E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 53 din 31 iulie 1991

privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din  8 august 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea ce le revin in exercitarea functiei.
    Art. 2
    Salariile de baza ale senatorilor si deputatilor sint prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza ale unor functii de conducere specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, a functiei de executie in care sint incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 6
    Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea beneficiaza pe perioada cit indeplineste aceasta sarcina de o indemnizatie de conducere, in limitele prevazute in anexa nr. 4, stabilita in raport de complexitatea sarcinii primite.
    Art. 7
    (1) Personalul incadrat pe functii de executie de specialitate specifice poate primi un salariu de merit lunar, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pina la 15% aplicat la salariul de baza si se acorda pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata.
    (2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de personal prevazut pentru functiile de executie de specialitate specifice si se stabileste de Biroul permanent, la propunerea secretarului general. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    Art. 8
    Majorarea salariului de baza pentru personalul incadrat in functii de executie de specialitate specifice prevazut in anexa nr. 3, precum si a indemnizatiei de conducere, in limitele prevazute de lege, se poate face o data pe an, de regula la inceputul anului bugetar, tinind seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala.
    Art. 9
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit cele de specialitate specifice, sint diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sint stabilite pe 3-4 gradatii.
    (2) Trecerea in gradatia imediat superioara a personalului incadrat in functii de executie se face o data pe an, la inceputul anului bugetar, de catre secretarul general, la propunerea sefului de compartiment.
    (3) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala. Vechimea minima necesara pentru trecerea intr-o gradatie superioara este de doi ani.
    (4) In mod exceptional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumatate vechimea minima prevazuta la alin. (3).
    Art. 10
    (1) Angajarea si avansarea in functie, in grade sau trepte profesionale a personalului de executie, altul decit cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Salariul de baza ce se acorda la avansare este in toate cazurile cel prevazut la gradatia 1 a functiei respective.
    (2) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin doi ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (3) Persoanele incadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba. Avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara se face pe baza de examen sau concurs.
    (4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, in mod exceptional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime minima prevazuta la alineatul precedent.
    Art. 11
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------
Transe de vechime in munca    Procente din salariul de baza
-----------------------------------------------------------
    - intre  3 si  5 ani                   3
    - de la  5 la 10 ani                   6
    - de la 10 la 15 ani                   9
    - de la 15 la 20 ani                  12
    - peste 20 ani                        15
-----------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 12
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. 1 se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a depasi 360 ore anual.
    Art. 13
    Personalul care lucreaza in conditii grele de munca poate primi un spor de pina la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de Biroul permanent, la propunerea secretarului general.
    Art. 14
    Premierea personalului incadrat in functii de executie de specialitate specifice, a celuilalt personal de executie, precum si a persoanelor care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 15
    (1) Pentru activitatea desfasurata, persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza la sfirsitul anului calendaristic de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 16
    Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse si cheltuieli de protocol, se constituie fondul presedintelui Senatului si fondul presedintelui Adunarii Deputatilor, care se aproba anual prin buget.
    Art. 17
    Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 18
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, cu aprobarea Biroului permanent.
    Art. 19
    Persoanele numite temporar sa indeplineasca atributiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate in locul unei persoane cu astfel de atributii, care lipseste din unitate a perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 20
    (1) Senatorii si deputatii care participa la lucrarile Parlamentului, in plen, in comisii sau in sedintele Biroului permanent, beneficiaza de o indemnizatie zilnica de 200 lei.
    (2) Senatorii si deputatii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de 120 lei pe zi si totodata li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda suma de 30 lei pe noapte, pe toata durata sesiunii parlamentare, cu exceptia perioadei de vacanta.
    (3) Senatorii sau deputatii care efectueaza o deplasare in tara, din insarcinarea presedintelui Senatului sau al Adunarii Deputatilor, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, in cazul in care nu se cazeaza in unitati hoteliere sau alte spatii de cazare autorizate care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, de suma de 30 lei pe noapte, precum si de o diurna de 120 lei pe zi, in cazul in care deplasarea se efectueaza in alta localitate decit municipiul Bucuresti sau cea in care domiciliaza. De aceleasi drepturi beneficiaza si senatorii sau deputatii care nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii in vederea indeplinirii unor activitati legate de exercitarea mandatului.
    (4) In functie de evolutia preturilor si tarifelor, in cazul in care rezulta o crestere mai mare de 30% a acestora, birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor vor actualiza cuantumul diurnei prevazute la alin. 2 si 3.
    Art. 21
    De la data incetarii mandatului de senator sau deputat, timp de doi ani persoanelor in cauza nu li se poate modifica in mod unilateral sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.
    Art. 22
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal in functii si, dupa caz, in grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, tinindu-se seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data incadrarii si de nivelul de pregatire al fiecaruia.
    Art. 23
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenta Biroului permanent al fiecarei camere.
    (2) Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile.
    (3) Impotriva masurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de masura luata.
    Art. 24
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit functiile de executie de specialitate specifice prevazute in anexa nr. 3, precum si conditiile de incadrare sint cele prevazute pentru functiile de executie din ministere si celelalte organe centrale, mai mari cu 15-30% .
    (2) In statele de functii pentru aparatul Parlamentului vor putea fi incluse si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare care se dovedesc necesare prin preluarea acestora de la unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice, salarizate potrivit prevederilor de la alin. 1.
    Art. 25
    (1) Birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz, aproba defalcarea fondului destinat platii salariilor.
    (2) Statele de functii se aproba de birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz.
    Art. 26
    (1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin reglementari specifice.
    (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de presedintele Senatului sau al Adunarii Deputatilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna, in valuta, se aproba de catre presedintele care a dispus deplasarea.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 28
    (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    (2) Salariile din prezenta lege sint brute si impozabile potrivit legii si nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare, precum si compensatiile pentru cresterea preturilor.
    (3) Drepturile prevazute la art. 2 din prezenta lege se cumuleaza cu pensia sau alte venituri.
    (4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificarile ulterioare, la incetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii si deputatii pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luindu-se in calcul salariul primit si perioada mandatului.
    Art. 29
    Ministerul Economiei si Finantelor va introduce in structura bugetului administratiei centrale pe anul 1991 modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5 si art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 iunie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
               academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 20 iunie 1991.

               PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                          MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCU

    ANEXA 1
                           SALARIILE
pentru senatori si deputati, precum si pentru functiile din Biroul permanent al Senatului, al Adunarii Deputatilor si din comisiile permanente ale celor doua camere
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Senator, deputat                               26.000
 2. Vicepresedintii si secretarii
    comisiilor permanente ale
    Senatului si Adunarii Deputatilor              27.000
 3. Secretarii si chestorii Senatului
    si ai Adunarii Deputatilor, precum
    si presedintii comisiilor permanente
    ale Senatului si Adunarii Deputatilor          28.000
 4. Vicepresedintii Senatului si ai
    Adunarii Deputatilor                           30.000
 5. Presedintele Senatului si al Adunarii
    Deputatilor                                    35.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                          SALARIILE
pentru unele functii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Secretar general al aparatului
    Senatului, al aparatului Adunarii
    Deputatilor                                     26.000
 2. Sef departament la Senat, director
    la Adunarea Deputatilor                         24.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                     SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.        Functia            Nivelul      Salariul de baza
crt.                         studiilor          lunar
                                               - lei -
------------------------------------------------------------
 1.  Consilier parlamentar      S          19.000 - 21.000
 2.  Expert parlamentar         S          17.000 - 19.000
 3.  Consultant parlamentar     S          11.000 - 14.000
 4.  Sef birou senatorial       S          11.000 - 14.000
 5.  Sef birou senatorial       M           9.000 - 11.000
 6.  Sef de cabinet I           S           8.000 - 11.000
 7.  Sef de cabinet II          M           6.000 -  9.000
 8.  Secretar de cabinet        M           5.000 -  7.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 4
                            INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
------------------------------------------------------------
                                  Indemnizatia de conducere
Nr.                                      - lei -
crt.        Functia               -------------------------
                                    minima          maxima
------------------------------------------------------------
 1.  Adjunct sef departament,
     director adjunct, sef
     compartiment, sector,
     serviciu, birou                2.000           5.000
------------------------------------------------------------

     ANEXA 5

                           DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament

    1. Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 7.000 lei, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada cit isi desfasoara activitatea.
    2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (traducatori, interpreti, stenodactilografi, tipografi si altii), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.
    3. Persoanele domiciliate in alte localitati decit municipiul Bucuresti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna zilnica in cuantumul prevazut de lege pentru salariatii din unitatile bugetare. Cheltuielile de transport pentru intoarcerea in localitatea in care domiciliaza se deconteaza fara document, in limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.

    NOTA:
    Reglementarile din prezenta anexa se aplica de la 1 iunie 1991.SmartCity5

COMENTARII la Legea 53/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 53 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 53/1991
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 41 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Legea 94 1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
Legea 58 1992
cu privire la corelarea salariilor prevazute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 si Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale si regiile autonome
Legea 20 1992
privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor si senatorilor, Presedintele si Guvernul Romaniei a persoanelor din aparatul Parlamentar Roman, a personalului Presedintiei, Guvernului si celorlalte organe ale puterii executive
Legea 53 1991
privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu