E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 3 din 28 decembrie 1962

privind  CODUL SILVIC

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 28 din 30 decembrie 1962


SmartCity3


    CAP. 1

    Art. 1
    Padurile si terenurile afectate impaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, productie  ori  administratie, forestiere, constituie proprietate de stat si alcatuiesc fondul forestier al R. P. Romane.
    Fac parte din fondul  forestier acele suprafete prevazute in alineatul precedent, care sunt determinate ca atare prin amenajamente silvice.
    Art. 2
    Trecerea in fondul forestier a unor terenuri agricole, scoaterea de terenuri din acest  fond pentru nevoile agriculturii sau in vederea executarii unor lucrari necesare altor ramuri ale economiei nationale, precum si defrisarea de paduri in acest scop, se fac numai pe baza de hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    Fondul forestier este supus regimului silvic care cuprinde un complex de norme tehnice silvice, economice si juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protectia si paza acestui fond.
    Art. 4
    Terenurile cu vegetatie forestiera care nu sunt cuprinse in amenajamente silvice, cum sunt: plantatiile forestiere pentru protectia terenurilor agricole, zonele de arbori afectate protectiei pasunilor si delimitate ca atare, zonele de arbori afectate protectiei lucrarilor hidrotehnice, plantatiile forestiere de pe terenurile degradate situate in afara perimetrului padurilor, aliniamentele de arbori de-a lungul canalelor de irigatie, rauri, drumuri sau altor cai de comunicatie, sunt supuse unor reguli tehnice silvice si de paza.
    Art. 5
    Ministerul Economiei Forestiere raspunde de aplicarea politicii partidului si guvernului in domeniul administrarii fondului forestier.
    De asemenea, Ministerul Economiei Forestiere stabileste regulile tehnice silvice si de paza aplicabile terenurilor cu vegetatie forestiera; coordoneaza, indruma si controleaza respectarea acestor reguli.
    Art. 6
    Fondul forestier se amelioreaza si se dezvolta in scopul asigurarii materiei prime lemnoase si a celorlalte produse ale padurii, necesare economiei nationale, precum si pentru indeplinirea unor functii de protectie.
    Defrisarea de paduri, in vederea executarii unor lucrari necesare economiei forestiere, se face cu aprobarea Ministerului Economiei Forestiere.
    Art. 7
    In raport cu functiile pe care le indeplinesc, padurile se impart in grupe functionale dupa cum urmeaza:
    a) paduri de productie si protectie, care sunt destinate sa produca material lemnos pentru industria de prelucrare a lemnului si pentru alte nevoi ale economiei nationale, precum si de a indeplini un rol de protectie;
    b) paduri cu functii speciale de protectie, care conditioneaza pastrarea si dezvoltarea unor obiective de interes economic, social sau stiintific.
    Incadrarea padurilor in grupe functionale se face prin ordinul Ministerului Economiei Forestiere.
    Art. 8
    Padurile  si terenurile prevazute in art. 1, se inregistreaza in evidenta forestiera, care se intocmeste pe baza de amenajamente silvice.
    Terenurile cu vegetatie forestiera prevazute in art. 4, se inregistreaza in evidenta vegetatiei forestiere.
    Evidentele prevazute in alineatele precedente se organizeaza de catre Ministerul Economiei Forestiere in concordanta cu principiile care stau la baza reglementarii sistemului de evidenta funciara si se tin de ocoalele silvice.

    CAP. 2

    Art. 9
    Padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier sunt in administrarea operativa a intreprinderilor de stat pentru economia forestiera.
    Unele paduri sau terenuri care fac parte din fondul forestier pot fi date in administrare operativa sau in folosinta altor organizatii socialiste.
    Transmiterea unora din padurile sau terenurile care fac patre din fondul forestier aflate in administrarea operativa a intreprinderilor de stat pentru economia forestiera, in administrarea operativa ori folosinta altor organizatii socialiste, sau retransmiterea de la acestea, se face numai pe baza unei dispozitii a Consiliului de Ministri.
    Art. 10
    Padurile si terenurile  care fac parte din fondul forestier administrate de intreprinderile de stat pentru economia forestiera sunt destinate sa asigure materialul lemnos si celelalte produse ale padurii necesare satisfacerii cerintelor generale ale economiei nationale.
    Padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier aflate in administrarea sau folosinta altor organizatii socialiste sunt destinate satisfacerii nevoilor locale de interes obstesc.
    Art. 11
    Terenurile cu vegetatie forestiera care nu fac parte din fondul forestier se administreaza de posesorii sau detinatorii acestora.

    CAP. 3

    Art. 12
    Modul de gospodarire a padurilor si terenurilor care fac parte din fondul forestier se stabileste prin amenajamente silvice.
    Amenajamentele silvice se intocmesc in raport cu planurile de dezvoltare a economiei nationale tinandu-se seama de urmatoarele obiective:
    a) asigurarea continuitatii productiei forestiere;
    b) sporirea productiei si productivitatii fondului forestier;
    c) folosirea rationala a padurilor si ameliorarea functiilor de protectie ale acestora.
    Art. 13
    Amenajamentele silvice se intocmesc pentru toate padurile si terenurile care fac parte din fondul forestier de organele de specialitate ale Ministerului Economiei Forestiere si se aproba prin ordinul ministrului.
    Art. 14
    Amenajamentele silvice se revizuiesc sau se refac din zece in zece ani.
    Art. 15
    Pentru ridicarea productiei si productivitatii fondului forestier si pentru ameliorarea functiilor de protectie ale padurilor, se executa de organizatiile socialiste care au in administrare operativa sau in folosinta paduri si terenuri din fondul forestier, urmatoarele lucrari de cultura:
    a) regenerarea si refacerea padurilor existente;
    b) crearea de paduri noi pe terenuri destinate a fi impadurite;
    c) ameliorarea arboretului necorespunzator;
    d) ingrijirea arboretelor.
    In executarea lucrarilor  de  cultura a padurilor se va da prioritate introducerii si extinderii speciilor lemnoase cu crestere rapida si de valoare economica ridicata.
    Art. 16
    Produsele lemnoase  ale  padurii rezultate din taieri de regenerare sunt produse principale; cele  rezultate  din efectuarea lucrarilor de ingrijire sunt produse secundare.
    Produsele  lemnoase ale padurii rezultate in urma doboriturilor si rupturilor de vant sau unor calamitati, precum si cele rezultate din defrisari pentru linii electrice, drumuri, culoare, linii parcelare, ori alte linii similare, sunt produse accidentale.
    Rasina, coaja, liberul de tei, fructele, ciupercile si altele de acest fel, ce se recolteaza din paduri, sunt produse accesorii.
    Art. 17
    Cantitatile de material lemnos si alte produse  ale padurii ce se exploateaza anual, sunt cele prevazute in planul de stat. La stabilirea acestor cantitati se va tine seama de prevederile amenajamentelor silvice.
    Art. 18
    Exploatarea produselor principale si secundare se face in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, precum si ale regulilor de cultura si de exploatare.
    Produsele accidentale  si  accesorii  se exploateaza si se valorifica pe baza instructiilor tehnice date de Ministerul Economiei Forestiere.
    Suprafetele din  fondul forestier  unde  se executa  exploatari, se delimiteaza pe teren de catre personalul tehnic al intreprinderilor de stat pentru economia forestiera.
    Art. 19
    Produsele padurii de orice fel se exploateaza in temeiul unei autorizatii eliberata de organele Ministerul Economiei Forestiere, intocmita pe baza actului de punere in valoare, care cuprinde estimarea cantitativa, calitativa si valorica a produselor ce se exploateaza.
    Art. 20
    Arborii din fondul  forestier destinati a fi taiati se vor marca in prealabil cu ciocane silvice.
    Forma si  modul de utilizare a ciocanelor silvice, precum si felul cum se face marcarea  arborilor  sau a  unor loturi de arbori destinati taierii, se stabileste prin ordinul Ministerul Economiei Forestiere.
    Tiparul ciocanelor silvice se inregistreaza si se pastreaza la organele notariatului de stat, aceste operatiuni fiind scutite de orice taxe.
    Art. 21
    Termenele, modalitatile si epocile de taiere, scoatere si transport a materialului lemnos  din  paduri, precum si epocile de recoltare a produselor accesorii se stabilesc prin instructiuni date de Ministerul Economiei Forestiere.
    Art. 22
    Vinatul din paduri si pestii din apele de munte sunt considerate produse ale padurii.
    Ministerul Economiei Forestiere  organizeaza cresterea si recoltarea vanatului in vederea asigurarii unui efectiv normal, care sa nu aduca pagube fondului forestier si terenurilor agricole.
    Art. 23
    Organizatiile socialiste care au in administrare operativa sau  folosinta paduri si terenuri facand parte din fondul forestier, sunt  obligate sa se supuna normelor de gospodarire prevazute in prezentul capitol.

    CAP. 4
    Protectia si paza fondului forestier si a altor terenuri cu vegetatie forestiera

    Art. 24
    Ministerul Economiei Forestiere intocmeste si publica in fiecare an liste nominale ale daunatorilor si bolilor ce trebuie combatute. In acest scop fiecare intreprindere de stat pentru economia forestiera tine sub observatie toate padurile si terenurile cu vegetatie forestiera cuprinse in raza sa de activitate, fara deosebire de cine are administrarea operativa sau folosinta acestora.
    Art. 25
    Masurile de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor padurilor se stabilesc de Ministerul Economiei Forestiere si se executa de personalul tehnic al intreprinderilor de stat pentru economia forestiera. Organizatiile socialiste, care au in administrare operativa sau folosinta paduri ori terenuri din fondul forestier, sunt obligate sa sprijine de indata si efectiv aceste masuri.
    Art. 26
    Prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor care  prezinta  pericol comun pentru paduri si terenurile agricole se asigura de Ministerul Economiei Forestiere impreuna cu Consiliul Superior al Agriculturii si se executa, pentru padurile si terenurile  facand parte din fondul forestier de personalul tehnic prevazut in  articolul precedent, iar pentru terenurile agricole de catre posesorii sau detinatorii acestora.
    Art. 27
    Posesorii  sau detinatorii terenurilor cu vegetatie forestiera prevazute in art. 4 sunt obligati sa execute lucrarile de prevenire si combatere a bolilor si daunatorilor acestei vegetatii, stabilite de Ministerul Economiei Forestiere; acesta coordoneaza actiunile de prevenire si combatere si acorda sprijin tehnic pentru executarea lor.
    In cazul in care posesorii sau detinatorii terenurilor prevazute in alin. precedent nu executa in timp util lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor  si bolilor, acestea vor putea  fi executate de intreprinderile de stat pentru economia forestiera, posesorii sau detinatorii terenurilor respective fiind obligati la plata manoperei si a materialului folosit.
    Art. 28
    Personalul tehnic si de paza al padurilor din intreprinderile de stat pentru economia forestiera are obligatia sa asigure paza fondului forestier aflat in administrarea acestora impotriva taierilor ilegale, furturilor, distrugerilor, degradarilor, incendiilor, pasunatului neautorizat si a altor fapte pagubitoare.
    Art. 29
    Paza padurilor aflate in administrarea  operativa sau folosinta organizatiilor socialiste se face de catre acestea.
    Paza vegetatiei forestiere de pe terenurile care nu fac parte din fondul forestier se asigura de posesorii sau detinatorii acestora.
    Personalul tehnic de specialitate  din intreprinderile de stat  pentru economia forestiera  controleaza  modul cum se asigura paza padurilor si a celorlalte terenuri cu vegetatie forestiera de organele si organizatiile prevazute in alineatele precedente.
    Art. 30
    Comitetele executive ale sfaturilor populare, organele Ministerului Afacerilor Interne precum si cantonierii de drumuri si cai ferate, in cadrul atributiilor lor de serviciu, au obligatia sa sprijine actiunea de paza a padurilor si sa dea concursul in acest scop organelor silvice.
    Art. 31
    Organele si organizatiile de stat, cooperatiste si obstesti, care desfasoara o activitate in cuprinsul padurilor, sunt obligate sa ia masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor in raza lor de activitate.
    Orice cetatean aflat in padure sau in apropierea acesteia este obligat sa contribuie efectiv la indeplinirea masurilor prevazute in alineatul precedent.
    Art. 32
    Amplasarea  in  interiorul  padurilor  ori in apropierea acestora, a unor instalatii  industriale sau a altor asemenea obiective ce pot pricinui vatamari padurilor, se face in conditiile prevazute de normele legale si numai cu avizul prealabil al Ministerului Economiei Forestiere.
    Art. 33
    Pasunatul in paduri este permis in locurile si in conditiile stabilite de Ministerul Economiei Forestiere.
    Nu va putea fi autorizat pasunatul in  plantatii, in regenerari naturale tinere si in padurile care indeplinesc functie speciala de protectie.
    Art. 34
    Organizatiile  socialiste  si  cetatenii  au indatorirea patriotica de a apara si ocroti padurile si vegetatia forestiera, precum si de a sprijini efectiv masurile initiate in acest scop.

    CAP. 5
    Circulatia materialelor lemnoase

    Art. 35
    Materialele lemnoase de orice fel vor putea fi transportate de la  locul de taiere sau depozitare numai insotite de acte tip de provenienta. Modelul acestor acte se stabileste de Ministerul Economiei Forestiere.
    Pentru materialele lemnoase care  provin  de  la organizatiile socialiste de stat, actele de provenienta se elibereaza de catre acestea.
    Pentru materialele lemnoase  avand alta provenienta decat aceea de la organizatiile socialiste de stat, actele prevazute in alin. 1, se elibereaza de comitetul executiv al sfatului popular comunal, orasenesc, de pe teritoriul caruia pleaca materialul.
    Art. 36
    Materialele lemnoase gasite in curs de transport, neinsotite de actele prevazute in art. 35, vor fi retinute de organele silvice competente  sau  de organele  militiei, atunci cand aceasta este necesar, pentru stabilirea provenientei lor.
    Sefii de gara si capitanii de port vor retine in acelasi scop materialele lemnoase prezentate spre expediere fara acte de provenienta si vor sesiza de indata organul de urmarire penala cel mai apropiat.
    Art. 37
    Materialele lemnoase retinute conform art. 36 alin. 1, vor fi date in custodie, dupa imprejurari, ocolului, brigazii sau cantonului silvic cel mai apropiat, ori unei organizatii socialiste care dispune de spatiul necesar depozitarii si de mijloace de paza corespunzatoare. Carausul gasit fara acte de provenienta este obligat  sa trasporte materialele lemnoase la locul de predare in custodie.
    Materialele lemnoase  retinute in statiile de cale ferata sau in porturi raman depozitate pe rampele, cheiurile ori magaziile acestora si se  dau  in custodie  unui angajat cu atributii de paza din serviciul statiei sau portului.
    Art. 38
    Daca in urma cercetarilor sau judecatii nu se poate stabili  provenienta materialelor retinute, acestea  vor  fi  confiscate  potrivit  dispozitiilor corespunzatoare din legea penala sau din actele normative privind sanctionarea contraventiilor, iar in cazul in care s-a stabilit provenienta, materialele retinute vor fi restituite proprietarului.
    Daca materialele ce urmeaza a fi restituite se afla retinute intr-o statie de cale ferata  sau intr-un port, organul care a facut cercetarile va comunica de indata sefului statiei sau capitanului portului, ca poate proceda la expedierea lor.

    CAP. 6
    Infractiuni si contraventii

    Art. 39
    Faptele care constituie infractiuni silvice si sanctiunile corespunzatoare sunt cele prevazute de legea penala.
    Faptele care constituie contraventii silvice, sanctiunile si modul lor de aplicare, se stabilesc prin instructiuni ale Ministerului Economiei Forestiere, aprobate prin  hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 40
    Infractiunile silvice se constata, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala aplicabile infractiunilor  impotriva avutului obstesc, cu derogarile si completarile din art. 41 si art. 42 din prezentul cod. ; Art. 41 Pe langa  organele de urmarire penala, sunt competenti sa constate infractiuni  silvice  inginerii si tehnicienii cu atributii privind problemele de silvicultura din Ministerul Economiei Forestiere, cei din directiile regionale de economie forestiera si din ocoalele silvice, precum si brigadierii si padurarii ocoalelor silvice.
    Organele competente care constata aceste infractiuni au dreptul de a retine obiectele provenite din fapte penale sau acelea ce au fost folosite la savarsirea lor.
    Aceste organe, insotite de un delegat al comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc, pot sa identifice materialele lemnoase provenite din infractiuni, la locurile unde se afla materialele.
    In privinta materialelor lemnoase  retinute  in  cursul transportului se aplica dispozitiile art. 37 si 38.
    Art. 42
    Procesele verbale  de  constatare  a infractiunilor se trimit, in vederea calcularii valorii pagubelor, ocolului silvic in raza caruia a fost savarsita infractiunea.
    Dupa efectuarea calculului, seful ocolului silvic trimite procesul verbal, impreuna cu acel calcul, organului de urmarire penala competent, incunostiintind despre aceasta si organul care a incheiat procesul verbal.
    Art. 43
    Valoarea pagubelor cauzate prin infractiuni sau alte fapte ilicite se calculeaza, in ce priveste arborii pe picior, puietii si lastarii, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    In cazurile cand pagubele, in ce priveste arborii pe picior, puietii si lastarii, sunt pricinuite de angajatii organizatiilor socialiste daunate, prin fapte care nu constituie infractiuni sau contraventii si pentru care raspunderea materiala  este  reglementata  potrivit legislatiei muncii, sumele ce se pot imputa acestor angajati se calculeaza de asemenea, potrivit criteriilor anume stabilite prin hotarare a Consiliului de Ministri.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 44
    In aplicarea prevederilor prezentului cod, Ministerul Economiei Forestiere este imputernicit sa dea instructiuni tehnice silvice cu privire la administrarea, gospodarirea, protectia si paza fondului forestier si a altor terenuri cu vegetatie forestiera.
    Art. 45
    Codul silvic din 9  aprilie 1910, Legea nr. 204 din 23 iunie 1947 pentru apararea patrimoniului forestier, Decretul nr. 201 din 14 mai 1953 privind circulatia  produselor lemnoase, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului cod, se abroga.
    Art. 46
    Prezentul cod intra in vigoare dupa 30 de zile de la publicare in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale  a R.P. Romana.

                                          


SmartCity5

COMENTARII la Legea 3/1962

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 3 din 1962
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 3/1962
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu