E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 888 din  1 octombrie 1996

pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 22 octombrie 1996


SmartCity3


    In baza art. 8 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Florin Georgescu                          STATUTUL
              Casei de Economii si Consemnatiuni

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata, obiectul de activitate
    Art. 1
    Denumirea societatii este: Casa de Economii si Consemnatiuni, prescurtat C.E.C.
    In toate documentele oficiale emise de C.E.C. vor fi mentionate:
    a) denumirea - Casa de Economii si Consemnatiuni si/sau C.E.C.;
    b) numarul si data inmatricularii la Registrul comertului;
    c) sediul principal;
    d) capitalul social subscris;
    e) codul fiscal.
    Art. 2
    C.E.C. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate bancara pe actiuni, cu actionar unic statul roman. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea nr. 66/1996, cu celelalte dispozitii legale in vigoare si cu prezentul statut.
    Art. 3
    Sediul principal al C.E.C. este in Romania, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3.
    C.E.C. isi va putea schimba sediul cu aprobarea actionarului unic, la propunerea consiliului de administratie.
    C.E.C. poate infiinta sucursale, filiale, agentii proprii si mandatare, cu respectarea cerintelor legii si ale prezentului statut.
    Art. 4
    Durata de functionare este nelimitata.
    Art. 5
    C.E.C. functioneaza ca banca de economii, avand ca principal obiect de activitate atragerea, pastrarea si fructificarea economiilor banesti in lei si in valuta ale populatiei, a disponibilitatilor banesti ale persoanelor juridice, precum si primirea de sume spre consemnare.
    Obiectul de activitate al C.E.C. cuprinde toata gama de activitati si servicii bancare specifice bancilor de economii, care pot fi legal prestate in Romania si/sau in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul statut. Aceste activitati includ:
    a) atragerea, pastrarea si fructificarea dispozitiilor banesti in lei si/sau in valuta ale populatiei si ale persoanelor juridice, pe care le gestioneaza in numele clientilor, efectuand pentru acestia operatiuni de incasari si plati si/sau decontari;
    b) primirea de sume spre consemnare;
    c) acordarea de credite persoanelor fizice pentru cumpararea, construirea, modernizarea, consolidarea sau repararea locuintelor proprietate personala si/sau pentru cumpararea de bunuri de consum in conditii de garantare de catre imprumutat si dobanda negociate, individualizate si particularizate potrivit normelor proprii C.E.C.;
    d) acordarea de credite agentilor economici mici si mijlocii in conditii de garantare de catre imprumutat si dobanda negociate, individualizate si particularizate potrivit normelor proprii C.E.C., emiterea si acceptarea de credite documentare, garantii si efectuarea de operatiuni cu incasso;
    e) plasamente in titluri de stat, constituirea de depozite la societatile bancare, precum si acordarea de credite societatilor bancare;
    f) primirea si acordarea de credite in valuta, incheind in acest scop conventii si aranjamente potrivit reglementarilor in materie cu societati bancare si financiare straine si romane;
    g) efectuarea, in limita mandatului primit, de incasari pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si pentru bugetele locale, vanzarea in mandat de titluri de stat in lei si in valuta;
    h) efectuarea de operatiuni de mandat pe baza de conventii;
    i) participarea la credite consortiale;
    j) cumpararea, detinerea, vanzarea, schimbarea si/sau efectuarea de comert cu moneda nationala sau straina convertibila; infiintarea, organizarea si exploatarea de case de schimb valutar, stabilind cotatii proprii, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    k) cumpararea, detinerea, vanzarea, schimbarea, negocierea oricaror tipuri de instrumente financiare, efecte de comert, produse financiare derivate, titluri de stat sau alte titluri de valoare, actiuni, ipoteci si derularea de tranzactii financiare si monetare;
    l) emiterea de titluri de valoare;
    m) emiterea de efecte de comert in favoarea agentilor economici mici si mijlocii, acceptarea, avalizarea, forfetarea, scontarea si girarea efectelor de comert emise de acestia si/sau de terti, primirea, emiterea si negocierea de garantii pentru aranjamente de plata, in tara si/sau in strainatate, proprii, ale tertilor si/sau in favoarea acestora;
    n) participarea la operatiuni pe piata financiara primara si/sau secundara, realizand, in nume propriu si/sau la ordin, operatiuni in moneda efectiva;
    o) efectuarea de servicii de consultanta si management pentru clientii sai, pentru alte persoane fizice si juridice in probleme financiare si/sau bancare cum ar fi: planificari si/sau realizari de investitii, brokeraj, asigurari, carti de credit, cecuri de calatorie, operatiuni in trustee, leasing, factoring, emiteri si/sau lansari de actiuni si/sau de obligatiuni;
    p) organizarea si punerea la dispozitia clientilor de servicii pentru depozitarea si pastrarea de valori mobiliare si/sau orice alte documente si de servicii de depozitare, compensare multilaterala si decontare in tranzactii cu valori mobiliare si alte titluri de credit;
    r) coordonarea, finantarea si conducerea, in totalitate si/sau in parte, a afacerilor si a operatiunilor oricarei alte societati subsidiare si/sau trecute sub controlul sau direct si/sau indirect;
    s) efectuarea de tranzactii cu imobile, necesare desfasurarii activitatii C.E.C., si de tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;
    t) intrarea in raporturi de asociere si/sau in orice alt aranjament de participare la profituri cu alte societati bancare, financiare, de asigurari, de valori mobiliare etc., potrivit legii, depozitarea de active ale societatilor de intermediere de valori mobiliare si ale organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, cu operatiunile conexe si accesorii aferente calitatii de depozitar si distributia si rascumpararea de titluri de participare la organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, prin contracte incheiate cu societatile de investitii financiare, de administrare de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare si de intermediere de valori mobiliare;
    u) incheierea de acorduri de corespondent bancar si operarea de conturi de corespondent cu societati bancare din Romania si din strainatate;
    v) incheierea de acorduri si de conventii specific bancare cu organizatii si/sau institutii romane, straine si/sau internationale cu caracter financiar si/sau bancar; afilierea la astfel de organisme, participarea la activitatea acestora si editarea de publicatii proprii;
    x) mandatarea unor persoane fizice si/sau juridice de a desfasura operatiuni specifice C.E.C.
    y) efectuarea altor plasamente stabilite de consiliul de administratie.
    Art. 6
    C.E.C. poate, la cererea Guvernului si/sau a oricaror organisme guvernamentale, sa actioneze ca agent consultant si/sau ca agent al acestora in orice operatiuni specifice activitatii sale, pe baza de conventii incheiate in acest scop.
    Art. 7
    Contractele de credit C.E.C. sunt titluri executorii.

    CAP. 2
    Capitalul social. Actiuni
    Art. 8
    Capitalul social initial al C.E.C. este de 220.000 milioane lei, impartit in 220.000 actiuni cu o valoare nominala de 1.000.000 lei fiecare, si apartin in intregime statului roman.
    Capitalul subscris si varsat este de 220.000 milioane lei.
    Art. 9
    Actiunile emise de C.E.C. au o valoare egala si sunt indivizibile. C.E.C. recunoaste un singur proprietar al acestor actiuni - statul roman -, reprezentat de Ministerul Finantelor.
    Art. 10
    Capitalul social se majoreaza prin emisiune de noi actiuni, la propunerea consiliului de administratie, cu aprobarea actionarului unic. Majorarea capitalului social se poate efectua si prin capitalizarea unor fonduri proprii, potrivit legii, la propunerea consiliului de administratie si cu aprobarea actionarului unic.
    Capitalul social poate fi redus, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul actionarului unic si cu respectarea prevederilor legale privind capitalul social minim.
    Art. 11
    Calitatea de actionar unic da dreptul statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor, de a beneficia de toate drepturile si de a executa toate obligatiile stipulate de legislatia in materie, in vigoare.
    Actiunile sunt purtatoare de dividende din profiturile C.E.C. si se distribuie actionarului in conditiile legii.
    Activele C.E.C. nu pot face obiectul vreunei actiuni judiciare in legatura cu obligatiile fata de terti ale actionarului unic.
    Creditorii actionarului unic pot pretinde numai partea din profit aferenta actionarului.

    CAP. 3
    Conducerea si administrarea C.E.C.
    Art. 12
    Statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor, este unicul actionar al C.E.C.
    In aceasta calitate, Ministerul Finantelor:
    a) aproba programul strategic al activitatii anuale;
    b) aproba proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, inclusiv nivelul de salarizare a presedintelui si vicepresedintilor;
    c) aproba bilantul contabil dupa primirea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, repartizeaza profitul si fixeaza dividendele;
    d) aproba modul de administrare si descarca de gestiune consiliul de administratie;
    e) numeste pe membrii si pe membrii supleanti ai comisiei de cenzori si le stabileste remuneratia.
    Totodata, este de competenta actionarului unic:
    a) modificarea capitalului social al C.E.C.;
    b) mutarea sediului;
    c) fuziunea cu alte societati bancare;
    d) aprobarea participarii la capitalul social al unor societati (la societati nou-infiintate sau la majorarea de capital social al unor societati).
    Art. 13
    C.E.C. este condusa de un consiliu de administratie format din: presedinte, 3 vicepresedinti si 7 membri. Presedintele si vicepresedintii C.E.C. sunt numiti de primul-ministru. Ceilalti membri sunt numiti de ministrul finantelor.
    Presedintele C.E.C. indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.
    Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani. Calitatea de membru al consiliului de administratie inceteaza prin deces, demisie sau din motive medicale. Revocarea membrilor consiliului de administratie se poate face numai de catre cei care i-au numit, pe motiv de nerealizari manageriale sau de condamnare penala. Numirea poate fi reinnoita la sfarsitul mandatului.
    In cazul in care, indiferent din ce motive, ramane un loc vacant (din cele sapte) in consiliul de administratie, presedintele consiliului de administratie numeste un membru interimar pana la prima sedinta, cand ministrul finantelor va numi pe noul membru pentru perioada ramasa.
    Fiecare membru al consiliului de administratie, la preluarea functiei, urmeaza a depune o garantie, precum si semnatura sa la Registrul comertului, conform legislatiei in vigoare.
    Garantia va reprezenta dublul remuneratiei lunare cuvenite membrilor Consiliului de administratie al C.E.C.
    Pentru urmarirea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de administratie, precum si ale comitetului de directie, se numeste prin ordin al presedintelui, un secretariat.
    Consiliul de administratie se reuneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia.
    Sedintele consiliului de administratie sunt prezidate de presedinte sau, in lipsa acestuia, de un vicepresedinte C.E.C. desemnat de presedinte.
    Pentru desfasurarea sedintelor este necesara prezenta majoritatii simple a membrilor consiliului de administratie. Deciziile consiliului de administratie se iau cu majoritate calificata de voturi, de 3/4 din numarul membrilor consiliului de administratie prezenti.
    In interesul dezbaterilor, daca problemele ce urmeaza a fi discutate o impun, la sedintele consiliului de administratie pot fi invitati specialisti din C.E.C. sau de la alte institutii.
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    a) dezbate si aproba conditiile generale de afaceri ale C.E.C., structura organizatorica a centralei si a unitatilor subordonate, sistemul de salarizare, precum si normele metodologice de lucru, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara;
    b) hotaraste asupra politicii de atragere, pastrare si fructificare a economiilor banesti ale populatiei si disponibilitatilor persoanelor juridice;
    c) stabileste nivelul ratei dobanzilor practicate de C.E.C. si al comisioanelor, avand dreptul de a stabili comisioane si dobanzi preferentiale;
    d) aproba plafoanele de lucru cu societatile bancare corespondente si plafoanele de risc pe societati bancare;
    e) hotaraste cu privire la politica de plasamente a C.E.C.;
    f) hotaraste in legatura cu strategia de acordare a creditelor pentru populatie si pentru agentii economici mici si mijlocii;
    g) aproba competentele de acordare a creditelor pentru comitetul de directie, sucursale, filiale;
    h) intocmeste bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul asupra acestora;
    i) supune aprobarii actionarului unic bugetul de venituri si cheltuieli, strategia C.E.C. si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    j) supune aprobarii actionarului unic modificarea capitalului social;
    k) autorizeaza ocuparea, de catre membrii comitetului de directie si de catre directorii executivi, a functiilor de reprezentanti, administratori sau cenzori in alte societati comerciale;
    l) aproba emisiunea de titluri de valoare si decide asupra conditiilor generale de prestare a serviciilor de intermediere financiara oferite de C.E.C.;
    m) analizeaza si supune aprobarii actionarului unic participarea C.E.C. la capitalul social al altor societati, in conformitate cu prevederile legale, prin cumparari de actiuni, dobandiri de parti sociale si/sau aport direct la infiintarea acestora si/sau in orice alta modalitate permisa de lege;
    n) aproba cumpararea si construirea de bunuri imobile necesare activitatii C.E.C.;
    o) aproba repartizarea fondului de participare la profit si sumele ce revin presedintelui si vicepresedintelui din acest fond;
    p) decide acordarea de donatii oricaror institutii nationale, de caritate, de interes public si/sau general, oricaror asociatii ori pentru organizarea de expozitii, sponsorizari de actiuni cultural-sportive si, in general, pentru orice alta activitate permisa de lege si in limitele acesteia;
    r) stabileste competentele, atributiile si raspunderile ce revin comitetului de directie, altele decat cele stabilite prin prezentul statut;
    s) decide in orice alte probleme, conform legislatiei in vigoare.
    Pentru activitatea depusa, membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie, reprezentand 20% din salariul presedintelui, pentru participarea la fiecare sedinta.
    Consiliul de administratie emite la sfarsitul fiecarei sedinte in care au fost luate hotarari documentul numit "hotarare a Consiliului de administratie al C.E.C.", cu cel putin doua dintre semnaturile membrilor prezenti, dintre care una a reprezentantului numit de Ministerul Finantelor. In aplicarea hotararii consiliului de administratie, presedintele C.E.C. emite decizii. Emitentii isi pot delega in scris competenta in limitele stabilite de lege si de un regulament de organizare si functionare a organelor executive, de decizie, ale C.E.C.
    Lucrarile consiliului de administratie se consemneaza in procese-verbale de sedinta, semnate de membrii prezenti si tinute intr-un registru de procese-verbale.
    Membrii consiliului de administratie absenti vor semna procesul-verbal de sedinta, putand consemna opiniile separate in termen de o luna de la data sedintei. Depasirea acestui termen va fi semnalata Ministerului Finantelor, care va decide, dupa caz.
    Art. 14
    In perioada dintre sedintele consiliului de administratie, comitetul de directie asigura administrarea C.E.C., in interesul acesteia si in limitele competentelor care i-au fost conferite prin statut si/sau prin hotarari ale consiliului de administratie.
    Comitetul de directie este compus din presedintele si vicepresedintii C.E.C.
    Presedintele consiliului de administratie, in calitatea sa de presedinte al C.E.C., este si presedintele comitetului de directie.
    Comitetul de directie se intruneste cel putin o data pe saptamana sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a inlocuitorului acestuia.
    La sedintele comitetului de directie pot fi invitati si angajati ai C.E.C.
    Deciziile in sedintele comitetului de directie vor fi luate cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor. La situatii paritare, votul presedintelui este decisiv.
    Principalele atributii ale comitetului de directie sunt:
    a) aproba operatiunile in limita competentelor stabilite de consiliul de administratie;
    b) prezinta consiliului de administratie informari privind activitatea si situatia patrimoniala a C.E.C. si face propuneri de operatiuni a caror aprobare este de competenta consiliului de administratie;
    c) elaboreaza strategia C.E.C. si programul de activitate, pe care le supune aprobarii consiliului de administratie;
    d) intocmeste raportul anual cu privire la activitatea societatii bancare, proiectul de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe anul in curs;
    e) hotaraste cu privire la politica de resurse umane a C.E.C., supune aprobarii consiliului de administratie sistemul de salarizare, aproba fondul de premiere si repartizarea acestuia;
    f) fixeaza cotele de participare la profit a conducerii centralei C.E.C. (cu exceptia presedintelui si a vicepresedintilor), a celorlalti salariati ai centralei C.E.C., precum si fondurile pe sucursale;
    g) stabileste regimul semnaturilor in centrala C.E.C.;
    h) aproba stabilirea de relatii de corespondent cu alte societati bancare si avizeaza plafoanele de lucru cu acestea;
    i) aproba infiintarea sau desfiintarea uneia sau a mai multor sucursale, filiale si agentii proprii ale C.E.C.;
    j) stabileste competentele directorilor din centrala C.E.C. si de la sucursale;
    k) aproba formarea unor comitete si comisii de lucru, imputernicite sa analizeze problemele supuse lor de catre comitetul de directie, stabileste structura, atributiile si limitele de competenta ale acestora;
    l) supune aprobarii consiliului de administratie structura organizatorica a unitatilor subordonate, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, conditiile generale de afaceri ale C.E.C., procedurile si metodologia de lucru;
    m) rezolva orice alte probleme stabilite de consiliul de administratie si executa hotararile luate de acesta.
    Dezbaterile sedintelor comitetului de directie se consemneaza in procese-verbale inscrise in registrul special, care se prezinta consiliului de administratie.
    Hotararile comitetului de directie se comunica in scris compartimentelor din C.E.C. interesate si/sau celor ce urmeaza sa execute hotararea.
    Art. 15
    Presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. este reprezentantul legal al societatii si o angajeaza patrimonial prin semnatura autografa pusa pe actele incheiate in numele acesteia cu tertii, putand efectua orice operatiuni si dispune orice masuri necesare pentru realizarea obiectului de activitate.
    Presedintele Consiliului de administratie al C.E.C. poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre administratori sau directori executivi, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile acordate si autoritatile ori institutiile sau persoanele in fata carora se face reprezentarea, ca si operatiunile si volumul valoric pentru care este delegat dreptul de reprezentare.
    Presedintele C.E.C., care este si presedintele consiliului de administratie si al comitetului de directie, asigura conducerea generala a activitatii C.E.C., angajand C.E.C. in raporturile sale cu tertii, avand, in principal, urmatoarele atributii:
    a) conduce sedintele consiliului de administratie si ale comitetului de directie;
    b) exercita conducerea operativa a C.E.C., urmarind buna administrare a acesteia si asigurarea integritatii patrimoniului ei;
    c) negociaza si semneaza, in numele actionarului unic, contractul colectiv de munca;
    d) aplica sanctiuni disciplinare si administrative salariatilor C.E.C. si emite decizii de imputare in conditiile legii;
    e) imputerniceste si mandateaza pe reprezentantii C.E.C. in relatiile cu tertii;
    f) incheie, modifica si desface contractul individual de munca al salariatilor din centrala C.E.C., precum si al conducerilor sucursalelor pe care le si numeste;
    g) indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie si de comitetul de directie.
    Art. 16
    Supravegherea generala a activitatii financiare a C.E.C. va fi efectuata de comisia de cenzori, formata din 3 membri si 3 membri supleanti numiti conform art. 12 al prezentului statut.
    Cenzorii vor fi experti contabili.
    Inainte de intrarea in functie, cenzorii vor depune, cu titlu de garantie, 1/3 din garantia prevazuta in prezentul statut pentru administratori.
    Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor, precum si raspunderea acestora sunt stabilite de legislatia in vigoare si de regulile aplicabile mandatului.

    CAP. 4
    Activitatea C.E.C.
    Art. 17
    Depunerile populatiei la C.E.C. au caracter voluntar si se primesc cu respectarea stricta a principiului liberului consimtamant al depunatorilor.
    Depunatori C.E.C. (titulari ai instrumentelor de economisire) pot fi persoane fizice, rezidente sau/si nerezidente.
    Depunerile se primesc in sume nelimitate, in lei sau in valuta, pe numele persoanei care le-a efectuat, pe numele altei persoane sau la purtator, conform reglementarilor C.E.C.
    Art. 18
    Depunatorii primesc instrumente de economisire specifice si/sau standardizate, emise de C.E.C. pe baza datelor pe care depunatorii le declara pe proprie raspundere. Conditiile de emitere si de functionare ale instrumentelor de economisire se stabilesc prin norme de catre C.E.C.
    Depunerile populatiei la C.E.C. pe instrumente de economisire pot imbraca atat forma materializata (librete de economii, obligatiuni, certificate de economii, de depunere si altele similare), cat si dematerializata (conturi curente personale, de depozit).
    Instrumentele de economisire emise de C.E.C. in contrapartida preluarii oricarui disponibil banesc au inscrisa de fiecare data o valoare nominala exprimata in forma baneasca, negociabila sau nu, purtatoare de dobanda sau nu, dupa cum se stabileste de C.E.C. prin conditiile de emisiune a fiecarui tip de instrument de economisire.
    Instrumentele de economisire in forma materializata emise de C.E.C. pot fi scoase din/sau introduse in tara de catre detinatorii acestora, fara nici o restrictie.
    Art. 19
    Este interzisa depunerea pe instrumente de economisire ale populatiei a mijloacelor banesti apartinand persoanelor juridice. In cazul incalcarii acestei prevederi, pentru sumele depuse nu se acorda dobanzi sau castiguri, dupa caz.
    Art. 20
    Rata dobanzii pe fiecare instrument de economisire si modul de acordare a acesteia, in numerar sau sub forma de castiguri, se stabilesc de catre Consiliul de administratie al C.E.C. Castigurile, perioada la care se acorda si structura acestora se stabilesc de catre C.E.C. in limita fondului constituit din dobanzile totale sau partiale ce se acorda la depunerile pe fiecare instrument de economisire. Fondul de castiguri poate fi completat si cu contributia depunatorilor castigatori, conform reglementarilor C.E.C.
    In limita unor sume incasate la depunerile pe unele instrumente de economisire si a fondului ramas neutilizat de la tragerile la sorti, C.E.C. poate organiza trageri la sorti speciale sau poate acorda castiguri suplimentare la unele trageri la sorti.
    Art. 21
    Titularul depunerii poate sa dispuna de depunerile sale atat personal, cat si prin imputernicitul sau desemnat expres intr-o clauza de imputernicire in forma convenita cu C.E.C. Clauza de imputernicire este valabila doar pe timpul vietii titularului.
    Art. 22
    Titularul depunerii are dreptul sa indice C.E.C. persoanele carora urmeaza sa li se elibereze sumele depuse, in caz de deces. Depunerile asupra carora nu s-au dat dispozitii testamentare se elibereaza de C.E.C. mostenitorilor legali si testamentari.
    Art. 23
    In cazurile de pierdere sau de sustragere a instrumentelor de economisire nominale, C.E.C. raspunde de platile facute altor persoane decat titularilor sau imputernicitilor legali ai acestora, de la data declararii pierderii sau sustragerii acestora si numai pentru sumele restituite peste plafoanele pentru care este necesara verificarea conturilor.
    Instrumentele de economisire sau de plata, care pot fi declarate pierdute, si plafoanele pentru care este necesara verificarea conturilor se stabilesc de catre Consiliul de administratie al C.E.C.
    Art. 24
    Sumele depuse de populatie la C.E.C. pe instrumente de economisire, precum si dobanzile si castigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie oricand, la cererea titularilor sau a reprezentantilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobanzilor si castigurilor sunt imprescriptibile.
    Art. 25
    Operatiunile efectuate de C.E.C., numele depunatorilor si ale titularilor depunerilor, sumele depuse si orice alte date in legatura cu operatiunile efectuate pe numele acestora sunt confidentiale.
    Date informative privind operatiunile titularilor de conturi, cu conditia indicarii elementelor strict necesare identificarii acestora, se dau pe baza de cerere scrisa:
    a) titularilor;
    b) persoanelor indicate prin clauzele de imputernicire, pentru operatiunile efectuate de acestea;
    c) depunatorilor, numai pentru sumele depuse de acestia pe numele altor titulari;
    d) persoanelor imputernicite prin procura sau printr-o alta forma de imputernicire legala, in limitele stabilite prin imputernicirea data de titular;
    e) curatorilor, pentru titularii pusi sub curatela;
    f) tutorilor, pentru titularii pusi sub interdictie;
    g) parintilor si tutorilor, pentru depunerile apartinand titularilor minori;
    h) persoanelor indicate in dispozitia testamentara, mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre organele competente, numai pentru soldul existent la data decesului titularului si pentru operatiunile ulterioare;
    i) procurorului sau instantei judecatoresti, la cererea acestora, in cauzele penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului.
    Masurile de indisponibilizare a sumelor depuse, a dobanzilor si a castigurilor pot fi luate numai in cauzele penale, dupa punerea in miscare a actiunii penale impotriva titularului, prin ordonanta procurorului sau prin incheiere a instantei judecatoresti, iar masurile de executare silita pot fi luate numai in cauze penale, prin hotarare judecatoreasca.
    Art. 26
    Sunt scutite, potrivit art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, de impozite, taxe de timbru si de orice alte taxe:
    a) depunerile de economii, precum si dobanzile si castigurile acordate populatiei de catre C.E.C.;
    b) sumele reprezentand depunerile trecute pe numele mostenitorilor;
    c) actiunile judiciare sau arbitrale, precum si orice alte acte in legatura cu activitatea C.E.C. in relatiile sale cu populatia.
    Art. 27
    C.E.C. este unica institutie autorizata sa primeasca sume spre consemnare, oricare ar fi temeiul legal al consemnarii, scopul sau destinatia sumelor consemnate.
    Art. 28
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.
    C.E.C. tine contabilitatea si evidentele contabile in lei si in valuta, corespunzator operatiunilor efectuate, dar le exprima numai in moneda nationala.
    Art. 29
    C.E.C. intocmeste anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi si indeplineste procedurile legale stabilite pentru acestea. Dupa aprobarea lor de catre actionarul unic, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 30
    Profitul anual al C.E.C. se stabileste prin bilantul contabil aprobat de actionarul unic care dispune si asupra modului de repartizare a dividendelor.
    Modul de repartizare a profitului si constituirea fondurilor proprii se vor face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 31
    Personalul angajat al C.E.C., pe langa indatoririle generale ale salariatilor, are si indatoririle specifice personalului din sectorul bancar.
    Art. 32
    Litigiile aparute intre C.E.C. si persoane fizice sau persoane juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

    CAP. 5
    Lichidarea C.E.C.
    Art. 33
    Lichidarea C.E.C. poate fi hotarata de actionarul unic, prin reprezentantul sau, Ministerul Finantelor, cu respectarea reglementarilor legale.

    CAP. 6
    Alte dispozitii
    Art. 34
    Sucursalele, filialele, agentiile proprii si mandatare ale C.E.C., infiintate, potrivit prevederilor prezentului statut, ca unitati fara personalitate juridica se inregistreaza conform legii si isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare si functionare a sucursalelor, aprobat de consiliul de administratie, si a tuturor normelor si conditiilor de afaceri ale C.E.C.
    Art. 35
    C.E.C. are sigla proprie, inregistrata si protejata potrivit legii.
    Art. 36
    Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legilor in vigoare in materie de societati bancare, de asigurari si de comert cu valori mobiliare.
    In ceea ce priveste secretul operatiunilor sale, C.E.C. se supune dispozitiilor legislatiei bancare.
    Art. 37
    Prezentul statut intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 888/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 888 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu