Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.706 din 27.09.2017

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 05 octombrie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IAnexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La poziţiile M.F. nr. 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838, 100839, 100840, 34284, 34285, 38661, 39879, 39880, 65421, 154462, 154693, 102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 36638, 34179, 104966, 154913, 27946, 34708, 102184, 102181 şi 38839 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nu cuprinde numerele cărţilor funciare pentru imobilele având nr. MF 27413, 154698, 154699, 39078, 39230, 39290, 101018, 101020, 154947, 154948, 39406, 39408, 100836, 154953, 101074, 104476, 27124, 34282, 100838, 100839, 100840, 34284, 34285, 38661, 39879, 39880, 65421, 154462, 154693, 102559, 36642, 35936, 35938, 40072, 102699, 147092, 106284, 34179, 104966, 154913, 34708, 102184 şi 102181. Articolul III Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa . ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării imobilelor/finalizării unor investiţii

Ordonator principal de credite 13729380 Ministerul Educaţiei Naţionale
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificaţie Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea Descriere tehnică Adresa Valoarea de inventar actualizată - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1 27413 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Botoşani, CUI 3372254, Clubul Sportiv Şcolar Botoşani, CUI 3585660 Clubul Sportiv Şcolar - sediu Clădire - fundaţie de beton, pereţi cărămidă, planşeu beton, învelitoare tablă, Sc = 371,1 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Victoriei nr. 35A 1.082.601
2 154698 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Botoşani, CUI 3372254, Clubul Sportiv Şcolar Botoşani, CUI 3585660 Clădire centrală termică (club sportiv şcolar) Sc = 23,90 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Victoriei nr. 35A 164.606
0 1 2 3 4 5 6 7
3 154699 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Botoşani, CUI 3372254, Clubul Sportiv Şcolar Botoşani, CUI 3585660 Teren S = 783,20 mp Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Str. Victoriei nr. 35A 365.929
4 39078 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Alba, CUI 4562648 Inspectoratul Şcolar Alba Clădire, Sd = 2.312 mp, regim de înălţime: S+P+E, fundaţie piatră, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Gabriel Betlen nr. 7 3.400.663
5 39230 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Alba, CUI 4562648, Clubul Sportiv Şcolar Blaj, CUI 4613695 Clubul Sportiv Şcolar Blaj - sediu adm. Clădire, Sd = 480 mp, fundaţie beton, zidărie cărămidă, şarpantă lemn, învelitoare ţiglă Judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Avram Iancu nr. 2 1.049.377
6 39290 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Palatul Copiilor Braşov, CUI 4646862 Palatul Copiilor Braşov Clădire P+1E, fundaţie beton, construcţie beton, terasă, Steren = 5.697,75 mp Judeţul Braşov, municipiul Braşov, bd. Saturn nr. 23A 6.062.713
7 101018 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Palatul Copiilor Braşov, CUI 4646862 Clubul Elevilor Făgăraş - corp A Clădire P+1E, fundaţie beton, constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, Steren = 588 mp Judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 33 142.986
8 101020 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Palatul Copiilor Braşov, CUI 4646862 Clubul Elevilor Făgăraş - corp B Clădire P, fundaţie beton, constr. cărămidă, acoperiş ţiglă, Steren = 378 mp Judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Doamna Stanca nr. 26 1.000.674
9 154947 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Palatul Copiilor Braşov, CUI 4646862 Clubul Elevilor Victoria Clădire P+1E, Steren = 1.692 mp Judeţul Braşov, oraşul Victoria, Str. Stadionului nr. 18 762.835
10 154948 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Palatul Copiilor Braşov, CUI 4646862 Clubul Elevilor Zărneşti Clădire S+P+2E, Steren = 2.728,4 mp Judeţul Braşov, oraşul Zărneşti, Str. 13 Decembrie nr. - 3.234.936
11 39406 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, CUI 4688604 Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, sală sport (imobil) Fundaţii beton, construcţie din cadre prefabricate, închideri zidărie Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Titan nr. 1 1.479.529
12 39408 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, CUI 4688604 Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, sală de forţă (vestiar, magazie), complex de trambuline Baracă metalică, anexă construcţie de cărămidă, fundaţie beton + amenajări la complexul de trambuline Judeţul Braşov, municipiul Săcele, str. Valea Largă nr. - 392.434
13 100836 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, CUI 4688604 Clubul Sportiv Şcolar Braşovia - bază sportivă (terenuri) Sterenuri = 45.353 mp, 2 terenuri de fotbal - gazon, 2 terenuri de fotbal - nisip, 1 teren - bitum pt. diverse, 4 terenuri tenis Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Titan nr. 1 2.872.687
14 154953 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Clubul Sportiv Şcolar Braşovia, CUI 4688604 Clubul Sportiv Şcolar Braşovia - sală sport Clădire P+1E, fundaţie beton, pereţi cărămidă Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Titan nr. 1 1.182.692
15 101074 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Braşov, CUI 4384290, Casa Corpului Didactic Braşov, CUI 4580342 Inspectoratul Şcolar Braşov Clădire P+1E, fundaţie beton, zidărie cărămidă, planşee lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 437,4 mp, Steren = 509,4 mp Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Gheorghe Dima nr. 4 2.514.200
0 1 2 3 4 5 6 7
16 104476 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Tulcea, CUI 3430258 Inspectoratul Şcolar Tulcea - sediu + Palatul Copiilor Tulcea Suprafaţă construită = 891 mp, suprafaţă desfăşurată = 2.950 mp, regimul de înălţime = P+4E, structura b.a., zidărie cărămidă+BCA, acoperiş terasă Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4 752.373
17 27124 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Tulcea, CUI 3430258, Clubul Sportiv Şcolar, CUI 3430061 Clubul Sportiv Şcolar Tulcea, Cămin cazare Suprafaţă construită = 1.160 mp, regimul de înălţime P+2E, beton, acoperiş terasă Judeţul Tulcea, municipiul Tulcea, Str. Spitalului nr. 3 796.865
18 34282 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila - imobil Clădire P+1E, structură beton, pereţi cărămidă, acoperiş tablă, Sc = 329,87 mp, Sd = 752,85 mp, Steren = 983 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97 861.614
19 100838 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila, magazie pentru lemne Clădire P, pereţi tablă, structura metalică, Sc = 65,74 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97 11.833
20 100839 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila, magazie pentru combustibil Clădire P, pereţi tablă, structura metalică, învelitoare tablă Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97 5.006
21 100840 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila, bazin mare Cuvă din beton, Sc = 47,34 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 97 2.130
22 34284 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila - imobil Corp C1: P+1E, cărămidă, acoperiş şarpantă, Sc = 221,87 mp, corp C2: magazie Sc = 26,81 mp, Steren = 470 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, str. Radu S. Câmpiniu nr. 31 420.860
23 34285 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, CUI 4343060, Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila, CUI 4205718 Clubul Copiilor Brăila, Baza Sportivă Pescăruşul Construcţii: vestiar, magazie, tribună, zid, amenajări la terenuri, pista carting, împrejmuiri, teren sport, 9.417 mp Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Aleea Parcului nr. - Parc Monument 2.648.676
24 38661 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, CUI 4666150 Inspectoratul Şcolar Gorj Sediul ISJ Gorj - clădire P+3E, structura de beton şi cărămidă, planşeu beton, acoperiş terasă Sc = 730 mp Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 132-134 3.104.614
25 39879 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, CUI 4666150, Palatul Copiilor Târgu Jiu, CUI 9841260 Clubul Elevilor Ţicleni Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn, Sc = 272 mp, Sd = 544 mp, Steren = 1.250 mp Judeţul Gorj, oraşul Ţicleni, Str. Petroliştilor nr. 619 224.266
26 39880 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, CUI 4666150, Palatul Copiilor Târgu Jiu, CUI 9841260 Clubul Elevilor Rovinari Clădire P+1E cu fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă lemn, Sc = 472 mp, Steren = 924,20 mp Judeţul Gorj, oraşul Rovinari, Str. Prieteniei nr. 3 1.240.059
0 1 2 3 4 5 6 7
27 65421 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, CUI 10276616, Casa Corpului Didactic Ilfov, CUI 12460835 Casa Corpului Didactic Ilfov - clădire internat Clădire P+2E, structură prefabricate, acoperiş terasă, Sc =575 mp, Sd = 1.925 mp Judeţul Ilfov, comuna Brăneşti, str. Slt. Petre Ionel nr. 2 2.889.322
28 154462 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, CUI 10276616, Casa Corpului Didactic Ilfov, CUI 12460835 Casa Corpului Didactic - centrul regional pt. formarea personalului didactic Construcţie P+3E, Sc = 621 mp, Sd = 2.484 mp Judeţul Ilfov, comuna Brăneşti, str. Slt. Petre Ionel nr. 4 1.101.913
29 154693 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, CUI 10276616, Casa Corpului Didactic Ilfov, CUI 12460835 Teren Steren = 1.000 mp Judeţul Ilfov, comuna Brăneşti, str. Slt. Petre Ionel nr. 4 256.008
30 102559 8.26.06 Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, CUI 10276616, Clubul Sportiv Şcolar Buftea, CUI 13346082 Clubul Sportiv Şcolar Buftea Clădire P, constr. cărămidă, Sc = 318 mp Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, str. Agricultori nr. - 404.886
31 36642 8.26.05 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Copiilor Sector 1, CUI 4316635 Clubul Copiilor Sectorul 4 Clădire: P+1E, zidărie cărămidă, planşee de beton, Sc = 243 mp; Steren = 815 mp Municipiul Bucureşti, Str. Făgetului nr. 12, sectorul 4 1.982.428
32 35936 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura", CUI 4284126 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura" Clădire: S+P+1E, zidărie cărămidă, Sc = 763 mp, Steren = 3.190 mp Municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 162, sectorul 1 7.048.167
33 35938 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura", CUI 4284126 Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 „Pajura" C1 Sc = 64 mp, C2 Sc = 9 mp, C3 Sc = 15 mp, C4 Sc = 72 mp; Steren = 14.333 mp; împrejmuiri Municipiul Bucureşti, str. Izbiceni nr. 64, sectorul 1 9.995.702
34 40072 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 2, CUI 4992971 Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 - Baza Pantelimon Sala de sport clădire P, schelet beton armat, Sconstr. = 1.337 mp Steren = 4.045 mp; amenajări terenuri Municipiul Bucureşti, şos. Pantelimon nr. 293, sectorul 2 5.737.201
35 102699 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4 Clădire P+4 etaje, Sc = 373 mp; cantină P, Sc = 111; magazie P, Sc = 18 mp; Sd = 1.875 mp; S teren = 644 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 5, Bucureşti, sectorul 3 3.317.618
36 147092 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 4, CUI 4837900 Clubul Sportiv Şcolar nr. 4 Sala de forţă, parter, Sc = 108 mp; S teren = 208 mp Municipiul Bucureşti, Aleea Buchetului nr. 3, sectorul 3 427.392
37 106284 8.26.06 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 5, CUI 4364381 Clubul Sportiv Şcolar nr. 5 Clădire C1: S+P, zidărie cărămidă şi beton, Sc = 525 mp, clădire C2: P, Sc = 230 mp, clădire C3: S+P+3E, Sc = 105 mp, construcţie anexa C4 - ghena P, Sc = 5 mp; construcţie anexă C5 - magazie P, Municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 124, sectorul 6 11.434.466

0 1 2 3 4 5 6 7
Sc = 15 mp; construcţie anexă C6 - magazie P, Sc = 5 mp; construcţie anexă C7 - garaj P, Sc=57 mp, Steren = 2.829 mp
38 36638 8.26.07 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563, Clubul Sportiv Şcolar nr. 6, CUI 4283775 Baza Sportivă „Temerarii" Clădire administrativă: P, zidărie cărămidă, Sc = 200 mp, sală de sport: Sc = 1.629 mp; C 5 casă portar Sc = 13 mp; C 14 magazie tablă Sc = 47 mp; terenuri cu amenajări şi împrejmuiri, Steren = 15.423 mp, CF 202499 Municipiul Bucureşti, str. Luică nr. 70, sectorul 4 15.358.998
39 34179 8.26.03 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, CUI 4203563 Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, sediu Clădire S+P+1E+M, zidărie cărămidă, cabină poartă + cabină registratură + împrejmuire, Sd = 2.310 mp, Steren = 1.264 mp Municipiul Bucureşti, Str. Icoanei nr. 19, sectorul 2 9.057.689
40 104966 8.25.06 Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie, CUI 16031798 Clubul Sportiv Şcolar Filiala Baia Sprie - imobil Clădire cu fundaţie de beton, zid cărămidă, planşeu beton, învelitoare de ţiglă, Sc = 254 mp, Steren = 1.749 mp Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie, Str. Speranţei nr. 1 1.629.120
41 154913 8.25.06 Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie, CUI 16031799 Clubul Sportiv Şcolar Filiala Baia Sprie Clădire, zidărie cărămidă, regim înălţime P + M, Sc = 117,48 mp Judeţul Maramureş, oraşul Baia Sprie, Str. Speranţei nr. 2 503.880
42 27946 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, CUI 3896976 Inspectoratul Şcolar Satu Mare Clădire, fundaţii cărămidă, pereţi zidărie cărămidă, planşee beton armat, şarpantă lemn, Sc = 1.100 mp, regim de înălţime: P + 1E, Steren = 1.752 mp, CF 159640 Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6 5.737.221
43 34708 8.26.05 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, CUI 4240707, Clubul Copiilor şi Elevilor, CUI 4241044 CCE Mediaş - clădire şi teren Clădire, regim de înălţime: S+P+E, construcţie din zidărie de cărămidă şi lemn, Steren = 8.059 mp Judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, Str. Nucului nr. 5 2.810.825
44 102184 8.26.03 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, CUI 4240707, Casa Corpului Didactic, CUI 4270805 Casa Corpului Didactic - cantină clădire, regim de înălţime: P Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 953.662
45 102181 8.26.04 Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, CUI 4240707, Casa Corpului Didactic, CUI 4270805 Casa Corpului Didactic - internat Clădire, regim de înălţime: P+3E Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Turismului nr. 15 6.799.671
46 38839 8.29.08 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" Iaşi, CUI 4540836 Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu" Iaşi Construcţie, fundaţie de beton, zidărie din cărămidă cu beton şi acoperită cu tablă (clădire veche + clădire nouă), Sc = 2.183, Sd = 12.091,47 mp; punct transformare: Sc = Sd = 17 mp; Steren (inclusiv construcţia) = 3.545 mp; CF nr. 153462 municipiul Iaşi Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Păcurari nr. 4 23.486.035SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 706/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 706 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu