Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.964 din 28.09.2011

privind aprobarea stemelor comunelor Cepari, Cicăneşti, Godeni, Merişani, Răteşti, Schitu Goleşti, Suseni, Tigveni şi Vultureşti, judeţul Argeş
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 718 din 12 octombrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stemele comunelor Cepari, Cicăneşti, Godeni, Merişani, Răteşti, Schitu Goleşti, Suseni, Tigveni şi Vultureşti, judeţul Argeş, prevăzute în anexele nr. 1.1-1.9.(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1-2.9.(3) Anexele nr. 1.1-1.9 şi 2.1-2.9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş ANEXA Nr. 1.1*)STEMA comunei Cepari, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cepari, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Cepari, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint. În partea superioară se află două ramuri de stejar, fiecare cu câte 4 ghinde, care se întretaie în săritoare. În vârful scutului se află un măr de culoare roşie, cu codiţă şi două frunze verzi. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Mărul şi ramurile de stejar semnifică bogăţia pomicolă şi silvică a zonei, iar numărul ghindelor simbolizează numărul satelor ce alcătuiesc comuna. Brâul undat reprezintă râul Topolog, care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.2*)STEMA comunei Cicăneşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cicăneşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Cicăneşti, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp auriu, se află 4 ramuri de fag verzi. În partea superioară, în cartierul 2, în câmp verde, se află un cap de căprioară de aur. În vârful scutului, în câmp albastru, se află un uliu de argint în zbor. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Căprioara, uliul şi ramurile de fag simbolizează bogăţia cinegetică şi silvică a zonei. Numărul ramurilor de fag reprezintă numărul satelor care alcătuiesc localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.3*)STEMA comunei Godeni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.3DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Godeni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Godeni, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat, de argint. În partea superioară se află o gură de mină de argint, ajurată negru, peste care broşează două ciocane de minerit, de argint, încrucişate în săritoare. În vârful scutului se află o pană de scris de argint, poziţionată în pal. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Gura de mină şi ciocanele fac referire la activitatea minieră din zonă. Brâul undat reprezintă râul Bughea, care străbate localitatea. Pana de scris evocă personalităţile importante care provin din localitate: prof. dr. Eugen Proca, academician, membru de onoare al Academiei Române, fondator al Societăţii Române de Urologie, realizatorul primului transplant renal din România; poeta Ileana Mălăncioiu. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.3 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.4*)STEMA comunei Merişani, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.4DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Merişani, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Merişani, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp argintiu, se află 9 ramuri de stejar, cu câte 3 frunze şi două ghinde, poziţionate 3: 3: 3. În partea superioară, în cartierul 2, în câmp roşu, se află o sondă de extracţie de argint. În vârful scutului, în câmp albastru, din brâul undat iese o jumătate de roată de moară, totul de argint. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramurile de stejar simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul ramurilor semnifică numărul satelor care alcătuiesc localitatea. Sonda reprezintă zăcămintele de petrol din zonă. Brâul undat simbolizează râul Argeş, iar roata de moară aminteşte de hidrocentrala din localitate. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.4 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.5*)STEMA comunei Răteşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.5DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Răteşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Răteşti, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp albastru, se află 7 spice de grâu de aur, legate cu o panglică de acelaşi metal. În partea superioară, în cartierul 2, în câmp roşu, se află o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru. În partea inferioară, în cartierul 3, în câmp roşu, se află două benzi ondulate, de argint. În partea inferioară, în cartierul 4, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Spicele de grâu reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura, şi numărul satelor ce alcătuiesc comuna. Balanţa face aluzie la familia Brătianu, care a deţinut terenuri în zonă. Cele două benzi ondulate semnifică râurile Argeş şi Neajlov, care străbat localitatea. Crucea simbolizează mănăstirea Robaia şi monumentul de piatră de la Mavrodolu, ce datează din anul 1580. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.5 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.6*)STEMA comunei Schitu Goleşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.6DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Schitu Goleşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Schitu Goleşti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp auriu, se află două ramuri de stejar, cu câte 3 frunze şi 3 ghinde, care se întretaie, în săritoare, în partea de jos. În partea dreaptă, în cartierul 2, în câmp albastru, se află o cruce treflată de aur. În partea stângă, în cartierul 3, în câmp roşu, se află o roată de argint, cu crenelurile dispuse oblic şi în sens invers acelor de ceasornic. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramurile de stejar simbolizează bogăţia silvică a zonei, iar numărul frunzelor sau ghindelor reprezintă numărul satelor care alcătuiesc localitatea. Crucea treflată se referă la schitul de călugări construit în secolul al XVII-lea şi dă denumirea localităţii. Roata crenelată evocă industria extractivă şi fabrica de componente auto din zonă. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.6 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.7*)STEMA comunei Suseni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.7DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Suseni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Suseni, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu o bandă undată de argint. În partea superioară, în stânga, se află o ramură de stejar de aur, cu două frunze şi o ghindă. În partea inferioară, în dreapta, se află un snop de spice de grâu de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Ramura de stejar şi snopul de grâu simbolizează bogăţia silvică a zonei şi ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Banda undată reprezintă râul Dâmbovnic, care străbate localitatea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa 1.7 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.8*)STEMA comunei Tigveni, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.8DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Tigveni, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Tigveni, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp roşu, se află o clădire de argint, cu un acoperiş rectangular, cu ţigle, poziţionat mai sus de bază, deasupra căruia se află două ferestre ajurate negru, poziţionate vertical şi pe acelaşi nivel; mai sus, se află încă o fereastră rotundă, neagră, înconjurată de un cerc de aceeaşi culoare, deasupra căreia se află partea de sus a clădirii, mai lată, sprijinindu-se pe 4 console, având alte două ferestre, dreptunghiulare, dispuse orizontal şi pe acelaşi nivel, cu acoperiş triunghiular cu ţigle, având la mijloc o fereastră triunghiulară, ajurată negru şi cu margini argintii; deasupra acesteia se află o sferă terminată în vârf de suliţă. În partea superioară, în cartierul 2, în câmp albastru, se află o acvilă de aur, cu aripile deschise, văzută din faţă, cu capul spre dreapta. În vârful scutului, în câmp auriu, se află două ramuri de măr cu frunze verzi, încrucişate în săritoare, fiecare având câte 4 mere roşii. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Clădirea este emblematică şi reprezintă un turn de apă realizat în anul 1938 cu sprijinul prefectului Bucureştiului, Gheorghe Marinescu, originar din zonă, care a construit sistemul de alimentare cu apă a localităţii. Acvila şi ramurile de măr simbolizează bogăţia cinegetică şi pomicolă a zonei, iar numărul merelor reprezintă numărul satelor ce alcătuiesc comuna. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.8 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 1.9*)STEMA comunei Vultureşti, judeţul Argeş ANEXA Nr. 2.9DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Vultureşti, judeţul Argeş Descrierea stemei Stema comunei Vultureşti, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În partea superioară, în cartierul 1, în câmp albastru, se află un vultur zburând, de aur. În partea superioară, în cartierul 2, în câmp roşu, se află o construcţie cu acoperiş din ţigle trapezoidal, terminată cu cruce treflată, totul de argint. În vârful scutului, în câmp auriu, se află două ramuri de fag, cu câte 4 frunze şi 4 fructe şi care se încrucişează în partea de jos, în săritoare. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumate Vulturul dă denumirea localităţii, iar construcţia de argint semnifică fântânile din localitate. Ramurile de fag simbolizează bogăţia silvică a zonei. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. *) Anexa nr. 1.9 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 964/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 964 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 964/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu