Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.913 din 03.11.2015

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 833 din 09 noiembrie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La poziţiile M.F. nr. 153872, 154556, 155013-155024, 155486, 104230, 104235, 104249, 104266, 104271, 104276, 104286, 104291, 104331, 104332, 104341, 104347, 104356, 104365, 104366, 104373, 104378, 104389, 104395, 104399, 121453, 121454, 157672-157685, 154470, 35217, 154835, 25878, 154822, 36701, 62492, 28204, 62476, 62477, 100756, 154830-154832, 102181, 154915, 38366-38369, 153156, 153161, 153164, 37305, 101147, 101149, 154897, 35864, 38316, 38317, 39148, 101117, 101118, 101172, 101175, 120898, 120900, 154898-154900, 59376, 101136, 101137, 59374, 59375, 120899, 160288, 62034-62037 şi 37061 se modifică valorile de inventar, potrivit anexei la prezenta hotărâre. Articolul IIMinisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, Sorin Mihai Cîmpeanu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici ANEXĂ DATE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descriere tehnică Adresa Valoarea de inventar din domeniul public al statului - lei - Noua valoare de inventar - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 153872 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Clădiri şi construcţii metalice Sc = 12.135 mp; Sd = 24.529 mp; CF 44357 Judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 149 9.613.246 9.313.864
2 154556 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Teren şi amenajări la terenuri S teren = 236.146 mp; CF 44357 Judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 149 7.532.659 11.983.269
3 155013 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - pavilion sediu administrativ Sc = 120 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 38.914 67.900
4 155014 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - pavilion săli de clasă Sc = 226 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 58.926 83.300
5 155015 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - pavilion amfiteatru + pavilion săli de masă S amfiteatru = 484 mp; S săli = 136 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 197.771 224.600
6 155016 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - centrală termică Sc = 218 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 1 566
7 155017 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - Pavilion 1 Sc = 374 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 46.373 87.700
8 155018 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - Pavilion 2 S = 360 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 31.061 50.300
9 155019 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - Pavilion 3 S = 160 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 34.022 47.500
10 155020 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - Pavilion 4 S = 192 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 30.620 53.400
11 155021 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - anexe (spălătorie, atelier mecanic ) S = 300 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 66.531 3.100
0 1 2 3 4 5 6 7 8
12 155022 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - clădiri aferente instalaţiilor şi împrejmuiri S = 550 mp Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 190.658 68.791
13 155023 8.05.04 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - parc dendrologic Plantaţii S = 4,5 ha Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 500.000 1.310.000
14 155024 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Complex Dobrogostea - teren arabil S = 1,5 ha Judeţul Argeş, satul Dobrogostea 166.650 310.000
15 155486 8.26.10 Universitatea din Piteşti CUI 4122183 Campus rectorat - piaţa agroalimentară Teren St = 30.240 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti 1.869.739 111.638.400
16 104230 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Hală sortare + depozitare fructe 1 nivel, 707 mp Judeţul Timiş, satul Herendeşti 73.221 24.300
17 104235 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Seră înmulţitor Schelet metalic, S = 540 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, Str. Valea Cenchii nr. 1A 35.526 9.290
18 104249 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Magazie seminţe + pesticide Cărămidă, acoperiş beton, 36 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 20.105 16.500
19 104266 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Şopron sortat fructe Postament beton, acoperiş plăci azbociment S = 264 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, Str. Rovinei nr. -; Rovina 3.236 8.440
20 104271 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Hală de altoit Cărămidă, acoperiş plăci azbociment, S = 264 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Ferma 5 13.348 21.310
21 104276 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Hală sortare + depozitare fructe Postament beton, acoperiş ţiglă, 231 mp Judeţul Caraş-Severin, comuna Păltiniş; nr. -; Păltiniş 2.971 16.210
22 104286 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Magazie insecto-fungicide Cărămidă, acoperiş ţiglă, 144 mp Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare; nr. -; Sânnicolau Mare 15.996 18.060
23 104291 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Magazie insecto-fungicide Cărămidă cu acoperiş plăci azbociment, S = 295 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Ferma 5 11.518 18.640
24 104331 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Magazie Cărămidă, acoperiş ţiglă, 6 încăperi, S = 200 mp Judeţul Caraş-Severin, comuna Păltiniş; nr. 1A 27.069 25.780
0 1 2 3 4 5 6 7 8
25 104332 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Cămin nefamilişti Acoperiş ţiglă, plăci beton, S = 336 mp, 106 locuri Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 397.357 410.590
26 104341 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire cantină Zid cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 196 mp Judeţul Timiş, satul Herendeşti; nr. - ; Lugoj 5.930 13.270
27 104347 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire administrativă cercetare-dezvoltare S = 380 mp Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare; nr. 1A 8.132 159.770
28 104356 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire cantină 300 locuri Plăci beton, acoperiş ţiglă, 325 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 79.650 100.590
29 104365 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Atelier mecanic + centrală termică Zid cărămidă, acoperiş plăci beton Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 221.119 104.920
30 104366 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Grup social administrativ Cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 374 mp Judeţul Caraş-Severin, comuna Păltiniş 86.289 139.230
31 104373 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Dormitor Cărămidă, acoperiş ţiglă, S = 196 mp Judeţul Timiş, satul Herendeşti 3.838 19.900
32 104378 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire sediu cercetare-dezvoltare Acoperiş ţiglă, zid cărămidă, S = 200 mp Judeţul Timiş, municipiul Lugoj, Ferma 5 3.102 12.640
33 104389 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire administrativă cărămidă Cărămidă, S = 205 mp Judeţul Timiş, satul Herendeşti; nr: - ; Pohalma 55.727 86.730
34 104395 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Grup social administrativ 1 nivel, cărămidă, S = 80 mp Judeţul Caraş-Severin, comuna Păltiniş 64.204 29.600
35 104399 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Pavilion cercetare 2 nivele, S = 680 mp, cărămidă, acoperiş ţiglă Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 866.195 873.300
36 121453 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Hală sortare 2 nivele, cărămidă, S = 608 mp Judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Valea Cenchii nr. 1A 237.890 232.960
0 1 2 3 4 5 6 7 8
37 121454 8.26.10 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Clădire Cărămidă, S = 250 mp Judeţul Timiş, oraşul Sânnicolau Mare 2.219 108.550
38 157672 8.27.07 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Sector porcine 23 grajduri situate în incinta km 6 Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 1.961.785 145.565
39 157673 8.27.07 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Sector taurine 8 grajduri situate în incinta km 6 Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 1.358.699 210.324
40 157674 8.27.06 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Horticultură 2 sere metalice + 9 sere înmulţitor Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 153.324 34.680
41 157675 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Lăptărie Situată în clădire industrializare Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 18.964 295.528
42 157676 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Abator Situată în clădire industrializare Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 108.818 226.815
43 157677 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Patiserie + magazine Patiserie incintă, magazine incintă Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 10.241 1.209.204
44 157678 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Sector vinificaţie Situate în incinta km 6 Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 22.471 270.654
45 157679 8.27.03 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 SPF sector furaj Capacitatea 10.000 tone, situate în incinta km 6 Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 1.119.934 57.099
46 157680 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Blănărie Situat în pădurea verde, compus din 3 grajduri + 2 magazine Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 240.383 Total: 839.828, din care: - construcţii 492.778; - drumuri 347.050
47 157681 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Alimentare cu apă 4 foraje + hidrosferă Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 191.282 1.654
48 157682 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Termoficare Centrala termică - staţie biogaz Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 602.244 5.583
0 1 2 3 4 5 6 7 8
49 157683 8.28.12 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Sediu administrativ + ALT 3 corpuri de clădire; S teren = 9,64 ha incintă Judeţul Timiş, municipiul Timişoara 115.369 Total: 1.342.900, din care: - construcţii 485.740; - teren 857.160
50 157684 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Atelier mecanic 3 corpuri de clădire în incintă km 6 Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 26.108 23.565
51 157685 8.27.01 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara CUI 3487181 Brutărie Clădire P + 1E în incinta unităţii Judeţul Timiş, comuna Dumbrăviţa 19.919 102.571
52 154470 8.26.10 Clubul Sportiv Universitatea Cluj-Napoca CUI 4305830 Imobil Clădire S + P + M; Sc = 193,70 mp, teren aferent S = 597,60 mp Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23 281.941 Total: 2.140.000, din care: - construcţii 1.259.200; - teren 880.800
53 35217 8.29.08 Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“ Timişoara CUI 4250875 Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran“ - Timişoara Trei corpuri distincte prin regimul de înălţime legate prin ziduri comune: a) corp de depozitare P + 3E; b) corpul sălilor de lectură P + 2E; c) corp de legătură cu universitatea P + 1E; S teren = 3.438 mp Judeţul Timiş, municipiul Timişoara, bd. Vasile Pârvan nr. 4 3.089.705 4.906.218
54 154835 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău CUI 4889489 Teren S = 3.212 mp Judeţul Buzău, municipiul Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 30 1 2.574.917
55 25878 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea CUI 2540864 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea Clădire P + 3, fundaţie beton, structură beton armat, învelitoare din ţiglă, Sc = 953,56 mp Judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 28 2.812.813 4.653.653
56 154822 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea CUI 2540864 Teren S = 4.170,42 mp Judeţul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Nicolae Bălcescu nr. 28 14.292 17.231
57 36701 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş Clădire P + 3E, diafragme din beton armat, învelitoare din ţiglă Sc = 681 mp, Sd = 2.636 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Bd. Eroilor nr. 4-6 2.006.144 2.440.000
58 62492 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Casa Corpului Didactic Argeş CUI 11301165 Casa Corpului Didactic Argeş Piteşti Clădire D + P + 1E, zidărie din cărămidă, planşeu din beton, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă, Sc = 326,25 mp, Sd = 916,5 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, bd. Ion C. Brătianu nr. 45 519.580 582.000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
59 28204 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Liceul cu Program Sportiv Piteşti CUI 4122264 Clubul Sportiv Şcolar Clădire P + 1E, cu structura de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 529 mp, Sd = 1.058 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, Fdt. Traian nr. 14 856.338 2.601.488
60 62476 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Palatul Copiilor Piteşti Clădire D + P + 1E, cu structura de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 750 mp, Sd = 1.866 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 80 978.478 1.952.760
61 62477 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Palatul Elevilor Rucăr Clădire P + 1E, cu structura de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare tablă, Sc = 250 mp, Sd = 500 mp Judeţul Argeş, comuna Rucăr, Bascovului nr. 10 562 352.547
62 100756 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Palatul Copiilor Câmpulung Clădire P, zidărie, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 250 mp Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 66 16.347 399.718
63 154830 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Teren S = 5.686 mp Judeţul Argeş, municipiul Piteşti, str. Trivale nr. 80 1 3.785.000
64 154831 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Teren S = 1.237 mp Judeţul Argeş, comuna Rucăr, Bascovului nr. 10 1 138.300
65 154832 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş CUI 4318091 Palatul Copiilor Piteşti CUI 11057231 Teren S = 706,85 mp Judeţul Argeş, municipiul Câmpulung, str. Matei Basarab nr. 66 1 253.000
66 102181 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Casa Corpului Didactic Sibiu CUI 4270805 Casa Corpului Didactic Sibiu - Internat Clădire P + 3E Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 5.570.181 6.737.671
67 154915 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Casa Corpului Didactic Sibiu CUI 4270805 Teren S teren = 4.817 mp Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 1.909.359 3.238.541
68 38366 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu CUI 4480220 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu - imobil Sală gimnastică băieţi - clădire beton şi cărămidă, şarpantă, învelitoare ţiglă; S teren = 2.480 mp Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Independenţei nr. 1 939.824 Total: 3.604.900, din care: - construcţii 1.626.300; - teren 1.978.600
0 1 2 3 4 5 6 7 8
69 38367 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu CUI 4480220 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu - imobil Sală sport - clădire beton şi cărămidă, şarpantă, învelitoare tablă; S teren = 983 mp Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Piaţa Teatrului nr. 1 1.439.706 Total: 2.923.500, din care: - construcţii 2.055.500; - teren 868.000
70 38368 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu CUI 4480220 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu Sală gimnastică fete - clădire beton şi cărămidă, şarpantă, învelitoare tablă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Independenţei nr. 1 1.231.093 1.814.400
71 38369 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu CUI 4240707 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu CUI 4480220 Clubul Sportiv Şcolar Sibiu - imobil Baza sportivă - trei terenuri handbal, o pistă patinaj, una pistă patinaj şi o tribună; S teren = 7.451 mp Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 35 63.727 Total: 6.569.300, din care: - amenajări terenuri 720.000; - teren 5.849.300
72 153156 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Casa Corpului Didactic Clădire P + 1E, Sc = 565 mp, Sd = 1.130 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 127 1.678.785 1.528.300
73 153161 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 ISJ Dâmboviţa - sediu Clădire P, Sc = Sd = 69 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 127 40.000 2.903.500
74 153164 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 ISJ Dâmboviţa - teren Teren S = 4.443 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 127 248.079 1.669.600
75 37305 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Sportiv Şcolar Dâmboviţa CUI 4344341 CSS Dâmboviţa - sediu Clădire S + P + 1E, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, S = 1.668 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Gr. Alexandrescu nr. 22 1.029.067 1.136.200
76 101147 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Sportiv Şcolar Dâmboviţa CUI 4344341 Clubul Sportiv Şcolar Târgovişte - Baza Sportivă Nucet Clădire P, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, S = 1.742 mp Judeţul Dâmboviţa, comuna Nucet 539.958 1.212.700
77 101149 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Sportiv Şcolar Dâmboviţa CUI 4344341 Clubul Sportiv Şcolar - vestiare Pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, S = 120 mp Judeţul Dâmboviţa, comuna Nucet 57.219 78.800
78 154897 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Sportiv Şcolar Dâmboviţa CUI 4344341 CSS Dâmboviţa - teren S = 3.050 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, str. Gr. Alexandrescu nr. 22 1 1.230.700
0 1 2 3 4 5 6 7 8
79 35864 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor şi Elevilor Moreni Pereţi cărămidă, planşee lemn, învelitoare tablă, fundaţie beton, Sc = 225 mp, Sd = 450 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Moreni, str. Flacăra nr. 29 452.780 276.975
80 38316 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Palatul Copiilor Târgovişte - imobil Clădire P + 1E, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă, Sc = 289 mp, Sd = 867 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 571.285 682.400
81 38317 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Palatul Copiilor Târgovişte - cerc aeromodele Pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 1 33.000
82 39148 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Elevilor şi Copiilor Titu - imobil Clădire P + 1E, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, fundaţii beton, S = 236 mp, Sc = 121 mp Judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 18 312.660 370.899
83 101117 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Palatul Copiilor Târgovişte - clădire protocol Pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare tablă, S = 31,48 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 7.031 28.700
84 101118 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Palatul Copiilor Târgovişte - seră Sc = 64 mp, structură metalică cu geam Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 1 8.000
85 101172 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Elevilor şi Copiilor Titu - magazie + grup sanitar Construcţie metalică, S = 30 mp Judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 18 115.804 1.300
86 101175 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor şi Elevilor Titu - garaj Construcţie metalică, S = 25 mp Judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 18 9.346 1.100
87 120898 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Gard Plăci beton Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 9.579 27.200
88 120900 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Gard - teren Plăci beton armat Judeţul Dâmboviţa, municipiul Moreni, str. Flacăra nr. 29 21 10.400
89 154898 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Teren S = 939 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Moreni, str. Flacăra nr. 29 1 54.700
0 1 2 3 4 5 6 7 8
90 154899 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Teren S = 3.463 mp Judeţul Dâmboviţa, municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung nr. 9 1 1.397.500
91 154900 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Teren S = 1.305 mp Judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 18 1 76.200
92 59376 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor Pucioasa - magazie unelte Clădire P, Sc = 13,5 mp, construcţie din piatră, învelitoare ţiglă Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 1 1.527
93 101136 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor Pucioasa - parc natural S = 4.315 mp (Suprafaţa a fost diminuată conform Hotărârii Guvernului nr. 126/2004) Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 1 460.000
94 101137 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor Pucioasa - pistă de zbor circulară S = 2.000 mp Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 1 137.300
95 59374 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor Pucioasa - imobil modelism Clădire P + 1E, Sc = 66,9 mp, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare plăci azbociment Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 1 102.713
96 59375 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Clubul Copiilor Pucioasa - imobil muzeu aviatic Clădire P, Sc = 133,44 mp, pereţi cărămidă, planşee beton, învelitoare ţiglă Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 31.497 146.000
97 120899 8.29.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Elevilor Târgovişte CUI 4449488 Gard beton Plăci prefabricate Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 29 10.822 8.400
98 160288 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa CUI 4279855 Clubul Copiilor „Nicolae Mateescu“ Pucioasa CUI 33434570 Clubul Copiilor şi Elevilor „Nicolae Mateescu“ Pucioasa - sediu Sc = 281 mp, Sd = mp, regimul de înălţime P + 2E, S teren = 3.895 mp, CF 70190 Judeţul Dâmboviţa, oraşul Pucioasa, str. C. Olănescu nr. 9-11 bis şi 19 1.262.364 1.163.600
99 62034 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava CUI 4244865, Centrul de Execuţie Bugetară Palatul Copiilor Suceava CUI 14056222 Clubul Elevilor şi Copiilor Suceava - clădire A Zidărie cărămidă, învelitoare tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 13 568.477 943.592
100 62035 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava CUI 4244865, Centrul de Execuţie Bugetară Palatul Copiilor Suceava CUI 14056222 Clubul Elevilor şi Copiilor Suceava - clădire B Zidărie cărămidă, învelitoare tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 13 30.927 24.822

0 1 2 3 4 5 6 7 8
101 62036 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava CUI 4244865, Centrul de Execuţie Bugetară Palatul Copiilor Suceava CUI 14056222 Clubul Elevilor şi Copiilor Suceava - beci Beton Judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 13 2.895 10.284
102 62037 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava CUI 4244865, Centrul de Execuţie Bugetară Palatul Copiilor Suceava CUI 14056222 Clubul Elevilor şi Copiilor Suceava - magazie karturi Zidărie, învelitoare tablă Judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Dragoş Vodă nr. 13 965 12.057
103 37061 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava CUI 4244865, Centrul de Execuţie Bugetară Clubul Copiilor şi Elevilor Câmpulung Moldovenesc CUI 14061474 Clubul Elevilor şi Copiilor Câmpulung Moldovenesc - clubul de vacanţă Clădire P + 2E, zidărie cărămidă, învelitoare ţiglă, anexe (magazie, 10 căsuţe camping, conductă apă, puţ captare) Judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Piaţa Daciei nr. 5 776.426 1.052.786


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 913/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 913 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu