E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 203 din 16 mai 2003

privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 361 din 27 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    (1) Realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport reprezinta o prioritate nationala.
    (2) Componentele retelei de transport sunt: infrastructura de transport, reteaua de management al traficului si reteaua sistemului de pozitionare si navigatie.
    Art. 2
    Se aproba liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, denumita in continuare retea, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Se aproba criteriile si specificatiile pentru proiectele de interes national si european, denumite in continuare proiecte prioritare, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    (1) Se aproba Lista proiectelor prioritare, identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana, care urmeaza a fi realizate pana in anul 2015, prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) Pe masura indeplinirii conditiilor prevazute in prezenta lege, Guvernul poate completa lista proiectelor prioritare prevazuta la alin. (1).
    Art. 5
    Finantarea proiectelor prioritare prevazute la art. 4 se asigura din sumele alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din credite externe, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal constituite, pe baza de documentatii tehnico-economice aprobate conform legislatiei in vigoare.
    Art. 6
    Planurile si programele nationale pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei, in special cu privire la proiectele prioritare identificate in prezenta lege, se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 7
    (1) La fiecare 2 ani Guvernul va supune spre dezbatere Parlamentului un raport privind stadiul implementarii liniilor directoare aprobate prin prezenta lege.
    (2) La fiecare 5 ani Guvernul va intocmi si va supune spre aprobare Parlamentului un raport de evaluare a stadiului general al dezvoltarii economice si tehnologice in domeniul transporturilor, in special in transportul feroviar, si va solicita, daca este cazul, aprobarea pentru adaptarea liniilor directoare in concordanta cu progresele inregistrate.
    (3) Elaborarea rapoartelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza propunerilor formulate de Comitetul interministerial prevazut la art. 8.
    Art. 8
    (1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se infiinteaza Comitetul interministerial pentru reteaua de transport de interes national si european.
    (2) Comitetul interministerial este un organism cu caracter consultativ in subordinea Guvernului, compus din reprezentanti ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Dezvoltarii si Prognozei si este coordonat de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (3) Organizarea, functionarea si competentele Comitetului interministerial se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 9
    (1) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei legi, in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiza pentru evaluarea strategica a impactului ansamblului retelei asupra mediului.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiza a retelei in ansamblul sau, avand in vedere documentele europene prin care au fost convenite coridoarele paneuropene de transport, asa cum au fost redefinite la cea de-a treia Conferinta Paneuropeana a Transporturilor de la Helsinki din 23 - 25 iunie 1997, si tinand cont de necesitatea integrarii Romaniei, alaturi de celelalte state interesate, intr-o retea transeuropeana de transport, precum si de necesitatea asigurarii legaturilor dintre regiunile izolate si periferice ale tarii cu regiunile sale centrale.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                 VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                               LINIILE DIRECTOARE
pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

    Art. 1
    Liniile directoare au ca scop stabilirea obiectivelor, a prioritatilor si a principalelor cai de actiune avute in vedere pentru realizarea retelei pe intregul teritoriu al Romaniei. Prin aceste linii directoare se identifica proiectele prioritare care trebuie sa contribuie la dezvoltarea retelei in context national si european.
    Art. 2
    (1) Liniile directoare prevazute la art. 1 constituie cadrul general de referinta ce are ca obiectiv stimularea actiunilor organelor administratiei publice centrale si locale, in vederea realizarii proiectelor prioritare, cerinta esentiala pentru integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
    (2) Realizarea proiectelor prioritare are ca scop:
    a) asigurarea coeziunii, interconectarii si interoperabilitatii in cadrul retelei nationale;
    b) accesul la aceasta retea;
    c) asigurarea accesului interconectarii si interoperabilitatii retelei nationale la reteaua transeuropeana de transport.
    (3) Liniile directoare trebuie sa faciliteze implicarea sectorului privat in realizarea proiectelor prioritare.

    CAP. 1
    Obiective, prioritati si principii de actiune in realizarea retelei

    Art. 3
    Reteaua va fi realizata gradual, pana in anul 2015, prin integrarea retelelor de cai de comunicatie rutiere, feroviare, navigabile interioare, maritime si aeriene de pe intregul teritoriu al Romaniei in reteaua transeuropeana, in conformitate cu planurile generale indicate in hartile prevazute in anexa nr. 3 si/sau cu specificatiile prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Reteaua trebuie:
    a) sa asigure imbunatatirea continua a libertatii de miscare a persoanelor si marfurilor pe intregul teritoriu al Romaniei in cele mai bune conditii sociale, de mediu si de siguranta posibile, in conformitate cu realizarea obiectivelor pe care Romania si le-a propus in vederea aderarii la Uniunea Europeana;
    b) sa asigure utilizatorilor accesul nediscriminatoriu la infrastructurile de transport, in conditii economice acceptabile, de calitate si de siguranta;
    c) sa permita dezvoltarea echilibrata si utilizarea tuturor modurilor de transport, tinandu-se cont de avantajele lor comparative;
    d) sa asigure utilizarea optima a capacitatilor de infrastructura de transport existente;
    e) sa asigure interoperabilitatea in cadrul modurilor de transport si sa incurajeze intermodalitatea dintre diferitele moduri de transport;
    f) sa fie economic viabila;
    g) sa acopere intregul teritoriu al Romaniei, astfel incat sa fie facilitat accesul utilizatorilor, sa fie asigurata legatura regiunilor izolate si periferice cu regiunile centrale, precum si legatura fara strangulari dintre marile centre urbane si restul tarii;
    h) sa poata fi conectata la reteaua transeuropeana de transport si la retelele tarilor vecine, promovand in acelasi timp interoperabilitatea si accesul la aceste retele;
    i) sa fie proiectata si dimensionata astfel incat sa asigure efectuarea transporturilor necesare realizarii nevoilor de aparare a tarii, pe timp de pace, in situatii de criza si pe timp de razboi.
    Art. 5
    Tinandu-se cont de obiectivele stabilite la art. 4, sunt considerate prioritati:
    a) realizarea si dezvoltarea legaturilor, inclusiv a celor necesare pentru eliminarea strangularilor, realizarea sectiunilor lipsa si finalizarea rutelor principale;
    b) realizarea si dezvoltarea infrastructurii de acces la retea, care sa faca posibila legatura regiunilor izolate si periferice cu regiunile centrale ale Romaniei;
    c) combinarea si integrarea optima a diferitelor moduri de transport;
    d) integrarea problemelor de protectie a mediului in proiectarea si dezvoltarea retelei;
    e) realizarea graduala a interoperabilitatii componentelor retelei;
    f) optimizarea capacitatii si a eficientei infrastructurii existente;
    g) stabilirea si imbunatatirea nodurilor retelei si a platformelor intermodale;
    h) imbunatatirea sigurantei si a fiabilitatii retelei;
    i) dezvoltarea si implementarea pe retea a unor sisteme de management si control al traficului si a sistemelor de informare a utilizatorilor, in vederea utilizarii optime a infrastructurii;
    j) intocmirea de studii care sa contribuie la imbunatatirea proiectarii si realizarii retelei.
    Art. 6
    Realizarea retelei trebuie sa aiba la baza urmatoarele principii de actiune:
    a) proiectarea si revizuirea planurilor generale ale retelei;
    b) identificarea proiectelor prioritare;
    c) adaptarea retelei existente;
    d) promovarea interoperabilitatii retelei;
    e) combinarea optima a modurilor de transport prin crearea, printre altele, a unor puncte de distributie care, in cazul marfurilor, trebuie sa fie amplasate, pe cat posibil, in afara centrelor urbane, in scopul de a permite realizarea efectiva a intermodalitatii;
    f) urmarirea consistentei si a complementaritatii ajutorului financiar, in concordanta cu regulile aplicabile fiecarui instrument financiar;
    g) dezvoltarea parteneriatului public-privat si atragerea fondurilor private;
    h) intreprinderea de actiuni in domeniul cercetarii si dezvoltarii;
    i) cooperarea cu terte tari interesate de dezvoltarea retelei si incheierea unor acorduri avantajoase cu acestea;
    j) stimularea autoritatilor locale si a organizatiilor internationale pentru a sprijini obiectivele de interes national si european;
    k) promovarea cooperarii continue dintre partile interesate;
    l) luarea oricaror alte masuri care se dovedesc a fi necesare pentru realizarea obiectivelor la care se face referire la art. 4.

    CAP. 2
    Proiectele prioritare

    Art. 7
    Pentru a fi considerat prioritar, un proiect de infrastructura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa se refere la reteaua descrisa la art. 10 - 12;
    b) sa urmareasca obiectivele stabilite la art. 4;
    c) sa corespunda uneia sau mai multor prioritati stabilite la art. 5;
    d) sa fie potential viabil din punct de vedere economic, pe baza analizelor socioeconomice de cost si beneficiu.
    Art. 8
    Orice proiect prioritar se va referi la un element al retelei, asa cum este descris la art. 13 - 31, si are in vedere, in special, rutele identificate pe hartile din anexa nr. 3 si/sau va corespunde specificatiilor sau criteriilor prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Pentru aprobarea si realizarea proiectelor se iau in considerare normele de protectie a mediului, prin realizarea de evaluari ale impactului proiectelor prioritare asupra mediului.

    CAP. 3
    Reteaua

    SECTIUNEA 1
    Elementele retelei

    Art. 10
    Reteaua cuprinde infrastructura de transport, de management si de informare asupra traficului, de determinare a pozitiei transportului si de navigatie.
    Art. 11
    (1) Infrastructura de transport cuprinde retelele de cai rutiere, feroviare, navigabile interioare si nodurile/punctele de distributie a retelelor.
    (2) Nodurile/punctele de distributie a retelei sunt formate din porturile de pe caile navigabile interioare, porturile maritime, aeroporturi si terminale de transport combinat.
    Art. 12
    Reteaua de management si informare asupra traficului si reteaua de determinare a pozitiei si de navigatie includ instalatiile tehnice necesare si sistemele de informatii si de comunicatii care asigura operarea armonioasa a retelei si gestionarea eficienta a traficului.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reteaua de cai rutiere

    Art. 13
    Reteaua de cai rutiere cuprinde autostrazi, drumuri expres si drumuri nationale, existente sau care urmeaza a fi realizate, si care ocolesc principalele centre urbane pe rutele identificate pe retea si indeplinesc cel putin una dintre conditiile urmatoare:
    a) joaca un rol important in traficul pe distanta lunga;
    b) furnizeaza legaturi cu alte moduri de transport;
    c) realizeaza legatura dintre regiunile izolate si periferice si regiunile centrale ale Romaniei.
    Art. 14
    Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de cai rutiere sunt cele definite in anexa nr. II la Acordul european asupra marilor drumuri de circulatie internationala (A.G.R.), incheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 149/1985, si in standardele adoptate in cadrul Proiectului Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - P.N.U.D. - privind "Autostrada Transeuropeana Nord-Sud" - TEM, aprobat prin actul Cancelariei C.C. al P.C.R. nr. 375/6.006/1979.
    Art. 15
    Reteaua de cai rutiere trebuie sa asigure utilizatorilor un nivel ridicat, uniform si continuu al serviciilor, confortului si sigurantei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Reteaua de cai feroviare

    Art. 16
    (1) Reteaua de cai feroviare cuprinde reteaua feroviara de mare viteza si reteaua feroviara conventionala.
    (2) Reteaua feroviara de mare viteza va fi realizata dupa anul 2015, in functie de intelegerile cu tarile vecine, si va cuprinde:
    a) linii special construite pentru mare viteza, echipate pentru viteze in general egale sau mai mari de 250 km/h, utilizand tehnologia curenta sau tehnologii noi;
    b) linii special modernizate pentru mare viteza, echipate pentru viteze de ordinul a 200 km/h;
    c) linii special modernizate pentru mare viteza, care au caracteristici deosebite ca rezultat al unor restrictii topografice, de relief sau de sistematizare urbana, pentru care viteza trebuie adaptata de la caz la caz.
    (3) Reteaua feroviara conventionala cuprinde liniile pentru transportul feroviar conventional, inclusiv segmentele de cale ferata pentru transportul combinat la care se face referire la art. 25.
    Art. 17
    Caracteristicile tehnice minime pentru caile ferate conventionale care fac parte din reteaua de cai feroviare sunt cele definite in Acordul european privind marile linii internationale de cale ferata (A.G.C.), incheiat la Geneva la 31 mai 1985, la care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1996, si in Acordul european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (A.G.T.C.), incheiat la Geneva la 1 februarie 1991, ratificat prin Legea nr. 8/1993.
    Art. 18
    Reteaua de cai feroviare, care are un rol important in traficul de marfuri si persoane pe distanta lunga si in operarea transportului combinat pe distanta lunga, trebuie realizata astfel incat sa permita interconectarea cu retelele altor moduri de transport si accesul la retelele de cai feroviare internationale, regionale si locale.
    Art. 19
    Reteaua de cai feroviare trebuie sa ofere utilizatorilor un nivel ridicat de confort, de calitate a serviciilor si siguranta, datorita continuitatii sale si implementarii graduale a interoperabilitatii cu retelele feroviare europene, obtinute in special prin armonizarea tehnica si printr-un sistem de comanda si control armonizat.

    SECTIUNEA a 4-a
    Porturile interioare si reteaua de cai navigabile

    Art. 20
    (1) Reteaua de cai navigabile interioare cuprinde: fluviul Dunarea, raurile pe portiunile lor navigabile, canalele navigabile, precum si diferitele brate care asigura legatura dintre acestea.
    (2) Reteaua de cai navigabile interioare include si porturile interioare, care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt deschise traficului comercial;
    b) sunt amplasate pe reteaua de cai navigabile interioare, asa cum este prezentata in anexa nr. 3;
    c) sunt interconectate cu alte rute europene de transport;
    d) sunt echipate cu instalatii de transbordare pentru transport intermodal sau cu un volum anual de trafic de marfa de minimum 500.000 tone.
    (3) Porturile interioare reprezinta noduri/puncte de distributie a retelei, care permit realizarea legaturii dintre caile navigabile la care face referire art. 22 si alte moduri de transport.
    (4) Realizarea retelei de cai navigabile trebuie sa faca posibila, in special, interconectarea dintre regiuni industriale si marile centre urbane si sa asigure legatura acestora cu porturile.
    Art. 21
    (1) Caracteristicile tehnice minime pentru caile navigabile care fac parte din reteaua de cai navigabile interioare sunt cele stabilite pentru clasa IV de cai navigabile, care permit trecerea unei nave sau a unui convoi de nave impinse cu o lungime de 80 - 85 m si o latime de 9,5 m. Aceste caracteristici tehnice sunt cele definite in Acordul european privind marile cai navigabile de importanta internationala (A.G.N.), adoptat la Geneva la 19 ianuarie 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 68/1998, aprobata prin Legea nr. 12/1999.
    (2) In cazul in care o cale navigabila care face parte din retea este modernizata sau construita, specificatiile tehnice vor trebui sa corespunda cel putin clasei IV si ulterior ar trebui sa fie atinse clasele Va/Vb, luandu-se masuri adecvate pentru a se permite trecerea navelor utilizate pentru transportul combinat. Clasa Va permite trecerea unei nave sau a unui convoi de nave impinse cu o lungime de 110 m si o latime de 11,40 m, iar clasa Vb permite trecerea unui convoi de nave impinse cu o lungime de 172 m pana la 185 m si o latime de 11,40 m.

    SECTIUNEA a 5-a
    Porturi maritime

    Art. 22
    (1) Porturile maritime permit dezvoltarea transportului maritim si constituie noduri/puncte de distributie a retelei, care permit realizarea legaturii dintre transportul maritim si alte moduri de transport.
    (2) In porturile maritime sunt puse la dispozitie operatorilor de transport maritim echipamente si servicii.
    (3) Infrastructura porturilor maritime trebuie realizata astfel incat sa poata primi nave care sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor de transport de marfuri si persoane pe distante lungi, scurte sau in navigatia costiera, inclusiv pentru transportul cu nave feribot.
    (4) Proiectele prioritare privind porturile maritime trebuie sa corespunda criteriilor si specificatiilor prevazute in anexa nr. 2.

    SECTIUNEA a 6-a
    Aeroporturi

    Art. 23
    (1) Aeroporturile situate pe teritoriul Romaniei, care sunt deschise traficului aerian comercial, formeaza o retea de aeroporturi si trebuie sa corespunda criteriilor stabilite in anexa nr. 2.
    (2) Aeroporturile care fac parte din reteaua de aeroporturi sunt clasificate in functie de volumul si tipul traficului pe care il deservesc si in conformitate cu functiile pe care le au in retea.
    (3) Aceste aeroporturi trebuie sa permita dezvoltarea legaturilor aeriene si legatura transportului aerian cu alte moduri de transport.
    Art. 24
    (1) Punctele internationale de distributie si punctele nationale de distributie constituie nucleul retelei de aeroporturi si trebuie sa corespunda criteriilor din sectiunea a 5-a din anexa nr. 2.
    (2) Legaturile dintre Romania si alte tari se realizeaza, in cea mai mare parte, prin intermediul punctelor internationale de distributie. Punctele nationale de distributie asigura in special legaturi in interiorul Romaniei, dat fiind ca serviciile internationale reprezinta doar o mica parte din activitatea acestora.
    (3) Punctele regionale de distributie si punctele de acces trebuie sa faciliteze accesul la nucleul retelei sau trebuie sa contribuie la deschiderea unor regiuni periferice si izolate.

    SECTIUNEA a 7-a
    Reteaua de transport combinat

    Art. 25
    (1) Totalitatea infrastructurilor de transport care permit efectuarea transportului combinat formeaza o retea de transport combinat.
    (2) Reteaua de transport combinat cuprinde:
    a) caile ferate si caile navigabile interioare care sunt adecvate transportului combinat si rutele maritime care, impreuna cu eventuale parcursuri initiale si/sau finale de transport rutier, permit transportul de marfuri pe distanta lunga;
    b) instalatiile de transbordare a marfurilor intre modurile de transport (auto/feroviar/naval - feroviar/naval/auto) din terminale;
    c) materialul rulant adecvat, cu caracter provizoriu, atunci cand caracteristicile infrastructurii, inca neadaptate, o cer.
    Art. 26
    Caracteristicile tehnice minime pentru reteaua de transport combinat sunt cele definite in Acordul european privind marile linii de transport international combinat si instalatii conexe (A.G.T.C.).

    SECTIUNEA a 8-a
    Reteaua de management si de informare asupra traficului

    Art. 27
    Reteaua de management si de informare asupra traficului rutier cuprinde:
    a) sistemele moderne de informare a utilizatorilor;
    b) sistemele de comunicatie, alarmare/anuntare, interventie;
    c) sistemele de comunicatii pentru semnalarea situatiilor periculoase si pentru siguranta circulatiei rutiere;
    d) sistemele de supraveghere a circulatiei rutiere.
    Art. 28
    Reteaua de management si de informare asupra traficului feroviar cuprinde:
    a) sistemele de management si conducere operativa a circulatiei;
    b) sistemele moderne de informare a utilizatorilor;
    c) sistemele de raportare pentru trenurile care transporta marfuri periculoase sau poluante;
    d) sistemele de comunicatii pentru semnalarea situatiilor periculoase si pentru siguranta circulatiei feroviare.
    Art. 29
    Reteaua de management si de informare asupra traficului maritim si pe cai navigabile interioare cuprinde:
    a) sistemele de management al navigatiei pe caile navigabile interioare, costiere si in porturi;
    b) sistemele de determinare a pozitiei navelor;
    c) sistemele de raportare pentru navele care transporta marfuri periculoase sau poluante;
    d) sistemele de comunicatii pentru pericole si siguranta, pentru a garanta un nivel ridicat de siguranta si eficienta a navigatiei si a protectiei mediului in apele nationale navigabile ale Romaniei.
    Art. 30
    Reteaua de management al traficului aerian cuprinde:
    a) spatiul aerian rezervat pentru aviatia generala;
    b) caile aeriene;
    c) facilitati pentru navigatie aeriana;
    d) sistemele de management si planificare a traficului si sistemul de control al traficului aerian, cum ar fi: centre de control, mijloace de comunicare si urmarire a traficului, care sunt necesare pentru desfasurarea eficienta si in siguranta a traficului aerian in spatiul aerian al Romaniei.

    SECTIUNEA a 9-a
    Reteaua de determinare a pozitiei si de navigatie

    Art. 31
    (1) Reteaua de determinare a pozitiei si de navigatie cuprinde sistemele de determinare a pozitiei si de navigatie prin satelit si sistemele care vor fi definite in viitorul Plan european de radionavigatie.
    (2) Aceste sisteme asigura un serviciu eficient si sigur de determinare a pozitiei si de navigatie, care poate fi utilizat de toate modurile de transport.

    ANEXA 2

                          CRITERII SI SPECIFICATII
              pentru proiectele de interes national si european*)

    *) Criteriile si specificatiile se refera la sectiunile corespunzatoare din anexa nr. 3.

    SECTIUNEA 1
    Reteaua de cai rutiere

    In plus fata de proiectele prezentate in anexa nr. 3, se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura legat de acestea care consta in dezvoltarea retelei si, in particular:
    a) largirea autostrazilor sau modernizarea drumurilor;
    b) construirea sau modernizarea drumurilor ocolitoare ori a drumurilor de centura ale oraselor;
    c) cresterea interoperabilitatii retelelor nationale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Reteaua de cai feroviare

    In plus fata de proiectele prezentate in anexa nr. 3, se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura legat de acestea care consta in:
    a) realizarea interoperabilitatii cu sistemele feroviare transeuropene;
    b) realizarea legaturii cu retele ale altor moduri de transport.

    SECTIUNEA a 3-a
    Porturile interioare si reteaua de cai navigabile

    Porturi interioare
    In plus fata de proiectele prezentate in anexa nr. 3, se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura care permite accesul fara discriminare oricarui utilizator si care:
    A. corespunde uneia sau mai multora dintre urmatoarele categorii:
    1. acces in port din calea navigabila interioara;
    2. infrastructura portuara in interiorul zonei portului;
    3. alte infrastructuri de transport in zona portului;
    4. alte infrastructuri de transport ce leaga portul cu alte elemente ale retelei; sau care
    B. priveste una dintre urmatoarele lucrari:
    1. construirea si intretinerea tuturor elementelor sistemului de transport accesibil, in general, tuturor utilizatorilor de transport din port si a legaturilor cu reteaua de transport nationala sau internationala;
    2. dezvoltarea si intretinerea teritoriului portuar in scopuri comerciale si in alte scopuri conexe activitatilor portuare;
    3. construirea si intretinerea legaturilor rutiere si feroviare;
    4. realizarea si intretinerea, inclusiv dragarea rutelor de acces si a altor zone acoperite de apa din port, si asigurarea adancimilor minime pe caile navigabile interioare, conform acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte;
    5. realizarea, amplasarea si intretinerea echipamentelor pentru pozitionare si navigatie si a sistemelor de management al traficului, a celor de comunicatie si de informare din port si de pe rutele de acces.

    SECTIUNEA a 4-a
    Porturile maritime

    I. Criterii de eligibilitate pentru porturile maritime din cadrul retelei
    Porturile maritime din cadrul retelei trebuie sa corespunda uneia dintre categoriile prezentate mai jos:
    A. porturi maritime internationale - porturile cu un volum de trafic anual total de minimum 1,5 milioane tone marfa sau 200.000 persoane si care sunt conectate cu reteaua terestra, doar in cazul in care acest lucru este posibil, avand astfel un rol important in transportul maritim international. Porturile incluse in categoria A vor fi indicate pe harta continuta in anexa nr. 3(c);
    B. porturi regionale, care nu sunt incluse in categoria A - aceste porturi au un volum de trafic anual total de minimum 0,5 milioane tone marfa sau intre 100.000 si 199.999 persoane, sunt conectate cu reteaua terestra, doar in cazul in care acest lucru este posibil, si sunt echipate cu dispozitive de transbordare necesare pentru navigatia maritima pe distante scurte.

    II. Conditii comune pentru proiectele prioritare referitoare la porturile maritime din retea
    Proiectele prioritare trebuie sa faca referire doar la infrastructura accesibila, fara discriminare, oricarui utilizator.
    In plus fata de proiectele prezentate in anexa nr. 3, se considera proiect prioritar si orice proiect de infrastructura care priveste una dintre urmatoarele lucrari:
    1. construirea si intretinerea tuturor elementelor sistemului de transport accesibil, in general, tuturor utilizatorilor de transport din port si a legaturilor cu reteaua de transport terestru nationala sau internationala. Aceasta se refera mai ales la dezvoltarea si intretinerea teritoriului portuar in scopuri comerciale si in alte scopuri conexe activitatilor portuare;
    2. construirea si intretinerea legaturilor rutiere si feroviare;
    3. realizarea si intretinerea, inclusiv dragarea rutelor de acces si a altor zone acoperite de apa din port;
    4. realizarea si intretinerea echipamentelor pentru pozitionare si navigatie, precum si a sistemelor de management al traficului, de comunicatie si informare din port, inclusiv de pe rutele de acces.

    III. Specificatii pentru proiectele prioritare privind reteaua de porturi maritime
    Orice proiect care indeplineste specificatiile urmatoare se va considera proiect prioritar:
___________________________________________________________________________
     Specificatiile proiectului                     Categoria portului
___________________________________________________________________________
I. Promovarea navigatiei maritime pe distanta scurta
___________________________________________________________________________
Infrastructura necesara pentru             Proiecte referitoare la
dezvoltarea/promovarea navigatiei pe       porturile din categoria A
distanta scurta si fluviomaritime
___________________________________________________________________________
II. Accesul la porturi
___________________________________________________________________________
Accesul la porturi dinspre mare sau        Proiecte referitoare la
dinspre caile navigabile interioare        porturile din categoriile A si B
___________________________________________________________________________
Crearea sau imbunatatirea accesului la     Proiecte referitoare la
zonele izolate, prin legarea porturilor    porturile din categoria A
la alte elemente ale retelei prin
intermediul legaturilor feroviare, rutiere
sau al cailor navigabile interioare
___________________________________________________________________________
Dezvoltarea legaturilor de acces           Proiecte referitoare la
existente la zonele izolate,               porturile din categoriile A si B
prin conectarea porturilor la alte
elemente ale retelei prin intermediul
conexiunilor feroviare, rutiere sau al
cailor navigabile interioare
___________________________________________________________________________
III. Infrastructura portuara din interiorul zonei portului
___________________________________________________________________________
Dezvoltarea infrastructurii portuare, in   Proiecte referitoare la
vederea imbunatatirii eficientei           porturile din categoriile A si B
intermodale
___________________________________________________________________________
Dezvoltarea si instalarea sistemelor de    Proiecte referitoare la
informare si management, cum ar fi EDI     porturile din categoriile A si B
(schimb electronic de date), sau a altor
sisteme de gestiune inteligenta a
marfurilor si a traficului persoanelor
prin folosirea tehnologiilor integrate
___________________________________________________________________________
Dezvoltarea instalatiilor portuare pentru  Proiecte referitoare la
a prelucra reziduuri                       porturile din categoriile A si B
___________________________________________________________________________

    SECTIUNEA a 5-a
    Aeroporturi

    I. Criterii de eligibilitate pentru aeroporturi din cadrul retelei
    Aeroporturile din cadrul retelei trebuie sa indeplineasca criteriile pentru unul dintre urmatoarele puncte de distributie:
    1. Punctele internationale de distributie includ:
    a) toate aeroporturile sau sistemele de aeroporturi*) cu un volum de trafic anual total de cel putin:
    - 5.000.000 miscari persoane minus 10%; sau
    - 100.000 miscari aeronave comerciale; sau
    - 150.000 tone marfuri; sau
    - 1.000.000 miscari persoane in afara Romaniei; sau
    b) orice nou aeroport construit pentru a inlocui un punct international de distributie care nu mai poate fi dezvoltat in continuare pe acelasi amplasament.
    2. Punctele nationale de distributie includ:
    a) toate aeroporturile sau sistemele de aeroporturi cu un volum anual de trafic:
    - intre 1.000.000 minus 10% si 4.499.999 miscari persoane; sau
    - intre 50.000 si 149.999 tone marfuri; sau
    - intre 500.000 si 899.999 miscari persoane, dintre care cel putin 30% sunt in afara Romaniei; sau
    - intre 300.000 si 899.999 miscari persoane si care sunt amplasate la o distanta de peste 500 km de cel mai apropiat punct de distributie international; sau
    b) orice nou aeroport construit pentru a inlocui un punct national de distributie si care nu mai poate fi dezvoltat in continuare pe acelasi amplasament.
    3. Punctele regionale de distributie si punctele de accesibilitate includ toate aeroporturile cu un volum anual de trafic cuprins:
    a) intre 500.000 si 899.999 miscari persoane, dintre care cel mult 30% sunt in afara Romaniei; sau
    b) intre 250.000 minus 10% si 499.999 miscari persoane; sau
    c) intre 10.000 si 49.999 tone marfuri; sau
    d) amplasate intr-o zona izolata a Romaniei si care ofera servicii comerciale cu aeronave cu greutatea la decolare mai mare de 10 tone.
    Se considera ca un aeroport este amplasat intr-o zona izolata daca este situat in afara unei raze de 100 km in linie dreapta de cel mai apropiat punct international sau national de distributie. Aceasta distanta poate fi redusa la 75 km, in mod exceptional, in cazul unor dificultati reale de acces datorita pozitiei geografice sau calitatii infrastructurilor de transport terestru.
------------
    *) Sisteme de aeroporturi - doua sau mai multe aeroporturi care deservesc impreuna acelasi oras sau aceleasi orase.

    II. Specificatii pentru proiectele prioritare care privesc reteaua de aeroporturi
    Se considera proiect prioritar orice proiect care indeplineste urmatoarele conditii:
________________________________________________________________________________
     Specificatii pentru proiecte                 Tipul punctelor de distributie
                                                  afectate*)
________________________________________________________________________________
I. Optimizarea capacitatii aeroportuare existente
________________________________________________________________________________
Masura 1 - Optimizarea capacitatii existente in   International
ceea ce priveste numarul de miscari ale           National
aeronavelor, numarul de persoane sau cantitatea   Regional sau de accesibilitate
de marfa, precum si a echipamentelor
aeroportuare de navigatie aeriana
________________________________________________________________________________
Masura 2 - Imbunatatirea securitatii si           International
sigurantei aeroporturilor                         National
                                                  Regional sau de accesibilitate
________________________________________________________________________________
Masura 3 - Adaptarea infrastructurii existente    International
la dezvoltarea traficului si, in special, la      National
masurile care reglementeaza libera circulatie a   Regional sau de accesibilitate
persoanelor
________________________________________________________________________________
II. Dezvoltarea unor noi capacitati aeroportuare
________________________________________________________________________________
Masura 4 - Dezvoltarea infrastructurilor si a     International
echipamentelor care determina capacitatea         National
aeroportuara in ceea ce priveste numarul de
miscari ale aeronavelor, traficul de persoane
sau al marfurilor, inclusiv echipamentele
aeroportuare de navigatie aeriana
________________________________________________________________________________
III. Imbunatatirea protectiei impotriva poluarii generate de activitatile
     aeroportuare
________________________________________________________________________________
Masura 5 - Imbunatatirea masurilor de protectie   International
a mediului in ceea ce priveste limitarea          National
zgomotului si tratarea deseurilor rezultate din
activitatile aeroportuare
________________________________________________________________________________
IV. Imbunatatirea si dezvoltarea accesului la aeroporturi
________________________________________________________________________________
Masura 6 - Imbunatatirea sau dezvoltarea          International
interfetelor dintre aeroporturi si                National
infrastructurile de acces la acestea
________________________________________________________________________________
Masura 7 - Imbunatatirea si dezvoltarea           International
legaturilor cu retelele altor moduri de           National
transport si mai ales cu reteaua feroviara
________________________________________________________________________________
    *) Acest tabel nu exclude ca aceste masuri, in cazuri speciale, justificate, sa fie extinse si asupra altor puncte de distributie.

    SECTIUNEA a 6-a
    Reteaua de transport combinat

    In plus fata de proiectele prezentate in anexa nr. 3, se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura legat de acestea care consta in:
    a) constructia sau imbunatatirea infrastructurilor feroviare ori de pe caile navigabile interioare, astfel incat transportul unitatilor de transport intermodale (UTI) sa devina posibil din punct de vedere tehnic si viabil din punct de vedere economic;
    b) constructia sau dezvoltarea de terminale intermodale pentru transporturi interioare, inclusiv dotarea acestora cu echipamente de transbordare fixe ori mobile;
    c) adaptarea zonelor portuare pentru dezvoltarea sau imbunatatirea transferului containerelor intre transportul maritim si transportul feroviar, pe caile navigabile interioare sau rutier;
    d) utilizarea echipamentelor de transport feroviar special adaptate pentru transportul combinat, acolo unde acest lucru este cerut de caracteristicile infrastructurii, in special din punctul de vedere al costului adaptarii eventuale a unei astfel de infrastructuri si sub rezerva ca utilizarea unor astfel de echipamente sa fie asociata cu infrastructura in cauza si ca operatorii implicati sa aiba acces nediscriminatoriu la aceasta.

    SECTIUNEA a 7-a
    Reteaua de informatii si management asupra traficului

    I. Reteaua de informatii si management asupra traficului rutier
    Se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura care permite dezvoltarea managementului traficului si utilizarea sistemelor de informatii si, in special:
    a) realizarea infrastructurii de telematica pentru colectarea datelor de trafic;
    b) dezvoltarea de centre de informatii asupra traficului si centre de control al traficului, precum si schimbul de date cu centrele de informatii asupra traficului din diferite tari;
    c) infiintarea unor servicii de informare rutiera, in particular sisteme RDS - TMC*);
    d) interoperabilitatea tehnica a infrastructurilor de telematica.
------------
    *) Un sistem de mesaje digitale - radio pentru traficul rutier, in care mesajul poate fi transmis individual utilizatorului rutier.

    II. Reteaua de informatii si management asupra traficului maritim
    Se considera proiect prioritar orice proiect care:
    a) este conform obiectivelor politicii comunitare privind siguranta navigatiei maritime; sau
    b) este proiectat sa implementeze conventii internationale si rezolutii ale Organizatiei Maritime Internationale (IMO) in domeniul sigurantei navigatiei si referitoare la:
    - implementarea sistemului comunitar de inregistrare a navelor care vin in/pleaca din porturile romanesti sau sunt in tranzit in largul coastelor Romaniei, utilizandu-se sistemul electronic de schimb de date, incluzand, de asemenea, transmiterea datelor intre nave si instalatiile terestre, acordandu-se o atentie deosebita sistemelor electronice de schimb de date (EDI) cu interfete compatibile;
    - dezvoltarea si imbunatatirea sistemului de radio-navigatie GPS (sistemul global de determinare a pozitiei);
    - dezvoltarea si imbunatatirea sistemelor de management si informatii pentru navigatia de coasta si portuara (VTS) si a legaturilor lor in vederea urmaririi mai eficiente si mai sigure a traficului maritim, in particular in zonele de convergenta, aglomerate sau sensibile pentru mediu;
    - implementarea unor tehnici pentru imbunatatirea urmaririi traficului: baze de date privind fluxurile de trafic, accidentele si incidentele maritime, implementarea unor tehnici pentru analiza fluxurilor de trafic;
    - dezvoltarea infrastructurii si a echipamentelor in scopul implementarii unui sistem global pentru siguranta si pericole pe mare (GMDSS);
    - imbunatatirea sistemelor telematice de schimb de date, in contextul controlului statului in porturi (port state control).

    III. Reteaua de informatii si management asupra traficului pe caile navigabile interioare
    Se considera proiect prioritar orice proiect de infrastructura care include in special:
    a) un sistem de masuratori topohidrografice ale gabaritelor de navigatie;
    b) un sistem de semnalizare pentru navigatie si de dirijare pentru nave, in special pentru navele care transporta marfuri periculoase si poluante;
    c) sisteme de comunicatii pentru cazuri de urgenta si siguranta pe caile navigabile interioare.

    IV. Reteaua de informatii si management asupra traficului aerian
    Se considera proiect prioritar orice proiect care permite cresterea capacitatii sistemului de management al traficului aerian si optimizarea utilizarii acestuia, care face parte dintr-un model de armonizare si integrare a facilitatilor si procedurilor diferitelor puncte de distributie nationale si este in concordanta cu standardele internationale relevante, definite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (O.A.C.I.) si de organismele europene competente, toate cele de mai sus tinand cont, in special, de lucrarile Organizatiei Europene pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (EUROCONTROL).
    Astfel de proiecte constau in:
    a) studii privind o mai buna utilizare a spatiului aerian de catre diferitii utilizatori si implementarea unui sistem de rute coerent si eficient;
    b) planificarea si managementul traficului aerian care sa ajute la realizarea unui echilibru intre cerere si oferta si sa duca la o utilizare optima a capacitatilor de control disponibile;
    c) studiile si lucrarile necesare pentru armonizarea mijloacelor si procedurilor pentru integrarea diferitilor furnizori de servicii, tinandu-se cont, in special, de liniile directoare adoptate de Conferinta Europeana a Aviatiei Civile (ECAC);
    d) imbunatatirea productivitatii sistemului, in special prin intermediul mijloacelor automate de asistare a controlului de trafic si a sistemelor de detectare si rezolvare a conflictelor potentiale;
    e) contributii la instalarea mijloacelor de comunicatie, navigatie si supraveghere necesare controlului traficului aerian, inclusiv promovarea de noi tehnologii, in special sateliti si retele digitale de date, acolo unde aceasta conduce la concordanta cu specificatiile comune europene.

    SECTIUNEA a 8-a
    Reteaua de determinare a pozitiei si de navigatie

    Se considera proiect de interes national si european orice proiect referitor la stabilirea oricarei componente a viitorului Plan european de radionavigatie sau a sistemului global de determinare a pozitiei si de navigatie prin satelit, care se integreaza in urmatoarea structura:
    a) centru de control cuprinzand un sistem de procesare si control;
    b) retea de statii de navigatie terestre;
    c) un segment de spatiu compus din sateliti care permit transmiterea semnalelor de navigatie;
    d) retea de statii de supraveghere.

    ANEXA 3

                                  LISTA
proiectelor prioritare, identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana, care urmeaza a fi realizate pana in anul 2015

    Reteaua de cai rutiere

    Autostrazi:
    1. Nadlac - Arad - Timisoara - Lugoj - Deva - Sebes - Sibiu - Pitesti;
    2. Brasov - Ploiesti - Bucuresti;
    3. Centura Bucuresti Nord;
    4. Centura Bucuresti Sud;
    5. Bucuresti - Lehliu - Fetesti - Cernavoda - Constanta;
    6. Marasesti - Buzau - Ploiesti.

    Drumuri expres:
    1. Sibiu - Brasov;
    2. Bucuresti - Giurgiu;
    3. Timisoara - Stamora Moravita.

    NOTA:
    Avand in vedere importanta dezvoltarii echilibrate a retelei de autostrazi si drumuri expres, incepand cu anul 2003 se vor efectua studii de fezabilitate privind sectiunile de autostrazi si drumuri expres amplasate in zona Transilvania, tronsonul Bors - Oradea - Cluj-Napoca - Targu Mures - Brasov.

    Reteaua de cai ferate
    Reteaua feroviara conventionala:
    1. Curtici - Arad - Simeria - Vintu de Jos - Alba Iulia - Coslariu - Copsa Mica - Brasov - Ploiesti - Bucuresti - Fetesti - Medgidia - Constanta;
    2. Arad - Timisoara - Caransebes - Drobeta-Turnu Severin - Strehaia - Craiova - Calafat;
    3. Ungheni - Cristesti Jijia - Iasi - Pascani - Bacau - Adjud - Marasesti - Focsani - Buzau - Ploiesti - Bucuresti - Giurgiu;
    4. Halmeu - Satu Mare - Oradea - Poieni - Cluj-Napoca - Apahida - Coslariu;
    5. Buzau - Faurei - Braila - Galati - Reni;
    6. Craiova - Rosiori de Vede - Videle - Bucuresti - Giurgiu;
    7. Vicsani - Suceava - Pascani;
    8. Vintu de Jos - Sibiu - Ramnicu Valcea - Valcele - Pitesti - Bucuresti;
    9. Oradea - Episcopia Bihorului.

    Porturi interioare si reteaua de cai navigabile:
    1. Dunarea (Bazias - Portul Cernavoda - Portul Braila - Portul Sulina);
    2. Canalul Dunare - Marea Neagra (Portul Cernavoda - Poarta Alba - Portul Constanta);
    3. Canalul Poarta Alba - Midia - Navodari;
    4. Portul Sulina;
    5. Portul Tulcea;
    6. Portul Galati;
    7. Portul Braila;
    8. Portul Cernavoda;
    9. Portul Calarasi;
    10. Portul Oltenita;
    11. Portul Giurgiu;
    12. Portul Drobeta-Turnu Severin;
    13. Portul Moldova Noua.

    Aeroporturi:
    1. Arad;
    2. Bucuresti - Baneasa;
    3. Bucuresti - Otopeni;
    4. Bacau;
    5. Cluj-Napoca;
    6. Constanta;
    7. Iasi;
    8. Oradea;
    9. Satu Mare;
    10. Sibiu;
    11. Suceava;
    12. Timisoara;
    13. Targu Mures.

    Porturi maritime:
    1. Portul Constanta.

    Reteaua de transport combinat:
    1. Alba Iulia;
    2. Bacau;
    3. Bradu de Sus (Pitesti);
    4. Brasov Triaj;
    5. Bucurestii Noi;
    6. Buzau Sud;
    7. Cluj-Napoca Est;
    8. Constanta Marfuri;
    9. Craiova;
    10. Deva;
    11. Galati Marfuri;
    12. Glogovat (Arad);
    13. Medias;
    14. Oradea Est;
    15. Ploiesti Crang;
    16. Semenic (Timisoara Sud);
    17. Socola Marfuri;
    18. Titan (Bucuresti Sud);
    19. Tulcea Marfuri;
    20. Terminalul Port Constanta;
    21. Terminalul Giurgiu Port.

    ANEXA 3(a)

    Figura 1 - Proiecte prioritare identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana (Reteaua de cai rutiere) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 27 mai 2003, la pagina 10.

    ANEXA 3(b)

    Figura 2 - Proiecte prioritare identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana (Reteaua de cai ferate) - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 27 mai 2003, la pagina 11.

    ANEXA 3(c)

    Figura 3   Proiecte prioritare identificate de Romania impreuna cu Uniunea Europeana (Reteaua de cai navigabile interioare si noduri)   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 27 mai 2003, la pagina 12.SmartCity5

COMENTARII la Legea 203/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 203 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 203/2003
Hotărârea 84 2004
privind organizarea si functionarea Comitetului interministerial pentru reteaua de transport de interes national si european
Legea 589 2003
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
Legea 451 2003
privind modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie si a anexelor nr. 3 si 3 (a) la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
OUG 94 2003
pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
Ordonanţa 61 2003
pentru modificarea alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
Legea 203 2003
privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
Decretul 297 2003
pentru promulgarea Legii privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu