în care va fi virată tranşa.

Sub rezerva penultimului paragraf al art. 1.02C, fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1 .B Articolul 1.02C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.02C Aviz de tragere

Dacă cererea este întocmită în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) şi 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii tranşei, Banca va remite Imprumutatului un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere), în care va specifica:

a) suma tragerii;

b) data la care tranşa este programată a fi trasă (denumită în continuare Data programată de tragere), tragerea fiind în orice caz condiţionată de îndeplinirea condiţiilor art. 1.04; şi

c) rata fixă a dobânzii aplicabile tranşei, conform art. 3.01; In cazul în care unul sau mai multe dintre elementele specificate în Avizul de tragere nu sunt conforme cu elementul corespunzător din Cererea de tragere, dacă este cazul, Imprumutatul poate revoca, în termen de trei (3) zile lucrătoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, Cererea de tragere printr-o notificare transmisă Băncii şi, de la acel moment, Cererea şi Avizul de tragere îşi vor pierde valabilitatea.

In general, în sensul prezentului contract, Ziua lucrătoare luxemburgheză reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru tranzacţii comerciale în Luxemburg."

1.C Primul paragraf al articolului 1.03 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.03 Valuta tragerii

Sub rezerva existenţei disponibilităţilor, Banca va disponibiliza fiecare tranşă în valuta pentru care Imprumutatul şi-a exprimat preferinţa. Fiecare valută a tragerii va fi EUR, USD, GBP sau orice altă valută tranzacţionată la scară largă pe principalele pieţe valutare."

1 .D Articolul 1.05C din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.05C Anularea tragerii amânate cu şase luni

Banca poate, cu înştinţarea Imprumutatului, să anuleze o tragere care a fost amânată conform prevederilor art. 1.05A cu mai mult de şase (6) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere în conformitate cu art. 1.02."

1 E Articolul 1.06B din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„1.06B Dreptul Băncii de a suspenda şi anula

Banca poate, prin notificare adresată Imprumutatului, să suspende şi/sau să anuleze integral sau parţial partea netrasă a creditului, în orice moment şi cu efect imediat:

a) ca urmare a apariţiei unui eveniment menţionat la art. 10.01; şi

b) în situaţii excepţionale ce afectează în mod negativ accesul Băncii la pieţele de capital, mai puţin în cazul tranşei notificate.

Totodată, dacă Banca poate anula creditul, conform art. 4.03A, Banca poate să îl şi suspende. Orice suspendare va continua până ce Banca pune capăt suspendării sau anulează suma suspendată."

2. Articolul 2 din Contract va fi amendat după cum urmează:

2.A Articolul 2.04 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„2.04 Confirmarea din partea Băncii

După fiecare tragere a unei tranşe, Banca va transmite Imprumutatului o situaţie rezumativă ce reflectă data tragerii, valuta şi suma, termenii de rambursare şi rata dobânzii tranşei şi pentru acea tranşă. Această confirmare va include şi un grafic de amortizare."

3. Articolul 6 din Contract va fi amendat după cum urmează:

3.A Articolul 6.01 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.01 Utilizarea Imprumutului şi a altor fonduri disponibile

Sumele Imprumutului disponibijizate de Bancă Imprumutatului vor fi utilizate de către Imprumutat în scopul finanţării cheltuielilor plătite din alocaţiile bugetare către Metrorex, pentru cheltuieli eligibile ale Proiectului. Alte fonduri alocate în mod legal de către Imprumutat şi menţionate în Planul de finanţare a Proiectului (după cum este prezentat în preambul) vor fi, de asemenea, utilizate de către Metrorex în vederea executării Proiectului."

3.B Articolul 6.06 din Contract va fi modificat şi va avea următorul conţinut:

„6.06 Alocarea fondurilor

Imprumutatul se angajează să aloce anual Proiectului suficiente resurse bugetare şi/sau alte resurse financiare, pentru a asigura finanţarea Proiectului în conformitate cu Planul de finanţare a Proiectului şi pentru a permite finalizarea în timp util a Proiectului, în conformitate cu Descrierea tehnică."

Clauza 2

1. Toate celelalte prevederi ale Contractului vor rămâne nemodificate şi aplicabile.

2. Acordul de amendare va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2009 şi, în consecinţă, fondurile disponibilizate conform prezentului acord de amendare vor fi trase în conformitate cu prevederile acestuia şi ale Contractului, cu condiţia ca Imprumutatul să fi pus în prealabil la dispoziţia Băncii următoarele documente care vor constitui parte integrantă a Contractului: (i) actul normativ referitor la aprobarea/ratificarea Acordului de amendare; şi (ii) Protocolul semnat între Imprumutat şi Metrorex, referitor la transferul obligaţiilor financiare din cadrul Contractului de la Metrorex către Imprumutat.

3. Acordul de amendare împreună cu anexele enumerate mai jos constituie parte integrantă a Contractului.

Următoarele constituie anexe la Acordul de amendare:

1. Anexa I -Anexa C Formular de Cerere de tragere

2. Anexa II Rezoluţia Comitetului executiv al Metrorex şi autorizarea semnatarului

Ca urmare, părţile la prezentul acord de amendare au convenit ca acesta să fie semnat în patru (4) exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină din acestea fiind iniţializată în numele Imprumutatului, în numele Metrorex şi în numele Băncii.

Bucureşti, 28 octombrie 2008

Luxemburg, 6 noiembrie 2008

Semnat pentru şi în numele României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finanţelor,

Semnat pentru şi în numele Băncii Europene de Investiţii,

C. Murphy,

director de departament

F. Bruni Roccia,

director adjunct de departament

Semnat pentru şi în numele

Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A.

Gabriel Daniel Mocanu,

director general

ANEXA I - ANEXA C la Acordul de amendare

Formular de Cerere de tragere

Cerere de tragere

Tranşa nr:

Vă rugăm să efectuaţi următoarea tragere:

Denumirea Imprumutului (*)

Proiect Modernizarea metroului din Bucureşti - etapa III

Rezervat pentru BEI

Data semnării (*)

20 octombrie 2006

Suma Imprumutului:

63.000.000

Număr ref..

Tras la zi:

Număr tragere

Sold de tras:

Data propusă pentru tragere

Termen-limită Cerere de tragere:

Total solicitat (valuta contractului)

Număr maxim de trageri:

Ase disponibiliza după cum urmează:

Dimensiunea minimă a tranşei:

Valuta (art. 1.03)

Total alocaţii la zi:

Suma

Condiţii precedente:

Rata dobânzii

Marja dobânzii (art. 3.01)

Frecvenţa dobânzii (art.3.01)

Semestrial

Rambursare (art. 4.01)

Semestrial

Date rambursare (art.5.01)

16 iunie şi 16 decembrie

Prima dată de rambursare

16 decembrie 2012

Ultima dată de rambursare

16 iunie 2031

Contul de creditat al Imprumutatului:

Nr. cont IBAN şi cod BIC:

Titulatura şi adresa Băncii:

Vă rugăm să transmiteţi informaţii relevante cererii către:

Numele şi semnătura(ile) autorizată(e) a(ale) Imprumutatului:

.............................................................................................

ANEXA II la Acordul de amendare

Rezoluţia Comitetului executiv al Metrorex şi autorizarea semnatarului

ANEXA Nr. 1A

Imprumuturi directe preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

1

Imprumut pentru sprijinirea reformei sistemului de învăţământ preuniversitar (Ordonanţa Guvernului nr. 24/1994)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

92

2

Imprumut pentru Proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială (Ordonanţa Guvernului nr. 35/1995)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

160

3

Imprumut pentru Proiectul de reformă a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice universitare (Ordonanţa Guvernului nr. 2/1997)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului

403

4

Imprumut pentru Proiectul de reabilitare a şcolilor (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/1997)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

476

5

Imprumut pentru Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare (Ordonanţa Guvernului nr. 21/1998)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

484

6

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind protecţia copilului (Ordonanţa Guvernului nr. 63/1998)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

525

7

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind patrimoniul cultural (Ordonanţa Guvernului nr. 4/1999)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Culturii şi Cultelor

532

8

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind închiderea minelor (Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Economiei şi Finanţelor

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

579

9

Imprumut pentru finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serv. din agricultură (Ordonanţa Guvernului nr. 63/2000)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

625

10

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reforma sectorului sanitar (Ordonanţa Guvernului nr. 68/2000)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Sănătăţii Publice

626

11

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea sectorului social (Ordonanţa Guvernului nr. 111/2001)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

755

12

Imprumut pentru finanţarea Proiectului pentru dezvoltare rurală (Ordonanţă de urgentă a Guvernului nr. 90/2002)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

1004

13

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră (Legea nr. 400/2003)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1011

14

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural (Legea nr. 441/2003)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

1014

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

15

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sect. de irigaţii (Legea nr. 4/2004) '

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1016

16

Imprumut pentru finanţarea proiectului de diminuare a riscurilor producerii calamităţilor naturale si pregătirea pentru situaţii de urgentă (Legea nr. 389/2004)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

1022

17

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a (Legea nr. 171/2005)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Sănătăţii Publice

1030

18

Imprumut pentru finanţarea proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură (Legea nr. 170/2005)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

1031

19

Imprumut pentru finanţarea Proiectului „Economia bazată pe cunoaştere" (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

1035

20

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar (Legea nr. 205/2006)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Justiţei

1043

21

Imprumut pentru finanţarea Proiectului pentru modernizarea reţelei energetice feroviare (Legea nr. 211/2006)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

S.C. „Electrificare C.F.R." -S.A./ Ministerul Transporturilor

1038

22

Imprumut pentru finanţarea Proiectului pentru construcţia variantei de ocolire a municipiului Constanţa (Legea nr. 210/2006)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

1039

23

Imprumut pentru modernizarea metroului Bucureşti - Transa C (Ordonanţa Guvernului nr. 60/1999)

Banca Europeană de Investiţii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor

580

24

Imprumut pentru modernizarea metroului Bucureşti, etapa a II-a (Legea nr. 438/2001)

Banca Europeană de Investiţii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor

754

25

Imprumut pentru modernizarea căilor ferate din România (Legea nr. 35/1999)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor

530

26

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor (Ordonanţa Guvernului nr. 97/2000)

Banca Europeană de Investiţii

Ministerul Mediului şi Dezvoltării

Durabile

Ministerul Transporturilor

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

631

27

Imprumut pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa IV (Legea nr. 527/2001)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

776

28

Imprumut pentru finanţarea proiectului de reabilitare a drumurilor - etapa V (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

1007

29

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2002)

Banca Europeană de Investiţii

Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi/Ministerul Transporturilor

1008

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

30

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 440/2003)

Banca Europeană de Investiţii

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

1013

31

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj (Legea nr. 250/2004)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

1020

32

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar (Hotărârea Guvernului nr. 442/2005)

Banca Europeană de Investiţii

Ministerul Sănătăţii Publice

1028

33

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea liniei de cale ferată Curtici-Simeria (Legea nr. 217/2006)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Căi Ferate Române „C.F.R." - S.A./Ministerul Transporturilor

1040

34

Imprumut pentru finanţarea proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii (Legea nr. 218/2006)

Banca Europeană de Investiţii

Ministerul Transporturilor

1041

35

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Ordonanţa Guvernului nr. 23/1997)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

447

36

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Legea nr. 74/1997)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

433

37

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa II (Legea nr. 74/1997)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

434

38

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor - etapa III (Legea nr. 34/1999)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

531

39

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind construirea autostrăzii Cernavodă - Constanta (Legea nr. 151/2006)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

1042

40

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea şcolilor (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/1997)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

475

41

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind protecţia copilului (Ordonanţa Guvernului nr. 64/1998)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

526

42

Imprumut pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţii -faza I (Ordonanţa Guvernului nr. 28/1999)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Mediului şi Dezvoltării

Durabile

Ministerul Agriculturii şi

Dezvoltării Rurale

537

43

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia de locuinţe sociale (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe

756

44

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi modernizarea Ateneului Român (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Culturii şi Cultelor

1009

45

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare (Legea nr. 439/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

1012

46

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia de locuinţe sociale - faza II (Legea nr. 483/2003)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe

1015

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

47

Imprumut pentru finanţarea Proiectului „Săli de sport" (Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 7/2004)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 1428

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Compania Naţională de Investiţii

1018

48

Imprumut pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii si poluarea aerului II (Legea nr. 68/2004)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

1017

49

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în jud. Timiş şi Caraş-Severin (Hotărârea Guvernului nr. 928/2005)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

1032

50

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare deteriorate de inundaţiile din primăvara anului 2005 (Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 122/2005)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Transporturilor

1033

51

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind construcţia şi reabilitarea de locuinţe sociale pentru tineri destinate închirierii (Legea nr. 301/2006)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Agenţia Naţională pentru Locuinţe

1045

52

Imprumut pentru finanţarea parţială a 4 proiecte aflate în portofoliul Ministerului Transporturilor (Hotărârea Guvernului nr. 33/2006)

Societe Generale BRD Groupe Societe Generale

Ministerul Transporturilor

1036

53

Imprumut pentru finanţarea construcţiei autostrăzii Braşov-Cluj-Borş (Hotărârea Guvernului nr. 871/2005)

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Calyon Bank

Ministerul Transporturilor

1037

54

Imprumut pentru finanţarea unui numar de două proiecte din portofoliul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2006)

Dexia Kommunal Kredit Banc AG

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

1046

55

Imprumut pentru finanţarea a 4 proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor (Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2006)

Dexia Kommunal Kredit Banc AG

Ministerul Transporturilor

1047

56

Imprumut pentru finanţarea Proiectului privind incluziunea socială (Legea nr. 40/2007)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi

Tineretului

Ministerul Muncii, Familiei şi

Egalităţii de Şanse

1054

57

Imprumut pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare (Legea nr. 57/2007)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Sănătăţii Publice

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

1056

58

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de modernizare metrou Bucureşti etapa 3 (Hotărârea Guvernului nr. 2/2007)

Banca Europeană de Investiţii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A/Ministerul Transporturilor

1051

59

Imprumut pentru finanţarea Proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii" (Legea nr. 388/2006)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse/Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

1048

60

Imprumut pentru restaurarea monumentelor istorice (Hotărârea Guvernului nr. 191/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Culturii şi Cultelor

1053

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

61

Imprumut pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile sub 50.000 de locuitori' (Legea nr. 224/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor/Compania Naţională de Investiţii

1062

62

Imprumut pentru apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României (Legea nr. 225/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Mediului şi Dezvoltării

Durabile

1061

63

Imprumut pentru reabilitarea clădirilor culturale (Hotărârea Guvernului nr. 933/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Culturii şi Cultelor

1063

64

Imprumut destinat serviciilor comunitare pentru copii (Hotărârea Guvernului nr. 928/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

1064

65

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind

educaţia timpurie (Hotărârea Guvernului nr. 1.454/2007)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

1065

66

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa completare la Proiectul Rom P3/JBIC (Hotărârea Guvernului nr. 1.862/2006)

Dexia Kommunal Credit BancaAG

Ministerul Transporturilor

1050

67

Imprumut pentru finanţarea alimentării cu apă la sate şi pietruire drumuri comunale (Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2006)

Fortis Bank

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

1052

68

Imprumut pentru finanţarea proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor (Legea nr. 184/2007)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Transporturilor (Administraţia Naţională a Drumurilor şi Compania Naţională de Căi Ferate Romane

1058

69

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind

reabilitarea drumurilor etapa VI

(Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

1059

70

Imprumut pentru reabilitarea portului Constanţa (Ordonanţa Guvernului nr. 6/1996)

Banca Europeană de Investiţii

Ministerul Transporturilor (Administraţia Port Constanţa)

176

71

Imprumut pentru modernizare metrou Bucureşti.

Tranşa A

(Ordonanţa Guvernului nr. 31/1997)

Banca Europeană de Investiţii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A/Ministerul Transporturilor

466

72

Imprumut pentru modernizare metrou Bucureşti Tranşa B (Ordonanţa Guvernului nr. 31/1997)

Banca Europeană de Investiţii

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX" - S.A/ Ministerul Transporturilor

466

73

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind reabilitarea drumurilor naţionale (Legea nr. 46/1993)

Banca Europeană de Investiţii

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri din România/Ministerul Transporturilor

83

74

Imprumut pentru finanţarea proiectului privind dezvoltarea rurală a Munţilor Apuseni (Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999 - se preia numai serviciul datoriei publice aferent părţii din Imprumut destinat componentei B a Proiectului, care se suportă de la bugetul de stat astfel cum este prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 115/1999)

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă

Ministerul Economiei şi Finanţelor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

562

75

Imprumut pentru finanţarea unor investiţii

prioritare din domeniul gospodăririi apelor din România

(Hotărârea Guvernului nr. 163/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

1067

76

Imprumut destinat reconstrucţiei drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere (Hotărârea Guvernului nr. 89/2008)

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

1066

Nr. crt.

Denumirea creditului/act normativ iniţial de ratificare/aprobare

Creditor

Beneficiar

Nr. în registrul datoriei publice

77

Imprumut destinat proiectului privind facilitarea comerţului şi transportului în sud-estul Europei (Ordonanţa Guvernului nr. 77/2000)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Economiei şi Finanţelor, Autoritatea Naţională a Vămilor

628

78

Imprumut pentru finanţarea proiectului de dezvoltare instituţională a sectorului privat (Ordonanţa Guvernului nr. 40/1999)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Economiei şi Finanţelor

566

79

Imprumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2002 - se preia numai partea care se rambursează de la bugetul de stat, se exclude partea din Imprumut alocată C.N.V.M.)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Economiei şi Finanţelor

1006

80.

Imprumut pentru finanţarea Proiectului de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică (Legea nr. 167/2005)

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministerul Economiei şi Finanţelor

579

ANEXA Nr. 1B

Credite externe şi interne contractate de ordonatorii principali de credite sau de operatorii economici, cu garanţia statului, preluate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în scopul efectuării plăţii serviciului datoriei publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare

Nr. crt.

Denumirea creditului şi actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul garanţiei

1

Credit extern pentru importul a 5 radare şi a echipamentului de legătură (Hotărârea Guvernului nr. 701/1995, nepublicată)

Citibank International PLC London

Romtehnica/Ministerul Apărării Naţionale

212

2

Credit pentru modernizare autostrada Bucureşti-Piteşti (Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

230

3

Credit pentru finanţarea sistemului digital integrat de radiocomunicaţii (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)

BNP PARIBAS (Banque Naţionale de Paris)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

428

4

Credit pentru achiziţionare echipament militar Sistem de recunoaştere prin radiolocaţie (Hotărârea Guvernului nr. 1.141/1996, nepublicată)

Societe Generale Franţa

Romtehnica/Ministerul Apărării Naţionale

453

5

Credit pentru realizarea unui sistem integrat de radiocomunicaţii mobile - tranşa II (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)

BNP PARIBAS (Banque Naţionale de Paris)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

505

6

Credit pentru modernizarea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni (faza II) (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1999)

HSBC Holding

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă" - Otopeni

550

7

Credit privind modernizarea a 100 de vagoane de călători (Hotărârea Guvernului nr. 217/1999)

BNP PARIBAS (Banque Naţionale de Paris)

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - „C.F.R. Călători" - SA./Ministerul Transporturilor

546

8

Credit pentru realizarea sistemului de radiocomunicaţii mobile (tranşa III) (Hotărârea Guvernului nr. 20/1997, nepublicată)

BNP PARIBAS (Banque Naţionale de Paris)

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

568

Nr. crt.

Denumirea creditului şi actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul garanţiei

9

Credit pentru achiziţionare de aparatură medicală de radiologie (Hotărârea Guvernului nr. 100/1999)

ABN Amro Bank Elveţia

Ministerul Sănătăţii Publice

572

10

Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)

Deutsche Bank Londra (sindicalizare)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

590

11

Credit extern pentru finanţarea proiectului de modernizare garnituri metrou (Hotărârea Guvernului nr. 205/2000)

Svenska Handelsbanken Suedia

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex" - S.A./Ministerul Transporturilor

594

12

Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)

Bank Leumi Israel

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

600

13

Credit extern pentru finanţarea proiectului de alimentare cu apă a satelor şi asigurarea cu locuinţe sociale (Hotărârea Guvernului nr. 687/1997)

ING Bank Olanda

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

601

14

Credit pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de telecomunicaţii speciale (Hotărârea Guvernului nr. 0985/1999, nepublicată)

Citibank International Plc.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

607

15

Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)

ABNAMRO

Ministerul Sănătăţii Publice

655

16

Credit extern pentru modernizarea Spitalului Colţea (Hotărârea Guvernului nr. 850/1999)

Citibank

Ministerul Sănătăţii Publice

658

17

Credit extern pentru achiziţionarea de aparatură medicală şi servicii pentru construirea unei aripi a spitalului „Bagdasar" 85% (Hotărârea Guvernului nr. 570/2000)

BHF Bank

Ministerul Sănătăţii Publice

720

18

Credit extern pentru reabilitarea locomotivelor

diesel electrice (Hotărârea Guvernului nr. 1.029/2000)

DEUTSCHE BANK Tokio (JBIC)

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - „CFR Călători"- SA. Ministerul Transporturilor

757

19

Credit extern pentru modernizarea sistemelor integrate de comunicaţii (Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2000, nepublicată)

Citibank International plc.

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

786

20

Credit extern pentru achiziţionare de mijloace tehnice necesare mobilităţii terestre (Hotărârea Guvernului nr. 250/2000, nepublicată)

Bayerische Landesbank

Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

5017

21

Credit extern pentru restructurarea sectorului de drumuri şi construcţia variantei de ocolire a localităţii Piteşti (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2002)

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

5058

22

Credit extern pentru modernizarea sistemului secretizat de transmisii de date între misiunile diplomatice ale României (Hotărârea Guvernului nr. 393/2001)

Citibank International plc.

Ministerul Afacerilor Externe

5078

23

Credit extern pentru achiziţionare tehnică militară (Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 şi Hotărârea Guvernului nr. 960/2000, nepublicată)

Bayerische Landesbank

Romtehnica/Ministerul Apărării Naţionale

5094

Nr. crt.

Denumirea creditului şi actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul garanţiei

24

Credit extern pentru renovarea Spitalului Colţea şi construirea unei noi aripi (Hotărârea Guvernului nr. 850/1999)

Investkredit BankA.G

Ministerul Sănătăţii Publice

5103

25

Credit extern pentru achiziţionare a două elicoptere EC 135 T1 dd (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)

Bayerische Landesbank

Ministerul Sănătăţii Publice

5152

26

Credit extern pentru achiziţionarea a două fregate tip 22, disponibilizate de către Marina Britanică, şi realizarea etapei I de regenerare şi modernizare a acestora (Hotărârea Guvernului nr. 1.423/2002)

Deutsche BankAG London

Romtehnica/Ministerul Apărării Naţionale

5155

27

Credit extern pentru achiziţionarea a două fregate tip 22, disponibilizate de către Marina Britanică, şi realizarea etapei I de regenerare şi modernizare a acestora (Hotărârea Guvernului nr. 1.423/2002)

ABNAMRO Bank Londra

Romtehnica/Ministerul Apărării Naţionale

5156

28

Credit extern pentru constituirea şi dezvoltarea unui centru naţional de teledetecţie în cadrul Institutului de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Cadastru (Hotărârea Guvernului nr. 105/1999, nepublicată)

Societe Generale Franţa

Romtehnica/Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

5160

29

Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)

BHF BANK-ING

Ministerul Sănătăţii Publice

5162

30

Credit extern pentru achiziţionare de aparatură medicală (Hotărârea Guvernului nr. 303/2000)

BHF BANK-ING

Ministerul Sănătăţii Publice

5164

31

Credit extern pentru finanţarea programului de construcţie de locuinţe pentru tineri destinate închirierii (Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2002)

Deutsche BankAG Londra

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

5173

32

Credit extern pentru finanţarea programului de reabilitare a staţiilor de cale ferată (Hotărârea Guvernului nr. 1.254/2002)

Credit Swisse First Boston Londra

Ministerul Transporturilor

5174

33

Credit extern pentru finanţarea programului de construcţie săli de sport (Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2002)

Credit Swisse First Boston Londra

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

5175

34

Credit extern pentru proiectul de investiţii „Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea" şi „Refacere, consolidare şi supraînălţare apărări cale ferată în zona SHEN - Porţile de Fier I" (Hotărârea Guvernului nr. 1.024/1999)

HVBEFIBANCA Italia

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR"' S.A./Ministerul Transporturilor

5177

35

Credit extern pentru finanţarea programului de reabilitare a drumurilor naţionale (Hotărârea Guvernului nr. 150/2003)

Credit Swisse First Boston Londra

Ministerul Transporturilor

5178

36

Credit extern pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale (Hotărârea Guvernului nr. 226/2003)

ALPHA Bank Londra

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

5179

37

Credit extern pentru achiziţionare echipamente de telecomunicaţii Kongsberg (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

5188

38

Credit extern pentru achiziţionarea de echipamente de telecomunicaţii Kongsberg (Hotărârea Guvernului nr.1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

5189

Nr. crt.

Denumirea creditului şi actul normativ

Creditor

Beneficiar

Numărul garanţiei

39

Credit extern pentru achiziţionare echipamente de telecomunicaţii Nortel (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

5190

40

Credit extern pentru achiziţionarea de echipamente de telecomunicaţii Nortel (Hotărârea Guvernului nr. 1.277/2000, nepublicată)

Raiffeisen Bank

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

5191

41

Credit extern pentru modernizarea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti - Otopeni (continuarea fazei II) (Hotărârea Guvernului nr. 168/2003)

HSBC Londra

Aeroportul Internaţional Henri Coanda-Otopeni

5192

42

Credit extern pentru consolidare, reparaţii capitale şi restaurare a