E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 98 din 23 septembrie 1996

pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 234 din 27 septembrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania adera la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga pct. I "Nomenclatura vamala" din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 26/1993, aprobata prin Legea nr. 102/1994.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI
                             RADU VASILE

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            ADRIAN NASTASE

                       CONVENTIA INTERNATIONALA
privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor*), incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983
----------------
    *) Traducere.

                                 PREAMBUL

    Partile contractante la prezenta conventie, elaborata sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamala,
    in dorinta de a facilita comertul international,
    in dorinta de a facilita culegerea, compararea si analizarea datelor statistice, in special a celor privind comertul international,
    in dorinta de a reduce cheltuielile antrenate de necesitatea de a atribui marfurilor o noua denumire, o noua clasificare si o noua codificare, atunci cand in cadrul schimburilor internationale acestea trec dintr-un sistem de clasificare in altul, si in dorinta de a facilita uniformizarea documentelor comerciale, ca si transmiterea datelor,
    considerand ca evolutia tehnicilor si a structurilor comertului international implica modificari importante in Conventia privind Nomenclatura pentru clasificarea marfurilor in tarifele vamale, incheiata la Bruxelles la 15 decembrie 1950,
    considerand, de asemenea, ca gradul de detaliere, cerut in scopuri tarifare si statistice de guvernele si cercurile comerciale, depaseste in prezent cu mult pe cel oferit de nomenclatura anexata la conventia mentionata mai sus,
    considerand ca este important sa se dispuna de date exacte si comparabile, in scopul negocierilor comerciale internationale,
    considerand ca Sistemul armonizat este destinat utilizarii pentru stabilirea tarifelor si pentru statisticile aferente diferitelor moduri de transport al marfurilor,
    considerand ca Sistemul armonizat este destinat a fi incorporat, pe cat posibil, in sistemele comerciale de denumire si codificare a marfurilor,
    considerand ca Sistemul armonizat este destinat sa favorizeze stabilirea unei corelatii cat mai stranse intre statisticile comerciale de import si de export, pe de o parte, si statisticile de productie, pe de alta parte,
    considerand ca trebuie sa fie mentinuta o corelatie stransa intre Sistemul armonizat si Clasificarea Tip pentru Comertul International (C.T.C.I.) a Natiunilor Unite,
    considerand ca este indicat a se raspunde cerintelor mentionate mai sus prin intermediul unei nomenclaturi tarifare si statistici combinate, care sa poata fi utilizata de diversii participanti la comertul international,
    considerand ca este important ca sa se asigure tinerea la zi a Sistemului armonizat, in functie de evolutia tehnicilor si structurilor comertului international,
    considerand lucrarile deja realizate in acest domeniu de Comitetul Sistemului armonizat, infiintat de Consiliul de Cooperare Vamala,
    considerand ca, in situatia in care Conventia privind Nomenclatura, mentionata mai sus, s-a dovedit a fi un instrument eficient in atingerea unora dintre aceste obiective, mijlocul cel mai bun de obtinere a rezultatelor dorite consta in a incheia o noua conventie internationala,
    au convenit asupra urmatoarelor:

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentei conventii, se intelege:
    a) prin Sistem armonizat de denumire si codificare a marfurilor, denumit, in continuare, Sistem armonizat: nomenclatura care cuprinde pozitiile si subpozitiile si codurile numerice aferente, notele de sectiuni, capitole si subpozitii, precum si regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat cuprinse in anexa la prezenta conventie;
    b) prin nomenclatura tarifara: nomenclatura stabilita in conformitate cu legislatia partii contractante pentru incasarea taxelor vamale la import;
    c) prin nomenclaturi statistice: nomenclaturile marfurilor, elaborate de partea contractanta, pentru culegerea datelor necesare intocmirii statisticilor comerciale de import si de export;
    d) prin nomenclatura tarifara si statistica combinata: o nomenclatura combinata care integreaza nomenclatura tarifara si nomenclaturile statistice cerute in mod legal de catre partea contractanta pentru declararea marfurilor la import;
    e) prin Conventia privind infiintarea Consiliului: Conventia privind infiintarea unui Consiliu de Cooperare Vamala, incheiata la Bruxelles la 15 decembrie 1950;
    f) prin Consiliu: Consiliul de Cooperare Vamala, mentionat la lit. e);
    g) prin secretar general: secretarul general al Consiliului;
    h) prin ratificare: ratificarea propriu-zisa, acceptarea sau aprobarea.
    Art. 2
    Anexa
    Anexa la prezenta conventie face parte integranta din aceasta si orice referire la prezenta conventie se aplica, de asemenea, acestei anexe.
    Art. 3
    Obligatiile partilor contractante
    1. Sub rezerva exceptiilor mentionate la art. 4:
    a) Fiecare parte contractanta se angajeaza, cu exceptia aplicarii prevederilor subparagrafului c) al prezentului paragraf, ca de la data la care prezenta conventie intra in vigoare, in ceea ce o priveste, nomenclaturile sale tarifare si statistice sa fie conforme cu Sistemul armonizat. Aceasta se angajeaza, prin urmare, ca la elaborarea nomenclaturilor sale tarifare si statistice:
    1. sa foloseasca toate pozitiile si subpozitiile Sistemului armonizat, fara completari sau modificari, precum si codurile numerice aferente;
    2. sa aplice regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat, precum si toate notele privind sectiunile, capitolele si subpozitiile si sa nu modifice domeniul de aplicare a acestor sectiuni, capitole, pozitii sau subpozitii ale Sistemului armonizat;
    3. sa respecte ordinea de numerotare a Sistemului armonizat.
    b) Fiecare parte contractanta pune, de asemenea, la dispozitia publicului statisticile sale comerciale de import si de export, in conformitate cu codul de sase cifre al Sistemului armonizat, sau, la initiativa partii contractante, peste acest nivel, in masura in care aceasta publicare nu este exclusa din motive exceptionale, cum ar fi caracterul confidential al informatiilor comerciale sau securitatea nationala.
    c) Nici o dispozitie a prezentului articol nu obliga partile contractante sa utilizeze subpozitiile Sistemului armonizat in nomenclatura lor tarifara, cu conditia de a se conforma, in nomenclatura lor tarifara si statistica combinata, prevederilor subparagrafelor a) 1., a) 2. si a) 3. de mai sus.
    2. Conformandu-se angajamentelor de la paragraful 1 subparagraful a) al prezentului articol, fiecare parte contractanta poate face acele adaptari de text necesare pentru ca Sistemul armonizat sa devina operant in raport cu legislatia sa nationala.
    3. Nici o dispozitie a prezentului articol nu interzice partilor contractante sa stabileasca, in nomenclaturile lor tarifare sau statistice, subdiviziuni pentru clasificarea marfurilor peste nivelul Sistemului armonizat, cu conditia ca aceste subdiviziuni sa fie adaugate si codificate in afara codului numeric de sase cifre care figureaza in anexa la prezenta conventie.
    Art. 4
    Aplicarea partiala de catre tarile in curs de dezvoltare
    1. Orice tara in curs de dezvoltare, parte contractanta, poate amana aplicarea unora sau a tuturor subpozitiilor Sistemului armonizat, atat timp cat este necesar, tinand seama de propria structura in cadrul comertului international sau de capacitatile sale administrative.
    2. Orice tara in curs de dezvoltare, parte contractanta, care opteaza pentru aplicarea partiala a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, se angajeaza sa depuna toate eforturile in vederea aplicarii intregului Sistem armonizat cu sase cifre intr-o perioada de 5 ani de la data la care prezenta conventie intra in vigoare in ceea ce o priveste sau in orice alta perioada pe care o considera necesara, tinand seama de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.
    3. Orice tara in curs de dezvoltare, parte contractanta, care opteaza pentru aplicarea partiala a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, aplica fie toate, fie nici una dintre subpozitiile marcate cu doua liniute, care apartin unei subpozitii marcate cu o liniuta, fie toate, fie nici una dintre subpozitiile marcate cu o liniuta care apartin unei pozitii. In asemenea cazuri de aplicare partiala, a sasea cifra sau cifrele a cincea si a sasea, care corespund partii din codul Sistemului armonizat neaplicate, sunt inlocuite cu 0 sau, respectiv, 00.
    4. Orice tara in curs de dezvoltare care opteaza pentru aplicarea partiala a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci cand devine parte contractanta, notifica secretarului general subpozitiile pe care nu le va aplica la data la care prezenta conventie va intra in vigoare, in ceea ce o priveste, precum si subpozitiile pe care le va aplica ulterior.
    5. Orice tara in curs de dezvoltare care opteaza pentru aplicarea partiala a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci cand devine parte contractanta, poate notifica secretarului general ca se angajeaza formal sa aplice intregul Sistem armonizat de sase cifre, in termen de 3 ani de la data intrarii conventiei in vigoare, in ceea ce o priveste.
    6. Orice tara in curs de dezvoltare, parte contractanta, care aplica partial Sistemul armonizat, conform prevederilor prezentului articol, este eliberata de obligatiile ce decurg din art. 3 cu privire la subpozitiile pe care aceasta nu le aplica.
    Art. 5
    Asistenta tehnica pentru tarile in curs de dezvoltare
    Tarile dezvoltate, parti contractante, acorda tarilor in curs de dezvoltare, la cererea acestora, asistenta tehnica, in conditii convenite de comun acord, mai ales pentru pregatirea personalului, transpunerea nomenclaturilor lor existente in Sistemul armonizat si asistenta pentru actualizarea sistemelor lor transpuse, tinand seama de amendamentele la Sistemul armonizat, cat si pentru aplicarea prevederilor prezentei conventii.
    Art. 6
    Comitetul Sistemului armonizat
    1. Se instituie, conform prezentei conventii, un comitet, denumit Comitetul Sistemului armonizat, format din reprezentanti ai fiecarei parti contractante.
    2. Comitetul Sistemului armonizat se intruneste, de regula, cel putin de doua ori pe an.
    3. Reuniunile sale sunt convocate de secretarul general si, daca partile contractante nu vor decide altfel, acestea au loc la sediul Consiliului.
    4. In cadrul Comitetului Sistemului armonizat, fiecare parte contractanta are dreptul la un vot; cu toate acestea, in sensul prevederilor prezentei conventii si fara a prejudicia orice conventie care s-ar incheia in viitor, atunci cand o uniune vamala sau economica, precum si atunci cand unul sau mai multe dintre statele ei membre sunt parti contractante, aceste parti contractante au impreuna dreptul la un singur vot. In mod similar, cand toate statele membre ale unei uniuni vamale sau economice, care poate deveni parte contractanta conform prevederilor art. 11 subparagraful b) devin parti contractante, acestea au impreuna dreptul la un singur vot.
    5. Comitetul Sistemului armonizat alege un presedinte si unul sau mai multi vicepresedinti.
    6. Regulamentul interior se stabileste prin hotarare adoptata cu majoritatea a doua treimi din voturile exprimate de membrii sai. Acest regulament este supus aprobarii Consiliului.
    7. Comitetul Sistemului armonizat invita, daca considera necesar, organizatii interguvernamentale sau alte organizatii internationale sa participe la lucrarile sale, in calitate de observatori.
    8. Comitetul Sistemului armonizat creeaza, daca este cazul, subcomitete sau grupe de lucru, tinand seama, in special, de prevederile paragrafului 1 subparagraful a) al art. 7 si stabileste componenta, drepturile referitoare la vot si regulamentul interior ale acestora.
    Art. 7
    Functiile Comitetului
    1. Comitetul Sistemului armonizat exercita, tinand seama de prevederile art. 8, urmatoarele functii:
    a) propune orice proiect de amendament la prezenta conventie, pe care-l socoteste de dorit, tinand seama, in special, de necesitatile utilizatorilor sau de evolutia tehnicilor si structurilor comertului international;
    b) redacteaza note explicative, avize de clasificare si alte avize pentru interpretarea Sistemului armonizat;
    c) formuleaza recomandari pentru a asigura o interpretare si o aplicare uniforma a Sistemului armonizat;
    d) culege si difuzeaza orice informatii cu privire la aplicarea Sistemului armonizat;
    e) furnizeaza, din oficiu sau la cerere, partilor contractante, statelor membre ale Consiliului, precum si organizatiilor interguvernamentale si altor organizatii internationale pe care Comitetul le considera corespunzatoare informatii sau indrumari privind orice aspecte cu privire la clasificarea marfurilor in Sistemul armonizat;
    f) prezinta, la fiecare sesiune a Consiliului, rapoarte cu privire la activitatea sa, inclusiv propuneri de amendamente, de note explicative, de avize de clasificare si de alte avize;
    g) exercita, in ceea ce priveste Sistemul armonizat, orice alte atributii sau functii pe care Consiliul sau partile contractante le pot considera utile.
    2. Deciziile administrative ale Comitetului Sistemului armonizat, care au implicatii bugetare, sunt supuse aprobarii Consiliului.
    Art. 8
    Rolul Consiliului
    1. Consiliul examineaza propunerile de amendamente la prezenta conventie, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat, si le recomanda partilor contractante, conform procedurii de la art. 16, numai daca un stat membru al Consiliului, care este parte contractanta la prezenta conventie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile in cauza sa fie restituite Comitetului pentru o noua examinare.
    2. Notele explicative, avizele de clasificare, celelalte avize privind interpretarea Sistemului armonizat si recomandarile care vizeaza asigurarea unei interpretari si aplicari uniforme a Sistemului armonizat, formulate in timpul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 7, sunt considerate ca aprobate de catre Consiliu, daca, inainte de sfarsitul celei de-a doua luni de la cea in care aceasta sesiune s-a incheiat, nici una dintre partile contractante la prezenta conventie nu a notificat secretarului general ca cere ca problema respectiva sa fie supusa Consiliului.
    3. Atunci cand Consiliul este sesizat cu o problema conform prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, el aproba respectivele note explicative, avizele de clasificare, alte avize sau recomandari, numai daca un stat membru al Consiliului, care este parte contractanta la prezenta conventie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile respective sa fie restituite Comitetului pentru o noua examinare.
    Art. 9
    Nivelul drepturilor vamale
    Partile contractante nu isi asuma, prin prezenta conventie, nici o obligatie in ceea ce priveste nivelul drepturilor vamale.
    Art. 10
    Reglementarea diferendelor
    1. Orice diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii este solutionat, pe cat posibil, prin negocieri directe intre partile respective.
    2. Orice diferend care nu a fost solutionat in acest mod este prezentat, de catre partile in disputa, Comitetului Sistemului armonizat, care il examineaza si face recomandari in vederea reglementarii lui.
    3. In cazul in care Comitetul Sistemului armonizat nu poate solutiona diferendul, el il prezinta Consiliului, care face recomandari in conformitate cu art. III lit. e) al Conventiei pentru infiintarea Consiliului.
    4. Partile in disputa pot conveni, in prealabil, sa accepte recomandarile Comitetului sau ale Consiliului.
    Art. 11
    Conditii necesare pentru a deveni parte contractanta
    Pot deveni parti contractante la prezenta conventie:
    a) statele membre ale Consiliului;
    b) uniunile vamale sau economice, carora li s-a transferat competenta de a incheia tratate cu privire la unele sau la toate problemele care intra sub incidenta prezentei conventii; si
    c) orice alt stat caruia secretarul general ii adreseaza o invitatie in acest scop, in conformitate cu instructiunile Consiliului.
    Art. 12
    Procedura necesara pentru a deveni parte contractanta
    1. Orice stat sau uniune vamala sau economica, ce indeplineste conditiile cerute, poate deveni parte contractanta la prezenta conventie:
    a) prin semnare, fara rezerva ratificarii;
    b) prin depunerea unui instrument de ratificare, dupa semnarea conventiei sub rezerva ratificarii; sau
    c) prin aderare, dupa ce conventia a incetat sa fie deschisa pentru semnare.
    2. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare de statele membre si uniunile vamale sau economice, prevazute la art. 11, la sediul Consiliului din Bruxelles, pana la data de 31 decembrie 1986. Dupa aceasta data, conventia va fi deschisa pentru aderare.
    3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la secretarul general.
    Art. 13
    Intrarea in vigoare
    1. Prezenta conventie intra in vigoare la prima data de 1 ianuarie dupa trecerea unei perioade de cel putin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, de la data la care 17 state sau uniuni economice sau vamale, prevazute la art. 11 de mai sus, au semnat-o fara rezerva ratificarii sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, dar nu inainte de 1 ianuarie 1987.
    2. Pentru orice stat sau uniune vamala sau economica ce semneaza prezenta conventie fara rezerva ratificarii, care o ratifica sau care adera la ea, dupa ce numarul minim cerut conform paragrafului 1 al prezentului articol a fost atins, prezenta conventie intra in vigoare la prima data de 1 ianuarie dupa trecerea unei perioade de cel putin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, data la care acest stat sau uniune economica sau vamala a semnat conventia fara rezerva ratificarii sau a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare, daca nu se precizeaza o data mai apropiata. Totusi data intrarii in vigoare, conform prevederilor prezentului paragraf, nu poate fi anterioara datei de intrare in vigoare prevazute la paragraful 1 al prezentului articol.
    Art. 14
    Aplicarea de catre teritoriile dependente
    1. Orice stat poate, fie la data la care devine parte contractanta la prezenta conventie, fie la o data ulterioara, sa notifice secretarului general ca aceasta conventie se extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile ale caror relatii internationale sunt sub responsabilitatea sa si care sunt mentionate in notificare. Aceasta notificare intra in vigoare la data de 1 ianuarie dupa trecerea unei perioade de cel putin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni de la data la care secretarul general o primeste, numai daca in notificare nu este precizata o data mai apropiata. Totusi prezenta conventie nu poate deveni aplicabila pentru aceste teritorii inaintea intrarii sale in vigoare pentru statul interesat.
    2. Prezenta conventie inceteaza de a fi aplicabila intr-un teritoriu desemnat, la data la care relatiile internationale ale acestui teritoriu nu mai sunt sub responsabilitatea partii contractante sau la o data anterioara notificata secretarului general, conform prevederilor art. 15.
    Art. 15
    Denuntare
    Prezenta conventie este incheiata pentru o durata nelimitata. Totusi oricare parte contractanta o poate denunta si denuntarea intra in vigoare la un an de la primirea de catre secretarul general a instrumentului de denuntare, numai daca in acesta nu este precizata o data mai indepartata.
    Art. 16
    Procedura de amendare
    1. Consiliul poate recomanda partilor contractante amendamente la prezenta conventie.
    2. Orice parte contractanta poate notifica secretarului general ca formuleaza o obiectie la un amendament recomandat si poate ulterior sa-si retraga aceasta obiectie in termenul precizat la paragraful 3 al prezentului articol.
    3. Orice amendament recomandat este considerat acceptat la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care secretarul general a notificat respectivul amendament, cu conditia ca, pana la expirarea acestui termen, sa nu existe nici o obiectie.
    4. Amendamentele acceptate intra in vigoare pentru toate partile contractante la una dintre urmatoarele date:
    a) in cazul in care amendamentul recomandat este notificat inainte de 1 aprilie, data intrarii in vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al doilea an care urmeaza datei acestei notificari; sau
    b) in cazul in care amendamentul recomandat este notificat la 1 aprilie sau ulterior, data intrarii in vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al treilea an care urmeaza datei acestei notificari.
    5. Nomenclaturile statistice ale fiecarei parti contractante, precum si nomenclatura sa tarifara sau, in cazul prevazut la paragraful 1 subparagraful c) al art. 3, nomenclatura sa tarifara si statistica combinata trebuie sa fie puse in concordanta cu Sistemul armonizat amendat la data prevazuta la paragraful 4 al prezentului articol.
    6. Orice stat sau uniune vamala sau economica ce semneaza prezenta conventie fara rezerva ratificarii, care o ratifica sau care adera la ea, se considera ca a acceptat toate amendamentele care, la data cand acest stat sau uniune a devenit parte contractanta, au intrat in vigoare sau care au fost acceptate conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol.
    Art. 17
    Drepturile partilor contractante cu privire la Sistemul armonizat
    Pentru problemele referitoare la Sistemul armonizat, paragraful 4 al art. 6, art. 8 si paragraful 2 al art. 16 confera fiecarei parti contractante drepturi:
    a) in ceea ce priveste toate partile Sistemului armonizat pe care le aplica in conformitate cu prevederile prezentei conventii; sau
    b) pana la data la care prezenta conventie intra in vigoare, in ceea ce o priveste, conform prevederilor art. 13 si in ceea ce priveste toate partile Sistemului armonizat pe care este obligata sa le aplice la data respectiva, conform prevederilor prezentei conventii; sau
    c) in ceea ce priveste toate partile Sistemului armonizat, cu conditia ca partea contractanta sa se fi angajat formal ca aplica intregul Sistem armonizat cu codificarea din sase cifre, in termenul de 3 ani prevazut la paragraful 5 al art. 4 si pana la expirarea acestui termen.
    Art. 18
    Rezerve
    Nu se admite nici o rezerva la prezenta conventie.
    Art. 19
    Notificari ale secretarului general
    Secretarul general notifica partilor contractante, celorlalte state semnatare, statelor membre ale Consiliului, care nu sunt parti contractante la prezenta Conventie, si secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite:
    a) notificarile primite conform art. 4;
    b) semnaturile, ratificarile si aderarile mentionate la art. 12;
    c) data la care prezenta conventie intra in vigoare, conform art. 13;
    d) notificarile primite conform art. 14;
    e) denuntarile primite conform art. 15;
    f) amendamentele la prezenta conventie, recomandate conform art. 16;
    g) obiectiile formulate la amendamentele recomandate conform art. 16, precum si retragerea eventuala a acestora;
    h) amendamentele acceptate conform art. 16, precum si data intrarii lor in vigoare.
    Art. 20
    Inregistrarea la Natiunile Unite
    Conform art. 102 din Carta Natiunilor Unite, prezenta conventie este inregistrata la Secretariatul Natiunilor Unite, la cererea secretarului general al Consiliului.
    Drept pentru care, subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat prezenta conventie.
    Incheiata la Bruxelles, la 14 iunie 1983, in limbile franceza si engleza, ambele texte avand aceeasi valoare, intr-un singur exemplar original ce se depune la secretarul general al Consiliului, care va transmite copii certificate pentru conformitate tuturor statelor si uniunilor vamale sau economice mentionate la art. 11.

    ANEXA 1

                     NOMENCLATURA SISTEMULUI ARMONIZAT

                                 CUPRINS

    Reguli generale pentru interpretarea Sistemului armonizat

    Sectiunea I
    Animale vii si produse ale regnului animal
    Note de sectiune
    1. Animale vii
    2. Carne si organe comestibile
    3. Peste si crustacee, moluste si alte nevertebrate acvatice
    4. Lapte si produse lactate; oua de pasari; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte
    5. Alte produse de origine animala, nedenumite si necuprinse in alta parte

    Sectiunea a II-a
    Produse ale regnului vegetal
    Note de sectiune
    6. Plante vii si produse de horticultura
    7. Legume, plante, radacini si tuberculi alimentari
    8. Fructe comestibile; coji de citrice si de pepeni
    9. Cafea, ceai, mate si condimente
    10. Cereale
    11. Produse ale industriei moraritului; malt; amidon si fecule; inulina; gluten de grau
    12. Seminte si fructe oleaginoase; seminte si fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie si furaje
    13. Gume, rasini si alte seve si extracte vegetale
    14. Materiale de impletit si alte produse de origine vegetala, nedenumite si necuprinse in alta parte

    Sectiunea a III-a
    Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala
    15. Grasimi si uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala

    Sectiunea a IV-a
    Produse ale industriilor alimentare; bauturi, lichide alcoolice si otet; tutun si inlocuitori de tutun prelucrati
    Note de sectiune
    16. Preparate din carne, din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice
    17. Zaharuri si produse zaharoase
    18. Cacao si preparate din cacao
    19. Preparate pe baza de cereale, de faina, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie
    20. Preparate din legume, din fructe sau din alte parti de plante
    21. Preparate alimentare diverse
    22. Bauturi, lichide alcoolice si oteturi
    23. Reziduuri si deseuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale
    24. Tutun si inlocuitori de tutun, prelucrati

    Sectiunea a V-a
    Produse minerale
    25. Sare; sulf; pamanturi si pietre; ipsos, var si ciment
    26. Minereuri, zgura si cenusa
    27. Combustibili minerali, uleiuri minerale si produsele distilarii acestora; materii bituminoase; ceara minerala

    Sectiunea a VI-a
    Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
    Note de sectiune
    28. Produse chimice anorganice; compusi anorganici sau organici ai metalelor pretioase, ai elementelor radioactive, ai pamanturilor rare sau ai izotopilor
    29. Produse chimice organice
    30. Produse farmaceutice
    31. Ingrasaminte
    32. Extracte tanante sau colorante; tanini si derivatii lor; pigmenti si alte materii colorante; vopsele si lacuri; masticuri, cerneluri
    33. Uleiuri esentiale si rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta, preparate, si preparate cosmetice
    34. Sapunuri, agenti de suprafata organici, preparate pentru spalat, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse pentru intretinere, lumanari si articole similare, paste de modelat, ceara pentru tehnica dentara si preparate pentru tehnica dentara pe baza de ipsos
    35. Substante albuminoide; produse pe baza de amidon sau de fecule modificate; cleiuri; enzime
    36. Pulberi si explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii inflamabile
    37. Produse fotografice sau cinematografice
    38. Produse diverse ale industriei chimice

    Sectiunea a VII-a
    Materiale plastice si articole din aceste materiale; cauciuc si articole din cauciuc
    Note de sectiune
    39. Materiale plastice si articole din aceste materiale
    40. Cauciuc si articole din cauciuc

    Sectiunea a VIII-a
    Piei brute, piei tabacite, blanuri si produse din acestea; articole de curelarie si de selarie; articole de voiaj, sacose de mana si articole similare; articole obtinute din intestine de animale
    41. Piei brute si piei tabacite
    42. Obiecte din piele; articole de curelarie sau de selarie; articole de voiaj, sacose si produse similare; produse din intestine de animale
    43. Blanuri si articole din blana; blanuri artificiale

    Sectiunea a IX-a
    Lemn, carbune de lemn si articole din lemn; pluta si lucrari din pluta; lucrari din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele
    44. Lemn, carbune de lemn si articole din lemn
    45. Pluta si articole din pluta
    46. Produse din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele

    Sectiunea a X-a
    Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deseuri si rebuturi de hartie sau de carton; hartie si articole din hartie
    47. Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deseuri si rebuturi de hartie sau de carton
    48. Hartie si carton; articole din pasta de celuloza, din hartie sau din carton
    49. Produse de editura, de presa sau ale altor industrii grafice; texte manuscrise, texte dactilografiate si planuri

    Sectiunea a XI-a
    Materiale textile si articole din aceste materiale
    Note de sectiune
    50. Matase
    51. Lana, par fin sau grosier de animale; fire si tesaturi din par de cal
    52. Bumbac
    53. Alte fibre textile vegetale; fire de hartie si tesaturi din fire de hartie
    54. Filamente sintetice sau artificiale
    55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue
    56. Vata, pasla (fetru) si materiale netesute; fire speciale; sfori, corzi, funii, franghii; articole din acestea
    57. Covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile
    58. Tesaturi speciale; tesaturi buclate; dantele, tapiserii, pasmanterii; broderii
    59. Tesaturi impregnate, unse, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile
    60. Materiale tricotate sau crosetate
    61. Articole si accesorii de imbracaminte, tricotate sau crosetate
    62. Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte, altele decat tricotate sau crosetate
    63. Alte articole textile confectionate; seturi, imbracaminte purtata sau uzata; zdrente

    Sectiunea a XII-a
    Incaltaminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; pene si fulgi apretati si articole din acestea; flori artificiale; articole din par uman
    64. Incaltaminte, ghetre si articole similare; parti ale acestor articole
    65. Obiecte de acoperit capul si parti ale acestora
    66. Umbrele, umbrelute de soare, parasolare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora
    67. Pene si puf, apretate, si articole din pene sau puf; flori artificiale; articole din par uman

    Sectiunea a XIII-a
    Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare; produse ceramice; sticla si articole din sticla
    68. Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare
    69. Produse ceramice
    70. Sticla si articole din sticla

    Sectiunea a XIV-a
    Perle naturale sau de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau suflate cu metale pretioase si obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede
    71. Perle naturale sau de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau suflate cu metale pretioase si obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede

    Sectiunea a XV-a
    Metale comune si articole din metale comune
    Note de sectiune
    72. Fonta, fier si otel
    73. Produse din fonta, fier sau otel
    74. Cupru si articole din cupru
    75. Nichel si articole din nichel
    76. Aluminiu si articole din aluminiu
    77. (Rezervat pentru o eventuala utilizare viitoare in cadrul Sistemului armonizat)
    78. Plumb si articole din plumb
    79. Zinc si articole din zinc
    80. Staniu (cositor) si articole din staniu
    81. Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea
    82. Unelte si scule, tacamuri (cutite, linguri, furculite), din metale comune; parti ale acestor articole, din metale comune
    83. Articole diverse din metale comune

    Sectiunea a XVI-a
    Masini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acestor aparate
    Note de sectiune
    84. Reactori nucleari, incalzitoare de apa, masini, aparate si dispozitive mecanice; parti ale acestora
    85. Masini, aparate si echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si parti si accesorii ale acestor aparate

    Sectiunea a XVII-a
    Mijloace de transport
    Note de sectiune
    86. Vehicule si echipamente pentru caile ferate sau similare si parti ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizari de trafic
    87. Autovehicule, tractoare, vehicule pe doua sau trei roti si alte vehicule terestre, parti si accesorii ale acestora
    88. Navigatie aeriana sau spatiala
    89. Navigatie maritima sau fluviala

    Sectiunea a XVIII-a
    Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, de control sau de precizie; instrumente si aparate medico-chirurgicale; ceasornicarie; instrumente muzicale; parti si accesorii ale acestora
    90. Instrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, de control sau de precizie, instrumente si aparate medico-chirurgicale; parti si accesorii ale acestora
    91. Ceasornicarie
    92. Instrumente muzicale; parti si accesorii pentru instrumente muzicale

    Sectiunea a XIX-a
    Arme si munitii; parti si accesorii ale acestora
    93. Arme, munitii, parti si accesorii ale acestora

    Sectiunea a XX-a
    Marfuri si produse diverse
    94. Mobila, mobilier medico-chirurgical; articole de pat si similare; aparate de iluminat, nedenumite si neincluse in alta parte; lampi pentru firme si reclame luminoase, indicatoare luminoase si articole similare; constructii prefabricate
    95. Jucarii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; parti si accesorii ale acestora
    96. Articole diverse

    Sectiunea a XXI-a
    Obiecte de arta, de colectie sau de antichitate
    97. Obiecte de arta, de colectie sau de antichitate
    98. (Rezervat pentru unele utilizari deosebite de catre partile contractante)
    99. (Rezervat pentru unele utilizari deosebite de catre partile contractante).

    REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA SISTEMULUI ARMONIZAT

    Incadrarea marfurilor in Nomenclatura pentru clasificarea marfurilor in tarifele vamale se face conform urmatoarelor principii:
    1. Enuntul titlurilor sectiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca avand numai o valoare indicativa, incadrarea marfii considerandu-se legal determinata atunci cand este in concordanta cu textul pozitiilor si al notelor de sectiuni si de capitole si atunci cand nu sunt contrare termenilor utilizati in acele pozitii si note, dupa urmatoarele reguli:
    2. a) Orice referire la un articol de la o pozitie determinata acopera acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu conditia ca el sa prezinte, ca atare, caracteristicile esentiale ale articolului complet sau finit. Aceasta regula se aplica si la articolul complet sau finit, sau considerat ca atare, in virtutea dispozitiilor precedente, atunci cand articolul este prezentat demontat sau nemontat;
    b) orice mentiune la o materie de la o pozitie determinata se refera la acea materie fie in stare pura, fie in amestec sau asociata cu alte materii. De asemenea, orice mentiune la produse dintr-o anumita materie se refera la produsele alcatuite total sau partial din aceasta materie. Incadrarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se face conform principiilor enuntate in regula 3.
    3. Atunci cand marfurile ar putea fi incadrate la doua sau mai multe pozitii, prin aplicarea regulii 2 b), sau in orice alt caz, incadrarea se face dupa cum urmeaza:
    a) pozitia cea mai specifica are prioritate fata de pozitiile cu un domeniu de aplicare mai general. Totusi, atunci cand doua sau mai multe pozitii se refera fiecare numai la o parte dintre materiile care compun un produs amestecat sau la un articol compozit, sau la o parte dintre articolele marfurilor prezentate in seturi conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, aceste pozitii se considera, in raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar daca una dintre pozitii da o descriere mai precisa sau mai completa;
    b) produsele amestecate, articolele compuse din materii diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite si marfurile prezentate in seturi conditionate pentru vanzarea cu amanuntul, a caror incadrare nu poate fi efectuata prin aplicarea regulii 3 a), sunt incadrate dupa materia sau articolul care le confera caracterul esential, atunci cand este posibila efectuarea acestei determinari;
    c) in cazul in care regulile 3 a) si 3 b) nu permit efectuarea incadrarii, marfa se incadreaza la pozitia cu numarul cel mai mare dintre pozitiile susceptibile de a putea fi luate in considerare.
    4. Marfurile care nu pot fi incadrate in virtutea regulilor precedente se incadreaza la pozitia aferenta articolelor cele mai asemanatoare.
    5. In afara dispozitiilor precedente, pentru marfurile specificate mai jos se aplica urmatoarele reguli:
    a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii si similare, special amenajate pentru a contine un articol determinat sau un set, susceptibile de a avea o utilizare indelungata si prezentate impreuna cu articolele carora le sunt destinate, se incadreaza impreuna cu aceste articole cand, in mod normal, se vand impreuna. Totusi aceasta regula nu se aplica daca articolele de mai sus confera ansamblului caracterul esential;
    b) sub rezerva dispozitiilor regulii 5 a) de mai sus, ambalajele care contin marfuri se incadreaza cu acestea din urma atunci cand fac parte din categoria celor folosite in mod normal pentru astfel de marfuri. Totusi aceasta dispozitie nu se aplica, daca ambalajele sunt folosite repetat, in mod obligatoriu.
    6. Incadrarea marfurilor in subpozitiile unei pozitii se efectueaza, in mod legal, prin respectarea termenilor acelor subpozitii si ale notelor de subpozitii, cu care se afla in relatie si cu respectarea regulilor de mai sus, intelegand prin aceasta ca nu pot fi comparate decat subpozitiile aflate pe acelasi nivel. In sensul acestei reguli, se utilizeaza si notele de sectiuni si capitole corespunzatoare, cu exceptia cazului in care contin dispozitii contrare.SmartCity5

COMENTARII la Legea 98/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 98 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 98/1996
Decizia 1783 2002
privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, editia a III-a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr. 1 si 2
Decizia 1783 2002
privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, editia a III-a (2002), actualizate prin aducerile la zi nr. 1 si 2
Decizia 1417 2002
privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor
Decizia 1417 2002
privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor
Decizia 1337 2002
privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor
Decizia 1337 2002
privind actualizarea Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor
Decizia 54 2002
privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor
Decizia 54 2002
privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor
Decizia 2008 2001
privind punerea in aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor, actualizata prin aducerile la zi nr. 1 - 29
Decizia 2008 2001
privind punerea in aplicare a prevederilor Culegerii de avize de clasificare emise de Comitetul Sistemului armonizat din cadrul Organizatiei Mondiale a Vamilor, actualizata prin aducerile la zi nr. 1 - 29
Decizia 1871 2001
privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamala referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat
Decizia 1871 2001
privind Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamala referitoare la aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat
Decretul 469 1996
privind promulgarea Legii pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a marfurilor, inclusiv la anexa acesteia, incheiata la Bruxelles la 14 iunie 1983
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu