Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.833 din 09.11.2016

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 921 din 16 noiembrie 2016



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române"
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 63806 8.17.02 Acumulare Piatra Roşie St_lac = 28.980 mp, CF nr. 53092, UAT Gheorgheni, volum total = 0,055 mil. mc, baraj din materiale locale Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Gheorgheni; localitatea Lacu Roşu; -; nr.: -; 1998 362.918
0 1 2 3 4 5 6 7
2 63829 8.03.03 Lacul Sfânta Ana BH Olt, lac natural în crater vulcanic, volum = 0,55 mil. mc., St_lac = 189.083 mp, CF nr. 50399, UAT Cozmeni Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Cozmeni; -; nr.: -; 1977 189.000
3 63935 8.03.03 Lacul Techirghiol Lac natural liman maritim, St = 12.567.088 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; nr.: -; 1998 13.627.758
4 64010 8.03.10 Canal colector Tulcea St = 21.350 mp, Sconstr_C1-canal_colector_tronson_1 = 3.009 mp, Sconstr_C2-canal_colector_tronson_1 = 1.098 mp, Sconstr_C3-canal_colector_ tronson_3 = 5.135 mp, Sconstr_C4-canal_ colector_tronson_4 = 4.179 mp, CF nr. 39502, UAT Tulcea Ţara: România; judeţul: Tulcea; municipiul Tulcea; -; nr.: -; 1998 897.431
5 64162 8.17.03 Baraj Biruinţa BH Litoral, curs de apă Biruinţa, Sconstr_Baraj_Biruinţa = 3.166 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol, lungime 287 m, lăţime 7 m , înălţime 3 m, S(NNR) = 25 ha, vol. apărare = 1,08 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; nr.: -; 1998 679.913
6 64163 8.17.03 Baraj Valea Izvoarelor BH Litoral, lac Techirghiol, Sconstr_Baraj_Valea_ Izvoarelor = 3.634 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol, lungime 233 m, lăţime 7 m, înălţime 4 m, S(NNR) = 7 ha, vol. apărare = 0,224 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; nr.: -; 1998 335.505
7 64164 8.17.03 Baraj Valea Gospodăriei BH Litoral, lac Techirghiol, Sconstr_Baraj_ Valea_Gospodăriei = 3.483 mp, CF nr. 106806, UAT Techirghiol, lungime 233 m, lăţime 7 m, înălţime 4 m, S(NNR) = 7 ha, vol. apărare = 0,176 mil. mc Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Techirghiol; -; nr.: -; 1998 288.249
8 64191 8.17.02 Baraj şi acumulare priză Paşcani Baraj mobil beton, Stotală = 625.477 mp, St_lac = 60.6611 mp, St_baraj_priză = 18.866 mp, Sconstr_ C1-baraj = 848 mp, Sconstr_ C2-canal_deversor = 3.359 mp, Sconstr_ C3-rizbermă = 1.078 mp, Sconstr_C4-staţie_pompe = 96 mp, Sconstr_C5-anexă = 7 mp, Sconstr_C6-grup_sanitar = 2 mp, CF nr. 63387, UAT Paşcani Ţara: România; judeţul: Iaşi; municipiul Paşcani; -; nr.: -; 1981 9.198.748
9 64192 8.17.02 Baraj şi acumulare priză Trotuş Baraj mobil beton, Stotală = 288.239 mp, Steren_lac = 234.500 mp, Steren_baraj_priză = 6.098 mp, Sconstr_C1-baraj = 1.367 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 4.330 mp, Sconstr_C3-disipator = 401 mp, CF nr. 63132, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 28.108 mp, Sconstr_C1-canal = 14.753 mp, Sconstr_C2-anexă = 40 mp, Sconstr_C3-anexă = 17 mp, Sconstr_C4-decantor = 94 mp, Sconstr_C5-anexă = 46 mp, Sconstr_C6-sediu = 165 mp, Sconstr_C7-anexă = 15 mp, Sconstr_C8-anexă = 6 mp, Sconstr_C9-anexă = 6 mp, CF nr. 63133, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 16.265 mp, Sconstr_C1-canal = 16.265 mp, CF nr. 63135, UAT Oneşti; Steren_baraj_priză = 3.268 mp, Sconstr_C1- canal = 3.268 mp, CF nr. 63137, UAT Oneşti Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Oneşti; -; nr.: -; 1956 4.373.900
10 64193 8.17.02 Baraj Poiana Uzului Stotală = 3.285.910 mp, St_lac_de_acumulare = 3.229.933 mp, CF nr. 61015, UAT Dărmăneşti, St_curţi_construcţii = 53.377 mp, Sconstr_ C1-cabină_paznic = 4 mp, Sconstr_C2-birouri = 233 mp, Sconstr_C4-garaj = 118 mp, Sconstr_ C5-anexă = 16 mp, CF nr. 60795, UAT Dărmăneşti St_curţi_construcţii = 2.600 mp, CF nr. 60796, UAT Dărmăneşti volum total 90 mil. mc, baraj de beton Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Dărmăneşti; -; nr.: -; 1972 268.087.654
0 1 2 3 4 5 6 7
11 64194 8.17.03 Baraj redresare aval UHE Bacău II, construcţii anexe Stotală = 630.510 mp, St = 610.249 mp, S_ape_stătătoare = 575.195 mp, S_curţi_construcţii = 35.054 mp, Sconstr_C1-dig = 18.801 mp, Sconstr_C2-baraj = 5.029 mp, Sconstr_C3-baraj = 84 mp, Sconstr_ C4-deversor = 1.519 mp, Sconstr_C5-rizbermă = 280 mp, Sconstr_C6-staţie_pompe = 54 mp, CF nr. 69379, UAT Bacău, St_curţi_construcţii = 6.152 mp, Sconstr_C1-baraj = 891 mp, Sconstr_C2-rizbermă = 2.133 mp, Sconstr_C3-disipator = 988 mp, CF nr. 69442, UAT Bacău, St_curţi_construcţii = 4.939 mp, Sconstr_C1-cabană = 86 mp, Sdesf_C1-cabană = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 60570, UAT Letea Veche, St_curţi_construcţii = 4.859 mp, Sconstr_C1-punct_de_comandă = 62 mp, Sconstr_ C2-punct_electric = 18 mp, CF nr. 63290, UAT Bacău, St_curţi_construcţii = 4.311 mp, CF nr. 64845, UAT Letea Veche, volum total = 1,0 mil. mc, baraj de pământ Ţara: România; judeţul: Bacău; municipiul Bacău; -; nr.: -; 1998 9.271.687
12 64195 8.17.03 Lac acumulare pârâu Valea Oii St_lac = 16.223 mp, CF nr. 53044, UAT Gheorgheni, volum total 0,058 mil. mc, materiale locale Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Gheorgheni; localitatea Lacu Roşu: -; nr.: -; 1998 223.726
13 64265 8.17.03 Acumularea nepermanentă Cârlig Stotală = 103.102 mp, St = 101.102 mp, CF nr. 62504, UAT Popricani, St = 2.000 mp, CF nr. 62722, UAT Popricani Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Popricani: -; -; nr.: -; 1983 1.450.763
14 64268 8.17.02 Acumularea Plopi Stotală = 1.450.277 mp, St_lac = 1.347.816 mp, St_fâneaţă = 12.458 mp, St_ape_curgătoare = 20.008 mp, St_fâneaţă = 8.992 mp, St_dig = 36.081 mp, St_ape_curgătoare = 11.214 mp, St_lac tampon = 13.474 mp, St_ape_curgătoare = 234 mp, Sconstr_C3-călugăr = 22 mp, CF nr. 60801, UAT Belceşti, volum total = 26,9 mil. mc, Vaten = 17,2 mil mc Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; satul Munteni; -; nr.: -; 1978 14.558.802
15 64364 8.16.07 Dig de apărare Siret Dig de apărare râu Siret Răchiteni, St = 22.971 mp, Sconstr_C1-dig = 22.971 mp, CF nr. 61527, UAT Răchiteni, St = 121.248 mp, Sconstr_ C1-dig = 121.248 mp, CF nr. 61523, UAT Răchiteni, S = 46.311 mp, Sconstr_C1-dig = 46.311 mp, CF nr. 60738, UAT Mirceşti, lungime = 10.400 m, cod râu XXII_1 Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Mirceşti; -; nr.: - 1998 4.831.634
16 64624 8.17.03 Baraj Mogoş Bukk Stotală = 8.426 mp, St_lac = 7.060 mp, St_neproductiv = 1.366 mp, Sconstr_C1-deversor = 147 mp, Sconstr_C2-casa_vanelor = 14 mp, Sconstr_C3-deversor = 13 mp Sconstr_C4-baraj = 520 mp, CF nr. 55947, UAT Gheorgheni, Vtot = 0,1 mil mc, Vat = 0,1 mil. mc. Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Gheorgheni; -; -; nr.: -; 1972 105.250
17 64857 8.28.01 Canton Adrian Clădire din cărămidă, St = 1.563 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie_apărare = 118 mp, Sdesf_C2-magazie_apărare = 118 mp, Sconstr_C3-grajd = 96 mp, Sdesf_C3-grajd = 96 mp, tip clădire P, CF nr. 102609, UAT Livada Ţara: România; judeţul: Satu Mare; oraşul Livada; satul Adrian; nr: -; Satu Mare 1998 10.695
18 64858 8.28.01 Canton Bercu Nou Clădire din cărămidă, St = 1.404 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie_apărare = 80 mp, Sdesf_C2-magazie_apărare = 80 mp, Sconstr_C3-grajd = 63 mp, Sdesf_C3-grajd = 63 mp, tip clădire P, CF nr. 101999, UAT Lazuri Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Lazuri; satul Bercu; nr.: -; Satu Mare 1998 15.788
0 1 2 3 4 5 6 7
19 64869 8.28.01 Canton Mesteacăn Clădire din cărămidă, St = 9.720 mp, Sconstr_C1-canton = 87 mp, Sdesf_C1-canton = 87 mp, Sconstr_C2-magazie_şi_grajd = 156 mp, Sdesf_C2-magazie_şi_grajd = 156 mp, tip clădire P, CF nr. 101559, UAT Halmeu Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Halmeu; satul Mesteacăn; nr.: -; 1998 35.654
20 64870 8.28.01 Canton Micula Clădire din cărămidă, St = 8.160 mp, Sconstr_C1-canton = 84 mp, Sdesf_C1-canton = 84 mp, Sconstr_C2-magazie_apărare = 142 mp, Sdesf_C2-magazie_apărare = 142 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_C3-grajd = 41 mp, tip clădire P, CF nr. 102554, UAT Micula Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Micula; -; nr.: -; 1998 19.204
21 64871 8.28.01 Canton Oar Clădire din cărămidă, St = 3.445 mp, Sconstr_C1-canton = 88 mp, Sdesf_C1-canton = 88 mp, Sconstr_C2-magazie = 77 mp, Sdesf_C2-magazie = 77 mp, Sconstr_C3-grajd = 48 mp, Sdesf_C3-grajd = 48 mp, tip clădire P, CF nr. 102428, UAT Vetiş Ţara: România; judeţul: Satu Mare; comuna Vetiş; satul Oar nr.: 86; 1998 71.422
22 64911 8.28.01 Canton acumulare Giarmata cu anexe St = 1.700 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-anexă = 67 mp, Sdesf_C2-anexă = 67 mp, Sconstr_ C3-wc = 4 mp, Sdesf_C3-wc = 4 mp, Sconstr_C4-cocină = 8 mp, Sdesf_C4-cocină = 8 mp, clădire tip P, CF nr. 405845, UAT Giarmata, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Giarmata; -; nr.: -; 1971 107.787
23 64912 8.28.01 Canton acumulare Pişchia cu anexe St = 1.000 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 123 mp, Sconstr_C2-anexă = 61 mp, Sdesf_C2-anexă = 61 mp, Sconstr_C3-wc = 2 mp, Sdesf_C3-wc = 2 mp, clădire tip P, CF nr. 404170, UAT Pişchia, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pişchia; -; nr.: -; 1971 181.214
24 64913 8.28.01 Canton acumulare Murani cu anexe St = 1.200 mp, Sconstr_C1-canton = 77 mp, Sdesf_C1-canton = 77 mp, Sconstr_C2-anexă = 60 mp, Sdesf_C2-anexă = 60 mp, Sconstr_ C3-wc = 3 mp, Sdesf_C3-wc = 3 mp, clădire tip P, CF nr. 404213, UAT Pişchia, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Pişchia; satul Murani; nr.: -; 1972 132.528
25 64916 8.28.01 Canton 10 Biled cu anexe St = 882 mp, Sconstr_C1-canton = 95 mp, Sdesf_C1-canton = 95 mp, Sconstr_C2-anexă = 62 mp, Sdesf_C2-anexă = 62 mp, Sconstr_C3-anexă = 4 mp, Sdesf_C3-anexă = 4 mp, clădire tip P, CF nr. 402540, UAT Biled, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Biled; -; nr.: -; 1973 44.095
26 64940 8.28.01 Canton 1 Uivar mal stâng Bega St = 11.600 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 156 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 156 mp, Sconstr_C2-canton = 122 mp, Sdesf_C2-canton = 122 mp, Sconstr_C3-grajd = 41 mp, Sdesf_ C3-grajd = 41 mp, Sconstr_C4-magazie = 16 mp, Sdesf_C4-magazie = 16 mp, Sconstr_C5-coteţ = 11 mp, Sdesf_C5-coteţ = 11 mp, Sconstr_C6-magazie = 41 mp, Sdesf_ C6-magazie = 41 mp, Sconstr_C7-grajd = 39 mp, Sdesf_C7-grajd = 39 mp, Sconstr_ C8-coteţ = 22 mp, Sdesf_C8-coteţ = 22 mp, clădire tip P, CF nr. 401789, UAT Uivar, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Uivar; -; nr.: -; 1914 349
0 1 2 3 4 5 6 7
27 64942 8.28.01 Canton 9 nod hidrotehnic Topolovăţ St = 9.000 mp, Sconstr_C1-clădire_administrativă = 150 mp, Sdesf_C1-clădire_administrativă = 150 mp, Sconstr_C2-anexă = 122 mp, Sdesf_C2-anexă = 122 mp, clădire tip P, CF nr. 401756, UAT Topolovăţu Mare, cărămidă, şarpantă Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Topolovăţu Mare; -; nr.: -; 1912 1.053
28 64980 8.28.01 Canton Coştei St = 18.199 mp, Sconstr_C1-canton = 123 mp, Sdesf_C1-canton = 246 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2-clădire_birouri = 159 mp, Sdesf_ C2-clădire_birouri = 159 mp, Sconstr_ C3-magazie = 55 mp, Sdesf_C3-magazie = 55 mp, Sconstr_C4-magazie = 64 mp, Sdesf_C4-magazie = 64 mp, Sconstr_C5-wc = 5 mp, Sdesf_C5-wc = 5 mp, CF nr. 400802, UAT Coşteiu, cărămidă şarpantă, traseu telefonic, circuit telefonic, post hidrotehnic canal Timiş - Bega Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Coşteiu; -; nr.: -; 1960 19.577
29 64999 8.16.07 Lucrări de apărare BH Dunăre Platforma Crişan, Dig Crişan, Steren_platformă = 40.692 mp, CF nr. 30455, UAT Crişan, Steren_ dig = 13.036 mp, Steren_zonă_de_protecţie = 3.887 mp, CF nr. 30456, UAT Crişan, Steren_platformă = 30.582 mp, CF nr. 30451, UAT Crişan, Steren_dig = 12.997 mp, Steren_zonă_de_protecţie = 3.606 mp, Sconstr_C1-dig = 12.997 mp, CF nr. 30452, UAT Crişan, Ldig = 6.000 m, din care cadastrat Ldig = 2.050 m, h = 3,5 m, 2 staţii de pompare, S_sp = 0,056 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Crişan; -; nr.: -; 1998 6.818.301
30 65002 8.28.01 Punct colectare date Costeşti (sediu, magazii, atelier, gard, antenă) St = 2.048 mp, Sconstr_C1-canton = 206 mp, Sdesf_C1-canton = 206 mp, Sconstr_C2-anexă = 68 mp, Sdesf_C2-anexă = 68 mp, Sconstr_ C3-wc = 5 mp, Sdesf_C3-wc = 5 mp, clădire tip P, CF nr. 80946, UAT Costeşti Ţara: România; judeţul: Argeş; oraşul Costeşti; -; nr.: -; 1998 20.245
31 65024 8.16.07 Diguri de apărare BH Dunărea Platforma, Steren_platformă = 27.800 mp, CF nr. 30691, UAT Maliuc, Steren_zonă_ de_protecţie = 2.200 mp, CF nr. 30692, UAT Maliuc, Dig Gorgova, Ldig = 6.640 m, h = 2,5 m, SP Gorgova, S_sp = 0,05 ha Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Maliuc; satul Gorgova; -; nr.: -; 1998 2.961.402
32 65052 8.28.01 Canton Ruşeţu St = 2.754 mp, Sconstr_C1-canton = 79 mp, Sdesf_C1-canton = 158 mp, tip clădire P+1, CF nr. 20162, UAT Ruşeţu Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Ruşeţu; -; nr.: -; Buzău 1998 105.526
33 65193 8.28.01 Canton Tauţ St = 5.312 mp, Sconstr_C1-canton = 90 mp, Sdesf_C1-canton = 90 mp, Sconstr_C2-terasă = 12 mp, Sdesf_C2-terasă = 12 mp, Sconstr_C3-grajd_magazie = 62 mp, Sdesf_C3-grajd_magazie = 62 mp, Sconstr_C4-copertină = 36 mp, Sdesf_C4-copertină = 36 mp, Sconstr_C5-magazie = 62 mp, Sdesf_C5-magazie = 62 mp, tip clădire P, CF nr. 300899, UAT Tauţ Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Tauţ; -; nr.: -; 1998 28.624
34 65196 8.28.01 Canton Tarian St = 4.480 mp, CF nr. 50994, UAT Girişu de Criş Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Girişu de Criş; -; nr.: -; 1998 37.030
35 65198 8.28.01 Canton Somonta St = 1.751 mp, Sconstr_C1-canton = 63 mp, Sdesf_C1-canton = 63 mp, Sconstr_C2-anexă = 74 mp, Sdesf_C2-anexă = 74 mp, tip clădire P, CF nr. 50608, UAT Avram Iancu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -; 1998 19.165
0 1 2 3 4 5 6 7
36 65250 8.28.01 Canton Pereschiv St = 2.538 mp, Sconstr_C1-canton = 62 mp, Sdesf_C1-canton = 62 mp, Sconstr_C2-anexă = 67 mp, Sdesf_C2-anexă = 67 mp, Sconstr_C3-anexă = 14 mp, Sdesf_C3-anexă = 14 mp, Sconstr_C4-beci_subteran = 19 mp, Sdesf_C4-beci_subteran = 19 mp, tip clădire P, CF nr. 60810, UAT Podu Turcului Ţara: România; judeţul: Bacău; comuna Podu Turcului; -; nr.: -; 1977 440.987
37 65272 8.28.01 Canton Drăgăneşti St = 833 mp, Sconstr_C1-canton = 82 mp, Sdesf_C1-canton = 162 mp, tip clădire P+1, Sconstr_C2-anexă = 68 mp, Sdesf_C2-anexă = 68 mp, Sconstr_C3-anexă = 25 mp, Sdesf_ C3-anexă = 25 mp, CF nr. 101693, UAT Drăgăneşti Ţara: România; judeţul: Galaţi; comuna Drăgăneşti; -; nr.: -; 1998 61.777
38 65286 8.28.01 Canton Ghimia St = 1.999 mp, Sconstr_C1-canton = 124 mp, Sdesf_C1-canton = 124 mp, Sconstr_C2-anexă = 117 mp, Sdesf_C2-anexă = 117 mp, tip clădire P, CF nr. 120504, UAT Galaţi Ţara: România; judeţul: Galaţi; municipiul Galaţi; -; nr.: -; 1998 216.024
39 65288 8.28.01 Cantonul Belceşti St = 2.646 mp, CF nr. 60564, UAT Belceşti, Clădire tip P, Sconstr. = 300 mp, Sdesf = 300 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; - ; -; nr.: -; 1998 129.919
40 65299 8.28.01 Canton Hălceni St = 18.069 mp, CF nr. 60331, UAT Vlădeni, Clădire tip P+1, Sconstr. = 445 mp, Sdesf = 890 mp Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Vlădeni; - ; -; nr.: -; 1998 433.322
41 65301 8.28.01 Canton Sârca St = 1.334 mp, Sconstr_C1-canton = 86 mp, Sdesf_C1-canton = 166 mp, tip clădire P+1, CF nr. 61101, UAT Bălţaţi Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Bălţaţi; satul Sârca; -; nr.: -; 1998 263.604
42 65303 8.28.01 Cantonul Plopi St = 3.692 mp, Sconstr_C1-canton = 95 mp, Sdesf_C1-canton = 95 mp, Sconstr_C2-anexă = 88 mp, Sdesf_C2-anexă = 88 mp, tip clădire P, CF nr. 60801, UAT Belceşti Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Belceşti; satul Munteni; -; nr.: -; 1998 139.840
43 65354 8.28.01 Canton hidrotehnic Dopca Sconstr_C1-canton = 93 mp, Sdesf_C1-canton = 93 mp, Sconstr_C2-anexă = 129 mp, Sdesf_ C2-anexă = 129 mp, Sconstr_C3-anexă = 11 mp, Sdesf_C3-anexă = 11 mp, tip clădire P, CF nr. 100322, UAT Hoghiz Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Hoghiz; satul Dopca; -; nr.: -; DA Olt 1996 134.236
44 113431 8.28.01 MHC Topolovăţ centrală râu Bega St = 19.500 mp, Sconstr_C1-microhidrocentrală = 343 mp, Sdesf_C1-microhidrocentrală = 343 mp, Sconstr_C2-trafo = 25 mp, Sdesf_C2-trafo = 25 mp, Sconstr_C3-canal_de_evacuare = 8.512 mp, Sdesf_C3-canal_de_evacuare = 8.512 mp, tip clădire P, CF nr. 401750, UAT Topolovăţu Mare Ţara: România; judeţul: Timiş; comuna Topolovăţu Mare; -; nr.: -; 1998 2.722.228
45 149923 8.17.02 Acumulare Cinciş Stotală = 1.978.117 mp, St_lac = 1.959.860 mp, CF nr. 60652, UAT Teliucu Inferior, St_curţi_construcţii = 18.257 mp, Sconstr_C2-casa_vanelor = 142 mp, Sconstr_C3-baraj_şi_clădire_administrativă = 1.536 mp, CF nr. 60661, UAT Teliucu Inferior, Vtot = 35,87 mil. mc, Vat = 8,66 mil. mc. Ţara: România; judeţul: Hunedoara; comuna Teliucu Inferior; satul Cinciş - Cerna; -; nr.: -; DAM 1964 100.048.090



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 833/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 833 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu