E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 14 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 15 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 16 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 17 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 18 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 19 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 20 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 23 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 21 din actul OUG 91 2003
Articolul 2 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 40 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 5 din actul Legea 30 1991 modificat de articolul 40 din actul Ordonanţa 119 1999
Articolul 13 din actul Legea 30 1991 abrogat de articolul 12 din actul Legea 105 1997
Legea 30 1991 in legatura cu articolul 2 din actul Hotărârea 449 1994
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 30 din 22 martie 1991

privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 64 din 27 martie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Ministerul Finantelor, in numele statului, efectueaza, prin aparatul specializat, controlul administrarii si utilizarii mijloacelor financiare ale organelor centrale si locale ale administratiei de stat, precum si ale institutiilor de stat si verifica respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea desfasurata de catre regii autonome, societati comerciale si alti agenti economici in legatura cu indeplinirea obligatiilor acestora fata de stat.
    Aparatul specializat al Ministerului Finantelor actioneaza operativ pentru prevenirea si combaterea fraudelor, contraventiilor si infractiunilor la regimul fiscal, vamal si de preturi, luind masurile prevazute de lege.
    Art. 2
    Ministerele, departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti sint obligate sa asigure organizarea si functionarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si a controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor pentru care sint ordonatori de credite bugetare.
    Art. 3
    Regiile autonome, societatile comerciale, asociatiile si alte persoane juridice cu activitati economico-sociale isi organizeaza controlul financiar propriu, potrivit legii, precum si prevederilor din statutele proprii.

    CAP. 2
    Controlul financiar al statului

    Art. 4
    Controlul financiar al statului se organizeaza si functioneaza in Ministerul Finantelor si se realizeaza prin:
    a) Directia generala a controlului financiar de stat;
    b) Garda financiara.
    In judete si municipiul Bucuresti se organizeaza directii sau directii generale ale controlului financiar de stat, avind in structura sectii ale Garzii financiare.
    Structura organizatorica, numarul de personal al Directiei generale a controlului financiar de stat, Garzii financiare si unitatilor teritoriale, nivelul salariilor si al indemnizatiilor de conducere, precum si al stimulentelor ce se pot acorda, se aproba de ministrul finantelor, in conditiile legii.

    Sectiunea 1
    Directia generala a controlului financiar de stat
    Art. 5
    Directia generala a controlului financiar de stat din Ministerul Finantelor si unitatile subordonate acesteia au urmatoarele atributii:
    a) controleaza administrarea si utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de functionare si intretinere a organelor centrale si locale ale administratiei de stat, unitatilor finantate de la buget;
    b) controleaza utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general, subventionarea unor activitati si produse si pentru alte destinatii prevazute de lege;
    c) verifica folosirea mijloacelor si a fondurilor din dotare si respectarea reglementarilor financiar-contabile in activitatea regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital de stat;
    d) verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele prevazute de lege si de actele de constituire a societatilor comerciale si a celorlalti agenti economici, urmarind stabilirea corecta si indeplinirea integrala si la termen a tuturor obligatiilor financiare si fiscale fata de stat;
    e) indeplineste si alte atributii de control stabilite, potrivit legii, in sarcina Ministerului Finantelor.
    Art. 6
    Sarcinile, conditiile de incadrare si promovare, precum si exercitarea drepturilor prevazute de lege pentru aparatul Directiei generale a controlului financiar de stat si unitatile teritoriale, se stabilesc de ministrul finantelor.
    Art. 7
    Ministerul Finantelor, in baza constatarilor rezultate din controlul efectuat de catre organele sale specializate, are dreptul sa dispuna:
    a) luarea de masuri in vederea inlaturarii si prevenirii neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila a administratiei centrale si locale, precum si a regiilor autonome;
    b) corectarea si completarea bilanturilor contabile si varsarea la buget a impozitelor si altor venituri legal datorate statului;
    c) aplicarea de masuri pentru respectarea prevederilor legale in domeniul preturilor si tarifelor;
    d) suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor
    financiar-contabile si fiscale.
    Art. 8
    La cererea organelor de control financiar, conducerile si salariatii administratiei, institutiilor de stat si agentilor economici supusi controlului au obligatia:
    a) sa puna la dispozitie registrele si corespondenta, actele, piesele justificative, darile de seama, bilanturile contabile si alte documente necesare controlului;
    b) sa prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau le au in pastrare, care, potrivit legii, intra sub incidenta controlului;
    c) sa dea informatii si explicatii verbale si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
    d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate in original sau copii certificate;
    e) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.
    Art. 9
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 8 constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
    a) de le 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligatiilor de la art. 8 lit. a);
    b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligatiilor de la art. 8 lit. b);
    c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligatiilor de la art. 8 lit. c);
    d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligatiilor de la art. 8 lit. d) si e).
    Limitele amenzilor prevazute la lit. a) si b) se dubleaza in cazul repetarii savirsirii contraventiei, putindu-se lua si masura suspendarii activitatii pe o perioada de pina la 6 luni.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control financiar imputernicite in acest scop de Ministerul Finantelor.
    Dispozitiile alin. 1-3 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor din art. 25-27 din acea lege.
    Art. 10
    Intr-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilitatii, pentru sinceritatea bilanturilor si determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusa controlului intreaga perioada scursa de la precedenta verificare de aceeasi natura si cu aceleasi obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris.
    De la prevederile alin. 1 fac exceptie actiunile de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari care se pot efectua numai dupa notificarea si obtinerea acordului agentului economic, precum si verificarea reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare si fiscale, care se efectueaza ori de cite ori este cazul.
    Art. 11
    Durata maxima a unei actiuni de control prevazuta la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusa controlului; prin norme ale Ministerului Finantelor se vor stabili durate maxime diferentiate in functie de categorii de agenti economici, de natura actiunilor de control, precum si de perioada cuprinsa in control.
    Art. 12
    Pe parcursul controlului contabilitatii pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agentii economici au dreptul sa fie asistati de catre un consilier, la alegere, de regula din rindul contabililor autorizati sau expertilor autorizati.
    Art. 13
    Masurile dispuse ca urmare a controlului se comunica celor controlati in termen de 30 de zile de la terminarea verificarii la sediul acestora si pot fi contestate, la Ministerul Finantelor, in 30 de zile de la data primirii notificarii lor.
    Ministerul Finantelor va solutiona contestatiile si va comunica solutiile in termen de 45 de zile. Decizia de solutionare a Ministerului Finantelor este executorie si poate fi atacata in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta, la organele judecatoresti competente.

    Sectiunea a 2-a
    Garda financiara
    Art. 14
    Garda financiara este un corp de control financiar, militarizat, neincazarmat, care functioneaza, potrivit legii, in cadrul Ministerului Finantelor.
    Art. 15
    Garda financiara exercita controlul operativ si inopinat in legatura cu:
    a) aplicarea si executarea legilor fiscale si a reglementarilor vamale, urmarind impiedicarea oricarei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor si taxelor;
    b) respectarea normelor de comert, urmarind sa impiedice activitatile de contrabanda si orice procedee interzise de lege.
    Garda financiara indeplineste orice alte atributii si activitati date in competenta, potrivit legii.
    Art. 16
    In exercitarea atributiilor sale, Garda financiara desfasoara zilnic sau la anumite perioade controale de specialitate fara a fi necesar un ordin special, in cazul atributiilor de la art. 15 lit. a) si b), precum si actiuni care se executa numai in baza ordinelor sau delegatiilor speciale date de Ministerul Finantelor, in cazul atributiilor de la art. 15 alin. ultim.
    Art. 17
    In indeplinirea atributiilor de serviciu, organele Garzii financiare sint in drept:
    a) sa efectueze controale in localurile si dependintele in care se produc, se depoziteaza, se comercializeaza bunurile sau se desfasoara activitati care fac obiectul impozitarii;
    b) sa verifice existenta si autenticitatea documentelor justificative, pe timpul transportului, precum si in locurile de desfasurare a unor activitati de productie, prestari servicii, acte si fapte de comert, cind exista indicii de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege;
    c) sa verifice registrele si orice alte documente din care rezulta indeplinirea obligatiilor fiscale;
    d) sa efectueze, in conditiile si potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala, perchezitii in localuri publice sau particulare - case, curti, dependinte si gradini - daca exista indicii ca in aceste locuri sint ascunse marfuri sau instalatii cu care se fabrica produse fara indeplinirea obligatiilor fiscale sau daca se comit alte fraude fiscale;
    e) sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor si taxelor sau a caror fabricatie si desfacere este interzisa, precum si sa ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contraventiilor descoperite;
    f) sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit competentei prevazute de lege;
    g) sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;
    h) sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si mijloacele din dotare, in conditiile legii.
    Art. 18
    Garda financiara este pusa sub comanda unui comisar general, iar activitatea sa este coordonata de comandamentul garzii, condus de un secretar sau subsecretar de stat din Ministerul Finantelor; comandamentul garzii este alcatuit din conducatorii directiilor de impozite si taxe, Directiei generale a controlului financiar de stat, Directiei generale a regiilor publice si participatiilor statului, Directiei generale a vamilor, Inspectiei generale de preturi si tarife, precum si comisarul general al Garzii financiare.
    Art. 19
    Membrii Garzii financiare sint functionari publici si au urmatoarele ierarhii: comisar sef, comisar principal I si comisar principal II.
    Art. 20
    Modul de organizare si functionare a aparatului Garzii financiare, conditiile de recrutare, drepturile si obligatiile personalului, precum si procedura de constatare si contestare a actelor incheiate, se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finantelor si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 21
    Modul de organizare si exercitare a controlului financiar propriu pentru unitatile prevazute la art. 2 si pentru regiile autonome se stabileste prin norme ale Ministerului Finantelor, aprobate prin hotarire a Guvernului.
    Art. 22
    Prefecturile si Primaria municipiului Bucuresti vor pune la dispozitia directiilor controlului financiar de stat, din judete si municipiul Bucuresti, spatiile necesare pentru desfasurarea activitatii, potrivit prezentei legi.
    Art. 23
    Membrii Garzii financiare depun, la angajare, juramintul solemn pentru respectarea si aplicarea dispozitiilor legale.
    Continutul juramintului se stabileste prin hotarire a Guvernului.
    Art. 24
    Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar si H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind infiintarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 martie 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
               academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 18 martie 1991.

               PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                       MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei,
    promulgam Legea privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                   PRESEDINTELE ROMANIEI
                        ION ILIESCU

SmartCity5

COMENTARII la Legea 30/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 30 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 30/1991
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu