Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 41 din 28 iunie 1993

pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 139 din 29 iunie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul legii este urmatorul: "Lege privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei".
    2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salariile personalului din aparatul Parlamentului se acorda tinand seama de rolul, importanta si raspunderea ce le revin in exercitarea functiei.
    Senatorilor si deputatilor care detin functia de membru al Guvernului, in perioada exercitarii acesteia, li se aplica, in privinta salarizarii, dispozitiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive.
    Senatorii si deputatii, membri ai Guvernului, vor primi diurna de sedinta aferenta pentru sedintele Senatului si Camerei Deputatilor la care participa in calitate de parlamentari."
    3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Indemnizatiile lunare ale senatorilor si deputatilor, precum si pentru functiile din birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, din birourile comisiilor permanente ale celor doua Camere si pentru presedintii grupurilor parlamentare sunt cele prevazute in anexa nr. 1."
    4. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Salariatii incadrati in functii de executie, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activitati, studii complexe si altele asemenea, beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc aceasta sarcina, de o indemnizatie care face parte din salariul de baza, in limitele prevazute in anexa nr. 4, stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata, salariatii incadrati in functii de specialitate beneficiaza de un salariu de merit lunar, de pana la 15% din salariul de baza, si care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (2) Salariatii care beneficiaza de salariu de merit, precum si cuantumul acestuia se stabilesc, o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Activitatea acestor salariati se analizeaza in fiecare an si, in raport cu rezultatele obtinute, se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de salariati incadrati in functii de specialitate."
    6. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Majorarea salariului de baza pentru salariatii incadrati in functii de executie de specialitate specifice prevazute in anexa nr. 3 si a indemnizatiei de conducere se face o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului, tinand seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala."
    7. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Trecerea salariatilor incadrati in functii de executie in gradatia imediat superioara se face o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului."
    8. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol 10^1, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 10^1
    Salariatii care trec in functii cu salarii fixe sau intre limite, pe functii la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se incadreaza prin numire la gradatia care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut."
    9. Articolul 11 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------
                                  Procente din indemnizatia
Transe de vechime in munca                lunara
                                   sau din salariul de baza
-----------------------------------------------------------
    - de la  3 la  5 ani                     5
    - de la  5 la 10 ani                    10
    - de la 10 la 15 ani                    15
    - de la 15 la 20 ani                    20
    - peste 20 ani                          25
-----------------------------------------------------------
    10. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "(4) Salariatii pensionari pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca realizate dupa data pensionarii."
    11. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Salariatii care lucreaza in conditii grele de munca primesc un spor de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca si categoriile de salariati se stabilesc potrivit legii si se aproba de Biroul permanent.
    (2) Salariatii care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00-6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru."
    12. Articolul 15 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Senatorii, deputatii si salariatii primesc la sfarsitul anului calendaristic un premiu corespunzator nivelului indemnizatiei lunare sau, dupa caz, salariul de baza, realizat in ultima luna din anul pentru care se face plata."
    13. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Premiul anual poate fi redus sau anulat de catre Biroul permanent al fiecarei Camere, daca senatorii sau deputatii au fost sanctionati, in aceasta calitate, in conditiile legii."
    14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse, se constituie fondul presedintelui Senatului si fondul presedintelui Camerei Deputatilor, care se aproba anual prin buget.
    (2) Pentru primirea delegatiilor straine si invitatilor din tara sau din strainatate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru actiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor."
    15. Articolul 20 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Senatorii si deputatii care participa la sedintele comune ale Senatului si Camerei Deputatilor, ale fiecarei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiaza de o diurna de sedinta ce reprezinta 2% din indemnizatia lunara a senatorului sau a deputatului."
    16. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "De aceeasi diurna de sedinta beneficiaza senatorii si deputatii prezenti la sedintele grupurilor parlamentare sau la alte activitati ale Parlamentului, daca acestea se desfasoara la cererea Biroului permanent sau a presedintelui fiecarei Camere si daca diurna nu s-a acordat in conditiile alin. (1)."
    17. Articolul 20 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Senatorii si deputatii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 1% din indemnizatia lunara prevazuta pentru senator sau deputat. Totodata, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda suma de 120 lei pe noapte pe toata durata sesiunii parlamentare. In perioada vacantelor parlamentare se asigura spatiile necesare pastrarii bagajelor."
    18. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Drepturile prevazute la alin. (2) se acorda si in perioada vacantei parlamentare daca senatorii si deputatii indeplinesc misiuni dispuse de presedintele Senatului sau al Camerei Deputatilor ori de catre Biroul permanent al fiecarei Camere."
    19. Articolul 20 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Senatorii sau deputatii care efectueaza o deplasare in tara, din insarcinarea presedintelui Senatului sau al Camerei Deputatilor, biroului permanent al fiecarei Camere ori birourile comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau de 120 lei pe noapte, daca nu se cazeaza in unitati hoteliere sau alte spatii de cazare autorizate, precum si de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizatia lunara prevazuta pentru senator sau deputat in cazul in care deplasarea se efectueaza in alta localitate decat cea in care domiciliaza. De aceleasi drepturi beneficiaza senatorii si deputatii care nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii, in vederea indeplinirii unor activitati legate de exercitarea mandatului."
    20. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Senatorii sau deputatii care se deplaseaza in alta localitate din circumscriptiile electorale in care domiciliaza, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului, beneficiaza de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevazuta la alin. (2), pentru o singura zi pe saptamana.
    Senatorii sau deputatii care folosesc autoturismul proprietate personala pentru a se deplasa saptamanal, din localitatea unde domiciliaza, la Parlament si inapoi, precum si cei care au domiciliul in municipiul Bucuresti si se deplaseaza, cel mult o data pe saptamana, in circumscriptia electorala in care au fost alesi si inapoi, pentru activitati legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizati in acest scop, dar nu mai mult decat contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleasi drepturi beneficiaza senatorii si deputatii care se deplaseaza din localitatea de domiciliu in localitatea cea mai apropiata de unde se asigura transportul la Parlament si inapoi."
    21. Dupa articolul 20 se introduce doua articole noi, articolul 20^1 si articolul 20^2, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 20^1
    Senatorilor sau deputatilor li se ramburseaza contravaloarea taxelor de posta sau telecomunicatii interne, pentru activitatile legate de exercitarea mandatului, in limitele stabilite prin bugetul fiecarei Camere."
    "Art. 20^2
    (1) Activitatea desfasurata in calitate de senator sau deputat constituie vechime in munca si in specialitate.
    (2) Indemnizatiile lunare prevazute la art. 2 au regimul prevazut de lege pentru salarii.
    (3) Pe durata exercitarii mandatului, senatorii si deputatii beneficiaza, potrivit legii, de sporul de vechime in munca prevazut la art. 11 alin. (1)."
    22. Articolul 24 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decat functiile de executie de specialitate specifice, precum si conditiile de incadrare si promovare sunt cele prevazute pentru functiile de executie din ministere si celelalte organe centrale, mai mari cu 30% ."
    23. La articolul 24, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Salariatii care desfasoara, in cadrul aparatului Parlamentului, activitati de protocol si de relatii cu publicul se incadreaza in functii de specialitate."
    24. Articolul 24 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In statele de functii pot fi prevazute si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde functiile respective sunt specifice si care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1)."
    25. Articolul 28 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Indemnizatiile lunare si salariile din prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii. Acestea vor fi actualizate tinand seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993."
    Art. 2
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege si inlocuiesc anexele nr. 1-5 la Legea nr. 53/1991.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 6 alin. 3 si 4 din Legea nr. 4/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Ministerul Finantelor va introduce in structura bugetului de stat pe anul 1993 modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 5
    Indemnizatiile, salariile si celelalte drepturi prevazute de prezenta lege se acorda cu data de 1 a lunii in care legea intra in vigoare.
    Art. 6
    Legea nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, cu modificarile ulterioare si cele aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, actualizandu-se denumirile institutiilor si dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
           prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 iunie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE


    ANEXA 1

               INDEMNIZATIILE
pentru senatori, deputati, pentru functiile din Biroul permanent al Senatului, al Camerei Deputatilor, din comisiile permanente ale celor doua Camere, precum si pentru presedintii grupurilor parlamentare
-----------------------------------------------------------------------
Nr.              Functia                            Indemnizatia lunara
crt.                                                        - lei -
-----------------------------------------------------------------------
1. Senatori, deputati                                          168.000
2. Vicepresedinti si secretarii comisiilor permanente ale
   Senatului si ale Camerei Deputatilor                        172.000
3. Secretarii, chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor,
   presedintii comisiilor permanente ale Senatului si ale
   Camerei Deputatilor, precum si presedintii grupurilor
   parlamentare                                                176.000
4. Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor         182.000
5. Presedintele Senatului si al Camerei Deputatilor            209.300
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

               SALARIILE
pentru unele functii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
----------------------------------------------------------------------
Nr.              Functia                       Salariul de baza lunar
crt.                                                   - lei -
----------------------------------------------------------------------
1. Secretar general                                           159.900
2. Secretar general adjunct                                   152.000
3. Sef departament, director general*)                        148.700
----------------------------------------------------------------------

    *) Corespunde actualei functii de director la Camera Deputatilor.

    ANEXA 3

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
-------------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                Nivelul       Salariul de baza lunar
crt.                           studiilor               - lei -
-------------------------------------------------------------------
 1. Consilier parlamentar          S               116.700-127.400
 2. Expert parlamentar             S               105.900-116.700
 3. Consultant parlamentar         S                65.400- 80.300
 4. Sef birou senatorial           S                65.400- 80.300
 5. Sef cabinet                    S                49.500- 65.400
 6. Sef birou senatorial           M                53.400- 62.400
 7. Sef cabinet                    M                39.100- 53.400
 8. Secretar de cabinet            M                35.000- 43.900
------------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

               INDEMNIZATII DE CONDUCERE
pentru personalul din aparatul Parlamentului
-----------------------------------------------------------------
                                               Indemnizatia
                                              de conducere lunara
Nr.        Functia                                  - lei -
crt.                                         --------------------
                                               minima     maxima
-----------------------------------------------------------------
1. Adjunct sef departament,    Salariul de baza
   director, director adjunct, pentru functiile  9.800     24.800
   sef compartiment            de executie de
                               specialitate
                               specifice,
2. Sef compartiment adjunct,   respectiv functii
   serviciu, sef birou         de executie       4.800     19.800
-----------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

               DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament

    1. Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Persoanele care efectueaza colaborarea pentru functii de executie de specialitate specifice beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 50% din salariul de baza, prevazut de lege pentru functia de consilier parlamentar, stabilita in raport cu timpul afectat colaborarii, complexitatea si importanta lucrarii efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decat cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada cat isi desfasoara activitatea.
    2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi si altii), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.
    3. Persoanele utilizate in calitate de traducator, interpret, translator si altele asemenea pot fi platite si in baza unor contracte de colaborare intervenite intre parti.
    4. Persoanele domiciliate in alte localitati decat municipiul Bucuresti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna zilnica in cuantumul prevazut de lege pentru salariatii din unitatile bugetare. Cheltuielile de transport pentru intoarcerea in localitatea in care domiciliaza se deconteaza fara document, in limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 41/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 41 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu