Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.547 din 27.07.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 641 din 04 august 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, Str. Mesteacănului nr. 23, judeţul Buzău, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 pot fi închiriate, iar închirierea acestor bunuri se face prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunului se colectează de staţiune întrun cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al staţiunii.(3) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău administrează în prezent suprafaţa de teren de 136,60 ha din domeniul public al statului, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.37 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, suprafaţa de teren de 419,31 ha din anexă fiind diminuată cu 240,76 ha în baza Sentinţei civile nr. 1.638/23.06.2010, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 550/12.10.2010 a Tribunalului Covasna, cu 31,95 ha în baza Sentinţei civile nr. 12.124/18.11.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 977/30.09.2016 a Tribunalului Buzău, cu 5,00 ha în baza Sentinţei civile nr. 6.164/20.05.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 94/22.01.2016 a Tribunalului Buzău, cu 4,00 ha în baza Sentinţei civile nr. 10.881/21.10.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.218/8.11.2016 a Tribunalului Buzău, şi cu 1,00 ha în baza Sentinţei civile nr. 6.617/17.04.2013, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.512/10.07.2013 a Tribunalului Buzău. Articolul 3(1) Staţiunea de Cercetare–Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul legumiculturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; clasa 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neclasificate altundeva n.c.a.; grupa 108 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; clasa 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor; clasa 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a; c)diviziunea 11 Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; d)diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; grupa 467 Comerţ cu ridicata specializat al altor produse; clasa 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; e)diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; clasa 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; f)diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; g)diviziunea 52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre; clasa 5224 Manipulări; h)diviziunea 55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare; i)diviziunea 56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; j)diviziunea 58 Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare; k)diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; clasa 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei; l)diviziunea 63 Activităţi de servicii informatice; grupa 631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; m)diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; n)diviziunea 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări si analiză tehnică; grupa 711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea; clasa 7111 Activităţi de arhitectură; grupa 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; grupa 712 Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice; o)diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; p)diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; q)diviziunea 74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice neclasificate altundeva n.c.a.; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; r)diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; s)diviziunea 81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 812 Activităţi de curăţenie; clasa 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică; ş)diviziunea 85 Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva n.c.a.; t)diviziunea 91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor; ţ)diviziunea 94 Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor. (2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea activităţii Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, conform prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de Consiliul de administraţie al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este de 151. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu din cadrul unităţii.(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, conform prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)scăderea suprafeţei de teren de 282,71 ha de la nr. M.F. 114727, în baza Sentinţei civile nr. 1.638/23.06.2010, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 550/12.10.2010 a Tribunalului Covasna, a Sentinţei civile nr. 12.124/18.11.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 977/30.09.2016 a Tribunalului Buzău, a Sentinţei civile nr. 6.164/20.05.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 94/22.01.2016 a Tribunalului Buzău, a Sentinţei civile nr. 10.881/21.10.2015, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.218/08.11.2016 a Tribunalului Buzău, şi a Sentinţei civile nr. 6.617/17.04.2013, devenită definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1.512/10.07.2013 a Tribunalului Buzău; b)actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, a descrierii tehnice şi a codului de clasificare ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea staţiunii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Articolul 17 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul cercetării şi inovării,Puiu-Lucian GeorgescuMinistrul muncii şi justiţiei sociale,Lia-Olguţa Vasilescup. Ministrul finanţelor publice,Daniela Pescaru,secretar de statANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău - C.U.I. 2813344 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
114484 8.28.10 Şopron uscat seminţe Plăci beton, acoperit cu azbociment Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 4.925
114485 8.28.10 Platformă uscat seminţe Susţinută pe stâlpi beton Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 6.985
114486 8.28.10 Staţie extras seminţe Din zid cărămidă şi beton, acoperită cu tablă Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 4.008
114487 8.28.10 Şopron uscat seminţe Din stâlpi beton, acoperit cu plăci de azbociment Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 11.060
114488 8.28.10 Şopron cu terasă beton Din stâlpi beton, acoperit cu azbociment, S = 856 mp Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23, ferma 2 2.968
114489 8.28.10 Canale irigaţii Dalate Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 60.014
114490 8.28.10 Şopron uscat seminţe 25/16, Planşeu beton acoperit cu carton Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 9.798
114491 8.28.10 Şopron depozitare temporară Din stâlpi beton, acoperit cu azbociment Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 17.155
114494 8.28.10 Platformă uscat seminţe Pardoseală beton, acoperită cu prefabricate, susţinută de stâlpi de beton Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 14.918
114495 8.27.06 Solare Tip tunel, acoperite cu polietilenă, 1 ha Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 129.533
114496 8.28.10 Canale irigaţii Dalate Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 118.358
114497 8.28.10 Şopron depozitare temp. Stâlpi beton, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 17.155
114498 8.28.03 Laborator cercetare Suprafaţa construită = 360 mp; suprafaţă desfăşurată = 1.080 mp; regimul de înălţime = P+2E; Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 539.943
114499 8.28.10 Platformă uscat seminţe Din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 6.668
114700 8.28.10 Şopron spălat seminţe Platformă beton acoperită cu plăci azbociment Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 5.143
114701 8.28.10 Şopron uscat seminţe Din stâlpi de lemn acoperit cu carton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 7.050
114702 8.28.10 Magazie îngrăşăminte Din zid cărămidă, planşeu acoperit cu tablă Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 2.695
0 1 2 3 4 5
114703 8.27.06 Seră legumicolă Încălzită cu alimentare apă 2.000 mp Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 181.503
114704 8.27.06 Seră legumicolă Neîncălzită, acoperită cu sticlă, 1.000 mp Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 258.406
114705 8.28.10 Şopron Din cărămidă acoperită cu tablă, S = 289 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 7.025
114706 8.28.13 Atelier mecanic Cărămidă, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 7.548
114707 8.28.13 Magazie materiale Zidărie, acoperiş tablă Ţara:: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2 23.085
114708 8.25.06 Grup sanitar Pereţi cărămidă, acoperiş tablă Ţara:: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2 19.940
114709 8.28.13 Atelier mecanic Cărămidă, acoperiş tablă Ţara:: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 2 20.855
114710 8.28.13 Magazie materiale Cărămidă, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4 18.773
114711 8.28.10 Şopron ambalaje Pardoseală beton, stâlpi beton, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4 11.068
114712 8.28.10 Şopron depozitare legume Betonat, stâlpi beton, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6 7.455
114714 8.28.10 Şopron uscat seminţe Betonat, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 23.063
114715 8.28.10 Şopron uscat seminţe Betonat, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 323
114716 8.28.10 Platformă uscat seminţe Stâlpi beton Ţara: România; judeţul:Buzău; municipiul Buzău; ferma 2 6.668
114717 8.28.08 Remiză maşini agricole Cărămidă, tablă Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6 5.120
114718 8.28.13 Magazie materiale Beton, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 41.040
114719 8.28.10 Magazie uscat seminţe Cărămidă, planşeu beton, acoperiş ţiglă, S = 550 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494, ferma 4 60.870
114720 8.25.06 Cantină şi birouri Cărămidă, acoperiş beton Ţara: România; judeţul: Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 363.381
114721 8.28.10 Platformă beton Betonată Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma 5 7.230
114722 8.28.13 Magazie materiale Beton, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul: Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 33.138
114723 8.28.10 Şopron depozitare temporară Stâlpi beton, acoperiş azbociment Ţara: România; judeţul: Buzău; municipiul Buzău; ferma 2 25.015
114724 8.29.08 Clădire administrativă Din zid cărămidă, acoperiş ţiglă Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău, Aleea Industriilor, ferma 6 37.239
114725 8.28.10 Magazie platformă Pardoseală beton, acoperiş prefabricate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 34.519
114726 8.28.10 Platformă beton Din beton, 350 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 12 8.168
114727 8.05.03 Total suprafaţă 136,60 ha Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 49.961.670
TOTAL 52.121.478

2. Bunuri din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1. 1 Construcţii 1.132.621 În administrare
2. 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii - -
3. 3 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale - -
Total 1.132.621

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 1 - Construcţii

Nr. crt. Nr. inventar P4000 Denumire mijloace fixe Descriere tehnică Adresa Anul dobândirii Valoarea contabilă netă (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1. INVPPS-3637221-2016 Drum tehnologic F1 Suprafaţă construită la sol = 120 mp, drum betonat Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1992 0,00
2. INVPPS-3637293-2016 Barăci dormitor F1 Suprafaţă desfăşurată = 167 mp, regimul de înălţime = P, zidărie = plăci tego, acoperiş = azbociment Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1988 0,00
3. INVPPS-3637255-2016 Şopron uscat seminţe F1 Suprafaţă desfăşurată = 515 mp, regimul de înălţime = P, fundaţie = pardoseală beton, zidărie = stâlpi din lemn, acoperiş = tablă Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1967 0,00
4. INVPPS-19389879-2016 Seră legumicolă 0,5 ha Stâlpi metalici, profil U, dublu acoperită cu geam, suprafaţă 4.487 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1972 0,00
5. INVPPS-3637313-2016 Reţele apă canal F1 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 - 14.330,11
6. INVPPS-3642375-2016 Cantină şi birou F2 Cărămidă, acoperiş din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1957 0,00
7. INVPPS-3642397-2016 Grajd animale F2 Stâlpi din lemn, acoperiş = azbociment Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1982 0,00
0 1 2 3 4 5 6
8. INVPPS-3642407-2016 Magazie materiale F1 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1992 14.010,10
9. INVPPS-3642425-2016 Depozit carburanţi F2 Cărămidă, acoperiş din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1977 0,00
10. INVPPS-3642433-2016 Drumuri exploatare F2 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1968 0,00
11. INVPPS-3642445-2016 Rezervor 5600 l F2 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1971 0,00
12. INVPPS-3642483-2016 Barăci dormitor PL Pereţi din plăci Tego, acoperiş = azbociment, suprafaţă = 294 mp, pardoseală din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494 1988 0,00
13. INVPPS-3642493-2016 Imobil administrativ Punct lucru Pereţi de cărămidă, acoperit cu ţiglă, pardoseală betonată, suprafaţă = 65,7 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494 1982 357,46
14. INVPPS-3642503-2016 Grajd animale Punct lucru Pereţi din blocuri de diatonit, acoperiş = azbociment, pardoseală din beton, suprafaţă = 135,6 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494 1977 0,00
15. INVPPS-3642519-2016 Fosă septică Punct lucru - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494 1992 1.671,05
16. INVPPS-3642531-2016 Barăci dormitor F3 Pereţi din plăci Tego, acoperiş = azbociment, suprafaţă = 272 mp, pardoseală din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1988 0,00
17. INVPPS-3642543-2016 Grajd animale F3 Pereţi din cărămidă, acoperiş = ţiglă, pardoseală din beton, suprafaţă = 243 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1955 0,00
18. INVPPS-3642553-2016 Drum consolidat F3 Drum betonat, suprafaţă = 280 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1992 5.006,26
19. INVPPS-3642561-2016 Şopron uscat seminţe Cercetare Stâlpi din lemn, acoperiş = tablă şi azbociment, pardoseală din beton, un perete din cărămidă, suprafaţă = 500 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1996 0,00
20. INVPPS-3642719-2016 Alimentare apă industrială seră Cercetare - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1997 10.210,62
21. INVPPS-3642729-2016 Rezervor staţie pompe Atelier mecanic - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1993 40.316,38
22. INVPPS-3642745-2016 Remiză maşini agricole Atelier mecanic Pereţi din cărămidă, acoperiş = carton şi bitum, suprafaţă = 390 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1992 0,00
23. INVPPS-3642789-2016 Puţ forat F2 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1978 6.195,84
24. INVPPS-3642825-2016 Drum exploatare Economic - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1958 0,00

25. INVPPS-3642865-2016 Cabină poartă Pereţi din cărămidă, acoperiş = carton + bitum, pardoseală din beton, suprafaţă = 13 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1968 0,00
26. INVPPS-3642893-2016 Fosă septică F2 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 2 1992 6.543,03
27. INVPPS-3642907-2016 Depozit carburanţi ADT Recipiente din fier îngropate Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1966 0,00
28. INVPPS-3642919-2016 Magazie centrală ADT Pereţi din cărămidă, acoperiş = tablă, pardoseală din beton, suprafaţă = 300 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1962 0,00
29. INVPPS-3642929-2016 Chioşc legume Pereţi din cărămidă, acoperiş = carton şi bitum, suprafaţă = 16 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 1994 0,00
30. INVPPS-19389865-2016 Fosă septică F3 Construcţie din beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1992 1.988,67
31. INVPPS-19389867-2016 Rezervor staţie pompe Punct de lucru - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Transilvaniei nr. 494 1992 56.327,87
32. INVPPS-19389869-2016 Rezervor staţie pompe F3 Construcţie din beton, acoperit cu izolaţie (carton + bitum), capacitate 100 m3, suprafaţă casă pompe = 58,6 mp Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1992 14.601,48
33. INVPPS-19389871-2016 Reţele apă canal F3 - Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; ferma nr. 3 1992 8.629,13

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău - C.U.I. 2813344, care poate fi închiriat, în condiţiile legii

Nr. M.F. Cod clasificare Denumire Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
114720 8.25.06 Cantină şi birouri Cărămidă, acoperiş beton Ţara: România; judeţul Buzău; municipiul Buzău; Str. Mesteacănului nr. 23 363.381


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 547/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 547 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu