Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 262754 din  1 decembrie 1991

privind asezarea, tehnica de calcul, evidenta si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 249 din 13 decembrie 1991


SmartCity3


    In temeiul art. 20 din Hotararea Guvernului nr. 779/15 noiembrie 1991 privind impozitul pe circulatia marfurilor si accizele, se emit urmatoarele norme metodologice privind asezarea, tehnica de calcul, evidenta si varsarea la bugetul administratiei centrale de stat a impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor.
    1. Potrivit art. 1 din hotarare, platitori de impozite sunt: persoanele juridice, asociatiile familiale care prin actul legal de constituire sau prin autorizatii eliberate in acest scop au dreptul sa produca, sa importe sau sa comercializeze produse, sa execute lucrari ori sa presteze servicii.
    Pentru produsele petroliere livrate prin societatile comerciale PECO, platitorii de impozit pe circulatia marfurilor sunt aceste societati.
    Pentru gaz metan sau gaz de sonda ori amestecul lor, din productia interna sau din import, livrate direct consumatorilor finali, platitorii accizelor sunt sucursalele de distributie si Sucursala de exploatare a conductelor magistrale de gaze naturale apartinand Regiei autonome "Romgaz" Medias.
    Platitor al accizei datorate pentru titeiul din productia interna este Regia autonoma "Petrom".
    La activitatile de posta si telecomunicatii, platitorii impozitului pe circulatia marfurilor sunt: Regia autonoma "Posta romana", Regia autonoma "Telecom", Regia autonoma "Radiocomunicatii".
    La produsele scoase din rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, plata impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor se face de unitatile detinatoare ale acestor stocuri, la livrarea produselor catre beneficiari.
    2. Impozitul pe circulatia marfurilor si accizele sunt cuprinse in preturi si tarife si se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) pentru produsele fabricate de catre producatorii interni, prin aplicarea cotelor potrivit Hotararii Guvernului nr. 779/1991, anexele nr. 1 si 2, la preturile cu ridicata cu care se face facturarea;
    b) pentru produsele rezultate din prelucrarea materiilor prime agricole, achizitionate de catre agentii economici de la producatorii agricoli individuali, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preturilor de achizitie negociate intre parti;
    c) pentru produsele din import, destinate vanzarii, prin aplicarea cotelor de impozit stabilite potrivit Hotararii Guvernului nr. 779/1991, anexele nr. 1 si 2, asupra preturilor cu ridicata ale importatorului, negociate cu beneficiarii.
    In cazul in care produsele importate de agentii economici sunt desfacute catre populatie in magazine proprii, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preturilor de vanzare cu amanuntul din care se deduce adaosul comercial practicat in limita prevederilor legale;
    d) pentru importul de materii prime, materiale si alte produse, efectuat direct sau prin societati de import-export care-si desfasoara activitatea pe baza de comision, in scop productiv sau pentru investitii, prin aplicarea cotelor asupra preturilor cu ridicata determinate art. 5 al Hotararii Guvernului nr. 464/1991 (Preturile cu ridicata se formeaza pe baza preturilor externe in valuta exprimate in lei, la cursul de schimb in vigoare, la care se adauga taxele vamale, impozitul pe circulatia marfurilor, precum si comisionul declarat al societatii comerciale de export-import);
    e) pentru lucrarile executate sau serviciile prestate, prin aplicarea cotelor de impozit asupra preturilor de deviz sau a tarifului incasat, dupa caz. Pentru materialele si piesele utilizate la prestarea serviciilor, decontate separat de tarif, la preturi care includ impozitul pe circulatia marfurilor, acesta nu se mai datoreaza;
    f) pentru activitatile de posta, telecomunicatii si radiocomunicatii, prin aplicarea cotelor stabilite in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991 asupra incasarilor din activitatea de baza;
    g) pentru activitatile de alimentatie publica, prin aplicarea cotelor stabilite in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991 asupra incasarilor totale.
    Pentru produsele obtinute din productia proprie a unitatilor de alimentatie publica care intra in incasarile totale ale acestor unitati nu se datoreaza impozit pe circulatia marfurilor.
    In cazul in care unitatile de alimentatie publica importa produse, direct sau prin comisionari, datoreaza si impozit pe circulatia marfurilor sau accize, dupa caz, calculate prin aplicarea cotelor asupra preturilor cu ridicata determinate potrivit lit. d) din prezentele norme.
    Pentru produsele obtinute in laboratoarele proprii, unitatile de cofetarie si patiserie datoreaza impozit pe circulatia marfurilor calculat prin aplicarea cotelor stabilite in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991 asupra preturilor cu amanuntul, mai putin adaosul comercial practicat;
    h) agentii economici care desfasoara activitate de reconditionare nu datoreaza impozit pe circulatia marfurilor pentru incasarile obtinute din vanzarea produselor reconditionate;
    i) societatile comerciale care importa cafea cruda si o prajesc in vederea revanzarii altor agenti economici calculeaza accize o singura data asupra pretului cu ridicata al cafelei prajite.
    Societatile comerciale care cumpara cafea cruda de la alti agenti economici in vederea prajirii si revanzarii datoreaza accize, calculate prin aplicarea cotei stabilite in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991 asupra diferentei dintre pretul de vanzare al cafelei prajite si pretul de cumparare al cafelei crude, corectat cu coeficientul de 1,20 reprezentand scazamintul maxim admis la prajire;
    j) produsele comercializate prin: magazine destinate reprezentantilor diplomatici, magazine tip "duty free" sau in sistem cambuza sunt neimpozabile;
    k) agentii economici care produc si livreaza vin, tuica si rachiuri naturale in stare varsata datoreaza si varsa accize, calculate prin aplicarea cotelor prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991 asupra preturilor cu ridicata.
    In cazul in care livrarea in stare varsata a produselor respective se face catre alti agenti economici care le prelucreaza sau imbuteliaza, calcularea si plata accizelor se fac prin aplicarea cotelor asupra preturilor cu ridicata ale produselor rezultate din prelucrare sau imbuteliere. In aceasta situatie, accizele se platesc o singura data, respectiv de agentii economici care prelucreaza si imbuteliaza.
    3. Pentru marfurile ce se livreaza la export direct sau pe baza de comision, prin agenti economici autorizati sa efectueze astfel de operatiuni, persoanele juridice sau asociatiile familiale producatoare de astfel de marfuri pot solicita Ministerului Economiei si Finantelor restituirea impozitului pe circulatia marfurilor cuprins in pretul principalelor materii prime, materiale si semifabricate incorporate in marfurile respective, conform prevederilor legale in vigoare. (Normele metodologice ale Ministerului Economiei si Finantelor nr. 260458 din 27.II.1991, date in baza art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 7/1991 privind unele masuri financiare pentru stimularea suplimentara a exportului, publicate in Monitorul Oficial nr. 94/30 aprilie 1991).
    Pentru produsele cumparate de agentii economici autorizati sa efectueze operatiuni de export, de la producatorii interni, la preturi care cuprind impozit pe circulatia marfurilor sau accize, in scopul revanzarii la export, se restituie exportatorilor numai impozitul pe circulatia marfurilor sau accizele, dupa caz, cuprinse in pretul produsului final exportat, deci nu si impozitul cuprins in pretul principalelor materii prime, materiale si semifabricate incorporate in aceste produse. Restituirea se face de organele fiscale teritoriale conform prevederilor pct. 5, 6, 7, 8 si 9 din Normele Ministerului Finantelor nr. 260458 din 27.II.1991.
    Pentru produsele returnate de la export si valorificate in tara se datoreaza impozit pe circulatia marfurilor sau accize, dupa caz.
    4. Agentii economici platitori sunt obligati sa calculeze impozitul pe circulatia marfurilor sau accizele, dupa caz, si sa le verse la bugetul administratiei centrale de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori de exactitatea calculului si de varsarea integrala a sumelor datorate.
    Incepand cu data de 1 decembrie 1991, impozitul pe circulatia marfurilor se varsa de toti agentii economici la bugetul administratiei centrale de stat in contul nr. 60.12x.01, iar accizele in contul nr. 60.12.x02.
    Impozitul pe circulatia marfurilor sau accizele, dupa caz, se datoreaza din ziua incasarii contravalorii produselor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate, iar in cazul importurilor directe pentru productie, investitii sau alimentatie publica, o data cu receptia produselor.
    In cazul agentilor economici care retin impozite din preturile de achizitie, momentul datorarii acestora catre bugetul administratiei centrale de stat corespunde cu plata contravalorii produselor.
    In situatia incasarii partiale a valorii produselor livrate, a serviciilor prestate si a lucrarilor executate, inclusiv pentru avansurile incasate de unitatile de constructii-montaj in contul executarilor de lucrari si prestarilor de servicii, impozitul pe circulatia marfurilor sau accizele se datoreaza din ziua incasarii partiale si proportional cu suma incasata.
    Nu sunt supuse acestui regim sumele incasate drept avans de catre unitatile cooperatiei mestesugaresti si de consum pentru lucrarile executate populatiei pe baza de comanda si masura individuala.
    Plata impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor se efectueaza lunar in termen de 15 zile de la expirarea lunii precedente.
    Pentru titei, gaze naturale si produse petroliere, varsamintele se efectueaza chenzinal: la prima chenzina suma de plata reprezinta 50% din impozitul datorat pentru luna precedenta, varsamantul efectuandu-se in ultima zi lucratoare a lunii pentru care se plateste, iar la chenzina a doua, plata se efectueaza pe data de 15 a lunii urmatoare in baza realizarilor efective.
    Platitorii de impozit pe circulatia marfurilor si accize sunt obligati sa specifice in dispozitia de plata sau sa solicite inscrierea in documentul de plata a impozitelor perioada pentru care se platesc impozitele si suma datorata.
    Agentii economici care nu au conturi in banca fac varsamintele la unitatile C.E.C. si la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, in contul bugetului administratiei centrale de stat.
    5. In vederea stabilirii corecte a impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor datorate bugetului administratiei centrale de stat, agentii economici sunt obligati sa tina distinct evidenta acestora, potrivit modelului din anexa nr. 1.
    Totodata, agentii economici au obligatia de a depune la unitatile fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, unde acestia isi au sediul, decontul impozitului pe circulatia marfurilor sau accizelor, dupa caz, conform modelului din anexa nr. 2.
    Decontul se intocmeste si se depune lunar de catre platitorii de impozit care efectueaza varsamintele chenzinal si trimestrial de catre cei ce efectueaza varsaminte lunar, in termen de 20 de zile de la expirarea perioadei pentru care se intocmeste decontul.
    Pe baza deconturilor de impozit lunare sau trimestriale platitorii de impozite stabilesc impozitul pe circulatia marfurilor si accizele definitiv datorate pentru perioada respectiva, regularizind cu bugetul administratiei centrale de stat eventualele diferente ce apar intre impozitele datorate, stabilite prin decont, si impozitele corespunzatoare calculate la termenele de plata.
    6. Neplata impozitului pe circulatia marfurilor si a accizelor la termenele stabilite atrage obligatia calcularii majorarilor de intarziere, la 0,1%, pentru fiecare zi intarziere de catre organele fiscale teritoriale si varsarea acestora la bugetul administratiei centrale de stat.
    Majorarile se calculeaza din ziua lucratoare imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii impozitului datorat.
    Se considera ziua efectuarii platii:
    - ziua depunerii sumei pentru platile in numerar;
    - ziua depunerii sumei la oficiul postal, in cazul depunerii prin posta;
    - ziua virarii sumei din contul platitorului cand plata se face prin dispozitie de plata.
    Majorarile aferente diferentelor constatate la verificarea impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor se calculeaza asupra diferentei datorate in plus per sold, prin compensarea impozitelor neplatite la unele produse cu impozitele platite in plus la alte produse. Compensarea se face in contul lunii respective, in cazul platitorilor care varsa impozitele chenzinal, in contul trimestrului pentru platitorii care varsa impozitul lunar.
    Majorarile de intarziere, datorate pentru neplata impozitelor curente bugetului, se inregistreaza pentru toti platitorii la capitolul 15, subcapitolul 02 "Penalitati si majorari, pentru veniturile nevarsate in termen" din Ordinul ministrului finantelor nr. 691/1990.
    7. Reducerea sau scutirea de plata a majorarilor de intarziere se aproba numai in cazuri temeinic justificate de catre:
    - circumscriptii fiscale orasenesti, pana la 10.000 lei;
    - administratii financiare municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Sectorului agricol Ilfov, pana la 50.000 lei;
    - directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pana la 100.000 lei;
    - Ministerul Economiei si Finantelor pentru majorarile de orice suma.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor de intarziere se depune de catre platitorul in sarcina caruia au fost calculate la unitatea fiscala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor va fi analizata de organul fiscal cu toata exigenta, sub aspectul cauzelor care au determinat plata cu intarziere a sumelor datorate bugetului administratiei centrale de stat si frecventa unor asemenea abateri ale platitorului respectiv. Pe baza acestei analize, se intocmeste un referat prin care se propune scutirea, reducerea sau respingerea cererii si care cu viza sefului serviciului sau biroului de impozite indirecte se supune spre aprobare conducerii unitatii fiscale. Pentru sumele ce depasesc competentele acesteia, documentatia se va inainta unitatilor fiscale superioare sau Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz.
    Cererea de reducere sau scutire a majorarilor de intarziere nu suspenda executarea.
    Amanarea sau esalonarea platii sumelor datorate bugetului administratiei de stat din impozitul pe circulatia marfurilor si accize se aproba la cererea agentilor economici, de catre directiile generale ale finantelor publice conform precizarilor Ministerului Economiei si Finantelor nr. 2538/1991.
    Cererile de amanare sau esalonare care depasesc competentele aprobate directiilor generale ale finantelor publice se depun cu viza unitatii fiscale teritoriale la Ministerul Economiei si Finantelor. Cererea de amanare sau esalonare nu suspenda executarea.
    Pentru sumele a caror plata a fost amanata sau esalonata nu se datoreaza majorari de intarziere pe perioada de la data primirii cererii pana la noile termene de plata fixate prin amanarea sau esalonarea aprobata.
    8. Pentru produsele, lucrarile executate si serviciile prestate care nu figureaza in anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 779/1991, cotele de impozit pe circulatia marfurilor si accizele se stabilesc de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
    In vederea stabilirii cotelor de impozite respective, agentii economici sunt obligati sa trimita la Ministerul Economiei si Finantelor urmatoarele date: denumirea exacta a produsului, serviciului prestat sau lucrarii executate, cheltuielile efectuate, cota de adaos comercial pentru produsele desfacute populatiei, nivelul pretului cu ridicata sau cu amanuntul ce se va practica la vanzarea produsului, precum si pretul de deviz sau tariful, dupa caz. Pentru produsele din import, datele se vor referi si la preturile de cumparare in valuta, taxele vamale, cursul de schimb, comisionul societatii de export-import si pretul de desfacere.
    9. Controlul asupra calcularii corecte si platii in termen a impozitului pe circulatia marfurilor si accizelor si modul cum se aplica si se respecta prevederile din Hotararea Guvernului nr. 779/1991 se exercita de organele de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor si aparatul sau teritorial pe baza documentelor si evidentelor conduse de platitorii de impozite.
    Organele fiscale teritoriale au obligatia sa efectueze verificari lunare, in termen de 30 de zile de la expirarea lunii, la agentii economici care platesc impozitul pe circulatia marfurilor chenzinal si in termen de 40 de zile de la expirarea trimestrului, la ceilalti agenti economici.
    Cu prilejul controlului se va urmari legalitatea cotelor de impozite si aplicarea corespunzatoare a acestora, determinarea corecta a impozitelor, respectarea termenelor de plata, varsarea integrala a impozitelor datorate, conducerea corecta a evidentei impozitelor si modul in care sunt respectate prevederile din Hotararea Guvernului nr. 779/1991.
    Rezultatele verificarii se vor consemna intr-un act de control, semnat de organul de control si agentul economic (presedinte, director, intreprinzator etc) si care va cuprinde: numele si prenumele persoanei care efectueaza controlul si unitatea pe care o reprezinta, denumirea agentului economic si a persoanei prin care este reprezentat, perioada la care se refera controlul, abaterile constatate si masurile luate pentru intrarea in legalitate (stabilirea de diferente de impozit, varsarea acestora la buget, calcularea de majorari de intarziere, sanctiuni aplicate etc.), precum si masurile ce trebuie luate in continuare de agentul economic pentru inlaturarea si evitarea pe viitor a abaterilor de la prevederile legale.
    Pentru abaterile constatate se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 779/1991, incheindu-se procesul-verbal de contraventie.
    Pe data punerii in aplicare a prezentelor norme metodologice isi inceteaza aplicarea: Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 117083/1990; ordinele ministrului economiei si finantelor nr. 748/1991, nr. 1105/1991; Precizarile Ministerului Economiei si Finantelor nr. 4554/1991; Circulara Ministerului Economiei si Finantelor nr. 262455/1991, precum si orice alte prevederi emise in aplicarea Hotararii Guvernului nr. 1109/1990.
    Prezentele norme metodologice se aplica pentru livrarile de produse, executarile de lucrari si prestarile de servicii efectuate incepand cu data de 1 decembrie 1991.


                Ministrul economiei si finantelor,
                George Marius Danielescu

                Ministrul bugetului, veniturilor
                statului si controlului financiar,
                Florian Bercea


    ANEXA 1

                   MODELUL
privind evidenta impozitului pe circulatia marfurilor
-------------------------------------------------------------------------------
                                   Defalcarea valorii
                                   produselor, serviciilor Alte sume  Numarul
                                   prestate si lucrarilor  cuprinse   si data
                                  executate, pe cote de   in        documentului
                                   impozit pe circulatia   valoarea
                                     marfurilor              facturii,  de
        Felul si numarul   Valoarea --------------------- evidentiate   varsare
Data    actului (factura,  totala    Cota icm.   Cota icm.              la
reali-  bon, raport de   a incasarii Cap  ....   Cap ....    separat    buget
zarii   productie etc.)              Nr. crt.    Nr. crt.    (cheltuieli  a
                                     din Lista   din Lista   de         impozi-
                                     cotelor de  cotelor de  transport, tului
                                     impozit     impozit     ambalaj    pe
                                                              etc.)  circulatia
                                                                     marfurilor
                                                                     (dispozitie
                                                                     de plata,
                                                                     chitanta
                                                                     etc.)
-------------------------------------------------------------------------------
  1          2          3            4            5          6            7
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Total incasari
-------------------------
Total impozit
-------------------------

------------------------
    NOTA:
    Pentru produsele provenite din import, utilizate pentru nevoi proprii, evidenta impozitului pe circulatia marfurilor va fi adaptata la metodologia de calcul al acestuia. In acelasi mod se va proceda si in ce priveste evidenta accizelor.

    ANEXA 2

    Platitorul impozitului ...................
    Adresa ...................................

         DECONTUL
                                                   luna
  privind impozitul pe circulatia marfurilor pe --------------- 19....
                                                 trimestrul
                                                                 - in lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.             Explicatii                  Impozit pe circulatia marfurilor
rand
-------------------------------------------------------------------------------
 1. Impozit raportat pentru perioada raportata
 2. Impozit varsat la termenele de plata pentru
    perioada raportata
 3.            de varsat (rand 1-2)
    Diferenta  -----------------------
               de compensat (rand 2-1)
-------------------------------------------------------------------------------
                    varsata
   Diferenta a fost --------- prin dispozitia de plata nr. ...... din .........
                    compensata
        Conducatorul unitatii platitoare,           Contabil sef,
-------------------------
    NOTA:
    In acelasi mod se va proceda si la intocmirea decontului privind accizele.

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Norma 262754/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 262754 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu