Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 100 din 14 iulie 2005

privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate industriala

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 643 din 20 iulie 2005


SmartCity3


    Situatia extraordinara a carei reglementare nu putea fi amanata a fost creata de necesitatea transpunerii "Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala", in scopul combaterii fenomenului de contrafacere a obiectelor de proprietate industriala si in interesul titularilor drepturilor de proprietate industriala, precum si de respectarea art. 53 din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana - Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a Romaniei si adaptarii tratatelor pe care se intemeiaza Uniunea Europeana.
    In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile, procedurile si repararea daunelor in scopul asigurarii respectarii drepturilor de proprietate industriala.
    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, expresia drepturi de proprietate industriala include toate drepturile de proprietate industriala reglementate de legislatia nationala, comunitara, precum si de tratatele si de conventiile internationale in domeniu, la care Romania este parte.
    Art. 2
    (1) Fara a aduce atingere mijloacelor mai favorabile titularilor de drepturi prevazute in legislatia comunitara sau nationala, masurile, procedurile si repararea daunelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se aplica pentru orice fapte de incalcare a unui drept de proprietate industriala, asa cum sunt prevazute prin legislatia comunitara si/sau nationala.
    (2) Prezenta ordonanta de urgenta nu afecteaza obligatiile decurgand din conventiile, tratatele si acordurile la care Romania este parte si, in special, cele decurgand din Acordul TRIPS, inclusiv cele referitoare la procedurile penale si sanctiunile aplicabile.
    (3) De asemenea, nu sunt afectate dispozitiile de drept comun si nici dispozitiile legilor speciale referitoare la procedurile penale sau sanctiunile aplicabile in caz de incalcare a drepturilor de proprietate industriala protejate.

    CAP. 2
    Masuri, proceduri, repararea daunelor

    Art. 3
    (1) Masurile, procedurile si repararea daunelor, reglementate prin legile de proprietate industriala, vor fi aplicate de instantele judecatoresti competente.
    (2) Masurile, procedurile si repararea daunelor trebuie sa fie efective, proportionale cu drepturile incalcate, descurajatoare si sa fie aplicate astfel incat sa se evite crearea de obstacole in calea comertului legitim si totodata sa ofere protectie impotriva folosirii abuzive a acestora.
    Art. 4
    Au calitatea de a cere aplicarea masurilor, procedurilor si repararea daunelor urmatoarele persoane:
    a) titularii drepturilor de proprietate industriala, potrivit dispozitiilor legislatiei aplicabile;
    b) orice persoana autorizata sa utilizeze drepturile de proprietate industriala, in special beneficiarii de licente.

    CAP. 3
    Probe si masuri de conservare a acestora

    Art. 5
    (1) La solicitarea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile si suficiente in sustinerea afirmatiilor sale si daca aceste elemente se afla sub controlul partii adverse, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca aceste elemente de proba sa fie produse de partea adversa, sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale.
    (2) In cazul incalcarilor drepturilor de proprietate industriala protejate, savarsite la scara comerciala, instantele judecatoresti competente pot, la cererea unei parti, sa ordone comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, care se gasesc sub controlul partii adverse, sub rezerva ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.
    Art. 6
    (1) Inainte de judecarea fondului cauzei, avand ca obiect un drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea unei parti care a prezentat elemente de proba, in mod rezonabil accesibile, in sustinerea afirmatiilor sale din care rezulta ca o incalcare a avut loc ori ca aceasta incalcare este iminenta, sa ordone masuri provizorii, rapide si eficiente pentru conservarea elementelor de proba pertinente cauzei, sub conditia ca protectia informatiilor confidentiale sa fie asigurata.
    (2) Masurile prevazute la alin. (1) pot include descrierea detaliata cu sau fara prelevare de esantioane, sechestrul marfurilor litigioase si, dupa caz, al materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele in legatura cu acestea.
    (3) Masurile de conservare a probelor sunt dispuse de instantele judecatoresti competente, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie citata, cand orice intarziere este susceptibila sa cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului sau cand exista un risc de distrugere a elementelor de proba, care poate fi dovedit.
    (4) In cazurile in care ordonanta presedintiala a fost data fara citare, partilor in cauza le vor fi comunicate aceste masuri de indata.
    (5) In termen de 5 zile de la comunicarea masurilor de conservare a probelor, partile in cauza pot ataca masurile dispuse. Judecarea se face de urgenta, cu citarea partilor, facandu-se aplicarea dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la procedurile speciale.
    Art. 7
    (1) Incuviintarea masurilor de conservare a probelor va fi facuta de instanta judecatoreasca competenta, sub conditia constituirii de catre reclamant a unei garantii adecvate, stabilita de instanta si destinata sa acopere un eventual prejudiciu suferit de parat, in cazurile prevazute la alin. (3).
    (2) Daca reclamantul nu a formulat o actiune in justitie, in scopul de a obtine o decizie pe fondul cauzei, paratul poate cere instantei judecatoresti competente, intr-un termen care sa nu depaseasca 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acesta din urma este mai lung, anularea masurilor de conservare a probelor, inclusiv daunele-interese suferite de parat cu ocazia masurilor ordonate.
    (3) In cazul in care masurile de conservare a probelor sunt anulate ori inceteaza sa mai fie aplicabile din orice motive de actiune sau omisiune a reclamantului ori in cazul in care ulterior incuviintarii masurii de catre instanta judecatoreasca s-a constatat ca nu a avut loc o incalcare sau o amenintare cu incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca este competenta sa ordone reclamantului, la cererea paratului, sa acorde acestuia din urma o despagubire corespunzatoare prejudiciului cauzat ca urmare a masurilor ordonate.
    (4) In cursul desfasurarii judecatii procesului instanta de judecata poate sa dispuna masuri privind protectia identitatii martorilor, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Dreptul de informare

    Art. 8
    (1) In cadrul unei actiuni in justitie avand ca obiect incalcarea unui drept de proprietate industriala si ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificata si proportionala in raport cu cauza, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone ca informatii privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industriala protejat, sa fie furnizate de catre persoana care a incalcat un drept protejat sau de catre orice alta persoana care:
    a) detine in scop comercial marfuri contrafacute;
    b) utilizeaza in scop comercial servicii contrafacute;
    c) a fost gasita in timp ce utiliza servicii contrafacute la scara comerciala;
    d) furnizeaza, in scop comercial, servicii utilizate in activitati de contrafacere; sau
    e) a fost semnalata, de catre o persoana prevazuta la lit. a), b) sau c), ca intervenind in producerea, fabricarea ori distribuirea marfurilor sau in furnizarea serviciilor.
    (2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda, dupa caz:
    a) numele si adresele producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori de marfuri sau servicii, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor de marfa cu amanuntul;
    b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile sau serviciile respective.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale in baza carora:
    a) se acorda titularului dreptul de a primi o informatie mai extinsa;
    b) este reglementata utilizarea in materie civila sau penala a informatiilor comunicate potrivit dispozitiilor prezentului articol;
    c) este reglementata responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informatie;
    d) se da posibilitatea de a refuza sa furnizeze informatii care ar constrange o persoana prevazuta la alin. (1) sa admita propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat; sau
    e) este reglementata protectia confidentialitatii surselor informatiei sau prelucrarea datelor cu caracter personal.

    CAP. 5
    Masuri provizorii si de asigurare

    Art. 9
    (1) Instanta judecatoreasca competenta poate, la cererea reclamantului, sa ordone masuri provizorii impotriva persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat in scopul de a preveni orice incalcare iminenta cu privire la acest drept, respectiv:
    a) sa interzica cu titlu provizoriu ca incalcarea presupusa sa mai continue; sau
    b) sa constituie o garantie destinata sa asigure despagubirea titularului dreptului protejat.
    (2) Masurile provizorii prevazute la alin. (1) pot fi ordonate si impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert in scop de incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat.
    (3) La cererea reclamantului, instantele judecatoresti competente pot sa ordone sechestrul marfurilor banuite ca ar aduce atingere unui drept de proprietate industriala protejat pentru a impiedica introducerea lor sau circulatia lor in circuitele comerciale.
    (4) In cazul unei incalcari savarsite in activitati comerciale, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, daca partea vatamata dovedeste ca exista circumstante care ar putea face imposibila recuperarea daunelor-interese, sechestrul bunurilor mobiliare si imobiliare ale persoanei care se presupune ca a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, inclusiv blocarea conturilor bancare si a altor bunuri. In acelasi scop se poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale ori accesul la informatii pertinente cauzei.
    (5) Instanta judecatoreasca competenta poate cere reclamantului, in cadrul masurilor prevazute la alin. (1) - (4), sa furnizeze orice element de proba accesibil, in scopul de a-si forma cu suficienta certitudine convingerea ca acesta este titularul dreptului si ca acest drept i-a fost incalcat ori o astfel de incalcare este iminenta.
    Art. 10
    (1) Masurile provizorii prevazute la art. 9 alin. (1) - (4) pot fi dispuse, prin ordonanta presedintiala, chiar fara ca cealalta parte sa fie audiata, cand orice intarziere este susceptibila sa creeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului. In acest caz, masurile dispuse vor fi comunicate partilor in cauza de indata.
    (2) Dispozitiile art. 6 alin. (5) si ale art. 7 sunt aplicabile si in cazul situatiei prevazute la alin. (1).
    Art. 11
    (1) Pe langa daunele-interese ce pot fi obtinute de catre titularul al carui drept de proprietate industriala protejat i-a fost incalcat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului, in privinta marfurilor despre care se constata ca aduc atingere dreptului de proprietate industriala protejat si, dupa caz, in privinta materialelor si instrumentelor care au servit, in principal, la crearea sau fabricarea marfurilor, urmatoarele masuri:
    a) retragerea din retelele circuitelor comerciale;
    b) scoaterea definitiva din circuitele comerciale; sau
    c) distrugerea.
    (2) Instanta judecatoreasca competenta va ordona cu privire la masurile prevazute la alin. (1) ca acestea sa fie puse in aplicare pe cheltuiala persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat, afara de situatia in care exista motive speciale care sa impiedice acest fapt.
    (3) In examinarea cererii privind instituirea masurilor corective prevazute la alin. (1) instanta judecatoreasca competenta va tine seama atat de proportionalitatea dintre gravitatea faptei si masurile corective ce vor fi ordonate, cat si de interesele tertilor.

    CAP. 6
    Interziceri

    Art. 12
    (1) Cand printr-o hotarare judecatoreasca s-a constatat o incalcare a unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta va putea sa interzica, printr-o ordonanta presedintiala, persoanei care a incalcat acest drept continuarea faptelor sale de incalcare.
    (2) Nerespectarea masurii interzicerii, prevazuta la alin. (1), este considerata o noua incalcare a dreptului de proprietate industriala in cauza, iar impotriva acestei incalcari se poate dispune una dintre masurile prevazute la art. 11.

    CAP. 7
    Despagubiri si cheltuieli de judecata

    Art. 13
    (1) La cererea persoanei care a incalcat un drept de proprietate industriala si care este pasibila de a fi obligata la una dintre masurile sau interzicerile prevazute la art. 11 si 12, instanta judecatoreasca poate sa ordone acestei persoane plata catre partea vatamata a unei despagubiri in locul aplicarii masurii respective.
    (2) Instanta va proceda potrivit prevederilor alin. (1) daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) persoana a actionat fara intentie si din imprudenta;
    b) executarea masurilor ce ar trebui ordonate ar cauza pentru acea persoana un prejudiciu disproportionat in raport cu fapta savarsita;
    c) plata unei despagubiri prevazuta la alin. (1) este, in mod rezonabil, satisfacatoare.
    Art. 14
    (1) La cererea partii vatamate, instanta judecatoreasca competenta va ordona persoanei care cu intentie a desfasurat o activitate de contrafacere sa plateasca titularului dreptului incalcat daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, in mod real, ca urmare a incalcarii savarsite.
    (2) La stabilirea daunelor-interese instanta judecatoreasca va lua in considerare:
    a) toate aspectele corespunzatoare, cum ar fi consecintele economice negative, in special, pierderea castigului suferita de partea vatamata, beneficiile realizate in mod injust de catre persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat si, dupa caz, elemente, altele decat factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului incalcat; sau
    b) cu titlu de alternativa, atunci cand este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor elemente cum ar fi cel putin suma redeventelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, daca persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat ar fi cerut autorizatia de a utiliza dreptul de proprietate in cauza.
    (3) Cand persoana care a incalcat un drept de proprietate industriala protejat a desfasurat o activitate de contrafacere, cu intentie, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite.
    Art. 15
    Cheltuielile de judecata stabilite de instanta de judecata, in mod rezonabil si proportional cu cauza respectiva, si care au fost efectuate de partea care a castigat procesul vor fi suportate, de regula generala, de catre partea care a pierdut procesul.

    CAP. 8
    Masuri de publicitate

    Art. 16
    (1) In cadrul actiunilor in justitie introduse pentru incalcarea unui drept de proprietate industriala protejat, instanta judecatoreasca competenta poate sa ordone, la cererea reclamantului si pe cheltuiala persoanei care a incalcat dreptul protejat, masuri corespunzatoare in scopul difuzarii informatiei privind hotararea judecatoreasca, inclusiv afisarea acesteia, precum si publicarea integrala sau partiala a hotararii.
    (2) Instanta judecatoreasca competenta va putea ordona si masuri suplimentare de publicitate corespunzatoare imprejurarilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Fara a se aduce atingere dispozitiilor din prezenta ordonanta de urgenta privind masurile, procedurile si reparatiile de natura civila si administrativa, sunt aplicabile si celelalte sanctiuni civile si penale stabilite de dreptul comun si legile speciale de proprietate industriala.
    Art. 18
    (1) In scopul sprijinirii actiunilor de respectare a drepturilor de proprietate industriala, asociatiile sau organizatiile de intreprinzatori ori profesionisti pot elabora coduri de conduita la nivel comunitar, in special, preconizand utilizarea pe discuri optice a unui cod permitand identificarea originii fabricarii.
    (2) Codurile de conduita elaborate potrivit alin. (1), precum si evaluarile eventuale referitoare la aplicarea acestora vor fi transmise Comisiei de proiecte de coduri de conduita la nivel national sau comunitar.
    Art. 19
    Autoritatile prevazute la art. 20 informeaza de indata Comisia Europeana cu privire la masurile legislative sau administrative, in scopul transpunerii directivei mentionate la art. 21, precum si cu privire la orice act normativ national adoptat in domeniul acestei directive si transmit Comisiei Europene, pana cel tarziu la data de 29 aprilie 2009, un raport privind implementarea masurilor de transpunere a directivei.
    Art. 20
    In scopul indeplinirii obligatiilor decurgand din art. 19, precum si in scopul cooperarii, in special, pentru schimbul de informatii intre Romania si Comisia Europeana se desemneaza, in calitate de corespondent national, insarcinat cu toate problemele referitoare la punerea in aplicare a directivei, Ministerul Justitiei.
    Art. 21
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 157 din 30 aprilie 2004.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                       Aleodor Marian Francu

                       Directorul general al Oficiului de Stat
                       pentru Inventii si Marci,
                       Gabor VargaSmartCity5

COMENTARII la OUG 100/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 100 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu