E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 9 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 13 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 20 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 23 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 24 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 30 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 32 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 35 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 40 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 43 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 44 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 45 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 47 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 49 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 50 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 52 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 53 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 54 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 55 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 56 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 58 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 63 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 67 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 68 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 71 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 85 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 93 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 101 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 105 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 124 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 125 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 completeaza articolul 131 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 aproba OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 5 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 8 din actul OUG 194 2002
Articolul 3 din actul Legea 357 2003 republica OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 134 din actul OUG 194 2002
Articolul 1 din actul Legea 357 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 2 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 357 din 11 iulie 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 537 din 25 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) numarul permiselor de munca ce pot fi eliberate strainilor pentru incadrarea in munca, stabilit conform prevederilor legislatiei privind permisele de munca;"
    2. La articolul 5, dupa litera c) se introduce litera c^1) cu urmatorul cuprins:
    "c^1) cuantumul sumelor reprezentand mijloacele corespunzatoare atat pentru intretinerea pe perioada sederii, cat si pentru intoarcerea in tara de origine sau pentru tranzitul catre alt stat, prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c);"
    3. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului economic european li se poate permite intrarea pe teritoriul Romaniei fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d)."
    4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Strainilor care stationeaza in zonele de tranzit international ale aeroporturilor, in zonele de tranzit la frontiera de stat sau in centrele de cazare care au regimul zonei de tranzit ori pe navele sau ambarcatiunile ancorate in porturi maritime si fluviale nu li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la conditiile de intrare si de sedere a strainilor pe teritoriul Romaniei.
    (3) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de trecere a frontierei de stat deschis traficului international de persoane."
    5. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei;"
    6. La articolul 8, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Masura nepermiterii intrarii in Romania se motiveaza de organele politiei de frontiera si se comunica imediat persoanei in cauza si Directiei relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe."
    7. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul in care parasirea imediata a punctului de trecere a frontierei de stat de catre strainul prevazut la alin. (1) nu este posibila, organele politiei de frontiera pot lua masura cazarii acestuia intr-un spatiu sau loc amenajat in acest scop in zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei, pana la incetarea motivelor care fac imposibila plecarea acestuia, dar nu mai mult de 24 de ore de la data cazarii."
    8. La articolul 13 alineatul (1), litera e) se abroga.
    9. La articolul 20, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) viza de tranzit, identificata prin simbolul B sau prin simbolul B/CL, cand este viza colectiva;"
    10. La articolul 20 litera c), punctul (ii) va avea urmatorul cuprins:
    "(ii) turism, identificata prin simbolul C/TU sau CL/TU, cand este viza colectiva;"
    11. La articolul 20 litera d), dupa punctul (viii) se introduce punctul (viii^1) cu urmatorul cuprins:
    "(viii^1) viza diplomatica si viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;"
    12. La articolul 20, literele e) si f) se abroga.
    13. La articolul 23 alineatul (3), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) afaceri - pentru strainul care intentioneaza sa calatoreasca in Romania in scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru invatarea sau verificarea folosirii si functionarii bunurilor achizitionate ori vandute in cadrul contractelor comerciale si de cooperare industriala, precum si pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori actionar al unei societati comerciale din Romania;"
    14. La articolul 24 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) desfasurarea de activitati comerciale - strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;"
    15. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate pot acorda viza de scurta sedere, fara aprobarea prealabila a Ministerului Afacerilor Externe, strainilor care nu au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene."
    16. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In vederea aprobarii acordarii vizei de scurta sedere pentru strainii proveniti din statele incluse in lista prevazuta la art. 36 alin. (2), precum si a vizei de lunga sedere, Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe solicita, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 40 alin. (2), avizul Autoritatii pentru straini, in care se precizeaza daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 27 alin. (2) lit. a) si b). Avizul Autoritatii pentru straini se emite in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii Directiei relatii consulare."
    17. La articolul 32, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a vizei se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular care a acordat viza, atunci cand solicitantul se afla in strainatate, de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat, si de catre Autoritatea pentru straini, prin dispozitia de parasire a teritoriului prevazuta la art. 80, atunci cand cel in cauza se afla in Romania. De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor."
    18. La articolul 35 alineatul (1) litera d), punctul (iii) se abroga.
    19. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) sotul/sotia si parintii strainului care se afla in posesia unui permis de sedere in Romania, cu conditia ca acesta sa fie valabil cel putin 90 de zile de la data acordarii vizei de intrare;"
    20. La articolul 40 alineatul (1), se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) strainul al carui parinte este cetatean roman."
    21. La articolul 43 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 70.000 euro, in cazul in care urmeaza sa devina actionari, si 50.000 euro, in cazul in care urmeaza sa devina asociati intr-o societate cu raspundere limitata;"
    22. La articolul 44, alineatul (1) se abroga.
    23. La articolul 44, alineatele (2) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza avizului Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca si al Autoritatii pentru straini.
    ............................................................................
    (5) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se elibereaza si strainilor lucratori transfrontalieri in Romania."
    24. La articolul 45 alineatul (2), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de 250 euro lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza, cu exceptia strainilor bursieri ai statului roman, a strainilor cu un ascendent care a avut sau are cetatenie romana si a situatiilor cand, pe baza de reciprocitate, s-a stabilit altfel;"
    25. La articolul 47, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania sau al unei organizatii umanitare;"
    26. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Viza de lunga sedere pentru straini casatoriti cu cetateni romani
    Viza se poate acorda strainilor casatoriti cu cetateni romani, cu conditia sa nu existe una dintre situatiile de nepermitere a intrarii prevazute la art. 8, iar casatoria sa nu fie de convenienta, constatata in conditiile prevazute la art. 64."
    27. La articolul 50, alineatul (1) si litera f) a alineatului (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Strainilor care au intrat in Romania in baza unei vize de lunga sedere, precum si celor care sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii vizei de lunga sedere li se poate prelungi dreptul de sedere temporara de catre Autoritatea pentru straini sau de formatiunile sale teritoriale, in conditiile prevazute in prezenta sectiune.
    ............................................................................
    f) face dovada detinerii legale a spatiului de locuit;"
    28. La articolul 50 alineatul (2), dupa litera f) se introduce litera f^1) cu urmatorul cuprins:
    "f^1) prezinta dovada asigurarii medicale pe toata perioada pentru care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara;"
    29. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Refuzul prelungirii dreptului de sedere temporara in Romania
    (1) Daca la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ conditiile generale si conditiile speciale in functie de scopul sederii, prevazute in prezenta sectiune, strainului i se refuza prelungirea dreptului de sedere temporara.
    (2) Decizia de refuz al prelungirii dreptului de sedere, precum si motivele care au stat la baza acesteia se comunica solicitantului prin dispozitia de parasire a teritoriului Romaniei prevazuta la art. 80."
    30. La articolul 53 alineatul (1), litera f) se abroga.
    31. La articolul 54, litera c) se abroga.
    32. La articolul 55 alineatul (1), litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) face dovada mijloacelor de intretinere in cuantum de cel putin 700 euro lunar, daca este actionar, si 500 euro lunar, daca este asociat, precum si a fondurilor necesare functionarii societatii comerciale, in conformitate cu obiectul de activitate si planul de afaceri."
    33. La articolul 55 alineatul (2), litera c) se abroga.
    34. La articolul 55 alineatul (2) litera d), punctele (iv) si (v) vor avea urmatorul cuprins:
    "(iv) documente din care sa rezulte ca investitia este concretizata in aport de capital sau transfer de tehnologie, in valoare de cel putin 70.000 euro ori crearea a 15 locuri de munca, in cazul actionarului, si 50.000 euro ori crearea a cel putin 10 locuri de munca, in cazul asociatului;
    (v) documente care sa ateste venituri personale in cuantum de cel putin 700 euro lunar, in cazul actionarului, si 500 euro lunar, in cazul asociatului, obtinute din activitatea desfasurata pe teritoriul Romaniei."
    35. La articolul 55, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) In scopul dovedirii indeplinirii conditiilor financiare prevazute in prezentul articol, Ministerul Finantelor Publice elibereaza, la cererea strainilor, certificate cuprinzand mentiuni referitoare la: cifra de afaceri, investitii totale, contul de profit si pierdere, dividende calculate si platite asociatilor ori reinvestite conform datelor din situatiile financiare."
    36. La articolul 56, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "(1) Strainilor intrati in Romania in scopul angajarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara, daca:
    a) prezinta permisul de munca valabil, eliberat de Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca;
    b) prezinta contractul individual de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul;
    c) salariul inscris in contractul individual de munca este cel putin la nivelul salariului mediu pe economie.
    (2) Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioada cu cel mult 30 de zile mai mare decat cea pentru care s-a acordat permisul de munca."
    37. La articolul 56, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Strainilor care pot fi incadrati in munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara permis de munca, in conditiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere, fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a)."
    38. La articolul 58, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Strainului cu un ascendent care a avut sau are cetatenia romana i se poate prelungi dreptul de sedere temporara pentru studii, fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. c)."
    39. La articolul 63 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) prezinta documente traduse si legalizate din care sa rezulte existenta casatoriei sau a legaturii de rudenie;"
    40. La articolul 67, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere pentru activitati umanitare nu trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere.
    (3) Strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere pentru activitati religioase trebuie sa faca dovada detinerii mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului mediu lunar pe economie."
    41. La articolul 68, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) La solicitarea prelungirii dreptului de sedere temporara, strainii prevazuti la alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa faca dovada mijloacelor de intretinere, cel putin la nivelul salariului mediu lunar pe economie.
    (4) Strainii prevazuti la alin. (1) lit. a) si d) sunt exceptati de la obligatia prezentarii dovezii mijloacelor de intretinere."
    42. La articolul 71 alineatul (1), partea introductiva a literei b) si litera c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) fac dovada faptului ca detin mijloace de intretinere:
    ............................................................................
    c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit;"
    43. La articolul 71, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Strainilor de origine romana sau nascuti in Romania, strainilor care au implinit varsta de 60 de ani, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate aproba stabilirea domiciliului fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1)."
    44. La articolul 85, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Ordonanta de declarare ca indezirabil poate fi atacata de strainul impotriva caruia a fost dispusa, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta se pronunta in termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotararea este definitiva si irevocabila."
    45. La articolul 93, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Prelungirea duratei de luare in custodie publica a strainilor prevazuti la alin. (2) si (4), care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in termen de 30 de zile, se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Autoritatii pentru straini."
    46. La articolul 93, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (6^1), iar alineatul (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6^1) In situatia in care, ulterior luarii in custodie publica a unui strain, se constata existenta unuia dintre cazurile prevazute la art. 89 alin. (1) sau acesta a formulat o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, masura luarii in custodie publica inceteaza de drept, cu exceptia situatiei in care, pentru ratiuni de siguranta nationala sau ordine publica, se impune indepartarea acestuia de pe teritoriul Romaniei.
    (7) Strainii impotriva carora s-a dispus masura returnarii pot depune, in termen de 5 zile, plangere impotriva masurii luarii in custodie publica, dispusa de procuror in conditiile prevazute la alin. (2), la Curtea de Apel Bucuresti, care este obligata sa o rezolve in termen de 3 zile de la data primirii. Introducerea plangerii nu suspenda executarea masurii luarii in custodie publica. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila."
    47. La articolul 93, dupa alineatul (8) se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) In cazul prevazut la alin. (3), daca instanta care a pronuntat hotararea penala nu a dispus luarea in custodie publica, Autoritatea pentru straini poate solicita Curtii de Apel Bucuresti luarea in custodie publica a strainului care urmeaza a fi expulzat. Instanta solutioneaza cererea in termen de 3 zile de la data primirii acesteia. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila."
    48. La articolul 101, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Masura interzicerii intrarii in Romania prevazuta la alin. (1) se dispune si impotriva persoanelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d)."
    49. La articolul 105, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "(1) Valabilitatea permisului de sedere temporara este limitata la perioada pentru care s-a acordat sau, dupa caz, s-a prelungit dreptul de sedere temporara in Romania."
    50. Articolul 124 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 124
    Contraventii
    Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
    1. nerespectarea de catre transportator a interdictiilor prevazute la art. 7 alin. (1);
    2. nerespectarea obligatiei strainului de a parasi teritoriul Romaniei dupa data la care inceteaza dreptul de sedere in Romania prevazut la art. 11 alin. (1);
    3. neindeplinirea obligatiei strainului de anuntare a sederii sale la organul de politie competent teritorial, in termenul de 10 zile prevazut la art. 12 alin. (1);
    4. nedeclararea informatiilor prevazute la art. 13 alin. (1) si (2), in termenele prevazute la art. 13 alin. (3);
    5. permiterea iesirii din tara a strainilor care se afla in una dintre situatiile de nepermitere a iesirii prevazute la art. 15 alin. (1);
    6. nerespectarea termenului de depunere a cererii de prelungire a dreptului de sedere temporara, prevazut la art. 51 alin. (1);
    7. nerespectarea de catre angajator a obligatiei de comunicare a situatiei nominale, prevazuta la art. 57 alin. (2);
    8. neprezentarea strainului la formatiunea teritoriala a Autoritatii pentru straini in termenul de 30 de zile prevazut la art. 73 alin. (4);
    9. nerespectarea obligatiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevazuta la art. 104 alin. (2);
    10. nerespectarea termenului pentru depunerea cererii de reinnoire a permisului de sedere, prevazut la art. 106 alin. (2);
    11. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de sedere, prevazut la art. 108 alin. (1);
    12. nerespectarea termenului de declarare a furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii pasaportului pentru persoana fara cetatenie, prevazut la art. 116 alin. (1);
    13. retinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui strain sau a permisului de sedere de catre persoane neautorizate;
    14. facilitarea, sub orice forma, a sederii ilegale a strainilor pe teritoriul Romaniei."
    51. Articolul 125 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 125
    Sanctiuni
    Contraventiile prevazute la art. 124 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei cele prevazute la pct. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 si 12;
    b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei cele prevazute la pct. 5;
    c) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei cele prevazute la pct. 7, 13 si 14;
    d) cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei cea prevazuta la pct. 1;
    e) in cazul contraventiei prevazute la pct. 2, amenda se aplica dupa cum urmeaza:
    (i) de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei, in cazul unei sederi de pana la 30 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;
    (ii) de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei, in cazul unei sederi de pana la 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;
    (iii) de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei, in cazul unei sederi de peste 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere."
    52. La articolul 131, dupa alineatul (2) se introduc alineatele (2^1) si (2^2) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Personalul Autoritatii pentru straini este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.
    (2^2) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistii din cadrul Autoritatii pentru straini sunt abilitati:
    a) sa efectueze acte premergatoare in vederea strangerii datelor necesare pentru inceperea urmaririi penale, atunci cand constata savarsirea unor infractiuni in legatura cu regimul strainilor;
    b) sa depisteze si sa conduca la sediul formatiunilor teritoriale pe strainii care incalca dispozitiile legale privind regimul strainilor in Romania sau pe cei a caror identitate nu poate fi stabilita, sa verifice si sa ia masurile legale in cel mult 24 de ore de la depistare;
    c) sa organizeze si sa efectueze, in conditiile legii, controale in mediile si locurile frecventate de straini, in institutiile publice sau particulare, precum si in incinta agentilor economici, indiferent de proprietar sau detinator, atunci cand exista date sau indicii cu privire la existenta in aceste locuri sau medii a unor straini care nu respecta prevederile legale privind regimul strainilor in Romania;
    d) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun si mijloacele de transport feroviare, in timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel."
    53. La articolul 134, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Guvernul poate stabili, prin hotarare, exceptarea strainilor, cetateni ai unor state pentru care nu exista obligativitatea obtinerii vizei de intrare in Romania, de la indeplinirea conditiei prevazute la art. 6 alin. (1) lit. c), precum si a unor conditii de prelungire a dreptului de sedere prevazute de prezenta ordonanta de urgenta."
    Art. 2
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 16 alin. (2) - (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 27 decembrie 2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 357/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 357 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu