Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.581 din 01.06.2011

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 612 din 30 august 2011SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Chişineu-Criş“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 26, 43-47, 51 şi 52; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „drum judeţean - DJ 792 km 3-7 Nădab“;

la poziţia nr. 9, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „55 km“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „17 km“; c)după poziţia nr. 56 se introduc 84 de noi poziţii, poziţiile nr. 57-140, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 23, 43, 45-52, 56-61, 63 şi 64; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Străzi în intravilan. Străzi asfaltate, străzi pietruite“, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „12,8 km, din care: str. N. Bălcescu 703 m; str. Dr. M. Luther 2.382 m şi 54,9 km“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „351.904,19 şi 1.124.844,53“;

la poziţia nr. 2, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.476.748,72 lei“;

la poziţia nr. 6, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Sistemele de alimentare cu apă cu terenurile aferente“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.673.298,42 lei“;

la poziţia nr. 7, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „6 foraje 2.400 mp; 1 foraj, CF 8723 Nădlac, nr. top. 12345-12350/24, Cartier Nou nr. 32-33, suprafaţa 1.205 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „172.562,93 lei“;

la poziţia nr. 8, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Staţia de captare, tratare, pompare apă potabilă“, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Cartier Nou f.n., nr. top. 12345-12350/1/5,6,7,8,9, suprafaţa construită 849 mp, suprafaţă teren 5.876 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „203.560,99 lei“;

la poziţia nr. 9, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „suprafaţa totală 217 mp (inclusă în 849 mp de la poz. 8)“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „33.092,95 lei“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF 8717 Nădlac; nr. top. 12345-12350/32/3, suprafaţă teren 452 mp, cap. 500 mc, Cartier Nou“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „74.966,80 lei“;

la poziţia nr. 11, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Conducte de aducţiune şi distribuţie până la limita proprietăţii consumatorilor, contoare apă, branşamente apă“, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „47.000 m“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „pentru conducte de aducţiune şi distribuţie până la limita proprietăţii consumatorilor de 745.398,89 lei, pentru contoare apă va fi de 54.223,58 lei şi pentru branşamente apă va fi de 389.492,28 lei“;

la poziţia nr. 12, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „5 km“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „42.310,85 lei“;

la poziţia nr. 13, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „11.950 lei“;

la poziţia nr. 14, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.700 lei“;

la poziţia nr. 15, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „155.240,43 lei“;

la poziţia nr. 17, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „57 racorduri“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.873,03 lei“;

la poziţia nr. 18, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „15.222,35 lei“;

la poziţia nr. 19, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Sisteme de alimentare cu energie termică, cu terenul aferent: reţele de transport şi distribuţie a energiei termice, contoare încălzire, contoare apă caldă“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „494.115,44 lei“;

la poziţia nr. 20, se elimină valoarea de inventar;

la poziţia nr. 21, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Centrală termică şi mijloace fixe aferente centralei termice“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „33.139,98 lei“;

la poziţia nr. 22, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „24.519,02 lei“;

la poziţia nr. 24, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF 9978 nedefinitivă, nr. top. 106 neproductiv 549, nr. cadastral 213, 33.200 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „9.246 lei“;

la poziţia nr. 25, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Piaţa agroalimentară“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „5,59 lei pentru clădire, 2.637,85 lei pentru copertine“;

la poziţia nr. 26, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. N. Bălcescu F.N., CF nr. 3949 Nădlac, nr. top. 12314/1, 18.509 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „16.206,26 lei“;

la poziţia nr. 27, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „12,13 ha“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.551.688 lei“;

la poziţia nr. 29, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Ştrand cu 3 bazine“, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF 2201 Nădlac, nr. top. 13691/134/1/1/3/1, 15.012 mp, CF 9350 Nădlac nr. top. 13691/134/1/1/3/2/1, 3.453 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.032,83 lei“;

la poziţia nr. 30, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2,002 lei“;

la poziţia nr. 31, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. Victoriei, suprafaţă teren 3.160 mp“;

la poziţia nr. 32, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. G. Enescu, suprafaţă teren 885 mp“;

la poziţia nr. 34, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Parcul pădurice, suprafaţă teren 1.574 mp“;

la poziţia nr. 35, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Parcul pădurice, suprafaţă teren 16.721 mp“;

la poziţia nr. 36, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Parcul pădurice, suprafaţă teren 2.250 mp“;

la poziţia nr. 37, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „17.286 lei“;

la poziţia nr. 38, la coloana 3 „Elemente de identificare“ se adaugă: „(inclusă în 5.158 mp, piaţa agroalimentară)“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2,5 lei“;

la poziţia nr. 39, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.531,25 lei“;

la poziţia nr. 40, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Sediu primărie şi casa de cultură“, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie nr. 24, lot 1, nr. cadastral 1177, suprafaţă 1.973 mp, CF 2201“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.148.520 lei“;

la poziţia nr. 41, coloana 2 „Denumirea bunului“ va avea următorul cuprins: „Remiza PSI, ateliere, magazii“, iar coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „str. G. Enescu nr. 72/a, lot 2, nr. cadastral 1178, suprafaţă 2.787 mp, CF 2201“;

la poziţia nr. 42, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie nr. 22, teren aferent 1.433 mp, d.c. suprafaţă construită 246 mp, CF 2201 Nădlac, nr. top. 86/2, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „474.483 lei“;

la poziţia nr. 44, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4.703,30 lei“;

la poziţia nr. 53, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Teren aferent 2.491 mp, nr. cadastral 1275“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „231,60 lei“;

la poziţia nr. 54, la coloana 3 „Elemente de identificare“ se adaugă: „(inclusă în 2.491 mp Şcoala Viile Vechi)“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „617,91 lei“;

la poziţia nr. 55, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie nr. 32, teren aferent 3.100 mp, d.c.: suprafaţă construită 363 mp, CF 2201 Nădlac, nr. top. 559, CF 10175 Nădlac nedefinitivă, nr. cadastral 704, CF 10176 Nădlac nedefinitivă, nr. cadastral 701“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.306,48 lei“; c)după poziţia nr. 64 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 65-70, potrivit anexei nr. 2.3. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Almaş“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 19, 23-25, 28, 30, 36, 38, 39 şi 41; b)după poziţia nr. 41 se introduc 40 de noi poziţii, poziţiile nr. 42-81, potrivit anexei nr. 3.4. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bocsig“, la secţiunea I „Bunuri imobile“, după poziţia nr. 43 se introduc 62 de noi poziţii, poziţiile nr. 44-105, potrivit anexei nr. 4. 5. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cărand“: a)se abrogă poziţiile nr. 26-29; b)după poziţia nr. 29 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 30-41, potrivit anexei nr. 5.6. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Conop“: a)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „km 12 + 300-22 + 800 Nadăş - Conop - Chelmac, L = 10,500 km, l = 10(5) m, Sc = 52.500 mp, St = 10.500 mp“;

la poziţia nr. 4, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „km 3 + 000-14 + 000 Chelmac - Balotinţ, L = 11,00 km, l = 10(5) m, Sc = 55.000 mp, St = 110.000 mp“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „17 km“; b)după poziţia nr. 41 se introduc 9 noi poziţii, poziţiile nr. 42-50, potrivit anexei nr. 6.7. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fântânele“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 7-12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 30, 32-35, 40-44; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „161.786“;

la poziţia nr. 2, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4.570“;

la poziţia nr. 3, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „120.500“;

la poziţia nr. 4, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „120.000“;

la poziţia nr. 5, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „113.340“;

la poziţia nr. 6, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „13.000“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „11.000 mp străzi + drumuri comunale 872“;

la poziţia nr. 17, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „55.000 mp străzi, domeniul public“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „92.568“;

la poziţia nr. 19, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Străzi domeniul public 44.150 mp“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4.439“;

la poziţia nr. 21, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „25.920“;

la poziţia nr. 23, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „11.040“;

la poziţia nr. 28, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000“;

la poziţia nr. 36, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „500“;

la poziţia nr. 37, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „170“;

la poziţia nr. 38, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „160“;

la poziţia nr. 39, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.000“; c)după poziţia nr. 44 se introduc 21 de noi poziţii, poziţiile nr. 45-65, potrivit anexei nr. 7.8. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Hălmagiu“, după poziţia nr. 74 se introduc 17 noi poziţii, poziţiile nr. 75-91, potrivit anexei nr. 8. 9. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Petriş“, după poziţia nr. 37 se introduc 17 noi poziţii, poziţiile nr. 38-54, potrivit anexei nr. 9. 10. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săvârşin“: a)se abrogă poziţiile nr. 5, 9, 14, 17-21, 28, 32, 33, 39, 42, 48, 51, 59, 62, 69, 73, 79, 83 şi 84; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Săvârşin, CF 1530 Săvârşin, top. 246/a/7“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Săvârşin, CF 163 Săvârşin, top. 221, suprafaţă construită 495 mp, suprafaţă teren 5.691 mp“;

la poziţia nr. 16, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF 1315 Săvârşin, top. 1025/b.2.7.a/2.2.2, top. 1025/b.2.7.a/2.2.3“;

la poziţia nr. 49, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „CF 293 Hălăliş, top. 1-2, suprafaţă construită 94 mp, suprafaţă teren 245 mp, în urma dezmembrării magazinului sătesc care a trecut în proprietatea Cooperativei de consum Săvârşin“;

la poziţia nr. 52, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Pârneşti, suprafaţă construită 143 mp, suprafaţă teren 500 mp, în urma dezmembrării magazinului sătesc care a trecut în proprietatea Cooperativei de consum Săvârşin“; c)după poziţia nr. 87 se introduc 42 de noi poziţii, poziţiile nr. 88-129, potrivit anexei nr. 10.11. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sântana“: a)se abrogă poziţiile nr. 28, 29, 31, 51, 62, 79, 81-83 şi 86; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Drumuri modernizate piatră Sântana 65.553,10 mp, carosabil străzi asfalt Sântana 12.391 mp, drumuri modernizate Caporal Alexa 6.003 mp, drumuri din pământ Caporal Alexa 12.582 mp“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3.705,09“;

la poziţia nr. 3, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte asfaltică 25.247 mp, îmbrăcăminte asfaltică Str. Muncii 0,80 km, îmbrăcăminte cu piatră 74.092,05 mp, îmbrăcăminte din pământ 677.192 mp, străzi nemodernizate 441.650 mp“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „53.977,36“;

la poziţia nr. 22, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „3.059 bucăţi“, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1302,22193 mii lei“;

la poziţia nr. 35, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „380,71“;

la poziţia nr. 48, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „87,90“;

la poziţia nr. 49, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „28,80“;

la poziţia nr. 52, coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 4 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „100,00254 mii lei“; c)după poziţia nr. 91 se introduc 10 noi poziţii, poziţiile nr. 92-101, potrivit anexei nr. 11.12. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şicula“ după poziţia nr. 33 se introduc 59 de noi poziţii, poziţiile nr. 34-92, potrivit anexei nr. 12. 13. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şilindia“: a)se abrogă poziţia nr. 11; b)la poziţia nr. 25, coloana 3 „Elemente de identificare“ se modifică şi va avea următorul cuprins „Suprafaţa de 5.651.000 mp“.14. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimand“, după poziţia nr. 18 se introduc 86 de noi poziţii, poziţiile nr. 19-104, potrivit anexei nr. 13 la prezenta hotărâre. 15. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şiria“, la secţiunea I „Bunuri imobile“: a)se abrogă poziţiile nr. 2 şi 26; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 1 „Codul de clasificare“ va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „1.854,72“;

la poziţia nr. 3, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „2.330,527“;

la poziţia nr. 4, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „134,8“;

la poziţia nr. 8, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, suprafaţa construită 634 mp, teren aferent 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „818,511“;

la poziţia nr. 9, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 86 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „9,36“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 170 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „26,738“;

la poziţia nr. 11, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 30 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4,32“;

la poziţia nr. 12, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 28 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „4,32“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 88 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „9,295“;

la poziţia nr. 14, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Sc 83 mp, aflată în curtea Primăriei Şiria, teren aferent - 3.526 mp, CF nr. 10347 Şiria, nr. cadastral 1662“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70,565“;

la poziţia nr. 15, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „420,542“;

la poziţia nr. 19, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „139,15“;

la poziţia nr. 20, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „207,795“;

la poziţia nr. 21, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „249,821“;

la poziţia nr. 22, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „151,294“;

la poziţia nr. 23, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „356,202“;

la poziţia nr. 24, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „3358,477“;

la poziţia nr. 25, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria nr. 91, Sc 395 mp, teren aferent 6.469 mp, CF nr. 11044 Şiria, nr. cadastral 2333“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „276,991“;

la poziţia nr. 28, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Şiria, str. Regiment 85 Infanterie FN, teren aferent 200 mp“, iar coloana 4 „Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă“ va avea următorul cuprins: „S-a dat în folosinţă în anul 2005“;

la poziţia nr. 30, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „7,324“;

la poziţia nr. 31, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „216“;

la poziţia nr. 32, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Situată la ieşirea din Şiria spre Arad, în intravilanul comunei - trup izolat, teren aferent 14.000 mp, CF nr. 9784 Şiria, nr. top. 2522/b/1/b/1/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/12“, iar coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „45,349“;

la poziţia nr. 35, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „70,906“;

la poziţia nr. 36, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „29,471“;

la poziţia nr. 37, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „86,436“;

la poziţia nr. 42, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „69,999“;

la poziţia nr. 43, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „392,9“;

la poziţia nr. 44, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „57,120“;

la poziţia nr. 46, coloana 5 „Valoarea de inventar“ va avea următorul cuprins: „76,734“; c)după poziţia nr. 58 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 59-63, potrivit anexei nr. 14.16. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărădia de Mureş“: a)se abrogă poziţiile nr. 7, 22, 53 şi 54; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „0+000-12+000 Stejar-Lupeşti L = 12 km, Sc = 60.000mp, St = 120.000 mp“;

la poziţia nr. 8, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sc = 644 mp, S teren = 2.223 mp, nr. top. 151-152/1“;

la poziţia nr. 9, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Sc = 914 mp, nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/2“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 48/b, S teren = 1.980 mp“;

la poziţia nr. 11, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 1792/1, S teren = 3.348 mp“;

la poziţia nr. 12, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 187/1, S teren = 505 mp“;

la poziţia nr. 13, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 126/a“;

la poziţia nr. 14, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 25-26, Sc = 250 mp, S teren = 1.400 mp“;

la poziţia nr. 15, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/1, S teren = 2.824 mp“;

la poziţia nr. 16, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 48/a/2, Sc = 239 mp, S teren = 1.500 mp“;

la poziţia nr. 17, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 53-54, S teren = 2.900 mp“;

la poziţia nr. 18, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 187/3, S teren = 602 mp“;

la poziţia nr. 19, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. = 799/a/4/b, Sc = 155 mp, S teren = 416 mp“;

la poziţia nr. 20, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 1792/1“;

la poziţia nr. 21, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 296/1/2/1/1/1/a/1/1“;

la poziţia nr. 23, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 131“;

la poziţia nr. 24, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 1792/1“;

la poziţia nr. 25, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 151-152/2/II, Sc = 43mp“;

la poziţia nr. 26, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „Nr. top. 151-152/2/IV, Sc = 44 mp“;

la poziţia nr. 27, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „11,14 km, 44.560 mp“;

la poziţia nr. 28, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „2,80 km, 10.400 mp“;

la poziţia nr. 29, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „6,85 km, 27.400 mp“;

la poziţia nr. 30, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „11,90 km, 47.600 mp“;

la poziţia nr. 31, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „3,58 km, 14.320 mp“;

la poziţia nr. 32, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „3,90 km, 15.600 mp“;

la poziţia nr. 34, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „14 buc.“;

la poziţia nr. 35, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1 buc.“;

la poziţia nr. 37, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „3 buc.“;

la poziţia nr. 40, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „10 buc.“;

la poziţia nr. 41, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1 buc., 6 m lungime“;

la poziţia nr. 44, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1 buc.“;

la poziţia nr. 45, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „- 31,51 mc/zi; - 1,5 km, D = 150 mm, tub PVC“;

la poziţia nr. 46, coloana 3 „Elemente de identificare“ va avea următorul cuprins: „1,5 km“; c)după poziţia nr. 54 se introduc 9 noi poziţii, poziţiile nr. 55-63, potrivit anexei nr. 15.17. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zerind“, după poziţia nr. 28 se introduc 33 de noi poziţii, poziţiile nr. 29-61, potrivit anexei nr. 16. 18. După anexa nr. 76 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frumuşeni“, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 17. Articolul IIAnexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre._____*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 581/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 581 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu