Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 173 din 16 iulie 2010

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

ACT EMIS DE:     PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 510 din 22 iulie 2010Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 44.562 m2, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu".

Art. 2. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 141.993 m2, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa".

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - La anexa nr. 2 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, punctele 5 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafata de teren aflată în administrarea unităţii, indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare

- ha -

Suprafata de teren aflată în administrarea unităţii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic

- ha -

Localitatea

Judeţul

„[....] 5.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor - Palas

Constanţa

Constanţa

1.557,76

-

9.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Cristian

Sibiu

530,48

-"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafeţe totale de teren de 44.562 m2, aflate în domeniul public al statului,

care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu"

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare şi categoria de folosinţă

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului şi numărul cadastral

1.

Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafata (m2):

115

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

575/1

2.

Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa (m2):

1.294

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

576/1

3.

Localitatea Şura Mică, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa (m2):

4.553

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

578/1

4.

Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa (m2):

6.649

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

62/2

5.

Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa (m2):

25.612

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

66/1/2

6.

Localitatea Cristian, judeţul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

Suprafaţa (m2):

6.339

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

236/2

Total suprafaţă:

44.562

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafeţe totale de teren de 141.993 m2, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas - Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa"

Nr. crt.

Locul unde este situat

terenul care se dă în

administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Nr.de

identificare

M.F.P.

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Judeţul Constanţa

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor  şi Caprinelor  Palas  - Constanţa

Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii  - Compania Naţională de Autostrăzi  şi  Drumuri Naţionale din România - S.A.

153840

Suprafata = 18.956 m2

Categoria de folosinţă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104244/2

2.

Judeţul Constanţa

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor  şi Caprinelor  Palas  - Constanţa

Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii  - Compania Naţională de Autostrăzi  şi  Drumuri Naţionale din România - S.A.

153840

Suprafaţa = 51.751 m2

Categoria de folosinţă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104715/2

3.

Judeţul Constanţa

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor  şi Caprinelor  Palas  - Constanţa

Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii  - Compania Naţională de Autostrăzi  şi  Drumuri Naţionale din România - S.A.

153840

Suprafaţa = 40.542 m2

Categoria de folosinţă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104215/2

4.

Judeţul Constanţa

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor  şi Caprinelor  Palas  - Constanţa

Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii  - Compania Naţională de Autostrăzi  şi  Drumuri Naţionale din România - S.A.

153840

Suprafaţa = 9.945 m2

Categoria de folosinţă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104230/2

5.

Judeţul Constanţa

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu- Şişeşti" - Institutul de Cercetare- Dezvoltare pentru Creşterea  Ovinelor  şi Caprinelor  Palas  - Constanţa

Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii  - Compania Naţională de Autostrăzi  şi  Drumuri Naţionale din România - S.A.

153840

Suprafaţa = 20.799 m2

Categoria de folosinţă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104711/2

Suprafaţa totală:

141.993 m2


SmartCity5

COMENTARII la Legea 173/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 173 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 173/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu