Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 138 din 28 octombrie 1996

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia in domeniul transportului rutier international, semnat la Bucuresti la 16 februarie 1994

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 din  5 noiembrie 1996


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia in domeniul transportului rutier international, semnat la Bucuresti la 16 februarie 1994.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 PRESEDINTELE SENATUI
             prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                      ADRIAN NASTASE


                                ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia in domeniul transportului rutier international

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia, denumite in continuare parti contractante,
    dorind sa contribuie la dezvoltarea reciproc avantajoasa a relatiilor comerciale si economice,
    in scopul facilitarii si reglementarii transporturilor rutiere internationale de persoane si de marfuri intre cele doua tari si in tranzit pe teritoriile lor,
    pe baza egalitatii in drepturi si a avantajului reciproc,
    au convenit cele ce urmeaza:

    Art. 1
    Domeniul de aplicabilitate
    1. Dispozitiile prezentului acord se aplica transporturilor de persoane si de marfuri, efectuate cu vehicule inmatriculate pe teritoriul unuia dintre cele doua state, in trafic direct intre Romania si Republica Croatia, in tranzit pe teritoriile lor, precum si transporturilor spre sau din terte state.
    2. Prezentul acord nu afecteaza drepturile si obligatiile oricareia dintre cele doua parti contractante, care decurg din prevederile altor acorduri bilaterale sau multilaterale din domeniul transporturilor rutiere internationale de marfuri sau de persoane, in vigoare pentru acea parte contractanta.
    Art. 2
    Definitii
    In sensul prezentului acord:
    - transportator desemneaza orice persoana fizica sau juridica avand sediul conducerii efective in Romania sau in Republica Croatia, care, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare in tara de inmatriculare a vehiculului, este autorizata sa efectueze transporturi internationale de persoane sau de marfuri pentru altii sau pe cont propriu;
    - vehicul desemneaza orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanica, construit si utilizat pentru transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul, sau pentru transportul de marfuri si care este inmatriculat pe teritoriul unuia dintre cele doua state. Se considera vehicul si ansamblul format dintr-un vehicul tractor si o remorca sau o semiremorca, vehiculul tractor fiind inregistrat pe teritoriul unuia dintre cele doua state;
    - autorizatie desemneaza orice document eliberat in conformitate cu reglementarile in vigoare ale uneia dintre partile contractante si care, pentru transporturile de marfuri, da dreptul transportatorului sa efectueze un transport dus-intors in trafic direct sau in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, pe perioada sa de valabilitate; pentru transportul de persoane (cu exceptia transporturilor pe linii regulate), acorda dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe o perioada determinata;
    - aprobare desemneaza orice document care se elibereaza in conformitate cu reglementarile in vigoare ale uneia dintre cele doua parti contractante si care acorda dreptul transportatorului de a efectua un transport de persoane pe linii regulate, in trafic direct sau in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    Transportul de persoane
    Art. 3
    Transporturi regulate
    1. In cadrul traficului pe linii regulate, transportul de persoane cu vehicule (autobuze) se efectueaza pe un itinerar determinat cu orare si tarife convenite, pasagerii putand fi imbarcati sau debarcati la capetele de linii, precum si in alte locuri de oprire stabilite.
    2. Transporturile regulate trebuie sa fie aprobate de catre autoritatile competente ale fiecarei parti contractante pentru rutele situate pe teritoriul lor, in conformitate cu prevederile legislatiilor lor nationale, precum si cu acordul statelor tranzitate.
    Aprobarea se poate acorda pe o perioada de 1-5 ani transportatorilor din cele doua state.
    3. Cererile pentru obtinerea aprobarilor, conform prevederilor pct. 2 al acestui articol, inclusiv acordul statelor tranzitate, se transmit in scris catre autoritatea competenta a celeilalte parti contractante.
    Cererile trebuie sa contina urmatoarele date: numele si adresa transportatorului, itinerarul, orarul si frecventa de circulatie, tarifele, locurile de imbarcare si de debarcare a pasagerilor, perioada de exploatare, precum si numarul de locuri prevazut ale vehiculului.
    4. Autoritatile competente ale fiecareia dintre cele doua parti contractante stabilesc, de comun acord, prin corespondenta sau in comisia mixta prevazuta la art. 14 al prezentului acord, urmatoarele probleme:
    a) stabilirea liniilor de autobuze;
    b) orarele de circulatie;
    c) tarifele;
    d) itinerarul;
    e) reducerea, dezvoltarea sau sistarea liniilor regulate de autobuze;
    f) alte probleme legate de transportul pe linii regulate.
    Art. 4
    Transporturi ocazionale
    1. Transporturile ocazionale de persoane sunt alte transporturi decat cele pe linii regulate si pot fi efectuate de transportatorii uneia dintre partile contractante, numai pe baza unei autorizatii acordate de autoritatea competenta a celeilalte parti contractante, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 5.
    2. Cererea privind acordarea autorizatiei mentionate la pct. 1 al acestui articol se transmite, in scris, catre autoritatea competenta a celeilalte parti contractante si trebuie sa contina date referitoare la: numele si adresa transportatorului, itinerarul, perioada de efectuare a calatoriei, precum si numarul de inmatriculare si numarul de locuri ale vehiculului.
    3. In cazul efectuarii unui transport mentionat in prezentul articol, la bordul vehiculului trebuie sa se gaseasca o foaie de parcurs cu lista de calatori, inclusiv numerele de pasapoarte, completata corespunzator, semnata de transportator si vizata de organul de vama la trecerea frontierei.
    Art. 5
    Transporturi de persoane scutite de autorizatie
    Urmatoarele categorii de transporturi de persoane, in trafic direct sau in tranzit, sunt scutite de autorizatii:
    1. Transportul ocazional al acelorasi persoane cu acelasi vehicul, de-a lungul calatoriei, punctele de plecare si de sosire fiind situate in tara de inmatriculare a vehiculului, nici o persoana nefiind imbarcata sau debarcata pe parcurs (transport "cu usile inchise").
    2. Transportul ocazional al unui grup de persoane dintr-un punct situat in statul de inmatriculare a vehiculului la un punct situat pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, vehiculul parasind gol acest teritoriu.
    3. Transportul ocazional de persoane in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, cu exceptia transporturilor care au loc de mai multe ori intr-un interval de 16 zile.
    4. In cazul unor asemenea transporturi, calatorii pot fi imbarcati sau debarcati pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, in mod exceptional, numai daca s-a obtinut aprobarea autoritatii competente a celeilalte parti contractante.
    5. In cazul efectuarii unor transporturi mentionate in prezentul articol, la bordul vehiculului trebuie sa se gaseasca o foaie de parcurs cu lista de calatori, inclusiv numerele de pasapoarte, completata corespunzator, semnata de transportator si vizata de organul de vama la trecerea frontierei.
    Transportul de marfuri
    Art. 6
    Autorizatii
    1. Transporturile cu vehicule de marfuri, cu sau fara incarcatura, intre teritoriile celor doua state sau in tranzit se efectueaza pe baza de autorizatii, cu exceptia celor mentionate la art. 7.
    2. Autorizatiile sunt eliberate de autoritatea competenta a partii contractante din statul unde este inmatriculat vehiculul, pentru acest vehicul, si pe numele transportatorului. Autorizatia nu este transmisibila, neputand fi folosita de alt transportator sau pentru alt vehicul.
    3. Autorizatia da dreptul transportatorului sa incarce, la cursa de inapoiere, marfuri de pe teritoriul celuilalt stat, cu conditia ca acestea sa fie destinate statului de inmatriculare a vehiculului.
    4. Autoritatile competente ale fiecareia dintre cele doua parti contractante convin, pe baza de reciprocitate, asupra tipului si numarului de autorizatii ce se vor transmite reciproc.
    Art. 7
    Transporturi de marfuri exceptate de autorizatii
    1. Transporturile cu vehicule de marfuri in trafic direct sau in tranzit, scutite de autorizatie de transport, sunt urmatoarele:
    a) deplasarea vehiculelor goale destinate inlocuirii, remorcarii sau depanarii vehiculelor avariate sau aflate in pana;
    b) transporturi funerare;
    c) transporturi de obiecte si opere de arta destinate unor targuri, expozitii sau manifestari culturale;
    d) transporturi de obiecte si echipamente de publicitate;
    e) transporturi de obiecte de stramutare;
    f) transportul de aparate, accesorii, animale pentru manifestari teatrale, muzicale, cinematografice sau sportive, pentru circuri sau pentru targuri si expozitii, precum si al celor destinate inregistrarilor cinematografice, radiofonice sau de televiziune;
    g) transportul articolelor necesare in scopuri medicale de urgenta, in special in caz de catastrofe, si transporturi de marfuri si colete in cazul ajutoarelor umanitare;
    h) transportul de animale vii cu vehicule speciale, cu exceptia celor pentru sacrificare;
    i) transportul de marfuri cu vehicule a caror greutate neta nu depaseste 6 tone ori a caror sarcina utila permisa nu depaseste 3,5 tone;
    j) transportul de marfuri pe cont propriu, pe baza acordului reciproc stabilit in cadrul comisiei mixte prevazute la art. 14.
    2. Comisia mixta mentionata la art. 14 are dreptul sa completeze lista prevazuta la pct. 1 al acestui articol.
    Soferul vehiculului, care efectueaza un transport de tipul celor enumerate la pct. 1 al acestui articol, trebuie sa aiba la bord toate documentele necesare in care sa fie clar indicat ca este vorba despre un asemenea transport.
    Dispozitii generale
    Art. 8
    Transporturi din sau catre terte state
    Transportatorii uneia dintre partile contractante, autorizati potrivit prevederilor art. 2 al prezentului acord, pot efectua transporturi de marfuri intre teritoriul celuilalt stat si un stat tert, precum si dintr-un stat tert catre teritoriul celuilalt stat, numai daca s-a obtinut aprobarea autoritatii competente a acestei parti contractante, cu exceptia cazurilor in care vehiculul tranziteaza, in cursul aceleiasi calatorii si in cadrul itinerarului normal, teritoriul statului in care este inmatriculat.
    Art. 9
    Greutatea si dimensiunile vehiculelor
    In cazul in care greutatea, dimensiunile sau sarcina pe osie a vehiculului depasesc limitele admise pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, vehiculul trebuie sa posede o autorizatie speciala emisa de autoritatea competenta a acestei parti contractante. Daca aceasta autorizatie limiteaza circulatia vehiculului la un itinerar determinat, transportul se poate face numai pe acest itinerar.
    Art. 10
    Transportul pe teritoriul celuilalt stat
    Transportatorii uneia dintre partile contractante, mentionati la art. 2, nu sunt autorizati sa efectueze transporturi de persoane sau de marfuri intre doua puncte situate pe teritoriul celuilalt stat.
    Art. 11
    Controlul documentelor
    1. Autoritatile competente ale fiecareia dintre partile contractante stabilesc, de comun acord, modul de efectuare a controlului transporturilor derulate conform prevederilor prezentului acord.
    2. Documentele necesare pentru transporturile internationale trebuie sa insoteasca vehiculele respective si sa fie prezentate la cererea organelor de control autorizate ale fiecarei parti contractante.
    3. Conducatorii vehiculelor inmatriculate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, care efectueaza transporturi internationale pe teritoriul celuilalt stat, trebuie sa posede permise de conducere nationale sau internationale, certificate nationale pentru vehiculele respective si orice alte documente conforme cu reglementarile internationale stabilite de comisia mixta prevazuta la art. 14.
    Art. 12
    Prevederi vamale
    1. Vehiculele inmatriculate pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, utilizate pentru transporturile mentionate in prezentul acord, sunt admise temporar pe teritoriul statului celeilalte parti contractante cu scutire de taxe vamale de import, cu conditia de a fi reexportate.
    Acest regim se extinde si pentru piese de schimb, accesorii si echipamente normale, importate cu vehiculele mentionate si reexportate impreuna cu acestea.
    2. Combustibilul si lubrifiantii, care se gasesc in rezervoarele normale prevazute de constructorul vehiculelor mentionate si care sunt utilizate pentru propulsie si, daca este cazul, pentru functionarea instalatiei de refrigerare, se admit cu scutire de taxe vamale de import si nu sunt supuse unor restrictii si masuri prohibitive de import.
    3. Piesele de schimb importate pentru repararea unui vehicul deja importat temporar vor fi admise fara taxe vamale si nu vor fi supuse restrictiilor si masurilor prohibitive de import. Piesele inlocuite vor fi reexportate sau distruse sub controlul autoritatilor vamale.
    Art. 13
    Autoritatile competente
    Autoritatile competente insarcinate cu implementarea prevederilor prezentului acord sunt:
    - pentru Romania: Ministerul Transporturilor;
    - pentru Republica Croatia: Ministerul Marinei, Transporturilor si Telecomunicatiilor.
    Partile contractante isi vor notifica reciproc orice schimbare privind autoritatile lor competente.
    Art. 14
    Comisia mixta
    1. In vederea examinarii si solutionarii problemelor ce vor aparea din interpretarea si implementarea prezentului acord, se infiinteaza o comisie mixta, formata din reprezentanti ai autoritatilor competente ale celor doua parti contractante.
    2. Comisia mixta se va reuni alternativ, la solicitarea autoritatii competente a uneia dintre partile contractante, pe teritoriul statului fiecareia dintre partile contractante.
    3. Comisia mixta va stabili, pe baza de reciprocitate, tipul si numarul de transporturi scutite de plata taxelor de folosire a drumurilor.
    Art. 15
    Plati
    1. Toate platile care decurg din aplicarea prezentului acord vor fi efectuate in valuta liber convertibila. In cazul in care se va incheia un acord de plati intre partile contractante, se vor aplica prevederile acestuia.
    2. Nici un transportator al uneia dintre partile contractante nu va fi supus, pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, la plata taxelor si a impozitelor referitoare la activitatea de transport, daca plateste astfel de taxe si impozite pe teritoriul statului unde este inregistrat.
    Art. 16
    Aplicarea legislatiei nationale
    In toate cazurile nereglementate de prevederile prezentului acord sau prin conventiile sau intelegerile internationale la care cele doua parti contractante au aderat, se aplica legislatia nationala a fiecarei parti contractante, in vigoare pe teritoriul fiecarui stat.
    Art. 17
    Sanctiuni
    1. In cazul nerespectarii legislatiei in vigoare pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, a prevederilor prezentului acord sau a conditiilor incluse in autorizatia de transport, de catre transportatori sau de catre personalul de la bordul vehiculului, autoritatea competenta din statul in care este inmatriculat vehiculul poate, la cererea autoritatii competente a celeilalte parti contractante, sa ia urmatoarele masuri:
    a) sa aplice un avertisment transportatorului care a comis abaterea;
    b) sa suspende sau sa retraga autorizatiile care confera dreptul transportatorului de a efectua transporturi pe teritoriul statului partii contractante unde a fost comisa abaterea;
    c) sa interzica intrarea pe teritoriul statului in care a fost comisa abaterea.
    2. Autoritatea competenta care a luat o asemenea masura este obligata sa informeze despre aceasta autoritatea competenta a celeilalte parti contractante.
    3. Prevederile acestui articol nu exclud masurile ce pot fi aplicate in virtutea legislatiei nationale de catre tribunalele sau autoritatile de control sau administrative din statul unde s-a comis abaterea.
    Art. 18
    Litigii
    1. Orice litigiu referitor la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe intre autoritatile competente ale celor doua parti contractante.
    2. In cazul in care aceste autoritati competente nu ajung la o intelegere, litigiul va fi supus solutionarii pe cale diplomatica.
    Art. 19
    Intrarea in vigoare a acordului
    1. Partile contractante isi vor notifica pe cale diplomatica indeplinirea prevederilor legislatiilor lor nationale privind intrarea in vigoare a prezentului acord.
    2. Prezentul acord intra in vigoare dupa 30 de zile de la primirea ultimei notificari, conform prevederilor pct. 1 al acestui articol, fiind aplicat provizoriu incepand cu cea de-a treia zi de la data semnarii.
    3. Prin intrarea in vigoare a prezentului acord, Acordul privind transporturile internationale rutiere, semnat la 25 decembrie 1963 la Bucuresti, intre Guvernul Iugoslaviei si Guvernul Romaniei, isi inceteaza valabilitatea in relatia dintre Romania si Republica Croatia in domeniul transportului rutier international.
    Art. 20
    Modificarea si completarea acordului
    Orice modificare sau completare a prezentului acord se convine de catre partile contractante si intra in vigoare conform procedurii mentionate la art. 19.
    Art. 21
    Valabilitatea acordului
    Prezentul acord se incheie pe o perioada de 5 ani si va fi prelungit in mod tacit pe perioade de cate un an. Oricare dintre cele doua parti contractante poate denunta acordul, pe canale diplomatice, cu un preaviz de minimum 90 de zile.
    Incheiat la Bucuresti la 16 februarie 1994, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si croata, ambele texte avand aceeasi valabilitate.

                Pentru Guvernul Romaniei,
                Paul Teodoru

                Pentru Guvernul Republicii Croatia,
                Ivica MudrinicSmartCity5

COMENTARII la Legea 138/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 138 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu