E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 53 din 31 iulie 1991

privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din  8 august 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea ce le revin in exercitarea functiei.
    Art. 2
    Salariile de baza ale senatorilor si deputatilor sint prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza ale unor functii de conducere specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate specifice Parlamentului sint prevazute in anexa nr. 3.
    Art. 5
    Persoanele care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, a functiei de executie in care sint incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 6
    Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea beneficiaza pe perioada cit indeplineste aceasta sarcina de o indemnizatie de conducere, in limitele prevazute in anexa nr. 4, stabilita in raport de complexitatea sarcinii primite.
    Art. 7
    (1) Personalul incadrat pe functii de executie de specialitate specifice poate primi un salariu de merit lunar, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pina la 15% aplicat la salariul de baza si se acorda pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata.
    (2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul de personal prevazut pentru functiile de executie de specialitate specifice si se stabileste de Biroul permanent, la propunerea secretarului general. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    Art. 8
    Majorarea salariului de baza pentru personalul incadrat in functii de executie de specialitate specifice prevazut in anexa nr. 3, precum si a indemnizatiei de conducere, in limitele prevazute de lege, se poate face o data pe an, de regula la inceputul anului bugetar, tinind seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala.
    Art. 9
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit cele de specialitate specifice, sint diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sint stabilite pe 3-4 gradatii.
    (2) Trecerea in gradatia imediat superioara a personalului incadrat in functii de executie se face o data pe an, la inceputul anului bugetar, de catre secretarul general, la propunerea sefului de compartiment.
    (3) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala. Vechimea minima necesara pentru trecerea intr-o gradatie superioara este de doi ani.
    (4) In mod exceptional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la jumatate vechimea minima prevazuta la alin. (3).
    Art. 10
    (1) Angajarea si avansarea in functie, in grade sau trepte profesionale a personalului de executie, altul decit cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Salariul de baza ce se acorda la avansare este in toate cazurile cel prevazut la gradatia 1 a functiei respective.
    (2) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin doi ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (3) Persoanele incadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba. Avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara se face pe baza de examen sau concurs.
    (4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, in mod exceptional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara fara indeplinirea conditiei de vechime minima prevazuta la alineatul precedent.
    Art. 11
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
-----------------------------------------------------------
Transe de vechime in munca    Procente din salariul de baza
-----------------------------------------------------------
    - intre  3 si  5 ani                   3
    - de la  5 la 10 ani                   6
    - de la 10 la 15 ani                   9
    - de la 15 la 20 ani                  12
    - peste 20 ani                        15
-----------------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 12
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. 1 se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de conducatorul compartimentului sau sectorului de activitate, fara a depasi 360 ore anual.
    Art. 13
    Personalul care lucreaza in conditii grele de munca poate primi un spor de pina la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de Biroul permanent, la propunerea secretarului general.
    Art. 14
    Premierea personalului incadrat in functii de executie de specialitate specifice, a celuilalt personal de executie, precum si a persoanelor care coordoneaza activitatea unor compartimente sau sectoare se face din fondul de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 2% asupra fondului de salarii aprobat anual prin buget. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 15
    (1) Pentru activitatea desfasurata, persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza la sfirsitul anului calendaristic de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 16
    Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse si cheltuieli de protocol, se constituie fondul presedintelui Senatului si fondul presedintelui Adunarii Deputatilor, care se aproba anual prin buget.
    Art. 17
    Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 18
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, cu aprobarea Biroului permanent.
    Art. 19
    Persoanele numite temporar sa indeplineasca atributiile de conducere a unui compartiment sau sector de activitate in locul unei persoane cu astfel de atributii, care lipseste din unitate a perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
    Art. 20
    (1) Senatorii si deputatii care participa la lucrarile Parlamentului, in plen, in comisii sau in sedintele Biroului permanent, beneficiaza de o indemnizatie zilnica de 200 lei.
    (2) Senatorii si deputatii prezenti la lucrarile Parlamentului, care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti, primesc o diurna de 120 lei pe zi si totodata li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, in cazul in care nu beneficiaza de cazare gratuita, li se acorda suma de 30 lei pe noapte, pe toata durata sesiunii parlamentare, cu exceptia perioadei de vacanta.
    (3) Senatorii sau deputatii care efectueaza o deplasare in tara, din insarcinarea presedintelui Senatului sau al Adunarii Deputatilor, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor de cazare sau, la alegere, in cazul in care nu se cazeaza in unitati hoteliere sau alte spatii de cazare autorizate care pot emite chitante oficiale privind tarifele percepute, de suma de 30 lei pe noapte, precum si de o diurna de 120 lei pe zi, in cazul in care deplasarea se efectueaza in alta localitate decit municipiul Bucuresti sau cea in care domiciliaza. De aceleasi drepturi beneficiaza si senatorii sau deputatii care nu domiciliaza in circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pe timpul deplasarii in aceste circumscriptii in vederea indeplinirii unor activitati legate de exercitarea mandatului.
    (4) In functie de evolutia preturilor si tarifelor, in cazul in care rezulta o crestere mai mare de 30% a acestora, birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor vor actualiza cuantumul diurnei prevazute la alin. 2 si 3.
    Art. 21
    De la data incetarii mandatului de senator sau deputat, timp de doi ani persoanelor in cauza nu li se poate modifica in mod unilateral sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor.
    Art. 22
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal in functii si, dupa caz, in grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, tinindu-se seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data incadrarii si de nivelul de pregatire al fiecaruia.
    Art. 23
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competenta Biroului permanent al fiecarei camere.
    (2) Contestatiile se depun in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta si vor fi solutionate in termen de 30 de zile.
    (3) Impotriva masurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de masura luata.
    Art. 24
    (1) Salariile de baza pentru functiile de executie, altele decit functiile de executie de specialitate specifice prevazute in anexa nr. 3, precum si conditiile de incadrare sint cele prevazute pentru functiile de executie din ministere si celelalte organe centrale, mai mari cu 15-30% .
    (2) In statele de functii pentru aparatul Parlamentului vor putea fi incluse si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare care se dovedesc necesare prin preluarea acestora de la unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice, salarizate potrivit prevederilor de la alin. 1.
    Art. 25
    (1) Birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz, aproba defalcarea fondului destinat platii salariilor.
    (2) Statele de functii se aproba de birourile permanente ale Senatului si Adunarii Deputatilor, dupa caz.
    Art. 26
    (1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin reglementari specifice.
    (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de presedintele Senatului sau al Adunarii Deputatilor, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna, in valuta, se aproba de catre presedintele care a dispus deplasarea.
    Art. 27
    Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 28
    (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    (2) Salariile din prezenta lege sint brute si impozabile potrivit legii si nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare, precum si compensatiile pentru cresterea preturilor.
    (3) Drepturile prevazute la art. 2 din prezenta lege se cumuleaza cu pensia sau alte venituri.
    (4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificarile ulterioare, la incetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii si deputatii pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luindu-se in calcul salariul primit si perioada mandatului.
    Art. 29
    Ministerul Economiei si Finantelor va introduce in structura bugetului administratiei centrale pe anul 1991 modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
    Art. 30
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5 si art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 iunie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
               academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 20 iunie 1991.

               PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                          MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    PRESEDINTELE ROMANIEI
                          ION ILIESCU

    ANEXA 1
                           SALARIILE
pentru senatori si deputati, precum si pentru functiile din Biroul permanent al Senatului, al Adunarii Deputatilor si din comisiile permanente ale celor doua camere
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Senator, deputat                               26.000
 2. Vicepresedintii si secretarii
    comisiilor permanente ale
    Senatului si Adunarii Deputatilor              27.000
 3. Secretarii si chestorii Senatului
    si ai Adunarii Deputatilor, precum
    si presedintii comisiilor permanente
    ale Senatului si Adunarii Deputatilor          28.000
 4. Vicepresedintii Senatului si ai
    Adunarii Deputatilor                           30.000
 5. Presedintele Senatului si al Adunarii
    Deputatilor                                    35.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                          SALARIILE
pentru unele functii de conducere specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                       Salariul de
crt.                                              baza lunar
                                                   - lei -
------------------------------------------------------------
 1. Secretar general al aparatului
    Senatului, al aparatului Adunarii
    Deputatilor                                     26.000
 2. Sef departament la Senat, director
    la Adunarea Deputatilor                         24.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

                     SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
------------------------------------------------------------
Nr.        Functia            Nivelul      Salariul de baza
crt.                         studiilor          lunar
                                               - lei -
------------------------------------------------------------
 1.  Consilier parlamentar      S          19.000 - 21.000
 2.  Expert parlamentar         S          17.000 - 19.000
 3.  Consultant parlamentar     S          11.000 - 14.000
 4.  Sef birou senatorial       S          11.000 - 14.000
 5.  Sef birou senatorial       M           9.000 - 11.000
 6.  Sef de cabinet I           S           8.000 - 11.000
 7.  Sef de cabinet II          M           6.000 -  9.000
 8.  Secretar de cabinet        M           5.000 -  7.000
------------------------------------------------------------

    ANEXA 4
                            INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
------------------------------------------------------------
                                  Indemnizatia de conducere
Nr.                                      - lei -
crt.        Functia               -------------------------
                                    minima          maxima
------------------------------------------------------------
 1.  Adjunct sef departament,
     director adjunct, sef
     compartiment, sector,
     serviciu, birou                2.000           5.000
------------------------------------------------------------

     ANEXA 5

                           DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament

    1. Persoanele utilizate in cadrul Parlamentului in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 7.000 lei, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitate de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifului practicat de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada cit isi desfasoara activitatea.
    2. Pentru unele lucrari cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (traducatori, interpreti, stenodactilografi, tipografi si altii), platiti cu ora. Tariful orar se stabileste corespunzator cu salariul de baza prevazut de lege pentru functia respectiva.
    3. Persoanele domiciliate in alte localitati decit municipiul Bucuresti, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna zilnica in cuantumul prevazut de lege pentru salariatii din unitatile bugetare. Cheltuielile de transport pentru intoarcerea in localitatea in care domiciliaza se deconteaza fara document, in limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.

    NOTA:
    Reglementarile din prezenta anexa se aplica de la 1 iunie 1991.SmartCity5

COMENTARII la Legea 53/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 53 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 53/1991
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 41 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputatilor si personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Legea 94 1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
Legea 58 1992
cu privire la corelarea salariilor prevazute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 si Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale si regiile autonome
Legea 20 1992
privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor si senatorilor, Presedintele si Guvernul Romaniei a persoanelor din aparatul Parlamentar Roman, a personalului Presedintiei, Guvernului si celorlalte organe ale puterii executive
Legea 53 1991
privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu