Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 128 din 15 septembrie 2005

privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 866 din 26 septembrie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere importanta crearii la nivel national a unui sistem informatic compatibil cu Sistemul Informatic Schengen in contextul nevoii de securizare a frontierei de stat, cerinta fundamentala pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, a carei neindeplinire ar putea activa clauza de salvgardare,
    pornind de la faptul ca orice intarziere in adoptarea cadrului legal necesar ar impiedica, pe de o parte, crearea sistemului informatic sub aspect institutional si al facilitatilor tehnice, iar pe de alta parte, adoptarea legislatiei subsecvente care sa stabileasca directiile si mecanismele de lucru ale sistemului,
    in vederea respectarii calendarului de masuri asumate prin Planul de actiuni Schengen revizuit 2005,
    tinand seama de faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Sistemul Informatic National de Semnalari, denumit in continuare SINS, ca etapa prealabila in procesul de aderare a Romaniei la Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 intre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania si Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, denumita in continuare Conventia de aplicare a Acordului Schengen.
    (2) Pana la data aderarii Romaniei la Conventia de aplicare a Acordului Schengen, SINS permite autoritatilor competente ca prin intermediul unei proceduri de cautare automata in sistem sa aiba acces la semnalarile cu privire la persoane si bunuri, in scopul indeplinirii atributiilor specifice in domeniile controlului trecerii frontierei de stat, al respectarii regimului vamal, al eliberarii vizelor si permiselor de sedere, precum si al celorlalte controale si activitati specifice efectuate de organele de politie sau de catre alte autoritati in scopul asigurarii ordinii si sigurantei publice.
    (3) La data aderarii Romaniei la Conventia de aplicare a Acordului Schengen, SINS va furniza date catre Sistemul Informatic Schengen, in conformitate cu reglementarile europene in materie.
    Art. 2
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) semnalari - date referitoare la bunuri sau persoane identificate ori identificabile care trebuie supuse unor masuri dispuse de o autoritate competenta, in conditiile legii, in vederea realizarii unui interes public, al respectarii regimului liberei circulatii a persoanelor si bunurilor sau, dupa caz, al asigurarii ordinii si sigurantei publice;
    b) autoritati competente - autoritati cu atributii in furnizarea si/sau consultarea semnalarilor continute in SINS, prevazute la art. 5;
    c) tranzactie - orice operatie de introducere, modificare, stergere sau consultare a semnalarilor continute in SINS;
    d) Sistemul Informatic Schengen - suportul tehnic al sistemului de informatii comun, creat prin Conventia de aplicare a Acordului Schengen.

    CAP. 2
    Autoritati cu competente in gestionarea si exploatarea SINS

    Art. 3
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor este autoritatea publica centrala care gestioneaza si raspunde de buna functionare a SINS, de integritatea semnalarilor continute in acesta, precum si de alimentarea cu semnalari a SIS, conform exigentelor acquis-ului Schengen.
    (2) SINS este gestionat din punct de vedere tehnic de structura centrala din Ministerul Administratiei si Internelor cu atributii in domeniul comunicatiilor si informaticii.
    (3) Se infiinteaza Comitetul de Coordonare Strategica, denumit in continuare CCS, ca organism cu atributii de analiza si coordonare a functionarii SINS, compus din reprezentanti ai autoritatilor competente, la nivel de secretar de stat sau, dupa caz, subsecretar de stat. CCS este prezidat de ministrul administratiei si internelor.
    (4) Se infiinteaza Comitetul Tehnic, denumit in continuare CT, in coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organism cu atributii de analiza si solutionare a problemelor de ordin tehnic ce pot aparea in functionarea SINS, compus din reprezentantii la nivel de experti ai tuturor autoritatilor competente, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (5) Organizarea, functionarea, componenta si atributiile structurilor prevazute la alin. (3) si (4) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 4
    (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile competente sunt obligate sa adopte masuri de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea SINS, care vizeaza:
    a) controlul accesului la echipamente pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    b) controlul suportului de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea suportului de date in mod neautorizat;
    c) controlul stocarii pentru a impiedica introducerea neautorizata de date si inspectarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal;
    d) controlul utilizarii pentru a impiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automata a datelor de catre persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;
    e) controlul accesului la date pentru a limita accesul persoanelor autorizate sa utilizeze un sistem de prelucrare automata a datelor, numai la datele pentru care au fost autorizate;
    f) controlul comunicatiilor astfel incat sa se poata asigura verificarea si stabilirea organismelor carora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicatii;
    g) controlul introducerii de date pentru a se asigura ca este posibil ulterior sa se verifice si sa se stabileasca ce date cu caracter personal au fost introduse in sistemele de prelucrare automata a datelor, cand si pentru cine au fost introduse datele;
    h) controlul transportului de date pentru a impiedica citirea, copierea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal in timpul transmiterii acestora sau in timpul transportului de suporturi de date.
    (2) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile competente vor adopta masuri tehnice, operative si de procedura, potrivit urmatoarelor principii:
    a) confidentialitate: informatiile sunt accesibile numai pentru persoanele autorizate in functie de competente;
    b) integritate: asigurarea exactitatii si caracterului complet al informatiilor, precum si a metodelor de prelucrare;
    c) disponibilitate: asigurarea accesului la informatii in termenul solicitat;
    d) identificare si autentificare: toti utilizatorii sunt identificati si autentificati in mod corespunzator, in functie de competente, inainte de orice tranzactie;
    e) autorizare: participantii la o tranzactie sunt autorizati sa acceseze datele din SINS in functie de competente.

    CAP. 3
    Regimul juridic al datelor din SINS

    Art. 5
    (1) Datele care se introduc in SINS sunt in legatura cu unele persoane sau bunuri, dupa criteriile prevazute la art. 6 si 7, si sunt furnizate si/sau consultate de urmatoarele institutii:
    a) Politia Romana;
    b) Politia de Frontiera Romana;
    c) Jandarmeria Romana;
    d) Autoritatea pentru straini;
    e) Biroul SIRENE, de la data operationalizarii acestuia;
    f) Oficiul National pentru Refugiati;
    g) Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor;
    h) Directia Generala de Pasapoarte;
    i) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor;
    j) Autoritatea Nationala a Vamilor;
    k) Ministerul Afacerilor Externe;
    l) Ministerul Justitiei.
    (2) Modul de furnizare si/sau de consultare de catre institutiile prevazute la alin. (1) a datelor continute in SINS este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 6
    Datele in legatura cu persoanele, care se introduc in SINS, sunt urmatoarele:
    a) date privind persoanele care fac obiectul unor proceduri de extradare sau de predare in baza unui mandat european de arestare;
    b) date privind strainii impotriva carora s-a dispus masura nepermiterii intrarii;
    c) date privind strainii impotriva carora a fost dispusa masura expulzarii, returnarii sau impotriva carora a fost dispusa o masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei;
    d) date privind strainii impotriva carora s-a dispus masura nepermiterii iesirii;
    e) date privind persoanele disparute sau persoanele care, in interesul propriei protectii sau pentru prevenirea amenintarilor, trebuie plasate in mod provizoriu intr-un loc sigur la cererea autoritatii competente sau a autoritatii judiciare competente;
    f) date privind persoanele citate pentru a se prezenta in fata autoritatilor judiciare in cadrul unei proceduri penale care antreneaza raspunderea cu privire la fapte pentru care au fost urmarite sau persoanele carora trebuie sa li se comunice o hotarare penala ori o cerere de a se prezenta pentru a executa o pedeapsa privativa de libertate, introduse, la cererea autoritatilor judiciare competente, in scopul comunicarii locului unde isi au resedinta sau domiciliul.
    Art. 7
    (1) Date in legatura cu bunuri, care se introduc in SINS, privesc acele bunuri care pot constitui mijloace materiale de proba sau fac obiectul unei masuri asiguratorii in cadrul procedurii penale referitoare la:
    a) vehiculele cu motor cu o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3, care au fost furate, tainuite sau pierdute;
    b) documentele furate, tainuite sau pierdute care privesc vehicule;
    c) placile cu numere de inmatriculare furate, tainuite sau pierdute;
    d) remorcile si rulotele cu o greutate neta mai mare de 750 kg, care au fost furate, tainuite sau pierdute;
    e) armele letale furate, tainuite sau pierdute;
    f) date privind inscrisuri oficiale necompletate, care au fost furate, tainuite sau pierdute;
    g) documentele de identificare ale persoanelor fizice, respectiv acte de identitate, pasapoarte, permise de conducere, permise de rezidenta si de munca, furate, tainuite sau pierdute, precum si cartile de identitate false ori eliberate ca urmare a declinarii unor identitati false;
    h) bancnotele sau titlurile de valoare furate, tainuite sau pierdute;
    i) alte obiecte care poarta elemente de identificare stabilite si care au fost furate, tainuite sau pierdute.
    (2) Datele prevazute la alin. (1) se introduc in SINS si in vederea localizarii, identificarii, restituirii catre proprietar ori alt detinator legal sau distrugerii lor, in conditiile legii.
    Art. 8
    Datele cu caracter personal introduse in SINS cuprind cel mult urmatoarele elemente:
    a) numele si prenumele, pseudonimele care au fost eventual inregistrate separat;
    b) semnele fizice particulare, obiective si inalterabile;
    c) data si locul nasterii;
    d) sexul;
    e) cetatenia;
    f) mentiunea ca persoanele in cauza sunt inarmate, violente sau evadate;
    g) motivul semnalarii;
    h) masura care trebuie luata.
    Art. 9
    (1) Accesarea si exploatarea datelor continute in SINS se fac potrivit prevederilor interne in materia protectiei datelor personale si Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificata prin Legea nr. 682/2001, cu modificarile ulterioare, exclusiv de autoritatile competente si numai in scopul indeplinirii atributiilor stabilite prin lege si in conditiile prevazute de aceasta.
    (2) Conditiile privind accesul la datele prevazute la art. 6 si 7, precum si perioadele de stocare a datelor in SINS se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Datele se exploateaza exclusiv in scopurile pentru care au fost introduse in SINS.
    (4) Gestiunea si utilizarea datelor continute in SINS, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt supuse controlului de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare ANSPDCP. In acest scop, ANSPDCP are acces la datele continute in SINS.
    Art. 10
    (1) Autoritatile competente raspund de exactitatea, urgenta, actualitatea si legalitatea datelor introduse in SINS.
    (2) Autoritatea competenta care a introdus anumite date este singura autorizata sa le modifice, sa le completeze, sa le rectifice sau sa le stearga pana la expirarea perioadei maxime de pastrare, stabilita in conditiile legii.
    (3) Orice persoana interesata sau autoritate competenta, alta decat cea care a introdus datele, poate semnala autoritatii competente prevazute la alin. (2) faptul ca unele date introduse in SINS nu corespund starii de fapt sau de drept. Autoritatea competenta prevazuta la alin. (2) are obligatia de a verifica semnalarea si, daca este necesar, modifica, completeaza, rectifica sau sterge fara intarziere datele respective.
    Art. 11
    (1) Orice persoana interesata poate solicita Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile legii, informatii cu privire la datele cu caracter personal existente in SINS, care o vizeaza.
    (2) Orice persoana prejudiciata prin introducerea sau exploatarea datelor cu caracter personal in SINS poate solicita potrivit legii repararea prejudiciului astfel cauzat.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente realizarii suportului tehnic al sistemului si desfasurarii activitatii SINS se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile legii.
    Art. 13
    Dezvoltarea SINS se realizeaza in baza unui plan de implementare care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 14
    Normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 15
    Anexa la prezenta ordonanta de urgenta se poate modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de modificarea atributiilor legale ale autoritatilor competente, precum si a categoriilor de semnalari gestionate de SIS.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul comunicatiilor
                       si tehnologiei informatiei,
                       Zsolt Nagy

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu

                       p. Ministrul integrarii europene,
                       Adrian Ciocanea,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Autoritatile competente in furnizarea si/sau consultarea semnalarilor continute in SINS, pe categorii de date

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a - Politia Romana
    b - Politia de Frontiera Romana
    c - Jandarmeria Romana
    d - Autoritatea pentru Straini
    e - Biroul SIRENE
    f - Oficiul National pentru Refugiati
    g - Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor
    h - Directia Generala de Pasapoarte
    i - Directia Regim Permise de conducere si Inmatriculari Vehicule
    j - Autoritatea Nationala a Vamilor
    k - Ministerul Afacerilor Externe
    l - Ministerul Justitiei
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |\  Autoritati competente | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
|crt.|   \                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |      \                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |         \               |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|    |            \            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
|    |               \         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|    |                  \      |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|    | Descriere/obiectul  \   |F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|F|C|
|    | semnalarii             \| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  1 | date privind persoanele | |x| |x| |x| |x|x|x| |x| | | | | | | | | | | |x|
|    | care fac obiectul unor  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | proceduri de extradare  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sau de predare in baza  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | unui mandat european de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | arestare                | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  2 | date privind strainii   | |x|x|x| |x|x|x| |x| |x| | | | | | | | | |x| | |
|    | impotriva carora s-a    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | dispus masura           | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | nepermiterii intrarii   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  3 | date privind strainii   | |x| |x| |x|x|x| |x| |x| | | | | | | | | | | | |
|    | impotriva carora a fost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | dispusa masura          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | expulzarii, returnarii  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sau impotriva carora a  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | fost dispusa o masura de| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | indepartare de pe       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | teritoriul Romaniei     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  4 | date privind strainii   | |x|x|x| |x|x|x| |x| | | | | | | | | | | | | | |
|    | impotriva carora s-a    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | dispus masura           | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | nepermiterii iesirii    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  5 | date privind persoanele |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | | | | | | | | |
|    | disparute sau persoanele| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | care, in interesul      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | propriei protectii sau  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | pentru prevenirea       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | amenintarilor, trebuie  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | plasate in mod          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | provizoriu intr-un loc  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sigur la cererea        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | autoritatii competente  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sau a autoritatii       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | judiciare competente    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  6 | date privind persoanele |x|x| |x| |x|x|x| |x| |x| | | | | | | | | | | |x|
|    | citate pentru a se      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | prezenta in fata        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | autoritatilor judiciare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | in cadrul unei proceduri| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | penale care antreneaza  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | raspunderea cu privire  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | la fapte pentru care au | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | fost urmarite sau       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | persoanele carora       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | trebuie sa li se        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | comunice o hotarare     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | penala sau o cerere de a| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | se prezenta pentru a    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | executa o pedeapsa      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | privativa de libertate  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | introduse, la cererea   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | autoritatilor judiciare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | competente, in scopul   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | comunicarii locului unde| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | isi au resedinta sau    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | domiciliul              | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|  7 | a) vehiculele cu motor  |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | |x| |x| | | | |
|    | cu o capacitate         | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | cilindrica mai mare de  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | 50 cm cubi care au fost | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | furate, tainuite sau    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | pierdute                | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | b) documentele furate,  |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | |x| |x| | | | |
|    | tainuite sau pierdute   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | care privesc vehicule   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | c) placile cu numere de |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | |x| |x| | | | |
|    | inmatriculare rurale,   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | tainuite sau pierdute   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | d) remorcile si rulotele|x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | |x| |x| | | | |
|    | cu o greutate neta mai  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | mare de 750 kg care au  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | fost furate, tainuite   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sau pierdute            | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | e) armele letale furate,|x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | | | |x| | | | |
|    | tainuite sau pierdute   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | f) date privind         |x|x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| |x| | | | |
|    | inscrisuri oficiale     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | necompletate care au    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | fost furate, tainuite   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | sau pierdute            | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | g) documentele de       |x|x| |x| |x| | | |x| |x| |x| |x| |x| |x| | | | |
|    | identificare ale        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | persoanelor fizice,     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | respectiv acte de       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | identitate, pasapoarte, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | permise de conducere,   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | permise de rezidenta si | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | de munca, furate,       | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | tainuite sau pierdute,  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | precum si cartile de    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | identitate false, ori   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | eliberate ca urmare a   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | declinarii unor         | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | identitati false        | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | h) bancnotele sau       |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | | | |x| | | | |
|    | titlurile de valoare    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | furate, tainuite sau    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | pierdute                | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    |_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|    | i) alte obiecte care    |x|x| |x| |x| | | |x| | | | | | | | | |x| | | | |
|    | poarta elemente de      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | identificare stabilite  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | si care au fost furate, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|    | tainuite sau pierdute   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_________________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    NOTA:
    F   furnizare date; C   consultare dateSmartCity5

COMENTARII la OUG 128/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 128 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu