E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 2 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 13 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 16 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 2 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 18 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 20 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 20 din actul Norma 3 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 21 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 22 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 26 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 28 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 28 din actul Norma 3 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 29 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 32 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 38 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 39 din actul Norma 3 1999 abrogat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 40 din actul Norma 3 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 42 din actul Norma 3 1999 abrogat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 43 din actul Norma 3 1999 abrogat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 44 din actul Norma 3 1999 modificat de articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 44 din actul Norma 3 1999 articole noi... articolul 1 din actul Norma 5 2002
Articolul 2 din actul Norma 3 1999 modificat de Norma 8 2000
Articolul 2 din actul Norma 3 1999 modificat de Norma 8 2000
Articolul 12 din actul Norma 3 1999 articole noi... Norma 8 2000
Articolul 29 din actul Norma 3 1999 modificat de Norma 8 2000
Articolul 29 din actul Norma 3 1999 modificat de Norma 11 1999
Articolul 43 din actul Norma 3 1999 completat de Norma 11 1999
Norma 3 1999 in legatura cu articolul 3 din actul Norma 5 1999
Articolul 26 din actul Norma 3 1999 modificat de Rectificare 3 1999
Norma 3 1999 republicat de Norma 3 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 3 din 22 ianuarie 1999

privind modificarile in situatia bancilor

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 58 din 10 februarie 1999

    Prezentele norme se aplica bancilor persoane juridice romane si sucursalelor bancilor straine, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei, si reglementeaza conditiile in care pot fi operate modificari in situatia acestora, in scopul asigurarii supravegherii prudentiale.
    In temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) si ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, precum si ale art. 25 alin. 3, art. 38, 42, art. 45 lit. h), art. 46, 51, 66 si 86 din Legea bancara nr. 58/1998,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Termenii si expresiile utilizate in prezentele norme au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea bancara nr. 58/1998.
    De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) aprobare prealabila a Bancii Nationale a Romaniei, denumita in continuare aprobare prealabila, este aprobarea care se solicita Bancii Nationale a Romaniei si de obtinerea careia este conditionata punerea in aplicare a hotararii organelor statutare ale bancii in cazurile prevazute la art. 2 lit a), b), c), d), g) si h) din prezentele norme sau exercitarea functiei de catre conducatorii bancii ori a dreptului de vot de catre actionarii semnificativi;
    b) act constitutiv - contractul si/sau statutul bancii ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, pe baza caruia banca s-a constituit;
    c) sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica ale bancii;
    d) hotararea organului statutar - hotararea adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a consiliului de administratie, in cazul bancilor persoane juridice romane, respectiv hotararea organelor de conducere ale bancii straine sau a conducerii sucursalei din Romania a acesteia, luata in limitele mandatului acordat, in cazul sucursalelor bancilor straine.

    CAP. 2
    Modificari supuse aprobarii prealabile

    Art. 2
    Sunt supuse aprobarii prealabile modificarile in situatia bancilor referitoare la:
    a) denumirea;
    b) sediul social;
    c) obiectul de activitate;
    d) nivelul capitalului social;
    e) actionarii semnificativi;
    f) conducatorii bancii, in sensul desemnarii unor noi persoane;
    g) deschiderea de catre bancile persoane juridice romane de reprezentante si sucursale in strainatate, precum si extinderea retelei de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei, in situatia prevazuta la art. 36 din prezentele norme;
    h) auditorul independent.
    In cazul sucursalelor bancilor straine sunt supuse aprobarii prealabile modificarile prevazute la alin. 1 lit. b), c) si f), precum si cele privind extinderea retelei teritoriale, conform ultimului alineat al art. 37 din prezentele norme.
    Art. 3
    Bancile vor proceda la inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare modificarilor care, potrivit prevederilor legale in vigoare, sunt supuse acestei formalitati numai dupa obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei. O copie de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor respective va fi transmisa Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la efectuarea inregistrarii.

    Sectiunea I
    Denumirea si sediul social
    Art. 4
    In cazul stabilirii unei noi denumiri a bancii, se vor respecta conditiile prevazute in normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Cererea de aprobare a modificarii denumirii, semnata de unul dintre conducatori, va fi insotita si de hotararea organului statutar privind respectiva modificare.
    Art. 5
    In situatia schimbarii sediului social al bancii, persoana juridica romana, sau a sediului sucursalei bancii straine, spatiul destinat sa constituie noul sediu nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte si trebuie sa corespunda ca suprafata, conditii de securitate si dotari activitatilor propuse a fi desfasurate.
    Art. 6
    Cererea de aprobare a schimbarii sediului social al bancii sau a sediului sucursalei, semnata de unul dintre conducatori, va fi insotita de hotararea organului statutar privind respectiva modificare si de dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social/sediului, care se va materializa intr-un act de proprietate incheiat in forma autentica, transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare de pe langa judecatoria unde se afla imobilul sau o copie legalizata de pe acesta, intr-un contract de inchiriere sau de subinchiriere, in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala (in cazul contractului de subinchiriere se va prezenta si consimtamantul scris al proprietarului, concretizat intr-o declaratie incheiata in forma autentica, precum si contractul de inchiriere in original sau in copie legalizata, inregistrat la autoritatea fiscala) etc.
    In cererea de aprobare se va preciza clar adresa spatiului destinat sa constituie sediul social al bancii, respectiv sediul sucursalei, si se vor indica numerele de telefon/fax.
    Orice schimbare privind denumirea strazii sau numerele de telefon/fax se va notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectiva.

    Sectiunea II
    Obiectul de activitate
    Art. 7
    Bancile persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine pot desfasura activitatile prevazute la art. 8 din Legea nr. 58/1998 in conditiile aratate la articolul respectiv, asa cum acestea au fost prevazute in autorizatia eliberata de catre Banca Nationala a Romaniei.
    In cazul sucursalelor bancilor straine, activitatile desfasurate nu pot excede obiectului de activitate al bancii straine respective.
    Orice modificare a obiectului de activitate, in sensul completarii, reformularii sau restrangerii acestuia, este supusa aprobarii prealabile.
    In obiectul de activitate autorizat al unei banci persoana juridica romana sau al sucursalei unei banci straine nu vor fi incluse activitatile pe care, potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 58/1998, bancile nu le pot efectua in mod direct si nici activitatile care nu sunt definitorii pentru scopul in care o banca se constituie si functioneaza.
    Art. 8
    Cererea de aprobare, semnata de unul dintre conducatorii bancii, va fi insotita de hotararea organului statutar privind modificarea obiectului de activitate.
    In cazul operatiunilor pentru care, potrivit unor legi speciale, este necesara si aprobarea prealabila (aviz) din partea altor autoritati, va fi prezentata si aceasta aprobare (aviz).

    Sectiunea III
    Capitalul social
    Art. 9
    Majorarea capitalului social, inclusiv cea realizata pentru atingerea limitei minime a capitalului social, prevazuta in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, precum si reducerea acestuia sunt supuse aprobarii prealabile.
    Art. 10
    In cazul majorarii capitalului social, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii bancii va fi insotita de hotararea organului statutar, din care sa rezulte:
    - suma cu care urmeaza sa se majoreze capitalul social;
    - nivelul capitalului social preconizat a se realiza in urma actiunii de majorare;
    - modalitatea in care se va realiza majorarea solicitata.
    Art. 11
    Pentru majorarea capitalului social prin utilizarea surselor prevazute la art. 41 din Legea nr. 58/1998 se va completa si macheta prevazuta in anexa la prezentele norme.
    Art. 12
    In caz de reducere a capitalului social, hotararea organului statutar va trebui sa respecte minimul de capital social, sa arate motivele pentru care se face reducerea si modalitatea de realizare a acesteia.

    Sectiunea IV
    Actionari semnificativi
    Art. 13
    Persoana care intentioneaza sa achizitioneze o participatie de cel putin 5% din capitalul social al unei banci sau sa isi majoreze o asemenea participatie, astfel incat aceasta sa atinga sau sa depaseasca niveluri reprezentand multipli de 5% din capitalul social al bancii, trebuie sa obtina o aprobare prealabila.
    Cererea de aprobare va fi semnata de unul dintre conducatorii bancii si de persoana mentionata la alin. 1.
    Persoana care solicita o aprobare prealabila potrivit alin. 1 trebuie sa dispuna de o situatie patrimoniala care sa ii permita onorarea obligatiilor sale financiare.
    Fondurile destinate varsamintelor la capitalul social al bancii, efectuate de catre actionarii semnificativi, nu trebuie sa provina dintr-un credit intern.
    Art. 14
    Bancile vor organiza o evidenta care sa le permita identificarea actionarilor semnificativi. In acest scop vor solicita actionarilor lor, indiferent de cota de participare, informatiile necesare in vederea calificarii acestora in categoria "actionari semnificativi", in sensul prevederilor art. 3 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 15
    Bancile vor comunica de indata Bancii Nationale a Romaniei identitatea persoanelor care se incadreaza in prevederile art. 13 din prezentele norme si vor intreprinde demersurile necesare pentru transmiterea la Banca Nationala a Romaniei a cererii si documentatiei necesare in vederea solicitarii aprobarii prealabile.
    Bancile nu vor permite persoanelor care se incadreaza in prevederile art. 13 din prezentele norme sa isi exercite dreptul de vot corespunzator actiunilor detinute peste participatia aprobata de Banca Nationala a Romaniei, sub sanctiunea nulitatii hotararii respective, daca fara votul aferent acestor actiuni nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
    Art. 16
    Documentatia aferenta cererilor de aprobare este cea prevazuta pentru fondatori in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    In acest caz vor fi avute in vedere criteriile si conditiile prevazute in normele privind autorizarea bancilor.
    Art. 17
    Anual, in termen de 6 luni de la incheierea exercitiului financiar-contabil precedent, bancile vor transmite Bancii Nationale a Romaniei informatii financiare in legatura cu actionarii semnificativi (bilant contabil pentru persoanele juridice si declaratie de venit, in forma prezentata in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei, pentru persoanele fizice). Aceasta obligatie nu priveste actionarii semnificativi care sunt banci, persoane juridice romane.
    Trimestrial, in termen de 15 zile de la incheierea trimestrului, bancile vor comunica Bancii Nationale a Romaniei o situatie a actionarilor semnificativi (identitatea, domiciliul si cetatenia, in cazul persoanelor fizice, nationalitatea si sediul, in cazul persoanelor juridice, suma, numarul de actiuni detinute si procentul participatiei la capitalul social).

    Sectiunea V
    Conducatorii bancii
    Art. 18
    Conducatorii bancii trebuie sa indeplineasca conditiile de onorabilitate, pregatire si experienta profesionala prevazute la art. 25 din Legea nr. 58/1998.
    Nu vor putea fi numite conducatori ai unei banci persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara sau care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 27 alin. 2 lit. b) si c) din Legea nr. 58/1998 ori intr-o alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare.
    In aprecierea calificarii profesionale a conducatorilor vor fi avute in vedere conditiile stabilite prin Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 19
    Documentatia aferenta cererii de aprobare semnate de unul dintre conducatorii bancii este prevazuta in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei; ea va fi insotita si de hotararea organului statutar.
    Art. 20
    Schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o alta functie de conducere nu este supusa aprobarii prealabile.
    In cazul eliberarii din functie a unui conducator, banca va comunica Bancii Nationale a Romaniei si motivele care au stat la baza deciziei respective.
    Art. 21
    In situatia in care, din diferite motive, nu mai sunt indeplinite cerintele legale privind numarul conducatorilor bancii sau cetatenia acestora, prevazute la art. 3 lit. h) si, respectiv, la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 si, in conformitate cu dispozitiile legale si/sau statutare, aceste cerinte nu pot fi indeplinite altfel, banca va convoca de indata adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor persoane in calitate de conducatori.
    Completarea numarului de conducatori, cu respectarea conditiei privind cetatenia acestora, se va realiza in termen de cel mult 3 luni de la data aparitiei situatiei prevazute la alin. 1.
    Dispozitiile alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator si in cazul sucursalelor bancilor straine.

    Sectiunea VI
    Deschiderea de catre bancile persoane juridice romane de reprezentante si sucursale sau de alte sedii secundare in strainatate
    Art. 22
    In cazul deschiderii in strainatate a unei reprezentante, sucursale sau a unui alt sediu secundar, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii bancii va fi insotita de:
    a) hotararea organului statutar, din care sa rezulte:
    - operatiunile care urmeaza a fi desfasurate de sediul secundar (care nu pot excede obiectului de activitate al bancii, asa cum a fost autorizat de Banca Nationala a Romaniei);
    - capitalul de dotare al sediului secundar (daca este cazul);
    - identitatea conducatorilor sediului secundar;
    - adresa sediului secundar;
    b) studiul de fezabilitate din care sa rezulte si rentabilitatea deschiderii respectivului sediu secundar;
    c) curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar ale conducatorilor desemnati ai sediului secundar.
    Art. 23
    La acordarea aprobarii prealabile, in aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, se vor avea in vedere si reglementarile valutare privind autorizarea transferului de capital.

    Sectiunea VII
    Auditorul independent
    Art. 24
    Fiecare banca persoana juridica romana va avea un auditor independent, numit in conformitate cu prevederile art. 61 din Legea nr. 58/1998 si aprobat de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 25
    In cazul schimbarii auditorului independent, cererea de aprobare semnata de unul dintre conducatorii bancii va fi insotita de documentatia prevazuta in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.

    CAP. 3
    Notificari

    Art. 26
    Bancile persoane juridice romane vor notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 5 zile de la data inregistrarii mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului, modificarile privind:
    a) componenta consiliului de administratie, alta decat cea supusa aprobarii prealabile potrivit art. 2 din prezentele norme, inclusiv schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o alta functie de conducere;
    b) cenzorii si cenzorii supleanti;
    c) actul constitutiv, altul decat cel supus aprobarii prealabile;
    d) reteaua de sucursale si alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile cap. IV din prezentele norme.
    Modificarile operate in reglementarile proprii ale bancii, referitoare la desfasurarea activitatii, se vor notifica Bancii Nationale a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea acestora.
    Art. 27
    In cazurile prevazute la art. 26 lit. a) - c) din prezentele norme, notificarea va fi insotita de hotararea organului statutar referitoare la modificarea respectiva si de copia de pe documentul care atesta inscrierea mentiunilor corespunzatoare in registrul comertului.
    Art. 28
    Pentru persoanele nominalizate in calitate de administrator sau de cenzor se vor avea in vedere criteriile si conditiile prevazute a fi indeplinite potrivit Normelor privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Pentru aceste persoane notificarea va fi insotita si de datele si informatiile precizate in Normele privind autorizarea bancilor. In cazul schimbarii unui conducator de pe o functie de conducere (presedinte/vicepresedinte) pe o alta functie de conducere, se va prezenta chestionarul cuprins in anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea bancilor, actualizat.
    Art. 29
    Sucursalele bancilor straine vor notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 10 zile de la realizarea lor, modificarile privind:
    a) schimbarea unui conducator de pe o functie de conducere (director/director adjunct) pe o alta functie de conducere; in acest caz va fi prezentat chestionarul cuprins in anexa nr. 4 la Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei, actualizat;
    b) persoanele care, potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998, urmeaza sa verifice si sa semneze bilantul sucursalei; pentru aceste persoane va fi prezentata documentatia prevazuta in Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute in aceste norme;
    c) capitalul de dotare (in caz de majorare, se va preciza sursa utilizata pentru aceasta);
    d) reteaua de sedii secundare de pe teritoriul Romaniei, potrivit cap. IV din prezentele norme.
    Notificarea va fi insotita si de hotararea organului statutar referitoare la respectivele modificari.
    Art. 30
    Bancile straine care au fost autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei printr-o sucursala vor notifica Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 30 de zile de la realizarea lor, modificarile privind:
    a) denumirea si sediul social ale bancii straine;
    b) orice situatie a bancii straine rezultata din actiuni de fuziune sau dizolvare (in aceste situatii, se vor prezenta si documentele necesare din partea autoritatii de supraveghere din tara de origine).
    Anual, bancile straine vor transmite Bancii Nationale a Romaniei informatii privind situatia lor financiara (raport anual).

    CAP. 4
    Reteaua teritoriala

    Art. 31
    Deschiderea de sedii secundare pe teritoriul Romaniei de catre bancile persoane juridice romane si desfiintarea acestora vor fi notificate Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu hotararea organului statutar referitoare la aceasta, in termen de 5 zile de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare.
    Art. 32
    Persoanele desemnate sa asigure conducerea unui sediu secundar al unei banci trebuie sa aiba onorabilitatea corespunzatoare, studii superioare si vechime de cel putin un an in domeniul financiar-bancar.
    Nu vor putea fi desemnate in aceasta calitate persoanele care sunt supuse vreunei interdictii de a conduce o institutie financiar-bancara, persoanele carora li s-a retras aprobarea de catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit art. 69 din Legea nr. 58/1998, sau care au fost inlocuite, potrivit art. 70 din aceeasi lege, ca urmare a unei masuri de remediere luate de o banca.
    Art. 33
    In cazul deschiderii unui sediu secundar, se vor comunica Bancii Nationale a Romaniei:
    a) statutul sediului secundar (sucursala, agentie etc.);
    b) adresa completa si numarul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;
    c) identitatea persoanei desemnate sa asigure conducerea sediului secundar, insotita de curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;
    d) copie de pe certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in cazul deschiderii unei sucursale, respectiv de pe cererea de inscriere a mentiunilor, in cazul deschiderii altor sedii secundare carora nu li s-a conferit statut de sucursala.
    Orice modificare a elementelor mentionate la alin. 1 va fi notificata Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
    Art. 34
    Sucursalele Bancii Nationale a Romaniei vor deschide conturi pentru sediile secundare ale bancilor numai pe baza comunicarii privind deschiderea sediului secundar respectiv, primita din partea Directiei generale autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.
    Art. 35
    Bancile vor lua masurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor implicate de extinderea retelei de sucursale si de alte sedii secundare.
    Art. 36
    In situatiile in care Banca Nationala a Romaniei va constata o evolutie necorespunzatoare a indicatorilor de prudenta bancara ai unei banci, va putea interzice acesteia extinderea libera a retelei de sucursale si de alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmand a fi supusa aprobarii prealabile.
    Art. 37
    Bancile cu sediul in strainatate pot deschide sucursale pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite prin Normele privind autorizarea bancilor, emise de Banca Nationala a Romaniei.
    Deschiderea de catre bancile straine a unor sedii secundare in subordinea sucursalei lor din Romania se va notifica Bancii Nationale a Romaniei, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 31, 32 si 33 din prezentele norme.
    In cazul deschiderii sediului secundar, pe baza hotararii conducerii sucursalei din Romania a bancii straine, se va prezenta si acordul bancii straine.
    Prevederile art. 35 si 36 din prezentele norme sunt aplicabile si in cazul extinderii retelei teritoriale a sucursalelor bancilor straine.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 38
    Cererile de aprobare si notificarile privind modificarile in situatia bancii, mentionate in prezentele norme, precum si documentatia aferenta, impreuna cu hotararea organelor statutare in problema respectiva, se vor transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare.
    Documentatia trebuie sa fie prezentata in limba romana.
    Pentru documentele redactate intr-o limba straina va fi prezentata si traducerea legalizata a acestora.
    Documentele intocmite sau legalizate de o autoritate straina vor fi supralegalizate in conditiile prevazute de legislatia romana cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    Art. 39
    In cazul cererilor de aprobare privind deschiderea de catre o banca persoana juridica romana a unor reprezentante, sucursale sau a altor sedii secundare in strainatate, documentatia necesara pentru autorizarea transferului de capital, prevazuta de reglementarile valutare, se va transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia generala operatiuni monetare, valutare si de credit.
    Art. 40
    In scopul aplicarii corespunzatoare a prezentelor norme, Banca Nationala a Romaniei poate solicita bancilor orice alte documente si informatii, daca cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.
    Art. 41
    Hotararea Bancii Nationale a Romaniei cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri inaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicata in scris solicitantului, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, in cazul respingerii cererii.
    Art. 42
    Cererile de aprobare inaintate Bancii Nationale a Romaniei conform Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1992 privind modificarea situatiei societatilor bancare, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, se supun prevederilor prezentelor norme.
    In acest sens, cererile care nu sunt conforme dispozitiilor Legii nr. 58/1998 si prevederilor prezentelor norme pot fi completate sau modificate in maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    Art. 43
    Bancile persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine, ale caror organizare, administrare si operatiuni nu sunt conform cu prevederile Legii nr. 58/1998 sau ale prezentelor norme, trebuie sa se conformeze acestor prevederi in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
    In acest sens, in termenul mentionat la alin. 1 bancile persoane juridice romane si sucursalele bancilor straine vor proceda, dupa caz, la alegerea sau schimbarea persoanelor desemnate in calitate de conducator, administrator, cenzor, auditor independent, a celor numite potrivit art. 60 din Legea nr. 58/1998 si a celor care asigura conducerea sediilor secundare, la organizarea comitetelor prevazute de lege si a sistemului de control intern, la modificarea actului constitutiv si a reglementarilor interne, la asigurarea conformitatii operatiunilor desfasurate cu prevederile legale si regulamentare mentionate la alin. 1.
    Art. 44
    Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 69 din Legea nr. 58/1998 si/sau a masurilor prevazute la art. 70 din aceeasi lege.
    In cazul actionarilor semnificativi care nu au solicitat sau au solicitat si nu au obtinut aprobarea prealabila pentru actiunile pe care le detin, se vor aplica prevederile art. 73 din Legea nr. 58/1998, termenul de 3 luni incepand sa curga de la data comunicarii hotararii Bancii Nationale a Romaniei de respingere a cererii de aprobare a participatiei actionarului semnificativ, iar in cazul in care nu s-a solicitat o asemenea aprobare, de la data comunicarii actului prin care Banca Nationala a Romaniei dispune actionarului semnificativ vanzarea actiunilor detinute peste participatia aprobata de Banca Nationala a Romaniei.
    In cazul in care se constata ca sursa fondurilor utilizate pentru efectuarea varsamintelor de catre actionarii semnificativi este un credit intern, vor fi aplicate in mod corespunzator prevederile art. 73 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.
    Art. 45
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Incepand cu aceeasi data se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1992 privind modificarea situatiei societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 7/1993 privind deschiderea de unitati teritoriale de catre societatile bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993, si Precizarile Bancii Nationale a Romaniei nr. III/7.028/1996 privind reflectarea in contabilitate, de catre societatile bancare, a principalelor operatiuni decurgand din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 bis din 8 septembrie 1997.

                 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
                      AL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU,
                                GUVERNATOR

    ANEXA 1

    Se va completa in cazul cererilor de majorare a capitalului social prin utilizarea surselor prevazute la art. 41 din Legea nr. 58/1998.

    Informatii cu privire la nivelul actual al capitalului social
------------------------------------------------------------------------------
    Nivelul actual al capitalului social:                    Suma (mii lei)
    - capitalul social subscris
    - capitalul social varsat
------------------------------------------------------------------------------
    Valoarea nominala a unei actiuni                           (lei)
------------------------------------------------------------------------------
    Numarul de actiuni                                         (nr.)
------------------------------------------------------------------------------
    Documentul care atesta efectuarea                    (tipul documentului,
    formalitatilor legale de evidentiere                 numarul si data
    a capitalului social actual la                       inregistrarii)
    oficiul registrului comertului
------------------------------------------------------------------------------

    Informatii cu privire la sursele utilizate pentru majorarea capitalului social
------------------------------------------------------------------------------
              Sursa                      Nr.  Suma           Suma care urmeaza
                                         rd.  evidentiata    a fi utilizata
                                              in             pentru majorarea
                                              contabilitate  capitalului social
                                              (mii lei)      (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
     a) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate, efectuate cu astfel de operatiuni
------------------------------------------------------------------------------
 Prime legate de capital (simbol
 cont 511) total, din care:              1
------------------------------------------------------------------------------
 Prime de emisiune sau de
 aport (simbol cont 5111)                2
------------------------------------------------------------------------------
 Prime de fuziune, de sciziune,
 de conversie (simbol cont 5112)         3
------------------------------------------------------------------------------
 Alte prime (simbol cont 5119 - cu
 indicarea categoriilor de prime)        4
------------------------------------------------------------------------------
    b) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende potrivit legii, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil (aceasta sursa poate fi folosita pentru majorarea capitalului social numai in conditiile in care se utilizeaza in totalitate dividendele repartizate din rezultatul net inregistrat anual)
------------------------------------------------------------------------------
 Dividende de plata (simbol
 cont 354) total, din care:              5
------------------------------------------------------------------------------
 Dividende dupa plata impozitului
 pe dividende                            6
------------------------------------------------------------------------------
    c) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport si a altor prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa plata si acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni
------------------------------------------------------------------------------
 Alte rezerve (simbol cont 519)
 total, din care:                        7
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve constituite pe seama
 primelor de emisiune sau de
 aport si a altor prime legate
 de capital                              8
------------------------------------------------------------------------------
    d) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea rezervelor din influentele de curs valutar, aferente aprecierii disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social in valuta, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil
------------------------------------------------------------------------------
 Alte rezerve (simbol cont 519)
 total, din care:                        9
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve din influente de curs
 valutar conform Hotararii
 Guvernului nr. 252/1996,
 total, din care:                       10
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve din influente de curs
 valutar aferente aprecierii
 disponibilitatilor in valuta
 reprezentand capital social
 varsat in valuta                       11
------------------------------------------------------------------------------
    e) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit ultimului bilant contabil
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve legale (simbol cont 512)
 total, din care:                       12
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve legale din profitul
 net (simbol cont 5122)                 13
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve statutare (simbol
 cont 513)                              14
------------------------------------------------------------------------------
 Alte rezerve (simbol cont 519)
 total, din care:                       15
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve din profitul net               16
------------------------------------------------------------------------------
    f) In cazul majorarii capitalului social prin utilizarea rezervelor provenite din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului (bancile vor determina diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului numai pe baza unor acte normative emise in acest scop)
------------------------------------------------------------------------------
 Alte rezerve (simbol cont 519)
 total, din care:                       17
------------------------------------------------------------------------------
 Rezerve din diferente favorabile
 din reevaluarea patrimoniului          18
------------------------------------------------------------------------------

    Informatii cu privire la nivelul capitalului social rezultat in urma majorarii prin utilizarea surselor mentionate la lit. a) - f)
------------------------------------------------------------------------------
    Valoarea majorarii capitalului                    Suma (mii lei)
    social prin utilizarea surselor
    mentionate la lit. a) - f)
------------------------------------------------------------------------------
    Numarul actiunilor aferente sumei                 (nr.)
    cu care se majoreaza capitalul social
    prin utilizarea surselor mentionate
    la lit. a) - f), distribuite
    tuturor actionarilor existenti
------------------------------------------------------------------------------
    Valoarea capitalului social rezultata             Suma (mii lei)
    in urma actiunii de majorare
------------------------------------------------------------------------------
    Numarul total al actiunilor rezultate in urma     (nr.)
    actiunii de majorare a capitalului social
------------------------------------------------------------------------------

       Presedinte,                   Conducatorul compartimentului
   ..................                      financiar contabil,
                                     .............................SmartCity5

COMENTARII la Norma 3/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 3 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu