Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 10 din 29 martie 1974

privind rechizitiile

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 54 din  6 aprilie 1974


SmartCity3


    EXPUNERE DE MOTIVE

    Intarirea capacitatii de aparare a patriei reprezentand o sarcina primordiala a statului nostru socialist, a intregului popor.
    In interesul apararii Republicii Socialiste Romania, a ordinii publice sau a securitatii statului, este necesar ca, pe langa tehnica si celelalte bunuri din inzestrarea fortelor armate, sa fie rechizitionate si alte bunuri din economia nationala. De asemenea sa fie chemate unele persoane fizice pentru prestari de servicii.
    Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940 nu mai corespunde actualei structuri economice si social-politice a statului nostru.
    Pentru reglementarea acestor probleme s-a adoptat prezenta lege, in care se prevede ca la proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii ori a starii de razboi, data fiind urgenta si eficienta unor asemenea masuri, se pot efectua rechizitii si chema persoane fizice pentru prestarea de servicii la dispozitia Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, odata cu proclamarea, respectiv declararea, acestor situatii. In acest sens, Consiliul de Ministri stabileste din timp de pace cantitatile sau procentele de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza, pe ministere, celelalte organe centrale si pe comitetele executive ale consiliilor populare.
    In alte situatii decat cele aratate mai sus, de exemplu pentru concentrari, aplicatii, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne pot efectua rechizitii si chema persoane fizice pentru prestarea de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.
    In lege s-au prevazut atributii, in legatura cu rechizitiile, pentru consiliile locale de aparare care au sarcina sa ia masuri pentru asigurarea efectuarii rechizitiei de bunuri si chemarii persoanelor fizice pentru prestari de servicii.
    Potrivit legii se pot rechizitiona mijloace de transport feroviare, auto, navale, aeriene si cu tractiune animala, tehnica si instalatii de aerodrom, de telecomunicatii, tehnica de constructii, mijloace si materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparatii, carburanti si utilaje pentru transportul acestora, cladiri, terenuri, alimente, furaje precum si alte bunuri necesare fortelor armate.
    Rechizitionarea bunurilor si chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se fac prin comandamentele teritoriale si centrele militare iar in mod exceptional in lege s-a prevazut ca in timp de razboi asemenea masuri sa poata fi luate de orice comandant de unitate care in cadrul luptei actioneaza independent in imprejurari deosebit de grele.
    Pentru cunoasterea numarului si starii bunurilor ce pot fi rechizitionate, in lege se prevede ca ministerele, celelalte organe centrale si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora au obligatia sa comunice, la cerere, Ministerului Apararii Nationale sau organelor sale teritoriale, date referitoare la bunurile ce le apartin. Totodata, s-a prevazut ca pentru unele categorii de bunuri Consiliul de Ministri poate dispune efectuarea recensamantului acestora.
    S-a prevazut ca pe perioada rechizitiei nu se percep impozite si taxe pentru bunurile rechizitionate.
    Legea contine dispozitii privind plata despagubirilor, tinand seama de apartenenta si natura bunurilor rechizitionate, de felul rechizitiei, de alte dispozitii legale in legatura cu evaluarea despagubirilor, precum si plata muncii prestate.
    Pentru prestarea de servicii s-a prevazut ca chemarile sa se faca in intelegere cu unitatile socialiste in care cei supusi acestor obligatii fac parte, pentru a nu se stanjeni activitatea acestor unitati.
    In lege s-a prevazut ca persoanele chemate la prestari de servicii sa nu fie remunerate pe primele 10 zile.
    In cazul prestarii de servicii in alte localitati decat cele in care domiciliaza sau au resedinta persoanele chemate, s-a prevazut ca asigurarea transportului, cazarii precum si hranirii sa fie in sarcina unitatii beneficiare, costul hranei urmand a se suporta de persoanele care presteaza serviciile, cu exceptia elevilor, studentilor si a persoanelor chemate pentru o perioada de pana la 10 zile.
    Sunt prevazute expres bunurile ce nu se rechizitioneaza, avandu-se in vedere destinatia bunurilor, precum si persoanele fizice care sunt scutite de prestare de servicii, tinandu-se seama de capacitatea lor fizica si alte situatii in legatura cu locul de munca.
    Pentru a da eficienta prevederilor legii, s-a prevazut a fi sanctionate persoanele ce se fac vinovate de incalcarea lor.
    Totodata, legea autoriza Consiliul de Ministri si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti sa dispuna rechizitionarea unor bunuri si chemarea persoanelor fizice la prestarea de servicii, in scopul prevenirii sau inlaturarii urmarilor unor calamitati naturale, epidemii, catastrofe sau pericole iminente cu caracter general, precum si pentru dotarea formatiunilor sanitare civile ce se constituie la declararea mobilizarii generale ori a starii de razboi, in conditii similare de plata a muncii sau de acordare de despagubiri.
    Ca urmare a prevederilor cuprinse in legea alaturata, Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940, cu modificarile ulterioare, se abroga.

    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    La proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii partiale sau generale ori a starii de razboi si pe tot timpul cat dureaza aceste situatii, precum si in caz de concentrari, aplicatii sau alte imprejurari in care interesele generale ale apararii tarii, ordinii publice si securitatii statului reclama, se pot face rechizitii de bunuri apartinand organizatiilor socialiste de stat, organizatiilor cooperatiste ori altor organizatii obstesti, celorlalte persoane juridice, cat si persoanelor fizice si pot fi chemate unele persoane fizice pentru prestari de servicii.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi:
    a) prin rechizitie se intelege punerea la dispozitia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau altor organe de stat, spre folosinta temporara, la cererea acestora, a unor bunuri apartinand persoanelor juridice sau fizice, in scopul apararii patriei, ordinii publice si securitatii statului, efectuarii in conditii optime a mobilizarii partiale sau generale, concentrarilor sau aplicatiilor, precum si in celelalte cazuri prevazute de prezenta lege. Bunurile consumatibile sau perisabile pot fi rechizitionate definitiv;
    b) prin prestare de servicii se intelege efectuarea unor lucrari sau desfasurarea unor activitati de catre persoanele fizice, la chemarea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau alte organe de stat, in scopurile prevazute la lit. a).
    Art. 3
    Rechizitionarea de bunuri si prestarea de servicii se fac in scopul satisfacerii nevoilor de orice natura, de mina de lucru si de cartiruire necesare fortelor armate, personalului civil care le insotesc, garzilor patriotice, autoritatilor statului, sinistratilor, refugiatilor, populatiei atinse de consecintele razboiului si prizonierilor de razboi, precum si pentru asigurarea bunei functionari si exploatari a cailor de comunicatii, intreprinderilor, institutiilor si altor organizatii socialiste, cat si in scopurile prevazute la art. 27.
    Art. 4
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne, in baza prezentei legi, pot efectua rechizitii de bunuri si chema persoane fizice pentru prestari de servicii, la proclamarea starii de necesitate, la declararea mobilizarii partiale sau generale ori a starii de razboi, odata cu proclamarea ori declararea acestor situatii, precum si pe timpul cat ele dureaza.
    Procentele sau cantitatile de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza in situatiile prevazute la alin. 1 pe ministere, celelalte organe centrale si pe comitetele executive ale consiliilor populare se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Ministri.
    Art. 5
    In caz de concentrari, aplicatii sau alte imprejurari impuse de interesele generale ale apararii tarii, ordinii publice si securitatii statului, Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne pot efectua rechizitii de bunuri si chema persoane fizice pentru prestari de servicii numai cu aprobarea Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.
    Art. 6
    Consiliile locale de aparare, fiecare in raza lor teritoriala, iau masuri pentru asigurarea efectuarii rechizitiei de bunuri si chemarii persoanelor fizice pentru prestari de servicii.
    In acest scop, prin centrele militare si alte organe locale:
    - organizeaza actiuni de verificare a tinerii evidentei resurselor de mobilizare de catre organizatiile socialiste, precum si modul de intretinere si starea tehnica a mijloacelor de transport si tehnicii de constructii din inzestrarea acestora;
    - organizeaza actiuni de verificare a existentei la organizatiile socialiste a materialelor, alimentelor si altor bunuri necesare unitatilor militare la mobilizare;
    - analizeaza forta de munca ce poate fi folosita la prestari de servicii, in raport cu nevoile productiei, si stabilesc numarul persoanelor ce poate fi pus la dispozitie in acest scop de la fiecare organizatie socialista.
    De asemenea, consiliile locale de aparare sprijina organele militare pentru efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii.
    Consiliile judetene de aparare stabilesc localitatile in care se va executa cartiruirea pentru nevoile prevazute la art. 3.
    Art. 7
    Se pot rechizitiona, potrivit prezentei legi, mijloace de transport auto, feroviare, navale, aeriene si cu tractiune animala, instalatii si tehnica de aerodrom, de telecomunicatii, tehnica de constructii, mijloace si materiale topografice, piese de schimb, mijloace de reparatii, carburanti si utilaje pentru transportul acestora, cladiri, terenuri, alimente, animale, furaje, precum si alte bunuri necesare realizarii scopurilor prevazute la art. 3. Odata cu bunurile rechizitionate se predau si echipamentele aferente.
    Art. 8
    Rechizitionarea bunurilor si chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii, in situatiile si la dispozitia organelor prevazute la art. 4 si 5, se fac prin comandamentele teritoriale si centrele militare.
    Ministrul apararii nationale poate stabili si alte unitati militare prin care sa se faca rechizitii sau sa se cheme persoane fizice la prestarea de servicii.
    In mod exceptional, in timp de razboi, orice comandant de subunitate ori unitate similara sau superioara batalionului, care in cadrul luptei actioneaza independent, poate lua pe raspundere proprie masura rechizitionarii de bunuri ori a chemarii persoanelor fizice la prestarea de servicii.
    Prevederile alineatului precedent privind chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii nu se aplica personalului care asigura nemijlocit efectuarea transporturilor publice si telecomunicatiilor.
    Art. 9
    Stabilirea imobilelor necesare pentru satisfacerea nevoilor de cartiruire se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare locale judetene, la cererea organelor autorizate.
    Proprietarii sau detinatorii sub orice titlu ai imobilelor sunt obligati sa puna imobilele lor la dispozitia beneficiarilor de cartiruire la solicitarea acestora, si sa asigure iluminatul si incalzitul, daca dispun de mijloacele necesare.

    CAP. 2
    Procedura tinerii evidentei si rechizitionarii bunurilor, precum si chemarii persoanelor fizice pentru prestarea de servicii.
    Stabilirea si plata despagubirilor si plata muncii

    Art. 10
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora, tin evidenta bunurilor supuse rechizitiei conform normelor generale privind evidenta bunurilor din patrimoniul lor. Ele sunt obligate sa comunice, la cerere, Ministerului Apararii Nationale sau comandamentelor teritoriale ori centrelor militare date in legatura cu numarul si starea bunurilor.
    Evidenta bunurilor supuse rechizitiei apartinand persoanelor fizice se tine, in conditiile mentionate in alineatul precedent, de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz.
    Art. 11
    Consiliul de Ministri poate dispune efectuarea recensamantului pentru anumite categorii de bunuri supuse rechizitiei.
    La efectuarea recensamantului, detinatorii bunurilor sunt obligati sa le declare atunci cand sunt instiintati si, la cerere, sa le infatiseze comisiilor de recensamant.
    Organele carora li se comunica rezultatul recensamantului si datele pana la care se face comunicarea se stabilesc prin hotararea Consiliului de Ministri prin care s-a dispus recensamantul.
    Art. 12
    Ministerul Apararii Nationale este autorizat sa controleze periodic tinerea evidentei si modul de intretinere, de catre persoanele juridice carora le apartin, a bunurilor supuse rechizitiei si sa verifice exactitatea datelor comunicate de catre acestea.
    Art. 13
    Bunurile se rechizitioneaza in baza unui ordin de predare emis de organele militare prevazute la art. 8.
    Prin hotarari ale Consiliului de Ministri se pot stabili si alte forme prin care se dispune predarea unor bunuri apartinand organizatiilor socialiste de stat.
    Art. 14
    Ordinul de predare a bunurilor ce se rechizitioneaza cuprinde denumirea organului militar emitent si a unitatii beneficiare, temeiul legal al rechizitiei, date de identificare a bunului si proprietarului ori detinatorului acestuia, precum si mentiuni despre felul rechizitiei, locul si termenul predarii bunului.
    Art. 15
    Predarea si luarea in primire a bunului rechizitionat se fac la locul si termenul indicate in ordinul de predare.
    Ordinul de predare se inmaneaza de catre delegatul centrului militar sau, dupa caz, al organului militiei.
    Bunurile rechizitionate se predau cu proces-verbal.
    In cazul in care pentru bunurile rechizitionate in situatia prevazuta la art. 8 alin. 3 nu este posibil a se intocmi proces-verbal, comandantul unitatii sau subunitatii beneficiare elibereaza o dovada.
    Pentru bunurile rechizitionate care nu apartin organizatiilor socialiste de stat, in procesul-verbal ori in dovada se trece valoarea bunului la data rechizitiei, cu indicarea bazei legale a preturilor sau tarifelor folosite.
    Cei care detin cantitati mai mari de bunuri din categoria celor rechizitionabile trebuie sa predea, in cadrul obligatiilor ce li se fixeaza, pe cele aflate in starea cea mai buna.
    In caz de nerespectare a prevederilor alin. 1 si 6 rechizitia se face silit, cu sprijinul organului militiei din localitatea respectiva.
    Art. 16
    Ministerul Apararii Nationale si Ministerul de Interne asigura tinerea evidentei in unitati fizice a bunurilor apartinand organizatiilor socialiste de stat, precum si a evidentei fizice si valorice a bunurilor apartinand altor persoane juridice si persoanelor fizice, rechizitionate, potrivit prevederilor prezentei legi, la dispozitia acestor organe.
    Art. 17
    Rechizitiile de bunuri dau dreptul proprietarului la despagubiri, stabilite asa cum se arata in prezenta lege.
    Nu se acorda despagubiri pentru uzura provenita din intrebuintarea normala a bunului rechizitionat.
    Stricaciunile cauzate terenurilor cultivabile ce au fost rechizitionate dau dreptul la despagubiri numai in timp de pace.
    Pentru imobilele folosite la cartiruirea prevazuta la art. 3 nu se plateste chiria pe timpul starii de necesitate, mobilizarii partiale ori generale sau starii de razboi, oricare ar fi durata de folosire a imobilelor.
    In celelalte situatii, cartiruirea da dreptul la incasarea unei chirii, stabilita potrivit dispozitiilor legale, numai dupa 30 de zile de folosinta.
    Art. 18
    In caz de stare de necesitate, mobilizare sau stare de razboi nu se platesc despagubiri pentru bunurile rechizitionate de la organizatiile socialiste de stat. Aceste organizatii sunt scutite de a varsa cotele de amortizare aferente mijloacelor fixe rechizitionate, pe toata durata cat au fost puse la dispozitia organelor autorizate.
    Pentru bunurile apartinand organizatiilor socialiste de stat, rechizitionate in alte situatii decat cele prevazute la alin. 1, Consiliul de Ministri poate dispune acordarea de despagubiri ori modificarea indicatorilor de plan economic, dupa caz.
    Art. 19
    Stabilirea despagubirilor pentru bunurile rechizitionate apartinand persoanelor fizice, precum si persoanelor juridice altele decat organizatiile socialiste de stat, se face astfel:
    a) pentru timpul cat au fost puse la dispozitie bunurile ce fac parte din fondurile fixe si care se restituie, altele decat cladiri, dupa sistemul cotelor de amortizare stabilite conform prevederilor legale, calculate pentru timpul cat bunul a fost rechizitionat;
    b) pentru bunurile rechizitionate pe termen limitat, care din motive justificate nu mai pot fi restituite celor in drept si nu exista  nici posibilitatea despagubirii in natura prin acordarea in schimb a unui alt bun similar, precum si pentru cele rechizitionate definitiv, la pretul de productie, de livrare sau cu amanuntul, dupa caz, in vigoare la data rechizitiei, tinandu-se seama de dispozitiile legale in vigoare, precum si de calitatea sau starea de uzura a bunurilor rechizitionate;
    c) pentru cladiri si terenuri fara culturi sau plantatii, la echivalentul chiriei stabilite potrivit dispozitiilor legale. Pentru terenurile neproductive nu se acorda despagubiri;
    d) pentru culturile si plantatiile existente pe terenurile rechizitionate, la echivalentul valorii productiei nerealizate de proprietar, calculata la preturile de achizitie, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost necesare pentru obtinerea recoltei. In cazul distrugerii plantatiilor, la echivalentul cheltuielilor necesare refacerii acestora;
    e) pentru cladirile distruse, despagubirile se stabilesc potrivit dispozitiilor legale privind acordarea de despagubiri in caz de expropriere a unor asemenea bunuri.
    In cazul bunurilor rechizitionate pentru care nu exista preturi stabilite, evaluarea despagubirii se face de catre delegatul unitatii beneficiare si cel al comitetului executiv al consiliului popular din localitatea unde s-a efectuat rechizitia, prin comparatie cu preturile produselor similare, tinandu-se seama de stare de uzura a bunurilor la data rechizitiei.
    Art. 20
    Pe perioada rechizitiei nu se percep impozite si taxe pentru bunurile rechizitionate.
    Art. 21
    In situatiile prevazute la art. 1, pot fi chemate pentru prestarea de servicii orice persoane apte de munca avand varsta de la 16 ani pana la 60 de ani barbatii si de la 16 ani pana la 55 de ani femeile. Unii specialisti ca: medici, ingineri, subingineri, tehnicieni, economisti, farmacisti, asistenti medicali, pot fi chemati sa presteze servicii in specialitatile lor si peste limita maxima de varsta prevazuta mai sus.
    Prezentarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii se face la locul si data indicate de organele militare prevazute la art. 8, prin instiintari scrise sau alte mijloace de comunicare. Instiintarea nominala se face, pentru salariati sau membri cooperatori, prin organizatiile socialiste din care fac parte; pentru celelalte persoane, instiintarea se asigura de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti si municipale, prin organele militiei din localitatile respective.
    Instiintarile scrise referitoare la chemarea persoanelor fizice pentru prestarea de servicii, emise de organele militare, se fac sub forma de ordin de chemare individual sau colectiv, care cuprinde denumirea organului militar emitent si a unitatii beneficiare, temeiul legal al chemarii, numele, prenumele si domiciliul persoanei chemate, locul unde trebuie sa se prezinte, precum si termenul.
    La chemarea pentru prestarea de servicii se tine seama si de nevoile unitatilor socialiste in care lucreaza persoanele supuse unor asemenea obligatii.
    Stabilirea nominala a salariatilor si membrilor cooperatori chemati pentru prestari de servicii se face de catre delegatii unitatii beneficiare, de acord cu conducatorii organizatiilor socialiste in care lucreaza persoanele in cauza.
    Persoanele chemate pentru prestarea de servicii sunt folosite, pe cat posibil, in raport cu pregatirea profesionala, aptitudinile si localitatile in care au domiciliul sau resedinta.
    Art. 22
    In timp de mobilizare sau razboi persoanele chemate pentru prestari de servicii de organele militare prevazute la art. 8, in interesul unitatilor militare sau al unor institutii, intreprinderi si alte organizatii socialiste, precum si personalul oricarei organizatii socialiste care isi exercita atributiile de specialitate pe langa unitatile militare din zona de operatii, sunt supuse, pentru orice abateri derivand direct din sarcinile ce le sunt incredintate, controlului, disciplinei si jurisdictiei militare.
    Persoanele prevazute la alineatul precedent sunt considerate militari mobilizati in timp de razboi, cu gradele din evidenta militara, numai in ce priveste situatia reglementata in alineatul precedent. Persoanele care nu au fost luate in evidenta militara sunt considerate ca au gradul de soldat.
    Art. 23
    Persoanele chemate pentru prestari de servicii mai mult de 10 zile intr-un an au dreptul la plata muncii prestate, incepand din ziua a 11-a.
    Aceste drepturi se calculeaza dupa cum urmeaza:
    a) salariatii si membrii cooperativelor mestesugaresti au dreptul la salariul sau, dupa caz, retributia tarifara de incadrare, precum si la sporul pentru vechime neintrerupta in aceeasi unitate avut la locul de munca in luna precedenta chemarii pentru prestarea de servicii;
    b) membrii cooperativelor agricole de productie au dreptul la o indemnizatie lunara egala cu venitul mediu realizat in ultimele 12 luni, dar nu mai mica decat venitul lunar minim garantat potrivit reglementarilor in vigoare;
    c) membrii uniunilor de creatori si ai colegiilor de avocati au dreptul la venitul mediu lunar calculat pe o perioada de 12 luni anterioara chemarii pentru prestarea de servicii;
    d) persoanele care nu se incadreaza in nici una dintre prevederile de la lit. a)-c) au dreptul la plata muncii efectuate, tinandu-se seama de cantitatea si calitatea muncii, potrivit normelor legale.
    Persoanele chemate la prestari de servicii pana la 10 zile intr-un an nu sunt remunerate.
    In caz de imbolnavire sau accident de munca, survenite pe timpul prestarii de servicii, persoanele care nu au calitatea de salariati sau membri ai coopertivelor mestesugaresti beneficiaza de asistenta medicala si medicamente sau de pensii de invaliditate, in aceleasi conditii ca si salariatii.
    In cazul prestarii de servicii in alte localitati decat cele in care domiciliaza sau au resedinta persoanele chemate, asigurarea transportului, cazarii, precum si hranirii sunt in sarcina unitatii beneficiare. Costul hranei se suporta de persoanele care presteaza serviciile, cu exceptia elevilor, studentilor si a persoanelor chemate pana la 10 zile intr-un an.
    Perioada cat salariatul a prestat servicii in temeiul prezentei legi se considera vechime neintrerupta in aceeasi unitate.
    Art. 24
    Sumele necesare acordarii despagubirilor pentru bunurile rechizitionate, cat si pentru remunerarea persoanelor fizice care au prestat servicii, se suporta din fondurile puse la dispozitie in acest scop, achitarea lor facandu-se astfel:
    a) pentru bunurile rechizitionate, de catre comitetele executive ale consiliilor populare din localitatile unde s-a efectuat rechizitia, potrivit celor stabilite de Ministerul Finantelor, in cel mult 3 luni de la data expirarii termenului sau a incetarii cauzelor care au determinat rechizitia cu exceptia sumelor pentru bunurile consumatibile sau perisabile, care se achita la data rechizitionarii lor sau in cel mult o luna de la aceasta data;
    b) pentru serviciile prestate de salariatii organizatiilor socialiste de stat, de catre unitatile in care acestia sunt incadrati, iar pentru celelalte persoane, de catre comitetele executive ale consiliilor populare din localitatile in care acestea au domiciliul, la datele si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la salarii.
    Sumele reprezentand chirii si amortizari se achita conform dispozitiilor legale.
    Art. 25
    La implinirea termenelor sau incetarea cauzelor care au determinat rechizitia bunurile se restituie celor de la care au fost rechizitionate, cu proces-verbal de restituire.
    Procesul-verbal de restituire se remite persoanelor juridice sau persoanelor fizice carora le-au apartinut bunurile rechizitionate.
    Art. 26
    Cel nemultumit de cuantumul despagubirii acordate poate introduce actiune la instanta judecatoreasca competenta sau, dupa caz, la Arbitrajul de Stat, impotriva unitatii beneficiare a rechizitiei.
    Litigiile in legatura cu plata muncii persoanelor chemate pentru prestarea de servicii sunt de competenta judecatoriei.
    Organele competente a solutiona litigiile mentionate in alineatele precedente sunt cele a caror raza teritoriala are domiciliul sau sediul reclamantul.
    Actiunile introduse in termenul prevederilor alin. 1 si 2, precum si caile de atac exercitate, sunt scutite de taxa de timbru.

    CAP. 3
    Rechizitionarea de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestarile de servicii in alte situatii

    Art. 27
    In scopul prevenirii sau inlaturarii urmarilor unor calamitati naturale, epidemii, catastrofe sau pericole iminente cu caracter general, altele decat cele prevazute in art. 31 din Legea organizarii productiei si a muncii in agricultura (Legea nr. 4/1970) Consiliul de Ministri si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot dispune rechizitionarea de bunuri din cele prevazute la art. 7 din prezenta lege si chemarea la prestarea de servicii a persoanelor fizice.
    Pentru aducerea la indeplinire a hotararilor consiliilor locale de aparare in baza art. 18 lit. c) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apararii nationale a Republicii Socialiste Romania, in vederea asigurarii nevoilor unitatilor militare pe timpul executiei mobilizarii, comitetele executive ale consiliilor populare dispun rechizitionarea de bunuri si chemarea la prestarea de servicii a persoanelor fizice.
    Bunurile necesare functionarii formatiunilor sanitare civile ce se constituie la declararea mobilizarii generale ori a starii de razboi pot fi rechizitionate prin deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.
    Art. 28
    Pentru situatiile prevazute la art. 27, in hotararile Consiliului de Ministri sau, dupa caz, in deciziile comitetelor executive se vor stabili cantitatile de bunuri si durata rechizitiei, procedura rechizitionarii si a chemarii pentru prestarea de servicii.
    Instiintarea despre prezentarea la prestarea de servicii ori a predarii bunurilor in aceste situatii se face de catre comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Art. 29
    Conditiile in care se face plata muncii sau se acorda despagubiri pentru bunurile rechizitionate sunt cele prevazute la art. 17, 18, 19, 20, 23 si 24 din prezenta lege.

    CAP. 4
    Scutiri de rechizitii si de prestari de servicii

    Art. 30
    Nu se rechizitioneaza:
    a) obiectele de uz personal si de gospodarie casnica;
    b) vehiculele cu tractiune animala sau mecanica apartinand invalizilor, vaduvelor de razboi, orfanilor minori, precum si altor persoane, daca aceste bunuri constituie singurul lor mijloc de existenta;
    c) partile din imobilele destinate pentru serviciile statului si organizatiilor obstesti, strict necesare functionarii lor;
    d) bunurile apartinand bisericilor sau caselor de rugaciuni ale oricarui cult recunoscut de stat;
    e) muzeele;
    f) cantitatile de cereale, legume si fructe necesare consumului proprietarului si familiei sale, conform normelor de rationalizare a consumului stabilite prin dispozitiile legale, semintele necesare insamintarii, precum si animalele de reproductie si animalele matca;
    g) bunurile aflate in rezervele de mobilizare constituite potrivit dispozitiilor legale;
    h) bunurile apartinand misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine.
    Art. 31
    Sunt scutite de prestare de servicii:
    a) persoanele lipsite total de capacitate de munca;
    b) persoanele lipsite partial de capacitate de munca, daca aceasta la face improprii desfasurarii activitatii pentru care au fost chemate;
    c) femeile gravide incepand din luna a 5-a de sarcina;
    d) persoanele care au in ingrijire copii, parinti, frati sau surori lipsiti total sau partial de capacitate de munca, cand prezenta lor este absolut necesara;
    e) mamele care au in ingrijire copii sub varsta de 8 ani;
    f) salariatii organizatiilor socialiste mobilizati la locul de munca;
    g) personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare straine.
    Pentru cazurile prevazute la lit. a), b), c) si d), lipsa de capacitate, respectiv necesitatea prezentei langa cei aflati in ingrijire, se stabileste de organele sanitare competente.

    CAP. 5
    Sanctiuni

    Art. 32
    Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensamant a bunurilor supuse rechizitiei se pedepseste potrivit legii penale.
    Art. 33
    Neprezentarea fara motive justificate sau refuzul persoanelor legal chemate de a presta servicii constituie in timp de pace contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.
    De asemenea, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 1.000 lei necomunicarea la cererea si in termenul solicitat de organele militare prevazute la art. 10 a datelor de evidenta privind bunurile rechizitionate.
    Sanctiunile prevazute la alin. 2 se aplica salariatilor carora le revine obligatia potrivit atributiilor de serviciu ori sunt desemnati de conducerea organizatiilor socialiste sa tina evidenta bunurilor supuse rechizitiei.
    Dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor referitoare la plata a jumatate din minimul amenzii nu sunt aplicabile.
    Contraventiile stabilite la alin. 1 se constata de delegati anume imputerniciti de comandamentul unitatii care a emis ordinul de chemare sau al unitatii beneficiare; contraventiile stabilite la alin. 2 se constata de ofiteri imputerniciti de organele militare prevazute la art. 10 din prezenta lege.
    Agentul constatator aplica amenda.
    Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneaza de comandantul care a imputernicit pe agentul constatator sau, dupa caz, de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Daca faptele prevazute la alin. 1 si 2 sunt savarsite in timpul starii de necesitate, mobilizarii sau starii de razboi, ele se sanctioneaza cu inchisoare contraventionala de la o luna la 6 luni.
    Cand contravenientii sunt minori, limitele sanctiunii inchisorii contraventionale se reduc la jumatate.
    Art. 34
    In cazurile prevazute la art. 33 alin. 8, procesul-verbal de constatare se trimite de indata judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Dispozitiile art. 12-14, art. 15 alin. 1, 2 si 4 si art. 16 din Decretul nr. 153/1970, aprobat prin Legea nr. 32/1970, sunt aplicabile.
    In timpul executarii inchisorii contraventionale, cei sanctionati sunt obligati sa presteze activitati legate de nevoile prevazute la art. 3.
    In situatia in care contravenientul este chemat pentru indeplinirea serviciului militar inainte de pronuntarea hotararii judecatoresti ori inainte de inceperea executarii sanctiunii inchisorii contraventionale, procesul-verbal sau, dupa caz, hotararea se trimite comandantului unitatii militare din care face parte contravenientul, spre a i se aplica sanctiuni potrivit regulamentului disciplinei militare.
    Art. 35
    Prevederile art. 33 si 34 se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 36
    Neindeplinirea obligatiilor prevazute de hotararile Consiliului de Ministri sau deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare date in aplicarea art. 27, cu exceptia alin. 2, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 3.000 lei. Aceste contraventii se constata de primari, precum si de ofiteri sau subofiteri de militie.
    Procedura de constatare, caile de atac si executarea sanctiunilor pentru contraventiile stabilite potrivit alineatului precedent sunt cele prevazute de Legea nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de deciziile comitetelor executive ale consiliilor populare, date in aplicarea art. 27 alin. 2, se procedeaza conform prevederilor art. 32-36 din prezenta lege.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 37
    Prevederile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice ori juridice straine, domiciliate sau care au resedinta ori sediul pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, in masura in care nu s-a stabilit altfel prin intelegeri internationale la care Republica Socialista Romania este parte.
    Art. 38
    Ministrul apararii nationale va stabili modul de executare a dispozitiilor prezentei legi referitoare la instiintarea si organizarea predarii bunurilor ce se rechizitioneaza, de catre organizatiile socialiste.
    Atributiile ce revin organelor militiei in legatura cu prevederile prezentei legi se stabilesc, in comun, de ministrul apararii nationale si ministrul de interne.
    Art. 39
    Prezenta lege intra in vigoare pe data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
    Art. 40
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 139 asupra rechizitiilor din 27 februarie 1940, cu modificarile ulterioare, se abroga.

---------------------
    *) Vezi nota de la p. 73.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 10/1974

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 10 din 1974
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu