E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 53 din 31 iulie 1991

privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din  8 august 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea ce le revin in exercitarea functiei.
    Art. 2
    Salariile de baza ale senatorilor si deputatilor sint prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza ale unor functii de conducere specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, a functiei de executie in care sint incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 6
    Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea beneficiaza pe perioada cit indeplineste aceasta sarcina de o indemnizatie de conducere, in limitele prevazute in anexa nr. 4, stabilita in raport de complexitatea sarcinii primite.
    Art. 7
    (1) Personalul incadrat pe functii de executie de specialitate specifice poate primi un salariu de merit lunar, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pina la 15% aplicat la salariul de baza si se acorda pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata.
    (2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de personal prevazut pentru functiile de executie de specialitate specifice si se stabileste de Biroul permanent, la propunerea secretarului general. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    Art. 8
    Majorarea salariului de baza pentru personalul incadrat in functii de executie de specialitate specifice prevazut in anexa nr. 3, precum si a indemnizatiei de conducere, in limitele prevazute de lege, se poate face o data pe an, de regula la inceputul anului bugetar, tinind seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala.
    Art. 9
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit cele de specialitate specifice, sint diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sint stabilite pe 3-4 gradatii.
    (2) Trecerea in gradatia imediat superioara a personalului incadrat in functii de executie se face o data pe an, la inceputul anului bugetar, de catre secretarul general, la propunerea sefului de compartiment.
    (3) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala. Vechimea minima necesara pentru trecerea intr-o gradatie superioara este de doi ani.
    (4) In mod exceptional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumatate vechimea minima prevazuta la alin. (3).
    Art. 10
    (1) Angajarea si avansarea in functie, in grade sau trepte profesionale a personalului de executie, altul decit cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Salariul de baza ce se acorda la avansare este in toate cazurile cel prevazut la gradatia 1 a functiei respective.
    (2) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin doi ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (3) Persoanele incadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba. Avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara se face pe baza de examen sau concurs.
    (4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, in mod exceptional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime minima prevazuta la alineatul precedent.
    Art. 11
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------
Transe de vechime in munca    Procente din salariul de baza
-----------------------------------------------------------
    - intre  3 si  5 ani                   3
    - de la  5 la 10 ani                   6
    - de la 10 la 15 ani                   9
    - de la 15 la 20 ani                  12
    - peste 20 ani                        15
-----------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 12
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. 1 se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a depasi 360 ore anual.
    Art. 13
    Personalul care lucreaza in conditii grele de munca poate primi un spor de pina la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de Biroul permanent, la propunerea secretarului general.
    Art. 14
    Premierea personalului incadrat in functii de executie de specialitate specifice, a celuilalt personal de executie, precum si a persoanelor care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 15
    (1) Pentru activitatea desfasurata, persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza la sfirsitul anului calendaristic de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 16
    Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse si cheltuieli de protocol, se constituie fondul presedintelui Senatului si fondul presedintelui Adunarii Deputatilor, care se aproba anual prin buget.
    Art. 17
    Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 18
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, cu aprobarea Biroului permanent.
    Art. 19
    Persoanele numite temporar sa indeplineasca atributiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate in locul unei persoane cu astfel de atributii, care lipseste din unitate a perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 20
    (1) Senatorii si deputatii care participa la lucrarile Parlamentului, in plen, in comisii sau in sedintele Biroului permanent, beneficiaza de o indemnizatie zilnica de 200 lei.
    (2) Senatorii si deputatii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de 120 lei pe zi si totodata li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda suma de 30 lei pe noapte, pe toata durata sesiunii parlamentare, cu exceptia perioadei de vacanta.
    (3) Senatorii sau deputatii care efectueaza o deplasare in tara, din insarcinarea presedintelui Senatului sau al Adunarii Deputatilor, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, in cazul in care nu se cazeaza in unitati hoteliere sau alte spatii de cazare autorizate care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, de suma de 30 lei pe noapte, precum si de o diurna de 120 lei pe zi, in cazul in care deplasarea se efectueaza in alta localitate decit municipiul Bucuresti sau cea in care domiciliaza. De aceleasi drepturi beneficiaza si senatorii sau deputatii care nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii in vederea indeplinirii unor activitati legate de exercitarea mandatului.
    (4) In functie de evolutia preturilor si tarifelor, in cazul in care rezulta o crestere mai mare de 30% a acestora, birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor vor actualiza cuantumul diurnei prevazute la alin. 2 si 3.
    Art. 21
    De la data incetarii mandatului de senator sau deputat, timp de doi ani persoanelor in cauza nu li se poate modifica in mod unilateral sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.
    Art. 22
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal in functii si, dupa caz, in grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, tinindu-se seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data incadrarii si de nivelul de pregatire al fiecaruia.
    Art. 23
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenta Biroului permanent al fiecarei camere.
    (2) Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile.
    (3) Impotriva masurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de masura luata.
    Art. 24
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit functiile de executie de specialitate specifice prevazute in anexa nr. 3, precum si conditiile de incadrare sint cele prevazute pentru functiile de executie din ministere si celelalte organe centrale, mai mari cu 15-30% .
    (2) In statele de functii pentru aparatul Parlamentului vor putea fi incluse si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare care se dovedesc necesare prin preluarea acestora de la unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice, salarizate potrivit prevederilor de la alin. 1.
    Art. 25
    (1) Birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz, aproba defalcarea fondului destinat platii salariilor.
    (2) Statele de functii se aproba de birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz.
    Art. 26
    (1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin reglementari specifice.
    (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de presedintele Senatului sau al Adunarii Deputatilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna, in valuta, se aproba de catre presedintele care a dispus deplasarea.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 28
    (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    (2) Salariile din prezenta lege sint brute si impozabile potrivit legii si nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare, precum si compensatiile pentru cresterea preturilor.
    (3) Drepturile prevazute la art. 2 din prezenta lege se cumuleaza cu pensia sau alte venituri.
    (4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificarile ulterioare, la incetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii si deputatii pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luindu-se in calcul salariul primit si perioada mandatului.
    Art. 29
    Ministerul Economiei si Finantelor va introduce in structura bugetului administratiei centrale pe anul 1991 modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5 si art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 iunie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
               academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 20 iunie 1991.

               PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                          MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCU

    ANEXA 1
                           SALARIILE
pentru senatori si deputati, precum si pentru functiile din Biroul permanent al Senatului, al Adunarii Deputatilor si din comisiile permanente ale celor doua camere
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Senator, deputat                               26.000
 2. Vicepresedintii si secretarii
    comisiilor permanente ale
    Senatului si Adunarii Deputatilor              27.000
 3. Secretarii si chestorii Senatului
    si ai Adunarii Deputatilor, precum
    si presedintii comisiilor permanente
    ale Senatului si Adunarii Deputatilor          28.000
 4. Vicepresedintii Senatului si ai
    Adunarii Deputatilor                           30.000
 5. Presedintele Senatului si al Adunarii
    Deputatilor                                    35.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                          SALARIILE
pentru unele functii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Secretar general al aparatului
    Senatului, al aparatului Adunarii
    Deputatilor                                     26.000
 2. Sef departament la Senat, director
    la Adunarea Deputatilor                         24.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                     SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.        Functia            Nivelul      Salariul de baza
crt.                         studiilor          lunar
                                               - lei -
------------------------------------------------------------
 1.  Consilier parlamentar      S          19.000 - 21.000
 2.  Expert parlamentar         S          17.000 - 19.000
 3.  Consultant parlamentar     S          11.000 - 14.000
 4.  Sef birou senatorial       S          11.000 - 14.000
 5.  Sef birou senatorial       M           9.000 - 11.000
 6.  Sef de cabinet I           S           8.000 - 11.000
 7.  Sef de cabinet II          M           6.000 -  9.000
 8.  Secretar de cabinet        M           5.000 -  7.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 4
                            INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
------------------------------------------------------------
                                  Indemnizatia de conducere
Nr.                                      - lei -
crt.        Functia               -------------------------
                                    minima          maxima
------------------------------------------------------------
 1.  Adjunct sef departament,
     director adjunct, sef
     compartiment, sector,
     serviciu, birou                2.000           5.000
------------------------------------------------------------

     ANEXA 5

                           DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament

    1. Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 7.000 lei, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada cit isi desfasoara activitatea.
    2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (traducatori, interpreti, stenodactilografi, tipografi si altii), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.
    3. Persoanele domiciliate in alte localitati decit municipiul Bucuresti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna zilnica in cuantumul prevazut de lege pentru salariatii din unitatile bugetare. Cheltuielile de transport pentru intoarcerea in localitatea in care domiciliaza se deconteaza fara document, in limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.

    NOTA:
    Reglementarile din prezenta anexa se aplica de la 1 iunie 1991.SmartCity5

COMENTARII la Legea 53/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 53 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 53/1991
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 41 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Legea 94 1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
Legea 58 1992
cu privire la corelarea salariilor prevazute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 si Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale si regiile autonome
Legea 20 1992
privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor si senatorilor, Presedintele si Guvernul Romaniei a persoanelor din aparatul Parlamentar Roman, a personalului Presedintiei, Guvernului si celorlalte organe ale puterii executive
Legea 53 1991
privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu