Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.684 din 21.09.2017

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 779 din 02 octombrie 2017SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, cu sediul în oraşul Murfatlar, calea Bucureşti nr. 2, judeţul Constanţa, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", denumită în continuare Staţiunea. Articolul 2(1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri din domeniul public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare anuale, întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Staţiunea administrează un teren aparţinând domeniului public al statului, în suprafaţă de 74,6692 ha, indispensabil activităţii de cercetare–dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, şi un teren aparţinând domeniului privat al statului, în suprafaţă de 7,2000 ha, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 3.19 şi 7.11 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Se aprobă trecerea bunurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001. (4) Veniturile obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, după deducerea cheltuielilor aferente valorificării, se fac venit la bugetul de stat. Articolul 3(1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:a)diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa - 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa - 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 - Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 -Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor; b)diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume; c)diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate; d)diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală; e)diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport neclasificate altundeva „n.c.a."; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; grupa 332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; clasa 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; f)diviziunea 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat; grupa 353 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; clasa 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; g)diviziunea 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; h)diviziunea 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; i)diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; clasa 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor; j)diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 472 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; clasa 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; Clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor; k)diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri; l)diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 -Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522 - Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări; m)diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacante şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare; n)diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; o)diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare; p)diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 - Activităţi de management, gestiune şi exploatare a mijloacelor de calcul; q)diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; r)diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii, clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, grupa 682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; s)diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management; ş)diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice; t)diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie; ţ)diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; u)diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; v)diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782- Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare a personalului; w)diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; x)diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; grupa 949 - Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7(1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8(1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.(2) Preluarea personalului se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice. Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 72. Articolul 10(1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta. Articolul 11(1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ–teritorială este înregistrată fiscal.(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune. Articolul 12(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la propunerea consiliului de administraţie.(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:a)consiliul de administraţie format din 5 membri; b)director. (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii. (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti". (4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Conducerea executivă a Staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti" pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care constituie anexă la contractul individual de muncă.(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii. Articolul 14Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii. Articolul 15Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren. Articolul 16Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin: a)diminuarea cu suprafaţa de teren de 600,6708 ha, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F. 116255, ca urmare a aplicării prevederilor anexelor nr. 3.20 şi nr. 9.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a retrocedării terenului în baza legilor fondului funciar; b)trecerea suprafeţei de teren de 7,2000 ha de la nr. M.F. 116255 în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, potrivit prevederilor anexei nr. 7.11 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c)înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, a valorii de inventar a terenului din domeniul public al statului înregistrat cu nr. M.F. 116255 şi actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Magazin de prezentare Ec." - MF 121529, ca urmare a reevaluării acestuia; d)trecerea bunurilor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din domeniul public în domeniul privat al statului şi administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar; e)scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Articolul 17Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile. Articolul 18 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea Ministrul cercetării şi inovării, Puiu-Lucian Georgescu Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa ANEXA Nr. 1Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar - C.U.I. 2410643 1. Bunurile din domeniul public al statului

Nr. M.F Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5
116255 8.05.03 Total suprafaţă 74,6692 ha Ţara: România, judeţul: Constanţa, oraşul: Murfatlar, calea Bucureşti nr. 2 727.520
TOTAL 727.520

2. Bunurile din domeniul privat al statului

Nr. crt. Grupa Denumirea Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică
1 1 Total suprafaţă de teren - 7,2000 ha 198.518 În administrare, conform Legii nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare
198.518

ANEXA Nr. 2Bunurile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar, rămase pe teren izolat între proprietăţi private, care trec în domeniul privat al statului în vedere valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (9) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

Nr. M.F Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116084 8.28.10 Clădire sediu F3 Un nivel 332 mp N - SCDV Murfatlar S -Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1972 10 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116110 8.28.10 Casă prefabricate F2 18 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Murfatlar Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 1983 10 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116111 8.28.10 Casă prefabricate F2 18 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 10 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116112 8.28.10 Clădire sediu F2 168 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 32 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116153 8.28.12 Grup locuinţe F4 725 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 32 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116162 8.28.04 Hală fasonat port altoi F5 297 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1984 348 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116167 8.28.08 Remiză maşini agricole F5 75 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 29 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116168 8.28.13 Baracă fasonat port. F5 297 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1984 456 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116170 8.28.10 Magazie grajd animale F5 512 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 18 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116172 8.28.10 Clădire prefabricate F4 76 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 13 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116177 8.27.07 Grajd taurine F2 56 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 13 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116222 8.28.10 Clădire sediu F4 144 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 309 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116231 8.28.12 Clădire locuinţe F4 76 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 1983 13 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116234 8.28.10 Clădire prefabricate F5 78 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 12 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116235 8.28.10 Clădire prefabricate F5 64 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 12 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116236 8.28.10 Casă prefabricate F5 310 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 12 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116238 8.28.12 Dormitor comun F4 450 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1963 217 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
116249 8.28.10 Clădire, cantină, magazie F2 173 mp N - SCDV Murfatlar S - Tancodrom Basarabi E - Valul lui Traian V - Oraş Basarab Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 32 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
121529 8.28.10 Magazin de prezentare Ec. Parter bloc locuit Parter bloc locuit. Suprafaţa utilă = 148 mp Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1995 213.400 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
121530 8.28.04 Hală sortat + fasonat F5 S = 297 m2 N - SCPVV Murfatlar S - SCVV, E - Tancodrom Basarabi, V - Traian V. Basarabi Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar nr. - 1984 427 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
121531 8.28.10 Sală sortat - fasonat F-5 S = 297 m2 N - SCPVV Murfatlar S - SCVV, E - Tancodrom Basarabi, V - Traian V. Basarabi Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1984 423 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
121532 8.28.12 Clădire dormitor F-5 Prefabricate N - SCPVV Murfatlar S - SCVV, E - Tancodrom Basarabi, V - Traian V. Basarabi Ţara: România Judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 1 1983 13 Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare În administrare - imobil
TOTAL 215.841

ANEXA Nr. 3Datele de identificare ale bunurilor imobile care se scad din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Murfatlar şi transmiterii lor, cu titlu gratuit, în proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în condiţiile prevăzute la art. 6, alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare

Nr. M.F Codul de clasificare Denumirea Descriere tehnică (pe scurt) Adresa Valoarea de inventar (lei) Datele de identificare teren aferent (T - tarla/P - parcelă) Cartea funciară nr.
0 1 2 3 4 5 6 7
116099 8.28.10 Post trafo 164 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 523 T1/P-CC1985 103092
116114 8.28.10 Depozit platformă beton ADT 1.150 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 206 T1/P-CC1985 103092
116115 8.27.06 Seră altoire, forţare viţă-de-vie F3 1.008 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 127.133 T1/P-CC1985 103092
116116 8.28.10 Depozit păstrare vin 95 de vagoane 270 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 224.878 T1/P-CC1985 103092
116132 8.28.10 Corp contabilitate Ec. 210 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 70 T1/P-CC1985 103092
116135 8.28.12 Corp cantină Ec. 877 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 172 T1/P-CC1985 103092
116138 8.28.10 Atelier mecanic, cramă 822 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 720 T1/P-CC1985 103092
116141 8.29.08 Corp centrală 982 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 271 T1/P-CC1985 103092
116148 8.28.10 Clădire vinifica-ţie, crama nr. 1 Parter, etaj, demisol Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 1.735.274 T1/P-CC1985 103092
116152 8.28.12 Corp casă oaspeţi Ec. 168 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 87 T1/P-CC1985 103092
116157 8.28.10 Depozit central materiale ADT 245 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 64 T1/P-CC1985 103092
116159 8.28.10 Clădire sector mecanic 606 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 16.573 T6/P-CC1933/2 103093
116244 8.28.10 Dependinţă izolată F1 68 mp Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 11 T6/ P-CC1933/2 103093
121533 8.28.10 Staţie pompare hidrofor Cu rezer. semiîngropat Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 165 T1/ P-Np2003 103088
121534 8.28.10 Depozit linie de îmbuteliere veche În clădire crama nr. 1 Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 63.575 T1/P-CC1985 103092
121535 8.28.10 Clădire vinificaţie În crama nr. 1, laboratoare şi sala incintă protocol Ţara: România, judeţ: Constanţa Oraş: Murfatlar Calea Bucureşti nr. 2 2.344.499 T1/P-CC1985 103092
TOTAL 4.514.221SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 684/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 684 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu