Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (2) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.63 din 10.05.2011

privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 323 din 10 mai 2011SmartCity1


Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.
(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.
(3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.
(4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.
(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.
(7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.
Articolul 2
(1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.
(3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.
(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.
Articolul 3Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Articolul 4
(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.
Articolul 5Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă. Articolul 7Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, Ioan Oltean p. PREŞEDINTELE SENATULUI, Alexandru Pereş ANEXA Nr. 1Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
Minim Maxim
1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
35-40 ani 3.474 6.486
30-35 ani 3.230 6.032
25-30 ani 3.002 5.606
20-25 ani 2.828 5.378
15-20 ani 2.682 5.132
10-15 ani 2.518 4.959
2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
35-40 ani 2.251 3.249
30-35 ani 2.123 3.137
25-30 ani 2.058 3.032
20-25 ani 1.951 3.005
15-20 ani 1.879 2.976
10-15 ani 1.750 2.968
6-10 ani 1.449 2.515
3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
30-35 ani 1.704 2.457
25-30 ani 1.596 2.352
20-25 ani 1.564 2.341
15-20 ani 1.549 2.334
10-15 ani 1.521 2.309
6-10 ani 1.370 2.069
3-6 ani 1.349 2.031
4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
30-35 ani 1.442 1.935
25-30 ani 1.435 1.858
20-25 ani 1.427 1.834
15-20 ani 1.420 1.824
10-15 ani 1.414 1.800
6-10 ani 1.263 1.615
3-6 ani 1.242 1.613
până la 3 ani 1.223 1.601
5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
3-6 ani 1.143 1.602
până la 3 ani 1.123 1.575

NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. ANEXA Nr. 2 Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
35-40 ani 1.805
30-35 ani 1.715
25-30 ani 1.634
22-25 ani 1.563
18-22 ani 1.483
14-18 ani 1.450
10-14 ani 1.393
6-10 ani 1.225
2-6 ani 1.103
2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
35-40 ani 1.517
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.401
22-25 ani 1.334
18-22 ani 1.268
14-18 ani 1.219
10-14 ani 1.195
6-10 ani 1.049
2-6 ani 1.029
3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
35-40 ani 1.439
30-35 ani 1.377
25-30 ani 1.311
22-25 ani 1.274
18-22 ani 1.183
14-18 ani 1.150
10-14 ani 1.134
6-10 ani 1.000
2-6 ani 988
4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 981
5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
35-40 ani 1.523
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.394
22-25 ani 1.313
18-22 ani 1.247
14-18 ani 1.214
10-14 ani 1.169
6-10 ani 1.049
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
35-40 ani 1.423
30-35 ani 1.358
25-30 ani 1.293
22-25 ani 1.234
18-22 ani 1.156
14-18 ani 1.132
10-14 ani 1.082
6-10 ani 962
2-6 ani 943
7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
35-40 ani 1.259
30-35 ani 1.208
25-30 ani 1.158
22-25 ani 1.115
18-22 ani 1.082
14-18 ani 1.058
10-14 ani 1.042
6-10 ani 948
2-6 ani 941
8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 934
9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
35-40 ani 1.503
30-35 ani 1.430
25-30 ani 1.374
22-25 ani 1.293
18-22 ani 1.226
14-18 ani 1.194
10-14 ani 1.150
6-10 ani 1.029
10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
35-40 ani 1.350
30-35 ani 1.285
25-30 ani 1.227
22-25 ani 1.168
18-22 ani 1.119
14-18 ani 1.070
10-14 ani 1.054
6-10 ani 935
2-6 ani 926
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
35-40 ani 1.248
30-35 ani 1.185
25-30 ani 1.138
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.063
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 893
2-6 ani 883
12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 867
13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
35-40 ani 1.463
30-35 ani 1.406
25-30 ani 1.332
22-25 ani 1.260
18-22 ani 1.188
14-18 ani 1.145
10-14 ani 1.113
6-10 ani 996
14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
35-40 ani 1.301
30-35 ani 1.227
25-30 ani 1.178
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.070
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 915
2-6 ani 898
15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
35-40 ani 1.207
30-35 ani 1.156
25-30 ani 1.106
22-25 ani 1.094
18-22 ani 1.038
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.006
6-10 ani 877
2-6 ani 871
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 840
17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
35-40 ani 1.422
30-35 ani 1.357
25-30 ani 1.284
22-25 ani 1.216
18-22 ani 1.138
14-18 ani 1.113
10-14 ani 1.064
6-10 ani 963
18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
35-40 ani 1.240
30-35 ani 1.184
25-30 ani 1.137
22-25 ani 1.070
18-22 ani 1.044
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.010
6-10 ani 910
2-6 ani 881
19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
35-40 ani 1.175
30-35 ani 1.112
25-30 ani 1.069
22-25 ani 1.054
18-22 ani 1.018
14-18 ani 994
10-14 ani 981
6-10 ani 858
2-6 ani 852
20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant până la 2 ani 838
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
35-40 ani 826
30-35 ani 799
25-30 ani 786
22-25 ani 772
18-22 ani 759
14-18 ani 745
10-14 ani 731
6-10 ani 6171)
2-6 ani 6041)
până la 2 ani 6001)

NOTĂ: Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. ANEXA Nr. 3aSalarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA S 940 1.381
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 843 1.341
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 700 1.288
4. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 6681) 991
5. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6161)
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 793 1.164
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 682 1.045
8. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 6671) 917
9. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6061)
10. Informatician gradul IA S 992 1.417
11. Informatician gradul I S 893 1.376
12. Informatician gradul II S 780 1.312
13. Informatician gradul III S 6581) 1.019
14. Informatician gradul IV S 6281) 923
15. Informatician debutant S 6161)
16. Informatician gradul I SSD 754 1.164
17. Informatician gradul II SSD 699 1.045
18. Informatician gradul III SSD 6251) 917
19. Informatician debutant SSD 6061)
20. Corepetitor gradul I S 720 981
21. Corepetitor gradul II S 6461) 850
22. Corepetitor gradul III S 6281) 778
23. Corepetitor debutant S 6161)
24. Corepetitor gradul I SSD 676 903
25. Corepetitor gradul II SSD 6321) 786
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
26. Corepetitor gradul III SSD 6181) 718
27. Corepetitor debutant SSD 6061)
28. Secretar IA**) S 964 1.417
29. Secretar I S 866 1.376
30. Secretar II S 740 1.312
31. Secretar III S 6581) 1.019
32. Secretar IV S 6281) 923
33. Secretar debutant S 6161)
34. Secretar I SSD 685 1.195
35. Secretar II SSD 6491) 1.069
36. Secretar III SSD 6281) 935
37. Secretar IV SSD 6161) 763
38. Secretar debutant SSD 6041)
39. Secretar IA M 6211) 1.025
40. Secretar I M 6101) 935
41. Secretar II M 6001) 829
42. Secretar III M 6001) 743
43. Secretar debutant M 6001)
44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 6051) 1.000
45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6001) 910
46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6001) 806
47. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6001)
48. Informatician IA PL/M 6211) 1.025
49. Informatician I PL/M 6101) 935
50. Informatician II PL/M 6001) 829
51. Informatician III PL/M 6001) 743
52. Informatician debutant PL/M 6001)
53. Corepetitor I M 6051) 687
54. Corepetitor II M 6001) 6241)
55. Corepetitor III M 6001) 6051)
56. Corepetitor debutant M 6001)
57. Tehnician IA***) M 6211) 942
58. Tehnician I***) M 6101) 899
59. Tehnician II***) M 6001) 816
60. Tehnician III***) M 6001) 760
61. Tehnician debutant***) M 6001)
62. Laborant IA S 899 1.219
63. Laborant I S 805 1.099
64. Laborant II S 674 1.000
65. Laborant I SSD 6111) 1.081
66. Laborant II SSD 6071) 994
67. Laborant III SSD 6041) 881
68. Laborant I PL/M 6001) 840
69. Laborant II PL/M 6001) 746
70. Laborant debutant PL/M 6001)
71. Analist, programator, inginer sistem; IA S 812 1.545
72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463
73. Analist, programator, inginer sistem; II S 6641) 1.281
74. Analist, programator, inginer sistem; III S 6451) 1.101
75. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6281) 981
76. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6161)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
77. Analist (programator) ajutor; IA M 6211) 1.025
78. Analist (programator) ajutor; I M 6101) 935
79. Analist (programator) ajutor; II M 6001) 829
80. Analist (programator) ajutor; III M 6001) 743
81. Analist (programator) ajutor; debutant M 6001)
82. Operator, controlor date; I M 6211) 951
83. Operator, controlor date; II M 6101) 843
84. Operator, controlor date; III M 6001) 756
85. Operator, controlor date; IV M 6001) 673
86. Operator, controlor date; debutant M 6001)
87. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 786 1.569
88. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 6551) 1.307
89. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6161) 1.111
90. Comandant S 6341) 1.467
91. Şef mecanic S 6001) 1.187
92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 6001) 945
93. Căpitan M 6001) 881
94. Şef mecanic M 6001) 862
95. Ofiţer punte M 6001) 803
96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 6001) 783
97. Şef echipaj M 6001) 823
98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 6001) 6111)
99. Inginer gradul IA S 6631) 1.279
100. Inginer gradul I S 6491) 1.201
101. Inginer gradul II S 6401) 1.100
102. Inginer gradul III S 6281) 999
103. Inginer gradul debutant S 6161)
104. Subinginer gradul I SSD 6241) 1.100
105. Subinginer gradul II SSD 6221) 1.018
106. Subinginer gradul III SSD 6161) 899
107. Subinginer debutant SSD 6041)
108. Medic primar S 799 1.597
109. Medic specialist S 770 1.466
110. Medic S 691 1.379
111. Medic stagiar S 6161)
112. Farmacist primar S 799 1.597
113. Farmacist specialist S 698 1.393
114. Farmacist S 6281) 1.162
115. Farmacist stagiar S 6161)
116. Dentist principal SSD 6111) 1.081
117. Dentist SSD 6071) 994
118. Dentist debutant SSD 6041)
119. Tehnician dentar principal M 6001) 972
120. Tehnician dentar M 6001) 885
121. Tehnician dentar debutant M 6001)
122. Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 799 1.597
123. Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 698 1.393
124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 6281) 1.162
125. Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant S 6161)
126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368
127. Psiholog, sociolog S 6311) 1.218
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
128. Psiholog, sociolog debutant S 6161)
129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597
130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466
131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379
132. Cercetător ştiinţific S 6271) 1.210
133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 6171) 1.142
134. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 6051)
135. Asistent I M 6051) 1.000
136. Asistent II M 6001) 910
137. Asistent III M 6001) 806
138. Asistent stagiar M 6001)
139. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 843 1.683
140. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 809 1.540
141. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 717 1.432
142. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 6581) 1.269
143. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6281) 1.071
144. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6161)
145. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 791 1.506
146. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 713 1.425
147. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 6521) 1.257
148. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6281) 1.071
149. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6161)
150. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 6001) 862
151. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 746
152. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III 6001) 6641)
153. Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant 6001)
154. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339
155. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6341) 1.144
156. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6281) 1.071
157. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6161)
158. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6051) 1.000
159. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 6001) 910
160. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 6001) 806
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
161. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6001)
162. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 670 1.339
163. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6341) 1.174
164. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6281) 1.134
165. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6161)
166. Muzeograf, bibliograf I SSD 6241) 1.100
167. Muzeograf, bibliograf II SSD 6221) 1.018
168. Muzeograf, bibliograf III SSD 6161) 899
169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6041)
170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 6051) 1.000
171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 6001) 910
172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 6001) 806
173. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 6001)
174. Regizor scenă (culise) I M 6051) 1.000
175. Regizor scenă (culise) II M 6001) 910
176. Regizor scenă (culise) III M 6001) 806
177. Regizor scenă (culise) debutant M 6001)
178. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 6171) 1.113
179. Ofiţer aspirant S 6051)
180. Şef staţie RTG M 6001) 931
181. Ofiţer RTG I M 6001) 813
182. Ofiţer RTG II M 6001) 743
183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 6001)
184. Medic veterinar I S 770 1.466
185. Medic veterinar II S 6461) 1.247
186. Medic veterinar III S 6281) 1.071
187. Medic veterinar debutant S 6161)
188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 6461) 1.246
189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6341) 1.091
190. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6281) 1.071
191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6161)
192. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 799 1.597
193. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 6461) 1.250
194. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 6281) 1.134
195. Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 6161)
196. Conservator, restaurator I SSD 6291) 1.100
197. Conservator, restaurator II SSD 6221) 1.018
198. Conservator, restaurator III SSD 6161) 899
199. Conservator, restaurator debutant SSD 6041)
200. Conservator, restaurator, custode sală I M 6051) 1.000
201. Conservator, restaurator, custode sală II M 6001) 910
202. Conservator, restaurator, custode sală III M 6001) 806
203. Conservator, restaurator, custode sală debutant M 6001)
204. Mânuitor carte M/G 6001) 6301)
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 709 1.396
206. Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S 697 1.118
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) S 677 1.029
209. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6161)
210. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6291) 1.100
211. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) SSD 6221) 1.018
212. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6161) 899
213. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6041)
214. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 678 942
215. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 6541) 899
216. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6301) 743
217. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6001)
218. Antrenor categoria I 700 1.397
219. Antrenor categoria II 6261) 1.175
220. Antrenor categoria III 6161) 1.111
221. Antrenor categoria IV 6051) 1.009
222. Antrenor categoria V 6001) 883
223. Antrenor debutant 6001)
224. Model I M 6431) 671
225. Model II M 6381) 6621)

*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu“. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011. ANEXA Nr. 3bSalarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar

Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale
1. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 886 1.408
2. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 735 1.353
3. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 702 1.041
4. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 6471)
5. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 833 1.223
6. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 716 1.098
7. Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 701 963
8. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 6371)
9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488
10. Informatician gradul I S 938 1.445
11. Informatician gradul II S 819 1.378
12. Informatician gradul III S 691 1.070
13. Informatician gradul IV S 6601) 970
14. Informatician debutant S 6471)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
15. Informatician gradul I SSD 792 1.223
16. Informatician gradul II SSD 734 1.098
17. Informatician gradul III SSD 6571) 963
18. Informatician debutant SSD 6371)
19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030
20. Instructor-animator gradul II S 679 893
21. Instructor-animator gradul III S 6601) 817
22. Instructor-animator debutant S 6471)
23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949
24. Instructor-animator gradul II SSD 6641) 826
25. Instructor-animator gradul III SSD 6491) 722
26. Instructor-animator debutant SSD 6371)
27. Asistent social gradul I S 825 1.112
28. Asistent social gradul II S 688 934
29. Asistent social gradul III S 6601) 830
30. Asistent social debutant S 6471)
31. Asistent social gradul I SSD 688 949
32. Asistent social gradul II SSD 6381) 807
33. Asistent social debutant SSD 6351)
34. Corepetitor gradul I S 756 1.030
35. Corepetitor gradul II S 679 893
36. Corepetitor gradul III S 6601) 817
37. Corepetitor debutant S 6471)
38. Corepetitor gradul I SSD 710 949
39. Corepetitor gradul II SSD 6641) 826
40. Corepetitor gradul III SSD 6491) 754
41. Corepetitor debutant SSD 6371)
42. Secretar I**) S 910 1.445
43. Secretar II**) S 777 1.378
44. Secretar III**) S 691 1.070
45. Secretar IV**) S 6601) 970
46. Secretar debutant**) S 6471)
47. Secretar I**) SSD 720 1.255
48. Secretar II**) SSD 682 1.123
49. Secretar III**) SSD 6601) 982
50. Secretar IV**) SSD 6471) 802
51. Secretar debutant**) SSD 6351)
52. Secretar I A**) M 6521) 1.077
53. Secretar I**) M 6411) 982
54. Secretar II**) M 6291) 871
55. Secretar III**) M 6181) 781
56. Secretar debutant**) M 6051)
57. Bibliotecar, documentarist, redactor I A PL/M 6361) 1.050
58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 6231) 956
59. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 6131) 847
60. Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 6051)
61. Informatician I A PL/M 6521) 1.077
62. Informatician I PL/M 6411) 982
63. Informatician II PL/M 6291) 871
64. Informatician III PL/M 6181) 781
65. Informatician debutant PL/M 6051)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
66. Instructor-animator I A M 6361) 817
67. Instructor-animator I M 6231) 709
68. Instructor-animator II M 6131) 6441)
69. Instructor-animator debutant M 6051)
70. Instructor de educaţie extraşcolară I A M 6521) 839
71. Instructor de educaţie extraşcolară I M 6411) 770
72. Instructor de educaţie extraşcolară II M 6291) 676
73. Instructor de educaţie extraşcolară III M 6181) 6421)
74. Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 6051)
75. Asistent social I PL/M 694 939
76. Asistent social II PL/M 6231) 803
77. Asistent social III PL/M 6131) 684
78. Asistent social debutant PL/M 6051)
79. Corepetitor I M 6361) 722
80. Corepetitor II M 6231) 6561)
81. Corepetitor III M 6131) 6361)
82. Corepetitor debutant M 6051)
83. Tehnician IA***) M 6521) 989
84. Tehnician I***) M 6411) 944
85. Tehnician II***) M 6291) 857
86. Tehnician III***) M 6181) 798
87. Tehnician debutant***) M 6051)
88. Laborant IA S 944 1.280
89. Laborant I S 846 1.154
90. Laborant II S 708 1.050
91. Laborant I SSD 6421) 1.135
92. Laborant II SSD 6381) 1.044
93. Laborant III SSD 6351) 925
94. Laborant I PL/M 6181) 882
95. Laborant II PL/M 6061) 784
96. Laborant debutant PL/M 6001)
97. Pedagog şcolar IA S 944 1.280
98. Pedagog şcolar I S 846 1.154
99. Pedagog şcolar II S 708 1.050
100. Pedagog şcolar I SSD 6421) 1.135
101. Pedagog şcolar II SSD 6381) 1.044
102. Pedagog şcolar III SSD 6351) 925
103. Pedagog şcolar IA M 6181) 827
104. Pedagog şcolar I M 6061) 741
105. Pedagog şcolar II M 6001)
106. Analist, programator, inginer sistem; IA S 853 1.623
107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537
108. Analist, programator, inginer sistem; II S 698 1.345
109. Analist, programator, inginer sistem; III S 678 1.156
110. Analist, programator, inginer sistem; IV S 6601) 1.030
111. Analist, programator, inginer sistem; debutant S 6471)
112. Analist (programator) ajutor; IA M 6521) 1.077
113. Analist (programator) ajutor; I M 6411) 982
114. Analist (programator) ajutor; II M 6291) 871
115. Analist (programator) ajutor; III M 6181) 781
116. Analist (programator) ajutor; debutant M 6051)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
117. Operator, controlor date; I M 6521) 999
118. Operator, controlor date; II M 6411) 886
119. Operator, controlor date; III M 6291) 794
120. Operator, controlor date; IV M 6181) 707
121. Operator, controlor date; debutant M 6051)
122. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I S 826 1.648
123. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 688 1.373
124. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 6471) 1.167
125. Comandant S 6661) 1.541
126. Şef mecanic S 6321) 1.247
127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 6321) 993
128. Căpitan M 6001) 925
129. Şef mecanic M 6001) 905
130. Ofiţer punte M 6001) 844
131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 6001) 823
132. Şef echipaj M 6001) 865
133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 6001) 6111)
134. Inginer gradul IA S 697 1.343
135. Inginer gradul I S 682 1.261
136. Inginer gradul II S 672 1.155
137. Inginer gradul III S 6601) 1.049
138. Inginer gradul debutant S 6471)
139. Subinginer gradul I SSD 6561) 1.155
140. Subinginer gradul II SSD 6531) 1.069
141. Subinginer gradul III SSD 6471) 944
142. Subinginer debutant SSD 6351)
143. Medic primar S 839 1.677
144. Medic specialist S 809 1.540
145. Medic S 726 1.448
146. Medic stagiar S 6471)
147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437
148. Psiholog, sociolog S 6631) 1.279
149. Psiholog, sociolog debutant S 6471)
150. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I S 886 1.768
151. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II S 850 1.617
152. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III S 753 1.504
153. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333
154. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V S 6601) 1.125
155. Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant S 6471)
156. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I S 831 1.582
157. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II S 749 1.497
158. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III S 685 1.320
159. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV S 6601) 1.125
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
160. Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S 6471)
161. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I 6001) 905
162. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II 6001) 784
163. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III 6001) 698
164. Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant 6001)
165. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406
166. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II S 6661) 1.202
167. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III S 6601) 1.125
168. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant S 6471)
169. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I 6361) 1.050
170. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II 6231) 956
171. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III 6131) 847
172. Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant 6051)
173. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I S 704 1.406
174. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II S 6661) 1.233
175. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III S 6601) 1.191
176. Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic S 6471)
177. Muzeograf, bibliograf I SSD 6561) 1.155
178. Muzeograf, bibliograf II SSD 6531) 1.069
179. Muzeograf, bibliograf III SSD 6471) 944
180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 6351)
181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 6361) 1.050
182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 6231) 956
183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 6131) 847
184. Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 6051)
185. Regizor scenă (culise) I M 6361) 1.050
186. Regizor scenă (culise) II M 6231) 956
187. Regizor scenă (culise) III M 6131) 847
188. Regizor scenă (culise) debutant M 6051)
189. Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 6481) 1.169
190. Ofiţer aspirant S 6361)
191. Şef staţie RTG M 6001) 978
192. Ofiţer RTG I M 6251) 854
193. Ofiţer RTG II M 6181) 781
194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant M 6001)
195. Medic veterinar I S 809 1.540
196. Medic veterinar II S 679 1.310
197. Medic veterinar III S 6601) 1.125
198. Medic veterinar debutant S 6471)
Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor*) Minim Maxim
- lei - - lei -
199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309
200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 6661) 1.146
201. Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 6601) 1.125
202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 6471)
203. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) S 745 1.466
204. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) S 732 1.174
205. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) S 711 1.081
206. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) S 6471)
207. Administrator financiar (patrimoniu) grad I****) SSD 6611) 1.155
208. Administrator financiar (patrimoniu) grad II****) SSD 6531) 1.069
209. Administrator financiar (patrimoniu) grad III****) SSD 6471) 944
210. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) SSD 6351)
211. Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****) M 712 989
212. Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****) M 687 944
213. Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) M 6621) 781
214. Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) M 6051)
215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467
216. Antrenor categoria II*****) 6581) 1.234
217. Antrenor categoria III*****) 6471) 1.167
218. Antrenor categoria IV*****) 6361) 1.060
219. Antrenor categoria V*****) 6231) 928
220. Antrenor debutant*****) 6111)
221. Şef atelier şcoală I M 676 784
222. Şef atelier şcoală II M 6671) 754
223. Şef atelier şcoală III M 6641) 705
224. Instructor I M 676 734
225. Instructor II M 670 695
226. Model I M 676 705
227. Model II M 670 695
228. Supraveghetor noapte G 6481) 673
229. Medic primar învăţământ special S 981 1.931
230. Medic specialist învăţământ special S 809 1.540
231. Medic învăţământ special S 726 1.448
232. Medic stagiar învăţământ special S 6471)
233. Asistent medical principal învăţământ special SSD 688 1.124
234. Asistent medical învăţământ special SSD 6381) 1.006
235. Asistent medical debutant învăţământ special SSD 6351)
236. Asistent medical I învăţământ special PL/M 694 1.109
237. Asistent medical II învăţământ special PL/M 6231) 991
238. Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 6051)
239. Infirmieră învăţământ special G 6001) 6621)
240. Mediator şcolar I M/G 6131) 6621)
241. Mediator şcolar II M/G 6051) 6421)
242. Mediator şcolar debutant M/G 6001)

*) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum. NOTĂ: Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011. ANEXA Nr. 4Indemnizaţii de conducere specifice 1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare - % -
minim maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universităţii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
9. Director de departament 20 25
10. Şef de catedră 20 25

2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare - % -
minim maxim
1. Inspector şcolar general 45 55
2. Inspector şcolar general adjunct 35 45
3. Inspector şcolar de specialitate 30 40
4. Inspector şcolar 25 30
5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35
6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25
7. Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător)*) 15 25
8. Directorul casei corpului didactic 35 45

*) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele. 3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ

Nr. crt. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de încadrare - % -
limita maximă
1. Contabil-şef (administrator financiar) 40
2. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30
3. Secretar-şef facultate 25
4. Secretar-şef*) 20

*) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. ANEXA Nr. 5METODOLOGIA DE CALCUL al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul IMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege. Articolul 2
(1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.
(2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ; B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege; C. indemnizaţia pentru învăţământ special; D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.
(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă.
(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.
Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul: A. 1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică; b)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate; c)pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt. 3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. 4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate. 5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar. 6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c). 7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz. B. 1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. D. 1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011. 2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. E. 1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

Articolul 5Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 6Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează: a)pentru două clase de elevi - 7%; b)pentru 3 clase de elevi - 10%; c)pentru 4 clase de elevi - 15%. Articolul 7
(1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legeacadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.
(2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.
Articolul 8Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 9
(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
Articolul 10
(1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate.
(2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel:a)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; b)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special; c)1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d)1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e)1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f)1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
(3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel:a)1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; b)1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special; c)1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d)1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e)1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f)1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011.
(4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar.
Articolul 11
(1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.
(2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.
Articolul 12Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice
B. Indemnizaţie de conducere B = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar)
C. Indemnizaţie pentru învăţământ special C = 15% x A
D. Gradaţie de merit D = 25% x A
E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, educatoare, institutori, profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar E = 10% x (A + B + C + D)
Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E)
Spor practică pedagogică = 10 – 25% x A (proporţional cu nr. de elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate)
Spor predare simultană = 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
Indemnizaţie zone izolate = 3 – 20% x A - diferenţa, după caz, în compensaţii tranzitorii
Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) - inclus în compensaţii tranzitorii
Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Capitolul IIMetodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege. Articolul 2
(1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.
(2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale; B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege; C. indemnizaţia pentru învăţământ special; D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii; E. sporul de stabilitate.
(3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.
(4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.
Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul: A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică; B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale; C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale; D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale; E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ; 2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ; 3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate; 4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

Articolul 5Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 6
(1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.
Articolul 7
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
(2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1).
(3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie.
Articolul 8
(1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.
(2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.
Articolul 9Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:

A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare
B. Indemnizaţie de conducere = procentul aferent din anexa nr. 4 x A
C. Indemnizaţie pentru învăţământ special C = 15% x A
D. Gradaţie de merit D = 25% x A
E. Sporul de stabilitate E = 15% x (A + B + C + D)
Spor de vechime în muncă = 5 – 25% x (A + B + C + D + E)
Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).
Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)

Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.SmartCity5

COMENTARII la Legea 63/2011

 
24.04.2012 18:54:38  Anonim  a scris :
pe noi ne ocoleste ,numai cu munca, unde sunt sporurile noastre?la noi au disparut si la didactic -auxiliar au aparut toate.unde este dreptatea?noi suntem prostii tarii?
   
 
24.04.2012 18:48:44  Anonim  a scris :
nu prea inteleg nimic,noi personalul nedidactic unde ne regasim, pt noi nu se calculeaza separat sporul de vechime,sau sa beneficiem si noi de un spor,de stabilitate sau pt conditii de munca.am impresia ca chiar se greseste, sau se face cu intentie,oricum o sa contest nivelul salariului stabilit adaugand sporul de vechime,este dreptul meu si trebuie sa apare separat.trebuia sa-mi adauge sporul de conditii vatamatoare ca o compensatie tranzitorie la salariul de baza
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 400 2018
    Bună ziua, ai nevoie de un împrumut? cum ar fi împrumutul pentru a-ți plăti serviciul, să-ți plătești chiria și să rezolvi problemele financiare, aici este o oportunitate pentru tine, Hope oferă împrumuturi la domiciliu, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi comerciale, împrumuturi de capital de pornire, împrumuturi pentru construcții, împrumuturi de la hotel, rate de dobândă de 2% pe răsplată anuală, împrumutul Hope durează maxim 5 ore, pentru a ajunge la toți clienții autorizați în cadrul cuvântului, contactați-ne la (kplenders@outlook.com)
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 6 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 158 2005
    Buna, Aveți nevoie de ajutor financiar, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita dept și a vă începe propria afacere, împrumut de mașină sau împrumut personal? aici este compania doamnei Hope Elinal împrumut oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% în cazul în care este interesat, rapid e-mail la adresa mea de e-mail flacon: kplenders@outlook.com
Loyalty info a comentat Hotărârea 11 2017
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Ordin 510 2003
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
Loyalty info a comentat Legea 410 2004
     Buy 100% undetectable counterfeit money grade A ,Blacknotes cleaning and SSD solution @ (infodocuments4@gmail.com) We are the best and Unique producer of HIGH QUALITY Undetectable Counterfeit Banknotes, with over a billion of our products circulating around the world. We supply only original high-quality counterfeit currency NOTES to all countries worldwide. THESE BANKNOTES ARE HIGHLY INDISTINGUISHABLE TO THE TOUCH AND FEEL OF THE HANDS AND LOOK OF THE NAKED EYES. THIS MONEY CARRIES INDIVIDUAL SERIALS AND BYPASS ALL SECURITY TEST INCLUDING UV- LIGHT AND IODINE COUNTERFEIT PEN MARKER. We offer high quality counterfeit NOTES for the following currencies; EUR - Euro USD - US Dollar DNR - DINAR GBP - British Pound INR - Indian Rupee AUD - Australian Dollar CAD - Canadian Dollar AED - Emirati Dirham ZAR - Rand CHF - Swiss Franc CNY - Chinese Yuan Renminbi MYR - Malaysian Ringgit THB - Thai Baht All Inquiries Below Ema­il: infodocuments4@gmail.com WhatApp: +237673528224 Skype: info documents4
ANONIM a comentat Hotărârea 516 1991
     I am a direct Mandate to a genuinely renowned Investment Finance Company and providers offering Financial Instruments such as BG/SBLC/MTN/LC/DLC on Lease and Sale at the best rates and with the most feasible procedures. Instruments offered can be put in all forms of trade and can be monetized or discounted for direct funding. We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project. We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All relevant business information will be provided upon request. BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Kindly contact for genuine inquiries and I can provide you with the needed information. Contact : fred stones Email: premiumfinanceserviceltd@gmail.com Skype: fredforrealasurance403
ANONIM a comentat Legea 278 2011
     We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Buna, Sunt dna Olivia Daniel, o împrumutător privat de împrumut care oferă împrumuturi pentru oportunități de viață. Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a vă achita datoriile sau aveți nevoie de un împrumut pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ați fost respinsă de bănci și de alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut de consolidare sau de ipotecă? căutați mai mult, pentru că suntem aici pentru a face toate problemele dvs. financiare un lucru din trecut. Acordăm fonduri persoanelor fizice care au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau au nevoie de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în afaceri la o rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că oferim asistență fiabilă și beneficiară și că vom fi dispuși să oferim un împrumut. Deci, contactați-ne astăzi prin e-mail la: (Oliviadaniel93@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu