Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.923 din 08.12.2016

privind trecerea unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1008 din 15 decembrie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului a unor suprafeţe de teren cu destinaţie agricolă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Secretariatul General al Guvernului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Florin Marius Tacu Preşedintele Agenţiei Domeniilor Statului, Mitea Ilie Dumitru Haralambie Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale unor suprafeţe de teren care trec din domeniul privat al statului şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al acestuia şi administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
Ialomiţa Borduşani Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 143 604 21476 (CF vechi 739) 10,4672 ape, bălţi Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
144 606/1 21476 (CF vechi 739) 4,0645 ape, bălţi
144 606/2 21476 (CF vechi 739) 4,6350 ape, bălţi
170 619 21476 (CF vechi 739) 7,4338 ape, bălţi
168 619/1 21476 (CF vechi 739) 3,2949 ape, bălţi
239 1024 20529 (CF vechi 868) 2,5815 ape, bălţi
164 687 21129 (CF vechi 743) 2,9983 ape, bălţi
35,4752 [ha]
Ialomiţa Borduşani Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 137 565/1 21476 (CF vechi 739) 0,4733 drumuri exploatare Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
154 572/3 20520 (CF vechi 736) 0,2806 drumuri exploatare
154 572/4 20520 (CF vechi 736) 0,2056 drumuri exploatare
137 572/2 21129 (CF vechi 743) 0,0864 drumuri exploatare
147 572/1 21476 (CF vechi 739) 1,7886 drumuri exploatare
137 574 21476 (CF vechi 739) 1,0733 drumuri exploatare
140 589/1 21476 (CF vechi 739) 0,3843 drumuri exploatare
140 589/2 21476 (CF vechi 739) 0,8674 drumuri exploatare
146 614 21476 (CF vechi 739) 1,6831 drumuri exploatare
145 614/1 21476 (CF vechi 739) 0,5361 drumuri exploatare
155 651/1 20520 (CF vechi 736) 1,3891 drumuri exploatare
155 651/2 20611 (CF vechi 737) 0,8092 drumuri exploatare
155 651/3 20529 (CF vechi 868) 0,2908 drumuri exploatare
158 656 20520 (CF vechi 736) 1,7868 drumuri exploatare
157 659/1 20520 (CF vechi 736) 0,1145 drumuri exploatare
158 664 20520 (CF vechi 736) 0,3021 drumuri exploatare
158 664/1 20520 (CF vechi 736) 0,8763 drumuri exploatare
158 666/9 20520 (CF vechi 736) 0,1595 drumuri exploatare
158 668 20520 (CF vechi 736) 0,5226 drumuri exploatare
160 673 20520 (CF vechi 736) 0,9749 drumuri exploatare
161 677 20520 (CF vechi 736) 0,6061 drumuri exploatare
164 686 21129 (CF vechi 743) 0,3255 drumuri exploatare
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
164 688 21129 (CF vechi 743) 0,9462 drumuri exploatare
167 699/2 21129 (CF vechi 743) 0,8359 drumuri exploatare
167 701 21129 (CF vechi 743) 0,2169 drumuri exploatare
167 703/1 20532 (CF vechi 805) 0,9770 drumuri exploatare
167 703/2 20529 (CF vechi 868) 6,2050 drumuri exploatare
167 707 21129 (CF vechi 743) 0,4832 drumuri exploatare
168 713 21476 (CF vechi 739) 0,5634 drumuri exploatare
168 714 21476 (CF vechi 739) 0,3014 drumuri exploatare
168 717 21476 (CF vechi 739) 0,1860 drumuri exploatare
170 722 21476 (CF vechi 739) 1,3656 drumuri exploatare
170 724 21476 (CF vechi 739) 0,5571 drumuri exploatare
170 757 20532 (CF vechi 805) 1,3884 drumuri exploatare
182 763 20532 (CF vechi 805) 0,2365 drumuri exploatare
182 764 20532 (CF vechi 805) 1,1352 drumuri exploatare
183 767 20529 (CF vechi 868) 0,4451 drumuri exploatare
184 774 20529 (CF vechi 868) 1,5667 drumuri exploatare
184 775 20529 (CF vechi 868) 0,9662 drumuri exploatare
188 792 21128 (CF vechi 738) 1,1522 drumuri exploatare
188 798 21128 (CF vechi 738) 1,2485 drumuri exploatare
189 801 20529 (CF vechi 868) 0,8931 drumuri exploatare
192 818/1 20520 (CF vechi 736) 0,3763 drumuri exploatare
192 818/2 22488 (CF vechi 735) 0,6802 drumuri exploatare
192 818/3 20529 (CF vechi 868) 0,3244 drumuri exploatare
195 837/1 20529 (CF vechi 868) 0,3994 drumuri exploatare
195 837/2 20529 (CF vechi 868) 0,3637 drumuri exploatare
198 849 22488 (CF vechi 735) 0,2709 drumuri exploatare
199 856 20611 (CF vechi 737) 0,2968 drumuri exploatare
202 866 20611 (CF vechi 737) 0,7683 drumuri exploatare
203 871 20611 (CF vechi 737) 0,8538 drumuri exploatare
204 874 20529 (CF vechi 868) 2,5218 drumuri exploatare
206 880 20529 (CF vechi 868) 0,2263 drumuri exploatare
206 884 20529 (CF vechi 868) 0,4904 drumuri exploatare
209/1 890 20529 (CF vechi 868) 0,3261 drumuri exploatare
209 895 20529 (CF vechi 868) 1,5628 drumuri exploatare
211 907 20529 (CF vechi 868) 1,0865 drumuri exploatare
213 910 20529 (CF vechi 868) 0,6559 drumuri exploatare
213 913/1 20611 (CF vechi 737) 0,1870 drumuri exploatare
213 913/2 20529 (CF vechi 868) 0,9553 drumuri exploatare
213 913/1/2 20529 (CF vechi 868) 0,4510 drumuri exploatare
213 913/1/1 20529 (CF vechi 868) 0,8445 drumuri exploatare
215 919 20529 (CF vechi 868) 0,7813 drumuri exploatare
216 925 20529 (CF vechi 868) 0,1549 drumuri exploatare
217 927 20529 (CF vechi 868) 0,9611 drumuri exploatare
218 931 20529 (CF vechi 868) 0,8196 drumuri exploatare
219 934 20529 (CF vechi 868) 0,7986 drumuri exploatare
220 941 20529 (CF vechi 868) 1,4279 drumuri exploatare
220 942 20529 (CF vechi 868) 1,1209 drumuri exploatare
228 967 20529 (CF vechi 868) 0,0577 drumuri exploatare
228 970 20529 (CF vechi 868) 0,1398 drumuri exploatare
229 975 20529 (CF vechi 868) 0,4890 drumuri exploatare
230 978 20529 (CF vechi 868) 0,1133 drumuri exploatare
235 1002 20529 (CF vechi 868) 0,3974 drumuri exploatare
233 1003 20529 (CF vechi 868) 0,2091 drumuri exploatare
236 1015/1 20529 (CF vechi 868) 0,4310 drumuri exploatare
236 1015/2 20529 (CF vechi 868) 0,1188 drumuri exploatare
239 1042 20529 (CF vechi 868) 0,3803 drumuri exploatare
190 807 20611 (CF vechi 737) 0,5594 drumuri exploatare
209/1 899 20529 (CF vechi 868) 1,7596 drumuri exploatare
209/1 900 20529 (CF vechi 868) 1,1557 drumuri exploatare
182 762/2 20532 (CF vechi 805) 0,3226 drumuri exploatare
151 635/2 21129 (CF vechi 743) 1,7350 drumuri exploatare
151 635/1/1 21476 (CF vechi 739) 0,2702 drumuri exploatare
230 985/2 20529 (CF vechi 868) 0,1384 drumuri exploatare
236 1012/2 20529 (CF vechi 868) 0,1883 drumuri exploatare
142 596/1 21476 (CF vechi 739) 0,2275 drumuri exploatare
144 610 21476 (CF vechi 739) 0,2981 drumuri exploatare
158 663 20520 (CF vechi 736) 0,2365 drumuri exploatare
167 695 21129 (CF vechi 743) 0,5791 drumuri exploatare
192 816 20611 (CF vechi 737) 1,2508 drumuri exploatare
210 902 20529 (CF vechi 868) 0,8884 drumuri exploatare
210 904 20529 (CF vechi 868) 0,4806 drumuri exploatare
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
213 913/1 20529 (CF vechi 868) 2,8841 drumuri exploatare
224 952 20529 (CF vechi 868) 0,7627 drumuri exploatare
230 983 20529 (CF vechi 868) 0,1261 drumuri exploatare
230 987 20529 (CF vechi 868) 0,9904 drumuri exploatare
74,1013
Ialomiţa Borduşani Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 184 787 20529 (CF vechi 868) 1,4964 curţi, construcţii Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
226 956 20529 (CF vechi 868) 1,6048 curţi, construcţii
239 1036 20529 (CF vechi 868) 8,8783 curţi, construcţii
240 1045 20529 (CF vechi 868) 2,6213 curţi, construcţii
240 1047 20529 (CF vechi 868) 3,0591 curţi, construcţii
241 1053 20529 (CF vechi 868) 1,1468 curţi, construcţii
241 1052 20529 (CF vechi 868) 1,6891 curţi, construcţii
137 566 21476 (CF vechi 739) 0,7697 curţi, construcţii
137 571 21476 (CF vechi 739) 1,7780 curţi, construcţii
137 575 21476 (CF vechi 739) 1,4025 curţi, construcţii
138 578 21476 (CF vechi 739) 0,8239 curţi, construcţii
139 581 21476 (CF vechi 739) 0,4463 curţi, construcţii
139 582 21476 (CF vechi 739) 1,4163 curţi, construcţii
139 586 21476 (CF vechi 739) 0,3099 curţi, construcţii
140 590 21476 (CF vechi 739) 0,1954 curţi, construcţii
142 595 21476 (CF vechi 739) 0,1683 curţi, construcţii
142 597 21476 (CF vechi 739) 0,7094 curţi, construcţii
142 600 21476 (CF vechi 739) 0,1380 curţi, construcţii
144 608 21476 (CF vechi 739) 0,6825 curţi, construcţii
146 617 21476 (CF vechi 739) 1,1047 curţi, construcţii
146 620/1 21476 (CF vechi 739) 1,7966 curţi, construcţii
146 620/2 21476 (CF vechi 739) 2,8256 curţi, construcţii
149 630 21476 (CF vechi 739) 0,3246 curţi, construcţii
149 631 21476 (CF vechi 739) 2,2329 curţi, construcţii
155 645 20520 (CF vechi 736) 2,5555 curţi, construcţii
155 652 20520 (CF vechi 736) 1,4973 curţi, construcţii
156 654/1 20520 (CF vechi 736) 1,3373 curţi, construcţii
156 655 20520 (CF vechi 736) 1,9840 curţi, construcţii
157 658 20520 (CF vechi 736) 0,6225 curţi, construcţii
157 660/2 20520 (CF vechi 736) 3,3149 curţi, construcţii
157 661 20520 (CF vechi 736) 0,9986 curţi, construcţii
158 667 20520 (CF vechi 736) 1,2486 curţi, construcţii
159 670 20520 (CF vechi 736) 0,6610 curţi, construcţii
160 672 20520 (CF vechi 736) 1,9412 curţi, construcţii
163 684 21129 (CF vechi 743) 1,0087 curţi, construcţii
165 690 21129 (CF vechi 743) 1,4173 curţi, construcţii
167 700 21129 (CF vechi 743) 1,8436 curţi, construcţii
169 708 21129 (CF vechi 743) 0,5968 curţi, construcţii
167 711 21129 (CF vechi 743) 0,1169 curţi, construcţii
168 723/1 21476 (CF vechi 739) 0,2006 curţi, construcţii
168 723/2 21476 (CF vechi 739) 0,0201 curţi, construcţii
182 759 20532 (CF vechi 805) 1,0383 curţi, construcţii
182 760 20532 (CF vechi 805) 0,9301 curţi, construcţii
183 768 20529 (CF vechi 868) 0,3289 curţi, construcţii
183 769 20529 (CF vechi 868) 0,4838 curţi, construcţii
183 773 20529 (CF vechi 868) 2,2928 curţi, construcţii
184 776 20529 (CF vechi 868) 0,1676 curţi, construcţii
184 777 20529 (CF vechi 868) 0,1850 curţi, construcţii
184 779 20529 (CF vechi 868) 0,2003 curţi, construcţii
184 780 20529 (CF vechi 868) 0,1382 curţi, construcţii
184 782 20529 (CF vechi 868) 2,1048 curţi, construcţii
184 784 20529 (CF vechi 868) 1,7727 curţi, construcţii
184 786 20529 (CF vechi 868) 2,2133 curţi, construcţii
187 789 20529 (CF vechi 868) 0,7495 curţi, construcţii
188 795 21128 (CF vechi 738) 0,7212 curţi, construcţii
188 798/1 21128 (CF vechi 738) 0,8318 curţi, construcţii
189 802/3 21128 (CF vechi 738) 0,8695 curţi, construcţii
191 809 20611 (CF vechi 737) 2,6957 curţi, construcţii
191 811 20611 (CF vechi 737) 0,9889 curţi, construcţii
191 812 20611 (CF vechi 737) 0,4947 curţi, construcţii
191 814 20611 (CF vechi 737) 0,5116 curţi, construcţii
193 821 20520 (CF vechi 736) 1,3602 curţi, construcţii
198 846 22488 (CF vechi 735) 0,5485 curţi, construcţii
198 848 22488 (CF vechi 735) 0,2367 curţi, construcţii
199 853 20611 (CF vechi 737) 0,7230 curţi, construcţii
199 857 20611 (CF vechi 737) 0,6235 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
199 858 20611 (CF vechi 737) 0,2870 curţi, construcţii
199 860 20611 (CF vechi 737) 0,2911 curţi, construcţii
201 863 20611 (CF vechi 737) 5,6052 curţi, construcţii
202 865 20611 (CF vechi 737) 0,1334 curţi, construcţii
202 867 20611 (CF vechi 737) 1,5144 curţi, construcţii
202 868 20611 (CF vechi 737) 1,0592 curţi, construcţii
203 870 20611 (CF vechi 737) 1,8636 curţi, construcţii
203 872 20611 (CF vechi 737) 2,1156 curţi, construcţii
204 876 20529 (CF vechi 868) 0,2700 curţi, construcţii
204 877 20529 (CF vechi 868) 0,7001 curţi, construcţii
204 878 20529 (CF vechi 868) 0,4859 curţi, construcţii
206 883 20529 (CF vechi 868) 1,3330 curţi, construcţii
207 886 20529 (CF vechi 868) 2,1276 curţi, construcţii
208 891 20529 (CF vechi 868) 0,6539 curţi, construcţii
209 893 20529 (CF vechi 868) 0,1260 curţi, construcţii
209 894 20529 (CF vechi 868) 0,2344 curţi, construcţii
211 906 20529 (CF vechi 868) 1,2385 curţi, construcţii
212 909 20529 (CF vechi 868) 1,0271 curţi, construcţii
213 912 20529 (CF vechi 868) 0,6992 curţi, construcţii
214 916 20529 (CF vechi 868) 0,7452 curţi, construcţii
215 920 20529 (CF vechi 868) 0,8371 curţi, construcţii
216 922 20529 (CF vechi 868) 1,2519 curţi, construcţii
216 923 20529 (CF vechi 868) 1,7209 curţi, construcţii
216 924/1 20529 (CF vechi 868) 2,2662 curţi, construcţii
216 924/2 20529 (CF vechi 868) 5,1542 curţi, construcţii
216 924/3 20529 (CF vechi 868) 0,5064 curţi, construcţii
218 932 20529 (CF vechi 868) 1,4365 curţi, construcţii
220 936 20529 (CF vechi 868) 1,1984 curţi, construcţii
220 937 20529 (CF vechi 868) 0,4689 curţi, construcţii
220 938 20529 (CF vechi 868) 0,5729 curţi, construcţii
221 945 20529 (CF vechi 868) 0,8103 curţi, construcţii
222 947 20529 (CF vechi 868) 1,6973 curţi, construcţii
222 948 20529 (CF vechi 868) 1,3829 curţi, construcţii
226 958 20529 (CF vechi 868) 0,3451 curţi, construcţii
226 959 20529 (CF vechi 868) 0,8549 curţi, construcţii
228 965 20529 (CF vechi 868) 0,3627 curţi, construcţii
228 968/2 20529 (CF vechi 868) 0,0614 curţi, construcţii
228 969 20529 (CF vechi 868) 0,1024 curţi, construcţii
228 962 20529 (CF vechi 868) 0,1223 curţi, construcţii
228 963 20529 (CF vechi 868) 0,1120 curţi, construcţii
229 977/1 20529 (CF vechi 868) 0,8564 curţi, construcţii
229 977/2 20529 (CF vechi 868) 1,5792 curţi, construcţii
229 977/3 20529 (CF vechi 868) 0,0819 curţi, construcţii
230 984/2 20529 (CF vechi 868) 0,5734 curţi, construcţii
231 988 20529 (CF vechi 868) 0,1938 curţi, construcţii
231 991 20529 (CF vechi 868) 0,9940 curţi, construcţii
231 992 20529 (CF vechi 868) 0,8451 curţi, construcţii
230 997 20529 (CF vechi 868) 1,0899 curţi, construcţii
232 999 20529 (CF vechi 868) 0,6450 curţi, construcţii
234 1001 20529 (CF vechi 868) 1,3872 curţi, construcţii
233 1004 20529 (CF vechi 868) 1,4954 curţi, construcţii
234 1006 20529 (CF vechi 868) 0,8404 curţi, construcţii
235 1008 20529 (CF vechi 868) 0,6477 curţi, construcţii
213 1009 20529 (CF vechi 868) 0,4204 curţi, construcţii
235 1010 20529 (CF vechi 868) 0,6633 curţi, construcţii
236 1013 20529 (CF vechi 868) 1,1598 curţi, construcţii
236 1014 20529 (CF vechi 868) 1,5255 curţi, construcţii
236 1016 20529 (CF vechi 868) 1,4786 curţi, construcţii
237 1018/1 20529 (CF vechi 868) 1,2630 curţi, construcţii
237 1018/2 20529 (CF vechi 868) 1,1330 curţi, construcţii
239 1035 20529 (CF vechi 868) 0,2709 curţi, construcţii
239 1040 20529 (CF vechi 868) 2,6956 curţi, construcţii
239 1043 20529 (CF vechi 868) 0,7918 curţi, construcţii
240 1049 20529 (CF vechi 868) 0,4733 curţi, construcţii
240 1050 20529 (CF vechi 868) 0,8803 curţi, construcţii
242 1054 20529 (CF vechi 868) 0,9409 curţi, construcţii
160/1 675 20520 (CF vechi 736) 1,9252 curţi, construcţii
190 806 20611 (CF vechi 737) 2,2838 curţi, construcţii
209/1 897 20529 (CF vechi 868) 1,0716 curţi, construcţii
209/1 898 20529 (CF vechi 868) 0,3758 curţi, construcţii
158 666/3 20520 (CF vechi 736) 1,0779 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
182 761/4 20532 (CF vechi 805) 1,5927 curţi, construcţii
137 568/3 21476 (CF vechi 739) 0,5399 curţi, construcţii
137 568/5 21476 (CF vechi 739) 0,4687 curţi, construcţii
143 601/2 21476 (CF vechi 739) 1,0310 curţi, construcţii
170 720/2 21476 (CF vechi 739) 1,9630 curţi, construcţii
168 720/4 21476 (CF vechi 739) 0,5793 curţi, construcţii
184 783/2 20529 (CF vechi 868) 0,2817 curţi, construcţii
210 901/2 20529 (CF vechi 868) 1,1708 curţi, construcţii
227 960/3 20529 (CF vechi 868) 0,1713 curţi, construcţii
229 974/2 20529 (CF vechi 868) 0,3251 curţi, construcţii
147 625 21476 (CF vechi 739) 1,0909 curţi, construcţii
166,8455
Ialomiţa Borduşani Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 155 643 20520 (CF vechi 736) 12,9147 neproductiv Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
183 770 20529 (CF vechi 868) 9,8203 neproductiv
239 1032 20529 (CF vechi 868) 3,0960 neproductiv
230 979 20529 (CF vechi 868) 1,7478 neproductiv
145 613 21476 (CF vechi 739) 0,7619 neproductiv
147 622 21476 (CF vechi 739) 3,1685 neproductiv
148 626/1 21476 (CF vechi 739) 0,9947 neproductiv
148 627 21476 (CF vechi 739) 0,5172 neproductiv
148 628 21476 (CF vechi 739) 0,2841 neproductiv
170 723/1/1 21476 (CF vechi 739) 4,1610 neproductiv
182 762/1 20532 (CF vechi 805) 0,1166 neproductiv
191 813 20611 (CF vechi 737) 1,0345 neproductiv
196 842 20520 (CF vechi 736) 0,2862 neproductiv
199 859 20611 (CF vechi 737) 0,7501 neproductiv
214 915/1 20529 (CF vechi 868) 4,2760 neproductiv
228 964 20529 (CF vechi 868) 8,8380 neproductiv
239 1030 20529 (CF vechi 868) 1,0315 neproductiv
242 1055/3 20529 (CF vechi 868) 12,7080 neproductiv
154 641/1 20520 (CF vechi 736) 2,0579 neproductiv
68,5650
344,9870 [ha]
Ialomiţa Stelnica Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 70 506A 20094 (CF vechi 296) 28,6994 arabil Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
71 512A 20149 (CF vechi 295) 109,4556 arabil
73 523/1A 20149 (CF vechi 295) 175,6712 arabil
74 533A 20149 (CF vechi 295) 98,4544 arabil
75 540A 20094 (CF vechi 296) 130,7797 arabil
76 549A 20094 (CF vechi 296) 100,1283 arabil
78 564/1A 20094 (CF vechi 296) 60,6127 arabil
78 564/2A 20094 (CF vechi 296) 142,7062 arabil
80 569A 20094 (CF vechi 296) 62,5334 arabil
87 597A 20094 (CF vechi 296) 27,6392 arabil
87 597/1A 20094 (CF vechi 296) 0,3919 arabil
89 620A 20094 (CF vechi 296) 96,8880 arabil
89 631/1A 20094 (CF vechi 296) 0,5250 arabil
89 631/3/1A 20094 (CF vechi 296) 0,3257 arabil
89 631/3/2A 20094 (CF vechi 296) 0,3150 arabil
95 688A 20094 (CF vechi 296) 112,3302 arabil
96 692A 20094 (CF vechi 296) 174,0192 arabil
100 706A 20094 (CF vechi 296) 77,4869 arabil
101 710A 20094 (CF vechi 296) 177,7157 arabil
102 714A 20094 (CF vechi 296) 117,7830 arabil
108 745A 20094 (CF vechi 296) 3,5074 arabil
109 748A 20094 (CF vechi 296) 163,9756 arabil
109 748/1A 20094 (CF vechi 296) 26,7688 arabil
114 768A 20094 (CF vechi 296) 56,0036 arabil
115 773A 20094 (CF vechi 296) 7,4113 arabil
119 795A 20094 (CF vechi 296) 4,0858 arabil
120 799A 20094 (CF vechi 296) 214,8815 arabil
124 812A 20094 (CF vechi 296) 23,2111 arabil
133 887A 20094 (CF vechi 296) 81,9785 arabil
105/1 725/1A 20094 (CF vechi 296) 104,6340 arabil
106/1 736/1/1A 20094 (CF vechi 296) 95,5694 arabil
106/1 736/1/2A 20094 (CF vechi 296) 46,7390 arabil
106/1 736/1/3A 20094 (CF vechi 296) 1,1861 arabil
106/1 736/3A 20094 (CF vechi 296) 4,0198 arabil
110/1 753/1A 20094 (CF vechi 296) 37,3010 arabil
110/2 753/3A 20094 (CF vechi 296) 31,6354 arabil
111/1 757/1A 20094 (CF vechi 296) 76,3415 arabil
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
111/1 757/4A 20094 (CF vechi 296) 18,5584 arabil
113/1 761/1A 20094 (CF vechi 296) 404,0495 arabil
118/1 792A 20094 (CF vechi 296) 3,4629 arabil
118/1 792/1A 20094 (CF vechi 296) 4,1883 arabil
125/1 813/6A 20094 (CF vechi 296) 0,5561 arabil
125/1 813/8A 20094 (CF vechi 296) 0,6206 arabil
125/1 813/1/2A 20094 (CF vechi 296) 0,6853 arabil
127/2/1 824/2/2A 20094 (CF vechi 296) 79,6518 arabil
127/2/1 824/2/2A 20094 (CF vechi 296) 36,0000 arabil
127/2/1 824/2/1A 20094 (CF vechi 296) 75,5566 arabil
127/2 824/4A 20094 (CF vechi 296) 0,2274 arabil
127/2 824/6/1A 20094 (CF vechi 296) 1,9259 arabil
127/2 824/6/2A 20094 (CF vechi 296) 0,9381 arabil
128/1 840/1A 20094 (CF vechi 296) 181,0902 arabil
128/1 840/5A 20094 (CF vechi 296) 1,7085 arabil
130/1 850/1/1A 20094 (CF vechi 296) 415,2513 arabil
131/1 882/1A 20094 (CF vechi 296) 44,9974 arabil
132/1 884/1A 20094 (CF vechi 296) 268,8180 arabil
134/1 890/1A 20094 (CF vechi 296) 198,4561 arabil
135/1 917/1A 20094 (CF vechi 296) 133,3525 arabil
137/1 922/1/1A 20094 (CF vechi 296) 77,0211 arabil
137/1 922/1/3A 20094 (CF vechi 296) 1,8097 arabil
56/1 373/1/1A 20094 (CF vechi 296) 26,1479 arabil
56/1 373/1/2A 20094 (CF vechi 296) 24,8429 arabil
65/1 462/1/1A 20094 (CF vechi 296) 0,5358 arabil
65/1 462/1/2A 20094 (CF vechi 296) 7,4083 arabil
65/1 462/2A 20094 (CF vechi 296) 39,7579 arabil
65/1 470A 20094 (CF vechi 296) 0,3560 arabil
65/3 462/5/2A 20094 (CF vechi 296) 3,5418 arabil
65/3 462/5/1A 20094 (CF vechi 296) 0,7627 arabil
68/1 489/1/1A 20094 (CF vechi 296) 260,9592 arabil
81/1 571/1A 20094 (CF vechi 296) 174,2719 arabil
81/1 571/3/1A 20094 (CF vechi 296) 9,6189 arabil
81/1 571/3/2A 20094 (CF vechi 296) 2,5449 arabil
86/1 592/1A 20094 (CF vechi 296) 82,5958 arabil
86/1 593/3A 20094 (CF vechi 296) 1,9646 arabil
88/1 599/3A 20094 (CF vechi 296) 47,4480 arabil
88/1 599/4/1A 20094 (CF vechi 296) 159,2517 arabil
88/1 599/4/3A 20094 (CF vechi 296) 1,0684 arabil
89/1 643/2A 20094 (CF vechi 296) 0,4088 arabil
89/2 643/4A 20094 (CF vechi 296) 0,4860 arabil
89/3 643/5A 20094 (CF vechi 296) 2,9880 arabil
90/1 646/1/1A 20094 (CF vechi 296) 393,6657 arabil
90/1 646/1/2A 20094 (CF vechi 296) 113,9951 arabil
90/1 646/1/3A 20149 (CF vechi 295) 181,6551 arabil
90/1 646/1/4A 20149 (CF vechi 295) 77,4863 arabil
90/1 646/1/5A 20094 (CF vechi 296) 3,6403 arabil
99/1 703/1A 20094 (CF vechi 296) 96,8008 arabil
99/1 703/3A 20094 (CF vechi 296) 175,8047 arabil
84 586/1/1A 20094 (CF vechi 296) 2,0840 arabil
84 586/1/2A 20094 (CF vechi 296) 8,2617 arabil
6522,9894
Ialomiţa Stelnica Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 59 398 20094 (CF vechi 296) 1,8838 drumuri exploatare Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
60 400 20094 (CF vechi 296) 1,0047 drumuri exploatare
64 460/1 20094 (CF vechi 296) 0,1952 drumuri exploatare
69 502/1 20094 (CF vechi 296) 0,3666 drumuri exploatare
69 566 20094 (CF vechi 296) 0,2786 drumuri exploatare
71 516/1 20149 (CF vechi 295) 0,6494 drumuri exploatare
76 558 20094 (CF vechi 296) 0,4694 drumuri exploatare
76 568 20094 (CF vechi 296) 0,7385 drumuri exploatare
78 539 20094 (CF vechi 296) 0,8493 drumuri exploatare
80 570 20094 (CF vechi 296) 2,5585 drumuri exploatare
84 586/1 20094 (CF vechi 296) 1,5589 drumuri exploatare
84 589/1/1 20094 (CF vechi 296) 0,5457 drumuri exploatare
89 631/2 20094 (CF vechi 296) 0,0503 drumuri exploatare
89 631/4 20094 (CF vechi 296) 0,1234 drumuri exploatare
95 691 20094 (CF vechi 296) 0,9641 drumuri exploatare
96 696 20094 (CF vechi 296) 0,7897 drumuri exploatare
101 713 20094 (CF vechi 296) 0,4850 drumuri exploatare
102 717 20094 (CF vechi 296) 1,1415 drumuri exploatare
102 724/1 20094 (CF vechi 296) 0,7532 drumuri exploatare
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
108 746 20094 (CF vechi 296) 0,1212 drumuri exploatare
108 747 20094 (CF vechi 296) 0,6958 drumuri exploatare
109 752 20094 (CF vechi 296) 0,1033 drumuri exploatare
109 753 20094 (CF vechi 296) 1,5487 drumuri exploatare
114 771 20094 (CF vechi 296) 0,8186 drumuri exploatare
115 791/2 20094 (CF vechi 296) 1,0660 drumuri exploatare
115 791/3 20094 (CF vechi 296) 0,8177 drumuri exploatare
119 797 20094 (CF vechi 296) 0,8167 drumuri exploatare
133 889 20094 (CF vechi 296) 0,9478 drumuri exploatare
54/1 302 20155 (CF vechi 282) 2,1189 drumuri exploatare
105/1 734/1 20094 (CF vechi 296) 0,5465 drumuri exploatare
105/1 735 20094 (CF vechi 296) 0,3604 drumuri exploatare
110/2 756 20094 (CF vechi 296) 3,9789 drumuri exploatare
113/1 767 20094 (CF vechi 296) 0,8385 drumuri exploatare
123/1 811 20094 (CF vechi 296) 0,4330 drumuri exploatare
125/1 814/1 20094 (CF vechi 296) 0,2629 drumuri exploatare
125/1 817/1 20094 (CF vechi 296) 2,1308 drumuri exploatare
127/2 839/1 20094 (CF vechi 296) 0,8677 drumuri exploatare
128/1 846/1 20094 (CF vechi 296) 0,6107 drumuri exploatare
130/1 880/1 20094 (CF vechi 296) 0,5331 drumuri exploatare
130/1 880/2 20094 (CF vechi 296) 0,6366 drumuri exploatare
130/1 881/1 20094 (CF vechi 296) 1,3481 drumuri exploatare
131/1 883/1 20094 (CF vechi 296) 0,5624 drumuri exploatare
134/1 916 20094 (CF vechi 296) 0,6614 drumuri exploatare
135/1 919/1 20094 (CF vechi 296) 0,7888 drumuri exploatare
54/1 333/1 20155 (CF vechi 282) 1,3970 drumuri exploatare
54/1 372 20094 (CF vechi 296) 0,1632 drumuri exploatare
62/1 428 20094 (CF vechi 296) 0,6806 drumuri exploatare
62/1 429 20094 (CF vechi 296) 0,1658 drumuri exploatare
62/1 430 20094 (CF vechi 296) 0,4883 drumuri exploatare
64/1 461 20094 (CF vechi 296) 1,5183 drumuri exploatare
65/1 469 20094 (CF vechi 296) 3,2850 drumuri exploatare
65/1 475 20094 (CF vechi 296) 0,9551 drumuri exploatare
65/1 475/1 20094 (CF vechi 296) 0,1205 drumuri exploatare
65/1 488/1 20094 (CF vechi 296) 0,7559 drumuri exploatare
65/3 462/3 20094 (CF vechi 296) 0,0368 drumuri exploatare
65/3 462/6/1 20094 (CF vechi 296) 2,7911 drumuri exploatare
65/3 462/6/2 20094 (CF vechi 296) 0,0310 drumuri exploatare
68/1 491 20094 (CF vechi 296) 0,1936 drumuri exploatare
68/1 493 20094 (CF vechi 296) 1,0696 drumuri exploatare
81/1 576 20094 (CF vechi 296) 0,7638 drumuri exploatare
81/1 577/1 20094 (CF vechi 296) 0,5335 drumuri exploatare
88/1 599/6 20094 (CF vechi 296) 0,1566 drumuri exploatare
88/1 618/2 20094 (CF vechi 296) 0,8338 drumuri exploatare
88/1 619 20094 (CF vechi 296) 0,0433 drumuri exploatare
89/3 644 20094 (CF vechi 296) 0,3842 drumuri exploatare
89/3 645 20094 (CF vechi 296) 0,7693 drumuri exploatare
89/3 645/1 20094 (CF vechi 296) 0,3072 drumuri exploatare
90/1 679/1 20094 (CF vechi 296) 0,6245 drumuri exploatare
90/1 680 20149 (CF vechi 295) 0,1760 drumuri exploatare
90/1 680/1 20149 (CF vechi 295) 0,4997 drumuri exploatare
90/1 680/2 20149 (CF vechi 295) 0,3825 drumuri exploatare
90/1 687 20094 (CF vechi 296) 0,7901 drumuri exploatare
90/1 687/1 20094 (CF vechi 296) 0,3838 drumuri exploatare
99/1 704 20094 (CF vechi 296) 0,6040 drumuri exploatare
54/1 346/3/6 20155 (CF vechi 282) 2,2504 drumuri exploatare
58 381/2 20094 (CF vechi 296) 1,5388 drumuri exploatare
137/1 922/1/2 20094 (CF vechi 296) 0,2183 drumuri exploatare
100 709 20094 (CF vechi 296) 0,1093 drumuri exploatare
64,0412 [ha]
Ialomiţa Stelnica Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 301 20155 (CF vechi 282) 4,7729 curţi, construcţii Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
75 548 20094 (CF vechi 296) 8,9482 curţi, construcţii
89 620/2 20094 (CF vechi 296) 4,4471 curţi, construcţii
100 708 20094 (CF vechi 296) 2,1625 curţi, construcţii
127/2 838 20094 (CF vechi 296) 1,6440 curţi, construcţii
54/1 346/1 20155 (CF vechi 282) 14,3768 curţi, construcţii
96 694 20094 (CF vechi 296) 0,4703 curţi, construcţii
58 386 20094 (CF vechi 296) 3,9433 curţi, construcţii
61 407/1 20094 (CF vechi 296) 2,3580 curţi, construcţii
61 407/2 20094 (CF vechi 296) 0,7545 curţi, construcţii
64 441 20094 (CF vechi 296) 3,7195 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
64 448 20094 (CF vechi 296) 0,4861 curţi, construcţii
64 457 20094 (CF vechi 296) 1,0998 curţi, construcţii
69 502 20094 (CF vechi 296) 0,6743 curţi, construcţii
71 515/1 20149 (CF vechi 295) 0,6924 curţi, construcţii
71 516/1/1 20149 (CF vechi 295) 1,8223 curţi, construcţii
71 516/1/2 20149 (CF vechi 295) 1,8942 curţi, construcţii
73 523/2 20149 (CF vechi 295) 0,9910 curţi, construcţii
73 531 20149 (CF vechi 295) 2,7302 curţi, construcţii
89 626/1 20094 (CF vechi 296) 0,3348 curţi, construcţii
96 697/1 20094 (CF vechi 296) 1,5076 curţi, construcţii
102 715 20094 (CF vechi 296) 1,0894 curţi, construcţii
102 716 20094 (CF vechi 296) 1,7494 curţi, construcţii
102 719 20094 (CF vechi 296) 0,2490 curţi, construcţii
107 744/1 20094 (CF vechi 296) 1,2413 curţi, construcţii
107 744/2 20094 (CF vechi 296) 0,7729 curţi, construcţii
109 748/2 20094 (CF vechi 296) 0,3813 curţi, construcţii
114 770/1/1 20094 (CF vechi 296) 2,0961 curţi, construcţii
114 770/1/2 20094 (CF vechi 296) 0,4346 curţi, construcţii
114 772 20094 (CF vechi 296) 2,5925 curţi, construcţii
115 775 20094 (CF vechi 296) 0,6934 curţi, construcţii
120 801 20094 (CF vechi 296) 0,3495 curţi, construcţii
123 807 20094 (CF vechi 296) 0,3215 curţi, construcţii
133 888 20094 (CF vechi 296) 1,3650 curţi, construcţii
106/1 736/2 20094 (CF vechi 296) 0,1401 curţi, construcţii
106/1 737/1 20094 (CF vechi 296) 2,6073 curţi, construcţii
106/1 739 20094 (CF vechi 296) 0,6243 curţi, construcţii
110/1 753/2 20094 (CF vechi 296) 0,6490 curţi, construcţii
110/2 755 20094 (CF vechi 296) 0,2399 curţi, construcţii
111/1 757/2 20094 (CF vechi 296) 0,5227 curţi, construcţii
111/1 757/3 20094 (CF vechi 296) 0,1071 curţi, construcţii
111/1 760 20094 (CF vechi 296) 0,5783 curţi, construcţii
113/1 762 20094 (CF vechi 296) 2,5385 curţi, construcţii
125/1 813/2 20094 (CF vechi 296) 0,7374 curţi, construcţii
125/1 813/3 20094 (CF vechi 296) 0,0135 curţi, construcţii
125/1 813/7 20094 (CF vechi 296) 0,0153 curţi, construcţii
127/2 824/3/1 20094 (CF vechi 296) 0,8364 curţi, construcţii
127/2 824/3/2 20094 (CF vechi 296) 0,4009 curţi, construcţii
127/2 824/5 20094 (CF vechi 296) 0,0200 curţi, construcţii
128/1 840/3 20094 (CF vechi 296) 0,4143 curţi, construcţii
128/1 840/4 20094 (CF vechi 296) 1,2321 curţi, construcţii
128/1 842/1 20094 (CF vechi 296) 1,7903 curţi, construcţii
128/1 843/1 20094 (CF vechi 296) 1,3866 curţi, construcţii
128/1 849/1 20094 (CF vechi 296) 0,9036 curţi, construcţii
130/1 850/2 20094 (CF vechi 296) 1,1188 curţi, construcţii
130/1 857/1 20094 (CF vechi 296) 1,1504 curţi, construcţii
130/1 858/1 20094 (CF vechi 296) 1,1349 curţi, construcţii
130/1 859/1 20094 (CF vechi 296) 0,4078 curţi, construcţii
130/1 876/2 20094 (CF vechi 296) 0,2721 curţi, construcţii
132/1 885 20094 (CF vechi 296) 0,1966 curţi, construcţii
134/1 890/2 20094 (CF vechi 296) 0,8110 curţi, construcţii
134/1 893 20094 (CF vechi 296) 0,7032 curţi, construcţii
134/1 898 20094 (CF vechi 296) 0,3968 curţi, construcţii
135/1 918/1 20094 (CF vechi 296) 4,7349 curţi, construcţii
137/1 922/3 20094 (CF vechi 296) 0,0393 curţi, construcţii
137/1 922/4 20094 (CF vechi 296) 0,3630 curţi, construcţii
137/1 926/1 20094 (CF vechi 296) 0,9644 curţi, construcţii
54/1 312 20155 (CF vechi 282) 0,9018 curţi, construcţii
54/1 333/3/1 20155 (CF vechi 282) 1,3905 curţi, construcţii
54/1 333/3/2 20155 (CF vechi 282) 4,3483 curţi, construcţii
54/1 346/2 20155 (CF vechi 282) 1,2353 curţi, construcţii
56/1 379 20094 (CF vechi 296) 1,1334 curţi, construcţii
62/1 409 20094 (CF vechi 296) 1,0183 curţi, construcţii
62/1 431/3 20094 (CF vechi 296) 0,2824 curţi, construcţii
65/1 466/1 20094 (CF vechi 296) 2,3448 curţi, construcţii
65/1 467 20094 (CF vechi 296) 1,8702 curţi, construcţii
65/1 471/2 20094 (CF vechi 296) 1,8610 curţi, construcţii
65/1 472/2 20094 (CF vechi 296) 0,1094 curţi, construcţii
65/1 473 20094 (CF vechi 296) 0,7907 curţi, construcţii
65/1 476/1/1 20094 (CF vechi 296) 2,7669 curţi, construcţii
65/1 476/1/2 20094 (CF vechi 296) 0,4304 curţi, construcţii
65/1 476/1/3 20094 (CF vechi 296) 2,1196 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
68/1 492/1 20094 (CF vechi 296) 1,6422 curţi, construcţii
68/1 492/2 20094 (CF vechi 296) 1,9509 curţi, construcţii
81/1 571/2 20094 (CF vechi 296) 0,4044 curţi, construcţii
81/1 572 20094 (CF vechi 296) 1,7566 curţi, construcţii
81/1 574 20094 (CF vechi 296) 2,0288 curţi, construcţii
86/1 593/2 20094 (CF vechi 296) 8,1869 curţi, construcţii
86/1 595 20094 (CF vechi 296) 1,1677 curţi, construcţii
86/1 596 20094 (CF vechi 296) 0,4505 curţi, construcţii
88/1 600 20094 (CF vechi 296) 0,1570 curţi, construcţii
88/1 606/1 20094 (CF vechi 296) 2,3191 curţi, construcţii
88/1 616/1 20094 (CF vechi 296) 0,0747 curţi, construcţii
88/1 617/1/2 20094 (CF vechi 296) 0,4169 curţi, construcţii
88/1 618/3/1 20094 (CF vechi 296) 1,3151 curţi, construcţii
88/1 618/3/2 20094 (CF vechi 296) 0,2274 curţi, construcţii
90/1 652 20094 (CF vechi 296) 0,1995 curţi, construcţii
90/1 656/1 20094 (CF vechi 296) 1,7603 curţi, construcţii
90/1 656/2 20094 (CF vechi 296) 0,8035 curţi, construcţii
90/1 661 20094 (CF vechi 296) 1,1741 curţi, construcţii
90/1 669 20149 (CF vechi 295) 0,6242 curţi, construcţii
99/1 703/2 20094 (CF vechi 296) 1,1796 curţi, construcţii
99/1 705 20094 (CF vechi 296) 1,2764 curţi, construcţii
54/1 360/1 20155 (CF vechi 282) 1,7813 curţi, construcţii
54/1 360/2 20094 (CF vechi 296) 0,8054 curţi, construcţii
54/1 360/3 20094 (CF vechi 296) 2,6261 curţi, construcţii
753/4 20094 (CF vechi 296) 0,4572 curţi, construcţii
114 769/1 20094 (CF vechi 296) 0,3782 curţi, construcţii
88/1 599/4/2 20094 (CF vechi 296) 4,0068 curţi, construcţii
130/1 850/1/2 20094 (CF vechi 296) 2,4870 curţi, construcţii
165,4773 [ha]
Ialomiţa Stelnica Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 58 381 20093 (CF vechi 296) 14,0789 neproductiv Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
64 437/1/6 20094 (CF vechi 296) 1,0695 neproductiv
64 437/1/7 20094 (CF vechi 296) 14,4037 neproductiv
69 497 20094 (CF vechi 296) 0,3771 neproductiv
70 505 20094 (CF vechi 296) 0,3946 neproductiv
68/1 489/1/2 20094 (CF vechi 296) 2,7013 neproductiv
90/1 646/1/6 20149 (CF vechi 295) 4,9468 neproductiv
90/1 646/1/7 20094 (CF vechi 296) 12,4058 neproductiv
50,3777 [ha]
6802,8856 [ha]
Ialomiţa Făcăeni Domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 114 926/1 - 1,08 livezi Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
1,0800 [ha]
Ialomiţa Făcăeni Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 106 872/3 - 2,0900 păduri Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
106 872/4 - 1,3500 păduri
106 872/6 - 1,6800 păduri
107 876/2 - 9,7500 păduri
108 879/3 - 10,0000 păduri
112 903/2 - 5,2500 păduri
112 903/3 - 14,8900 păduri
112 903/4 - 3,6200 păduri
112 903/5 - 2,6300 păduri
112 903/6 - 3,1200 păduri
112 911 - 2,6600 păduri
112 903/7 - 1,1700 păduri
148 1095/1 - 14,8600 păduri
178 1221 - 15,0900 păduri
178 1229/2 - 13,4000 păduri
101,5600 [ha]
Ialomiţa Făcăeni Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 84 767 - 0,3200 ape, bălţi Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
84 770 - 0,2700 ape, bălţi
84 775 - 0,2700 ape, bălţi
84 783 - 6,5400 ape, bălţi
93 810 - 0,8800 ape, bălţi
97 826 - 1,1000 ape, bălţi
97 829 - 9,2400 ape, bălţi
97 830 - 4,3400 ape, bălţi
97 837 - 5,8300 ape, bălţi
112 940 - 1,0500 ape, bălţi
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
133 1016 - 0,3400 ape, bălţi
171 1186 - 3,9300 ape, bălţi
178 1215 - 2,7400 ape, bălţi
178 1226 - 2,9600 ape, bălţi
178 1227 - 7,4300 ape, bălţi
47,2400 [ha]
Ialomiţa Făcăeni Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 77 732 - 1,6100 drumuri exploatare Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
77 748 - 0,4300 drumuri exploatare
77 749 - 1,1300 drumuri exploatare
80 764 - 0,4600 drumuri exploatare
84 779 - 2,8600 drumuri exploatare
84 780 - 1,4100 drumuri exploatare
85 787 - 2,5100 drumuri exploatare
85 791 - 0,1400 drumuri exploatare
85 794 - 0,1300 drumuri exploatare
93 812 - 0,9500 drumuri exploatare
94 817 - 1,4800 drumuri exploatare
97 833 - 0,0500 drumuri exploatare
97 836 - 1,0200 drumuri exploatare
98 850 - 4,3800 drumuri exploatare
98 855 - 0,6500 drumuri exploatare
100 865 - 2,4800 drumuri exploatare
110 891 - 0,6200 drumuri exploatare
111 895 - 0,0700 drumuri exploatare
111 902 - 0,2000 drumuri exploatare
112 916 - 1,6500 drumuri exploatare
114 925 - 0,2500 drumuri exploatare
114 929 - 1,6700 drumuri exploatare
116 933 - 0,8800 drumuri exploatare
116 934 - 1,1400 drumuri exploatare
116 936 - 1,1400 drumuri exploatare
121 961 - 1,1600 drumuri exploatare
124 963 - 0,3100 drumuri exploatare
124 969 - 0,2200 drumuri exploatare
124 977 - 0,8100 drumuri exploatare
124 978 - 0,3900 drumuri exploatare
125 989 - 0,4100 drumuri exploatare
125 990 - 1,7600 drumuri exploatare
131 1008 - 0,4500 drumuri exploatare
131 1009 - 0,7700 drumuri exploatare
133 1023 - 1,9200 drumuri exploatare
135 1035 - 0,8200 drumuri exploatare
137 1044 - 0,7000 drumuri exploatare
139 1053 - 0,9600 drumuri exploatare
139 1054 - 1,6700 drumuri exploatare
140 1058 - 0,2500 drumuri exploatare
142 1066 - 2,5900 drumuri exploatare
144 1068 - 0,1400 drumuri exploatare
144 1072 - 0,3700 drumuri exploatare
145 1077 - 0,1300 drumuri exploatare
145 1081 - 0,8100 drumuri exploatare
146 1083 - 0,0700 drumuri exploatare
146 1086 - 4,5000 drumuri exploatare
147 1094 - 4,0800 drumuri exploatare
151 1114 - 1,0600 drumuri exploatare
151 1115 - 0,2400 drumuri exploatare
153 1123 - 0,4200 drumuri exploatare
153 1126 - 1,2800 drumuri exploatare
158 1136 - 0,1500 drumuri exploatare
158 1140 - 1,0400 drumuri exploatare
158 1147 - 0,3300 drumuri exploatare
162 1152 - 0,0900 drumuri exploatare
162 1156 - 0,2000 drumuri exploatare
164 1162 - 0,3200 drumuri exploatare
164 1163 - 0,6500 drumuri exploatare
168 1171 - 0,5000 drumuri exploatare
171 1192 - 0,2600 drumuri exploatare
171 1194 - 0,8500 drumuri exploatare
173 1212 - 2,1100 drumuri exploatare
173 1213 - 0,2700 drumuri exploatare
177 943 - 1,2500 drumuri exploatare
65,6200 [ha]
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
Ialomiţa Făcăeni Domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 Domeniul public al statului, în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, CUI 14818116 77 736 - 0,6700 curţi, construcţii Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului. 08.05.02
77 20611 (CF vechi 737) - 0,2500 curţi, construcţii
77 21476 (CF vechi 739) - 1,1700 curţi, construcţii
77 741 - 0,1800 curţi, construcţii
77 742 - 0,6300 curţi, construcţii
77 743 - 0,6000 curţi, construcţii
77 744 - 0,4000 curţi, construcţii
77 745 - 0,6200 curţi, construcţii
77 747 - 0,6400 curţi, construcţii
78 751 - 0,2300 curţi, construcţii
78 752 - 0,9500 curţi, construcţii
78 754 - 0,9500 curţi, construcţii
80 756 - 0,0700 curţi, construcţii
80 757 - 0,9500 curţi, construcţii
80 759 - 0,9500 curţi, construcţii
80 761 - 1,1700 curţi, construcţii
80 763 - 0,9200 curţi, construcţii
80 765 - 0,6100 curţi, construcţii
84 768 - 0,0900 curţi, construcţii
84 771 - 1,1200 curţi, construcţii
84 772 - 0,8800 curţi, construcţii
84 773 - 0,1500 curţi, construcţii
84 774 - 0,1500 curţi, construcţii
84 776 - 0,3400 curţi, construcţii
84 777/1 - 0,2000 curţi, construcţii
85 782 - 1,1900 curţi, construcţii
85 784 - 0,1600 curţi, construcţii
85 785 - 2,3500 curţi, construcţii
85 786 - 0,2100 curţi, construcţii
89 798/1 - 0,9100 curţi, construcţii
93 804/1 - 0,7000 curţi, construcţii
93 806 - 0,4600 curţi, construcţii
93 809 - 0,4500 curţi, construcţii
94 814 - 0,5000 curţi, construcţii
94 815 - 0,7200 curţi, construcţii
94 816 - 0,1300 curţi, construcţii
97 824 - 0,2100 curţi, construcţii
97 825 - 0,1500 curţi, construcţii
97 827 - 0,8300 curţi, construcţii
97 835 - 0,2400 curţi, construcţii
98 842 - 0,5400 curţi, construcţii
98 843 - 0,3100 curţi, construcţii
98 844 - 0,4400 curţi, construcţii
98 845 - 0,3900 curţi, construcţii
98 846 - 0,5800 curţi, construcţii
98 847 - 0,5000 curţi, construcţii
98 848 - 0,1400 curţi, construcţii
98 849 - 0,2900 curţi, construcţii
98 851 - 1,1200 curţi, construcţii
98 852 - 2,9300 curţi, construcţii
100 858 - 0,3500 curţi, construcţii
100 859 - 0,4900 curţi, construcţii
100 862 - 2,6000 curţi, construcţii
100 863 - 1,2600 curţi, construcţii
100 867 - 0,3700 curţi, construcţii
100 869 - 0,3700 curţi, construcţii
101 861 - 0,0200 curţi, construcţii
106 872 - 0,1000 curţi, construcţii
106 872/2 - 0,1000 curţi, construcţii
106 875 - 1,3700 curţi, construcţii
107 877 - 0,1100 curţi, construcţii
107 878 - 2,1300 curţi, construcţii
107 880 - 0,1200 curţi, construcţii
107 881 - 0,2700 curţi, construcţii
107 882 - 1,7600 curţi, construcţii
109 883 - 1,4700 curţi, construcţii
110 886 - 0,1400 curţi, construcţii
110 887 - 2,3600 curţi, construcţii
110 888 - 0,3400 curţi, construcţii
110 889 - 0,4700 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
110 890 - 1,4500 curţi, construcţii
111 893 - 0,5600 curţi, construcţii
111 894 - 0,5600 curţi, construcţii
112 904 - 0,1400 curţi, construcţii
112 907 - 0,7100 curţi, construcţii
112 908 - 0,1500 curţi, construcţii
112 909 - 0,1500 curţi, construcţii
112 910 - 0,7100 curţi, construcţii
112 912 - 0,0600 curţi, construcţii
112 913 - 0,1800 curţi, construcţii
112 914 - 0,1000 curţi, construcţii
112 915 - 0,1000 curţi, construcţii
112 920 - 0,4000 curţi, construcţii
112 905 - 0,5400 curţi, construcţii
112 906 - 0,1600 curţi, construcţii
116 931 - 0,4300 curţi, construcţii
116 932 - 0,5200 curţi, construcţii
116 935 - 2,3000 curţi, construcţii
121 950 - 0,1200 curţi, construcţii
121 951 - 0,7100 curţi, construcţii
121 952 - 0,4600 curţi, construcţii
121 953 - 0,3900 curţi, construcţii
121 954 - 2,3300 curţi, construcţii
121 955 - 0,1700 curţi, construcţii
121 956 - 0,2200 curţi, construcţii
121 957 - 1,1500 curţi, construcţii
121 959 - 0,0300 curţi, construcţii
124 965 - 0,1000 curţi, construcţii
124 966 - 0,2800 curţi, construcţii
124 967 - 1,8400 curţi, construcţii
124 971 - 0,2000 curţi, construcţii
124 973 - 0,0500 curţi, construcţii
124 974 - 0,5900 curţi, construcţii
124 975 - 0,9300 curţi, construcţii
124 976 - 0,4700 curţi, construcţii
125 980 - 0,9900 curţi, construcţii
125 981/1 - 1,4400 curţi, construcţii
125 982 - 0,0900 curţi, construcţii
125 984 - 0,1200 curţi, construcţii
125 987 - 2,3800 curţi, construcţii
125 988 - 0,5500 curţi, construcţii
127 993 - 0,6300 curţi, construcţii
127 994 - 0,6800 curţi, construcţii
127 995 - 4,2300 curţi, construcţii
129 998 - 0,9800 curţi, construcţii
129 999 - 0,7000 curţi, construcţii
129 1000 - 0,2400 curţi, construcţii
129 1001 - 0,6000 curţi, construcţii
129 1003 - 0,5800 curţi, construcţii
131 1005 - 1,0500 curţi, construcţii
131 1006 - 0,3800 curţi, construcţii
131 1007 - 0,5800 curţi, construcţii
131 1012 - 0,1900 curţi, construcţii
133 1014 - 0,1300 curţi, construcţii
133 1015 - 1,5600 curţi, construcţii
133 1017 - 1,2000 curţi, construcţii
133 1019 - 0,4700 curţi, construcţii
133 1020 - 0,9500 curţi, construcţii
133 1021 - 0,3200 curţi, construcţii
133 1022 - 0,1600 curţi, construcţii
135 1027 - 0,1100 curţi, construcţii
135 1028/1 - 0,6600 curţi, construcţii
135 1029 - 0,1000 curţi, construcţii
135 1030 - 0,0700 curţi, construcţii
135 1031 - 0,0400 curţi, construcţii
135 1032 - 0,4500 curţi, construcţii
135 1033 - 0,2100 curţi, construcţii
135 1034 - 0,3000 curţi, construcţii
136 1037 - 0,6800 curţi, construcţii
136 1038/1 - 0,6100 curţi, construcţii
136 1040 - 0,5300 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
137 1042 - 0,4200 curţi, construcţii
137 1043 - 0,4600 curţi, construcţii
138 1046 - 0,6400 curţi, construcţii
138 1047 - 0,6100 curţi, construcţii
139 1051 - 1,2000 curţi, construcţii
139 1052 - 1,0500 curţi, construcţii
140 1056 - 0,7200 curţi, construcţii
140 1059 - 0,7900 curţi, construcţii
141 1061 - 0,3000 curţi, construcţii
142 1062/1 - 0,4000 curţi, construcţii
142 1063 - 0,6600 curţi, construcţii
142 1064 - 1,0200 curţi, construcţii
144 1071 - 0,8400 curţi, construcţii
145 1078 - 0,6200 curţi, construcţii
145 1079 - 0,1100 curţi, construcţii
145 1080 - 0,1400 curţi, construcţii
147 1088 - 0,8000 curţi, construcţii
147 1089 - 0,9800 curţi, construcţii
147 1090 - 1,0600 curţi, construcţii
147 1091 - 0,0700 curţi, construcţii
147 1093 - 1,3400 curţi, construcţii
148 1096 - 0,0800 curţi, construcţii
148 1097 - 0,0600 curţi, construcţii
148 1098 - 0,2500 curţi, construcţii
148 1099 - 0,2300 curţi, construcţii
148 1100 - 0,2100 curţi, construcţii
148 1101 - 1,3000 curţi, construcţii
149 1103 - 0,2000 curţi, construcţii
149 1104 - 0,1300 curţi, construcţii
149 1105 - 0,6600 curţi, construcţii
149 1106 - 1,5900 curţi, construcţii
151 1109 - 0,3400 curţi, construcţii
151 1111 - 0,7500 curţi, construcţii
151 1113 - 0,8400 curţi, construcţii
153 1117 - 0,1800 curţi, construcţii
153 1118 - 0,3000 curţi, construcţii
153 1121 - 0,4700 curţi, construcţii
153 1122 - 0,2400 curţi, construcţii
153 1124 - 1,6300 curţi, construcţii
156 1128 - 0,3000 curţi, construcţii
156 1129 - 0,3100 curţi, construcţii
156 1132 - 0,3800 curţi, construcţii
158 1134 - 0,4600 curţi, construcţii
158 1139 - 0,0400 curţi, construcţii
158 1142 - 2,0400 curţi, construcţii
158 1144 - 0,4700 curţi, construcţii
158 1146 - 0,5100 curţi, construcţii
161 1149 - 0,7100 curţi, construcţii
162 1150/1 - 1,1200 curţi, construcţii
164 1158 - 0,5600 curţi, construcţii
164 1159 - 0,4600 curţi, construcţii
164 1160 - 1,2900 curţi, construcţii
164 1161 - 1,4200 curţi, construcţii
164 1166 - 0,9700 curţi, construcţii
168 1169 - 1,1600 curţi, construcţii
168 1170 - 0,1800 curţi, construcţii
170 1175 - 0,5900 curţi, construcţii
170 1176 - 0,7700 curţi, construcţii
170 1177 - 0,2700 curţi, construcţii
171 1180 - 0,6800 curţi, construcţii
171 1181 - 0,4600 curţi, construcţii
171 1182 - 0,5300 curţi, construcţii
171 1183 - 0,3700 curţi, construcţii
171 1184 - 0,1600 curţi, construcţii
171 1185 - 0,1900 curţi, construcţii
171 1187 - 0,1700 curţi, construcţii
171 1191 - 1,2800 curţi, construcţii
173 1196 - 0,4800 curţi, construcţii
173 1197 - 0,8200 curţi, construcţii
173 1198 - 0,8500 curţi, construcţii
173 1200 - 0,1100 curţi, construcţii
Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Persoana juridică la care se transmite imobilul şi codul unic de identificare al acesteia Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. MFP Codul de clasificare
Tarla Parcelă Carte funciară Suprafaţă Categorie de folosinţă
Judeţul U.A.T. (ha)
173 1201 - 0,5400 curţi, construcţii
173 1203 - 0,3100 curţi, construcţii
173 1205 - 1,5200 curţi, construcţii
177 938 - 0,3900 curţi, construcţii
177 939 - 0,3600 curţi, construcţii
177 948 - 1,0700 curţi, construcţii
178 1216 - 0,1300 curţi, construcţii
178 1222 - 0,0700 curţi, construcţii
178 1224 - 1,3700 curţi, construcţii
178 1228 - 0,1300 curţi, construcţii
178 1230 - 0,8400 curţi, construcţii
178 1231 - 0,0400 curţi, construcţii
178 1233 - 2,6800 curţi, construcţii
145,0100 [ha]
Total suprafaţă U.A.T. Făcăeni 360,5100 [ha]
Total suprafaţă judeţ Ialomiţa 7508,38 [ha]SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 923/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 923 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu