Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 100 din 14 iulie 2005

privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 20 iulie 2005


SmartCity3


    Situatia extraordinara a carei reglementare nu putea fi amanata a fost creata de necesitatea transpunerii "Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala", in scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industriala si in interesul titularilor drepturilor de proprietate industriala, precum si de respectarea art. 53 din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana - Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarii tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile, procedurile si repararea daunelor in scopul asigurarii respectarii drepturilor de proprietate industriala.
    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, expresia drepturi de proprietate industriala include toate drepturile de proprietate industriala reglementate de legislatia nationala, comunitara, precum si de tratatele si de conventiile internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 2
    (1) Fara a aduce atingere mijloacelor mai favorabile titularilor de drepturi prevazute in legislatia comunitara sau nationala, masurile, procedurile si repararea daunelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru orice fapte de incalcare a unui drept de proprietate industriala, asa cum sunt prevazute prin legislatia comunitara si/sau nationala.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta nu afecteaza obligatiile decurgand din conventiile, tratatele si acordurile la care Romania este parte si, in special, cele decurgand din Acordul TRIPS, inclusiv cele referitoare la procedurile penale si sanctiunile aplicabile.
    (3) De asemenea, nu sunt afectate dispozitiile de drept comun si nici dispozitiile legilor speciale referitoare la procedurile penale sau sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a drepturilor de proprietate industriala protejate.

    CAP. 2
    Masuri, proceduri, repararea daunelor

    Art. 3
    (1) Masurile, procedurile si repararea daunelor, reglementate prin legile de proprietate industriala, vor fi aplicate de instantele judecatoresti competente.
    (2) Masurile, procedurile si repararea daunelor trebuie sa fie efective, proportionale cu drepturile incalcate, descurajatoare si sa fie aplicate astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si totodata sa ofere protectie impotriva folosirii abuzive a acestora.
    Art. 4
    Au calitatea de a cere aplicarea masurilor, procedurilor si repararea daunelor urmatoarele persoane:
    a) titularii drepturilor de proprietate industriala, potrivit dispozitiilor legislatiei aplicabile;
    b) orice persoana autorizata sa utilizeze drepturile de proprietate industriala, in special beneficiarii de licente.

    CAP. 3
    Probe si masuri de conservare a acestora

    Art. 5
    (1) La solicitarea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile si suficiente in sustinerea afirmatiilor sale si daca aceste elemente se afla sub controlul partii adverse, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca aceste elemente de proba sa fie produse de partea adversa, sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale.
    (2) In cazul incalcarilor drepturilor de proprietate industriala protejate, savarsite la scara comerciala, instantele judecatoresti competente pot, la cererea unei parti, sa ordone comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, care se gasesc sub controlul partii adverse, sub rezerva ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.
    Art. 6
    (1) Inainte de judecarea fondului cauzei, avand ca obiect un drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile, in sustinerea afirmatiilor sale din care rezulta ca o incalcare a avut loc ori ca aceasta incalcare este iminenta, sa ordone masuri provizorii, rapide si eficiente pentru conservarea elementelor de proba pertinente cauzei, sub conditia ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include descrierea detaliata cu sau fara prelevare de esantioane, sechestrul marfurilor litigioase si, dupa caz, al materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele in legatura cu acestea.
    (3) Masurile de conservare a probelor sunt dispuse de instantele judecatoresti competente, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie citata, cand orice intarziere este susceptibila sa cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului sau cand exista un risc de distrugere a elementelor de proba, care poate fi dovedit.
    (4) In cazurile in care ordonanta presedintiala a fost data fara citare, partilor in cauza le vor fi comunicate aceste masuri de indata.
    (5) In termen de 5 zile de la comunicarea masurilor de conservare a probelor, partile in cauza pot ataca masurile dispuse. Judecarea se face de urgenta, cu citarea partilor, facandu-se aplicarea dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la procedurile speciale.
    Art. 7
    (1) Incuviintarea masurilor de conservare a probelor va fi facuta de instanta judecatoreasca competenta, sub conditia constituirii de catre reclamant a unei garantii adecvate, stabilita de instanta si destinata sa acopere un eventual prejudiciu suferit de parat, in cazurile prevazute la alin. (3).
    (2) Daca reclamantul nu a formulat o actiune in justitie, in scopul de a obtine o decizie pe fondul cauzei, paratul poate cere instantei judecatoresti competente, intr-un termen care sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acesta din urma este mai lung, anularea masurilor de conservare a probelor, inclusiv daunele-interese suferite de parat cu ocazia masurilor ordonate.
    (3) In cazul in care masurile de conservare a probelor sunt anulate ori inceteaza sa mai fie aplicabile din orice motive de actiune sau omisiune a reclamantului ori in cazul in care ulterior incuviintarii masurii de catre instanta judecatoreasca s-a constatat ca nu a avut loc o incalcare sau o amenintare cu incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca este competenta sa ordone reclamantului, la cererea paratului, sa acorde acestuia din urma o despagubire corespunzatoare prejudiciului cauzat ca urmare a masurilor ordonate.
    (4) In cursul desfasurarii judecatii procesului instanta de judecata poate sa dispuna masuri privind protectia identitatii martorilor, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Dreptul de informare

    Art. 8
    (1) In cadrul unei actiuni in justitie avand ca obiect incalcarea unui drept de proprietate industriala si ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificata si proportionala in raport cu cauza, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca informatii privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industriala protejat, sa fie furnizate de catre persoana care a incalcat un drept protejat sau de catre orice alta persoana care:
    a) detine in scop comercial marfuri contrafacute;
    b) utilizeaza in scop comercial servicii contrafacute;
    c) a fost gasita in timp ce utiliza servicii contrafacute la scara comerciala;
    d) furnizeaza, in scop comercial, servicii utilizate in activitati de contrafacere; sau
    e) a fost semnalata, de catre o persoana prevazuta la lit. a), b) sau c), ca intervenind in producerea, fabricarea ori distribuirea marfurilor sau in furnizarea serviciilor.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda, dupa caz:
    a) numele si adresele producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori de marfuri sau servicii, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor de marfa cu amanuntul;
    b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile sau serviciile respective.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale in baza carora:
    a) se acorda titularului dreptul de a primi o informatie mai extinsa;
    b) este reglementata utilizarea in materie civila sau penala a informatiilor comunicate potrivit dispozitiilor prezentului articol;
    c) este reglementata responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informatie;
    d) se da posibilitatea de a refuza sa furnizeze informatii care ar constrange o persoana prevazuta la alin. (1) sa admita propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat; sau
    e) este reglementata protectia confidentialitatii surselor informatiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal.

    CAP. 5
    Masuri provizorii si de asigurare

    Art. 9
    (1) Instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea reclamantului, sa ordone masuri provizorii impotriva persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat in scopul de a preveni orice incalcare iminenta cu privire la acest drept, respectiv:
    a) sa interzica cu titlu provizoriu ca incalcarea presupusa sa mai continue; sau
    b) sa constituie o garantie destinata sa asigure despagubirea titularului dreptului protejat.
    (2) Masurile provizorii prevazute la alin. (1) pot fi ordonate si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert in scop de incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat.
    (3) La cererea reclamantului, instantele judecatoresti competente pot sa ordone sechestrul marfurilor banuite ca ar aduce atingere unui drept de proprietate industriala protejat pentru a impiedica introducerea lor sau circulatia lor in circuitele comerciale.
    (4) In cazul unei incalcari savarsite in activitati comerciale, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, daca partea vatamata dovedeste ca exista circumstante care ar putea face imposibila recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor mobiliare si imobiliare ale persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare si a altor bunuri. In acelasi scop se poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informatii pertinente cauzei.
    (5) Instanta judecatoreasca competenta poate cere reclamantului, in cadrul masurilor prevazute la alin. (1) - (4), sa furnizeze orice element de proba accesibil, in scopul de a-si forma cu suficienta certitudine convingerea ca acesta este titularul dreptului si ca acest drept i-a fost incalcat ori o astfel de incalcare este iminenta.
    Art. 10
    (1) Masurile provizorii prevazute la art. 9 alin. (1) - (4) pot fi dispuse, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie audiata, cand orice intarziere este susceptibila sa creeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului. In acest caz, masurile dispuse vor fi comunicate partilor in cauza de indata.
    (2) Dispozitiile art. 6 alin. (5) si ale art. 7 sunt aplicabile si in cazul situatiei prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    (1) Pe langa daunele-interese ce pot fi obtinute de catre titularul al carui drept de proprietate industriala protejat i-a fost incalcat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului, in privinta marfurilor despre care se constata ca aduc atingere dreptului de proprietate industriala protejat si, dupa caz, in privinta materialelor si instrumentelor care au servit, in principal, la crearea sau fabricarea marfurilor, urmatoarele masuri:
    a) retragerea din retelele circuitelor comerciale;
    b) scoaterea definitiva din circuitele comerciale; sau
    c) distrugerea.
    (2) Instanta judecatoreasca competenta va ordona cu privire la masurile prevazute la alin. (1) ca acestea sa fie puse in aplicare pe cheltuiala persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, afara de situatia in care exista motive speciale care sa impiedice acest fapt.
    (3) In examinarea cererii privind instituirea masurilor corective prevazute la alin. (1) instanta judecatoreasca competenta va tine seama atat de proportionalitatea dintre gravitatea faptei si masurile corective ce vor fi ordonate, cat si de interesele tertilor.

    CAP. 6
    Interziceri

    Art. 12
    (1) Cand printr-o hotarare judecatoreasca s-a constatat o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta va putea sa interzica, printr-o ordonanta presedintiala, persoanei care a incalcat acest drept continuarea faptelor sale de incalcare.
    (2) Nerespectarea masurii interzicerii, prevazuta la alin. (1), este considerata o noua incalcare a dreptului de proprietate industriala in cauza, iar impotriva acestei incalcari se poate dispune una dintre masurile prevazute la art. 11.

    CAP. 7
    Despagubiri si cheltuieli de judecata

    Art. 13
    (1) La cererea persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala si care este pasibila de a fi obligata la una dintre masurile sau interzicerile prevazute la art. 11 si 12, instanta judecatoreasca poate sa ordone acestei persoane plata catre partea vatamata a unei despagubiri in locul aplicarii masurii respective.
    (2) Instanta va proceda potrivit prevederilor alin. (1) daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) persoana a actionat fara intentie si din imprudenta;
    b) executarea masurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoana un prejudiciu disproportionat in raport cu fapta savarsita;
    c) plata unei despagubiri prevazuta la alin. (1) este, in mod rezonabil, satisfacatoare.
    Art. 14
    (1) La cererea partii vatamate, instanta judecatoreasca competenta va ordona persoanei care cu intentie a desfasurat o activitate de contrafacere sa plateasca titularului dreptului incalcat daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, in mod real, ca urmare a incalcarii savarsite.
    (2) La stabilirea daunelor-interese instanta judecatoreasca va lua in considerare:
    a) toate aspectele corespunzatoare, cum ar fi consecintele economice negative, in special, pierderea castigului suferita de partea vatamata, beneficiile realizate in mod injust de catre persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat si, dupa caz, elemente, altele decat factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului incalcat; sau
    b) cu titlu de alternativa, atunci cand este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel putin suma redeventelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, daca persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat ar fi cerut autorizatia de a utiliza dreptul de proprietate in cauza.
    (3) Cand persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat a desfasurat o activitate de contrafacere, cu intentie, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite.
    Art. 15
    Cheltuielile de judecata stabilite de instanta de judecata, in mod rezonabil si proportional cu cauza respectiva, si care au fost efectuate de partea care a castigat procesul vor fi suportate, de regula generala, de catre partea care a pierdut procesul.

    CAP. 8
    Masuri de publicitate

    Art. 16
    (1) In cadrul actiunilor in justitie introduse pentru incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului si pe cheltuiala persoanei care a incalcat dreptul protejat, masuri corespunzatoare in scopul difuzarii informatiei privind hotararea judecatoreasca, inclusiv afisarea acesteia, precum si publicarea integrala sau partiala a hotararii.
    (2) Instanta judecatoreasca competenta va putea ordona si masuri suplimentare de publicitate corespunzatoare imprejurarilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta ordonanta de urgenta privind masurile, procedurile si reparatiile de natura civila si administrativa, sunt aplicabile si celelalte sanctiuni civile si penale stabilite de dreptul comun si legile speciale de proprietate industriala.
    Art. 18
    (1) In scopul sprijinirii actiunilor de respectare a drepturilor de proprietate industriala, asociatiile sau organizatiile de intreprinzatori ori profesionisti pot elabora coduri de conduita la nivel comunitar, in special, preconizand utilizarea pe discuri optice a unui cod permitand identificarea originii fabricarii.
    (2) Codurile de conduita elaborate potrivit alin. (1), precum si evaluarile eventuale referitoare la aplicarea acestora vor fi transmise Comisiei de proiecte de coduri de conduita la nivel national sau comunitar.
    Art. 19
    Autoritatile prevazute la art. 20 informeaza de indata Comisia Europeana cu privire la masurile legislative sau administrative, in scopul transpunerii directivei mentionate la art. 21, precum si cu privire la orice act normativ national adoptat in domeniul acestei directive si transmit Comisiei Europene, pana cel tarziu la data de 29 aprilie 2009, un raport privind implementarea masurilor de transpunere a directivei.
    Art. 20
    In scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din art. 19, precum si in scopul cooperarii, in special, pentru schimbul de informatii intre Romania si Comisia Europeana se desemneaza, in calitate de corespondent national, insarcinat cu toate problemele referitoare la punerea in aplicare a directivei, Ministerul Justitiei.
    Art. 21
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                       Aleodor Marian Francu

                       Directorul general al Oficiului de Stat
                       pentru Inventii si Marci,
                       Gabor VargaSmartCity5

COMENTARII la OUG 100/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu